REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET"

Transkript

1 TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA ÅGOTNES Tlf Epost: REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: Utskrift: Stad: Salongen Til stades Til stades Namn Rolle Namn Rolle Elisabeth Hovstad x Lærarrepr. Amalie Nordvik x Elevrepr. Mona Alvøen Thomsen x Fau Caroline Gullaksen x Elevrepr. Odd Valvatne x Nestleiar / Fau Endre Dyrøy x Pol.repr. Andreas Nordeide x Leiar / lærar Johnny Eide x rektor Lars J. Fløisand-Hansen Andre tilsette Brynhild Enerhaug x referent Sak Saksframstilling Frist Ansvar 36 Referat, eventuelle skriv og meldingar Referatet godkjent utan merknader. Svar på høyring om inntaksområda frå er sendt frå SU og Fau. Det vart sendt til Nina Høiem og til postmottak. Dette resulterte i artikkel i VestNytt. Vi og Fjell u har og sendt melding til leiinga vår at det ikkje er nok med overføring av elevane frå Tellnes. Vi må svare på siste utspel frå skulekontoret, og peike på at det ikkje blir gripe tak i innspela frå rektorane, SU og Fau om at det må gjerast noko frå hausten. Knappskog skule må og få saka til høyring. Det som no er kome frå skulekontoret gjeld skuleåret Elevar frå aust-europa kjem ofte i september, og talet kjem ikkje med før då. 37 Event. saker frå elevrådet Det vil bli avgangsball for 10. trinn, dato og ansvarleg er ikkje sett enno. Reglement for klassearrangement er under arbeid. Dei har laga ei liste for kantinemat og levert til Siw-Nancy. Ungdomsklubben er kome i gang, men ungdommane møter ikkje. Fau ynskjer svar frå ungdommane kvifor dei ikkje kjem. Alle elevar har fått info. Politikarane og tilsette reiser spørsmål om det er behov for klubb, og utfordrar Fau.

2 Skal noverande klubb leggast ned snarast? Undersøking av i kva grad dei vil gå på ein annan ungdomsklubb, og i kva grad dei deltek i organisert aktivitet - til alle elevar. Elevrådet lagar forslag til undersøking, og sender til Mona. Klubben bør leggast ned etter undersøkinga dersom det viser seg at interessa er lita Ung-prosjektet, -evaluering Elevrådet si undersøking viser seg at elevane har hatt høg trivsel. Dei var ikkje nøgde med Sotra Arena, dei fleste ynskjer Grieghallen. Scenen var for liten, lyden var ikkje god. Alt i alt var publikum nøgde med forestillinga. Fau meiner det er ein forpliktelse mot kommunen, og vil gje Sotra Arena ein sjanse til. Men det må vurderast forbetringar for å lette logistikken og det tekniske. Sotra Arena er ikkje primært bygt for slike arrangement, og m.a. lyden må forbetrast. Elevane er klare i sine meiningar. Publikum var meir urolege. Innsynet frå flankane var ikkje bra. Freerunning var godt innslag for publikum. Det er meir hektisk, og ikkje tid til øving på plassen. Mykje av halltida vart rigging, ikkje øving. Det vil nok bli eit stort politisk press for å vere i Sotra Arena eitt år til. Elevane har gjort ei god evaluering. Teknikarane meiner at det er ei føremon ved å snu scenen 90. Det var lettare å selje billettane denne gongen. Nytt frå rektor Digital klasse frå hausten: Skulen har meld seg inn i Vest Næringsråd, og får invitasjonar til ulike verksemder i samband med dette. Omgrepet Kunnskapsbyen er etablert, der Sotra vidaregåande, Fjell u og vi er i samarbeid for framtida. Skulen søkjer om nytt prosjekt innan Erasmus+, som er ei fortsetjing av Comenius. Trafikksikringsmidlar: det er mogleg å søkje om midlar til dette under Tilskuddsportalen. Kommunen må søkje. Fau har sendt dette vidare til Vidar Event. saker frå Fau Trafikksikringskomiteen er inne i samarbeid med barneskulane, og har teke kontakt med fylkeskommunen ang. denne saka. Budsjettkutt for skule og kvaliteten i opplæringa: Fau ser at skulen både er framtidsretta og prøver å arbeide med faga. Samarbeid mellom skule og næringsliv: Fau ynskjer konkret samarbeid. Temperatur i klasserom kjem seg, men framleis er det nok ujamnt, og det må gjerast justeringar. Elevundersøkelsen, resultat frå Tranevågen

3 Det er stor grad av nøgde elevar på 10. trinn. Foreldra er interesserte i skulearbeidet til barna. 42 Eventuelt 43 Policy for klasseturar? Standard reisemål? Elevane ynskjer ikkje å gjere det alle gjer. Kan gjere at det er lettare å bestemme seg? Fagleg innhald er viktig. Elevrådet og Fau kan diskutere dette. I framtida vil skulen at klasseturane skal vere på 9. trinn eller 10. om hausten. Mobbeproblematikken Ei twittersak frå fredag: Tranevågen Gossip om eit par elevar. Konto er sletta, men vi veit ikkje kven som gjorde det. Be foreldre om å vere på vakt. Politiet er informert. I fjor var det ei sak på Fjell u. Det er ikkje skrive enkeltvedtak. Neste møte: Tranevågen ungdomsskule Brynhild Enerhaug referent

4

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke.

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke. REFERAT FRÅ STYREMØTE 4. NOVEMBER Tilstede: Mailin, Kristin, Hans Petter og Lidun SAKLISTE: Frå sist: Sak: 81/08: Julebord Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer