Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling"

Transkript

1 Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 10. februar 2014 kl DuVerden AS (vitensenter og sjøfartsmuseum), Porsgrunn

2 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 27. januar 2013 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært årsmøte. Møtet vil starte med en omvisning og orientering om det nye vitensenteret som Tekna har bidratt sterkt til å få realisert. TID: Mandag 10. februar 2014 kl STED: DuVerden AS, Tollbugata 23, Porsgrunn DAGSORDEN: 1. Åpning, valg av protokollfører. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 2. Årsberetning Regnskap Avdelingskontingent beholdes uendret kr. 200,- 5. Budsjett Vedtektsendringer 7. Valg Det blir bevertning straks etter årsmøtet. For å ha en viss kontroll på antall som kommer oppfordres det til å registrere deltakelse på Teknas hjemmeside. Alternativt kan man ringe eller sende epost til Teknas distriktskontor Telemark/Vestfold Tlf: e-post: Innen 7. februar Med hilsen for styret i Tekna Telemark avdeling Lars Andre Tangerås Leder 2

3 Veibeskrivelse Tollbugata 23. Parkering av bil kan gjøres på Down Town-området DuVerdens inngang finner du ved punktet merket 1. 3

4 Kjære Tekna-medlemmer Årets lønnsstatistikk viser en vekst i gjennomsnittslønn på ca. 3,3 prosent for alle sektorer. Lønnsveksten for Teknas medlemmer det siste året er moderat og er preget av at det er økende usikkerhet i virksomhetene. Tekna Telemark avdeling har i 2013 avholdt et vidt spekter av arrangementer. Interessante faglige møter, kurs og bedriftsbesøk, flere sosiale arrangementer og tradisjonsrike arrangementer som vinaften og torskemiddag var noe av det som sto på programmet. 13. desember 2013 ble det nye vitensenteret DuVerden i Porsgrunn offisielt åpnet og med bidrag fra blant andre Tekna. Det er svært gledelig at Telemark endelig har fått et eget vitensenter som vil være et tilbud til skolene og alle i vår region. Vi tror dette vil være et viktig bidrag til å skape større interesse for og øke rekrutteringen av unge til realfag. Fra Teknas samfunnsmidler ble Telemark avdeling tildelt midler som blant annet ble brukt til å arrangere First Lego League turnering, Forskerfabrikken og bidrag til arrangementet Ingeniørenes dag. Også gjennom disse arrangementene forsøker vi å øke rekrutteringen til utdanning innen realfag. Representantskapsmøte i 2013 ble arrangert i Bergen med 3 representanter fra Telemark avdeling. Avtroppende president Marianne Harg fra Telemark avdeling ble utnevnt til æresmedlem på møtet. Hovedtema for Tekna-konferansen i 2013 var internasjonalisering. Konferansen ble arrangert i Oslo i oktober med deltakelse fra kjente næringslivsledere og toppolitikere. Styret i Tekna Telemark avdeling vil også i 2014 forsøke å presentere et bredt program som kan nå flest mulig av våre medlemmer. Av programmet på nyåret kan nevnes foredrag om bemannet romfart med sivilingeniør Erik Tandberg, torskeaften på Wassilioff og omvisning for våre medlemmer i det nye vitensenteret DuVerden. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å oppsøke Teknas nettsider, hvor det finnes mye nyttig informasjon. Der vil man også på hjemmesiden til Telemark avdeling finne informasjon om alle de lokale arrangementene Lars Tangerås 4

5 Tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte i 2013 har vært: Styret Leder: Nestleder Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor: Vararevisor: Valgkomité: Sentrale tillitsverv: Lars André Tangerås Ola Langeland Christian Kierulf Morten Sundheim Jensen Heidi Finden Monica Trondsen Nils Henrik Eldrup Anita Meisler Anette Hoppestad Hardli, Skien kommune Ragnar Stokke, Yara International ASA Stein Helleborg (leder), Amund Myrstad og Tone Rørvik Marianne Harg, president (frem til Representantskapsmøtet) Mona Galåen, Tekna Kommune, leder og nestleder i Lønns- og interesseutvalget Nils H. Eldrup, Tekna Egen Bedrift, styremedlem Studentkontaktenes leder på Høgskolen i Telemark (HiT) i 2013: Glenn Ivan Bitar Arrangementer i regi av avdelingen i Telemark Foredrag med Jo Røislien på HiT, 30 deltakere Vinaften på Notodden, 14 deltakere Torskeaften på hotell Wassilioff, fulltallig, 65 deltakere, 21 påmeldte fra Telemark Bedriftsbesøk og årsmøte på Skagerak Energi. Konserndirektøren i Skagerak Energi og Teknamedlem Knut Barland orienterte om selskapet. 40 deltakere Møte om ølbrygging i regi av Bamble Øl- og nytelsesforening (BØNF) i Schougaards hus i Langesund, 25 deltakere Medlemskurs, økonomi for ikke-økonomer på hotell Vic, 24 plasser, 39 meldte sin interesse Bedriftsbesøk hos Isola (samarbeid med Icona). 5 deltakere fra Tekna Kurs med Vidar Top fra E&Y, fra strategi til gjennomføring. Samarbeid med Econa. 5 deltakere fra Tekna. 5

6 Arrangerte Forskerkafeen i samarbeid med NITO under Forskningsdagene. Teknas bidrag var Dag Oppen Berntsen, som fortalte om miljøgifter og hormonhermere Ingeniørenes dag på HiT i Porsgrunn, foredrag med Sissel Rogne i Bioteknologinemnda med tema N-code Herøya etter REC ved Tor Yngve Kristiansen, ca. 25 deltakere Bypakke Grenland, Vegkontoret i Skien, ca. 30 deltakere Nettbrettkurs ved Rita Nordal på hotell Vic, fullt, 30 deltakere Vinaften på Villa Fløyen, fulltegnet med 60 deltakere First Lego League (FLL), regional finale i Skien Fritidspark. Laget Crazy Generation 3.0 vant flere priser, også hovedprisen. I skandinavisk finale 1. desember kvalifiserte de seg til Open European Championship i Pamplona, mai Møte om brygging av juleøl med ca. 20 deltakere. Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Telemark avdeling har deltatt februar Faglig årsmøte april Hovedstyrets møterunde i Sandefjord april Avdelingsledermøte i Oslo juni Representantskapsmøte i Bergen 04. november Møte med tillitsvalgte i bedrifter og offentlige etater om tariff og lønnsoppgjør. Ca 25 deltakere, både fra Telemark og Vestfold 22. mai Tariffkonferanse for tillitsvalgte i bedriftsgrupper Telemark og Vestfold 17. oktober Teknakonferansen, Grenseløse utfordringer i en globalisert verden 31.okt 1. nov Avdelingsledermøte, Gardermoen Styremøter Styret har holdt 10 møter Styremøter: 14. jan 27. feb 15. april 22. mai 24. juni 26. aug 23. sep 21. okt 18. nov 09. des Medlemsutvikling Avdelingen hadde pr : medlemmer Avdelingen hadde pr : medlemmer Utviklingen i 2013 er en netto tilgang på 29 medlemmer, eller 2,1 % vekst. På landsbasis hadde Tekna en medlemsvekst på 4,8 %. Ser man på bevegelsene i Telemark er tallene som følgende; 31 nye, 14 overgangsmedlemmer (ferdig studerte), 31 utmeldte/døde, 24 fraflyttet og 39 tilfyttet). 6

7 TEKNA TELEMARK AVDELING REGNSKAP 2013 Budsjett Regnskap Inntekter Kontingent Samfunnsmidler Renter Sum inntekter Utgifter Drift og diverse Materiell og diverse Gaver Medlemsinfo (trykking + porto) Netto medlemsmøter + familiearrangement Netto vinseminar + torskeaften Netto utgifter samfunn / profilering Fagråd Styremøter Eksterne møter Vitensenteret 100 års-jubileum Sum utgifter Overskudd / underskudd Balanse pr: DnBNor kto.nr Regnskapet er revidert og godkjent Notodden, NUjlVuÿ Christian Kierulf Kasserer Skien, Anette H; Revisor 7

8 TEKNA TELEMARK AVDELING Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter Kontingent kr kr kr Samfunnsmidler kr - kr - kr Renter kr 500 kr 437 kr 500 Sum inntekter kr kr kr Utgifter Drift og diverse kr - kr -519 kr - Materiell og diverse kr - kr - kr Gaver kr kr kr Medlemsinfo (trykking + porto) kr kr - kr - Netto medlemsmøter + familiearrangement kr kr kr Netto vinseminar + torskeaften kr kr kr Netto utgifter samfunn/profilering kr kr kr Fagrådet for Telemark og Vestfold kr - kr - kr Styremøter kr kr kr Eksterne møter kr - kr - kr Vitensenteret kr - kr - kr års-jubileum kr - kr - kr - Sum utgifter kr kr kr Overskudd/underskudd kr kr kr

9 VEDTEKTER FOR TEKNA - Teknisk-naturvitenskaplig forening TELEMARK AVDELING l Navn Avdelingens navn er: Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Telemark avdeling. Forkortet Tekna Telemark avdeling. Avdelingen er en del av Tekna grunnorganisasjon. Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover 3 og 8. 2 Formål Avdelingens formål er: Å støtte Teknas virksomhet. Å bidra til å oppfylle Teknas formål; jfr. Teknas lover 2. Å være et samlingspunkt for medlemmene til kollegialt samvær. Å samarbeide med andre lokale foreninger innen tekniske, økonomiske og samfunnsmessige områder. 3 Mandat Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid. Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører medlemmene på det lokale plan. Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna underrettet om saker av felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og opplysninger i saker hvor avdelingens syn ønskes. Avdelingens aktiviteter skal bidra til å nå målene i Teknas handlingsplan. Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger danne og organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte.

10 4 Organisasjon 4.1 Styret Avdelingen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer. Leder har funksjonstid på ett år. Resten av styret har funksjonstid på to år. Styret konstituerer seg selv med unntak av ledervervet. Vararepresentantene har møterett i styret. Styret representerer avdelingen utad og avgjør alle saker som ikke krever vedtak på årsmøtet eller er henlagt til særlige utvalg. Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført arbeid i valgperioden og legger frem forslag til oppgaver for kommende år. Styret skal orientere medlemmene om sin virksomhet. Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning (med regnskap) for forrige års virksomhet, jf. Teknas lover 12. Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. Styret kan søke veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for distriktskontorene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede, og en av disse er leder eller nestleder. Vedtak gjøres med simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet har den fungerende leder dobbeltstemme. Det føres protokoll over styremøtene. 4.2 Årsmøte Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal: godkjenne innkalling og dagsorden velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere registrere stemmeberettigede medlemmer behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning fastsette avdelingens kontingent behandle styrets forslag til budsjett behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver behandle eventuelle foreningspolitiske saker behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt foreta valg, som angitt nedenfor 2

11 Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av februar. Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres for medlemmene seks uker før møtet holdes. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden og saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Kunngjøring og utsendelse av dokumenter kan skje elektronisk. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av minst 20 medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til saksdokumenter. Tid og sted for ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og saksdokumenter, kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet. Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til avdelingens medlemmer og Teknas generalsekretariat. Valg Årsmøtet velger et styre for avdelingen, eventuelt med varamedlemmer. Lederen velges først og særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes velges for nomalt to år. Varamedlemmenes funksjonstid er ett år. Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover 6. Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år. Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap, jf. Teknas lover 14. Avdelingens medlemmer er forpliktet til å påta seg verv som etter lovene blir pålagt dem av avdelingen eller foreningen. Vedtak Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det er innkalt lovlig. På årsmøtet kan det bare fattes vedtak i saker som står på sakslisten i innkallingen. Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre annet er angitt i disse vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover 5. Også styremedlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet besluttes den videre fremgangsmåte av ordstyrer. Om nødvendig foretas loddtrekning. Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte. I tillegg kan et medlem stemme med inntil to skriftlige fullmakter fra annet eller andre medlemmer. 3

12 5 Økonomi Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes og behandles på årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med Teknas lover 23 og Teknas vedtekter for kontingentens størrelse. 6 Endring av vedtekter og oppløsning For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Vedtektsendringer skal være gjort kjent i innkallingen. Vedtak om endring må godkjennes av Teknas hovedstyre for å være gyldig. Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med samme vilkår som vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to påfølgende årsmøter. Andre gangs oppløsningsvedtak kan gjøres på et ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks uker etter det ordinære årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som bestemt av Teknas hovedstyre o0o----- Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 10. februar 2014 og godkjent av Teknas hovedstyre [dato] med hjemmel i Teknas lover 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter vedtatt av årsmøtet og godkjent av Teknas hovedstyre. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av Hovedstyret ooo0ooo Vedtatt i generalforsamling/årsmøte 20. mai 1912 med forandringer 30. januar 1914, 29.januar 1921, 11. april 1930, 10.juni 1932, 11.april 1946, 10.oktober 1946, 28.april 1949, 23.april 1959, 13.april 1978, 28.april 1987, 27.april 1988, 21.februar 1998, 27. januar 1999, 13. februar 2001, 11.februar 2004 (og 10. februar 2014). 4

13 Valg forslag fra valgkomiteen Styret Navn Arbeidsplass Funksjonstid Leder Lars Andre Tangerås Jernbaneverket, Utbygging 1 år (gjenvalg) Nestleder Ola Langeland Ikke på valg Styremedlem Christian Kierulf Notodden Energi 2 år (gjenvalg) Styremedlem Nils Henrik Eldrup Siv.ing Eldrup AS 2 år (ny) Styremedlem Morten Sundheim Jensen Hydro, Porsgrunn Ikke på valg Styremedlem Monica Trondsen Bionor Immunp Ikke på valg Varamedlem Heidi Finden Intertek 1 år (ny som vara) Varamedlem Luigi Serraiocco Yara International ASA 1 år (ny) Andre Navn Arbeidsplass Funksjonstid Revisor Anette H. Hardli Skien kommune 1 år (gjenvalg) Vararevisor Ragnar Stokke Yara International ASA, Porsgr. 1 år (gjenvalg)

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 9. februar 2015 kl. 18.00 RHI Normag AS, Herøya, Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 26. januar 2015 I henhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 18. september 2009 VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 Tekna Forskernes årsmøte avholdes på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo i sammenheng med Teknas forskningskonferanse 15.-16.

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Mandag 17. oktober 2011 kl 1800 i Ingeniørenes Hus 2. gangs behandling På generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai 2014 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. 1. 2 Tilknytning LFB er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer