Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013

2 Innhold Styrets årsberetning for Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne arrangementer:... 5 Aktiviteter i Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere... 6 Partner i arbeidslivet... 7 I et internasjonalt arbeidsliv... 7 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi... 7 Bidra til å løse samfunnets utfordringer... 7 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen... 7 Vedlegg 1 Oversikt over aktiviter

3 Styrets årsberetning for 2013 Avdelingslederen har ordet Enda et år er tilbakelagt, og det er på tide å se hva som er gjort siden sist. Styret har deltatt i avdelingsledermøter og fagmøter. Gjennomgangstema i flere møter har vært fremtidens Tekna og Ett Tekna. Målet er tettere samarbeid innad i organisasjonen, og samles om noe det er lett å identifisere seg med: En aktiv og konstruktiv forening. Høydepunktet for året var et godt Representantskapsmøte i Bergen. Det var et bra gjennomført møte med god uttelling foreningspolitisk og sosialt. På R-møtet fikk vi takket Marianne Harg for sin tid i presidentrollen, og vi fikk enstemmig innvalgt «vår egen» Lise Lyngsnes Randeberg som ny Tekna-president. Det har vært jevnt med arrangementer hele året med hovedvekt på vinter, vår og høst. Vi prøver å gjenta populære arrangementer, men også fornye de ved å benytte ulike kurs og foredragsholdere. Som alltid er noen arrangementer fulltegnet på fem minutter, mens andre kan være vanskeligere. Målet er selvfølgelig å legge arrangementer til tider der folk er tilgjengelige, men det er ikke alt som er like populært, og det tar vi til oss i videre planlegging. Årets største arrangement var valgdebatten i forkant av Stortingsvalget i Studentersamfunnet sammen med studentene. For en fullsatt storsal diskuterte politikere fra Sør-Trøndelag utdanningspolitikk og fikk god respons fra salen. Håper denne suksessen tas opp igjen i 2015 i forbindelse med kommunevalget. Mange av arrangementene i Tekna regi er samarbeid mellom flere grupper. Fra gruppene i Trondheim avdeling vil jeg takke bidragsyterne i Yngres Forum ( Tekna Ung), Senior forum og Egen bedrift. Jeg vil også takke studentene for alt det de bidrar med. I tillegg takkes distriktskontoret for all uvurderlig hjelp til å få gjennomført så mange gode arrangementer. Lykke til med fremtiden! Jomar Jentoft Leder Tekna Trondheim avdeling 3

4 Avdelingen Tekna Trondheim avdeling består av Teknas medlemmer i Sør-Trøndelag. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per hadde avdelingen 6791 medlemmer, mot 6452 året før. Det har dermed vært en medlemsvekst på 5,3 %. Tekna hadde i 2013 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4,9 %(4,8 % for Tekna totalt). Avdelingen fikk 684 nye medlemmer, hvorav 304 var nyinnmeldte og resten var innflyttere eller meldte overgang fra studentmedlem. Avgangen var på 345 medlemmer, hvorav 142 ble utmeldt og resten flyttet ut. Ca. 25 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 43 år. Ca. 41 % er 37 år eller yngre. 92,5 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 72,5 % i privat sektor (inkludert Spekter), 4,1 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 19,6 % i statlig sektor. 1,5 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,3 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Trondheim avdeling har i bestått av Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Jomar Jentoft Thomas P. Mjøsund Hilde Dyrbeck Kerstin Leistad Henrik Lindgaard Margrethe Nergaard Øystein Risa Faste observatør i styret har vært SK-leder, som i vårsemesteret var Aslak Agersborg Eriksen og høstsemesteret Solveig Godhavn Lunde. Leder av Yngres Forum, som normalt har vært fast observator, har i 2013 vært styremedlem Margrethe Nergaard. Åse Vellene Tveit v/dk Midt-Norge har fungert som styrets sekretær. Det har vært avholdt 5 styremøter. 4

5 Grupper under avdelingen med egne arrangementer: Egen bedrift EB Seniorforum SF Yngres Forum YF (Gruppen har i 2014 endret navn til Tekna Ung) Bygningsingeniørgruppen (gruppen er ikke lenger aktiv, men aktivitet kan gjennopprettes) Studentene (SK) er ikke ordinære medlemmer av Tekna og derfor ikke medlemmer i avdelingen. Det er imidlertid en viktig gruppe som avdelingsstyret har jevnlig kontakt med via SK-leder. Studentene har anledning til å melde seg inn i Teknas ulike faggrupper. Egen bedrift bl.a har fått flere studentmedlemmer. Avdelingen gir økonomisk støtte til ulike prosjekter i regi av studentene, og det settes av egen budsjettpost til dette. Antall studentmedlemmer i Trondheim er ca Studentene har i snitt hatt ca. 1 kurs/arrangement pr.uke. (Disse blir finansiert fra eget budsjett fra Tekna sentralt, samfunnsmidler samt støtte fra avdelingen). Fagrådet har studentrepresentant. Avdelingen og studentene har også hatt samarbeid gjennom Tekna Ung. Fagrådet: Leder av fagrådet har vært Henrik Lindgaard. Fagrådet i avdelingen har i mange år vært lik styret. I 2012 hadde vi som målsetning å etablere et nytt fagråd, og vi hadde derfor et idedugnadsmøte med flere inviterte. Det vil fortsatt være aktuelt å diskutere hvordan fagråd/den faglige aktiviteten i avdelingen bør organiseres. I 2013 har fagrådet bestått av 1 representant i tillegg til styremedlemmene; Aslak Agersborg Eriksen. Aslak representerte fagrådet på Faglig årsmøte i Oslo. Representanter på Representantskapsmøtet i Bergen, juni: 1. Jomar Jentoft 2. Marianne K. Dørum 3. Hilde Dyrbeck 4. Guri Vik 5. Julien S. Bourrelle 6. Øystein Risa 7. Margrethe Nergaard 8. Svein Knapskog 9. Roald Lilletvedt 10. Ingvild Johanne Haug 11. Geir Ivar Soleng 12. Kåre Senneset 5

6 Samarbeidspartnere FLL FIRST Lego League Gjensidige Forsikring NITO NVTF Renate TroNett Venture Cup Vitensenteret Econa (tidl. Siviløkonomene) Trøndelag BI Norsk Kjemisk Selskap Trondheims Astronomiske Forening NTVA Trondhjem Polytekniske Forening Aktiviteter i 2013 Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna Totalt har det vært ca deltakere på 45 gjennomførte kurs/møter. Dette inkluderer FLL. Deltakere vi har hatt på arrangement vi har vært sponsor av, er ikke inkludert. 3 kurs/arrangement har blitt avlyst. Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Tekna EB arrangerte Matchmaking i februar Dette var et svært vellykket arrangement med ca 60 deltakere. Venture cup støttes via Start NTNU, og medlemmer oppfordres til å delta. Egen bedrift (EB) har hatt stand og markedsført Teknas gründerengasjement. DigIT 2013 (kvinnekonferanse-/nettverk teknologi -, media- og digital-kommunikasjon). Tekna var medarrangør og sponsor. Ca 150 deltakere. I samarbeid med faggruppen Tekna Olje og gass ble det 17. oktober arrangert et møte hos Det norske oljeselskap ASA. Det norske presenterte sin portefølje med hovedvekt på Ivar Aasen, og fortalte om sin tilknytning til trøndersk næringsliv, forskning og utdanning. (Leder av Trondheim avdeling, Jomar Jentoft, er styremedlem i faggruppen). 6

7 Partner i arbeidslivet Kurset Pensjon en viktig del av dine ansettelsesvilkår ble arrangert under Kursdagene i januar. Kurset hadde god oppslutning. I mai ble det arrangert tariffkonferanse i forkant av lønnsforhandlingene i privat sektor. I et internasjonalt arbeidsliv I mars ble kurset Working in Norway arrangert for fremmedspråklige arbeidstakere. Dette var rettet mot både medlemmer og potensielle medlemmer. Det møtte ca 120 personer. Kursholdere var advokat Sindre Kvammen og juridisk rådgiver Karen Bårje, begge fra Tekna sentralt. Informasjonsbrosjyrer om Tekna på engelsk finnes nå, og dette ble lagt ut. I november ble arrangementet Socializing with Norwegians holdt på Gløshaugen. Dette var samarbeid med studentene og etatsforeningen ved NTNU, og arrangement rettet seg mot fremmedspråkelige studenter og PhD-stipendiater. Kursholder var Julien S. Bourelle. Ca 200 deltok. Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi FIRST Lego League (FLL): Avdelingen har de siste årene overtatt hele FLL og gjort dette til et prosjekt i avdelingen. Våre største samarbeidspartnere her er Trondheim kommune, NTNU og HiST. FLL er et stort prosjekt som medfører organisatoriske utfordringer og utfordringer med sponsormidler. Dette har ført til at avdelingen har måttet stille økonomisk garanti. Gjennomføringen har også i 2013 vært vellykket med entusiastiske deltagere og medhjelpere. Med over 30 lag tilstede med klassekammerater og foreldre er det ca 1000 personer på Realfagbygget denne dagen. Gjennom avdelingen søkes det og gis samfunnsmidler til Newton camp (Trondheim Turistforening). Bidra til å løse samfunnets utfordringer Vi hadde som mål å arrangere minimum ett arrangement i 2013, som skulle bidra til debatt rundt ett eller flere aktuelle tema i vårt samfunn. Dette skulle være tema som omhandler teknologi og naturvitenskap samt fremtidig rekruttering til fagområdene. Målet med slike faglige arrangementer skulle ikke kun være grunnlag til kunnskap og refleksjon hos Tekna sine medlemmer, men benyttes som innspill til den offentlige debatten. Dette mener vi ble oppfylt med den politiske debatten Utdanning for hvem for hva? i Studentersamfundet 29. august. Det var nærmest fullsatt i Storsalen. Arrangementet var i samarbeid med Studentersamfundet. Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Møte medlemmene der de er I januar ble årets familiedag i Vitensenteret holdt. Dette er alltid populært og som vanlig deltok mange av både smått og stort. I oktober kjøpte vi billetter til UKE-forestillingen og hadde dette ut som et medlemstilbud. Tekna Ung har hatt sosiale treff med faglig innhold. Her kan nevnes ølsmaking som ble arrangert sammen med studentene 15. oktober. Det samme 7

8 arrangementet, initiert av Tekna Ung, ble arrangert dagen i forveien, 14. oktober. Arrangementet ble fulltegnet med venteliste. Seniorforum hadde sin årlige førjulsfest og teaterforestilling i Trøndelag Teater 16. november. Arrangementet var åpent for hele avdelingens medlemmer. Tydelig, samlet og åpen Teknas representantskapsmøte (R-møte), som er det øverste organ i Tekna, ble holdt i Bergen i juni. Trondheim, som landets nest største avdeling, deltok med 12 representanter. Som kjent, ble Lise Lyngsnes Randeberg, professor NTNU, og tillitsvalgt i Tekna gjennom flere år, valgt til president. Avdelingsstyret arrangerte i forkant et eget møte med R-møterepresentanter i forbindelse med styremøte i mai. Dette møtet ble ikke referatført. I april ble det arrangert sentralt møte i Trondheim der både daværende president, Marianne Harg og generalsekretær deltok. Tillitsvalgte i regionen var invitert, og det ble 52 deltakere totalt fra Midt-Norge, de fleste fra Trondheim. For avdelingene er avdelingsledermøtet, et forum der Teknas avdelingsledere møtes, viktig. Dette har tidligere vært holdt 1 gang i året, men er nå utvidet til 2 ganger i året. Leder av Trondheim avdeling har i 2013 vært medlem i den sentrale komiteen. I løpet av året har avdelingen også hatt representanter på Teknas faglige årsmøte Avdelingen har hatt medlemstilbud og samarbeid med faglige grupperinger, som bl.a Tekna Olje og gass. Etisk råd hadde møte med medlemmer i avdelingen i november om overvåking og etisk refleksjon. I samarbeid med bedriftsgrupper, har det vært vervestand sammen med Gjensidige. 8

9 Vedlegg 1 Oversikt over aktiviter Aktivitet/tema Antall deltagere Januar 9 Pensjon - en viktig del av dine ansettelsesforhold Ungdomskilden - om trening og aldring SF Familiedag i Vitensenteret Teknikk-kurs langrenn 60 Februar 07 Matchmaking EB Hva skal vi med forsikring Jernindustri i Norge år 200 SF Skismøring med spissing mot Birken Kjøkken, lab og klasserom FR 64 Mars 1 Workshop - Matlaboratorium, naturvitenskap på FR 20 kjøkkenet 5 Working in Norway Årsmøte 40 7 Presentasjonsteknikk, Egen bedrift EB 8 15 Svalbard som forskningslab SF 53 April 10 Sunn, lettvint mat YF/SK En vandring i Trondheim før og nå SF Hovedstyrets møterunde Det utviklingsorienterte styret (kurs i 2 deler) Avlyst pga manglende påmelding Mai 21 Tariffkonferanse Ekskursjon til Leirfossene Kraftverk SF 60 Juni 5 Kurs med Heine Kolltveit - Skap din fremtid YF 36 9 Stressmestring 60 August 28 Utdanning for hvem - for hva? Valgkampdebatt i <400 9

10 Samfundet September 12 Forhandlingsteknikk EB Besøk SINTEF Fiskeri og Havbruk SF 46 Oktober 1 Informasjonsmøte med Gjensidige Avlyst pga sykdom 10 Den gode søvnen Fra Teknologi til business Sosialt treff på Den Gode Nabo YF UKE-revyen Møtes hos Det Norske (medlemstilbud via faggruppen 33 for olje og gass) 22 Gjøglerne kommer til Trondheim» SF Forhandlingsteknikk YF/EB Socializing with Norwegians 200 November 7 Overvåking og etisk refleksjon 23 9 FLL-turnering Ca IT-sikkerhet Tekna EB - julemøte: Likviditetskontroll i SMB - EB 15 hvordan lykkes? 14 Ølsmaking (for alle) YF Ølsmaking (for YF og studentene) YF Teaterforestilling med etterfølgende Julebord i 78 Theaterkaféen 26 «Klimaendringene i nord et spesielt scenario» SF Juleverksted for Yngres forum og studenter Avlyst pga manglende påmelding Desember 12 Kjemisk juleverksted for barn 45 Forkortelser: Seniorforum (SF), Egen Bedrift (EB), Yngres Forum (YF), Fagråd Trondheim (FR), Studentene (SK) 10