INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling"

Transkript

1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl Orientering om bedriften. 2. Årsmøte i Tekna avd. Nord-Trøndelag. 3. Middag for de fremmøtte. Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og alle medlemmene underskriver protokollen. 3. Årsmelding for Regnskap for Strategiplan for Kontingenten for Budsjett for år Innkomne saker 9. Valg Steinkjer for styret Ole Iversen leder Påmeldingsfrist til middagen er 01. mars, men de som ikke er påmeldt er velkomne til årsmøtet. Vi oppfordrer til samkjøring. Påmelding til Tekna distriktskontor Midt-Norge v/turi Østerlie, tlf , telefaks , eller postadresse: NTNU-Gløshaugen, gamle kjemi, 7034 Trondheim.

2 2 Årsmøte i Tekna - Nord-Trøndelag avdeling Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å underskrive protokollen Sak 3 Årsmelding for Tillitsverv Tillitsvalgte i avdelingen har i 2005/06 vært: Leder: Ole Iversen på valg som leder Sekretær/nestleder Marianne Jensen på valg (flyttet) Kasserer: Erling Tønne på valg Styremedlemmer: Joar Nordtug på valg Tone Romstad på valg Varamedlemmer: Guri Markhus på valg Dag Ystad på valg Revisor: Ivar Svare Holand på valg Valgkomite: Kenneth Brandsås på valg Monica Hægstad på valg 2 Aktiviteter og resultater Kompetanseutvikling - Tekna N-T arrangerte tur med omvisning til Follafoss 27. april der 17 deltok fra Tekna og NITO (4 fra Tekna) har vært et R-møte år, og årets møte ble avholdt i Skien med arrangør Telemark avdeling. Tekna NTs utsending var Nestleder / sekretær Marianne Jensen. Det har også vær også vært noe møtevirksomhet sammen med Trondheim og Møre og Romsdal avdeling i forkant av møtet. R-møtet gikk rolig for seg uten de store diskusjoner. Et stadig tilbakevendende punkt var hvordan Tekna skal gjøre seg synlig i det norske samfunnet og at Tekna bør uttale seg på et tidligere tidspunkt og med en samlet røst om saker som angår oss. Et eksempel på dette er realfag i skolen, noe Tekna som organisasjon ønsker å sette fokus på. R-møtet valgte også nytt styre, og ny leder er Marianne Harg. Se Teknas ekstranett på for detaljert referat. - Hovedstyrets møterunde og regionmøte var holdt i Molde september. Ole Iversen deltok. - Avdelingsledermøte var holdt i Bergen oktober. Ole Iversen deltok. Bergen avdeling feiret 125-årsjubileum og de som ønsket det kunne være med på feiringen i Håkonshallen 29. oktober. - Kurs i Excel var avholdt i Levanger i samarbeid med NITO med 10 deltakere (5 fra Tekna).

3 3 - Kurset Digital bildebehandling ble holdt på nytt i Steinkjer. Kurset var i samarbeid mellom Tekna og NITO. Kurset fikk en gledelig stor påmelding med 56 personer, og ble avviklet med 14 deltakere (10 fra Tekna) og et nytt kurs planlegges etter nyttår. 2. Lønns- og interessearbeid - Vi har totalt 33 Tekna-bedriftsgrupper i fylket, fordelt på 14 kommunale, 7 statlige, 4 private, 6 fylkeskommunale og 2 utenom disse (Helse N-T og Statskog). 3. Utvikling av avdelingen og organisasjonsutvikling. Medlemstallet pr var 404. Dette er en økning på 5 medlemmer fra Samarbeidet med distriktskontoret i Trondheim fungerer godt. Med dette samarbeidet er det lite arbeidskrevende å foreta utsendinger av materiell, ta i mot påmeldinger, holde seg orientert om aktiviteten sentralt i organisasjonen osv. - Medlemmene er informert om avdelingens planlagte aktiviteter gjennom en fortløpende utsendelse av invitasjoner, info o.l. i Det er holdt 6 styremøter i 2005, og 25 saker er behandlet. - På årsmøtet 31. mars 2005 på Tingvold hotell deltok 15 medlemmer. Årsmøtet ble avsluttet med vinsmaking og middag. Det er blitt en positiv tradisjon å avslutte årsmøtene med middag. 4. Sosial aktivitet. - Gourmetaften ble ikke avviklet i år. - I år har den tradisjonelle teaterturen til Trondheim blitt byttet ut med musikal på Steinkjer. Teknas medlemmer ble inviterte med på musikal med etterfølgende middag i Rallarbua, for anledningen satt opp i foajeen på Dampsaga kulturhus. Det ble bestilt opp 40 billetter, men interessen viste seg å være så stor at dette ble utvidet til 55. Det ble tatt en egenandel på 100 kr for forestilling og middag, resten ble sponset av Tekna NT. Det ble en vellykket kveld med god underholdning, god mat og god stemning. Vi i styret er meget fornøyde med oppslutningen, godt å se at det igjen er oppslutning om aktivitetene. 5. Samfunnspåvirkning. - Tekna avd. N-T har faglig samarbeid med NITO i N-T for å kunne øke aktiviteten og for å gi et bedre tilbud til medlemmene. I 2005 har vi hatt 3 samarbeidsmøter, Teknamedlemmene har vært invitert til NITO-kurs og NITO-medlemmene har vært invitert til kurs i Tekna-regi. Resultatet er et bedre tilbud til medlemmene både i Tekna og NITO siden flere kurs/arrangementer blir gjennomført, og vi ser frem til videre samarbeid Årsmøtet 2005 og styret i Tekna NT gikk inn for å kjøpe inn 10 stk mattesekker fra Didaktiv (hjelpemiddel i matematikk-undervisningen) som skulle deles ut til interesserte skoler i Nord-Trøndelag. Dette viste seg å utgjøre en stor andel av denne satsningen blant Teknas avdelinger på landsbasis. Mattesekkene ble bestilt gjennom Tekna sentralt, og totalt bestilte de 60 sekker. Det at Tekna NT hadde 10 av disse må vi si oss meget fornøyde med. Det ble sendt ut invitasjoner til alle kommuner som distribuerte dette videre til alle grunnskoler i den respektive kommune. I tillegg fikk vi et oppslag i Trønder-Avisa den

4 4 5. september. De interesserte skolene måtte så sende inn en søknad til Tekna NT. Resultatet ble at vi fikk inn 68 søknader. Av disse var det altså 10 heldige vinnere (Lauvsnes skole (Flatanger), Leka barne- og ungdomsskole (Leka), Åsen barne- og ungdomsskole (Levanger), Bangsund skole (Namsos), Vestbyen skole (Namsos), Røyrvik barne- og ungdomsskole (Røyrvik), Kvam skole (Steinkjer), Steinkjer Montessoriskole (Steinkjer), Stiklestad skole (Verdal) og Vuku oppvekstsenter (Verdal)). Sekkene ble delt ut under et lite arrangement på Tingvold Park Hotell i Steinkjer. For å finansiere dette har Tekna sentralt bidratt med kr, Tekna Nord-Trøndelag med kr og i tillegg har vi fått inn sponsormidler fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (5000) og Statens Vegvesen (5000). I forbindelse med en erfaringskonferanse om utematematikk og Den matematiske ryggsekk i Trondheim den 1. november tilbød Tekna NT sammen med Tekna Trondheim årets vinnere et innføringskurs i bruk av ryggsekkene. For neste år (2006) har Tekna NT sendt inn en ny søknad til Tekna sentralt om ytterligere støtte til innkjøp av 7 sekker.

5 5 Sak 4 Regnskap for 2005 Regnskapet er basert på kostnadsprinsippet; alle (i hvert fall større) kostnader og inntekter legges til det året de påløpte, og ikke nødvendigvis det året de kom inn på konto/ble betalt. Tallene i regnskapet er avrundet til nærmeste hele krone. Inntekter 2005 Budsjett Avvik Renter Kontingent Andre Egenandeler = Sum Utgifter 2005 Budsjett Avvik Komp.utvikl Samf.påvirkning Drift Sosiale aktiviteter = Sum Resultat 2005 Budsjett Avvik Inntekter Utgifter = Resultat Beholdning Bilag nr Beløp Inngående beholdning ,11 + Inntekter 2004 inn på konto i ,00 - Utgifter i 2004 betalt i ,79 + Ikke betalte kostnader påløpt i , ,00 - Utestående beløp hos andre ,00 + Resultat ,22 = Utgående beholdning ,10 Kontobeholdning pr Sparekonto i Sparebank1 Midt-Norge ,64 Brukskonto i Sparebank1 Midt-Norge 30,163,46 (=65 417,10) Kommentarer til regnskapet: Andre inntekter ble kr mindre enn budsjettert pga. at vi fikk inn bare kr i sponsormidler for prosjektet med utdeling av 10 matematikk-sekker til grunnskoler i fylket. Vi hadde budsjettert med kr i sponsorinntekter.

6 6 Kompetanseutvikling: Ikke alle kurs som var tenkt gjennomført i 2005 ble gjennomført dette året. Noen kurskvelder med digital bildebehandling ble utsatt og gjennomført i januar og februar Disse kostnadene er ikke tatt med i dette regnskapet. Samfunnspåvirkning: Det er brukt litt mer enn budsjettert på prosjektet med utdeling av matematikksekker til grunnskolene. Sekkene kostet til sammen kr. I tillegg er det brukt penger på frakt av sekkene og arrangement på Tingvold Hotell ifm. utdeling av sekkene. Driftskostnadene ble større enn budsjettert fordi utgiftene ifm. forrige årsmøte med vinsmaking og middag på Tingvold Hotell inngår her. Årsmøtet kostet ca kr. Sosiale aktiviteter: I 2005 ble det gjennomført busstur med omvisning i nye Follafoss kraftverk samt opplegg ifm. teaterforestillingen Ei ny tid på Steinkjer. I forbindelse med forestillingen Ei ny tid ble det krevd inn egenandeler fra deltakerne på til sammen kr. Tar man hensyn til dette blir budsjettoverskridelsen bare kr. Avdelingen kjøpte inn til sammen 55 billetter til forestillingen. Erling Tønne kasserer Sak 5 Strategiplan (handlingsplan) for Strategiplanen for Nord-Trøndelag avdeling er bygd opp som foregående år. Det har ikke kommet fram ønsker om å legge opp arbeidet i lokallaget på en annen måte. Aktiviteten for kommende år vil bli lagt opp etter følgende hovedpunkter: 1. Kompetanseutvikling Ettermiddags- og kvelds-kurs med innhold som kan ha interesse for flest mulig av medlemmene. Samarbeidet med NITO fortsetter, og vi samarbeider med NAL når det er felles interesser. 2. Lønns- og interesse-arbeid Styret formidler kontakt fra medlemmer og bedriftsgrupper til Tekna s generalsekretariat om lønns- og forhandlingsspørsmål. 3. Sosial aktivitet Vi vil være med på et tradisjonelt arrangement som gourmetaften. I tillegg vurderer vi alternative arrangementer. Vi vil styrke det sosiale samarbeidet med avdelingene i Midt-Norge. 4. Samfunnspåvirkning. LEGO-senteret på Egge eies og drives av skolen, men vi følger opp at senteret drives etter intensjonen. Utdeling av matematiske ryggsekker til grunnskolen fortsetter. Vi er med i Gassforum, en styringsgruppe for bruk og ilandføring av gass til Midt-Norge. 5. Utvikling av avdelingen. Det er et mål å øke avdelingens størrelse. Styrke det faglige samarbeidet med Tekna-avdelingene i Midt-Norge.

7 7 Sak 6 Kontingenten for år 2007 Styret foreslår at kontingenten (til avdelinga) for år 2007 holdes på samme nivå som for 2005, det vil si 192 kr/år. Sak 7 BUDSJETT FOR 2006 Budsjett 2005 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Inntekter: 1 Renter Kontingent Andre Egenandeler Sum Utgifter: A Komp.utvikl B Samf.påvirkning C Drift D Sosiale aktiviteter Sum Resultat Inntekter Utgifter = Resultat Kommentarer til budsjettet: Andre inntekter: Vi tenker å fortsette med å dele ut matematikksekker til grunnskoler i fylket. Forutsetter støtte fra Tekna og sponsormidler til sammen utgjør kr. Vi har fått tilsagn om kr i støtte fra Tekna. I 2005 fikk vi i sponsorstøtte. Utgifter til samfunnspåvirkning Vi tenker å videreføre prosjektet med utdeling av matematikksekker til grunnskoler i fylket. Foreslår å dele ut 7 sekker i år mot 10 i Utgifter til drift budsjett foreslås økt for 2006 i henhold til regnskap for 2005.

8 8 Sak 8 Innkomne saker Innen fristen den har det ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet. Sak 9 Valg VALG AV TILLITSMENN/KVINNER I TEKNA avd. N-T Valgkomiteens innstilling er som følger: Leder: Ole Iversen Velges for 1 år Sekretær/nestleder: Cathrine Wolan Ny - Velges for 2 år Kasserer: Erling Tønne Gjenvalg for 2 år Styremedlemmer: Joar Nordtug Gjenvalg for 2 år Hanne Tenggren Ny - velges for 2 år Varamedlemmer: Dag Ystad Gjenvalg for 1 år Tormod Røstad Ny - velges for 1 år Valgkomité: Tone Romstad Ny velges for 1 år Monica Hægstad Gjenvalg for 1 år Revisor: Ivar Svare Holand vil ikke si ja eller nei før han har fått tilsendt regnskapet for å få en oversikt over arbeidsmengden. Dette vervet får derfor inntil videre stå åpent. Valgkomiteen har vektlagt å få sammensatt et bredt styre med vekt på kjønn, geografi og bedriftstilknytning og føler at de har lyktes i dette arbeidet. Tekna Distriktskontor Midt-Norge NTNU - Gløshaugen, Gamle kjemi 7491 TRONDHEIM Tlf.: Faks:

9 9

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

NERO-NYTT INNHOLD: Hilsen fra leder side 2. Vi gratulerer side 2. Nye medlemmer side 2. Båttur til København 27. 29. mai side 2

NERO-NYTT INNHOLD: Hilsen fra leder side 2. Vi gratulerer side 2. Nye medlemmer side 2. Båttur til København 27. 29. mai side 2 Nr. 1 Februar 2015 19. årgang NERO-NYTT Informasjonsblad for Nedre Romerike Handicapidrettslag INNHOLD: Hilsen fra leder side 2 Vi gratulerer side 2 Nye medlemmer side 2 Båttur til København 27. 29. mai

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer