Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag på Holo Gardstun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun"

Transkript

1 Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad til innkallinga. Det mangler plakater rundt og dermed har ikkje støttemedlemmene fått innkalling. Neste årsmøte passer vi på å henge opp plakater slik at alle kan få med seg når det er årsmøtet - Samrøystes b) ordstyrar vart Sissel c) skrivar vart Beathe Sak 2 Årsmelding 2006/2007 Årsmeldinga vart lest opp av Beathe Ein feil i lista over speleoppdrag, jonsok 21/6-08 skal ikkje vere med i lista. Vi hadde eit minutt stillheit for Einar Rapport frå programnemnda vart lest opp av Anders. Det mangler ein låt i lista: You ll never walk alone som vi spelte på aksjon for Lærdal Sjukehus Ingvar gjekk gjennom frammøte. To medlem har ikkje fråver. Samrøystes godkjent Sak 3 Rekneskap 2006/2007 Kjell gjekk gjennom rekneskapen Rekneskapen bør synleggjere kven som gir gåver. Dette står også i årsmeldinga. Samrøystes godkjent Sak 4 Budsjett 2007/2008 Kjell gjekk gjennom framlegg til budsjett Forslag: auke post 6030 notar til ,- Diskusjon på dette. Det kostar mykje å supplere hefter og notar. Neste år lagar programnemnda rapport over kva som er nykjøp og supplement. Avstemning: 13 stemmer for å auke summen til ,- Budsjettet vert sett opp med kr. 2000,- i underskot Samrøystes godkjent. Sak 5 Årsplan 2007/2008 Sissel gjekk gjennom framlegg til årsplan Kommentar: Vi har problem med bemanning i helgene. Bør difor prøve å unngå disse dagane. Sjå om vi kan flytte nokre arrangement vekk frå helger. Forslag: Årsmøtet godkjenner aktivitetane og nye styret ser på datoar. Det vart diskusjon ang. Jonsok: Skal vi gjennomføre arrangement på Jonsok? Vi er få medlem tilstades denne helga. Dette er ein tradisjon i bygda.

2 Det vart bestemt å gjennomføre ein enklare variant av arrangementet og å fordele ansvar no til dei som er tilstades. Årsplanen er samrøystes godkjent med fullmakt til nye styret på justering. Sak 6 Val Kommentar frå valnemnda: Det er ikkje dokumentert at nemnda var valt etter lovene for laget. Vi gjorde likevel jobben av omsyn til årsmøtet. Nemnda er ikkje samd i praksisen at "den som ikkje har meldt ifrå, automatisk tek attval". Vi har derfor kontakta alle som no er føreslegne, og meiner dette bør bli praksis for framtidige valnemnder. Dette bør òg vera praksis når valnemnda skal veljast. Til sist: Det bør diskuterast om attval av valnemnd er ei demokratisk løysing. Me meiner at "attval" ikkje bør skje. Valnemnda skal veljast etter framlegg i det einskilde årsmøtet, og såleis vera heilt uavhengig av utgåande valnemnd. Anders M. leia valet. Framlegg frå valnemnda. Formann Reidun Borlaug 1 år Ny Varaformann Erling Oppheim 2 år Ikkje på val Kasserar Venke Sjursen 2 år Ny Skrivar Beathe Ekhall Stentvedt 2 år Ikkje på val Styremedlem Beate Bjørnestad 2 år Attval Varamedlem Margunn Tokvam 1 år Attval Varamedlem Siw Helen Hagan 1 år Attval Revisor 1 Geir Lasse Almenningen 2 år Ikkje på val Revisor 2 Anders Aasen 2 år Ny Noteansvarleg Hans Bakketun 2 år Ikkje på val Korpsleiar Ingvar Vikesland 2 år Attval Festnemnd L Halfdan Moss 1 år Ny Festnemnd M Marit Bjørnestad 1 år Attval Festnemnd M Marit Berge 1 år Attval Medl. FSH-styret Erling Wangen 1 år Attval Valnemnda fekk ros for å ha gjort ein god jobb Framlegg til valnemnd på årsmøtet: Jens Roti leiar og kallar inn 1 år Bjarne Nygård 1 år Torild Mo 1 år

3 Sak 7 Innkomne saker 7-1 Innkomen sak frå Jan Flåm Æresmedlemskap Etter paragraf 4c. i lovene for Musikklaget er det berre årsmøte etter forslag frå styret som kan utnemna æresmedlemmer. Eg vil med dette foreslå at Sjur Heimdal blir utnemnd til æresmedlem. Då den som var dirigent for laget fall ifrå, var det Martin og Sjur i fellesskap som tok på seg instruktøransvaret frå 1948 til Sjur har og vore aktiv i lagsarbeidet både i skulemusikken og musikklaget. Etter alt arbeid han har lagt ned i korpsarbeidet, er han ein verdig kandidat. Framlegget vart delt ut på møtet. Styret har behandla framlegget på styremøte. Styret ynskjer å gå gjennom rutinar for diverse utmerkingar og legg dermed ikkje saka fram for vidare handsaming på årsmøtet. 7-2 Innkomen sak frå Jan Flåm Endring i 8 Programnemnda Gjer med dette forslag om at programnemnda vert utvida til tre aktive musikarar og at dirigenten ikkje blir medlem av nemnda, men blir tilknytta nemnda som den som gir råd og veiledning. Framlegget vart delt ut på møtet. Styret har behandla framlegget på styremøte og kom med følgjande framlegg: Endring i 8: På korpsmøte i mars kvart år, skal det veljast eitt medlem til Programnemnda for ein periode på 3 år. Då har denne nemnda alltid 3 aktive musikarar samt dirigenten som faste medlemer. Valnemnda skal gjera framlegg. Framlegget vart delt ut på møtet. Avstemning på årsmøtet. Framlegg frå styret vart samrøystes vedteke. Sak 7-3 Sak frå styret Styret tok på førehand utnemning av Oline og Jens Roti som æresmedlem. Paragraf 4c seier at dette skal handsamast på årsmøte etter framlegg frå styret. Styret hadde framlegg om dette no. Samrøystes vedteke Sak 7-4 Sak frå korpsmøte i mars - Kontingent Framlegg frå styret: Kontingenten vert ikkje endra. Framlegg frå styret vart samrøystes vedteke.

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke.

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke. REFERAT FRÅ STYREMØTE 4. NOVEMBER Tilstede: Mailin, Kristin, Hans Petter og Lidun SAKLISTE: Frå sist: Sak: 81/08: Julebord Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN

INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN 0 0 (Orkar du ikkje lesa alle formalitetane før du får sjå sjølve innstillingane? Gå til side!) Om valkomiteen. september valde landsstyret Sara Marie Blichner, Ida Karina

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer