Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00"

Transkript

1 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent. Sak 2 - Godkjenning av referat fra forrige årsmøte. Referatet fra forrige årsmøte ble godkjent etter at følgende endring var gjort: Ordene Det nye styret ble erstattet Bjørn Are under Sak 6. Sak 3 - Stemmerettigheter. Det var 13 stemmeberettigede til stede ved møtets oppstart. Fra vedtektsending nr 11 var det 12 stemmeberettigede til stede. Sak 4 - Forslag om vedtektsendring. Forslag 1: Det var foreslått å endre rekkefølgen på vedtektene og sette inn overskrifter for å gjøre vedtektene mer oversiktlige. Forslag 2: Det var foreslått å erstatte: Solgløtt er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som jobber for fremme av laiv på Sørlandet. Solgløtt er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som jobber for fremme av laiv på Sørlandet. Solgløtt er en lemsforening av Hyperion Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser. Solgløtt baserer seg på frivillig engasjement. Forslag 3: Det ble foreslått å erstatte: Medlemmer må være minst 13 år eller ha en foresatt eller nær slektning som også er lem i Solgløtt og har betalt kontingent. Som lemmer i Solgløtt regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende lemsår og oppfyller følgende vilkår: Medlemmer må være minst 13 år eller ha en foresatt eller nær slektning som også er lem i Solgløtt.

2 Forslag 4: Det ble foreslått å erstatte Årsmøtet er Solgløtts øverste organ. Årsmøte skal avholdes minst en gang hvert år. Alle Solgløttlemmer har 1 stemme på årsmøtet. Man må ha 2/3 flertall for å vedta vedtektsendringer. Bare årsmøtet kan: - legge økonomiske føringer for Solgløtt - velge styret - vedta vedtektsendringer - ekskludere lemmer Medlemmer må være minst 13 år eller ha en foresatt eller nær slektning som også er lem i Solgløtt og ha betalt kontingent for å ha stemmerett på årsmøtet. Kontingent må være betalt innen to uker før årsmøtet. Årsmøtet er Solgløtts øverste organ. Årsmøte skal avholdes minst en gang hvert år. Styret innkaller til årsmøte minst fire ukers varsel. Saker til årsmøtet skal være styret i hende to uker før årsmøtet. På årsmøtet deltar alle lemmer som har betalt lemskontingenten i forkant av møtet, tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet: 1. Valg av møteleder og referent. 2. Årsmelding fra styret. Denne skal inneholde regnskap. 3. Vedtektsendringer. 4. Valg av leder og styrelemmer. Bare årsmøtet kan: - legge økonomiske føringer for Solgløtt - velge styret - vedta vedtektsendringer - ekskludere lemmer Avholdende - 1 Forslag 5 Det ble foreslått å tilføye Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av lemmene krever det. Innkallingen må sendes minst 3 ukers varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp. til vedtektene. Forslag 6 Det ble foreslått å erstatte Styret velges av årsmøtet for et år av gangen. Styret består av fem lemmer og følgende verv skal fylles: Bestyrer, kasserer, sekretær, materialforvalter og styrelem. I tillegg velges det en vararepresentant. Styret skal ta seg av den daglige driften av Solgløtt. Styret velges av årsmøtet for et år av gangen. Styret består av fem lemmer og følgende verv skal fylles: Bestyrer leder Kontorrotte kasserer og sekretær Depotrotte materialforvalter Hyperrotte Hyperionkontakt Skryterotte PR-ansvarlig

3 I tillegg velges det en varrotte - vararepresentant. Styret skal ta seg av den daglige driften av Solgløtt. Forslag 7 Det ble foreslått å tilføye Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets lemmer er til stede. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styrelemmer krever det til vedtektene. Forslaget ble vedtatt 13 stemmer. Forslag 8 Det ble foreslått å tilføye Styrets leder tegner for foreningen. Kontorrotten er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og tegningsrett. Disse vedtakene må være enstemmige. til vedtektene. Stemmer mot 1 Forslag 9 Det ble foreslått å tilføye Solgløtt kan bare oppløses 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av Solgløtts midler. Disse kan ikke videreformidles før etter 5 år. til vedtektene. Forslag 10 Det ble foreslått å erstatte Et årsmøte må ha 2/3 oppslutning for å kunne vedta endringer i vedtektene. Vedtektene er Solgløtts øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest to uker før et årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, mindre årsmøtet vedtar noe annet. Forslag 11 Det ble foreslått å flytte punktet som omhandler vedtektene, alminnelig flertall og stemmelikhet fra Diverse til Årmøtet og erstatte overskriften Årsmøte Årsmøte og vedtekter.

4 Stemmer mot 1 Forslag 12 Det ble foreslått å tilføye Alle vedtak i Solgløtts organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. til vedtektene. Forslag 13 Det opprinnelige foreslått å tilføye Ved stemmelikhet i styret avgjør bestyrers stemme. til vedtektene. Det kom fram flere mulige løsninger. Løsningene ble stemt over etter tur. Forslag 13a Det forslås å la vedtekten være i sin nåværende form. Forslaget falt. Stemmer for 2 Stemmer mot 9 Forslag 13b Det foreslås å tilføye Ved stemmelikhet i styret avgjør bestyrers stemme. til vedtektene. Forslaget falt. Stemmer for 1 Stemmer mot 11 Forslag 13c Det foreslås å tilføye Ved stemmelikhet i styret skal det innhentes stemme fra fraværende styrelem eller vararepresentant. Dersom dette ikke er mulig, skal spørsmålet avgjøres ved terningkast eller myntkast.. til vedtektene. Forslag 14 Det foreslås å tilføye Ved stemmelikhet på årsmøtet avgjør bestyrers stemme til vedtektene. Forslaget falt. Stemmer for 0 Stemmer mot 11 Forslag 14a Det foreslås å tilføye Ved stemmelikhet på årsmøtet får styret en samlet ekstrastemme til vedtektene.

5 Stemmer mot 1 Forslag 15 Det ble foreslått å erstatte Solgløttlemmer som arrangerer laiver kan få støtte. De kan få dekket eventuellt underskudd inntil 200 kroner. Av eventuelt overskudd på en laiv Solgløttstøtte må arrangøren(e) gi inntil 200 kroner av overskudd til Solgløtt. Solgløttlemmer som arrangerer laiver kan få dekket deler av et eventuelt underskudd og må gi deler av et eventuelt overskudd til Solgløtt. Årsmøtet fastsetter beløpsgrensene. Det ble også foreslått å tilføye 5. Medlemskontingent og beløpsgrenser for 10 under faste saker på årsmøtet. Forslag 16 Det ble foreslått å erstatte Man kan låne utstyr av solgløtt. Depositum kreves for utlån av telt samt utstyr som materialforvalter anser som verdifullt. Materialforvalteren bestemmer leiepris og depositumstørrelse. Man kan låne eller leie utstyr av Solgløtt. Depositum kreves for utlån av telt samt utstyr som depotrotten anser som verdifullt. Depotrotten bestemmer leiepris og depositumstørrelse. Forslag 17 To forslag ble satt opp mot hverandre. Forslag A Det ble foreslått å erstatte IL-solgløttere har 1.prioritet, solgløttlemmer har andrepri. Solgløtt kan ved styremøtevedtak leie ut utstyr til laivere/il'er som ikke er lemmer av solgløtt. For å bli prioritert må utstyret bestilles minst en måned før det skal brukes. Prioritering: 1. Solgløttlemmer som arrangerer laiv 2. Solgløttlemmer 3. Andre For å bli prioritert må utstyret bestilles minst en måned før det skal brukes. Forslag B Det ble foreslått å erstatte IL-solgløttere har 1.prioritet, solgløttlemmer har andrepri. Solgløtt kan ved styremøtevedtak leie ut utstyr til laivere/il'er som ikke er lemmer av solgløtt. For å bli prioritert må utstyret bestilles minst en måned før det skal brukes. Prioritering: 1. Laivarrangører

6 2. Andre For å bli prioritert må utstyret bestilles minst en måned før det skal brukes. Forslag B ble vedtatt. Stemmer for forslag A 5 Stemmer for forslag B 6 Sak 5 - Eventuelt. Styrelemmene gav en muntlig årsberetning. Sak 6 - Valg av nytt styre. Verv Styret Styret Bestyrer Pål Røkholt Mona Liland Aabel Kontorrotte Hanne Eik Pilskog Linn Kristine Try Mørk Depotrotte Bjørn Are Kristiansen Stølen Kristina Mardal Skryterotte Linn Eik Pilskog Johan Schubert Moen Hyperrotte Kaia Ingeborg Aardal Kaia Ingeborg Aardal Varrotte Johan Schubert Moen Wenche Waage Aabel

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen

Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen Val Eyja, Buskerud BDSM. Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen 1 Formålsparagraf 1.1 Val Eyja har til hensikt å jobbe for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer