Dato: Kl.: Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11"

Transkript

1 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: Kl.: Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent, to referenter og to som underskriv protokollen. 3. Innkalling. 4. Saksliste. 5. Styret sin årsmelding. 6. Regnskap og revisor sin melding. 7. Fastsetting av kontingent. 8. Budsjett og handlingsplan for Vedtekter 10. lnnmeldte saker 11. Separate valg av: a. Fire styremedlemmer (valg av 3 politikere for og 1 sekretær for I år (siden en sekretær har gått ut av styret i løpet av året)) og tre varamedlemmer (valg av 2 politikere for ), efter framlegg fra valgkomiteen. b. Valg av leder og nestleder blant styremedlemmene (1 år), efter framlegg fra valgkomiteen. c. To medlemmer i valgkomiteen (valg av 2 politikere for ) og en varamedlem (valg av politiker for ), etter forslag fra valgkomiteen d. Valg av leder i valgkomiteen blant valgkomiteen sine medlemmer (valg av sekretær for I år) efter forslag fra valgkomiteen. e. Revisor, etter forslag fra styret. (Arlig valg). Merknad til pkt. 11 a) Ved evnt. opprykk av sekretær fra varamedlem til medlem og!eller fra 2. vara til 1. vara, suppleres varalisten med en sekretær. 1. REGISTRERING. FKT årsmøte 2012, godkjenner registreringen. Den innebærer at av medlemmene var til stede på årsmøte Det ble registrert 67 til stede på årsmøtet.

2 .NfPI. Efter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt. FKT årsmøte 2012, godkjenner registreringen. Den innebærer at 67 av medlemmene var til stede på årsmøte VAL AV DIRIGENT, TO REFERENTER OG TO SOM UNDERSKRIVER PROTOKOLLEN. FKT årsmøte 2012, velger slik møteledelse for årsmøte 2012: Dirigent(er) Referenter Underskrive protokoll. Bodil Heskestad Nestleder i kontrollutvalget i Lund kommune Hogne Haktorson (Kontrollsjef I dagleg leiar i FKT s sekretariat Kjersti Tharaldsen (Nestleder i kontrollutvalget i Sar sbor kommune Roald Breistein (Seniorrådgjevar i FKT s sekretariat Hans Blø (Kontrollsjef i Møre og Romsdal f Ikeskommune I I I BEHANDLING I MØTET: FKT årsmøte 2012, velger slik møteledelse for årsmøte 2012: Dirigent(er) Referenter Underskrive protokoll. Bodil Heskestad Nestleder i kontrollutvalget i Hogné Haktôrson (Kontrollsjef I dagleg leiar i Kjersti Tharaldsen (Nestleder i kontrollutvalget i Sar.sbor. kommune Roald Breistein (Seniorrådgjevar i FKT s sekretariat Hans Blø (Kontrollsjef i Møre og Romsdal Ikeskommune I I I 3. INNKALLING TIL FKT SITT ÅRSMØTE FKT årsmøte 2012, godkjenner innkalling til årsmøte 2012.

3 Å FKT årsmøte 2012, godkjenner innkalling til årsmøte SAKSLISTE TIL FKT SITT ÅRSMØTE 2012 FKT årsmøte 2012, godkjenner sakslista til årsmøte FKT årsmøte 2012, godkjenner sakslista til årsmøte ÅRSMELDING 2011 FKT årsmøte 2012, godkjenner styret sin årsmelding for Forslag til årsmelding ble enstemmig vedtatt. FKT årsmøte 2012, godkjenner styret sin årsmelding for REGNSKAP 2011, OG REVISOR SIN MELDING FKT årsmøte 2012, godkjenner FKT sitt regnskap for Årsmøtet ber om at det for fremtiden bør inn en note i utgiftene til sekretariat innebærer. regnskapet som omhandler hva Forslag til vedtak, inkl, det som kom frem i møtet, ble enstemmig vedtatt.

4 FKT årsmøte 2012, godkjenner FKT sitt regnskap for FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2013 FKT årsmøte 2012, fastsetter at kontingent for 2013, blir slik: :1 nnb~ Merknader: Kontrollutvalgene betaler efter innbyggertal i kommunen I fylkeskommunen. Sekretariatene betaler efter det totale innbyggertal de er sekretariat for. Kontingenten blir og slik for kommende år, frem til årsmøtet forandrer den. FKT årsmøte 2012, fastsetter at kontingent for 2013, blir slik: Innb ertal: Kontrollutval Kr Kr ,- Kr Sekretariat: Kr Kr ,- Kr Merknader: Kontrollutvalgene betaler efter innbyggertal i kommunen I fylkeskommunen Sekretariatene betaler etter det totale innbyggertal de er sekretariat for. Kontingenten blir og slik for kommende år, frem til årsmøtet forandrer den. 8. FKT, BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2013 FKT årsmøte 2012, vedtar fremlagt budsjett og handlingsplan for Styret får fullmakt til å foreta budsjettforandringer innenfor budsjettrammen.

5 . En Å møteplass for kommunale og fylkeskommunale FKT årsmøte 2012, vedtar fremlagt budsjett og handlingsplan for Styret får fullmakt til å foreta budsjettforandringer innenfor budsjettrammen. 9. VEDTEKTER. FKT årsmøte 2012, tar til etterretning at det ikke er kommet forslag om vedtektsendringer dette året, innen gjeldende frister. FKT årsmøte 2012, tar til etterretning at det ikke er kommet forslag om vedtektsendringer dette året, innen gjeldende frister. 10. INNMELDTE SAKER. FKT årsmøte 2012, tar til etterretning at det dette året ikke er meldt inn saker for behandling på årsmøtet. FKT årsmøte 2012, tar til etterretning at det dette året Ikke er meldt inn saker for behandling på årsmøtet. 11 VAL (pkt. a d) FKT årsmøte 2012, velger disse tillitsvalgte: Det er 3 styrerepresentantar og 2 vararepresentantar til styret frå politisk nivå som er på val i år. Desse skal veljast for. I tillegg er 2 repr. i valkomiteen og 1 vararepr. til valkomiteen på val i år. Desse er også frå politisk hald. I tillegg skal det veljast nytt medlem i styret frå sekretariata, i og med at Hanne Kongsvisk gjekk ut frå styret tidleg på hausten Jostein Støylen gjekk, opprykk som 1. vara, inn i 5

6 .4 styret etter Hanne Kongsvik fram til årsmøtet tt styremedlem frå sekretariata må veljast på årsmøtet Dette kan også føre til at det må gjerast val om nytt varamediem frå sekretariata til styret. Wenche Sissel Olsen vart konstituert som nestleiar fram til årsmøtet 2012, etter at Hanne Kongsvik gjekk ut av styret. Eller vedtektsendringa på årsmøtet 2010 skal leiar og nestleiar veijast for 1 år om gangen. Valkomiteen sine forslag ved vaiet på årsmøte 2012: Styret: Medlem: Per Rune Vereide, Nestleiar i KU i Sogn og Fjordane Fylkeskommune - ny 2 år Medlem: Sin Holm Lønseth, KU-leiar i Sør Trøndelag fylkeskommune, ny - Medlem: Kirsten Aasen, KU-leiar i Moss kommune, ny - Medlem: Jostein Støylen, Vest kontrollutvalssekretariat ny, 1 år Leiar Per Rune Vereide, Nestleiar i KU i Sogn og Fjordane Fylkeskommune ny, I år Nestleiar: Wenche Sissel Olsen, Rogaland KU-sekretariat ny, 1 år Varamediemmar til styret i rekkjefolgje: Frå politisk nivå: 1. Jan Erik Arnøy, KU-leiar i Rana kommune, ny 2. Geir Kjell Andersland, KU-medlem Bergen kommune, ny Frå sekretariata: 1. Sissel Mietinen, Kontrollutvalgan IS, ny, I år 2. Liv Tronstad, Kontrollsjef i KomSek Trøndelag IKS, - ny 1 år Valkomiteen: Valkomiteen sine medlemmar vert valt for, men leiaren vert valt for 1 sekretariata eller KU-politikarane etter kven som er på val neste år. år, resp. frå KU Frå politisk nivå: 1. Odd Uglem, KU-medlem Alvdal kommune, ny - 2. Trond Hansen Riise, KU medlem Møre og Romsdal fylkeskommune ny Som leiar for valkomiteen foreslår valkomiteen Einar Ulla ny, I år. (Noverande medlem i valkomiteen) Valkomiteen varamedlem Trond Inge Haugen, KU-leiar i Drangedal kommune ny, 6

7 (pkt. e) FKT årsmøte 201g, vel disse tillitsvalgte: Revisor Mette Jensen Moen, Sekretariatsieder Rogaland fylkeskommune Gjenvalg i år BEHANDLING I MØTET: Innstilling fra styret og valgkomiteen ble enstemmig vedtatt. : Styremedlemmer Medlem: Per Rune Vereide, Nestleiar i KU i Sogn og fjordane fylkeskommune Medlem: Sin Holm Lønseth, KU-leiar i Sør-Trøndelag fylkeskommune Medlem: Kirsten Aasen, KU-Ieiar i Moss kommune Medlem: Jostein Støylen, Vest kontrollutvalssekretariat 2år 2år 2år Iår Styreledelse: Leder: Per Rune Vereide, Nestlelar i KU i Sogn og fjordane fylkeskommune Nestleder: Wenche Sissel Olsen, Rogaland KU-sekretariat iår iår Varamedlemmer til styret fra politisk nivå i rekkefølge: i Jan Erik Arnøy, KU-leder i Rana kommune 2 Geir Kjell Andersland, KU-medlem Bergen kommune Varamedlemmer til styret fra sekretariatene i i Sissel Mietinen, Kontrollutvalgan IS 2. Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS rekkefølge: Iår Iår Leder i valgkomiteen: Einar Ulla, KU-sekretariatet Sogn og Fjordane fylkeskommune i år Medlem i valakomiteen: 1. Odd Uglem, KU-medlem Alvdal kommune 2. Trond Hansen Riise, KU-medlem Møre og Romsdal fylkeskommune Varamedlem til valgkomiteen - folkevalgte: Trond Inge Haugen, KU-leiar i Drangedal kommune Revisor: Mette Jensen Moen, Sekretaniatsleder Rogaland fylkeskommune Gjenvalg I år

8 ~7Å En møteplass for kommunale og fylkeskommunale Etter dette har FKT dette styret: Styremedlemmer: Leder, Per Rune Vereide, Nestleiar i KU i Sogn og fjordane fylkeskommune Nestleder, Wenche Sissel Olsen, Rogaland KU-sekretariat Medlem, Sin Holm Lønseth, KU-leiar i Sør-Trøndelag fylkeskommune Medlem, Kirsten Aasen, KU-leiar i Moss kommune Medlem, Jostein Støylen, Vest kontrollutvalssekretariat Varamedlemmer til styret: 1. Jan Erik Arnøy, KU-leder i Rana kommune 2. Geir Kjell Andersland, KU-medlem Bergen kommune 1. Sissel Mietinen, Kontrollutvalgan IS 2. Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Sted: Trondheim Dato: Sted: Trondheim Dato: Kersti Tharaldsen ans Blø

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer