Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll"

Transkript

1 Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Rune Vereide Leiar Wencke Sissel Olsen Nestleiar Siri Holm Lønseth Medlem Kirsten Emilie Aasen Medlem Jostein Støylen Medlem Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Styret og fire frå sekretariatet hadde sams møtemat kl , og sams middag etter styremøtet. På middagen deltok og tidlegare styreleiar Terje Hermansen, som er gjest på fagkonferansen. Andre som møtte: Navn Hogne Haktorson Stilling Dagleg leiar Per Rune Vereide styreleiar Hogne Haktorson dagleg leiar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

2 Saksliste Utvalgssaksnr SS 34/15 SS 35/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte SS 36/15 Fagkonferanse juni siste status 2014/212 SS 37/15 Sosialt arrangement 3. juni siste status 2014/212 SS 38/15 Årsmøte 3. juni siste status 2014/337 SS 39/15 Juridiske spørsmål 2015/29 SS 40/15 Møte- og forklaringsplikt i kontrollutvalet 2014/221 SS 41/15 SS 42/15 Referatsaker Eventuelt

3 SS 34/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste vart samrøystes godkjent. SS 35/15 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte Det var ingen merknader til protokoll frå styremøte og Protokoll frå styremøte og vart samrøystes godkjent SS 36/15 Fagkonferanse juni siste status Sekretariatet orienterte om status ift. konferansen. vart samrøystes vedteke. SS 37/15 Sosialt arrangement 3. juni siste status

4 Sekretariatet orienterte om sosial utflukt til Eidsvoll, og om jubileumsmiddagen på hotellet. vart samrøystes vedteke. SS 38/15 Årsmøte 3. juni siste status Sekretariatet orienterte om status ift. årsmøtet. Styret hadde drøfting omkring styreleiar si varsla orientering overfor årsmøtet om ny sekretariatsordning. vart samrøystes vedteke. SS 39/15 Juridiske spørsmål Ikkje forslag til vedtak i saka. Styret ytra ønskje om å nyttiggjera seg juridiske tenester frå lic. jur. Oddvar Overå vidare. Vedtak i saka var samrøystes. Det vert å ta kontakt med Oddvar Overå etter årsmøtet, med tanke på å gjera seg nytte av hans kompetanse vidare, generelt sett. Gjerne at dette vert formalisert i ein skriftleg avtale. Det er og ønskje om at Overå gjev ein betenkning om eksterne partsrettar ift. kontrollutvalet.

5 SS 40/15 Møte- og forklaringsplikt i kontrollutvalet Som utgangspunkt ei drøftingssak, utan forslag til vedtak. Styret drøfta saka ut frå: Henvending frå kontrollsjef Hans Blø, som leia FKT si arbeidsgruppe som utarbeidde vegleiar om høyringar i kontrollutvalet. Uttalelse frå professor Jan F. Bernt, i Kommunal Rapport si nettutgåve av , om møteog forklaringsplikt for kontrollutvalet. Det forhold at KMD og kommunelovutvalet har hatt FKT sin vegleiar om høyringar i kontrollutvalet som bakgrunnsinformasjon undervegs i arbeidet sitt. Vedtak i saka var samrøystes. FKT har på eit tidleg tidspunkt oversendt FKT sin vegleiar om høyringar i kontrollutvalet til kommunelovutvalet. Styret avventar kommunelovutvalet sin rapport, før ein evnt. tar noko nytt initiativ om møte- og forklaringsplikt i kontrollutvalet. SS 41/15 Referatsaker Det var ingen referatsaker til dette styremøtet Det var ingen referatsaker til dette styremøtet SS 42/15 Eventuelt A) KS har sett i gang eit nytt FoU-prosjekt om kommunestyret sitt tilsynsansvar, og er interessert i å møta styret i FKT mot slutten av prosjektet. Styret er positivt innstilt til ein slik invitasjon.

6 B) Møter i FKT vidare: Det nye styret møtest til lunch, andre konferansedag. Tid og stad for det / dei første styremøta i ny periode, vert å avtala. Det vert overføringsmøte i Bergen, frå noverande til nytt sekretariat, 24. juni -15. C) Spørsmål frå Nordland fylkeskommune om arbeidsgjevaransvaret for fylkesrevisjonen Styret registrerar at NKRF har tilsvarande konklusjon som FKT.