Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato Kl Møtested: Norønna Grendehus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus."

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato Kl Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Kim Wilkens. Møtet ble åpnet av Gunn Mathisen. 1. Konstituering A) Valg av møteleder. Som møteleder ble foreslått Kim Wilkens. B) Opptak av navnefortegnelse. Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen Som referent ble Kim Wilkens foreslått, og til å underskrive protokollen Svein Tore Severinsen og Wenche Aasen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2. Årsberetning og årsregnskap for 2012 A) Årsberetning og regnskap. Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B) Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 3. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret. Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-.

2 4. Innkomne forslag A. Oppsetting av carporter. Det ble i salgsprosessen av boligene annonsert med at det er satt av plass til carporter på feltet, og for å få en helhetlig utbygging av carporter ønsker vi at det engasjeres en arkitekt som kan lage en fornuftig planskisse med carporter til alle boligene, samt sette i stand en formell søknad til kommunen. I mandatet må det komme frem at carportene som skal oppføres skal være like, ha mulighet for gradvis utbygging etter hvert som andelseiere har råd til å bygge, samt at carportene skal være økonomisk gunstige og selvbyggervennlige. Kostnadsestimater, både for byggesett og ferdig oppsatt må være med i utredningen som følger. Vurderingen om vi skal ha carporter eller ikke skal allerede være avklart da feltet skal ha avsatt plass til carporter, men styret må gjøre et stykke arbeid for å tilrettelegge for en helhetlig og god utbygging samt innhente en generell byggegodkjenning fra kommunen. Det er det dette mandatet skal gjelde. Dette arbeidet bør også inkludere arealplanlegging med hensyn på boder, samt godkjenning for dette. Det er ønskelig med en snarlig oppstart av dette arbeidet slik at evt. bygging allerede kan gjøres til sommeren. Styrets vurdering: Styret er positiv innstilt til carport men ikke på nåværende tidspunkt. Det ligger mange store vedlikeholdsoppgaver på vent. Disse vil også inkludere opparbeidelse av deler av det interne veinettet. Oppstart med carporter nå vil ikke være mulig i lys av alle de andre aktuelle oppgavene. Saken må derfor utsettes og tas opp til vurderings i Vedtak: Styrets forslag vedtatt. B. Nye parkeringsplasser. Vi i nr 3 har kun plass til 3-4 biler der det er sagt at vi har parkeringsplass. Dette må gjøres noe med. Det må være 8 parkeringsplasser til hvert rekkehus. I og med at det ikke er noen bussforbindelse er man avhengig av bil for å bo her. Vi må parkere i oppkjørselen og dette er uheldig med tanke på utrykningskjøretøyer. Ikke har vi plass til gjester.

3 Vi i nr 3 har et ønske om å få opprettet parkeringsplasser på gressplen foran nr 2, (nå lagerplass for taktekkere). Styrets vurdering: Styret er enig i at gressplen foran nr. 2 kan gjøres om til parkeringsplass, men da i hovedsak som gjesteparkering og ikke særskilt for nr. 3. Grunnen er at det er flere boliger på feltet som ikke har/eller omtrent ikke har parkering. Boligene er solgt med rett til 1 parkering og nr. 3 har mulighet for å parkere på siden ved 3 A. Vedtak: Styrets vurdering vedtatt. C. Videre rehabilitering. Det har kommet inn flere klager på dårlig drenering, gårdsplasser og vei. Flere beboere sliter med vann i kjeller, svømmebasseng utenfor døren og ødeleggelser av bil på grunn av dårlig infrastruktur i området Forslag til vedtak: Styret har innhentet tilbud for oppgradering som vil bli forelagt på generalforsamling. Det må i all hovedsak først og fremst konsentreres om drenering, deretter oppgradering av gårdsplass og derunder utskifting av avløpsrør for ca halvparten av boligene og til sist vei. Vedtak: Det gis fullmakt til å ta opp lån til dette på vegne av berørte andelseiere. D. Kjøp av lagerbygg. Styret har fått inn flere muntlige spørsmål vedrørende lagerbygg, som i dag tilhører Leonthin, om mulighet for å kjøpe dette. Styret har vært i kontakt med Leonthin, som ikke stiller seg avisende til forespørselen. Han antydet en pris på rundt kr kr for bygget. Forslag til vedtak: Borettslaget går inn i forhandling om kjøp. Bygget kan i første omgang leies ut billig til de som ikke har utvendig bod, og med tiden kanskje gjøres om til et forsamlingslokale som beboerne kan leie til styremøter, generalforsamlinger, eller sammenkomster. Styret ber om mandat til for kjøp inntil kr ,- og at beløpet lånefinansieres. Vedtak: Vedtatt med 17 stemmer for kjøp. Vedtatt med 17 stemmer for finansiering over driften (ikke lånefinansiering).

4 E. Vedtektsendring. Det skal velges nye styrerepresentanter, men få har meldt sin interesse. Forslag til vedtak: Da borettslaget går inn i en tid med store utfordringer i form av tiltrengt oppgradering, som vil kreve mye arbeide for et sittende styre, er forslaget derfor at arbeidet settes bort. Det har opp til nå vært en del uro med å ha beboere som styremedlemmer, og borettslaget er kanskje tjent med å få inn et upartisk styre for videre framdrift slik at det kanskje kan bli ro i borettslaget. Alle beboere er mer tjent med at vi kan i felleskap jobbe for et bedre bomiljø. Det kreves en endring av vedtekter for å kunne gå inn for dette forslaget. Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. C. Vedtektsendring. På bakgrunn av at borettslaget må ta opp lån til rehabilitering av boligmassen knyttet til vedlikehold som ligger under andelseiers vedlikeholdsplikt må det gjøres tillegg til vedtektene. Opptak av nye lån på vegne av andelseiere vil følge andelen. Det er viktig at både eksisterende eiere og nye boligkjøpere er kjent med at disse lån kommer som tillegg til selskapets normale felles lån. Borettslaget står ansvarlig for lånet vis-a-vis banken. Renter og avdrag må betjenes separat av andelseierne over husleiegiro og spesifiseres som egen post. Separate lån blir ikke automatisk regulert ved renteendringer. Dette innebærer at borettslaget bærer risiko og kostnader ved renteøkninger. Innbetaling over husleiegiro vil kun bli regulert periodisk. Ved hvert låneopptak må vedtektene reguleres ved å ta inn separat avsnitt som omhandler beløp og ansvarlig andeler for det enkelte lån. Det må legges inn nytt punkt til vedtektenes Opptak av lån i felles regi. Skogssletta Borettslag har tatt opp lån kr pr. mars 2012 knyttet til oppgradering av tak. Dette lån er fordelt som følger: Andel nr. 1 kr ,50 Brøk 6,2440 Andel nr. 2 kr ,50 Brøk 6,2440 Andel nr. 3 kr ,50 Brøk 6,2440 Andel nr. 4 kr ,50 Brøk 6,2440

5 Andel nr. 5 kr ,75 Brøk 4,1046 Andel nr. 7 kr ,75 Brøk 4,1046 Andel nr. 13 kr ,77 Brøk 10,1830 Andel nr. 14 kr ,77 Brøk 10,1830 Andel nr. 15 kr ,77 Brøk 10,1830 Andel nr. 16 kr ,77 Brøk 10,1830 Andel nr. 57 kr ,75 Brøk 6,5208 Andel nr. 58 kr ,75 Brøk 6,5208 Andel nr. 59 kr ,75 Brøk 6,5208 Andel nr. 60 kr ,75 Brøk 6,5208 Tilsvarende vedtektsendring må gjøres for alle nye låneopptak som skal fordeles på andelene. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 5. Valg av tillitsvalgte A) Som leder for 1 år ble det foreslått Tommie Rudi Vedtak: Valgt B) Som 2 styremedlemmer for 2 år ble foreslått Svein Tore Severinsen Per Arne Wilhelmsen Vedtak: Valgt C) Som 2 varamedlemmer for 1 år ble foreslått Birgitte Aarbu Hilde Kristine Nøkleby Vedtak: Valgt Generalforsamlingen ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede: Kim Wilkens /s/ Møteleder Wenche Aasen /s/ Protokollvitne Kim Wilkens /s/ Referent Svein Tore Severinsen /s/ Protokollvitne

6 Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Tommie Rudi Østli 7 A Styremedlem Bjørn Tore Myrvold Østli 7 B Styremedlem Svein Tore Severinsen Østli 3 A Styremedlem Per Arne Wilhelmsen Østli 2 D Varamedlem Birgitte Aarbu Østli 3 C Varamedlem Hilde Kristine Nøkleby Østli 15 B Mogreina,

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer