Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015"

Transkript

1 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl. 19:00 Møtested: Skytterhuset i Losbyveien 201 Opptak av navnefortegnelse ved inngang. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av: a. Dirigent b. Referent c. To medlemmer til å underskrive protokollen d. To medlemmer som tellekorps 3. Godkjennelse av innkalling og agenda. 4. Årsberetninger for 2014 a. Årsberetningen fra Styret b. Årsberetningen fra Instruktørgruppa 5. Årsregnskap for 2014 og budsjett for Handlingsplan 7. Innkommende forslag: a. Fra styret: Medlemskontingent b. Fra styret: Det mangler kandidater til sekretær og medlem i valgkomite. 8. Valg Med vennlig hilsen for styret i Lørenskog Hundeklubb Bjørnar Lyngra styreleder Denne invitasjonen, årsberetninger, regnskap og budsjett, handlingsplan og innkomne forslag kan lastes ned fra våre hjemmesider: De som ikke har adgang til å laste ned dokumentene fra klubbens hjemmesider kan møte på medlemstreningene på tirsdager og be om et eksemplar der.

2 4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2014 Klubbens styre har bestått av: Leder Bjørnar Lyngra 1 år igjen Nestleder Tor Ole Grønvoll 0 år igjen Sekretær Aina Johansen 0 år igjen Kasserer og regnskapsfører Tone Pahlke 1 år igjen Styremedlemmer: Tom Kristoffersen 1 år igjen Gro H. Børrud 1 år igjen Mette Teigen 0 år igjen Steinar Øiseth 0 år igjen Vara styremedlemmer Anita Endal Øiseth 0 år igjen Per Erik Hox 0 år igjen Revisor Svein Eslund 0 år igjen Vara revisor Vivi Kleven 0 år igjen Leder for valgkomité Eva Marie Nordby 0 år igjen Medlemmer valgkomité Trude Rønning 0 år igjen Jens Oskarsen 0 år igjen Fakta om 2014: Pr hadde klubben totalt 264 medlemmer fordelt på 207 klubbmedlemmer og 57 husstandsmedlemmer. (I forrige periode hadde klubben 223 klubbmedlemmer og 63 husstandsmedlemmer.) Styret har avholdt 10 ordinære styremøter. Ingen ekstraordinære styremøter er avholdt. Det har vært avholdt 3 samarbeidsmøter og 1 medlemsmøte. Klubben har et overskudd på kr for 2014 og en egenkapital på kr ved utgangen av Resultat av handlingsplan for 2014: (Deler av denne fremgår i årsberetningen fra instruktørgruppa, vedrørende kurs, prøver, cuper og utdanning.) Holde medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest: Medlemsmøte ble avholdt den 25. november Sommeravslutningen ble avholdt den 24. juni Her feiret vi oss selv i forbindelse med klubbens 10-års jubileum, med t-skjorter og grillmat sponset av klubben. Jubileumsmiddag for medlemmer med verv ble avholdt den 7. november Årsfesten ble avholdt 31. januar Fellestreningene på tirsdager videreføres, med styrets medlemmer som verter: Det har vært servert kaffe, kjeks o.l. Messer og lokale arrangementer: Klubben har ikke vært representert. Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 2 av 15

3 Videreutvikle hjemmesiden og Facebook: Hjemmesiden har vært det primære stedet for informasjon, mens Facebook har vært brukt som en ekstra informasjonskanal ovenfor medlemmer. Kalenderen på hjemmesiden som viser all aktivitet for klubben er nå også tilgjengelig på Facebook. Både hjemmesiden og Facebook- siden har hatt vekst i Intensivere samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret: Det har vært avholdt samarbeidsmøter (8. april, 29. september og 18. november) og styrets medlemmer stille som verter på fellestreningene sammen med hjelpeinstruktør og leder av treningen. Opprettholde arbeidsgruppe som jobber for innendørs treningslokaler: Gruppa har jobbet gjennom året med å se på ulike lokaler og forsøkt å finne egnet tomt for å sette opp hall. Grupper og komiteer: Instruktørgruppa Agilitygruppa Bruksgruppa Lydighetsgruppa Rallygruppa Representasjonsgruppa Media Festkomite Medlems- og kurskontakt Materialforvalter Leder Kristin S. Øydvin Inger Øvsthun Anita Endal Øiseth, Per Erik Hox, Bjørnar Lyngra Kåre-Bjørn Weigård, Vigdis Ingjer Leder: Vivi Kleven Leder: Mette Teigen Leder: Mette Teigen Trude Rønning, Karianne Sæther, Unni Braatlund Bjørnar Lyngra, Tor Ole Grønvoll Bjørnar Lyngra Styrets signaturer: Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 3 av 15

4 4. b. ÅRSRAPPORT FRA INSTRUKTØRGRUPPA 2014 Det er holdt 6 instruktørmøter våren 2014, og 4 møter høsten En representant fra instruktørgruppa har deltatt på de fleste styremøtene i klubben som ble avholdt i Utdanning En person ble ferdig utdannet NKK trinn 1 instruktør i mars En instruktør tok grunnkursutdanning som instruktør i Nosework hos Canis hundeskole, Lahaugmoen. En instruktør tok klikkertrener eksamen hos Canis hundeskole, Lahaugmoen. Kursvirksomheten Første halvår ble det gjennomført totalt 6 kurs. 4 på vinteren (valp, grunnkurs, bronsemerkekurs og videregående lydighetskurs), og 2 på våren (bronsemerkekurs og helgekurs i rally-lydighet). To valpekurs ble avlyst pga for få påmeldinger. Annet halvår ble det gjennomført 5 kurs (valpekurs, grunnkurs, bronsemerkekurs, helgekurs i konkurranselydighet og helgekurs i nosework,- på Lahaugmoen) Det ble også gjennomført en introduksjonshelg i rally-lydighet Bronsemerkeprøve i lydighet ble avholdt tre ganger i 2014 (etter hvert bronsemerkekurs) Totalt har 93 kursdeltakere deltatt på kurs hos oss i 2014 Konkurranser Medlemmer fra klubben har deltatt i diverse konkurranser utenfor klubben Det er arrangert intern lydighetscup for klubbens medlemmer, med offisiell dommer. Dette ble gjennomført tre tirsdager på våren. Utvikling av kursmateriell Kurshefte og instruktørveiledning til bronsemerkekurs er ferdig utviklet, og ble tatt i bruk til årets første kursrunde. Klubben har nå ferdig kursmateriell til valpekurs, grunnkurs og bronsemerkekurs (+ div. andre kurs) Messer mm. Deltakelse på Losbydagen ble avlyst, pga for få som kunne stille denne dagen. Andre aktiviteter e medlemstrening hver tirsdag, unntatt jule og sommerferien. Treningsgruppe i rally-lydighet Helgesamling på Tyristrand i september, med 8 deltakere. Bruksgruppa Det er avholdt sportrening/rundering vår og høst (i helger) For Instruktørgruppa: Kristin Sønsteng Øydvin Leder for instruktørgruppa Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 4 av 15

5 5. Årsregnskap for 2014 og budsjett for Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 5 av 15

6 Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 6 av 15

7 Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 7 av 15

8 Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 8 av 15

9 Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 9 av 15

10 Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 10 av 15

11 Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 11 av 15

12 6. Handlingsplan Oppsummering av handlingsplan 2014 Holde 3 kursrunder: 2 på våren og 1 på høsten. Arrangere diverse helgekurs. Utdanne nye instruktører og hjelpeinstruktører. for instruktører. Ingen nye hjelpeinstruktører. Videreutdanne instruktører. Holde medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest. Fellestreningene på tirsdager videreføres, med styrets medlemmer som verter. Agility-trening videreføres i sommerhalvåret. Ikke gjennomført grunnet lite egnet treningsplass. Videreutvikle hjemmesiden og Facebook-siden. Være med på messer og lokale arrangementer. Ikke gjennomført grunnet manglende personell. Videreføre klubbens interne lydighetscup. Videreføre samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret. Opprettholde arbeidsgruppa som jobber for innendørs treningslokaler. Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 12 av 15

13 Handlingsplan for 2015 Holde 3 kursrunder i lydighet: 2 på våren og 1 på høsten. Arrangere diverse andre kurs. Videreføre klubbens interne lydighetscup. Videreføre fellestrening i rally lydighet. (*) Arrangere intern cup i rallylydighet. (*) Videreføre fellestrening i spor/bruks. (*) Utdanne nye instruktører og hjelpeinstruktører. Videreutdanne instruktører. Videreføres fellestrening på tirsdager, med styrets medlemmer som verter. Holde medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest. Videreutvikle hjemmesiden og Facebook-siden. Være med på messer og lokale arrangementer. Videreføre samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret. Opprettholde arbeidsgruppa som jobber for innendørs treningslokaler. (*) = Ny aktivitet. Utgår fra handlingsplan: Agility aktiviteten blir ''lagt på is'', da vi ikke har egnet treningsområde. Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 13 av 15

14 7. a. Medlemskontingent Dette punktet skal opp til vurdering ved hvert Årsmøte, og initieres av styret. Gjeldende satser er som følger: Hovedmedlemskap: kr. 300,- pr år. Familiemedlem: kr. 75,- pr år. Endringer av medlemskontingent trer først i kraft ved påfølgende år. Styret anbefaler ingen endringer av medlemskontingentene og anbefaler Årsmøtet å opprettholde dagens satser. 7. b. Det mangler kandidater til sekretær og medlem i valgkomite Valgkomitéen for 2015 har ikke funnet kandidater til sekretær i styret eller ekstra medlem til valgkomitéen. Styret ber derfor om Årsmøtets fullmakt for at styret kan innsette disse vervene etter Årsmøtets slutt. Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 14 av 15

15 8. Valg Valgkomiteens forslag for 2015 Verv Navn Resterende Periode Leder Bjørnar Lyngra 1 år igjen 2 år Nestleder Tor Ole Grønvoll 0 år igjen Gjenvalg 2 år Sekretær - 0 år igjen Ingen kandidat 2 år Kasserer og Tone Pahlke 1 år igjen 2 år regnskapsfører Styremedlemmer: Tom Kristoffersen 1 år igjen 2 år Velges for restperiode: Toril Løken 1 år igjen Ny kandidat 2 år Mette Teigen 0 år igjen Gjenvalg 2 år Vivi Kleven 0 år igjen Ny kandidat 2 år Vara styremedlemmer Karianne Sæther 0 år igjen Ny kandidat 1 år Per Erik Hox 0 år igjen Gjenvalg 1 år Revisor Svein Eslund 0 år igjen Gjenvalg 1 år Vara revisor Arild Eslund 0 år igjen Nyvalg 1 år Leder for valgkomité Eva Marie Nordby 0 år igjen Gjenvalg 1 år Valgkomité Trude Rønning 0 år igjen Gjenvalg 1 år Jens Oskarsen 0 år igjen Gjenvalg 1 år Vara valgkomité - 0 år igjen Ingen kandidat 1 år Årsmøte i Lørenskog Hundeklubb den 25. mars 2014 Side 15 av 15

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig.

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig. Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 06.05.2015 Kl.20.00 22.45 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Sissel Talseth, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2007 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 29.01.2008. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Årsregnskap

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer