Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling 2014

2 Innhold Styrets årsberetning for Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i Årsmøte og årsfest:... 4 Sosiale arrangementer:... 5 Bedriftsbesøk:... 5 Faglig arrangement:... 5 Medlemskurs (kurs fra Tekna sentralt):... 5 Andre aktiviteter:... 5 Fagrådet i Agder... 5 MNT-Forum Agder... 5 Dialogmøte mellom hovedstyret og tillitsvalgte i Agder og Rogaland høst Arendalsuka... 6 Forskningstorg Grimstad lørdag 20. september 2014 kl. 11:00-15: Newton Camp... 7 Matematikk - Naturligvis... 8 First Lego League... 9 Økonomi

3 Styrets årsberetning for 2014 Avdelingslederen har ordet Tekna har hatt et begivenhetsrikt år med mange utfordringer. Styret legger ned mange ressurser i samfunnsprosjekter og samfunnsprofilering, derfor er det lagt inn en kort omtale av hvert enkelt samfunnsprosjekt og en weblink for de som ønsker ytterligere informasjon. I tillegg har vi hatt noen leserinnlegg i avisene. Vi har en handlingsplan som er vår rettledning, men vi er allikevel av den oppfatning at det er viktig å sette ressurser inn på samfunnsprosjekter som motiverer barn i alle aldre til å satse på teknologiutdannelse som et fremtidsrettet og bærekraftig veivalg. Alle store aktører i Norge er enig i at utdannelse og kompetanse er det viktigste verktøy for å opprettholde en god levestandard og at landet leder an mht den teknologiske utviklingen innen kommunikasjon, energi og miljø. Vi arrangerer også bedriftsbesøk og medlemsarrangementer sammen med Nito og Tekna Vest-Agder samt holder interessante kurs. Tilbakemeldingen er god på våre arrangementer og det er god deltagelse. Siden sosiale medier har blitt en viktig arena å møte mennesker og organisasjoner med sammenfallende interesser, har vi nå etablert en Facebookside som heter Tekna Aust-Agder. Økonomien er tilbake på det samme nivået som før 100-års jubileet takket være støtte fra Tekna sentralt og god medlemsøkning. Bent Vale Leder Tekna NN avdeling 3

4 Avdelingen Tekna Aust-Agder avdeling består av Teknas medlemmer i 9 kommuner. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per hadde avdelingen 781 medlemmer, mot 754 året før. Det har dermed vært en medlemsvekst på 3,6 %. Tekna hadde i 2014 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4,0 %. Avdelingen fikk 64 nye medlemmer, hvorav 28 var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 37 medlemmer, hvorav 17 ble utmeldt og resten flyttet ut. Ca. 18,7 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 45 år. Ca. 36 % er 37 år eller yngre. 87,6 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 56,5 % i privat sektor (inkludert Spekter), 7,0 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 17,3 % i statlig sektor. 1,3 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,7 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Aust-Agder avdeling har i 2014 bestått av Leder: Bent Halvard Vale, Ericsson AS avd. Grimstad Nestleder: Senita Demirovic, Arendal kommune Kasserer: Tordis Vandeskog, Statens vegvesen Region sør Referent: Inge Olsen, Skatteetatens IT- og Servicepartner avd. Grimstad Styremedlem: Trond Arild Reiersølmoen, Agder Energi Nett AS Arendal Varamedlem: Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Consulting AS avd. Kristiansand Varamedlem: Rune Schlanbusch, Teknova AS Det ble avholdt 10 styremøter i Aktiviteter i 2014 Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna 2020: Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Partner i arbeidslivet I et internasjonalt arbeidsliv Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Årsmøte og årsfest: Årsmøte 12.03/25 deltakere 4

5 Sosiale arrangementer: Skøytedag m/nito 23.02/20-30 deltakere Juletrehogst på Skiftenes gård i Grimstad 07.12/66 deltakere Bedriftsbesøk: Besøk på Arendal brannstasjon m/nito 13.05/ deltakere Besøk på Nymo i Grimstad m/nito 15.10/17 deltakere Faglig arrangement: Pubkveld i Arendal m/nito m/tema Byutvikling 12.11/42 deltakere Medlemskurs (kurs fra Tekna sentralt): Fra teknologi til business 05.05/29 deltakere Se inn i fremtiden 06.11/19 deltakere Andre aktiviteter: Det er avholdt felles møter med NITO for fastsettelse av arrangement vår og høst. Fagrådet i Agder Teknas Fagråd Agder har som oppgave å tilrettelegge for lokal faglig virksomhet. Fagrådet har som mål å arrangere to kurs i halvåret, og arrangementene kan være alt fra korte foredragsmøter på ettermiddag/ kveld eller dagskurs. Fagrådet består per av 3 medlemmer fra Vest-Agder. Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Tor John Rødsås, UiA Kjetil Ertesvåg, Multiconsult AS Eyvind Todal Larsen, MH Wirth AS Fagrådet inviterte alle medlemmer i de to Agderfylkene til MEMO-kurs med Oddbjørn By på UiA-Kristiansand (88 deltakere) og Matematikk er den beste medisin med Jo Røislien på UiA-Kristiansand (95 deltakere). Fagrådet har hatt 3 styremøter i MNT-Forum Agder (MNT = Forum for Mathematics, Science and Technology) Foredrag på UiA Gimlemoen, 29 deltakere Dyreparken som læringsarena, 17 deltakere Besøk hos Post- og teletilsynet, Lillesand, 16 deltakere Dialogmøte mellom hovedstyret og tillitsvalgte i Agder og Rogaland høst 2014 (Tidligere kalt Hovedstyrets møterunde) på Clarion Ernst Hotel Kristiansand. Hovedstyret har regelmessig dialogrunder med avdelingene rundt i landet, og disse har fokus 5

6 på aktuelle R-møte saker eller andre satsingsområder der det er viktig at Tekna nasjonalt sett er samkjørt. Deltakere fra både Aust- og Vest-Agder, samt Rogaland deltok. Arendalsuka Arendalsuka har blitt et viktig debatt forum for Politiske partier og interesseorganisasjoner og det er en selvfølge at Tekna er med å viser standpunkt i samfunnsdebatten. At Tekna tar dette alvorlig er helt tydelig når vi ser at vi er representert i full bredde og med full tyngde med både President og ledelse og Tekna Ung og drives av Tekna sin mediaansvarlige. Arendaluka har sin egen hjemmeside på link Forskningstorg Grimstad lørdag 20. september 2014 kl. 11:00-15:00 Link: Årets forskningstorg var som vanlig arrangert av UiA som tilrettela via å selge teltplass med innlagt strøm, samt profilering via bla. en egenprodusert brosjyre hvor hver av deltakerne leverte et bilde og en kort tekst. I forkant ble det forsøkt å etablere et samarbeid med Vitensenteret, men det viste seg at de allerede har samarbeidet med NITO gjennom flere år og 6

7 aktet å fortsette med dette i år også. I stedet ble det inngått et samarbeid med Forskerfabrikken som donerte utstyr til standen; en «tryllekunst» (logikk) for å forståelig-gjøre binære tall, samt hjalp til med bemanning. Utstyret passet utmerket med årets som var «kommunikasjon». Her ble det valgt å fokusere på en teknisk vinkling så følgende aktiviteter ble utviklet: to-veis kommunikasjon mellom to telefoner, to telegrafer (morse) og to blikkbokser; overføring av beskjeder med koding (chiffrering og dechiffrering). Standen ble bemannet av et styremedlem fra Tekna Aust-Agder, en doktorgradsstipendiat fra UiA og en forsker fra Teknova AS, i tillegg til personen fra Forskerfabrikken. Det ble sendt en forespørsel til Tekna-studentene ved UiA men de måtte avstå pga. studentkontakt-kursing i regi av Tekna sentralt. Selve gjennomføringen av Forskningstorget var tilfredsstillende, med god profilering og mye utdelt materiell. Det eneste som kan settes fingeren på er at den tildelte standen var i gågaten, og ikke på selve Bietorget. Dette kan ha medført at flere har passert standen på vei mot torget der det var mye større aktivitet. Plasseringen skyldtes plassmangel på torget. Newton Camp 29.september - 1. oktober 2014: Newton Camp på Risøya og Lyngør fyr i Tvedestrand Dette er en ungdomscamp med fokus på aktiviteter i friluft og naturfag presentert på en ny og spennende måte. Det er et samarbeid mellom Aust-Agder Turistforning (AAT), Universitet i Agder (UIA) og Tekna. 9 studenter gjennomførte aktiviteter en av dagene som et ledd av sin praksisopplæring på lærerstudiet ved UiA. Årets Newton Camp ble gjennomført med 13 deltagere (2 avbud like før campstart). Deltakerne overnattet 2 netter i telt på Risøya og 1 natt innendørs på Lyngør fyr. Det realfaglige innholdet bestod blant annet i bygging av ballongbil og raketter. Andre aktiviteter som kajakkpadling, klatring og geocaching ble gjennomført i regi av Aust-Agder turistforening. Mange positive tilbakemeldinger fra foreldre, deltakere og studenter i etterkant av arrangementet. Campen oppnådde mediedekning i blant annet Tvedestrandsposten og på radio NRK Sørlandet tirsdag 30. september. I tillegg er det lagt ut diverse bilder på facebook-siden til Newtoncamp Aust-Agder Turistforening. Bilder fra Newton Camp 2014, ballongbil og overnatting. Kilde: Facebook-siden til Newtoncamp Aust-Agder 7

8 Matematikk - Naturligvis Barn lærer fort og tilegner seg begreper og forståelse i en sammenheng hvor de føler seg hjemme og kjenner seg igjen. Det er motiverende for barna når de får søle med vann og sand, utforske og undre seg En mattesekk er et begynneropplegg i matematikk for barnehager, det vil si en utstyrssekk som inneholder diverse verktøy som skal vekke barns interesse for tall og matematikk, samt det som trengs for å gjennomføre et pedagogisk opplegg. Tekna ønsker å fremme interessen for realfag for barn og unge! Derfor ønsker vi at flest mulig barnehager i regionen skal få glede av mattesekker! Tekna Aust-Agder har en målsetning om at alle barnehager som ønsker å få en slik mattesekk skal få. I tillegg ønsker vi å fortsette med brukerkurs for barnehager som får mattesekk. I 2014 ble det delt ut 4 sekker av kr 4500 per sekk. I tillegg ble det arrangert et opplæringskurs i bruk av sekkene. Kurset ble holdt i samarbeid med MV-Nordic som bidro med kursinstruktører. Kurset var beregnet på barnehager som tidligere hadde fått utdelt mattesekker men ikke hadde fått tilbud om kurs før. Totalt 14 personer fra 8 ulike barnehager deltok på kurset. Forrige kurs var i Tekna har fått mange positive tilbakemeldinger på kurset fra barnehagene, og styret vil vurdere om det også i 2015 bør avholdes flere tilsvarende kurs. Grimstad Adressetiende : Lillegull barnehage Følgende barnehager skal ha fått utdelt sekk i 2014: Amandus barnehage Engesland barnehage Lille gull barnehage Soria Moria Barnehage Privat Kommunal Privat Privat 8

9 First Lego League 08. november: Regional finale i Grimstad FLL er en konkurranse for barn og unge i alderen år som gir innblikk i tekniske styringer, oppgaveløsning, teamarbeid og presentasjon. Dette arrangementet gir også motivasjon til å velge realfag i videre skolegang. Lagene fra skolene utførte prosjektene med enda høyere kvalitet i år enn i fjor, og mediadekningen ga en ekstra dimensjon med at de måtte prestere under press. Agder har arrangert regional finale i fem år nå. Tekna-medlemmer har bidratt på turneringen med 5 representanter som har deltatt både i turneringskomité og som dommere. Over 400 barn fra Agder har fått med seg gode minner fra Universitetet i Agder - Grimstad. Tekna Aust-Agder står oppført som sponsor på FLL s hjemmeside, som er I tillegg kan de følges på Facebook. Dette er et viktig bidrag fra Tekna for å få interesse for tekniske fag i skolen og gir ekstra mening for de som mangler utfordringer i skolen. Tekna har gjennom dette prosjektet oppnådd en større synlighet ovenfor skolesektoren og samfunnet for øvrig. Tekna sentralt bidro med kr ,- til prosjektet. Økonomi Det er to forhold som markerer seg spesielt for økonomien i Medlemsmøter og aktiviteter i Tekna Ung har vært gjennomført med lite utgifter samtidig som det har vært noe redusert aktivitet i Fagrådet. Dermed har utgiftene holdt seg på et lavt nivå. Samtidig har en endring i overføring av medlemskontingenten gjort at vi har mottatt noe høyere beløp fra Tekna sentralt i år enn budsjettert. Dermed har vi klart å bygge opp igjen noe av den reserven som Tekna Aust-Agder hadde før 100-års jubileet. Vi har nå en trygg og god økonomi. 9

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2014 100 års jubileumsfest Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet:... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Valgkomite...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 9. februar 2015 kl. 18.00 RHI Normag AS, Herøya, Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 26. januar 2015 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsrapport for 2007. Versjon 14.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling

Årsrapport for 2007. Versjon 14.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling Versjon 14.1.08 Årsrapport for 2007 Innledning Aktivitetsplanen for faglig virksomhet i Tekna for 2007 er organisert i tre hovedinnsatsområder: Faglige nettverk og faglig utvikling Faglige møteplasser,

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2005. Antall medlemmer pr. 01.01.2006 var 479. Dette er en økning på 14 personer / 3 % fra 01.01.2005.

ÅRSBERETNING 2005. Antall medlemmer pr. 01.01.2006 var 479. Dette er en økning på 14 personer / 3 % fra 01.01.2005. ÅRSBERETNING 2005 Styret 2005 Økonomi. Styret i 2005 har bestått av: Styreleder: Helge G. Ø. Ruud Nestleder: Benjamin Thomassen Sekretær: Steinar Knutsen Kasserer: Monica Fredvik Styremedlem: Elisabeth

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer