Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal april ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008"

Transkript

1 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal april ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til Arendal v/ordfører Torhild Rolstad Larsen Velkommen til Vegårshei v/ordfører Maya Twedt Berli Kulturellt innslag v/ Arendal Musikkskole Jenny Marie Waberg (fiolin), Albert Waberg (trekkspill), Kari Hannås (piano) Presentasjon av forarbeid, fremgansgsmåte og resultater for "Time to give" - En Live Aid-konsert i Arendal Kulturhus der formålet var å samle inn midler til gjenoppbygging av sykehuset i Rotifunk, Sierra Leone LC Arendal v/arne Husebye og Kjell Tore Andersen Presentasjon av dansegallaen Sansær'u, Stokkehallen 12. januar 2008, et samarbeidsprosjekt mellom LC Andebu, Sandefjord og Stokke, v/ Jan Oddvar Haugerød. Dansegallaen var utsolgt to uker før konserten fant sted og fikk god medieomtale uten at det ble brukt midler på annonsering. Innsamlet nærmere Kr til Aserbajan. 1.1 ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR ALEXANDER GRØNVOLD 1.2 MINNESTUND 1.3 PRESENTASJON AV DISTRIKTSRÅD LIONSÅRET 2007/2008 DG Distriktsguvernør Alexander Grønvold LC Vegårshei IPDG - Forrige års distriktsguvernør Hroar Thorsen LC Tjølling VDG Visedistriktsguvernør Solbjørg Kolsrud LC Notodden/Telerosa Distriktsstyremedlem Britt Søreid LC Sauherad DK Distriktskasserer Mariann Vatne Schlanbusch LC Grimstad/Perlene DS Distriktssekretær Anne Grete Ydstie Golab LC Tønsberg/Slottsfjellet ITC Leder for informasjonsteknologi og utvikling Asbjørn Larsen LC Risør YEC Leder for ungdom og Leo Britt Mork LC Larvik/Farris IRC Leder for internasjonalt arbeid. Thorleif Søreid LC Sauherad LDC Leder for opplæring Kari Dahle Halvorsen LC Larvik/Farris MEC Leder for medlemsutvikling May Wenche Hegland LC Arendal/Tyholmen NAC Leder for mobbing-rus-narkotika Terje Røberg LC Tjølling PRC Leder for presse og info Finn Thorstensen LC Trømøy WEB Leder nettside Asbjørn Larsen LC Risør SL1 Soneleder Karin Vasbø LC Tønsberg/Slottsfjellet SL2 Soneleder Terje Røberg LC Tjølling SL3 Soneleder Frank Hack LC Bamble SL4 Soneleder Solbjørg Kolsrud LC Notodden/Telerosa SL5 Soneleder Einar G Kvarving LC Risør SL6 Soneleder Arne Martin Gjøseid LC Hisøy SL 7 Soneleder Paul Govertsen LC Grimstad 1.4 VALG AV MØTELEDER Torbjørn Nord, LC Porsgrunn. Vedtak: Enstemmig valgt Protokoll fra Distriktsmøteforhandlingene, D104F, 19. april 08 Side 1/7

2 1.5 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Forretningsorden gjennomgås og godkjennes FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKT 104 F 1. Distriktsmøte velger en møteleder under innledningen til møtet. 2. Distriktsmøte velger 2 sekretærer til å føre protokollen. I protokollen føres inn saksnummer, oversikter og eventuelt innleder i samsvar med dagsorden, taler og forslagsstillers navn og klubb, avstemningsresultat og vedtak. Referat av ordskifte skal protokollføres. 3. Det velges to delegater til å godkjenne protokollen. 4. Møteleder presenterer sakene i den utstrekning det er nødvendig. Distriktsguvernøren og saksordfører kan få ordet når det under saksbehandlingen er nødvendig for ytterligere å belyse saken. Andre kan få ordet inntil tre ganger i samme sak. Det gis 5 minutter for første innlegg. Ved behandling av forretningsorden og for replikk i saksordskiftet gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt i hver sak. Møteleder kan disponere fra ovenstående, foreta ytterligere tidsbegrensning eller sette strek ved inntegnede taler når det er påkrevd, for avvikling av møtet innenfor tidsplanen med rimelig tid til forsvarlig behandling av alle saker på dagsorden. 5. Alle registrerte delegater/deltagere har tale og forslagsrett under møtet. Det er kun delegater som har stemmerett. Forslag til vedtak i sakene som behandles skal leveres skriftlig til møteleder undertegnet med forslagsstiller og klubb. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. Forslag kan heller ikke fremmes etter at det er satt strek på talerlisten. 6. Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Andre saker avgjøres ved alminnelig flertall. PDG er har stemmerett utover klubbens kvote. 7. Når protokollen er godkjent, underskrives den av møteleder, sekretærer og 2 delegater som er valgt til å godkjenne protokollen Vedtak: Enstemmig godkjent. 1.6 VALG AV 2 MØTE REFERENTER Anne Grethe Ydstie Golab, DS, LC Tønsberg/Slottsfjellet og Magne Ingolf Madsen, LC Vegårshei Vedtak: Enstemmig valgt 1.7 VALG AV 2 DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Ingvild Engesland, LC Grimstad Perlene, og Frank Thorsen, LC Tvedestrand. Vedtak: Enstemmig valgt 1.8 DELEGAT OPPROP KORRIGERINGER Vi minner om Lov for D104F: 19 Delegater 1 Hver klubb som pr 31. mars har betalt kontingent til LCI, MD 104 og distriktet, har rett til å sende delegater til DM og RM etter følgende norm : Under 15 medlemmer 1 delegat medlemmer 2 delegater medlemmer 3 delegater medlemmer 4 delegater medlemmer 5 delegater og videre en tilleggsdelegat for hvert 10. medlem Hver klubb har plikt til å sende minst 1 delegat til distriktsmøtet. 2 Tidligere DG er har full delegatstatus på distriktsmøtet utenom sin klubbs kvote. De 10 siste års DG er får Protokoll fra Distriktsmøteforhandlingene, D104F, 19. april 08 Side 2/7

3 personlig tilsendt distriktsmøtepapirene. Deltagerlisten ble korrigert. Det var 78 stemmeberettigde delegater tilstede 1.9 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent. 2. RAPPORTER Lionsåret - mål Handlingsplan for MD Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Strategiplan for Lions i Norge for perioden Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, Planene viser de mål og tiltak som skal prioriteres gjennomført. Planene rulleres hvert år Planene samordnes for alle fagområder for å oppnå maksimal effekt av våre tiltak. Langtidsplaner for organisasjon og utvikling 2.1 RAPPORT FRA DG ALEXANDER GRØNVOLD, LIONSÅRET SLUTTRAPPORT FRA DG HROAR THORSEN, I 104 F, FOR LIONSÅRET RAPPORT FRA VDG SOLBJØRG KOLSRUD i 104 F, FOR LIONSÅRET RAPPORT NARKOARBEID FRA NAC TERJE RØBERG 2.5 RAPPORT PRESSE OG INFORMASJONSARBEID FRA PRC FINN THORSTENSEN 2.6 RAPPORT OM MEDLEMSUTVIKLING FRA MEC MAY WENCHE HEGLAND 2.7 RAPPORT LEDEROPPLÆRING FRA LDC KARI DAHLE HALVORSEN 2.8 RAPPORT FRA FAGSJEF IR & DISTRIKTSKOORDINATOR FOR CSF II THORLEIF SØREID LC Bamble, LC Larvik, LC Notodden, LC Nøtterøy, LC Risør, LC Sandefjord, LC Skien/Bratsberg, LC Tjølling, LC Tvedestrand ble gitt anerkjennelse for sin innsats for CSFII 2.9 RAPPORT UNGDOMSARBEID FRA YEC & LEO C BRITT MORK 2.10 RAPPORT INFORMASJONSTEKNOLOGI ITC / WEB ASBJØRN LARSEN Protokoll fra Distriktsmøteforhandlingene, D104F, 19. april 08 Side 3/7

4 RAPPORTER FRA SONELEDERE: 2.11 RAPPORT SONE 1 SONELEDER KARIN VASBØ 2.12 RAPPORT SONE 2 SONELEDER TERJE RØBERG 2.13 RAPPORT SONE 3 SONELEDER FRANK HACK 2.14 RAPPORT SONE 4 SONELEDER SOLBJØRG KOLSRUD 2.15 RAPPORT SONE 5 SONELEDER EINAR G KVARVING 2.16 RAPPORT SONE 6 SONELEDER ARNE MARTIN GJØSEID 2.17 RAPPORT SONE 7 SONELEDER PAUL GOVERTSEN 3 Økonomi. 3.1 REGNSKAP LIONSÅRET 2006 / 2007 Vedtak: Regnskap for Lionsåret 2006/2007 enstemmig vedtatt. 3.2 REVISJONSRAPPORT Vedtak: Rapporten tas til etteretning. 3.3 BRUK AV OVERSKUDD 2006 / 2007 Vedtak: Overskudd vedtatt overført til DG-fondet. 3.4 FORELØPIG REGNSKAP Vedtak: Forløpig regnskap for Lionsåret tatt til etteretning. 3.5 OVERSIKT OVER FOND D104F Oversikt pr Delegat 13 hadde kommentarer til saken. Vedtak: Forløpig fondsoversikt for Lionsåret tatt til etteretning. 3.6 BUDSJETT FORSLAG FOR LIONSÅRET Vedtak: Budsjettforslaget ble tatt til etteretning. 4. FREMTID / PLANER 4.1 LANGTIDSPLAN FOR DISTRIKT 104F YEC hadde ordet og informerte. LC Sauherad kommenterte problematikk med å være vertsfamilier ettersom medlemmene blir eldre og ba guvernørrådet ta dette opp. LC Tromøy kommenterte kriteriene for utdeling av ungdomsprisen. DG hadde replikk på at ovennevnte problemer er tatt opp i MD. PRC oppfordret til å sende saker til løvenytt. Vedtak:Langtidsplanen godkjent slik den foreligger med overordnet målsetting Protokoll fra Distriktsmøteforhandlingene, D104F, 19. april 08 Side 4/7

5 .2 HANDLINGSPLAN FOR DISTRIKT 104F V / VDG Handlingsplanen ble fremført før pkt 3.6 LC Tønsberg kommenterte VDG s innlegg. Vedtak:Handlingsplanen godkjent som den foreligger. 4.3 INFO OM NESTE ÅRS DISTRIKTSMØTE VED LC NOTODDEN/TELEROSA LC Notodden/Telerosa presenterer sitt opplegg for Distriktsmøtet 09, april 2009 Distriktsmøtet takket ja til invitasjon. 4.4 INFO OM UNGDOMSLEIR 2009 V/ SL7, PAUL GOVERTSEN Informasjonen tas til etteretning. INFO OM GURVIKA LC Larvik informerte Distriktsmøtet om utvidelse av Gurvika v/finn Welberg 5. DISTRIKTSSAKER 5.1 FORSLAG FRA LC ARENDAL OM DISTRIKTSPROSJEKT I 104F LC Arendal presenterte prosjektet for Distriktsmøtet. IRC: CSFII termineres nå, og da er det passende å gå på et nytt distriktsprosjekt, og anbefaler. PDG Kolsrud: Etter at Distriktet ikke har hatt IR-prosjekt, har det blomstret med prosjekter i sonene og klubbene. Negativ til nytt IR-prosjekt i Distriktet, da dette kan skade tilsvarende prosjekter nedover i organisasjonen. Krever skriftlig avstemming. Einar Magnussen, LC Stokke: Støtter PDG Kolsrud. Arne Husebye: Ikke alle har soneprosjekter. Vi har vedtatt 40% til IR. DG: CSFII forsvinner, og når dette termineres bør det være rom for dette prosjektet. PDG Kolsrud: Replikk. Helheten skal vokse videre. Lokale prosjekter er det beste for Lionsbevegelsen. SL5 Kvarving: Rom for soneaktivet og D-aktivitet som binder distriktet sammen. Positiv til prosjektet. LC Hisøy: Dette prosjektet er betydelig mindre enn CSFII, og tror det må være rom for dette prosjektet. Strek satt. Det ble foretatt skriftlig avstemming. JA: 54 NEI: 23 Totalt: 77 Vedtak: Forslaget vedtatt mot 23 stemmer 6. RIKSMØTESAKER RIKSMØTET GJENNOMGANG AV RIKSMØTE SAKER DG gikk gjennom sakene 6.2 INNFORMASJON OM LIONS RØDE FJÆR 2009 Terje Andre Olsen fra Blindeforbundet informerte om Lions Røde Fjær 09, Hurdalsenteret og Blindeforbundet. Lions Røde Fjær skal samle inn penger til nytt undervisningsbygg på Hurdalsenteret som gir fler mennesker mulighet til et aktivt og selvstendig liv. IRC informerte om prosjektet fra Lions-ståsted, og hans inntrykk fra Hurdalsenteret Protokoll fra Distriktsmøteforhandlingene, D104F, 19. april 08 Side 5/7

6 7. VALG Valgkomiteen består av: IPDG Hroar Thorsen, LC Tjølling PDG Finn Erling Haug LC Birkenes PDG Arne Kolsrud LC Notodden Følgende er på valg: Distriktsguvernør (DG)... Periode: 2008/2009 Visedistriktsguvernør (VDG)... Periode: 2008/2009 Ett styremedlem til distriktsstyret... Periode: 2008/2009 IRC Leder for internasjonalt arbeid... Periode: 2008/2010 YEC/LeoC... Periode: 2008/2010 LDC Leder for Lederopplæringent... Periode: 2008/2010 PRC Leder for Presse og media... Periode: 2008/2010 Revisor... Periode: 2007/2008 Valgkomiteens innstilling er enstemmig: Verv Kandidat Klubb Periode DG Solbjørg Kolsrud LC Notodden/Telerosa 2008/2009 VDG Britt Søreid LC Sauherad 2008/2009 Styremedlem Arne Martin Gjøseid LC Hisøy 2008/2009 YEC / LeoC Britt Mork LC Larvik/Farris 2008/2010 LDC Finn Erling Haug LC Birkenes 2008/2011 IRC Elin Shanks Andersen LC Tønsberg/Slottsfjellet 2008/2010 PRC Finn Thorstensen LC Tromøy 2008/2010 Revisor Gunvor Prestårhus LC Notodden/Telerosa 2008/2009 Følgende fagsjefer er ikke på valg: NAC Terje Røberg LC Tjølling 2007/2009 MEC May Wenche Hegland LC Arendal / Tyholmen 2007/2010 Utpekes av Distriktsguvernøren: Distriktssekretær Inger Anne Lindstad LC Notodden/Telerosa 2008/2009 Distriktskasserer Jorunn Lindvåg LC Notodden/Telerosa 2008/2009 ITC Asbjørn Larsen LC Risør 2008/2009 Lions Røde Fjær Thorleif Søreid General LC Sauherad 2008/2009 Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon. Distriktsrådets innstilling til valg på medlem i lovkomiteen Paul Govertsen, LC Grimstad Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon Protokoll fra Distriktsmøteforhandlingene, D104F, 19. april 08 Side 6/7

7 8. DG elects meddelelse 8.1 PRESENTASJON AV DISTRIKTSSTYRET OG DISTRIKTSRÅD FOR 2008/ Avslutning av distriktsmøteforhandlingene Møteleder og Distriktsguvernør avslutter distriktsmøteforhandlingene 19. april Protokoll fra Distriktsmøteforhandlingene, D104F, 19. april 08 Side 7/7

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer