Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell"

Transkript

1 Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Årsmøtet 2010 i Tekna Trondheim avdeling er lovlig satt. 2. Godkjenning av dagsorden Godkjent av årsmøtet ved akklamasjon. 3. Valg av ordstyrer Mads Nygård valgt til ordstyrer ved akklamasjon. 4. Registrering av fremmøtte Det var møtt frem 34 stemmeberettigede medlemmer. 5. Valg av referent Jomar Jentoft (styremedlem) ble valgt ved akklamasjon. 6. Underskrift av årsmøteprotokoll Arne Nesje og Kristine Røsting ble valgt til å signere møtereferat. Valgt ved akklamasjon. 7. Minne over avdøde medlemmer Det ble avholdt minnetale over de av våre kolleger i Trondheim avdeling som var gått bort siden forrige årsmøte, fulgt av 1 minutts stillhet. 8. Orientering fra gruppene Selvstendig næringsdrivende Anita Ytrehus presenterte gruppens aktivitet fra foregående år. De har gjennomført ulike medlemsmøter og kurs med tema som: - Hjemmeside produksjon og presentasjon - Hvordan søke støtte - Praktisk presentasjonsteknikk -NUF - Avholdt årsmøte Seniorforum Beretning opplest av Angela Skarvøy pga forfall fra gruppen. - Kåre Senneset og Ragnvald Sagen har overtatt roret etter Arthur Nordmark. - samarbeid med NTNU sin pensjonistforening

2 -5 møter og arrangementer i løpet av året - 40 til 82 deltagere på arrangementene. Beretningen er vedlagt referatet. Yngres forum Leder Anne Staurland Aarbakke presenterte gruppens aktivitet i arrangementer med bra oppmøte Power thinking Motivasjonskurs forhandlingsteknikk Grenseløst arbeidsliv - for kommende år har flere gode ideer, og årsmøtet oppfordret styret til å gi ressurser til yngres forum. Bygningsingeniørgruppen Magnus Hakvåg presenterte på grunn av ingen representanter fra gruppen tilstedet. - Gruppen har liten aktivitet. - De er i dag ikke en del av avdelingens regnskap, men vil i fremtiden legges økonomisk under Trondheim avdeling. - Ønsker å opprettholdes som gruppe frem til 100 års jubileet i Teknobrønnen Presentert av Rolf Andre Bohne. - Samarbeid mellom Tekna Trondheim avdeling, NITO Sør-Trøndelag, Bedriftsforbundet, NTNU, Trondhjem Polytekniske Forening og Teknostallen - Liten aktivitet de senere år. - Styret i Trondheim avdeling ønsker ny giv i Teknobrønnen. Supplement fra Åse Vellene Tveit om Næringspolitisk forum - Samarbeid mellom Tekna, NITO, Fellesforbundet og fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag. - Aktivitet på gang i løpet av året. Ordstyrer foreslo gjennomgang av punktene 9 10 og 11 med påfølgende vedtak i motsatt rekkefølge, 11, 10 og 9. Godkjent av årsmøtet. 9. Styrets beretning Viser til tidligere utsendte årsberetning, som også er tilgjengelig på nett. Kommentar fra sal: Uoverensstemmelse mellom deltager antall oppgitt fra seniorforum til styrets beretning. Årsmøtet godkjenner styrets beretning og oppfordrer til å kontrollere deltagerantallet for seniorforum. PMN: Riktig antall er gitt i seniorforums beretning. 10. Driftsregnskapet Presentert av Magnus Hakvåg. Det er lagt ned en stor jobb i opprydning fra tidligere år, samt oppfølging av regnskapsbyrå. Styret

3 begynner å nærme seg målet med et ordentlig oppsett ihht Norsk Standard. På grunn av overraskelser fra regnskapsfører kom det inn ekstra på konto «Tap på fordringer». Dette fører til at resultatet i presentert regnskap blir for lavt. Balansen er satt opp felles for Tekna Trondheim avdeling og FLL. Feilføringen som er kommentert tidligere påvirker post 2090 Udisponibelt resultat. FLL er skilt ut i eget regnskap som følge av en meget nødvendig opprensking. Styret i Tekna Trondheim avdeling har overtatt og opprettet prosjektregnskap for FLL. Hensikten er å få økonomien, og FLL, på riktig spor igjen. Spørsmål fra sal om hvorfor resultat og balanse ikke var med i innkalling. Det ble også ytret ønske om oppsett på prosentvis avvik på de ulike budsjettposter for å se hvordan budsjett blir fulgt opp. Kommentar fra Hakvåg: - Resultat og balanse var kun med på hovednivå på grunn av misforståelse fra forrige årsmøte hvor det ble ytret ønske om enklere fremstilling. Burde vært vist på 1. og andre nivå for enklere å settes opp mot Teknas foreningspolitiske mål og for målbarhet i forhold til handlingsplan. 0) Det som legges frem på forhand, og det som vises frem på årsmøtet bør være likt. 1) For fremtiden skal budsjett, regnskap og handlingsplan fremvises for årsmøtet ned til nivå 2 for de foreningspolitiske målsetninger. 2) Prosentvis visning i avvik i tillegg til dagens kronaksjeavvik på resultat. 3) Uklarheter i regnskap budsjett og balanse skal kommenteres skriftlig. 4) Desisjonsrapportens anbefalinger skal tas til følge. 5) Driftregnskapet blir godkjent av årsmøtet under forutsetning av at kommentarene fra årsmøtet blir innlemmet. Avstemming punkt 5: 19 stemmer for, mot 13 stemmer for godkjenning først etter en kommenteringsperiode inn til desisor på 30 dager. 11. Desisjonsrapport Henviser til vedlagt desisjonsrapport. A. Desisjonsrapporten godkjennes av årsmøtet med forandring på punkt 4 under Regnskapet som følge av ny revisjon av styrets beretning og driftsregnskap. B. Desisjonsrapportens anbefalinger skal effektueres av styret. 12. Forslag til handlingsplan Rolf Andre Bohne presenterte styrets handlingsplan. Oppfordring til styret om å gi mer støtte til seniorforum og yngres forum. Synliggjøre samarbeid med andre søyler i foreningen. Huske NTNU sitt 100 års jubileum. Huske at avdelingen snart blir 100 år. Oppfordrer til synlighet i media med politiske tema.

4 Eventuelt med kroniker i aviser. Kommentar fra sal og Magnus Hakvåg: Det gjøres en god del usynlig arbeid. Har vært flere møter med opposisjon. «Står vi i kø om 15 år», planlagt i 2009 og avholdt 2010, med politikere som deltagere; fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap), Kristian Dahlberg Hauge (Frp), Arne Byrkjeflot (Rødt). Viktig med handlingsrom i handlingsplanen slik at gode ideer som kommer gjennom året kan realiseres. Handlingsplanene må være dynamisk. Styret må gå gjennom handlingsplanen på ny for konkretisering. Ny handlingsplan må leges ut på nett innen 30 dager. Må også ta med desisors anbefalinger. Handlingsplanene bør gjenspeile de foreningspolitiske mål med underkategoriene medlemmer, samfunn og organisasjon. Handlingsplanen bør gjenspeile aktiviteter, samarbeid, politiske tema og jubileer. Styret har fullmakt til å sette opp handlingsplanen. 13. Forslag til budsjett Magnus Hakvåg presenterte forslag til budsjett. Forslag til budsjett godkjent ved akklamasjon med følgende kommentarer: Nytt budsjett som reflekterer den nye handlingsplanen legges frem innen 30 dager. Ta med budsjettall fra forrige år, regnskap for siste år samt kommende års budsjett i tre kolonner. Bruke mer penger for å hindre oppbygging av egenkapital. Egenkapitalen bør minskes. Det skal budsjetteres med underskudd. Nye aktiviteter som tas inn bør dekkes av egenkapitalen slik at dagens Ad Hoc konto ikke reduseres. 14. Valg av tillitsvalgte Ingen benkeforslag. Valgkomiteens forslag ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon. Stemmeseddel med styremedlemmene samt styreleder og nestleder levert inn på korrekt måte. Kommentar fra sal: - Valgkomiteen bør bestå av en person som ikke kommer direkte fra styret. Dette for å hindre selvrekruttering inn i styret. Styret tar dette som en oppfordring frem til neste oppsetting av valgkomiteen. 15. Avtakking Avgående leder Rolf Andre Bohne ble takket for innsatsen, og overrakt blomster av påtroppende leder Angela Skarvøy. 16. Avslutning Møtet ble avsluttet med tapas i Britannias Speilsal.

5 Trondheim, 16. april 2010 Jomar Jentoft /S/ Referent Kristine Røsting /S/ Arne Nesje /S/ Vedlegg: Årsberetning seniorforum Desisjonsrapport Liste over avdøde medlemmer Liste over valg av tillitsvalgte

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap 1 Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2013 Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 12. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 14.50. Rådsmedlemmer:

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer