Referat frå møte i Internasjonalt forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå møte i Internasjonalt forum"

Transkript

1 Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø, Gunnar Yttri, Rasmus Stokke, Sigrun Moe, Ingve Lende (ref). Saker DEL 1: Kl Fellesgrader Det er stort politisk fokus på fellesgrader. Staten ønskjer at norske høgskular og universitet samarbeider tettare med dei viktigaste handelspartnarane til Noreg. I Noreg er det eit liberalt regelverk når det gjeld fellesgrader, likevel er norske institusjonar med i få fellesgrader. KTH i Sverige er med i fleire fellesgrader åleine enn det norske institusjonar er med i til saman. Gjennomføring av fellesgrader krev mykje erfaring og vilje, og per no er det nok viktigare for HiSF å skaffa seg meir erfaring med studentutveksling på bachelornivå. Førebels er det viktigare for HiSF å bygga opp eit internasjonalt nettverk for dei nye masterane me har fått dei siste åra. Fellesgrader kan verta aktuelt for eventuelle nye mastergrader, men det ligg ikkje føre nokon planar om dette per no. Rapport og planar internasjonalisering Rapport kommentarar: Styringsparameter 3, studietilbod: ALI har nokre nordiske studentar som tek emner innan friluftsliv. Bør ikkje dette tilbodet også reknast med? Styringsparameter 4, fagleg mobilitet: HiSF må få avtalar på plass for stipendiatar som reiser ut. Er truleg ein del mørketal når det gjeld fagleg mobilitet og det trengs betre rutinar for å få registrert aktiviteten. Styringsparameter 11, attraktiv samarbeidspartnar: AIN har ein del faste samarbeidspartnarar og har gode rutinar for korleis samarbeidet føregår. Ved ALI er tilrettelegginga avhengig av enkeltindivid. Fagmiljøa har vore flinke og invitert fagpersonar til HiSF, har eit aktivt miljø på idrett og eit attraktivt laboratorie. Styringsparameter 12: Viktig å få fram nyansane i dette punktet. Ny plan kommentarar: Tiltak 4: Dei siste åra har studentorganisasjonane engasjert seg meir i arbeidet med dei internasjonale

2 studentane, men her er det truleg meir å henta. Studentorganisasjonane må stimulerast betre slik at me får utløyst dei frivillige kreftene. Bruk av ressursar HiSF brukar to årsverk for å tilby engelskspråklege emne. På nokre av emnene er det få studentar, og det er vanskeleg å få norske studentar til å velja emnene. ASF tilbyr for tida fleire studiepoeng enn det dei får tildelt av midlar og ønskjer å sjå på om nokre av emnene HiSF tilbyr kan slåast saman. Welfare in Norway og About Norway in Norway kan med fordel komprimerast. Då kan ein få frigjort ressursar og oppretta andre tilbod. Det vert sett ned ei gruppe som skal sjå på dette saman. Gunnar og Rasmus sender namn på dei som skal vera med i gruppa til Ingve. Miljøkoordinator for internasjonale studentar Ordninga med miljøkoordinator for internasjonale studentar vart diskutert. Det var semje om at stillinga må halda fram, men at det er rom for forbetring. Miljøkoordinatoren er svært viktig i oppstarten og studentane har hatt stor nytte av miljøkoordinatoren i byrjinga av semesteret Ane har fått tilbakemeldingar frå fleire av dei internasjonale studentane som tyder på at miljøkoordinator er lite synleg og ikkje fungerar slik som det var tenkt SISOF etterlyser tettare kontakt mellom miljøkoordinator, husvertane og SISOF. SISOF har nyleg tilsett ein husøkonom som også bør ha tett kontakt med miljøkoordinator. Miljøkoordinator må følgja opp studentorganisasjonane tettare. Sidan stillinga vart oppretta har studentorganisasjonane blitt flinkare til å inkludera internasjonale studentar, men her er det framleis mykje potensial som ikkje vert nytta I dag er det i stor grad opp til miljøkoordinator sjølv og dei internasjonale studentane å bestemma kva aktivitetar og arrangement som skal gjennomførast. HiSF bør ha sterkare styring her og det må utarbeidast ein plan for kva oppgåver miljøkoordinator skal ha ansvar for, kva arrangement som skal gjennomføra og eit årshjul over dei ulike aktivitetane Internasjonaliseringskonferansen i Oslo 8.-9.mars Matthias og Ingve er påmeldt. Håpar alle avdelingane stiller med ein representant Ny strategiplan frå SIU ute på høyring HiSF har ingen merknader til strategiplanene. Ingve sender tilbakemelding til SIU. Nytt frå avdelingane ALI: Arrangerte internasjonal dag 12.januar. Vellukka, har skapt større engasjement for internasjonalisering på avdelinga. Ane har vore på Nordplus nettverksmøte i Växjö. Ny søknadsrunde med søknadsfrist 1.mars, vil prøva

3 å få med baltiske land i nettverket. 11 HiSF-studentar reiser til Zambia i samband med Global Knowledge, 5 frå ASF og 6 frå ALI. AHF: Sender 7 studentar til Zambia, Åge og Eva Marie reiser ned etter påske Har to innreisande britiske studentar som tek praksisen sin her Fire studentar skal til Danmark på utveksling ASF Unni og Svanhildur reiser til Zambia i mars Treng ei avklaring om studietilbodet til neste år SISOF Prioriterar nye studentar når det gjeld hybel neste år. Skal prøva å leggja til rette for studentar som reiser på utveksling slik at dei har hybel også når dei kjem tilbake. DEL 2: Kl Opptak av kvotestudentar til studieåret Det har også i år vore vanskeleg å finna nok praksisplassar til kvotestudentane ved ASF. Må sikra oss at me ikkje tek inn fleire studentar enn det me kan finna praksisplassar til. Ingve tek opp saka med Gunnar og får ei avklaring. HiSF har fått tildelt 14 kvoteplassar for neste studieår. Kvotestudenten frå Kina er ferdig med si utdanning til sommaren slik at denne plassen også vert ledig. Forutan kvotestudentar frå Zambia vil ALI prøva å rekruttera ein kvotestudent frå Palestina. ALI: 4-5 stk. Ane reiser ned i februar AHF: 3-4 stk. Reiser ned i april ASF: 4-5 stk. Reiser ned i mars Sigrun og Ingve går gjennom den skriftlege informasjonen som vert sendt ut til kvotestudentane. Ingve skal også gjennomgå informasjonen saman med kvotestudentane som er her no for å få innspel om kva som manglar og kva som bør forbetrast.

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Innspel frå Tekna om SAKS

Innspel frå Tekna om SAKS Innspel frå Tekna om SAKS etter førespurnad frå rektor med frist 6. januar 2015 Samandrag Båe modellar gjev interessante høve saman med ein vesentleg risiko for at vårt samfunnsoppdrag vert nedprioritert.

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Evaluering av det norsk-indiske partnerskapsinitiativet for mødre og barnehelse

Evaluering av det norsk-indiske partnerskapsinitiativet for mødre og barnehelse Evalueringsavdelingen Rapport 3/2013 Evaluering av det norsk-indiske partnerskapsinitiativet for mødre og barnehelse Evalueringsavdelinga i Norad Evalueringsavdelinga har ansvaret for å planleggje og kvalitetssikre

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer