ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT"

Transkript

1 LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

2 REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag 3. februar 2012 kl 19:00. Leder LMF, Hallgeir Kjeldal, ønsket medlemmene velkommen til årsmøtet. 5 medlemmer var gått bort siden forrige årsmøte, og disse ble minnet med 1 minutts stillhet. Det var 45 fremmøtte medlemmer med stemmerett ved forhandlingenes start kl 19:00. B) Protokoll 1 Godkjenning av innkalling med saksliste Leder Hallgeir Kjeldal viste til den annonserte innkalling og utlagte saksliste. Vedtak: Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent! 2 Valg av Ordstyrer: Referenter: Underskrift protokoll: Tellekorps: Steinar Syvertsen Geir Olav Tveit og Pål Sævik Erling Sjøboden og Jahn Vinje Thor Erling Etland og Nils Henrik Nilsen. Vedtak: Ovenfornevnte ble enstemmig valgt! 3 Styrets årsberetning En fyldig årsberetning fra styret ble lest opp av leder Hallgeir Kjeldal. Det har vært et godt og variert tilbud til medlemmene. Korrekt medlemstall skal være 598 pr 31. desember og en derav en økning i medlemstallet på 15 i stedet for 7 medlemmer! Et medlem hadde kommentarer til punktet vakthold og refererte til innbrudd i egen bil. Dette ble tatt til etterretning. Vedtak: Styrets årsberetning fra LMF ble enstemmig godkjent! 4 Regnskap Regnskapet for 2011 ble presentert av kasserer Jan Eilertsen. Foreningens hovedinntektskilde er medlemskontingenten. Regnskapet ble gjort opp med et driftsunderskudd på ,86 kr. Det kom enkelte kommentarer/spørsmål til regnskapet, som ble avklart under veis. Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent! 5 Kontingent samt purregebyr Styret foreslo å øke kontingenten med kr 50,- således at medlemskap for pensjonister koster kr 200,-, hovedmedlemskap koster kr 300,- og familiemedlemskap kr 400,-. Uendret sats kr 75,- for purregebyr. Satsene ble sist øket i Hensikten med økningen er å styrke foreningens økonomi. Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt! 6 Innkomne forslag Forslag 1 fremsatt av Nils Henrik Nilsen: Forslag om bevilgning av kr til Langesund sjøspeidergruppe. Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

3 Benkeforslag fra Erling Sjøboden: Ikke å bevilge 5000 kr til Redningsselskapet og i stedet bevilge kr til sjøspeiderne. Dette forslaget ble satt opp mot styrets forslag om støtte til Redningsselskapet. Vedtak: Forslaget til Erling Sjøboden ble vedtatt med 25 mot 20 stemmer! Langesund sjøspeidergruppe bevilges kr øremerket jubileet samt at de får bruke Motorbåten vederlagsfritt under jubileet. Forslag 2 fremsatt av styret: Forslag om bevilgning av kr til Redningsselskapet Vedtak: Se vedtak i forrige sak! Forslag 3 fremsatt av styret: Forslag om inngåelse av avtale om regnskapshjelp. Kostnader til dette er beregnet til ca kr pr år. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt! Forslag 4 fremsatt av styret: Forslag om omorganisering av havnedriften herunder opprettelse av en havnekapteinsstilling med en kompensasjon på kr per år. Forslag 5 fremsatt av Anders Førlie: Forslag om omorganisering av havnedriften. Bryggeformannsordningen utvides med en litt større kompensasjon enn i dag og en del endrede arbeidsoppgaver for bryggeformennene. Styrets innstilling: Styret ser forslagene under ett, støtter intensjon i forslaget til Anders Førlie og foreslår å sende dette over til BHU for iverksetting hvis det vedtas der. Vedtak: Styret gis i oppdrag å oversende Anders Førlies forslag til BHU, som bes utarbeide detaljene i forslaget! Forslag 6 fremsatt av styret: Styret foreslår at Langesund Motorbåtforening melder seg ut av det politiske medlemskapet i KNBF. Styret mener at kontingenten ikke står i forhold til hva foreningen får igjen. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt! 7 Budsjett Budsjett for LMF i 2012 var utarbeidet av styret og presentert av kasserer Jan Eilertsen. Forslaget viste et driftsbudsjett i balanse på 350 kr i overskudd. Det fremkom under årsmøtet at budsjettet hadde en feil på utgiftssiden til bredbånd på ca kr. Dette ble bekreftet av leder og kasserer. Det kom benkeforslag om å slå sammen de to postene til huskomiteen til én pluss styrking av posten med kr. Siden det var budsjettert med kr i handlefrihet til styret, så kom det benkeforslag om at denne posten kunne reduseres med kr. Det kom benkeforslag om at Frustrerte Havfruer skulle disponere et beløp til oppgradering av huset. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet. Vedtak: Foreningens budsjett for 2012 ble enstemmig godkjent! 8 Vedtektsendringer Vedtektenes 7 (kontingent) blir endret i henhold til årsmøtets vedtak, jf protokollens pkt 5. Vedtak: Forslaget til rettelse i vedtektene ble enstemmig vedtatt!

4 Forslag 6 fremsatt av Cornelis Boshom: Medlemmer som både er medlemmer i LOS og LMF skal ikke kunne ha verv i BHU eller BHU-K. Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Etter en debatt så trakk forslagsstiller forslaget. 9 Valg a) Medlemmer til nytt styre ble foreslått av valgkomiteen og presentert av Pål Sævik. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon, se vedlegg 1 pkt A! b) Medlemmer til ny arrangementskomite ble foreslått av valgkomiteen. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon, se vedlegg 1 pkt B! c) LMFs medlemmer til BHU ble foreslått av valgkomiteen. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon, se vedlegg 1 pkt C! d) Medlemmer til ny huskomite ble foreslått av valgkomiteen. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon, se vedlegg 1 pkt D! e) Medlem til web-komiteen ble foreslått av valgkomiteen.. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon, se vedlegg 1 pkt E! f) Revisorer ble foreslått av valgkomiteen. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon, se vedlegg 1 pkt F! g) Valgkomite var innstilt av styret og ble presentert av valgkomiteen. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon, se vedlegg 1 pkt G! C) Referat Årsmøtet ble hevet kl 21:15. Påtroppet leder Jarand Braathen Johnsen takket ordstyrer og referent for jobben. En særskilt takk ble gitt til Hallgeir Kjeldal, som fratrådte styret. Kim Herlufsen (arrangementskomiteen), Roar Andersen (huskomiteen), Heine Pedersen (huskomiteen), Jon Bjerke (webkomiteen), Tommy Egeland (BHU) og Karl Audun Evensen (BHU) fratrådte også og fikk velfortjent takk for innsatsen! Langesund, Referent: Godkjent: Geir Olav Tveit Pål Sævik Erling Sjøboden Jahn Vinje

5 Vedlegg 1 til protokoll fra LMF årsmøte 2012 STYRET Leder: Jarand Braathen Johnsen Velges for 2 år (ny) Nestleder: Pål A D Sævik Velges for 1 år (ny) Kasserer: Jan Eilertsen Velges for 2 år (gjenvalg) Sekretær: Geir Olav Tveit Ikke på valg, på valg i styremedlem: Karen-Johanne E Rugseth Velges for 2 år (gjenvalg) 2. styremedlem: Jon Bjerke Ikke på valg, på valg i varamedlem: Bernt H Jøntvedt Velges for 2 år (gjenvalg) 2. varamedlem: Stig T Lauritzen Ikke på valg, på valg i ARRANGEMENTSKOMITÉ Medlem: Rita Edvardsen Ikke på valg, på valg i 2013 Medlem: Karen-Johanne E Rugseth Ikke på valg, på valg i 2013 Medlem: Inger-Ann Høgberg Ikke på valg, på valg i 2013 Medlem: Hans-Edvard Jonassen Ikke på valg, på valg i 2013 Medlem: Frode Lekman Velges for 2 år (gjenvalg) Medlem: Dag Henry Nilsen Velges for 2 år (ny) Medlem: Thor Harald Olsen Velges for 2 år (ny) Medlem: Pål A D Sævik Velges for 2 år (gjenvalg) Medlem: Jahn Vinje Velges for 2 år (ny) Assistent: Kristen Thormodsen Ikke på valg, på valg i BHU (fra LMF) Medlem: Thor Erling Etland Velges for 1 år (ny) Medlem: Trond Olav Karlsen Ikke på valg, på valg i 2013 Medlem: Arnfinn Larsen Velges for 2 år (gjenvalg) Medlem: Rune Malmgren Velges for 2 år (ny) Medlem: Ivan Schytte Ikke på valg, på valg i 2013 Varamedlem: Per Eik Ikke på valg, på valg i 2013 Varamedlem: Erling Sjøboden Velges for 2 år (ny). HUSKOMITÉ Medlem: Thor Erling Etland Ikke på valg, på valg i 2013 Medlem: Geir Høgberg Ikke på valg, på valg i 2013 Medlem: Thomas Johansen Velges for 2 år (ny) Medlem: Arnfinn Larsen Velges for 2 år (ny) Medlem: Åge Pedersen Velges for 2 år (gjenvalg) Medlem: Kristoffer Straume Ikke på valg, på valg i WEB-KOMITÉ Medlem: Audun Herfindal Ikke på valg, på valg i 2013 Medlem: Hallgeir Kjeldal Velges for 2 år (ny). REVISOR Medlem: Anders Førlie Velges for 2 år (gjenvalg) Medlem: Knut Furset Ikke på valg, på valg i VALGKOMITÉ Medlem: Hallgeir Kjeldal Velges for 2 år (ny) Medlem: Nils Henrik Nilsen Velges for 2 år (gjenvalg) Medlem: Ivan Schytte Ikke på valg, på valg i (Navn er oppført i alfabetisk rekkefølge der hvor vervene er likestilt.)

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon

Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon av Bjarte Stien Karlsen Generalforsamlingen ble avholdt i klubbens lokaler mandag 6. september 2004. Totalt opptil 26 stemmeberetige medlemmer deltok.

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Norsk Bobil Og Caravan Club. Avdeling Hammerfest. Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015.

Norsk Bobil Og Caravan Club. Avdeling Hammerfest. Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015. Norsk Bobil Og Caravan Club Avdeling Hammerfest Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015. Avholdt: 05.03.15, Kl 18.00 Sted: Hammerfest Kommunehus 2 etg Tilstede: 28 medlemmer. Som representant fra NBCC

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer