VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen."

Transkript

1 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå - å styrke bransjens anseelse i vårt samfunn - å arbeide for å styrke samholdet innen bransjen. - å være bransjens offisielle organ og talerør overfor våre myndigheter og allmennheten. 2 Rett til fullt medlemskap har ethvert norsk- registrert selskap som forplikter seg til å følge foreningens vedtekter og fattede vedtak. Det aktuelle selskapet skal levere produkter eller tjenester relatert til offentlige eller private badeanlegg. Firmaet skal dessuten ha en så god solvens at det kan oppfylle sine garantiforpliktelser og event. berettigede skade-ansvar. 3 Passivt medlemskap er mulig for utenlandske selskaper og organisasjoner innen bassengbransjen. Skandinaviske medlemmer med passivt medlemskap, har rett til samme informasjon fra foreningen som de øvrige medlemmene.

2 2 Et medlem må ikke tilhøre noen forening eller organisasjon som har formål som strider mot foreningens interesser. Utenom bedriftsmedlemmer kan foreningen oppta personlige medlemmer. Dette gjelder enkeltpersoner som har stor betydning for foreningens virke. Slike personer kan inviteres til å delta, men da uten stemmerett. Om ingen medlemmer med fullt medlemskap har forlangt lukkede forhandlinger, har også passive medlemmer rett til å være tilstede ved foreningens møter og forhandlinger, dog uten stemmerett. Passive medlemmer har også rett til å delta i foreningens sosiale aktiviteter. 4 Årskontingent for så vel fullt som passivt medlemskap bestemmes ved ordinær generalforsamling. Samtidig bestemmes også spørsmålet om en event. innmeldings-avgift for nye medlemmer. 5 Søknad om medlemskap sendes styret som sørger for å innhente nødvendige opplysninger om søkeren. Opptak bestemmes av styret ved vanlig simpelt flertall. 6 Medlemmer av foreningens styre og komitèer skal ikke bruke sitt verv til å fremheve sitt eget firma i reklame- eller salgsøyemed. Heller ikke benytte firmanavn hverken i korrespondanse eller adresse.

3 3 7 Et medlem kan ekskluderes om han neglisjerer og tilsidesetter foreningens formål og prinsipper. Forslag til eksklusjon skal sendes styret, og må være styret i hende minst 20 dager før ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Styret kan selv foreslå for generalforsamlingen at et medlem skal ekskluderes. Ved hemmelig avstemning avgjør generalforsamlingen om eksklusjon skal skje, og det kreves minst 2/3-flertall. Ved konkurs, opphør, ikke innbetalt årsavgift eller andre avgifter til foreningen, medfører automatisk eksklusjon. Automatisk eksklusjon skjer først etter skriftlig varsel til medlemmet fra styret. 8 Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan med fullmakt representere et annet medlem. Dog kan ingen medlem representere mer enn to medlemmer, - d.v.s. sammenlagt ha mer enn tre stemmer. Møter et medlem med fullmakt fra et annet medlem, skal denne være skriftlig og lyde på firma, ikke på enkeltperson. 9 Foreningen skal ha et styre bestående av en formann, en sekretær, en kasserer, to styremedlemmer samt to varamenn. Styret velger selv en viseformann blant disse. Styret velges av generalforsamlingen for en toårs-periode. Valget skal skje under ledelse av valgkomitèens formann, og skriftlig, om et av medlemmene forlanger det. Foreningen skal velge en valgkomitè med 3 medlemmer. Forslag til komitèens sammensetning fremmes av styret til generalforsamlingen. Foreningen tegnes av styrets formann sammen med et styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er tilstede. Styremøter skal avholdes mins 2 ganger pr. år, eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.

4 4 Styrebeslutninger fattes med vanlig simpelt flertall om ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er formannens dobbelstemme utslagsgivende. Det bør bestrebes å oppnå en viss kontinuitet i styret, som kan skje ved at minst halve styret gjenvelges for en ny mandatperiode. 10 Ordinært årsmøte skal holdes i løpet av 1. kvartal hvert år. Årsmøtets tidspunkt fastsettes av styret senest 30. desember. Dette meddeles foreningens medlemmer skriftlig. Styret innkaller medlemmene skriftlig til hvert årsmøte. Innkallelse skal sendes ut minst 21 dager før årsmøte og skal inneholde alle nødvendige opplysninger om det som skal tas opp på generalforsamlingen. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende minimum 5 uker før årsmøtet. Vedtak som binder medlemmene kan bare bli fattet i saker som er oppført på dagsorden. Styremedlemmer som er inhabile fratrer når angjeldende sak behandles. I slike saker velger generalforsamlingen en møteleder utenom styret. Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges av minst halvparten av medlemmene eller av styret. Innkallelse skal skje med minst 4 ukers varsel.

5 5 11 På ordinær generalforsamling skal følgende saker stå på dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent. 2. Opptelling og fastsettelse av stemmetall. 3. Valg av to medlemmer til å godkjenne og undertegne referat. 4. godkjennelse av innkalling og dagsorden. 5. Godkjennelse av styrets årsberetning. 6. Godkjennelse av regnskap og budsjett. 7. Behandling av vedtekter og vedtektsforslag. 8. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsavgift. 9. Valg av formann og styret. 10. Valg av revisor. 11. Valg av valgkomitè. 12. Behandling av nye medlemssøknader. 13. Øvrige saker. 12 Ethvert medlem har rett til å melde seg ut av foreningen. Dette skal skje skriftlig, og skal sendes til styret. Utmelding gjelder fra utgangen av det år utmeldingen har skjedd. I mellomtiden er medlemmet pliktig til å følge de forpliktelser som medfører et medlem av foreningen. Oppløsning av foreningen kan kun skje ved ordinært årsmøte, og krever at ingen medlemmer stemmer mot oppløsningen. I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens midler og eiendeler en humanitær forening, f.eks. Norges Livredningsselskap Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endring i foreningens vedtekter krever at minimum 50 prosent av medlemmene er tilstede, og at minst 2/3 av stemmene er for forslaget.

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Kontaktperson. Stilling. Telefon. E-post. Adm.Dir. E-post. Personalsjef. E-Post. Faktura e-post. Vi er: Produsent Agent Eksportør Importør Tjenestyter

Kontaktperson. Stilling. Telefon. E-post. Adm.Dir. E-post. Personalsjef. E-Post. Faktura e-post. Vi er: Produsent Agent Eksportør Importør Tjenestyter INNMELDINGSSKJEMA Til Norsk-Tysk Handelskammer Postboks 603 Skøyen 0214 Oslo Faks: 22 12 82 22 VENNLIGST FYLL UT MED STORE BOKSTAVER! Firma/Organisasjon Organisasjonsnummer Gate, Nummer Postnummer By Telefon

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer