Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap Kommentarer til regnskapet.7 Handlingsplan for Kontingent for Budsjett for Innkomne saker.9 Valg

3 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Norske Skog, Skogn. Oppmøte presis i vakta. Tid: 21. februar kl Orientering om bedriften - omvisning. 2. Årsmøte i Tekna avd. Nord-Trøndelag. 3. Middag for de fremmøtte. Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og alle medlemmene underskriver protokollen. 3. Årsmelding for Regnskap for Strategiplan for Kontingenten for Budsjett for år Innkomne saker 9. Valg Steinkjer for styret Ole Iversen leder Påmeldingsfrist til middagen er 16. februar, men de som ikke er påmeldt er velkomne til årsmøtet. Vi oppfordrer til samkjøring. Påmelding til Tekna Distriktskontor Midt-Norge v/turi Østerlie, tlf , telefaks , 3

4 Årsmøte i Tekna - Nord-Trøndelag avdeling Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å underskrive protokollen STYRETS BERETNING Sak 3 Aktiviteter og resultater 2006 Av praktiske årsaker er de fleste kursene og arrangementene holdt sammen med NITO. 1. Kompetanseutvikling - Hovedstyrets møterunde var 27. oktober i Trondheim. Ole Iversen deltok. - Avdelingsledermøte var holdt 3. november i Oslo. Ole Iversen deltok. - Kurs i Kart på Internett var holdt på HINT, Steinkjer 05. desember i samarbeid mellom Tekna og NITO. Kurset var meget bra, og det deltok 16 personer (11 medlemmer fra Tekna). 2. Lønns- og interessearbeid - Vi har totalt 32 Tekna-bedriftsgrupper i fylket, fordelt på 13 kommunale, 7 statlige, 4 private, 6 fylkeskommunale og 2 utenom disse (Helse N-T og Statskog). 3. Utvikling av avdelingen og organisasjonsutvikling. Medlemstallet pr var 426. Dette er en økning på 22 medlemmer fra Samarbeidet med distriktskontoret i Trondheim fungerer godt. Med dette samarbeidet er det lite arbeidskrevende å foreta utsendinger av materiell, ta i mot påmeldinger, holde seg orientert om aktiviteten sentralt i organisasjonen osv. - Medlemmene er informert om avdelingens planlagte aktiviteter gjennom en fortløpende utsendelse av invitasjoner, info o.l. i Det er holdt 6 styremøter i 2006, og 38 saker er behandlet. - På årsmøtet 16. mars 2006 på HINT, Steinkjer deltok 16 medlemmer. Årsmøtet ble avsluttet med middag. Det er blitt en positiv tradisjon å avslutte årsmøtene med middag. 4. Sosial aktivitet. Avdelingen inviterte til Tur til Rørvik september sammen med NITO. P.g.a. manglende påmelding ble turen avlyst. Utendørsteater Rød Vinter i Levanger. Det ble 30 deltakere godt fordelt fra Stjørdal til Steinkjer. Avdelingen inviterte medlemmer m/følge til en kveld på Grand Hotell i Steinkjer. Vi bestilte middag og det var en fin sosial kveld. Det var 10 deltakere. 4

5 5. Samfunnspåvirkning. - Tekna avd. N-T har faglig samarbeid med NITO i N-T for å kunne øke aktiviteten og for å gi et bedre tilbud til medlemmene. I 2006 har vi hatt 1 samarbeidsmøter, Tekna-medlemmene har vært invitert til NITO-kurs og NITO-medlemmene har vært invitert til kurs i Tekna-regi. Resultatet er et bedre tilbud til medlemmene både i Tekna og NITO siden flere kurs/arrangementer blir gjennomført, og vi ser frem til videre samarbeid. Årsmøtet 2006 og styret i Tekna NT gikk inn for å kjøpe inn 7 stk mattesekker fra Didaktiv (hjelpemiddel i matematikk-undervisningen) som skulle deles ut til interesserte skoler i Nord-Trøndelag. For enkelhets skyld foretok vi trekking blant de som søkte sist år. De 7 heldige vinnerne var Harran oppvekstsenter, Grong, Tuv oppvekstsenter, Levanger, Vålen skole, Steinkjer, Elvran oppvekstsenter, Stjørdal, Forradal oppvekstsenter, Stjørdal, Skjelstadmark oppvekstsenter, Stjørdal, Folla skole, Verran. Sekkene ble delt ut under et lite arrangement 30. november på Tingvold Park Hotell i Steinkjer. For å finansiere dette har Tekna sentralt bidratt med kr, Tekna Nord- Trøndelag med kr og i tillegg har vi fått inn sponsormidler fra Vegvesenet. For neste år (2007) har Tekna NT sendt inn en ny søknad til Tekna sentralt om ytterligere støtte til innkjøp av 3 sekker. Søknaden er innvilget. AVDELINGENS LEDELSE Styret Tillitsvalgte i avdelingen har i 2006/07 vært: Leder: Ole Iversen på valg Sekretær/nestleder Christina Wolan på valg som nestleder Kasserer: Erling Tønne ikke på valg Styremedlemmer: Joar Nordtug ikke på valg Hanne Tenggren ikke på valg Varamedlemmer: Tormod Røstad på valg Dag Ystad på valg Revisor: Ivar Svare Holand på valg Valgkomite: Tone Romstad på valg Monica Hægstad på valg 5

6 REGNSKAP Sak 4 Driftsregnskap og balanse for 2006 Regnskapet er basert på kostnadsprinsippet; alle kostnader og inntekter legges til det året de påløpte, og ikke nødvendigvis det året de kom inn på konto/ble betalt. Tallene i regnskapet er avrundet til nærmeste hele krone. Driftsregnskap Inntekter Regnskap Budsjett Avvik Renter Kontingent Andre Egenandeler = Sum Utgifter Regnskap Budsjett Avvik Kompetanseutvikling Samfunnspåvirkning Drift Sosiale aktiviteter = Sum Resultat Regnskap Budsjett Avvik Inntekter Utgifter = Resultat Balanse Beholdning Bilag nr Beløp Inngående beholdning ,10 + Inntekter i 2005 inn på konto i ,00 - Utgifter i 2005 som er betalt i ,00 - Inntekter i 2006 inn på konto i ,00 + Utgifter i 2006 som betales i , 71, 75, ,00 - Utestående beløp hos andre fra ,00 + Resultat ,70 = Utgående beholdning ,40 Bankinnskudd pr Bank Kontotype Kontonummer Beholdning Sparebank 1 Midt-Norge Sparekonto ,64 Sparebank 1 Midt-Norge Brukskonto ,129,76 Sum bankinnskudd pr ,40 6

7 Kommentarer til regnskapet: Andre inntekter ble kr mindre enn budsjettert pga. at vi fikk inn bare kr i sponsormidler for prosjektet med utdeling av 7 matematikk-sekker til grunnskoler i fylket. Vi hadde budsjettert med kr i sponsorinntekter. Egenandeler er krevd inn i forbindelse med de sosiale arrangementene Raud vinter og Gourmetkveld. Kompetanseutvikling: Kurs som var tenkt gjennomført høsten 2005, ble gjennomført i januar og februar Dette medførte at det er brukt kr mer enn budsjettert. Samfunnspåvirkning: Det er brukt kr mer enn budsjettert på prosjektet med utdeling av matematikksekker til grunnskolene. Dette skyldes at vi fikk Didaktiv til å holde et lite kurs for de som fikk sekker fra oss. Dette kurset kostet kr. Dette hadde vi ikke tatt høyde for i budsjettet. Driftskostnadene ble kr mindre enn budsjettert. Budsjettet for 2006 ble økt med i forhold til i 2005 pga. de relativt store kostnadene ifm. vinsmakingen på årsmøtet i Sosiale aktiviteter: I 2006 ble det gjennomført et opplegg ifm. teaterforestillingen Raud Vinter på Levanger. I tillegg ble det gjennomført en gourmetkveld på Grand Hotell i Steinkjer. I forbindelse med disse toarrangementene ble det krevd inn egenandeler fra deltakerne på til sammen kr. Tar man hensyn til dette har Tekna bidratt med kr til sosiale aktiviteter i Dette er kr mindre enn budsjettert. Utestående hos andre: Foreningen har pr utestående kr hos NITO avd. Nord-Trøndelag for kurs i Kart på Internett holdt 5. desember Erling Tønne Kasserer 7

8 Sak 5 Strategiplan (handlingsplan) for Strategiplanen for Nord-Trøndelag avdeling er bygd opp som foregående år. Det har ikke kommet fram ønsker om å legge opp arbeidet i lokallaget på en annen måte. Aktiviteten for kommende år vil bli lagt opp etter følgende hovedpunkter: 1. Kompetanseutvikling Ettermiddags- og kvelds-kurs med innhold som kan ha interesse for flest mulig av medlemmene. Samarbeidet med NITO fortsetter, og vi samarbeider med NAL når det er felles interesser. 2. Lønns- og interesse-arbeid Styret formidler kontakt fra medlemmer og bedriftsgrupper til Tekna s generalsekretariat om lønns- og forhandlingsspørsmål. 3. Sosial aktivitet Vi vil være med på de tradisjonelle arrangementene. I tillegg vurderer vi alternative arrangementer. Vi vil styrke det sosiale samarbeidet med avdelingene i Midt-Norge. 4. Samfunnspåvirkning. Vi vil være med på å arrangere et energiseminar for Midt-Norge. Tekna har gitt tilskudd til dette. Utdeling av matematiske ryggsekker til grunnskolen fortsetter. 5. Utvikling av avdelingen. Det er et mål å øke avdelingens størrelse og styrke det faglige samarbeidet med Tekna-avdelingene i Midt-Norge. Sak 6 Kontingenten for år 2008 Styret foreslår at kontingenten (til avdelinga) for år 2008 holdes på samme nivå som for 2006, det vil si 192 kr/år. 8

9 Sak 7 BUDSJETT FOR 2007 Budsjett 2006 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Inntekter: 1 Renter Kontingent Andre Egenandeler Sum Utgifter: A Komp.utvikl B Samf.påvirkning C Drift D Sosiale aktiviteter Sum Resultat Inntekter Utgifter = Resultat Kommentarer til budsjettet: Andre inntekter: Vi tenker å fortsette med å dele ut matematikksekker til grunnskoler i fylket. Vi har fått tilsagn om kr i støtte fra Tekna til dette. Vi har også sammen med avd. Trondheim fått tilsagn og kr i støtte fra Tekna til å arrangere en energikonferanse kr av disse inngår i vårt budsjett. Utgifter til samfunnspåvirkning Vi tenker å videreføre prosjektet med utdeling av matematikksekker til grunnskoler i fylket. Foreslår å dele ut 3-4 sekker i år mot 10 i 2005 og 7 i Utgifter til drift budsjett foreslås redusert for 2007 i henhold til regnskap for Sak 8 Innkomne saker Innen fristen den har det ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet. 9

10 Sak 9 Valg VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE I TEKNA NORD-TRØNDELAG AVDELING FOR 2007 På grunn av permisjon er ikke valgforslaget klart, men vil bli ettersendt. 10

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer