SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding."

Transkript

1 PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011

2 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding fra styret VI) Regnskap VII) Handlingsplan VIII) Saker fra styret A) Kontingent IX) Innsendte saker X) Budsjett XI) Valg XII) Underskriving av protokoll HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 2

3 I) Valg av ordstyrer Styrets forslag: Vidar Bjønnum Ingen andre forslag. Valgt med akklamasjon II) Valg av referent Styrets forslag: Kjell Bjørn Olsen Ingen andre forslag. Valgt med akklamasjon III) Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut 16. desember i henhold til vedtektene. Styrets forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes Ingen andre forslag. Innkallingen godkjent. IV) Godkjenning av saksliste Styrets forslag til vedtak: Sakslista godkjennes Ingen andre forslag. Sakslista godkjent. V) Årsmelding A) Årsmelding fra styret Antall styremøter i styrets periode: 8 (6 i 2010 og 2 i 2011) Medlemmer per : 26 Styret har i denne perioden bestått av: Valgt for: Formann Geir H Lindgren (09/11) Nestformann Jonny Ervik (10/12) Kasserer Vidar Bjønnum (10/12) Sekretær Kjell Bjørn Olsen (10/11) Styremedlem Roar Ousland (10/12) Vara Leif Kjølsrud (10/12) Vara Hallvard Halvorsen (09/11) Dirigent Jo Eskild Revisor Leif Kjølsrud 1 år HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 3

4 Noteforvalter Leif Kjølsrud 1 år Vaktmestere Alf Are Johnsen 1 år Hallvard Halvorsen 1 år Valgkomitè Medlem Finn Lindstrøm 1 år Medlem Alf Are Johnsen 1 år Medlem Per Ellefsen 1 år Varamedlem Alf Haugen 1 år Opptredener og forestillinger Compagnie Trass har avholdt eller deltatt på: Opptreden i forbindelse med åpning av Amfiet i kirkeheia 6. juni Deltakelse på veldedighetskonsert arrangert av Faun 24. oktober Kuuult Hus! november feiring av Kulturhuset i Grimstad 25 år 10. des Oddensenteret - julesanger 22. des Julefrokostkonsert Sparebanken SØR - julesanger Korseminarer: Det har vært avholdt et korseminar i løpet av denne perioden oktober på Kilandsenteret. Styrets vurdering av året som har gått: Vi har reforhandlet vår avtale med Sparebanken Sør. Dette er en hovedsponsoravtale som gir oss et kjærkomment grunnlag for drift av koret. En evaluering av handlingsplanen bekrefter at vi ikke har nådd alle de målene som vi har satt oss, men det er fortsatt framdrift og det gjør at kommende styre har noe å kunne jobbe mot for at vi skal kunne nå noen av de langsiktige målsetningene koret har satt seg. HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 4

5 Koret har også i denne perioden etter styrets mening hatt en ny periode med god utvikling, på flere områder. Det har i denne perioden blitt påbegynt et arbeid for å få på plass en tur til Dublin i juni Grunnet arbeidet med riving av gamle Grimstad skole, har koret fått nye øvingslokaler i Kulturskolen, i gamle Fagskolebygget. Foreløpig ser dette ut til å være en god ordning for koret. At vi også er i samme bygg som andre som driver med kultur i Grimstad kan på sikt skape nye muligheter for oss. Konklusjon er at styret er meget godt fornøyd med året som har gått. Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar årsmeldingen til etterretning. Vedtak: Ingen andre forslag. Årsmeldingen tatt til etterretning. HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 5

6 VI) Regnskap Vidar Bjønnum la fram regnskapet på vegne av styret. GENERALFORSAMLING februar 2011 HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 6

7 Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet. Det var ønske om å skille ut ordinært driftsresultat og forestillingens resultat separat. Leif Kjølsrud opplyste at ordinært driftsresultat viste et underskudd på kr mot budsjettert underskudd på kr Forestillingen, Blomster og Rod, viste et overskudd på kr ,- mot budsjettert kr Vedtak: Regnskapet godkjent med akklamasjon. HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 7

8 VII) Handlingsplan Styret har følgende forslag til handlingsplan for ) Styret ønsker at koret fortsetter å avholde korseminar årlig. 2) Styret vil jobbe for at det blir avholdt minst to betalte oppdrag per år. 3) Styret ønsker at Trass skal fortsette å være synlige i lokalmiljøet. 4) Styret har et ønske om å knytte kontakt med et vennekor i utlandet. Formålet er å bruke dette som en basis for en senere utenlandsreise. 5) Styret ønsker at vi ca hvert andre år setter opp en større forestilling (neste: februar 2012). Styrets forslag til vedtak: Det nye styret tar forslagene fra styret med i arbeidet med handlingsplan for Ingen andre forslag. Handlingsplanen godkjent. VIII) Saker fra styret A) Kontingent Styret foreslår å beholde kontingenten på kr. 800,- / år. A) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til kontingent for 2011 satt til kr. 800/ år. Det kom forslag fra et medlem om å heve kontingenten til kr /år for at driftsbudsjettet skal gå i balanse. Forslaget falt med 9 mot 4 stemmer. Vedtak: Kontingenten forblir uendret i IX) Innsendte saker Det har ikke kommet noen saker til Generalforsamlingen. HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 8

9 X) Budsjett Styrets forslag til budsjett for 2011: INNTEKTER: Budsjett 2011 Resultat 2010 Budsjett 2010 Resultat 2009 Tilskudd kommunen Kontingenter Hovedsponsor Salg / diverse 0 50 Diverse opptredener Renteinntekter Sum revy SUM INNTEKTER UTGIFTER: Dublin Rekvisita/diverse Investering Diverse leie Honorarer Bilgodtgjørelse Catering/generalforsamling/ sosialkomité TONO Sum revy T-skjorter Porto Forsikringer Girogebyr Bandcontainer SUM UTGIFTER Resultat Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til budsjett. Ingen andre forslag. Budsjettet enstemmig godkjent. HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 9

10 XI) Valg Valgkomiteens innstilling for 2011: Verv Sittende styre Valgkomitéens forslag Periode Formann Geir Lindgren På valg Geir Lindgren 2 år (11/13) Nestformann Jonny Ervik Ikke på valg Jonny Ervik 1 år (10/12) Styremedlem Roar Ousland Ikke på valg Roar Ousland 1 år (10/12) Styremedlem Vidar Bjønnum Ikke på valg Vidar Bjønnum 1 år (10/12) Styremedlem Kjell Bjørn Olsen tar siste året for Klemmetsen På valg Bjørn Olav Hansen 2 år (11/13) Varamedlem Leif Kjølsrud Ikke på valg Leif Kjølsrud 1 år (10/12) Varamedlem Hallvard Halvorsen På valg Hallvard Halvorsen 2 år (11/13) Sosialkomiteen Medlem Stein Reisvold På valg Stein Reisvold 1 år Medlem Øyvind Larsen På valg Øyvind Larsen 1 år Medlem Jan Ove Øyjordsbakken På valg Jan Ove Øyjordsbakken 1 år Medlem Fra styret Velges fra Styret 1 år Varamedlem Hadde ikke varamedlem På valg Jan Helgestad 1 år Revisor Noteforvalter Vaktmestere Valgkomité Leif Kjølsrud På valg Leif Kjølsrud 1 år Leif Kjølsrud På valg Leif Kjølsrud 1 år Alf-Are Johnsen Alf-Are Johnsen 1 år Hallvard Halvorsen Hallvard Halvorsen 1 år Medlem Finn Lindstrøm På valg Dagfinn Knutsen 1 år Medlem Alf Are Johnsen På valg Arnt Wilfred Nygård 1 år Medlem Per Ellefsen På valg Dag Røyseland 1 år Varamedlem Alf Haugen På valg Øyvind Gundersen 1 år Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling for Formann i valgkomiteen, Alf Are Johnsen, mente at styret bør vurdere nødvendigheten av å bekle hele 19 ulike verv når vi kun er 26 medlemmer. Dette for å unngå slitasje da de fleste må bekle ett eller flere verv i flere år siden så mange verv skal dekkes opp. Vedtak: Styret skal se på muligheten å redusere antall verv. Dette vil i så fall innebære vedtektsendringer som først kan vedtas på neste års Generalforsamling, eller ekstraordinær Generalforsamling. Valgkomiteens innstilling ble deretter enstemmig vedtatt. HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 10

11 XII) Underskriving av protokoll: Styrets forslag: Leif Kjølsrud og Terje Søyland Vedtak: Styrets forslag enstemmig godkjent. Antall fremmøtte: 14 Antall stemmeberettigede: 14 Grimstad Kjell Bjørn Olsen/referent Leif Kjølsrud Terje Søyland HERREKORET COMPAGNIE TRASS Side 11

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Sted: Klubbhuset 20 medlemmer møtte. Sak 1: Godkjenning av innkalling Gro ønskte velkommen til årsmøtet. Det ble godt mottatt at sakslisten var lagt ut på hjemmesiden

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon

Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon av Bjarte Stien Karlsen Generalforsamlingen ble avholdt i klubbens lokaler mandag 6. september 2004. Totalt opptil 26 stemmeberetige medlemmer deltok.

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer