INNKALLING til ordinært årsmøte. mandag den 02. februar 2009 kl Sted: Norcem, Brevik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING til ordinært årsmøte. mandag den 02. februar 2009 kl. 1800. Sted: Norcem, Brevik."

Transkript

1 INNKALLING til ordinært årsmøte mandag den 02. februar 2009 kl Sted: Norcem, Brevik.

2 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: Mandag 02 februar 2009 KL STED: Påmelding: Norcem, Brevik Fremmøte: Portvakt Norcem, Brevik Tekna Distriktskontor Telemark/Vestfold Teknologisenteret, Kjølnes Ring, 3918 Porsgrunn Tlf fax e-post: Innen 30. januar DAGSORDEN: 1. Åpning, valg av protokollfører. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 2. Årsberetning Regnskap Avdelingskontingent Foreslås beholdt uendret kr. 200,- 5. Budsjett Valg Porsgrunn 8. januar 2009 Med hilsen Styret i Tekna Telemark avdeling Ola Langeland leder

3 Kjære Tekna-medlemmer Avdelingslederen har ordet: 2008 Ett år med mye endring. Året 2009 blir vanskelig for nesten alle. Det er fortsatt etterspørsel etter våre medlemmer i arbeidslivet, men flere vil måtte finne seg nytt arbeid i Det er viktig å være fagorganisert i Tekna! Heldigvis er det mye som gror godt i Telemark for tiden. Tekna Telemark har forandret seg i Vår uvurderlige Gretha pensjonerte seg og jeg vil ønske henne lykke til i pensjonisttilværelsen. Hun vil allikevel arrangere Gasskonferansen 2009 så den kan vil allerede nå legge inn i programmet. Takk for en entusiastisk innsats og et godt samarbeid. Hennes etterfølger Giske Lunde kom på plass i løpet av vår og sommer og fyller nå jobben. Kontakt Distriktskontoret om det er noe du lurer på! I februar 2007 ble Vitenlaben AS opprettet med bidrag fra Tekna, ViG og HiT. Arbeidet med å sikre videre finansiering har fortsatt pågått, men fremtiden virker usikker for dette prosjektet. Vi har arrangert et vidt spekter av møter; fra båttur fra Skien til Langesund via et godt besøkt møte om membranteknologi,men vinseminaret måtte avlyses. Vi forsøker oss i 2009 med et bredt program som til sammen kan nå flest mulig medlemmer. Fra Teknas samfunnsmidler ble Telemark avdeling tildelt som ble brukt til å dele ut 5 matematikkryggsekker til barneskoler og 5 mattemeiser til barnehager. Videre tildelte Telemark avdeling kr til Yrkesmesse og tilsvarende til Ingeniørens dag, der vi forsøker å øke rekrutteringen til utdanning innen tekniske fag Telemark og Vestfold avdelinger arbeider via sitt lokale fagråd med kursopplegg for medlemmer og andre målgrupper. Gass- og Energiteknologi-dagene ble arrangert av det lokale fagråd for sjette gang i Det ble igjen en suksess med aktuelle foredrag fra ekspertisen innen feltet. Vi oppfordrer medlemmene til å oppsøke Teknas nettsider, spesielt hjemmesiden for Telemark avdeling hvor alle arrangementer blir lagt ut. Det ligger også annen informasjonen på siden. Nettsidene er og vil være under stadig utvikling. Du finner også aktuelt stoff for alle avdelingene så vel som for hovedforeningen. På fagsiden forsøker Tekna også å bedre medlemstilbudet. Man sikter på å utvikle nettbaserte kursopplegg så den enkelt kan fordype seg faglig uten å måtte reise på kurs. På det sentrale plan oppnådde privat sektor av Tekna flere gjennombrudd i den nye Hovedavtalen med NHO; spesielt nevnes at foreldre i fødselspermisjon nå skal inkluderes ved de årligere lønnsjusteringer i bedriftene. I 2009 vil Tekna engasjere seg enda mer, sentralt og lokalt, i klimaspørsmål og miljøpolitikk. Det er usikre utsikter for industri og næringsliv i Tekna Telemark vil derfor kalle inn styrer i bedriftsgrupper til orientering og kursing om omstilling i næringslivet vinteren Distribusjon av medlemsinfo via e-post er viktigere enn noensinne. Gi oss din e-postadresse og husker å melde endring til Distriktskontoret ved flytting eller jobbskifte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Telemark avdeling Ola Langeland, leder

4 Medlemsstatus. Avdelingen hadde pr , medlemmer Avdelingen hadde pr medlemmer. Til Telemark avdeling har det kommet til 47 nye medlemmer. 97 har tilflytt fra andre avdelinger og 88 flyttet til andre avdelinger, aktivt utmeldte og døde i løpet av året 22 medlemmer Tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte i 2008 har vært: Styret: Varamedlemmer: Leder Ola Langeland Camilla Dybvik Nestleder Lars A. Tangerås Kristin Reiersølmoen Styremedlem Elin Kristiansen Har vært kasserer frem til (stasjonert i Singapore siden), deretter har Lars Tangerås vært kasserer. Styremedlem Issa Kashingo Styremedlem Christian Kierulf Styremedlem Mette Venheim Revisor: Vararevisor: Valgkomite: Anette Hoppestad Hardli Ragnar Stokke Tone Rørvik, Tone F. Rabe, Turid Haugerød Sentrale tillitsverv: Marianne Harg, president Studentkontaktenes koordinator HIT TF: Michael Zettel Medlemmer av «LOKALT FAGRÅD FOR TELEMARK OG VESTFOLD» Ola Langeland, Langesund, John O. Pande, Porsgrunn, Gunnar Berg, Porsgrunn Medlemsarrangementer, Ingeniørenes Dag og Yrkesvalg-messe Medlemsmøte, Thorium, muligheter og problemer, Porsgrunn 84 påmeldte Torskaften med Vestfold avdeling på Wassiliof hotell, fra Telemark 19 deltagere Medlemsmøte Vann som global maktfaktor, Notodden, 36 påmeldte Årsmøte med bedriftsbesøk på Isola fabrikker, Porsgrunn Båttur med M/S Skarsfoss Byvandring i Brevik, 15 påmeldte Ingeniørenes dag 21, Yrkesmesse Togmøte i Larvik, samarbeid med Vestfold avdeling Medlemsmøte membran, Porsgrunn 20 påmeldte Vinaften, avlyst, for få påmeldte Medlemsmøte, varmepumpeteknologi, Notodden Medlemsmøte co2 håndtering, Porsgrunn, 30 påmeldte

5 Kurs for medlemmer og tillitsvalgte Presentasjonsteknikk, Larvik 26 påmeldte Psykologi i arbeidslivet, Larvik 27 påmeldte Personlig effektivitetsprogram, Sandefjord, 30 påmeldte Effektive grupper, Porsgrunn, avlyst, for få påmeldte Kurs arrangert i samarbeid med lokalt fagråd Gass og energiteknologi 2008 i Langesund 170 deltakere Styreaktiviteter: Styret har holdt 11møter Hovedstyrets møteserie i Horten 28. Og 29 november ble avlyst da det var for få påmeldte Foreningspolitisk kongress ble avholdt i Oslo 06. Juni. Her deltok Ola Langeland Avdelingsledermøte ble avholdt 30.november i Ingeniørenes hus i Oslo. Ola Langeland møtte. Saker som var på agendaen: Teknas klimakampanje, Avdelingenes rolle og oppgaver hvordan kan avdelingene utnytte seg av Teknas handlingsplan i sitt arbeide, Teknas budsjett for Fredag 26. september 2008 ble Ingeniørenes dag arrangert. 10-klassene ved Mæla, Kongerød, Vestsiden, Gjerpen, Gimsøy, Tveten og Kjølnes ungdomsskoler samt TAF Porsgrunn med lærere ble invitert. Det var 300 besøkende. Temaet var Miljøvennlig energi. Bedrifter innen fagområdet hadde stands i glassgata. I tillegg var det en del aktiviteter. Den kjente programlederen fra Newton og Søplekongen, Ole Andre Sivertsen, holdt et glitrende foredrag om: "Hvorfor smaker usunn mat best og hvorfor er det vanskelig å være miljøvennlig? Etter den søte kløe kommer den sure svie. Ingeniørenes dag er et samarbeid mellom lokale avdelinger av NITO og Tekna samt Høgskolen i Telemark (HIT). Målsetting for dagen: Øke unges kjennskap til og interesse for teknologi og realfag og å synliggjøre ingeniørenes rolle og betydning i lokalsamfunnet. 21. og 22.oktober ble det arrangert "Yrkes- og utdanningsmesse" for ungdoms- og videregående skolene i Telemark. Dette er et samarbeidsprosjekt som Yrkesmesse Telemark arrangerer hvert år. I år deltok til sammen vel 4000 elever fra grunnskolens 10. klasser og fra de videregående skolenes GK-klasser på messa. Sammen med elevene deltok om lag 250 lærere. På begge arrangementene har distriktskontoret stått for avdelingens bidrag sammen med styremedlemmer. Studentkontaktene på HIT har bidratt på stand under begge arrangementene. Styret mottok i 2008 kr ,- fra Teknas samfunnsmidler etter søknad for tildeling av 5 matteryggsekker og 5 mattemeiser til barnehager, i tillegg bidro avdelingen med ca kr skoler fikk utlevert en matteryggsekk hver etter søknad og vurdering av denne. De heldige skolene var Tveten skole, Sneltvedt skole, Nordbygda skule, Årø skole og Fjone skole. Styret har også motatt kr i samfunnsmidler til teknologisk interesseskapning via teknologifaget. Dette prosjektet følges opp i skoleåret 2008/2009 og avsluttes våren 2009

6 MNT-Forum. Avdelingen har samarbeid med NHO Telemark og Teknas faggruppe Realistene om MNT-forum ( forum for matematikk, naturfag og teknologi). Målsettingen for MNT-forum er å gi skolen innsikt i bedrifter og virksomheter som er basert på realfagskompetanse, gi inspirasjon til MNT-lærere og innsikt i MNT-fagenes samfunnsnytte for å øke rekrutteringen til ingeniøryrket. Det har vært gjennomført 3 arrangementer i 2008: 14 februar, Skien videregående skole, møte om solceller 11. september, besøk på Grenland Group 25. november, Skien videregående skole, foredrag om mattetrening Porsgrunn, 8. januar 2009 Styret Ola Langeland sign Lars A. Tangerås Issa Kashingo sign. sign. sign. sign sign

7 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE 02. FEBRUAR 2009 Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: Leder Lars Andre Tangerås, Jernbaneverket, Utbygging 1 år (ny) Styremedlem Ola Langeland, Langesund 2 år (gjenvalg) Styremedlem Amund Myrstad, Yara 2 år (ny) Styremedlem Ole Jonny Sivertsen, Skien 2 år (ny) Styremedlem Christian Kierulf, Markens Grøde, Notodden Ikke på valg (sitter ett år til) Styremedlem Issa Kashingo, Porsgrunn videregående skole Ikke på valg (sitter ett år til) Varamedlem Kristin Reiersølmoen, StatoilHydro 1 år (gjenvalg) Varamedlem Gro Helene Kvitnes, Matis 1 år (ny) Revisor Anette Hoppestad Hardli, REC ScanWafer 1 år (gjenvalg) Vararevisor Ragnar Stokke, Yara Industrial 1 år (gjenvalg) Valgkomité Tone Funder Rabe, Jotun AS 1 år (gjenvalg) Turid Haugerød, Porsgrunn 1 år (gjenvalg) Mette Venheim, Høgskolen i Telemark 1 år (ny) Representanter til Representantskapsmøtet juni i Trondheim Lars Tangerås Ola Langeland Christian Kierulf

8 Årsmøte og bedriftsbesøk på Norcem Styret i Tekna Telemark inviterer sine medlemmer til årsmøte og bedriftsbesøk på Norcems fabrikkanlegg i Brevik. Tid: Mandag 2. februar kl Sted: Fabrikkens hovedinngang i Brevik Norcem AS utvikler, produserer, markedsfører og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljeindustrien i Norge og utlandet. Selskapet har ca 500 ansatte og er den eneste produsenten av sement i Norge med sine 2 fabrikkanlegg i Brevik og Kjøpsvik. På medlemsmøtet vil vi få en orientering om industriselskapet Norcem og virksomheten i Brevik spesielt. Deretter vil vi få en omvisning i fabrikkanlegget. Medlemsmøtet avsluttes med årsmøtet for Påmelding snarest til Teknas distriktskontor Telemark/Vestfold Tlf , faks , e-post :

9 TEKNA TELEMARK AVDELING REGNSKAP 2008 Inkluderer budsjett for 2008 og 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Inntekter Kontingent Renter Sum inntekter Utgifter Drift og diverse Gaver Medlemsinfo (trykking + porto) Netto medlemsmøter + familiearrangement Netto utgift samfunn / profilering Netto vinseminar + torskeaften Styremøter Vitensenteret Sum utgifter

10 Overskudd / underskudd Balanse pr: DNB NOR kto.nr Porsgrunn, Lars Tangerås Kasserer Anette Hoppestad Hardli Revisor

11

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 9. februar 2015 kl. 18.00 RHI Normag AS, Herøya, Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 26. januar 2015 I henhold

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 92. ORDINÆRE. Fredag 9. februar 2007, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 92. ORDINÆRE. Fredag 9. februar 2007, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 92. ORDINÆRE Fredag 9. februar 2007, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer