Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004"

Transkript

1 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

2 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et styringsverktøy for Bergen avdeling og er bygget opp som et arbeidsdokument for Styret basert på gjeldende Strategiske plan slik den ble vedtatt på Representantskapsmøte i Oslo i Gjennom denne vil vi bidra til at deler av Hovedstyrets handlingsplan kan gjennomføres. Avdelingens handlingsplan er søkt utformet etter realistiske og gjennomførbare tiltak med tilhørende budsjetter der vi har valgt ut oppgaver som Bergen avdeling vil prioritere og som vi mener kan gjennomføres. Bergen Styret i Tekna Bergen avdeling Erling A Hammer leder

3 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 3 BERGEN AVDELINGS PRIORITERTE OPPGAVER 2004 KOMPETANSEUTVIKLING Prioritert område: Skole, utdanning og forskning. Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning:! Støtte aktivt den skandinaviske First Lego League finalen 2004, og i den sammenheng profilere Tekna. Vi ønsker å bygge ut et nettverk mellom skoleverk høgskole - universitet - Vitensenteret i Bergen omkring Lego Mindstorms aktiviteter.! Gjennom samarbeid med andre organisasjoner.! Bidra til at de lokale forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner får presentert seg for foreningens medlemmer. Prioritert område: Kurs og konferanser.! Bidra til lokale tilbud innen etter- og videreutdanning for våre medlemmer.! Informere om teknologiske konferanser i vårt område Prioritert område: Tilknyttede foreninger og faggrupper.! Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan.! Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv å kjenne. LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid! Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen, bedrifts- og etatsgrupper. Prioritert område: Juridisk rådgiving! Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets juss. SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon! Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått og verdsatt.! Videreutvikle det lokale medlemsbladet Tekna nytt.! Arbeide for at internettsiden oppdateres med lokal informasjon knyttet til avdelingens aktiviteter.! Bidra aktivt i oppbyggingen av Bergen Vitensenter. Prioritert område: Næringspolitikk! Bidra til å vise hvilken betydning teknologer og teknologien i regionale virksomheter har for den nasjonale verdiskapningen og at dette blir forstått og verdsatt.! Være aktiv i næringspolitisk arbeid overfor beslutningstakere i samfunnet.. Prioritert område: Etikk og miljø! Øke medlemmenes kunnskap om Teknas etiske retningslinjer og hva disse innebærer.

4 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 4! Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å løse miljøproblemer. ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid! Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. Prioritert område: Opplæring av tillitsvalgte og medlemmer! Arrangere kurs for nye tillitsvalgte. Prioritert område: Verving og studentarbeid! Støtte aktivt studentenes handlingsplan. (se vedlegg) LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene! Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier.

5 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 5 Budsjett 2004 BUDSJETT 2004 INNTEKTER Budsjett 2004 Regnskap Avdelingskontingent Renter Sum inntekter UTGIFTER Budsjett 2004 Regnskap Kompetanseutvikling Lønns- og interessearbeid Samfunnspåvirkning og kontakt Organisasjonsutvikling Lokale aktiviteter Sum handlingsprogram Administrasjon og kontorutgifter Husleie Andre kostnader Gebyrer Regnskap og revisjon 0 0 Sum driftsutgifter Sum utgifter Overskudd Avsatt til 125-års jubileum Total Note 1: For område 3 er det bevilget kr. 100,000.- til skandinavisk First Lego League turnering i Bergen I tillegg foreslås det å stille til disposisjon kr. 300,000.- som sikkerhet i henhold til søknad fra prosjektgruppen First Lego League Bergen, se sak 9. Sak 9. Styret i Tekna Bergen avdeling foreslår at årsmøtet stiller en økonomisk sikkerhet på kr. 300,000.- for avvikling av skandinavisk finale i First Lego League, i henhold til søknad fra FLL Bergen. Dette sikrer at FLL Bergen får den endelige godkjennelse til å arrangere finalen i Beløpet er i størrelse det som forventes oppnådd som sponsorstøtte til arrangementet fra bedrifter og andre institusjoner. Det som eventuelt måtte komme til utbetaling av dette beløpet vil føre til en tilsvarende reduksjon av vår formue, og vil komme inn som en utgift i regnskapet for 2004.

6 Vedlegg til Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 HANDLINGSPLAN FOR TEKNA STUDENT BERGEN 2004 MÅLSETTING Tekna student Bergen skal øke antall studentmedlemmer og sørge for at Tekna blir bedre kjent blant de medlemsberettigede studenter i Bergen, også utenfor realfagsbygget. Samtidig skal en opprettholde status som nest største lærested. VIRKSOMHET Tekna student Bergen virksomhet kan deles inn i tre områder: 1. Vervekampanjer 2. Studentarrangementer 3. Politisk studentarbeid (studentutvalget, studentlandsmøter, osv) 1. Verving Tekna student Bergen skal øke medlemstallet i 2004 gjennom: 1.1 Holde standaksjon hver måned. 1.2 Drive en mer aktiv vervekampanje overfor medlemsberettigede studenter ved andre institusjoner enn de som har tilhørighet ved realfagsbygget. 1.3 Arrangere nytt kræsjkurs i MAT111 i høstsemesteret. Se på muligheter for å arrangere kræsjkurs i vårsemesteret. 1.4 Ha stand på Næringslivsdagen i regi av IAESTE. 1.5 Ha post på rebusløpet under fadderuken i august, samt stands. 2. Studentarrangement Tekna student Bergen skal i 2004: 2.1 Sørge for konkrete tiltak for å beholde medlemmene etter innmelding (for eksempel rekefest for kræsjkursdeltagere rett etter nyttår) 2.2 Øke tilbudet for voksne studenter ved blant annet å arrangere vinsmakerkurs og jobbsøkerkurs. 2.3 Bedre informasjon til medlemmer om arrangementer og Tekna generelt, gjennom internett, e- mail, oppslag, annonser i studentavis og lignende. Prøve å skape en bedre hjemmeside for SK-gruppen i Bergen. 2.4 Satse på å tilby nye arrangementer, samt å gjenta gamle arrangementer. 2.5 Bedre dokumentasjonen på de arrangementer som blir gjennomført. 3. Politisk studentarbeid Tekna student Bergen skal delta i det politiske studentarbeidet i 2004 gjennom å: 3.1 Holde seg oppdatert gjennom studentutvalget og komme med innspill i viktige saker. 3.2 Stille kandidater til Studentutvalget. 3.3 Holde valg av SKer på studiestedet. 3.4 Sørge for kontinuitet i studentkontaktgruppen. 3.5 Fortsette arbeidet med Bergen avdeling og IAESTE. 3.6 Delta på Utdanningsmessen 2004 med stands sammen med NITO.

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Din møteplass for automatisering NFA Årsrapport 2002

Din møteplass for automatisering NFA Årsrapport 2002 NFA Årsrapport 2002 NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 1 av 11 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Medlemmer s. 3 3. Styret s. 3 4. Virksomhetsområdene s. 4 5. Regnskap s. 7 6. Strategi s. 8 7. Handlingsplan

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 *

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer