Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00"

Transkript

1 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere 24 Antall fullmakter 22 Sum stemmer 46 (av 60 mulige stemmer) Fra styret: Torgeir Skretting leder Torstein Kjærran nestleder Bjørn Harborg Thorn medlem Turid Kubosch medlem Rannveig Rørlien medlem Liv Straume varamedlem Forfall: Paul Visnes varamedlem Styret hadde tatt beslutning om at representant fra forretningsfører ikke behøvde være tilstede og var derfor ikke innkalt. 1.2 Valg av møteleder Møtet ble åpnet av styreleder Torgeir Skretting kl 11:00. Styreleder ble deretter enstemmig valgt til møteleder. 1.3 Valg av referenter Turid Kubosch og Rannveig Rørlien ble valgt som referenter. 1.4 Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen sammen med møteleder Solveig Bistrup og Grethe Jacobsen ble valgt til å underskrive protokollen. 1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen ble sendt 16. mars 2010 til andelseiere i hhv Spania og Norge via e-post etter at møtedato har vært kunngjort tidligere. Supplerende innkalling med vedlegg ble ettersendt via e-post 27. mars Innkallingene ble distribuert skriftlig til andelseiere uten e-post. 1

2 Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Alle vedtak var enstemmige. 2. Årsberetning fra styret for 2009 Årsberetningen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. Styrets leder redegjorde for det omfattende arbeid styret har hatt i forbindelse med manglende rutiner for drift og kostnadskontroll fra tidligere år. Den fremlagte årsberetningen ble enstemmig godkjent som andelslagets årsberetning for Solveig Bistrup ba om en tilførsel i protokollen at generalforsamlingen gir styret en stor honnør for meget godt utført arbeid i opprydningene av tidligere uavklarte saker. 3. Årsregnskap for 2009 Regnskapet ble detaljert gjennomgått og kommentert. Styrets forslag til regnskap for 2009 og disponering av årets underskudd ble enstemmig godkjent slik det ble fremlagt på generalforsamlingen. Revisors beretning ble enstemmig godkjent. Under denne saken ble behandlet styrets forslag om fullmakt til å ta opp lån for mellomfinansiering eller garanti for frigjøring av sperret beløp på spansk bankkonto. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppta lån for mellomfinansiering av eiendomsavgift. Fullmakten gjelder for lån inntil kr 1 million. Fullmakten gjelder også anledning til å ordne bankgaranti for frigjøring av beløp på sperret konto i Spania. Budsjettet ble fremlagt på møtet. Det ble detaljert gjennomgått og kommentert. Det mest markerte forholdet er forventet eiendomsavgift hvor faktura antas å komme til sommeren. Generalforsamlingen ble orientert om budsjettet inkludert forholdene rundt eiendomsavgiftet, og det fremlagte budsjettet tas til etterretning. 4. Godtgjørelse til styret (for styreperioden 2008/2009) og til revisor Basert på vedtak i forrige generalforsamling foreslo styret en samlet godtgjørelse på kr Ifølge vedtektene vedtar styret selv fordeling mellom styrets medlemmer 2

3 og varamedlemmer. Det ble informert om at i datterselskap Jardin Foya Blanca España SL vil det bli foreslått styrehonorar på kr Revisors regning var ikke mottatt. Styrets godtgjørelse ble enstemmig fastsatt for perioden til kr Styret ble gitt anledning til i moderat grad å honorere styremedlemmer for spesifikt arbeid utover styrefunksjoner. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å behandle revisors godtgjørelse. 5. Innlevert forslag til vedtektsendring fra Leif Straume Forslaget ble forkastet med 34 mot 12 stemmer. Styret vil arbeide videre med regler og tiltak som skal bedre forholdene i sommermånedene. 6. Styrets forslag til vedtektsendringer Avtalen mellom DnB NOR Bank ASA, PeMaSi Eiendom AS og Jardin Foya Blanca BA ble gjennomgått og belyst. Styrets forslag til endringer av vedtektene ble gått igjennom for hver paragraf hvor det var foreslått endring. Styrets forslag til endring av vedtektenes 4, første ledd, tidligere tekst som følger: Ingen kan, etter at leilighetene er innflyttet, eie mer enn 30 % av andelene, med mindre generalforsamlingen med 3/4-dels flertall av lagets totale antall andeler gjør vedtak om noe annet. ble vedtatt tatt ut med 35 mot 11 stemmer. For øvrig ble styrets forslag til vedtektsendringer enstemmig vedtatt. Finn Jellestad viste4 til leddet som ble vedtatt tatt ut av 4 og ba i den anledningen om følgende protokolltilførsel: Flere jurister, blant annet juristene som skrev vedtektene i 2002, sier at forståelsen av og intensjonen bak 4 er at kravet til flertall gjelder en hver endring av 30 %, både opp og ned. Dette for at det skulle være mest mulig forutsigbarhet både for enkelteier og storeier. Denne vedtektsendringen krever 50 stemmer og er derfor ugyldig. 7. Valg a. Valg på styret På den ordinære Generalforsamlingen 2009 ble følgende valgkomité valgt: Brit Eidem (A 10) Olav Austbø (B 11) Bjarne Ø. Graabræk (B 8) 3

4 Det er på valg: 2 styremedlemmer - skal ifølge vedtektene 10 velges for 2 år 2 varamedlemmer - skal ifølge vedtektene 10 velges for 1 år Styreleder - skal iflg. vedtektene 10 velges ved særskilt valg blant styremedlemmene for 1 år. For øvrig har: Nåværende styremedlem Torgeir Skretting sagt ja til gjenvalg. Nåværende styremedlem Torstein Kjærran takket nei til gjenvalg. Valgkomiteen har i sitt forslag vektlagt kontinuitet og kompetanse og innstiller overfor Generalforsamlingen 2010 følgende: Styremedlem: Torgeir Skretting (B 1) gjenvelges for 2 år Styremedlem: Paul Visnes (C 4) ny velges for 2 år, opprykk fra varamedlem Varamedlem: Liv Straume (D 2) gjenvelges for 1 år Varamedlem: Terje Stensholm (A 2) ny velges for 1 år Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Torgeir Skretting som styreleder for 1 år. Styremedlemmene Turid Kubosch, Rannveig Rørlien og Bjørn Harborg Thorn er ikke på valg. Alle de foreslåtte kandidater har sagt seg villig til vervene. Valgkomitéens forslag var enstemmig. Valget ble ledet av styreleder. Det kom ikke andre forslag, og valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. Valgkomiteens forslag på styreleder, styremedlem Torgeir Skretting, ble gjenvalgt som styreleder for 1 år ved akklamasjon. b Valg av valgkomité Følgende ble foreslått og valgt ved akklamasjon: A 7 B 9 D 7 c Gerhard Meier Randi Kalve Torstein Kjærran Valg av revisor Som andelslagets revisor for 2010 ble valgt Ernst & Young, Stavanger. ooooooooo 4

5

Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA

Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), Esparia Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA I. Beliggenhet og virksomhet Jardin Foya Blanca BA ligger i Stavanger kommune,

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Bjørnefaret borettslag avholdt onsdag 20. mai 2015. Sted Bjørnestua, Elgtråkket 11 Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.04.2014 kl 18.00 Sted: I Det Chilenske kulturhus, Veitvetveien 8 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA. onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA. onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus STYRETS BERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2011 onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus Styret har ordet 2 Ytre Rælingen Antennelag BA er nå inne i det vi kan si er et normalt driftsår,

Detaljer