Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser"

Transkript

1 Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai

2 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for ansatte i ulike livsfaser og livssituasjoner Hvor tilrettelegges det og hjelper det? Metode vinter og vår 2010/2011: Spørreundersøkelse besvart av norske arbeidstakere, svarprosent 49 Intervjuer med ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud i fem virksomheter (tre i privat og to i offentlig sektor) 2

3 HMS og inkludering HMS-arbeidet har høy prioritet Jeg jobber på en inkluderende arbeidsplass % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt enig Ganske enig Verken enig/uenig Ganske uenig Helt uenig 3

4 HMS og inkludering HMS-arbeidet har høy prioritet Jeg jobber på en inkluderende arbeidsplass % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt enig Ganske enig Verken enig/uenig Ganske uenig Helt uenig Flere forhold innvirker, men følgende går igjen: IA-avtale At man har tillitsvalgtressurser på arbeidsplassen At man er fagorganisert At man jobber i offentlig sektor De som kommer dårligst ut er de som arbeider i samferdsel, transport og spedisjon, varehandelen samt hotell og restaurant 4

5 Et godt og inkluderende arbeidsmiljø «At hele arbeidsmiljøet og alle de som inngår i dette arbeidsmiljøet blir tatt hensyn til og ivaretatt for det den enkelte er. Summen av dette forbinder jeg med IA å se det som positivt at alle bidrar med sitt.» (ansatt) «Et inkluderende arbeidsmiljø betyr at alle har lik verdi og at man setter pris på ulikheter se at dette har en merverdi. Og at alle tilrettelegger for at det er greit å ikke ha full arbeidskapasitet. Å ha fokus på nærvær, ikke bare fravær.» (tillitsvalgt) 5

6 Tilrettelegges det for ulike situasjoner og livsfaser? 6

7 Tilrettelegges det for ulike situasjoner og livsfaser? 7

8 Tilrettelegging i virksomheter med og uten IA-avtale Annet Har svært syke/pleietrengende foreldre Går gjennom separasjon/skilsmisse/samlivsbrudd Nedsatt funksjonsevne 20% 17% 27% 21% 32% 29% 34% 60% Har svært syke el. pleietrengende 37% 45% Seniorer/eldre arbeidstakere over 55 40% 58% Har svært syke el. pleietrengende barn 49% 59% Gravide 52% 72% Langtidssykemeldte 55% 79% Småbarnsforeldre 66% 63% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% IA-avtale Ikke IA-avtale 8

9 Hva får norske arbeidstakere tilbud om? Helt/delvis dekning av barnepass Ferie utover 25 dager med økonomisk Helt/delvis dekning av private legetjenester Tilbud om betalt permisjon for Muligheter til å trimme i arbeidtiden uten å bli Dekning av egenandel til fysioterapi, kiropraktor, el Bruk av kontaktperson for langtidssykemeldte Tilbud om å jobbe hjemmefra Subsidiert treningstilbud (helsestudio, svømming Redusert stilling for en tidsbestemt periode Tilbud om tekniske hjelpemidler Tilbud om tilrettelagte arbeidstid Bruk av oppfølgingsplaner for langtidssykemeldte Tilbud om tilrettelagte arbeidsoppgaver Tilbud om jevnlige medarbeidersamtaler Bruk av gradert/aktiv sykemelding 1% 7% 11% 12% 14% 14% 19% 20% 32% 33% 34% 39% 41% 49% 50% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9

10 Sagt om tilrettelegging «Vi har en del som går på lange sykemeldinger. Folk kommer tilbake fra sykemelding, og så blir de sjuke igjen. Det er ikke mange sjefer som vil ha slike tilbake. Det er gjerne problemer med rygg, særlig innen housekeeping. Da er det vanskelig å finne andre arbeidsoppgaver ( ) De kan ikke få lettere jobber fordi det ikke finnes noen.» (hotell & restaurant) «At virksomheten har IA-avtale har nok hatt betydning for at de har tilrettelagt. Samspillet mellom virksomheten og NAV har vært veldig viktig. IA-avtalen innebærer en forpliktelse. Jeg har nok vært heldig, virksomheten har strukket seg langt. Men hadde lang ansiennitet da ulykken skjedde og jeg er en person virksomheten sier at de gjerne ønsker å beholde. Det har også hatt en betydning at ulykken skjedde da jeg var på jobboppdrag.» (bank og finans) 10

11 Antall tilbud til ansatte etter sektor Statlig Fristilte off eide Kommunal/f.komm Privat 4,27 4,77 5,7 5,88 IA Ikke IA 3,45 5,

12 Antall tilbud til ansatte etter sektor Statlig Fristilte off eide Kommunal/f.komm Privat 4,27 4,77 5,7 5,88 IA Ikke IA 3,45 5, Flere forhold innvirker, men disse har størst betydning: IA-avtale At man har tillitsvalgtressurser på arbeidsplassen Høy utdanning Jobber heltid Mange ansatte i virksomheten At man jobber i offentlig sektor (universiteter og høyskoler) De som kommer dårligst ut er de som arbeider i varehandelen, samferdsel, transport og spedisjon, samt hotell og restaurant 12

13 Men hjelper det? Blir det enklere å gå på jobb? Er senior/eldre arbeidstaker over 55 48% 28% 24% Er/har vært gjennom separasjon/skilsmisse/samlivsbrudd 50% 19% 31% Er/var langtidssykemeldt 52% 20% 28% Har/hadde svært syke/pleietrengende ektefelle/samboer 58% 12% 30% Er/var gravid 58% 18% 24% Har/hadde nedsatt funksjonsevne Har/hadde svært syke/pleietrengende barn Er/var småbarnsforelder Har/hadde svært syke/pleietrengende foreldre 60% 62% 63% 70% 17% 16% 20% 19% 23% 22% 17% 21% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % I stor/ganske stor grad Verken/eller I ganske liten/liten grad 13

14 Sykefravær og behov for tilrettelegging To av ti i vårt utvalg svarer at de i løpet av de siste tolv månedene har vært sykemeldte i 16 dager sammenhengende eller mer 37 prosent svarer at fraværet helt eller delvis skyldes forhold på arbeidsplassen Størst andel innenfor deler av privat servicesektor og kommunal helse-, pleie- og omsorgssektor 6 prosent er usikre 57 prosent svarer nei Behov for tilrettelegging for å unngå sykefravær vil variere fra person til person og fra jobb til jobb 14

15 Sagt om sykefravær og tilrettelegging «Ja, det ble tilrettelagt for meg. Jeg er glad for at vi er en så stor bedrift at de kunne finne alternative arbeidsoppgaver. Jeg opplevde stor forståelse fra ledelsen. Jeg startet på gradert sykemelding, økte med 10 prosent mer jobb for hver måned. Gradert sykmelding var veldig OK.» (ansatt) «Det er viktig å skille mellom ulike former for fravær. Er du sjuk for noe som tapper deg for energi, så bør du ikke jobbe, men går du med gips kan du godt ta telefonen (jobbe i kundemottak, vår anm.)» (leder) 15

16 Virkninger av tilrettelegging Drøyt halvparten svarer at det blir tilrettelagt for arbeidstakernes individuelle behov på jobben Tilrettelegging virker både for den enkelte og for arbeidsplassen: Åtte av ti svarer at dette øker trivselen blant ansatte Sju av ti svarer at dette gir et mer inkluderende arbeidsmiljø Sju av ti svarer at ansatte kommer raskere tilbake fra sykefravær og like mange svarer at sykefraværet reduseres Sju av ti svarer at det fysiske arbeidsmiljøet blir bedre, og To av tre svarer at tilretteleggingen bidrar til at virksomhetens anseelse/omdømme blir styrket 16

17 Grunner til at det ikke tilrettelegges To av ti svarer at det ikke blir tilrettelagt De viktigste grunnene for at det ikke tilrettelegges er: Mangel på alternative oppgaver (67 prosent) Manglende vilje hos leder til å tilrettelegge (62 prosent) Manglende oversikt hos leder over type behov og stort tidspress grunnet manglende bemanning (60 prosent) Forhold som i mindre grad forklarer manglende tilrettelegging er: Virksomhetens dårlige økonomi (30 prosent) Ansatte som ikke tør å si i fra om behov (41 prosent) 17

18 Hvem samarbeider virksomhetene med i tilretteleggingsarbeidet? Andre private tilbydere 17% 27% Arbeidstilsynet 19% 43% NAV arbeidslivssenter 6% 51% NAV hjelpemiddelsentral 4% 41% NAV lokalkontor 37% 78% Bedriftshelsetjenesten 44% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% IA-avtale Ikke IA-avtale 18

19 Representativ deltakelse gir individuell tilrettelegging De med tillitsvalgtressurser på arbeidsplassen svarer i signifikant større grad enn andre at det tilrettelegges for arbeidstakere i ulike livsfaser og livssituasjoner der de jobber Nedsatt funksjonsevne 45% 58% Langtidssykemeldte 65% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV-ressurser Ikke TV-ressurser 19

20 Oppsummering tilrettelegging og jobbnærvær Forhold som har betydning for tilrettelegging: Tillitsvalgtressurser på arbeidsplassen IA-avtale Et stort antall ansatte Offentlig sektor De ansattes utdanningsnivå At man jobber heltid Tilbud om tilrettelegging for individuelle behov er positivt for den enkelte ansatte, men bidrar også til økt trivsel og inkludering på arbeidsplassen. 20

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 Innhold 03 Forord 04 Systematisk jobbing gir resultater 07 Sammen om forebygging 09 Sammen om utvikling av helsefremmende arbeidsplasser 11 Sammen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Små virksomheter store krav En casestudie av tilrettelegging i varehandelen.

Små virksomheter store krav En casestudie av tilrettelegging i varehandelen. Små virksomheter store krav En casestudie av tilrettelegging i varehandelen. Lene Angelskår, Karoline Indreeide Grimstad, Jonas Hellan Larsen, Maren Lindhardt, Nerma Masic Prosjektforum, Universitetet

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport

Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport Forfatter: Arve Lie, Kirsti Jacobsen, Steinar Aasnæss, Anita Ingebrigtsen, Berit Bakken Prosjektleder: Arve Lie, overlege/rådgiver

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse

Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse AFI-rapport 4/2015 Ida Drange Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene. Arbeidsforskningsinstituttet,

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer