Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling"

Transkript

1 Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 9. februar 2015 kl RHI Normag AS, Herøya, Porsgrunn

2 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 26. januar 2015 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært årsmøte. Vedtektene sier også at man kan komme med inntil to fullmakter fra medlemmer i avdelingen. TID: Mandag 9. februar 2015 kl (parkering skjer på oppmerkede ordinære plasser) STED: RHI Normag AS, Bygg 25 Infosal B25, Herøya Industripark, Porsgrunn Det starter med en orientering om RHI Normag ved Thomas Frömmer, GM/Plant manager (ca 15 min). Deretter blir det en omvisning med produksjonssjef Jan Terje Solheim i FMfabrikken (fabrikken som produserer krystallisert magnesium). Den vil vare ca 20 min. VIKTIG - MERK: For å være med på denne omvisningen så må alle ha obligatorisk verneutstyr: hjelm, briller, vernemaske og vernesko og man må ha registrert seg til møtet. Nødvendig utstyr deles ut i resepsjonen, men ta med egne vernesko om du har dette. Om du mangler slike sko må du skrive i kommentarfeltet ved registrering hvilken skostørrelse du trenger. RHI kan ikke garantere sko til alle. De som ikke har vernesko, kan dessverre ikke være med ut. Det er også frakker til utlån i resepsjonen, men her kan heller ikke RHI garantere nok. Det er noe støv i FM-fabrikken, så bruk turtøy. Etter omvisningen starter årsmøtet. DAGSORDEN: 1. Åpning, valg av protokollfører. Valg av to medlemmer til undertegning av protokollen 2. Årsberetning Regnskap Avdelingskontingent beholdes uendret kr. 200,- 5. Budsjett Valg Det blir bevertning straks etter årsmøtet. Er det problemer med registrering eller andre spørsmål, ring på telefon til distriktskontoret, eller send epost til Påmelding til omvisning og bevertning innen 6. februar. Med hilsen for styret i Tekna Telemark avdeling Lars Andre Tangerås Leder

3 Årsberetning for Tekna Telemark avdeling 2014

4 Innhold Styrets årsberetning for Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere... 5 Partner i arbeidslivet... 6 I et internasjonalt arbeidsliv... 6 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi... 6 Bidra til å løse samfunnets utfordringer... 6 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen... 6 Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Telemark avdeling har deltatt... 6 Økonomi

5 Styrets årsberetning for 2014 Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna-medlemmer Lønnsutviklingen er moderat, og speiler resten av samfunnet, som er inne i en noe mer urolig tid enn foregående år. I privat sektor, der de fleste av Teknas medlemmer arbeider, var veksten i gjennomsnitt 2,6 %. Dette kan forklares med at eksportindustrien, og spesielt oljeindustrien, merker de økonomiske problemene i det internasjonale markedet. I desember 2014 var Tekna som deleier med på å markere 1-årsdagen for åpningen av det nye vitensenteret DuVerden AS i Porsgrunn. Det er svært gledelig at DuVerden har klart å skape en forbindelse mellom Grenlands rike sjøfartshistorie og en fremtidsrettet utdanning og næringsutvikling. Vi tror dette vil fortsette å være et viktig bidrag til å skape større interesse for og øke rekrutteringen av unge til realfag. Tekna Telemark avdeling har i 2014 avholdt et vidt spekter av arrangementer. Interessante faglige møter, kurs og bedriftsbesøk, flere sosiale arrangementer og tradisjonsrike arrangementer som vinaften og torskemiddag var noe av det som sto på programmet. Fra Teknas samfunnsmidler ble Telemark avdeling tildelt midler som blant annet ble brukt til blant annet å arrangere First Lego League-turnering og bidrag til arrangementet Ingeniørenes dag ved Høgskolen i Telemark under Forskningsdagene. Også gjennom disse arrangementene forsøker vi å øke rekrutteringen til utdanning innen realfag. Hovedtema for Tekna-konferansen i 2014 var innovasjon i offentlig sektor. Konferansen ble arrangert i Oslo i oktober med deltakelse fra kommunal- og moderniseringsministeren og andre toppolitikere. Hovedstyrets dialogmøte (tidligere kalt møterunde) ble arrangert på Telenors kurs- og konferansesenter på Jeløya med R-møte-saker som hovedtema. Styret i Tekna Telemark avdeling vil også i 2015 forsøke å presentere et bredt program som kan nå flest mulig av våre medlemmer. Av programmet på nyåret kan nevnes kurs for boligkjøp ved advokat Thor Johan K. Larsen, torskeaften på Wassilioff og bedriftsbesøk på RHI. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å oppsøke Teknas nettsider, hvor det finnes mye nyttig informasjon. Der vil man også på hjemmesiden til Telemark avdeling finne informasjon om alle de lokale arrangementene Lars Tangerås Leder Tekna Telemark avdeling 3

6 Avdelingen Tekna Telemark avdeling består av Teknas medlemmer i Telemark fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per hadde avdelingen medlemmer, mot året før. Det har dermed vært en medlemsvekst på 1,9 %. Tekna hadde i 2014 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4 %. Avdelingen fikk 91 nye medlemmer, hvorav 34 var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 64 medlemmer, hvorav 36 ble utmeldt og resten flyttet ut. Ca. 22 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 50,4 år. Ca. 19 % er 37 år eller yngre og ca 15 % er pensjonister. 85 % av avdelingens medlemmer er altså yrkesaktive. Av disse jobber 76,6 % i privat sektor (inkludert Spekter), 7,1 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 10,3 % i statlig sektor. 2,2 % er selvstendig næringsdrivende, og 3,9 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Telemark avdeling har i bestått av: Leder Lars Andre Tangerås - Jernbaneverket, Utbygging Nestleder Morten Sundheim Jensen - Hydro, Porsgrunn Kasserer Christian Kierulf Wienerberger AS Styremedlem Ola Langeland Styremedlem Nils Henrik Eldrup - Siv.ing Eldrup AS Styremedlem Monica Trondsen - Bionor Pharma Varamedlem Heidi Finden - Intertek Varamedlem Luigi Serraiocco - Yara International ASA Revisor Vararevisor Anette H. Hardli, Skien kommune Ragnar Stokke, Yara International ASA Det har vært avholdt ti styremøter i Også varamedlemmene i styret inviteres til alle møtene og tar aktivt del i styrets planlegging av og gjennomføring av aktiviteter. I 2014 ble det for første gang etablert Tekna Ung i Telemark. Der har det vært et styre bestående av Morten Hansen Jondahl (leder), Jens Davidsen, Øyvind Solheim, Mari Vårdal Nordhus og Line Opstvedt Melås. Dette er et styre som arrangerer aktiviteter for de som er 37 år og yngre. Det er Telemark avdeling som finansierer aktivitetene. Fagrådet for Telemark og Vestfold har vært representert med Jørgen Nyhus og Ola Langeland fra Telemark avdeling. 4

7 Sentrale tillitsvalgte fra Telemark avdeling: - Mona Galåen, leder for Lønns- og interesseutvalget (med plass i hovedstyret) og leder i Tekna kommune. - Nils Henrik Eldrup, Tekna Egen bedrifts mentorutvalg Avdelingens valgkomité har i perioden bestått av Amund Myrstad (leder), Tone Rørvik og Jan B. Paulsen. Det er et mål for styret at man skal ha jevn aktivitet gjennom hele året med en god blanding av sosiale arrangementer, foredrag og aktiviteter med et teknisk og teknologisk tema og rene kurs som bidrar til personlig utvikling. Dette mener styret at man har klart. I 2014 ble Ola Langeland tildelt Fagutvalgets hederspris. Tilstede fra Hovedstyret var Bjørn Olav Bakka (til venstre), Marianne Harg, tidligere president og nå æresmedlem i Tekna, og Terje Sletnes, direktør for samfunnspolitikk og analyse. Prisen fikk han for lang og god innsats for faglige aktiviteter i Tekna. Aktiviteter i 2014 Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna Totalt har det vært ca 400 deltakere på 15 gjennomførte arrangementer. 3 har blitt avlyst. Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Sjeldne jordarter Geologitur til Fens-feltet med Geoparken Kraftverket ved Follsjø - Tinfoss Fotokurs Digital bilde- og dokumenthåndtering 5

8 Partner i arbeidslivet Telemark avdeling har ikke i foregående år arrangert møter der dette har vært et overordnet tema. Andre deler av Tekna har hatt slike arrangementer, og det er ingenting i veien for Telemark avdeling planlegger slike aktiviteter i fremtiden. Tema kan være arbeidsmiljøloven og pensjon, samarbeid mellom bedriftsgrupper/liu, møter for arbeidstakere uten Teknagruppe på arbeidsplassen, og lignende. I et internasjonalt arbeidsliv I Telemark har vi utenlandsk arbeidskraft, og vi har medlemmer med utenlandsk bakgrunn. I tillegg har vi medlemmer som har erfaring fra å jobbe i utlandet. Foreløpig har ikke det ikke vært aktuelt med arrangementer under denne paraplyen, men man kan se for seg at det vil komme aktiviteter og møter om/for utenlandsk arbeidskraft i Telemark og norsk arbeidskraft i utlandet, kulturforståelse, internasjonaliseringstematikk, medlemsinformasjon på engelsk, etc. Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Bemannet romfart - veien videre med Erik Tandberg Velkommen til materialenes verden! Fagrådsmøte Newton Camp i samarbeid med Turistforeningen målgruppe er åringer Fakta og myter om elbil Bidra til å løse samfunnets utfordringer Telemark og Vestfold har hatt tradisjon for å holde egne møter om samferdselstemaet vei og tog. I 2014 har det ikke blitt avholdt slike møter, men det er satt opp på programmet for Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Vinaften Notodden (avlyst) Årsmøte Tekna Telemark avdeling Kick-off for Tekna Ung i Telemark Curling med Tekna Ung Bare Bjørnov en sponset kulturkveld og omvisning i Ælvespeilet Sommerfest Tekna Ung (avlyst) Gaustatoppen, tur for Tekna Ung Vinaften Villa Fløyen Ølsmakekveld (avlyst) Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Telemark avdeling har deltatt 7. og 8. februar Faglig årsmøte 28. og 29. mars Hovedstyrets dialogmøte i Drammen 22. og 23. mai Avdelingsledermøte på Gardermoen 16. oktober Teknakonferansen innovasjon i offentlig sektor 23. og 24. oktober Avdelingsledermøte, Oslo 6

9 Økonomi Inntektene i fjor ble større enn forventet fordi man gikk over til tertiære utbetalinger fra generalsekretariatet og til avdelingene. Man har foretatt endringen slik at det skal bli større forutsigbarhet for avdelingene i sitt arbeid med budsjett og beregning av inntekter. Balansen er meget god for avdelingen, med kr på konto. 7

10 TEKNA TELEMARK AVDELING Inntekter Budsjett 2014 Regnskap 2014 Forslag til budsjett 2015 Kontingent kr kr kr Samfunnsmidler kr kr kr Renter kr 500 kr 488 kr 500 Sum inntekter kr kr kr Utgifter Drift og diverse kr - Materiell og diverse kr kr kr Gaver kr kr kr Medlemsinfo (trykking + porto) kr - kr - kr - Netto medlemsmøter + familiearrangement kr kr kr Netto vinseminar + torskeaften kr kr kr Netto utgifter samfunn / profilering kr kr kr Fagråd kr kr kr Styremøter kr kr kr Eksterne møter kr kr - Tekna Ung kr kr Sum utgifter kr kr kr Overskudd / underskudd kr -500 kr kr -500

11 Tekna Telemark ÅRSMØTE 2015 VALGKOMITENS INNSTILLING Styreleder: Lars A. Tangerås - gjenvalg for 1 år Styremedlemmer: Ola Langeland - gjenvalg for 2 år Morten S. Jensen gjenvalg for 2 år Monica Trondsen gjenvalg for 2 år Nils H. Eldrup ikke på valg før 2016 Christian Kierulf ikke på valg før 2016 Varamedlemmer: Luigi Serraiocco gjenvalg for 1 år Gunnar Berg ny for 1 år Revisor: Vararevisor: Anette H. Hardli gjenvalg for 1 år Ragnar Stokke gjenvalg for 1 år Tre representanter til Representantskapsmøtet 2015: Lars A. Tangerås personlig vararepresentant Christian Kierulf Ola Langeland - personlig vararepresentant Nils H. Eldrup Morten S. Jensen personlig vararepresentant Monica Trondsen Innstillingen er enstemmig og i samsvar med bestemmelsene i vedtektenes 4.2 for TEKNA Telemark avdeling. Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja til sine verv i styret. Skien, Amund Myrstad Tone Rørvik Jan B. Paulsen Leder

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2014 100 års jubileumsfest Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet:... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Valgkomite...

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år 2014 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2014 SAMARBEID OG ORGANISASJONSUTVIKLING I fjor var jeg innom uttrykket Tekna 2020 i årsberetningen. Som et ledd

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år 2013 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2013 TEKNA I FREMTIDEN Tekna 2020 er nok et uttrykk som kommer til å høres ofte fremover. Det har de siste årene

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer