ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål"

Transkript

1 Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Gro Lundberg 1

2 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4. største 23 ansatte 1250 medlemmer Ca årsverk

3 Et Kjernespørsmål Hva bidrar til å: Tiltrekke Utvikle beholde kompetente og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater for virksomheten? Gro Lundberg 3

4 Godt arbeidsmiljø gir godt omdømme Letter rekruttering av dyktige medarbeidere Reduserer konfliktnivået Gir mindre sykefravær Gir økt produktivitet, og god økonomi

5 HMS-lederskap Ledere på alle nivåer er bevisst og har fokus på HMS Leder som rollemodell.tydelig og offensiv holdning til HMS, mye viktigere hva leder gjør enn hva leder sier. HMS som første punkt på alle møter Samarbeid og medvirkning med verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakere # 5

6 Arbeidsgiver er øverste ansvarlige for arbeidsmiljøet Øverste leder, er øverste HMS ansvarlig for Egne ansatte Innleide Selvstendig næringsdrivende og ansatte i andre bedrifter, så lenge de opererer på bedriftens område Gro Lundberg 6

7 Lovverket du må forholde deg til Arbeidsmiljøloven krever systematisk HMS arbeid Hjemlet i AML 3-1 Internkontrollforskriften Forskrifter Regelverket for din bedrift, Se Regelhjelp.no Gro Lundberg 7

8 Nye forskrifter Gro Lundberg 8

9 Dokumentasjon av krav 1. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 2. Det skal lages en oversikt over hvordan bedriften er organisert i forhold til hvilke oppgaver og ansvar de forskjellige funksjonene har. 3. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 4. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 5. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Gro Lundberg 9

10 Systematisk HMS-arbeid HMS-hjulet # 10

11 Krav 6, Risikovurdering "Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene " Gro Lundberg 11

12 Risikovurdering Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? # 12

13 Psykososialt arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven (AML) 4-3 setter krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Hvordan måler vi arbeidsglede? # 13

14 Arbeidsmiljøundersøkelser Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? - og unngå å mislykkes Gro Lundberg 14

15 Handlingsplan, oppfølging Det viktigste er det som skjer etter undersøkelsen Gro Lundberg 15

16 Gode ledere betyr alt Medarbeiderne må oppleve nærmeste leder som støttende. Hvis ikke, er det null effekt av medarbeidersamtaler, kursing og andre grep fra HR-avdelingen, viser forskning DAGENS NÆRINGSLIV TIRSDAG 25. MAI 2010 Bård Kuvaas

17 Sykefravær Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som er sykmeldt dokumentere at dette etterleves Folketrygdloven 25-2: AML 2-3, 3-1, 4-6:

18 Gro Lundberg 18

19 Hva forventes av ansatte? Den ansatte skal gi beskjed til leder første fraværsdag Informere hvor lenge sykefraværet antas å vare Opplyse om egen funksjonsevne og mulige tiltak for være i arbeid. Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen. delta i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan. Bidra aktivt i arbeidet med tilrettelegging i jobben Gro Lundberg 19

20 Hva forventes av ledere når medarbeidere står i fare for å bli syk/ er blitt syk? -inviterer til dialog -tar medarbeidere på alvor når de gir signaler at de står i fare for å bli syk -legger til rette for medarbeidere med midlertidig eller varig redusert funksjonsevne -utarbeider individuelle oppfølgingsplaner

21 Tilretteleggingsplikt Hvor langt går tilretteleggingsplikten? Så langt det er mulig Vurdere omplassering/ overføring til annet arbeid Ikke plikt til å opprette ny stilling Kan ikke fortrenge andre ( Rt ) Tilbys evt ledig passende stilling Sammenheng mellom folketrygdlov 8-4 (aktivitetsplikt) og aml 4-6 (1) Gro Lundberg 21

22 Sykemeldt, 1 år Sykepengene bortfaller Nyttig med dialogmøte 3 Arbeidstager og NAV: Behov for rehabilitering eller yrkesrettet attføring Gro Lundberg 22

23 Virkemidler for arbeidsgiver Fritak for plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, Ved kronisk sykdom -Ved svangerskapsrelatert fravær (forutsatt at omplassering ikke er mulig) Gro Lundberg 23

24 Konflikter En organisasjon uten konflikter er en død organisasjon, uten evne til selvkritikk og kurskorrigering Pondy, Gro Lundberg 24

25 Arbeidsgivers handlingsrom Arbeidsgivers omsorgsplikt: Plikt til å ivareta alle ansattes helse og verdighet Arbeidsgivers styringsrett: Retten til å fordele, styre og lede arbeidet Avgrenset bare av lov/regelverk/avtaler Saklighet og prosess Gro Lundberg 25

26 integritet og verdighet ivaretas full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig.ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden Gro Lundberg 26

27 konflikt Som leder bør man stille et spørsmål til seg selv; Hvordan kan jeg håndtere en konflikt på en forsvarlig måte? Gro Lundberg 27

28 Skisse for saksgang Undersøkelse Arbeidsgiver blir kjent med forholdet Arbeidsgivers faktum Håndtering Gro Lundberg 28

29 SAKSBEHANDLING KLAGE Undersøkelse Uheldig? Påregnelig? Aktivitet og gjenoppretting Informasjon til klager og andre involverte parter Oppfølging og kontroll Gro Lundberg 29

30 Varsling, rutine Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til den eller de som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lover og regler, Brudd på skatteregler eller regler for smøring/korrupsjon brudd på interne retningslinjer eller i strid med etiske normer. Som utgangspunkt må alle kunne varsle til nærmeste overordnede som har ansvar for det som det skal varsles om, eller til vernetjenesten Gro Lundberg 30

31 Lesestoff Gro Lundberg 31

32 Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi

33 Abelias konfliktogram Lanseres i august Gro Lundberg 33

34 Hvorfor skriftlig dokumentasjon? Lovpålagt Synliggjør at bedriften arbeider systematisk og tar HMS arbeidet alvorlig Bevisstgjør den enkelte leder om sitt ansvar Forutsigbarhet for alle ansatte Trygghet for at bedriften oppfyller kravene til internkontroll Ved eventuelle tvister

35 Godt arbeidsmiljø er lønnsomt for alle Gro Lundberg 35

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower Helse, miljø og sikkerhet HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer