inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering"

Transkript

1 Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: e-post: internett: inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Kl Kl Kl Kl Registrering og lett servering Seminar Årsmøte Dagsorden 1. Åpning v/leder Rasmus Benestad 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Valg av protokollfører og to medlemmer utenfor foreningens interimsstyre til å undertegne protokollen 5. Årsmelding Regnskap Handlingsplan Budsjett Presentasjon av valgkomiteens innstilling 10. Valg av styrets medlemmer, herunder leder Mingling og lett servering For Tekna v/ Ane Hagtvedt

2 Årsmelding 2013 Styret og medlemstall i perioden: Rasmus Benestad Leder Meteorologisk Institutt avd FoU Anders Bjerga Universitetet i Bergen Oddbjørn Dahlstrøm Asplan Viak AS Avd Sandvika Wim Lekens IngeoPower AS Margrethe Lunder Statens vegvesen Region øst Terje Robert Meisler Høgskolen i Sør-Trøndelag Kristin Sæterdal Myhra UiO - Fysisk institutt Jorunn Voje Elkem AS Technology Kristiansand Arnstein Watn SINTEF Byggforsk Sekretariatsbistand fra Tekna sentralt: Ane Hagtvedt. NB! Frem til valg ved ekstraordinær generalforsamling ble Tekna Klima styrt av et interimsstyre. Dette bestod av valgt styre, med unntak av Wim Lekens og Kristin Sæterdal Myhra. Kirsten Lindberg deltok i interimsstyret frem til medio juni Pr var det i Tekna registrert 510 medlemmer i faggruppen Tekna Klima. For medlemskapet i Tekna Klima kreves det ikke inn en særskilt kontingent. Tekna sentralt setter årlig av et beløp som faggruppen kan benytte til aktiviteter. Kommunikasjon ut til medlemmene foregår via Tekna sin hjemmeside, e-post og telefon. Om årets arbeid og aktivitet i regi av Tekna Klima Gruppen har arrangert tre seminarer: - Klima kick-off, , Forskningsparken, Oslo. 110 deltakere. - Valg og vitenskap. Et politisk klima+ konstituerende årsmøte, , Forskningsparken, Oslo. 102 deltakere. - Et varmere nord og selen som klimaforsker, , Linken Møtesenter, Tromsø. 54 deltakere. I 2013 har Tekna Klima først og fremst jobbet med å opprette gruppen og å informere om tilbudet til Teknas medlemmer.

3 Regnskap 2014 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Bilagsspesifikasjon Bilagsnr Bilagsdato Bilagstekst Bevegelse i perioden Forbruk hittill i år Årsbudsjett Prosjekt Klima-kickoff , Prosjektleder Hagtvedt, Ane Konto Reisekostnader tillitsvalgte: Totalt for konto Reisekostnader tillitsvalgte 1 727,00 Konto Møtekostnader eksterne: Totalt for konto Møtekostnader eksterne 6 421,00 Totale Kostnader 8 148, ,00 Totalt for prosjekt Klima-kickoff ,00 Prosjekt Tekna Klima, Prosjektleder Hagtvedt, Ane Konto Reisekostnader Tekna ansatte: Totalt for konto Reisekostnader Tekna ansatte 1 302,80 Konto Reisekostnader tillitsvalgte: Totalt for konto Reisekostnader tillitsvalgte ,10 Konto Reisekostnader foredragsholder: Totalt for konto Reisekostnader foredragsholder 4 213,00 Konto Møtekostnader interne: Totalt for konto Møtekostnader interne 4 111,62 Konto Møtekostnader eksterne: Totalt for konto Møtekostnader eksterne ,64 Konto Diverse arrangementkostnader: Totalt for konto Diverse arrangementkostnader ,80 Konto Profileringsartikler: Totalt for konto Profileringsartikler 1 985,00 Konto Gaver/priser: Totalt for konto Gaver/priser 1 130,00 Konto Abonnementer: Totalt for konto Abonnementer 1 480,00 Totale Kostnader , ,96 Totalt for prosjekt Tekna Klima ,96 TOTALT FOR ALLE PROSJEKTER , ,96

4 Handlingsplan 2014 I 2014 vil gruppen jobbe med å få flere medlemmer og arrangere seminarer. Det er blitt etablert et høringsutvalg, hvor Tekna Klima fortløpende vil gi innspill på ulike høringer som er relevante for gruppen. I tillegg vil det arbeides med videreutviklingen av undervisningsopplegget Klimatoppmøte i skolen, som Tekna Realistene og Tekna Klima har overtatt fra Teknologirådet. Tiltak Arrangement Medlemsmøter våren 2014 Hvordan er tiltaket planlagt gjennomført? Planlagt gjennomført Bergen/Stavanger Mars Trondheim April Lærerkonferanse, Oslo Mai Tekna Klima årsmøte Forskningsparken/Oslo April Medlemsmøter Høsten Ås August/september 2013 Stavanger/Bergen September Oslo Oktober Tromsø Oktober Profilering i egne arrangementer Klimatoppmøte i skolen Undervisningsopplegg Hele året Seminar på sørlandske Konferanse Høst 2014 lærerstevne Profilering i andres arrangementer Verving Relevante arrangementer Hele året VIVO Trondheim 23. januar Karrieredagene Diverse Diverse Styreaktiviteter Styremøte Fysisk i forbindelse med Teknas Faglige 7. februar årsmøte Styremøte Fysisk i forbindelse med Årsmøte april Styremøte Statusmøte telefonmøte juni 2014 Styremøte Planlegge høst 2014 telefonmøte august 2014 Styremøte Planlegge strategisamling telefonmøte oktober 2014 Strategisamling Fagkomiteer og styrer november 2014

5 Budsjett 2014 Styret har utarbeidet nedenstående budsjettforslag som legges frem for årsmøte til orientering. Inntekter: kr Støtte, Tekna kr Faglige midler, Tekna kr Samfunnsmidler, Klimakonferanse kr Samfunnsmidler, Klimatoppmøte i skolen kr Utgifter: kr Arrangement/Aktivitet: kr Seminar Årsmøte kr Seminar Bergen kr Seminar Trondheim kr Seminar Tromsø kr Seminar Oslo kr Seminar Stavanger kr Lærernes klimakonferanse kr Klimatoppmøte i skolen kr Totalt faglige midler: kr Reisekostnader Tekna-ansatte kr Reisekostnader tillitsvalgte kr Møtekostnader kr Diverse arrangementkostnader kr Gaver/priser kr Representasjon/profilering kr Totalt sentrale midler kr Balanse kr 0

6 Valgkomiteens innstilling Til årsmøtet i Tekna Klima 2014 Tekna Klima: Valgkomiteens innstilling og rapport 2014 Vi viser til vedtekter for Tekna Klima, 3. Valgkomiteen for 2014 avgir herved sin innstilling til årsmøtet, samt rapport om valgkomiteens arbeid. Styrets medlemmer innstilling 2014 Kandidat Verv Status og valgperiode Rasmus E. Benestad (Meteorologisk Institutt) Oddbjørn Dahlstrøm (Asplan Viak AS) Margrethe Lunder (Statens vegvesen) Arnstein Watn (Sintef Byggforsk) Jorunn Voje (Elkem AS) Wim Lekens (Norsk Vind Energi AS) Terje Robert Meisler (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Kristin Sæterdal Myhra (Universitetet i Oslo Fysisk institutt) Anders Bjerga (Universitetet i Bergen) Leder

7 Valgkomite 2015 Innstilling 2014 Kandidat Verv Status og valgperiode Borgar Aamaas (Cicero Senter for klimaforskning) Kjetil Korsnes (Universitetet i Nordland) Uta Gjertsen (Statkraft Development AS) Medlem Medlem Medlem Gjenvalg Gjenvalg Valgkomiteens arbeid Valgkomite for 2014 har bestått av Borgar Aamaas (Cicero Senter for klimaforskning), Kjetil Korsnes (Universitetet i Nordland) og Sissel B. Eggen (leder, Rambøll Norge AS). Valgkomiteen har hatt to nettmøter, samt gjennomført telefonintervjuer med leder og samtlige sittende styremedlemmer. Vi har hatt bistand fra Teknas generalsekretariat for fremskaffelse av elektronisk medlemsliste, samt informasjon om personer som har ytret ønske om verv. Tekna Klima hadde sitt første ordinære årsmøte i oktober De styremedlemmer som står på valg i 2014, har dermed hittil sittet i kun 1/2 år, mens ordinær valgperiode etter vedtektene er 2 år. Valgkomiteen mener foreningen vil være tjent med at disse styremedlemmene fortsetter i sine verv gjennom en ordinær toårsperiode. Alle har sagt seg villig til dette. Vi takker årsmøtet for en interessant oppgave. Ny Oslo Bodø - Trondheim Tekna Klima - Valgkomiteen 2014 Borgar Aamaas (sign) Kjetil Korsnes (sign) Sissel B. Eggen (sign)

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte inngår

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014

GENERALFORSAMLING 2014 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING ÅRSMØTE 2013 SAMFUNNSVITERNE TROMS I henhold til e-post av 29. april 2013, ble det varslet om årsmøte i Samfunnsviterne i Troms. Dato: Torsdag 30. mai 2013 Tid: 16:30-18:30 (forfriskninger ved ankomst,

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap 1 Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2013 Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 12. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 14.50. Rådsmedlemmer:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013

Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fiskehelseforeningen, faglig gruppe i Tekna Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013 Fiskehelseforeningens (FHF) styre har for 2013 vært sammensatt av: Silje Fløtnes

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Årsmøte for 2014. IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl. 10.30 14.00

Årsmøte for 2014. IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl. 10.30 14.00 Årsmøte for 2014 IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl. 10.30 14.00 Dagsorden kl. 10.00 kl. 10.30 Registrering Årsmøte: 1. Konstituering (kontroll av antall stemmer og

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer