Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013"

Transkript

1 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl Årsmøte Kl Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av ordstyrer. 2. Valg av protokollfører 3. Årsberetning 2012 (Vedlegg 1) 4. Årsregnskap 2012 (Vedlegg 2) 5. Budsjett 2013 (Vedlegg 3) 6. Handlingsplan 2013 (Vedlegg 4) 7. Fastsettelse av avdelingskontingent 2014 (Vedlegg 5) 8. Valg (Vedlegg 6) 9. Behandling av innkomne saker (Vedlegg 7) Bindende påmelding fortrinnsvis via Teknas nettsider eller e-post: innen torsdag 10. januar. Ledsagere inviteres til å delta på champagnekurs mot en egenandel på 100 kr. Vel møtt! Hilsen styret v/andreas Lokna Totalt antall sider inklusive vedlegg: 22

2 Vedlegg 1: Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Tekna Haugaland - 2 -

3 Vedlegg 1: Årsberetning 2012 Lederen har ordet For nesten nøyaktig ett år siden fikk jeg beskjed fra daværende leder Else Selsås at hun skulle slutte i styret. Dette kom som en overraskelse og jeg ble derfra kastet inn i ledervervet etter noen år som ordinært styremedlem og nestleder. Dette har vært lærerikt. Styrearbeidet har i 2012 vært preget av at medlemmer har reist mye i jobb og at kapasiteten på gjennomføring derfor i perioder har vært noe begrenset. Likevel har vi klart å opprettholde en jevn aktivitet for medlemmene. Tilbakemeldingene på arrangementene har vært gode, så vi ser oss i høy grad fornøyde med disse. Samarbeidet med NPF har vært svært vellykket, mye takket være at de er godt representert i Tekna. NITO har ikke tatt noe eget initiativ til mer samarbeid etter kurset i fjor, men der forsøker vi oss igjen fra vår side. Videre ser vi en spennende mulighet i at Tekna Sunnhordland avdeling har gjenoppstått som avdeling etter flere år i dvale. Medlemsmassen har økt og økonomien i Tekna Haugaland avdeling er solid. Grunnlaget for neste års arbeid og aktivitet er derfor godt, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, med både gamle og nye medlemmer i styret. Andreas Lokna Leder Tekna Haugaland - 3 -

4 Vedlegg 1: Årsberetning 2012 Medlemsmasse Medlemstall pr : 330 Medlemstall pr : 353 Medlemstall pr : 371 Medlemstall pr : 410 Medlemstall pr : 443 Medlemstall pr : 443 Medlemstall pr : 502 Medlemstall pr : 539 Medlemstall pr : 564 Medlemstall pr : 592 Medlemstall pr : 621 Styret Styret i Tekna Haugesund avdeling har i 2012 bestått av: Leder: Andreas Lokna Nestleder: Øyvind Haaland Kasserer: Cecilia Girard Sekretær: Rune W. Utne Kvale Styremedlem: May Britt Kristensen Styremedlem: Ida Vassmo Andersen Valgkomiteen 2012: Liina Sangolt og Ingrid Dahl Revisor 2012: Frank Marton Pedersen Møter Det er avholdt 8 ordinære styremøter samt flere planleggingsmøter i løpet av

5 Gjennomgang av handlingsplan 2012 Vedlegg 1: Årsberetning 2012 Handlingsplanen for 2012, vedtatt på Årsmøtet i februar 2012, er delt inn i fem ulike kategorier. Disse vil bli gjengitt og kommentert under. Medlemsarrangement Følgene medlemsarrangementer ble gjennomført i 2012: Medlemsarrangement Dato Sted Deltagere Kommentar Faglig seminar 9. februar 2012 Scandic Hotell, Haugesund NITO invitert Tema: Teknisk sikkerhet og barrierer. Årsmøte 2012 med vinsmaking 16. februar 2012 HIL-huset 16? Lærerik og engasjerende vinsmaking med innslag av bobler. Kurs Tekna: Ledelse og 22. mars 2012 Avlyst pga. for få påmeldte. gjennomføring av prosjekt Bedriftsquiz 14. juni 2012 Il Forno restaurant 16 Lag fra Norconsult, Sjøfartsdirektoratet samt Aibel. Oppmøte ok, kanskje noe kort påmeldingsfrist eller dårlig timing? Familiedag (sammen med NPF) Kurs Tekna: Samspill og dialog hvordan samarbeide målbevisst på en god måte Energisk Show med Andreas Wahl 20. mai 2012 Tjernagel 78 stk. Åpen dag på Tjernagel gård. Fantastisk sommervær og en svært vellykket dag! Gjentas gjerne! 20. september 2012 Haugesund 15 stk. 18. oktober 2012 Håvåsen ungdomsskole og HSH Høstfest 26. oktober 2012 Il Forno restaurant Bedriftsbesøk Aibel 6. desember 2012 Aibel Haugesund ca. 100 elever / ca. 100 Tekna Vi fikk tilbud fra Tekna sentralt om å arrangere show med Andreas Wahl, kjent fra TV, for å motivere til valg av realfag. Veldig underholdende og vellykket arrangement. 34 stk Høstfesten i år ble prøvd i et nytt format: middag og quiz. Oppmøtet ble ikke like bra i år som i fjor, men for de fremmøtte var det en vellykket kveld. 38 stk. (14 fra Stavanger) Etter presentasjon av Aibel og prosjektet var det omvisning ute på verftet hvor vi så på Gudrun-plattformen og de ulike modulene. Særlig populært var det å gå på heli-dekket med byens beste utsikt! Første torsdag i måneden Samson / Djupadalen Prosjektet med et lett sosialt arrangement 1 gang pr. måned ble avviklet i løpet av 2012 pga. oppslutning. Styret er godt fornøyd med de medlemsarrangementene som er gjennomført. Oppslutningen rundt arrangementene har stort sett vært god, og tilbakemeldingene har vært gode

6 Vedlegg 1: Årsberetning 2012 Bilder fra familiedagen på Tjernagel. Stikkord: grillmat, nydelig vær, åpen gård og lek ved sjøen

7 Bilder fra besøket på Gudrun (Aibel) Vedlegg 1: Årsberetning

8 Vedlegg 1: Årsberetning 2012 Samfunn De to samfunnsprosjektene FIRST LEGO League og Newton Camp er begge gjennomført i henhold til plan. Samfunnsprosjekt Dato Sted Kommentar FIRST LEGO League 10. november 2012 Håvåsen skole 15 lag deltok i kampen om heder og ære og en plass i den nordiske lego-finalen på Gjøvik. Det ble konkurrert på både det tekniske, teoretiske, praktiske og kreative plan, og vinnere ble kåret i alle kategorier. En utrolig spennende dag med fantastisk flinke og engasjerte lag. Vinner av FIRST LEGO League Champion ble Hjernekrabatene fra Førland for andre år på rad. Newton Camp september 2011 Djupadalen og Haugaland Vgs. Newton Camp ble arrangert for andre gang i Haugesund. Dette er et samarbeidsprosjekt i regi av Tekna og DNT med målsetningen om å stimulere barn og ungdoms interesse for friluftsliv, kosthold og realfag. Campen foregikk i Djupadalen og på Haugaland Videregående skole. Newton Camp, Haugesund

9 Vedlegg 1: Årsberetning 2012 Førstesideoppslag om Newton Camp Vinnere av FIRST LEGO League Haugesund 2012 ble Hjernekrabatene fra Førland, som vant for andre år på rad

10 Organisasjon og allianser Vedlegg 1: Årsberetning 2012 Avdelingstillitsvalgte: Styret har i år ikke hatt anledning til å stille på møter i Teknas interne organisasjon Øyvind Haaland og Andreas Lokna deltok på avdelingsledermøte i Tekna på Gardermoen fredag 11. mai. Styret har ikke deltatt på andre sentrale møter i Forholdet til andre Samarbeidet med Haugesund Turistforening er videreført i forbindelse med gjennomføringen av Newton Camp. Det er opprettet samarbeid NITO i 2011, men i 2012 har vi ikke hatt felles aktiviteter. Haugesunds Avis har dekket både Lego League og Andreas Wahls show i høst. Det pågår et arbeid for å etablere et maritimt vitensenter i Haugesund. Tekna Haugaland (ved utgått styremedlem Kristin Frydenes Ek) har deltatt i styringsgruppa. Vitensenteret har bedt Tekna Haugaland om videre støtt, også i form av økonomiske ressurser. Status per dags dato er uviss. Andreas Lokna har deltatt på FIRST LEGO League-kurs i Tallinn

11 Vedlegg 2: Årsregnskap 2012 Årsregnskap 2012 Lokale kontingenter halvår halvår Inntekter kurs/arrangementer Møter/arrangementer for medlemmene ,50 Fagseminar egenand. NITO Årsmøte 8 533,50 Familiedag eg. Tjernagel Fagseminar ,00 Høstfest egenandel Familiedag ,00 Bedriftsbesøk 273,00 Høstfest ,00 Vårquiz 3 100,00 Energisk Show (Andreas Wahl) 4 000,00 Støtte Tekna samfunnsmidler ,00 Markedsføring, verving og synliggjøring av Tekna ,00 First Lego League ,00 First Lego League ,00 Newton Camp ,00 Newton Camp ,00 Renteinntekter 966,00 Lønn, honorarer og sosiale utgifter 2 274,16 Kontor, gebyrer og porto 10,00 Annet 0,00 Sum inntekter ,00 Sum utgifter ,66 Årsresultat ,34-1 -

12 Vedlegg 2: Årsregnskap 2012 Balanse Eiendeler og gjeld Kassabeholdning 0 0 Innskudd foreningskonto , ,83 Innskudd sparekonto , ,79 Utestående fordringer Manglet innbetaling for mattesekker Gjeld Årsresultat ,34 Sum , ,62 Signert regnskap vil foreligge på Årsmøtet

13 Vedlegg 3: Budsjett 2012 Budsjett 2012 Følgende budsjett foreslås av styret for Inntekter Utgifter Lokal kontingent Honorarer/gaver Egenandel kurs/ arrangementer Lønnskompensasjon 5000 Årsmøte Sosiale utgifter 7000 Vårarrangement Kontor/trykking/porto 1500 Familiedag Kurs/ arrangementer for medl Høstfest Årsmøte Renteinntekter Vårarrangement Egenkapital 0 Familiedag Tilskudd fra Tekna sentralt Høstfest FIRST LEGO League Foredrag/kurs Newton Camp Faglig seminar Bedriftsbesøk First LEGO League Newton Camp Vitensenter Haugesund 5000 SUM

14

15 Vedlegg 4 Handlingsplan 2013 Handlingsplan 2013 Medlemsarrangement Arrangere medlemsarrangementer som appellerer til ulike deler av medlemsmassen Vårarrangement (f.eks. bedriftsquiz) Familiedag Høstfest Bedriftsbesøk Kurs (arrangeres av Tekna sentralt) Lokalt faglig kurs/seminar Samfunn Følge opp de to samfunnsprosjektene FIRST LEGO League og Newton Camp. Støtte det maritime vitensenteret VitenTanken. Vurdere økonomisk støtte til konkretiseringsmateriell for matematikk i barnehager. FIRST LEGO League (FLL) Støtte turneringen økonomisk (gjerne hovedsponsor som i 2011) Vurdere deltagelse i prosjektgruppa Styret i Tekna Haugaland oppfordrer alle medlemmene til å ta kontakt dersom de ønsker å bidra før eller under turneringen. Dette er et utrolig spennende arrangement som engasjerer alle! Newton Camp Støtte campen økonomisk Være en støttespiller i prosjektgruppa, men sette ut det meste av arbeidet til Haugesund Turistforening og Høyskolen. Styret i Tekna Haugaland oppfordrer medlemmene til å delta som støttespiller i Newton Camp. VitenTanken Støtte økonomisk Vurdere deltagelse i prosjektgruppe 1

16 Vedlegg 4 Handlingsplan 2012 Organisasjon og allianser Avdelingstillitsvalgte Tilrettelegge for felles kurs/møte med Stavanger avdeling for å få inspirasjon, erfaringsoverføring og mer kunnskap om styrearbeid i Tekna. Teknas interne organisasjon Størst mulig deltagelse fra styret på arrangementer i regi av Tekna sentralt, avdelingsledermøtet og andre aktuelle møteplasser Forholdet til andre Videreføre samarbeidet med NITO i forbindelse med felles lokale arrangementer Opprette/videreutvikle samarbeidet med NPF Opprette samarbeid med Tekna avdeling Sunnhordland Videreutvikle kontaktnettet ved skolene i regionen (f.eks. FLL) Opprettholde kontakt med Haugesunds Avis Opprettholde kontakt med Haugesund Turistforening gjennom Newton Camp Delta i utviklingen av maritimt vitensenter (VitenTanken) i Haugesund 2

17 Vedlegg 5: Kontingentfastsettelse 2014 Anbefaling fra styret angående kontingentfastsettelse for 2014 Styret i Tekna Haugaland avdeling foreslår at kontingenten for 2014 holdes uendret. 1

18

19 Vedlegg 6: Valg Valgkomiteens innstilling 2013 Styret Kandidater som stiller til valg: Styreleder: navn vil være klart til Årsmøtet Nestleder: Øyvind Haaland Styremedlem: navn vil være klart til Årsmøtet Styremedlem: navn vil være klart til Årsmøtet Kandidater som ikke er på valg i år: Styremedlem: Ida Vassmo Andersen, Gassco Styremedlem: May Britt Kristensen, Deep Ocean Kasserer: Cecilia Girard, Sjøfartsdirektoratet Valgkomité 2013 Rune W. U. Kvale, Statoil Revisor 2013 Frank Marton Pedersen 1

20

21 Vedlegg 7: Innkomne saker Sak 1: Forslag til vedtektsendring Styret foreslår å endre 1 NAVN slik at kommunene i vedtekten stemmer overens med de som faktisk har tilhørighet hos oss. Bokn kommune går under Stavanger avdeling, Suldal blir tatt med hos oss, Etne går til Sunnhordland. Vindafjord har vi delt med Sunnhordland. Rekkefølgen på kommunene er endret som følge av kommunenummer. Endringen vil ikke påvirke medlemstallet, da dette er knyttet til kommunene i endringsforslaget. 1 NAVN «Avdelingens navn er: Tekna Haugaland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening i Haugesund, Karmøy, Utsira, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne og Sauda.» Foreslått ny 1 NAVN «Avdelingens navn er: Tekna Haugaland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening i Haugesund, Suldal, Sauda, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord og Sveio.» 1

22 Vedlegg 7: Innkomne saker Sak 2: Valg av representanter til R-møtet Representanter til R-møtet fra Tekna Haugaland avdeling må velges på Årsmøtet. Forslag fra styret: Det nye styrets leder og nestleder, evt. vara blant andre styremedlemmer. 1

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer