INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4. VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 5. VALG AV TELLEKORPS 6. ÅRSMELDING FOR REGNSKAP FOR FORSLAG TIL BUDSJETT FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR KONTINGENT VALG 1

2 ÅRSMELDING FOR 2014 Styret i 2013 har bestått av: Leder: Anne Marie Rulnes Nestleder: Ida Wam Bøyesen Kasserer: Mona Isene Sekretær: Iris Visted Styremedlem: Nancy Vegheim Felbinger Varamedlemmer : Beate Jaspers og Bjørn Terje Engebretsen Revisor: Revisor, vara: Hugo Hoof Anne Biørn Valgkomité: Mona Sæbø Linn Myhre Sjøsåsen Sigurd Lenes Vara valgkomité: Ingebjørg Olaussen 1. Styre/møter: Det er avholdt 7 styremøter i Det har blitt tatt opp 65 saker Styre har også vært på befaring for å se nytt utetreningsområde. Det har vært avholdt 1 møte med treningsansvarlige i klubben. Styret har også vært på 2 møter i forbindelse med Telemarskappellen. 2. Medlemmer: Klubben har hatt stabilt medlemstall i 2014 og hadde ved utgangen av året 108 betalende medlemmer. 3. Kurs/seminar/NKKs utstilling i Telemarkshallen: Det var holdt 2 valpekurs i 2014 med til sammen 8 ekvipasjer. 1 kurs med Jan Gyllensten med 14 ekvipasjer, samt 10 observatører. 1 lydighetskurs med 8 ekvipasjer, samt 4 observatører. Til sammen har det vært 30 ekvipasjer og 19 observatører på kurs i 2014 Instruktører på valpekurset: Monika Espedalen Instruktører på lydighetskurset: Per E. Gylland BSH var teknisk arrangør for NKKs agilitystevne i Telemarkshallen i februar. Det deltok ca. 250 ekvipasjer, klubben fikk inn ca. kr ,00 for jobben. 4. Utdanning/kurs/ støtte til styret eller medlemmer: Bianca Lüdtke har tatt trinn 1 NKK kurs. BSH har dekket kursavgiften på kr. 3000,00 5. Utstyr: Klubben har bare hatt mindre vedlikeholdskostnader på utstyr i år, utenom nytt kunstgress som ble hentet på Kongsberg. Kunstgresse fikk klubben gratis, men flytting og frakt av gresset kom på 8000,- 2

3 6. Sponsorer/støtte: Det har blitt søkt om støtte til kurs/instruktørlønn hos Studieforbudet for Natur og Miljø. 7. Treninger og treningsområder. All trening har foregått på klubbens område i Sandavegen 8 (Grivimoen) i Det er blitt avholdt 6 dugnads dager + 5 kvelder i lokalene og området rundt. Medlemmene som deltar på treningene betaler en årlig treningsavgift. Klubben har hatt faste treninger hele året, med unntak av i juni, juli og august da vi har hatt en fast treningskveld pr. uke. Fra oktober 2014 har BSH leid ett uteområde i Sandavegen ca 150 meter fra klubblokalet på ca. 2 mål. 8. Telemarkstevnet 23 til 25 mai: Det ble arrangerte valpeutstilling på Sanda Camping 25. mai med 25 valper som var påmeldt. Vi hadde også beste par 10 påmeldt og barn og hund 10 ekvipasjer påmeldt. Dommer var Gunvor Borgersen Det ble arrangert 1 lydighetsstevne på Sanda Camping 24. mai, det var 45 ekvipasjer påmeldt. Dommere var Per E. Gylland og Trond Morten Teigen. Det ble arrangert 3 rallylydighetsstevner på Sanda Camping 23, 24 og 25. mai. Det deltok 80 ekvipasjer på hvert stevne.. Dommere var Lajla Lyseggen, Kari Anne Overskeid og Berit Smaaland Stevnene gikk med ca. kr ,- i overskudd 9. Årets ekvipasje: For året 2014 ble Ida Wam Bøyesen tildelt diplomet. Hun og hunden Maya fikk prisen for god innsats i agility. 10. Telemarksappellen (TA): Telemarksappellen er ett samarbeid med 3 andre klubber i Telemark; Grenland Hundeklubb, Retrieverklubben avd. Telemark og Norsk Schnauzer Bouvier klubben. TA er en uoffisiell konkurranse i lydig som går over 3 stevner, 1 på høsten, 1 på vinteren og 1 på våren. BSH i sammen med Norsk Schnauzer Bouvier klubben hadde 2. telemarksappell stevnet i januar Gruppene: Utstillingsgruppa Gruppen har bestått av: Bente Kasin, Ingebjørg Olaussen, Beate Jaspers og Anne Marie Rulnes Treninger: Det har møtt i mellom 5 til 10 ekvipasjer på treningene. Klubbmesteskap: Det var med ca 25 ekvipasjer på Match-Showet på klubbdagene i april og oktober. Vi hadde også barn og hund begge gangene med 8 ekvipasjer og beste par med 13 par. Dommer var Gunvor Borgersen. På klubbdagen i desember hadde vi uoff. utstilling der deltok 11 ekvipasjer, vi hadde 6 med i barn og hund og 10 par i beste par. Mange av klubbens medlemmer har deltatt på utstillinger i løpet av året med mange flotte resultater. 3

4 Agility gruppa Gruppen har bestått av: Ida Wam Bøyesen, Mona Sæbø, Iris Visted og Beate Jaspers. Treninger: Det har møtt i mellom 5 til 7 ekvipasjer på treningene. Klubbmesteskap: Det deltok ca 23 ekvipasjer på klubbdagene i april ogoktober og 18 på klubbdagen i desember Lydighetsgruppa Gruppen har bestått av: Liva Espedalen, Bente Kasin og Anne Marie Rulnes Treninger: Det har møtt i mellom 3 til 5 ekvipasjer. Klubbmesteskap: Det deltok 18 ekvipasjer på klubbdagen i april og oktober og 15 ekvipasjer på klubbdagen i desember. 6 ekvipasjer har greide bronsemerket i Rallylydighetsgruppa Gruppen har bestått av: Nancy Vegheim-Felbinger, Mona Isene, Bente Kasin og Anne Marie Rulnes Treninger: Det har møtt i mellom 4 til 7 ekvipasjer på treningene. Klubbmesteskap: Det deltok mellom18 til 20 ekvipasjer på klubbdagene i april, oktober og desember Styret vil takke alle medlemmer som har stilt opp med hjelp på dugnadene i året som har vært. Styret vil også rette en stor takk til de som frivillig stiller opp på fellestreningene og instruerer de som kommer på treningene. Vi takker også alle dere som har deltatt så positivt på de forskjellige aktiviteter og kurs som har blitt arrangert i Gvarv den 15. februar Anne Marie Rulnes Mona Isene Ida Wam Bøyesen Sign. Sign. Sign. Nancy Vegheim-Felbinger Sign. Iris Visted Sign.. 4

5 Resultat Bø og Sauherad hundeklubb 2014 Inntekter Resultat 2014 Budsjett 2014 Resultat AG stevnet NKK/dugnader , , , Kontingent , , , Kurs/seminar , , , Stevne/arrangement , , , Treningsavgift , , , Gaver/sponsing , Diverse inntekter , , ,50 2 Sum inntekter , , ,57 Kostnader 6701 Kurs instruktør , , , Kurs utgifter 4725, , Utgifter treningsområde , , , Utstyr ,00 0, , Husleie/disel , , , Stevne/arrangement , , , Annen kostnad 9 776, , ,97 Sum kostnader , , ,17 Finansinntekter og -kostnader 8040 Renteinntekter -88,76-94, Gebyr 167,00 525,98 Sum finansinntekter og -kostnader 430,99 -Overskudd/underskudd ,69 0, ,59 5

6 Balanse Eiendeler Kasse, kontanter 1 120,36 791, Bankinnskudd , , Bank (brukskonto) 2 530, , Husleie 4 889, ,50 Sum eiendeler , ,74 Egenkapital og gjeld 8800 Årsresultat , , Annen egenkapital , ,33 Sum egenkapital og gjeld , ,74 Note 1: Stevner/arrangement i 2014 inkluderer stevner i valpeshow, rally - lydighet, lydighet, Telemarksappellen og klubbstevner. Note 2: Denne summen inkl. mellom anna: salg på treningene, utleie av telt, Norsk Tipping. Note 3: Denne summen inkl. mellom anna: kunstgress, bearbeiding av uteområde og kjøkken Note 4: Denne summen inkl. mellom anna: dieselovn, ag-utstyr, boder og 2 telt Revisors beretning vil bli lagt frem på årsmøte 6

7 Budsjett Bø og Sauherad hundeklubb 2015 Inntekter Kontingent 100 medlemmer ,00 Kurs ,00 Stevner/arrangement ,00 Treningsavgift ,00 Diverse inntekter ,00 Sum inntekter ,00 Kostnader Kursutgifter ,00 Kurs medlemmer 3 000,00 Utstyr ,00 Husleie/disel ,00 Treningsutgifter/treningslokaler 5 000,00 Stevne/arrangement ,00 Møter 1 500,00 Hjemmeside 1 500,00 Adm. kostnader 3 000,00 Forsikring 1 500,00 Sum kostnader ,00 Overskudd 0,00 7

8 Årsplan for Bø og Sauherad hundeklubb : Gjøre klubben bedre kjent gjennom profilering av kurs og aktiviteter i klubben og gjennom å vedlikehold/oppdatere facebook og hjemmesiden. 2: Rekruttere nye medlemmer. 3: Holde faste treninger for lydighet, rallylydighet, utstilling og agility. 4: Arrangere 1 valpekurs, grunnkurs eller andre kurs etter behov for nye og gamle medlemmer. 5: Ta vare på de som er aktive og hjelpe de til å videreutvikle seg i det de er interessert i. 6: Arrangere klubbmesterskap i de forskjellige disipliner klubben trener i. 7: Arrangere valpeshow, lydighetsstevne og rallylydighetsstevner. 8: Støtte til de som vil utdanne seg til instruktør/dommer. 9: Være med å arrangere Telemarksappellen 2014/2015 8

9 Medlemskontingent 2016 Styret foreslår å øke medlemskontingenten i 2016 med 25,00 Medlemskontingenten blir da økt fra 250,00 til 275,00 for

10 Valgkomiteens forslag til kandidater på ledige styreverv for 2015 er: Nestleder: Ingebjørg Olaussen (suppleringsvalg for 1 år) (Ida Wam Bøyesen, har trukket seg 1 år igjen) Styremedlem: Nancy Vegheim-Felbinger (2år) Tar gjenvalg Iris Visted (2år) Tar gjenvalg Varamedlem 1: Bjørn Terje Engebretsen (1år) Tar gjenvalg Varamedlem 2: Beate Jaspers (1år) Tar gjenvalg Valgkomite Leder Mona Sæbø (2 år) Tar gjenvalg May Linn Kåsa (2 år) Ny (Sigurd Lenes) Mimmi Åsen (2år) Ny (Linn Sjøsåsen) Varamedlem: Gunn Berit Laskemoen (1 år) Ny (Ingebjørg Olaussen) Revisor: Anne Grete Sommeling (2 år) Ny (Hugo Hoof) Vararevisor: Gro Staurheim (2 år) Ny (Anne Biørn) Gvarv den 22. februar For valgkomiteen: Mona Sæbø Leder 10

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015.

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015. Årsmøtedokumenter Elverum Hundeklubb 9. mars 2015. Folkvang skole, lille auditorium. Innkalling til årsmøte i Elverum Hundeklubb Dato: Mandag 9. mars 2015 kl 19:00 Sted: Folkvang skole, lille auditorium

Detaljer

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Tirsdag 18. mars 2014, kl 19.00 Sted: Finnsnes Dyreklinikk, Ringveien 34, Finnsnes Tilstede: 14 medlemmer, 7 vanlige medlemmer og 7 styremedlemmer. Saksliste: 1. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 26. mars 2014 kl.19.00 Klubbhytta i Kilen Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg 2 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN 03 APRIL Kl.19:00 OSELVARNAUSTET, HAMNEVEGEN, 5200 OS Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent,referent,underskrivere protokollen,

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2013

ÅRSMØTEINNKALLING 2013 ÅRSMØTEINNKALLING 2013 NORSK RETRIEVERKLUBB, AVD. NORD-TRØNDELAG Norsk Retrieverklubb, avd. Nord-Trøndelag avholder årsmøte på Retrieverbua, Lysheim torsdag 21. mars 2013 kl 19.00 Sak list e 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Saksliste m.v. på side 2

Saksliste m.v. på side 2 I.L. NYBROTT ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDLAGET MED AVDELINGER 2014 ÅRSMØTE 23. 2. 2015 KL. 19.00 i Klubbrommet Haraldreina skole Saksliste m.v. på side 2 Saksliste til årsmøtet for I.L. Nybrott i Klubbrommet

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2008 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon leder: Bankkonto:

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer