INNKALLING TIL ÅRSMØTE Dato: 28. januar 2015 kl Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE"

Transkript

1 kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av møtesekretær c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll Sak 3 Årsberetning 2014 Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning 2014 Sak 5 Fastsetting av kontingent Sak 6 Årsbudsjett for 2015 og 2016 Sak 7 Valg

2 kommunerevisorforening SAK 01/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 001/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak Innkalling og saksliste godkjennes. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Iht. vedtektene for Midt-Norge kommunerevisorforening skal årsmøtet avholdes innen utløpet av mai måned. Innkalling til årsmøte skal sendes medlemmene minst 14 dager før årsmøtet skal avholdes. Det har ikke innkommet saker til årsmøtet fra medlemmene. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

3 kommunerevisorforening SAK 02/15 KONSTITUERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 002/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak 1. Som møteleder velges Som referent velges.. 3. og.. velges til å underskrive protokollen. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger Årsmøte må velge en møteleder og en referent, samt to av medlemmene for underskrift av protokollen. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

4 Kommunerevisorforening SAK 03/15 ÅRSBERETNING 2014 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 003/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak 1. Styrets årsberetning for 2014 godkjennes. Vedlegg 1. Årsberetning for 2014 Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Styret skal utarbeide en årsberetning som gir et bilde av aktiviteten i foreningen det foregående år. Vurdering Det fremlagte forslag til årsberetning gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen det foregående år. Det fremlagte forslag til årsberetning for 2014 anbefales vedtatt. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

5

6

7

8 kommunerevisorforening SAK 004/15 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2014 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for 2014 fastsettes som MNKRFs årsregnskap for Vedlegg 1. Årsregnskap Revisjonsberetning 2014 Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger Styret skal utarbeide en årsberetning som gir et bilde av aktiviteten i foreningen det foregående år. Årsregnskapet viser et overskudd på kr Ved årsslutt hadde foreningen kr disponibelt på bankkonto. Til sammenligning hadde foreningen kr disponibelt på bankkonto ved forrige årsskifte. Årsregnskapet blir revidert av Arvid Hanssen. Overskuddet skyldes i hovedsak en kreditnota fra hotellet etter Nyttårsmøtet og større deltakelse på nyttårsmøtet enn budsjettert. Vurdering Det fremlagte forslag til regnskap gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen det foregående år. Oppsparte midler har økt i forhold til tidligere år pga overskudd i Årsregnskapet for 2014 anbefales vedtatt. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

9

10

11

12 kommunerevisorforening SAK 005/15 FASTSETTING AV KONTINGENT Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 005/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak Det gjøres ikke endringer i medlemskontingentene. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger Årsmøte skal ta stilling til medlemskontingentens størrelse. Vurdering En ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for å øke medlemskontingenten. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

13 kommunerevisorforening SAK 006/15 ÅRSBUDSJETT FOR 2015 OG 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/14 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 006/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak 1. Det fremlagte reviderte forslag til årsbudsjett for 2015 vedtas. 2. Det fremlagte årsbudsjett for 2016 vedtas. Vedlegg Forslag til revidert årsbudsjett for 2015 og årsbudsjett for Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger En vesentlig del av lokalforeningens inntekter og utgifter skyldes avviklingen av Nyttårsmøtet og årsmøtet. På det tidspunkt årsmøtet blir avholdt vil disse i stor grad være kjente størrelser. I årsmøtesak 006/14 ble det vedtatt at MNKRF sin egenkapital bør være i størrelsesorden kr Det legges opp til at årsmøtet avholdes i forbindelse med Nyttårsmøtet også i Vurdering Ut fra foreningens nåværende aktivitet ligger den økonomiske risiko primært i eventuelle irreversible kostnader og faktisk deltakelse i forbindelse med Nyttårsmøtene. Foreningens egenkapital bør derfor minst være på størrelse med irreversible kostnader pluss en sikkerhetsmargin. Styret søker å tilpasse foreningens aktivitetsnivå til det ambisjonsnivået foreningens årsmøte vedtok. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

14 Vedlegg til sak 006/15 Årsbudsjett for 2015 og 2016 Forslag til revidert årsbudsjett for 2015 og årsbudsjett 2016 MNKRF Regnskap 2013 Revidert Budsjett 2014 Budsjett 2015 Revidert budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Kontingent MNKRF Nyttårsmøtet/Årsmøte Årsmøte Sum driftsinntekter Driftsutgifter Nyttårsmøte/Årsmøte Årsmøte Godtgjørelse styreleder Styremøter Nettside Andre utgifter(inkl karrieredager) Regnskapsføring Profileringsartikler Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter Resultat av finansposter Årsresultat

15 kommunerevisorforening SAK 07/15 VALG Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 007/15 Årsmøte Valgkomiteens innstilling til vedtak Funksjon Tillitsvalgt Periode Enhet Valg 1. Leder Kathrine Moen Bratteng 1 år ( ) Trondheim Gjenvalg kommunerevisjon 2.styremedlem Tor Arne Stubbe 2 år ( ) Revisjon Midt-Norge IKS Gjenvalg 3.styremedlem Henning Mikkelsen 2 år ( ) Revisjon Fjell IKS Gjenvalg 4.styremedlem Odd Lutnæs 2 år ( ) KomRev Trøndelag IKS Ikke på valg 5.styremedlem Paul Ivar Stenstuen 2 år ( ) KomSek Trøndelag IKS Ikke på valg 6.styremedlem Monika Sundt 2 år ( ) Fosen kommunerevisjon Ikke på valg 1.varamedlem Harald Halvorsen 1 år ( ) Deloitte Trondheim Ny 2.varamedlem Mali Østerås 1 år ( ) KomRev Trøndelag IKS Gjenvalg 3.varamedlem Roald Elvegård 1 år ( ) Trondheim kommunerevisjon Revisor: Revisor Arvid Hanssen 1 år ( ) Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge Vararevisor Hanne B. Tangen 1 år ( ) KomRev Trøndelag IKS Ny Følgende personer velges som medlemmer og varamedlem til valgkomiteen (alle tar gjenvalg): 1. Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS Medlem for ett år 2. Rune Olav Næss, KomRev Trøndelag IKS Medlem for ett år 3. Jørn Sundet, Trondheim kommunerevisjon Varamedlem for ett år Vedlegg Ingen. Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger Valgkomiteen har lagt frem sitt forslag til valg, se ovenfor. Gjenvalg Gjenvalg Årsmøtet må også velge medlemmer og varamedlem til valgkomiteen, se forslag ovenfor. Steinkjer, Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

Midt-Norge kommunerevisorforening. Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård

Midt-Norge kommunerevisorforening. Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård Midt-Norge kommunerevisorforening Styremøte PROTOKOLL Møtetittel: Styremøte 01/2013 Tid/sted: Torsdag 14.2.2013, kl. 10.00 15.00 Sandstein i 5.etg Bytorget. Trondheim Deltagere: Monika Sundt, Kathrine

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 14.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Arne Morten Johnsen (Leder) Marit Overby Landrø (Nestleder)

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer