NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014"

Transkript

1 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning av foreløpig årsberetning 2014 Sak 6 Valg av medlemmer til styret, valgkomite og revisor

2 Årsberetning 2013 Sak 1 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2013 Leder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Urd Andestad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud Statens legemiddelverk Kristin Kvande Statens legemiddelverk Kirsten Austad Helfo Styret velges av årsmøtet. Det har vært avholdt to styremøter i For å kunne behandle saker fortløpende har styret også kommunisert via e-post mellom møtene. Varamedlemmene har deltatt på styremøtene. Leder og kasserer har vekslet på å representere NFF-O i Sentralstyret. Per 31. desember 2013 hadde NFF-O 171 medlemmer. Aktivitet Tre medlemmer av NFF-O har deltatt på Akademikernes omstillingskurs i juni. Kasserer har deltatt på kretsledertreff september. Det er avholdt kurs for ansatte i Helfo 17. september med 23 deltakere. Det er avholdt tillitsvalgtkurs i samarbeid med Den norske veterinærforening oktober med 20 deltakere. Styret, samt lokale tillitsvalgte som deltar i lønnsforhandlingene, fikk tilbud om å delta på forhandlingskurs i regi av Legeforeningen. Tre av medlemmene deltok på kurset i desember. Årsmøtet ble avholdt elektronisk (uravstemning) med frist 15. desember. Lønns- og tariffoppgjøret i stat og kommune NFF har inngått en samarbeidsavtale med Akademikerne for områdene stat og kommune. Det er dermed Akademikerne som forhandler for NFF innenfor disse områdene. Lønnsoppgjørene i stat og kommune ble gjennomført uten mekling. I staten fikk alle som var avlønnet i lønnstrinn 52 og over NFF-O-styret: Sekretær Anne Marthe Ringerud (t.v.) og leder Jorunn Austad. Foto: Guri Wilhelmsen et tillegg på 1,07 % og den økonomiske rammen for oppgjørene ble på om lag 3,5 % Eksempler på hvor NFF-O-medlemmene jobber: Giftinformasjonen, Helsedirektoratet Gjøvik kommune Helfo Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Mattilsynet Nasjonalt folkehelse institutt Nasjonalt kunnskapssenter for på årsbasis. Det ble ikke satt av midler til lokale forhandlinger i staten. < helsetjenesten Statens forurensningstilsyn Statens legemiddelverk Stavanger kommune Trondheim kommune Universitetet i Bergen universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Vetlis Videregående skoler 22 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

3 Sak 2/ 2014 NFF-O regnskap 2013 NFF-O avsto fra seksjonsbidrag i Samlete driftskostnader var kr. Fratrukket renteinntekter hadde de et underskudd på kr. Per hadde de en egenkapital (bankinnskudd) fratrukket underskuddet på kr mot kr per Edvin A. Aarnes gen.sekr

4 NFF-O Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Annen driftskostnad 6865 Medlemsmøter Styremøter Styremøter reiser Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (4 966) (6 765) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT (4 917) (6 711) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (4 917) (6 711) Årsregnskap for NFF-O 2013

5 NFF-O Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, Årsregnskap for NFF-O 2013

6

7 Sak 3/ 2014 Norges Farmaceutiske Forening NFF-O Budsjett 2015 Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Seksjonsbidrag Renter SUM INNTEKTER Utgifter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Årsmøte Styremøter Medlemsmøter Kontorutgifter Annet SUM UTGIFTER Underskudd Egenkapital (bankinnskudd) Kommentarer til regnskap 2013, foreløpig regnskap 2014 (sak 4) og budsjett 2015: Regnskapet 2013 viser et underskudd på 4917 kr. NFF-O mottok ikke seksjonsbidrag for Representantskapet har vedtatt seksjonsbidrag til NFF-O for Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2013, foreløpig regnskap for 2014 og budsjett for 2015 Dato 26. november 2014 Kristin Kvande Kasserer NFF-O

8 NFF-O Resultatregnskap Note jan-jun 14 jan-jun 13 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Annen driftskostnad 7700 Styremøter Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (2 060) (120) ÅRSRESULTAT (2 060) (120) Hittilrapport for NFF-O Organisasjonsnr.

9 NFF-O Balanse pr. 30. juni 2014 Note jan-jun 14 jan-jun 13 EIENDELER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hittilrapport for NFF-O Organisasjonsnr.

10 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Sak 5 Styret i NFF-O 2014 Leder: Urd Andestad, Helsedirektoratet Kasserer: Kristin Kvande, Legemiddelverket Sekretær Anne Marthe Ringerud, Legemiddelverket Styremedlem Mona Skarsaunet, Helfo Varamedlem Kristin Kvande, Legemiddelverket Varamedlem Ane Horvei Andersen, Stavanger kommune Styret velges av årsmøtet og konstituerte seg selv. Varamedlemmer møter fast på møter. Det har vært avholdt 2 styremøter. Styret har dessuten arbeidet via e-post. Årsmøtet 2014 planlegges avholdt elektronisk. NFF-O har fast plass i Sentralstyret og har møtt på alle møtene Pr. 15. september 2014 hadde NFF-O 179 medlemmer. Lønnsforhandlinger For stat og kommune har vi en samarbeidsavtale med hovedorganisasjonen Akademikerne, og forhandlingsansvaret ligger der. Rammen i oppgjørene ligger på om lag 3,3 % og tilleggene gis med virkning fra 1. mai. Statsansatte fikk et generelt tillegg på 1,75 % fra lønnstrinn 54 fra 1. mai, samtidig som det er satt av en pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. august. De lokale forhandlingene blir gjennomført i løpet av høsten og foregår mellom delokale tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter. De ansatte i kommunene behandles etter to forskjellige kapitler i overenskomsten. Lektorene har fått et gjennomsnittlig lønnstillegg i år på omtrent 5 % og opp mot 2 % i Dagens system med minstelønner blir også endret til et system som sikrer ansiennitetstillegg fra Dermed vil lønn ut over minstelønn ikke bli «borte» når den ansattes ansiennitet øker. De av våre medlemmer som omfattes av kapittel 5 får sin lønn fastsatt gjennom lokale, kollektive forhandlinger ute i den enkelte kommune senere i år, slik det er blitt gjort siden Kurs for medlemmer og tillitsvalgte Farmaceutene arrangerte sammen med Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen og Veterinærforeningen felles grunnkurs for statlige tillitsvalgte i København 31. mars-2.april Kurs for medlemmer og tillitsvalgte i staten satt opp i august ble avlyst grunnet få deltagere. Sekretariatet har ellers avholdt flere kurs og formidlet disse også for medlemmer av NFF-O. Tillitsvalgte fra NFF-O har også deltatt på kurs avholdt av samarbeidende foreninger.

11 Sak 6 Kandidater til valg av styre i NFF-O for perioden Valgkomiteen har bestått av Kristin Svanqvist Statens legemiddelverk. Styret skal i følge retningslinjene bestå av 5 medlemmer: leder, sekretær, kasserer, samt to varamedlemmer. Styret har i inneværende periode hatt følgende sammensetning: Urd Andestad (leder) Anne-Marthe Ringerud, Legemiddelverket (sekretær) Mona Skarsaune, HELFO / Helsedirektoratet Varamedlem: Kristin Kvande, Legemiddelverket (kasserer) Ane Horvei Andersen, Stavanger kommune Anne Marthe Ringerud og Mona Skarsaune ble valgt for 2 år ved årsmøtet for 2013, og er dermed ikke på valg. Det skal velges ett styremedlem for to år og tre varamedlemmer for ett år. Styret har gitt uttrykk for at de ønsker tre varamedlemmer i kommende periode på grunn av forventet svangerskapspermisjon Kandidater: Styremedlem: Urd Andestad, Helsedirektoratet Varamedlem: Kjersti Aarskog, Helsedirektoratet (ny) Kristin Kvande, Legemiddelverket Ane Horvei Andersen, Stavanger kommune Styret konstituerer seg selv og fordeler oppgavene seg i mellom. Valgkomiteen 28.november 2014

12 NFF-O årsmøte 2014 Sak 6 Styret fremmer følgende kandidater til revisor og valgkomite: Valg av revisor og valgkomite Innstilling til revisor for NFF-O 2015: Jørgen Huse Innstilling til valgkomite for NFF-O 2015 Styret foreslår følgende kandidater til valgkomiteen for styret til NFF-O i 2015: - Hilde Røshol - Harald Lislevand

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr. 2-2006 OSLONYTT Hva skjer? Sommeren har kommet Aksjon: Beskytt fysioterapeuten i Oslo Kurs I dette nummer: Heldagskurs for tillitsvalgte 16. mars 2 Kort om

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer