I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn"

Transkript

1 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: ONSDAG, 11. FEBRUAR 2004 KL STED: ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn Påmelding innen 4. februar til: Teknas Distriktskontor Telemark/Vestfold Teknologisenteret, Kjølnes Ring, 3914 Porsgrunn Tlf fax e-post DAGSORDEN: 1. Åpning, valg av ordfører 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Årsberetning Regnskap Avdelingskontingent 6. Øvrige saker - lovendringsforslag 7. Valg Omvisning og servering Porsgrunn, 15. januar 2004 Med hilsen Styret i NIF Telemark avdeling Sivert Ose Leder

2 ÅRSBERETNING 2003 Kjære Tekna-medlemmer Fra nyttår er du medlem av Tekna, og NIF er historie. Etter en lang prosess vedtok Representantskapet i fjor vår å skifte navn til Tekna Teknisk-Naturvitenskapelig Forening. Navneskiftet skjer bl.a. for å gjøre oss sterkere, og for å gjøre oss til en organisasjon som er det naturlige valget for ALLE som har en høyere teknisk-naturvitenskapelig utdannelse, enten vi nå er sivilingeniører eller ei. Men selv om vi skifter navn skal vi ikke kaste vrak på alt det gode ved NIF. Vi skal fremdeles være gjenkjennelig! Samtidig arbeider vi alltid aktivt for å utvikle nye og attraktive tilbud til dere alle. I forbindelse med navneskiftet gjennomføres en annonsekampanje i flere større aviser. Annonsene fokuserer på det arbeidet vi alle gjør for å skape et bedre samfunn. Målet er at vi skal bli bedre kjent blant alle. Hvis du ikke ser dem i f.eks. VG finner du dem på nettsidene også. Hovedstyret vedtok før årets Representantskapsmøte at det neste møtet, i 2005, skal holdes i Skien. Vi satser på å skape et godt R-møte med et bakteppe som fokuserer på industriutvikling og verdiskaping. Etter årets møte er Telemark godt representert i hovedstyret, både med president Gunnar Berg og Marianne Harg. Lokalt vil vi også forsøke å bli mer synlig! Fra Teknas samfunnsmidler ble Telemark avdeling tildelt som skal brukes til å dele et antall matematikkryggsekker til barneskoler (se også informasjon) og som skal brukes til arrangementet ingeniørenes dag, der vi forsøker å øke rekrutteringen til utdanning innen tekniske fag. Vi har bak oss noen turbulente år med omstillinger og nedleggelser. Heldigvis virker det som om optimismen er stigende, og at det er vårt håp at dette vil føre til bedre tider både for dere som er medlemmer, og for resten av Telemark. Våre talsmenn har vært aktive i mediedebatten også i 2003, og da spesielt omkring temaet norsk industripolitikk. Forholdene for norsk industri vil sikkert bli mye debattert også i 2004, forhåpentlig også med Tekna mer synlig enn før. Telemark og Vestfold avdelinger arbeider aktivt via sitt Fagråd med kursopplegg for medlemmene og andre målgrupper. Seniorgruppa vil også fortsette sine aktiviteter. Vi oppfordrer medlemmene til å oppsøke Teknas nettsider, som vil være under stadig utvikling. Her finner du aktuelt stoff for alle avdelingene så vel som for hovedforeningen. For Tekna Teknisk-Naturvitenskapelig Forening Telemark avdeling. Sivert Ose 1. Medlemsstatus. Avdelingen hadde pr Avdelingen hadde pr medlemmer 1091 medlemmer

3 2. Tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte i 2003 har vært: Styret: Varamedlemmer: Leder Sivert Ose Tone Funder Rabe Nestleder Randi Toreskås Holta Lars Tangerås Sekretær Peder Vidnes Kasserer Turid Haugerød Styremedlem Stein Helleborg Styremedlem Ola Langeland Revisor: Vararevisor: Ragnar Stokke Tore Gabrielsen R-møterepresentanter : Sivert Ose, Ola Langeland, Randi Holta, Stein Helleborg Valgkomite: Marianne Harg, Tone Rørvik og Grant Gundersen Andre tillitsverv: Gunnar Berg, president Tekna, gjenvalgt på R-møtet 2003 Marianne Harg, medlem hovedstyret, valgt på R-møtet 2003 Avdelingens repr. Norsk tekn. Museum: John Pande Studentkontaktenes koordinator HIT TF Jon Petter Hauge Medlemmer av «LOKALT FAGRÅD FOR TELEMARK OG VESTFOLD» Ola Langeland, Langesund Peder Vidnes, Skien kommune, Ingeniørvesenet, Skien John O. Pande, Porsgrunn Bjørn Lerkerød, Realistene, Skien 3. Medlemsarrangementer, Ingeniørenes Dag og yrkesmesser Medlemsmøte Hva er NIFs industripolitikk ca. 35 deltakere Årsmøte, Grenland Offshore AS, Langesund - 20 deltakere Medlemsmøte - tema : En orientering fra DnB og Gjensidige Nor om medlemsfordeler - 20 deltakere Medlemsmøte "Energiøkonomisering Hva er en varmepumpe -53 deltakere Medlemsmøte for Notodden og Rjukan, Blefjell sykehus I dag og i fremtiden avlyst pga. få deltagere Familiearrangement Byvandring i Skien 22 deltakere Familiearrangement båttur på Farris 38 deltakere Omvisning på Ibsens Venstøp, Skien - 22 deltakere Medlemsmøte Sentrale spørsmål foran et kommunevalg 40 påmeldte Medlemsmøte Ideer og nyskapning 20 deltakere Medlemsmøte Klimaproblemer 48 deltakere Medlemsmøte Hva skjer innen romfart, Notodden, ca. 85 fremmøtte Vinseminar "Odd Fellow", Porsgrunn 52 påmeldte Medlemsmøte samarbeid med NITO, Gass til Grenland ca 60 påmeldte.

4 Kurs for medlemmer og tillitsvalgte Karriereplanlegging og kompetanseutvikling", Larvik - 18 påmeldte "Presentasjonsteknikk, Porsgrunn -avlyst pga av foredragsholders sykdom Forhandlingsteknikk, Porsgrunn -29 påmeldte Pensjon en viktig del av dine ansettelsesvilkår, Larvik, 20 påmeldte Tema og tariffkonferanser Tariffkonferanse NIF-P Sandefjord gjennomført med 23 deltakere Lønnskonferanse NIF-K - 10 påmeldte Kurs arrangert i samarbeid med lokalt fagråd Gass- og energiteknologidager 2003 i Langesund 141 deltakere Geoteknikk for VA-ingeniører i Skien. 35 deltakere Styreaktiviteter: Styret har holdt 10 møter To arbeidsutvalgsmøte bestående av styrene i Telemark, Vestfold og distriktskontoret. Hovedstyrets møteserie 25. og 26. april 2003 ble holdt i Moss sammen med Buskerud, Telemark og Østfold avdelinger. Til stede fra NIF sentralt møtte president Gunnar Berg, ordfører R-møtet 2003 Marianne Harg og styremedlem NIF-P Åsmund Knutsen. Totalt fremmøte 32 tillitsvalgte samt Distriktskontorleder fra Østfold, Buskerud og Telemark/Vestfold. Hovedtema var følgende: Navnesaken, lov- og vedtektsendringer med bl a endring av antall representanter til R-møtet og foreningspolitiske mål og NIFs utfordringer budsjett for 2003, 2004 og I tillegg har det blitt avholdt forberedende R-møte sammen med Telemark avdelings styre og R-møterepresentanter, også fra NIF-K, NIF-P og NIF-S. På Representantskapsmøtet 2003 som ble holdt i Oslo 13. og 14. juni møtte fire representanter fra Telemark avdeling. Disse var; Sivert Ose, leder for avdelingen, Ola Langeland, Randi Holta, og Stein Helleborg alle styremedlemmer. Ved Avdelingsledermøtet i Oslo 14. og møtte leder Sivert Ose. Hovedstyrets møteserie for høsten 2003 var ved president Gunnar Berg. Møtet ble holdt 24.november i Tønsberg sammen med Telemark og Buskerud avdelinger. Hovedtemaet for møtet var: - Navnesaken fra NIF til Tekna, om Teknas utfordringer i årene som kommer - Hovedstyrets planer for navneskiftet og markering av det sentralt blant annet i lys av utfordringene. Samarbeidsmøter mellom Telemarksavdelingene til NIF, NITO og Høgskolen i Telemark (HIT) om: "Informasjon til skoleverket om høyere teknisk utdanning og yrker Onsdag 10. september ble Ingeniørenes Dag arrangert. Flere vgr.skoler og ungdomsskoler ble invitert til åpen dag på Høgskolen i Telemark (HIT), hvor vi skal ha forskjellige stands fra inviterte bedrifter om temaet - Energi:SOL-GASS-VANN. Dette kan omfatte energipolitikk, effektivisering av nåværende energiforsyning, ENØK, alternative energikilder m.v. Ingeniørenes dag er et samarbeid mellom NITO og RENATE-senteret i Trondheim. Arrangementet er landsomfattende og støttes av Utdanningsdepartementet. I Telemark er det et samarbeid mellom lokale avdelinger av NITO og NIF samt Høgskolen i Telemark (HIT) Målsetting for dagen: Profilere ingeniørprofesjonen og ingeniørenes rolle i samfunnet

5 Bidra til rekruttering til teknologisk utdanning Ingeniører = mangfold, og det ønsker vi å formidle til all ungdom i landet vårt og 31. oktober ble det arrangert "Yrkes- og utdanningsmesse" for ungdoms- og videregående skolene i Telemark. Dette er et samarbeidsprosjekt Yrkesmesse Telemark arrangerte for 4. året på rad i Storhallen på Stevneplassen i Skien. I år deltok til sammen ca 4000 elever fra grunnskolens 10. klasser og fra de videregående skolenes GK-klasser på messen. Sammen med elevene deltok om lag 250 lærere. Distriktskontoret har stått for avdelingens bidrag sammen med Randi T. Holta, og Ola Langeland fra styret og Anders Holmberg og Anders Bentz Sollie fra studentene på samtlige av disse arrangementer. Avdelingen søkte om støtte fra de såkalte Samfunnsmidlene for fire prosjekter: Matematikkryggsekker, ingeniørenes dag, yrkesmesse og demonstrasjonsutstyr for naturfag for ungdomsskoleelever (ved HiT). Avdelingen fikk noen midler til matematikkryggsekker og arrangementet ingeniørenes dag Lovendringer: Representantskapsmøtet (R-møtet) 2003 besluttet å endre foreningens navn til Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening. Derfor er det helt nødvendig å gjøre endringer i avdelingene. Styret har vedtatt å be årsmøtet endre lovenes 6 pkt. 5: Styrets leder velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. 4: første avsnitt: Styremedlemmenes funksjonstid er fastsatt i 6. Porsgrunn, 15.januar 2004 Styret Sivert Ose Randi Toreskås Holta Peder Vidnes Turid Haugerød Stein Helleborg Ola Langeland

6

7 Valgkomiteens innstilling årsmøtet 11. februar 2004 Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: Leder Sivert Ose, Tel-Tek, Porsgrunn gjenvalg (1 år) Styremedlem Ola Langeland, Langesund gjenvalg (2 år) Styremedlem Turid Haugerød, Norsk Hydro ASA ikke på valg Styremedlem Stein Helleborg, Borealis AS, ikke på valg Styremedlem Tone Rabe Funder, Norsk Hydro ASA 2 år ny Styremedlem Lars Andre Tangerås, Jernbaneverket, Utbygging 2 år ny Varamedlem Laila Helgesen Sustain Tech 1 år ny Issa Kashingo, Osebakken vgr.skole 1 år ny Revisor Ragnar Stokke, Hydro Agri Porsgrunn 1 år gjenvalg Vararevisor Tore Gabrielsen, Bamble kommune 1 år gjenvalg Valgkomiteen Tone Rørvik, ScanWafer ASA, Porsgrunn 1år gjenvalg Randi T. Holta, HIT 1 år ny Grant Gundersen, Naturgass Grenland AS 1 år gjenvalg Porsgrunn, Valgkomiteen Marianne Harg Tone Rørvik Grant Gundersen

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 9. februar 2015 kl. 18.00 RHI Normag AS, Herøya, Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 26. januar 2015 I henhold

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening 2002. (Tekstversjon)

Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening 2002. (Tekstversjon) Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening 2002 (Tekstversjon) Innholdsfortegnelse 2002 - et mer synlig NIF...3 1 Organisasjon og samarbeid...5 Foreningspolitisk kongress...5 Hovedstyret...5 Hovedstyrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 18. september 2009 VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 Tekna Forskernes årsmøte avholdes på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo i sammenheng med Teknas forskningskonferanse 15.-16.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer