Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal"

Transkript

1 Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

2 Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal Innhold Protokoll 1 Åpning 2 Godkjenne de fremmøtte representantene 3 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 4 Velge dirigent og sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 5 Behandle årsberetningen 6 Behandle regionens regnskap i revidert stand 7 Behandle innkomne forslag og saker 8 Fastsette kontingent 9 Behandle strategiplan for regionen 10 Vedta budsjett for regionen 11 Valg 12 Avslutning

3 Åpning Regionleder Asbjørn Halvorsen åpnet Tinget og ønsket alle velkommen til regionens første ordinære Ting. Godkjenne de fremmøtte representantene Med tale, forslags og stemmerett: Sandra Lupsic, Mosjøen og omegn CK Geir Arne Øfsti, IL Stjørdals Blink Asbjørn Andersen, IL Stjørdals Blink Inge Johansen, IL Sverre Geir Møllegaard, TVK Asbjørn Halvorsen, styret Tove Moan Andersen, styret Jan Arve Mork, styret Kjell Martinsen, styret Gjester: Kari Dahlen Aspenes, Nord Trøndelag idrettskrets/nordland idrettskrets Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. Forretningsorden ble enstemmig vedtatt, med fremlagt tillegg vedrørende dispensasjon fra NCF for valggjennomføringen. Velge dirigent og sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Dirigent: Asbjørn Halvorsen Sekretær: Kjell Martinsen Underskriving av protokoll: Geir Arne Øfsti og Geir Møllegaard Behandle årsberetningen Beretningen ble gjennomgått av dirigenten, uten å gå inn i alle detaljene. Noen steder i beretningen var det litt uklart hvilket år som var omtalt, men det ble avklart av dirigenten Beretningen ble enstemmig vedtatt. Behandle regionens regnskap i revidert stand Regnskapene ble gjennomgått av kassereren, Jan Arve Mork. For regnskapsåret 2013 var det ingen poster eller noe regnskap å fremlegge. NCF håndterte det økonomiske dette året, og regionen fikk tilgang til regionkontoen fra 2014.

4 Det fremlagte regnskapet for 2014 ble gjennomgått. Inntekter fra Turtieren er ikke kommet inn enda, de inntektene vil fremkomme i regnskapet for Beregning for Turtieren er gjort ut fra resultatlister hos NCF på startende i tur og trimritt. Regionen har fått overført kontobeholdningene fra tidligere Nordland og Sør Trøndelag Cyklekrets. Disse midlene er holdt utenfor regionens ordinære kontoplan, da midlene er låst til aktivitet i de gjeldene fylkene. Det ble kommentert at midlene fra Nord Trøndelag og Møre og Romsdal ikke var overført til regionen. Regnskapet for 2014 er ikke revidert da regionen mangle revisor. Det fremlagte regnskapet godkjennes av Tinget under forutsetning av at det blir revidert og godkjent av revisor. Det nye styret får i oppgave å få dette utført snarest mulig. Behandle innkomne forslag og saker Forslag 1: Forslagstiller: Regionstyret. Deltakeravgiften «Turtieren» i trim og turritt videreføres. Hver deltaker i trim og turritt betaler kr. 10. i ekstra startkontingent. Denne kontingenten skal gå uavkortet til, og arrangørklubben har ansvar for å kreve inn dette fra deltakeren. Faktura for innbetaling til regionen blir sendt klubbene etter endt sesong. Begrunnelse: Regionstyret ønsker å støtte klubber som driver med rekruttering og aktivitet for barn og ungdom, og inntektene fra Turtieren skal gå til slik økonomisk støtte. Turtieren ble innført av styret i 2014, men ettersom det er en avgift til alle deltakere i tur og trimritt bør den godkjennes og vedtas av Tinget. Det ble en liten diskusjon om dette forslaget, og bl.a. Tove M. A. mente det var et godt forslag når inntektene skal gå til barn og ungdom. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fastsette kontingent Forslag: Styret foreslår at klubbkontingenten for 2015 og 2016 skal være kr pr. år. Det kom spørsmål om differensiert kontingent. Styret har vurdert dette, men kommet frem til at de for de nærmeste årene vil ha samme beløp til alle klubbene. Enstemmig vedtatt.

5 Behandle strategiplan for regionen Det er pr. i dag ikke utarbeidet en ny plan. Det forventes at det nye styret tar tak i denne saken og utarbeider en strategiplan i løpet av våren Styret har opprett Sportslig utvalg, og utvalget vil bli tatt med i utarbeiding av en strategiplan for regionen. Vedta budsjett for regionen Kasserer Jan Arve Mork gjennomgikk budsjettet. Flere representanter etterlyste budsjett for 2016, og budsjettforslaget endres til; Budsjettforslag NCF 2015 og Det kom innspill om at Turtieren var for lavt budsjettert, og det beløpet vil bli økt til Ettersom det ikke er Forbundsting i 2015 ble den posten endret til Fellesmøte/Forbundsting med beløpene / Reduksjon for Fellesmøte 2015 overføres til posten Sportslig utvalg, som da får en økning på Det er ønskelig med oppbygging av økonomiske midler i regionen, og budsjettet bør derfor komme ut med positivt resultat. Budsjettet godkjennes med endringene som ble foreslått. Revidert budsjettforslag NCF 2015 og 2016 Inntekter Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Klubbkontingenter Klubbkontingenter Turtiern Turtiern Sum inntekter Sum inntekter Kostnader Kostnader Styremøter Styremøter Fellesmøte NCF Forbundsting Høstsamling Høstsamling Sportslig utvalg Sportslig utvalg Diverse kostnader 8000 Diverse kostnader 8000 Arr. Støtte, dommerkostn etc Arr. Støtte, dommerkostn etc Utstyrstøtte /ungdomssatsing Utstyrstøtte /ungdomssatsing Sum kostnader Sum kostnader Budsjettert over /underskudd Budsjettert over /underskudd 40000

6 Valg Styret har fått dispensasjon fra NCF til å fravike 16 pkt. i). NCF har fått dispens fra NCF med å foreta valg til styret på fylkesvise klubbmøter. Disse valgte representantene danner styret i. Regiontinget velger leder og nestleder fra disse representantene. Valgte fylkesrepresentanter Kjell Martinsen Rana SK Nordland Styremedlem Sandra Lupsic Mosjøen og omegn CK Nordland Styremedlem Cato Årnes Sandnessjøen og omegn CK Nordland Varamedlem Anne Christine Mohn Rana SK Nordland Varamedlem Tove Moan Andersen IL Stjørdals Blink, Sykkel Nord Trøndelag Styremedlem Per Gunnar Hansen IL Sverre, Sykkel Nord Trøndelag Styremedlem Vigdis Einangshaug IL Sverre, Sykkel Nord Trøndelag Varamedlem Geir Arne Øfsti IL Stjørdals Blink, Sykkel Nord Trøndelag Varamedlem Asbjørn Halvorsen TVK Sør Trøndelag Styremedlem Gunhild Høvik Gauldal SK Sør Trøndelag Styremedlem Tore Elvedal Gauldal SK Sør Trøndelag Varamedlem Heidi Jørgensen Krokdal CK Victoria Sør Trøndelag Varamedlem Eldar Høidal Sykkylven SK Møre og Romsdal Styremedlem Kate Marit Pedersen Rauma SK Møre og Romsdal Styremedlem Jan Arve Mork Ålesund SK Møre og Romsdal Varamedlem Manglende Varamedlem Klubb Møre og Romsdal Varamedlem Da det allerede har vært foretatt fylkesvise valg på representanter til styret, ba man Tinget om å gi det nye styret mandat til å selv velge/utnevne leder og nesteleder, i tillegg til konstituering av det resterende styret. I tillegg ba man Tinget om å gi det nye styret mandat til å velge/finne revisorer med vararevisorer, samt velge valgkomite. Det nye styret får mandat til å velge leder og nestleder, men det bør tas hensyn til kjønnsfordeling når disse velges. Det nye styret får også mandat til å finne revisorer med vara. Styret skal få på plass en valgkomite så snart som mulig, og valgkomiteens oppgave skal minimum være å komme med forslag på leder og nesteleder.

7 Avslutning Det kom noe kritikk fra representanter på en del uklarheter og mangler når det gjelder lovteksten og valg. Det ble stilt krav om at formaliteten må være i orden til neste Ting. Styret tar dette til etterretning. Det nye styret vil få i oppgave med å gå gjennom lovteksten og få den redigert så den samsvarer med regionstyrets sammensetning og funksjoner. Den redigerte lovteksten vil bli oversendt NCF for godkjenning, før den vil bli fremlagt for godkjenning på neste Regionting. Dirigenten takket så de fremmøtte representantene for Tinget, og ønsket alle vel hjem. Tinget ble avsluttet kl Referent: Kjell Martinsen sign Representanter fra Tinget: Geir Arne Øfsti sign Geir Møllegaard sign

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer