Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT, Steinkjer Tid: 31. mars kl Det serveres kaffe og rundstykker fra kl 18:30 1. Klimakonferanse (møterom C-106) En del av Teknas klimakampanje - Klimautfordringene v/øystein Olsen, Teknologisk framsyn - Areal- og transportplanlegging i forhold til klimapåvirkning v/joar Nordtug, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Klimakonferansen er åpen for alle og vil bli annonsert i lokalpressen. 2. Årsmøte i Tekna avd. Nord-Trøndelag (møterom A-306). 3. Enkel servering for medlemmene. Sakliste for årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Årsmelding for Regnskap for Strategiplan for Kontingenten for Budsjett for år Godkjenning av styrets valg av representanter til R-møtet Innkomne saker 10. Valg Steinkjer for styret Finn-Åge Søråsen (sign) styreleder Påmeldingsfrist til serveringen etter årsmøtet er 27. mars, men de som ikke er påmeldt er velkomne til årsmøtet. Vi oppfordrer til samkjøring. Påmelding til Tekna Distriktskontor Midt-Norge v/åse Vellene Tveit, tlf , telefaks , 2

3 Årsmøte i Tekna - Nord-Trøndelag avdeling Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Valg av møteleder, referent og medlemmer til å underskrive protokollen Sak 3 Årsmelding 2008 AKTIVITETER OG RESULTATER Kompetanseutvikling - Kurset Økonomi for ikke-økonomer ble gjennomført på Steinkjer med foreleser fra Tekna sentralt. 18 deltagere. - Kurset Pensjon ble gjennomført på Steinkjer med foreleser fra Tekna sentralt. 14 deltagere. - Kurset Kart på internett ble gjennomført på HINT Steinkjer med foreleser fra HINT. 16 deltagere (7 fra Tekna og 9 fra NITO). - Kurset Praktisk styrearbeid ble gjennomført i Steinkjer med foreleser fra Tekna sentralt. 12 deltagere. - NITO arrangerte befaring til Ecopro sitt anlegg hvor medlemmer i Tekna ble invitert til å delta. 2. Lønns- og interessearbeid - Vi har totalt 32 Tekna-bedriftsgrupper i fylket, fordelt på 13 kommunale, 7 statlige, 4 private, 6 fylkeskommunale og 2 utenom disse (Helse N-T og Statskog). 3. Utvikling av avdelingen og organisasjonsutvikling. - På årsmøtet 26. mars 2008 på NTE, Steinkjer deltok 18 medlemmer. I tråd med tradisjonen ble årsmøtet avsluttet med middag. - Medlemstallet pr var 496, og dette er en økning på 30 medlemmer fra Samarbeidet med distriktskontoret i Trondheim fungerer godt. Med dette samarbeidet er det lite arbeidskrevende å foreta utsendinger av materiell, ta i mot påmeldinger, holde seg orientert om aktiviteten sentralt i organisasjonen osv. - Ole Iversen representerte avdelingen på avskjedsmiddagen for Turi Østerli Medlemmene er informert om avdelingens planlagte aktiviteter gjennom en fortløpende utsendelse av invitasjoner, info o.l. i Styreleder har deltatt på foreningspolitisk kongress og på avdelingsledermøtet Begge ble arrangert i Oslo. - Styreleder og ett varamedlem deltok på møte med hovedstyre Det er avholdt 8 styremøter i 2008, og 48 saker inkl. referatsaker er behandlet. 4. Sosial aktivitet. - Avdelingen inviterte medlemmer med ledsagere til dagstur (alpindag) til Åre med påfølgende middag personer deltok. 3

4 - Avdelingen inviterte medlemmer med ledsagere til konsert med Øystein Sunde og påfølgende middag i Verdal. 29 personer deltok. - Avdelingen inviterte medlemmer med ledsagere til cabareten Nabosommer og påfølgende middag i Steinkjer. 28 personer deltok. 5. Samfunnspåvirkning. - Tekna avd. NT har faglig samarbeid med NITO i N-T for å kunne øke aktiviteten og for å gi et bedre tilbud til medlemmene. I 2008 har vi hatt 4 samarbeidsmøter, Teknamedlemmene har vært invitert til NITO-kurs og NITO-medlemmene har vært invitert til kurs i Tekna-regi. Resultatet er et bedre tilbud til medlemmene både i Tekna og NITO siden flere kurs/arrangementer blir gjennomført, og vi ser frem til videre samarbeid. - Tekna deltok i et samarbeidsprosjekt med Tekna Sør-Trøndelag avdeling og NITO NT og ST om Næringsforum (tidligere energikonferanse ). De to Teknaavdelingene i Trøndelag fikk tilsagn på økonomisk støtte fra Tekna sentralt til prosjektet, men det ble ikke gjennomført. Samarbeidet fortsetter som Næringspolitisk forum med deltagelse fra LO, NITO, Tekna og de 2 fylkeskommune. AVDELINGENS LEDELSE Tillitsvalgte i avdelingen har i 2008/2009 vært: Leder: Finn-Åge Søråsen på valg Sekretær/nestleder Arild Hegdal på valg Kasserer: Bjørn Sandvik ikke å valg Styremedlemmer: Dag Petter Slungård ikke på valg Dag Ystad ikke på valg Varamedlemmer: Ole Iversen på valg Vigdis Mygland på valg Revisor: Ivar Svare Holand på valg Valgkomite: Joar Nordtug på valg Christina Wolan på valg 4

5 Sak 4 Driftsregnskap og balanse for 2008 Regnskapet er basert på kostnadsprinsippet; alle kostnader og inntekter legges til det året de påløpte, og ikke nødvendigvis det året de kom inn på konto/ble betalt. Inntekter Regnskap Budsjett Avvik Renter 5 658, ,21 + Kontingent , ,00 + Andre Egenandeler , ,00 = Sum , ,79 Utgifter 2008 Budsjett Avvik Komp.utvikl 6 252, ,00 + Samf.påvirkning ,00 + Drift , ,25 + Sosiale aktiviteter , ,54 = Sum , ,79 Resultat 2008 Budsjett Avvik Inntekter , ,79 - Utgifter , ,79 = Resultat , ,58 Beholdning Beløp Inngående beholdning ,35 + Utestående ved årsskiftet ,00 - Gjeld ved årsskiftet ,00 - Utestående ved årsskiftet ,00 + Gjeld ved årsskiftet ,75 + Resultat ,58 = Utgående beholdning ,35 Kontobeholdning pr Markedskonto i Fokus bank ,12 SUM ,12 Kommentarer til regnskapet: Egenandeler som er oppført som inntekt gjelder Øystein Sunde-konsert og Nabosommer, og kommer til fratrekk innenfor utgiftsposten sosiale aktiviteter. Utestående ved årsskiftet omfatter egenadeler på teaterforestilling. Gjeld ved årsskiftet er blomster til DK Midt. 5

6 Utestående ved årsskiftet gjelder egenandeler Øystein Sunde-konsert og Nabosommer. Gjeld ved årsskiftet gjelder billetter til Nabosommer, servering ved besøk Ecopro og styresmøter november og desember. Det er bare kommet inn Kontingent for 2.halvår 2007 i løpet av Bjørn Sandvik Kasserer Sak 5 Strategiplan (handlingsplan) for Det har ikke kommet fram ønsker om å legge opp arbeidet i lokallaget på en annen måte, og strategiplanen for Nord-Trøndelag avdeling er bygd opp som foregående år. Aktiviteten for kommende år vil bli lagt opp etter følgende hovedpunkter: 1. Kompetanseutvikling Ettermiddags- og kveldskurs med innhold som kan ha interesse for flest mulig av medlemmene. Samarbeidet med NITO fortsetter. 2. Lønns- og interesse-arbeid Styret kan formidle kontakt fra medlemmer og bedriftsgrupper til Tekna s generalsekretariat om lønns- og forhandlingsspørsmål når det får henvendelser om dette. 3. Sosial aktivitet Vi vil bidra med gjennomføring av de tradisjonelle arrangementene, men i tillegg vurdere andre arrangement spesielt for å utvikle tilbud til yngre medlemmer. 4. Samfunnspåvirkning. Vi vil bidra med støtte til prosjekter som fremmer interesse for naturvitenskap og teknologi. Vi ønsker å øke bruk av realfag i skolen. 5. Utvikling av avdelingen. Det er et mål å øke avdelingens størrelse og styrke det faglige samarbeidet med Teknaavdelingene i Midt-Norge. Sak 6 Kontingenten for år 2010 Styret foreslår at kontingenten (til avdelinga) for år 2010 holdes på samme nivå som for 2008, det vil si 192 kr/år. 6

7 Sak 7 Budsjett for 2009 Inntekter: Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett Renter , Kontingent , Andre Egenandeler , Sum , Utgifter: A Komp.utvikl , B Samf.påvirkning C Drift , D Sosiale aktiviteter , Sum , Resultat Inntekter , Utgifter , = Resultat ,58 0 Kommentarer til budsjettet: - Det er ikke planlagt prosjekter med ekstern finansiering i Dette fører til at budsjettet framstår som mindre omfattende enn tidligere år selv om annen aktivitet opprettholdes på om lag samme nivå som i Sak 8 Godkjenning av styrets valg av representanter til R-møtet 2009 Representanter til R-møtet skal i følge vedtektene velges av årsmøtet. Nord-Trøndelag avdeling har 2 representanter på R-møtet hvorav én skal være styrets leder. Frist for påmelding til R-møtet er altså før årsmøtet. Styret har derfor bestemt at nestleder eller annet styremedlem evt. varamedlem skal delta i tillegg til styreleder. Styret ber om at årsmøtet godkjenner dette. Sak 9 Innkomne saker Innen fristen den har det ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet. 7

8 Sak 10 Valg VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE I TEKNA NORD-TRØNDELAG AVDELING FOR 2009 Verv Navn Arbeidsgiver Tid Merknad Leder Finn-Åge Søråsen RG-prosjekt AS 1 år Sekretær/nestleder Cecilie Iversen Jokstad Aibel 2 år Kasserer Bjørn Sandvik Levanger kommune 1 år (ikke på valg) Styremedlem Dag Petter Slungård Ole Vig VGS 1 år (ikke på valg) Styremedlem Dag Ystad HINT 1 år (ikke på valg) Varamedlem Ole Iversen 2 år Vigdis Mygland NTE 2 år Revisor Magne Joar Vandvik Statens vegvesen 1 år Valgkomite Arild Hegdal Norske Skog Skogn 1 år Erling Tønne NTE Nett AS 1 år Steinkjer/Levanger, mars

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer