ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005

2 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover og vedtekter. Borettslaget har 2 vaktmestere som er ansatt i Fellestjenesten for Knausen, Brattbakken og Rundvannet borettslag. Styret i borettslaget anser arbeidsmiljøet til å være tilfredsstillende. Borettslaget har fokus på miljø mht. avfallshåntering og utearealet generelt. Borettslagets styre har deltakere bestående av kvinner og menn. Valgkomiteen arbeider for at engasjerte personer skal bekle tillitsvervene i styret. Styret kjenner ikke til at det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for å bedømme lagets stilling og resultat. Styret mener at årsregnskapet gir fullstendig informasjon om årets virksomhet og lagets stilling ved årsskiftet. II. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder Dagfinn Gundersen Rundv Nestleder/ Kasserer Stein Lorentzen Rundv Sekretær Bente Lyngfoss Rundv Styremedlem John Harald Johansen Rundv Styremedlem Olav Johansen Rundv Varamedlemmer Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Varamedlem Anne-Karin Hanssen Rundv Varamedlem Odd Egil Ramsvik Rundv Varamedlem Elsa Bergheim Rundv Varamedlem Berit Brox Rundv Varamedlem Viggo Larssen Rundv Varamedlemmer er innkalt til styremøtene på lik linje med styremedlemmene. 1. varamedlem har møteplikt. Representant i Kabellaget Stein Lorentzen (Valgt av styret) Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av Elsa Bergheim og Stein Lorentzen. 2

3 III. STYRETS ARBEID A. Møtevirksomhet Styret har i 2005 avholdt 12 møter hvor i alt 131 protokollerte saker har vært behandlet. Representanter for styret har deltatt på Tromsø boligbyggelags (TBBL) generalforsamling, og ved Stakkevollan Kabellags generalforsamling. Representanter for borettslaget har møtt i følgende fora: Stakkevollan Velforening, Stakkevollan Kabellag, Fellestjenesten for borettslagene Knausen, Rundvannet og Brattbakken, Styringsgruppa for Søppel i rør og Samarbeidsmøter mellom alle borettslagene på Stakkevollan. Styrerepresentanter har deltatt på kurs i regi av TBBL. B. Saker styret har jobbet med i perioden. Daglig drift av borettslaget Dette er den klart største arbeidsoppgaven for styret. Styret samarbeider med alle som har med borettslaget eksternt og internt. Dette gjelder også i enkelte tilfeller mellom menneskelige forhold styret blir bedt om å følge opp. Andre oppgaver konkretiseres gjennom kontakt med vaktmester, forsikringsselskap, TBBL, økonomistyring og diverse møtevirksomhet intern og eksternt. Generell vedlikehold av bygningsmassen Styret har i samarbeid med vaktmestrene jobbet med at feil og utbedringer blir gjennomførte ut fra meldinger fra beboere/andelseiere i borettslaget. Vaktmestertjenesten Styret samarbeider kontinuerlig med Brattbakken og Knausen om Fellestjenesten. Uteareal Styret har gjennomført vedlikehold av grønne områder i borettslaget. Søppel i rør for Stakkevollan boligområde Styret har jobbet med tegninger, tekniske løsninger, og å få igangsatt det praktiske arbeidet i borettslaget. Styret har samarbeidet med Tromsø kommune og andre ansvarlige deltakere i prosessen. Sikringsskap i leiligheter Styret har jobbet med ulike selskaper med det mål å få gode tekniske og økonomiske løsninger for beboerne/andelseiere etter oppdrag fra generalforsamlingen Dette arbeidet pågår fortsatt. Styret har valgt firmaet J M Hansen, og informasjon om dette vil komme snarlig til alle beboere/andelseiere. Nye balkong løsninger for borettslaget Styret har jobbet videre med ønsket om nye balkonger fra generalforsamlingen I dette arbeidet har styret jobbet internt og eksternt for å finne gode løsninger. Asfaltering i borettslaget Styret viser til vedtak fra generalforsamlingen Dette arbeidet er knyttet til gjennomføring av søppel i rør. Når søppel i rør er avsluttet vil styret vurdere hva som må asfalteres i borettslaget. 3

4 Vedlikehold av fundament knyttet til garasjen Styret viser til vedtak fra generalforsamlingen Styret har vært avhengig av framdriften med søppel i rør. Når dette arbeidet er ferdig vil vedlikehold av fundamentet i og rundt garasjen starte. Nye vedtekter i borettslaget Ut fra stortingets vedtak om nye vedtekter arbeidet styret med å tilpasse disse til våre forhold. De nye vedtektene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 29. november C. Interesseorganer 1. Stakkevollan Velforening Velforeningen representerer forhold på området Stakkevollan. Velforeningen har som mål å gjøre Stakkevollan til et trygt og trivelig sted å bo. Representanter til Velforeningen ble valgt av styret. 2. Stakkevollan Kabellag Har som målsetting at borettslaget får en god og billig drift av kabelanlegget. Representant til Kabellaget ble valgt av styret. 3. TBBL s generalforsamling Har som mål å støtte de ulike borettslag i Tromsø. Representanter til generalforsamlingen ble valgt av styret. IV. LAGETS DRIFT OG ØKONOMI A. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Tromsø Boligbyggelag. Borettslagets revisor har vært PriceWaterhouse Coopers. Styret mener at årsregnskapet gir fullstendig informasjon om årets virksomhet og lagets stilling ved årsskiftet. Etter utløpet av regnskapsåret har det ikke skjedd noe som er av betydning for bedømmelse av lagets stilling. B. Borettslagets eiendomsmasse og forsikring, Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret med bygningskasko i Sparebank1 Skadeforsikring. I tillegg til bygningsforsikring dekker forsikringen styreansvar og dugnadsarbeid. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Styret registrerer at boligmassen er 26 år. Vedlikeholdet for å unngå skader/feil i boligmassen hviler både på borettslaget og den enkelte andelseier. Denne todelingen er definert i våre vedtekter. Styret arbeider kontinuerlig med å ivareta borettslagets ansvar for vedlikeholdet. C. Boligomsetning og juridiske andelseiere I 2005 ble 10 leiligheter solgt til ny andelseiere. 12 leiligheter i borettslaget eies av juridiske andelseiere. D. Vakthold 4

5 Trygg Vakt har ansvaret for generell vakthold i borettslaget. Tromsø kommune ved Tromsø Parkering har ansvaret for de offentlige veiene i borettslaget. E. Økonomi Driftsresultatet for 2005 viser et overskudd på kr Finansielle inn- og utbetalinger på kr medfører at de disponible midlene øker med kr De disponible midlene pr er kr Forutsetning om fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsregnskapet. Forskuddsbetalt husleie ved årsskiftet utgjør kr De disponible midlene overføres til drift av borettslaget. Disponible midler går til å dekke økningen i eiendomsskatten på ca. kr og til å dekke forventede utgifter til utbedringer av fundamenter på og i garasjen Tromsø, den / I styret for Rundvannet borettslag A/L Dagfinn Gundersen styreleder Stein Lorentzen nestleder/ kasserer Bente Lyngfoss sekretær Jon Harald Johansen styremedlem Olav Johansen styremedlem Svein Dalsbø adm. dir. TBBL 5

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2001 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1997 for

Detaljer

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL Telefon: 551 30 121/483 64 810 Telefaks: 569 04 175 E-post: styret@nordasterrasse.no Generalforsamling 28. mars 2012 Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli

Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet B/L Rosenli ligger i Stavanger kommune og har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig og drive virksomhet som står

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer