Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00."

Transkript

1 Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt ett tellekorps på minst 3 personer. 3. Årsberetning. 4. Regnskap. 5. Planer for drift og aktiviteter. 6. Innkomne forslag 7 a) Valg av leder. b) Valg av styremedlemmer og vararepresentant. c) Valg av medlemmer til valgkomiteen. Punkt 1 Godkjenning av innkalling Punkt 2 Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt ett tellekorps på minst 3 personer. Punkt 3 Årsberetning Etter årsmøtet 22. november 2012 har styret konstituert seg som følger: Leder Eirik Kahrs Nestleder Bente Moe Kasserer Tone W. Sæther Sekretær Heidi Sveia Ruud, Styremedlem Bente Moe, Anne Kristin Moen, trakk seg i desember Varamedlem Kirsti Kahrs. Avdelingens revisor har i perioden vært den samme som i Hovedstyret. Avdelingens styre har vært preget av sykdom og har hatt lite ressurser å gå på. Det har allikevel vært arrangert trening på tirsdagskvelder gjennom hele året. Treningene har bestått av ringtrening, agility og rally lydighet. Noe av treningen er organisert og noe er egentrening. På ringtreningene har det i hovedsak vært innlånte instruktører med dommer utdanning/dommererfaring.treningene har foregått på Sinsen. 9. desember 2012 ble det arrangert matchshow i plasthallen på Sinsen. Det var tre dommere som gav sin bedømming. Det var et godt oppmøte og det så ut til at de som var til stede koste seg. Det ble servert gløgg og pepperkaker. Samtidig med matchshowet var det muligheter for å prøve hinderløype. Avdelingen hadde tigget mye premier, så det var et bugnende premiebord. Avdelingen er tilgjengelig på facebook og hjemmesiden til Det har pr.oktober vært avholdt 4 styremøter perioden.

2 Punkt 4 Regnskap. Regnskapet er per BALANSE: Bank 92995,83 Kasse 2129,00 Reskontro Egenkapital ,84 Tilført egenkapital 8264, , ,83 0 RESULTAT Aktivitetsinntekter Leie lokaler 3600 Leie lokaler trening Bankgebyrer 0 Renter -89, , ,01 Til årsmøtet i Norsk Terrier Klub avdeling Oslo/Akershus REVISJONSBERETNING FOR 2012/2013 Jeg har revidert årsoppgjøret for Norsk Terrier Klub avdeling Oslo/Akershus for perioden 01/08/12 til 31/07/13, som viser et underskudd på kr 8 264,01. Årsoppgjøret består av årsberetning, resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet er avgitt av klubbens styre. Jeg har utført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk og klubbens vedtekter. Det har ikke vært utarbeidet regnskap for klubben siden , men klubbens aktiviteter har vært ivaretatt av Norsk Terrier Klub. Det har derfor ikke vært mulig å revidere inngående balanse, men inngående saldo på bankkonto stemmer med bankens saldo Kassebeholdningen er overført fra Norsk Terrier Klub og midlene er i all hovedsak satt inn i bank. Det er ikke mulig for meg å verifisere denne saldoen.

3 Under hensyntagende til overstående mener jeg at: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med foreningens vedtekter og gir et uttrykk for klubbens økonomiske stilling 31/07/13 og resultatet i regnskapsåret 01/08/12 til 31/07/13. Styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene. Oslo 28. oktober 2013 Åsta I. Sørensen (sign) Revisor Punkt 5 Planlagte aktiviteter * Treninger på tirsdager, utenom ferier. * Jule-Matchshow 1. Desember * Flyball kurs * Brukskurs Punkt 6 Innkomne forslag Styret i NTK avdeling Oslo/Akershus foreslår at medlemmer av klubben som bor i fylker på Østlandsområdet, uten egen avdeling, skal kunne delta på avdelingens aktiviteter og stille til valg for avdelingens verv. Dette vil i så måte angå medlemmer i Hedmark, Buskerud, Telemark og Vestfold. Bakgrunnen for forslaget er å prøve å skape et tilbud også for medlemmene av klubben som bor litt utenfor Oslo. Vi ser også at det er vanskelig å få nok medlemmer til å engasjere seg i avdelingen. For å opprettholde aktivitetsnivået og helst få til flere arrangementer er det ønskelig å gå ut bredere for å få med flere til å drive avdelingen. Punkt 7 - Valg - Leder Eirik Kahrs Ikke på valg - 2 styremedlemmer for 2 år - 2 styremedlemmer for 1 år - 2 varamedlem for 1 år - Valgkomite: 1 medlem for 3 år, 1 medlem for 1 år. Verv Kandidat Foreslått av Styremedlem 2 år Bente Moe Valgkomiteen Styremedlem 2 år Marianne Ona Hansen Valgkomiteen Styremedlem 1 år Liselotte Lauritsen Valgkomiteen Styremedlem 1 år Jørn Stava Valgkomiteen Varemedlem: Kirsti Kahrs Varamedlem: Beate Kragnes Winge Valgkomiteen Valgkomiteen

4 Medlem til Valgkomitee: Heidi Sveia Ruud Valgkomite medlem for 3 år Styret Valgkomite medlem for 1 år Medlem av valgkomiteen Turid H. Stamnes. Tone W. Sæther og Heidi Sveia Ruud har valgt å trekke seg midt i perioden og sitter frem til nytt styre har konstituert seg. Stemmeseddel Stemmeseddel: Valg av 5 styremedlemmer: Styremedlem 2 år Marianne Ona Hansen Styremedlem 1 år Liselotte Lauritsen Styremedlem 1 år Jørn Stava Stemmeseddel: Valg av 2 varamedlem: Stemmeseddel: Valg av medlem til valgkomiteen: Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: Ø Valget skal skje skriftlig. Ø Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte Ø Kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker de som du ikke ønsker valgt Stemmesedlene legges i en konvolutt merket STEMMESEDLER som lukkes, som igjen legges i Ø En ny konvolutt sammen med ditt navn og din adresse.

5 Ø Forhåndsstemmen må være valgkomiteen i hende senest dagen før årsmøtet og sendes til: Norsk Terrier Klub Avdeling Oslo/Akershus v/ Heidi Sveia Ruud, Kjulsveien Slattum Postlagt senest 12.november Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmesedlene forkastet. Eirik Kahrs Leder Bente Moe Nestleder

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Sted: Peppes Pizza Lillestrøm Teatergata 14,2300 Lillestrøm Kl: 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning a. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer