Dagsorden 9. april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden 9. april 2011"

Transkript

1 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik april 2011 Arrangør LC Hisøy Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36

2 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 2/36

3 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Arne Martin Gjøseid Minnestund Presentasjon av Distriktsrådet for Lionsåret Valg av møteleder Valg av 2 møtereferenter Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen Delegat opprop korrigeringer Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av forretningsorden RAPPORTER Handlingsplan og foreløpig rapport for Lionsåret av Distriktsguvernør Arne Martin Gjøseid Endelig rapport fra IPDG Britt Søreid, D104F for Lionsåret Midlertidig rapport fra VDG I Arne Martin Prestrud for Lionsåret Rapport arbeid mot narkotika NAC Karin Vasbø, Rapport presse og informasjonsarbeid PRC Jens Petter Christensen Rapport lederopplæring LDC Britt Søreid Rapport medlemsutvikling MEC Einar G. Kvarving Rapport internasjonalt arbeid IRC Arne Husebye Rapport ungdomsarbeid YC & LEOC Frank Hack Rapport informasjonsteknologi ITC Asbjørn Larsen Sone 1 Mette-Sofie Egenes Graw Sone 2 Kari Dahle Halvorsen Sone 3 Frank Hack Sone 4 Torstein Fosstveit Sone 5 Alexander Grønvold Sone 6 Jens Kr. Morken Sone 7 Torgeir Erdvig REGNSKAP Regnskap for Lionsåret Fondsoversikt pr 4. oktober Disponering av overskudd Sum gjeld og egenkapital pr. 4. oktober Revisjonsrapport for regnskap Foreløpig regnskap pr. 1. mars for Lionsåret Fondsoversikt pr. 1. mars for Lionsåret Oversikt eiendeler pr. 1. mars for Lionsåret DISTRIKTSSAKER VDG I Arne Martin Prestrud: handlingsplan for Budsjettforslag for Lionsåret VDG I Arne Martin Prestrud Endring av Lov for 104F Endring av Arbeidsordning for 104F Sluttrapport vedr. IR-prosjekt pleieavdelingen ved sykehuset i Rotifunk, Sierra Leone Forslag fra LC Arendal om finansiering av prosjektreise (IR) Distriktsstyret forslag om IR-prosjekter Forslag fra LC Tønsberg/Slottsfjellet om IR-prosjekt i Tallinn Forslag fra LC Notodden om IR-prosjekt Childrens Burn Care Foundation Forslag fra LC Arendal om bygging av barneskole i Zambia Forslag fra LC Larvik om innsamlingsaksjon Nye Gurvika Lionsinformasjon Presentasjon av distriktsmøte RIKSMØTESAKER Gjennomgang av Riksmøtesaker ved GRL Arne Kolsrud VALG Valg av DG - Distriktsguvernør for Lionsåret Valg av VDG I Første Vise distriktsguvernør I for Lionsåret Valg av VDG II Andre Vise distriktsguvernør II for Lionsåret Valg av GLT Leder for Globalt Leadership Team, Valg av NAC- Leder for arbeidet mot narkotika Valg av revisor Utpeke Distriktssekretær DS, Distriktskasserer DK, Leder for Informasjonsteknologi ITC FOR DG ELECTS MEDDELELSE Presentasjon av Distriktsstyret og Distriktsråd for Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 3/36

4 ISTRIKTSMØTE 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Arne Martin Gjøseid Distriktsguvernør Arne Martin Gjøseid åpner møteforhandlingene. 1.2 Minnestund La oss i stillhet hedre våre gode Lionsvenner som er gått bort dette Lionsåret. 1.3 Presentasjon av Distriktsrådet for Lionsåret DG Distriktsguvernør Arne Martin Gjøseid LC Hisøy IPDG Forrige års distriktsguvernør Britt Søreid LC Sauherad VDG I Første Vise distriktsguvernør I Arne Martin Prestrud LC Bø VDG II Andre Vise distriktsguvernør II Kjell-Tore Andersen LC Arendal DK Distriktskasserer Mariann Vatne Schlanbusch LC Grimstad/Perlene DS Distriktssekretær Ina Skjævestad Voreland LC Grimstad/Perlene ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør YEC Leder ungdomsarbeid Frank Hack LC Bamble IRC Leder internasjonal og nasjonalt Arne Husebye LC Arendal LDC Leder lederutvikling Britt Søreid LC Sauherad MEC Leder medlemsutvikling Alexander Grønvold LC Vegårshei NAC Leder arbeid mot narkotika Karin Vasbø LC Tønsberg/Slottsfjellet PRC Leder PR og informasjon Jens Petter Christensen LC Øyestad GMT Leder Global Membership Team Kjell-Tore Andersen LC Arendal SL1 Soneleder Mette-Sofie Egenes Graw LC Tønsberg/Slottsfjellet SL2 Soneleder Kari Dahle Halvorsen LC Larvik/Farris SL3 Soneleder Frank Hack LC Bamble SL4 Soneleder Torstein Fosstveit LC Sauherad SL5 Soneleder Alexander Grønvold LC Vegårshei SL6 Soneleder Jens Kr. Morken LC Froland SL7 Soneleder Paul Govertsen LC Grimstad 1.4 Valg av møteleder Finn Thorstensen fra LC Tromøy er forslått som møteleder. 1.5 Valg av 2 møtereferenter DS Ina Skjævestad Voreland fra LC Grimstad/Perlene og Ole Hadland fra LC Hisøy er foreslått som sekretærer 1.6 Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen NN fra LC X og NN fra LC X er foreslått til å underskrive protokollen 1.7 Delegat opprop korrigeringer Ordstyrer foretar opprop 1.8 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 4/36

5 1.9 Godkjenning av forretningsorden FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKT 104 F 1. Distriktsmøte velger en møteleder under innledningen til møtet. 2. Distriktsmøte velger 2 sekretærer til å føre protokollen. I protokollen føres inn saksnummer, oversikter og eventuelt innleder i samsvar med dagsorden, taler og forslagsstillers navn og klubb, avstemningsresultat og vedtak. Referat av ordskifte skal protokollføres. 3. Det velges to delegater til å godkjenne protokollen. 4. Møteleder presenterer sakene i den utstrekning det er nødvendig. Distriktsguvernøren og saksordfører kan få ordet når det under saksbehandlingen er nødvendig for ytterligere å belyse saken. Andre kan få ordet inntil tre ganger i samme sak. Det gis 5 minutter for første innlegg. Ved behandling av forretningsorden og for replikk i saksordskiftet gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt i hver sak. Møteleder kan disponere fra ovenstående, foreta ytterligere tidsbegrensning eller sette strek ved inntegnede taler når det er påkrevd, for avvikling av møtet innenfor tidsplanen med rimelig tid til forsvarlig behandling av alle saker på dagsorden. 5. Alle registrerte delegater/deltager har tale og forslagsrett under møtet. Det er kun delegater som har stemmerett. Forslag til vedtak i sakene som behandles skal leveres skriftlig til møteleder undertegnet med forslagsstiller og klubb. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. Forslag kan heller ikke fremmes etter at det er satt strek på talerlisten. 6. Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Andre saker avgjøres ved alminnelig flertall. PDG`er har stemmerett utover klubbens kvote. 7. Når protokollen er godkjent, underskrives den av møteleder, sekretærer og 2 delegater som er valgt til å godkjenne protokollen Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 5/36

6 2 RAPPORTER Distriktsguvernøren presenterer alle rapporter. 2.1 Handlingsplan og foreløpig rapport for Lionsåret av Distriktsguvernør Arne Martin Gjøseid Generelle forutsetninger: Lions etiske norm og Lions mål. Strategiplan for Lions i Norge for perioden Langtidsplan for MD104, Planene viser de mål og tiltak som skal prioriteres gjennomført. Planene samordnes for alle fagområder for å oppnå maksimal effekt av våre tiltak. Handlingsplan Organisasjon og utvikling Mål Handlinger Virkemidler Status Oppfordre til flere nye medlemmer Benytte sonemøter, MEC Des netto medl. Fornyelse av Lions. Etablere nye klubber GMT apparatet Apparat med 13 personer på plass. Januar -11: 1 ny klubb etablert. Tidsriktig organisasjon tilstrebes L2014 Valgt koordinator av styret for 3 års prosjekt Synlighet Få publikum til å kjenne Lions mer. Benytte media og egen hjemmeside mer. PRC, men vi har alle et ansvar her. Benytte Lions jakkemerke mer Få medlemmer til fortelle mer utad. Noe mer tilbakemelding til PRC, men fortsatt for lite. Noen områder har benyttet lokalpressen mye. Og der kan vi fortsatt bli flinkere. Vi må bare stå på og vær stolte av å være Lions. Soneapparatet Mål Handlinger Virkemidler Status Få etablert ASL og sonelederforum Informere i alle ledd om dette Tilpasses Lov og Arbeidsordning for distriktet. Sonemøter, løvenytt og klubb besøk. SL oppgave. Lovkomiteen Jan-11. ASL (5) og soneleder forum er etablert. Lov og arbeidsordning forslag fremlagt. (godkjennes av DM) NA arbeidet Mål Handlinger Virkemidler Status Få medlemmer til å bli mer engasjert i dette arbeidet og få et eierforhold til saken. NAC og SL Noe økt kunnskap i klubbene synes det å ha blitt. Få ungdom til å bli bevisste på egne valg og bedre oppvekst vilkårene for dem. DMV Tegnekonkurransen Tulipanaksjon Økning av kurs dette året. 1 skole med, det bør bli flere. Har økt tulipan bestillingene med nesten 10% dette året stk bestilt IR arbeidet Mål Handlinger Virkemidler Status Få et IR prosjekt for distriktet Informere i alle ledd om dette og få tilbakemelding fra klubbene. IRC oppgave ved sonemøter, løvenytt og klubbbesøk. Flere forslag fremkommet. Velges under DM VDG-OPPLÆRING. Distriktsguvernørens år startet med VDG samlinger og 4 brevkurs. Det ble også en helg med Lions Leadership som var Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 6/36

7 meget bra. Opplæringen ble avsluttet med 3 lange dager på skolebenken og innsetting som Distriktsguvernør under Convention som ble avholdt i Sydney. Lions Convention 2010 i Sydney. Convention ble stort og med mange inntrykk. Ved å samle over engasjerte Lions i en hall, med veldig amerikansk regi, så følte en virkelig at Lions er en stor familie. Å gå i eget 17.mai tog i Sydney, var en stor opplevelse. Vi fikk forøvrig 2. plass i paraden. Scandinavian Hospitality Room var meget godt besøkt og en vellykket kveld med knytting av mange nye bekjentskap. Nordisk Samarbeidsråd. (NSR) NSR 2011 ble avholdt i Hyvinkèè, Finland januar Tillitsvalgte i landene hadde egne møter, det var også satt av til tid for DG møter. Tema var bl.a. det nye GMT og GLT apparatet. En del diskusjon om vår nye hjemmeside ble det og. Nyttige og gode møter. Selve NSR møtet forgikk sikkert etter tradisjonelt mønster. Nytteverdien kan sikkert diskuteres, men det er jo et system hvor saker fremlegges og avstemninger skal foretas etter gjeldende lover og regler. Klubbstyreopplæring. Det er avholdt 3 klubbstyreopplæringer (3+2+2 soner) og det var generelt gode oppmøter. Soneapparatet Vi startet en prosess med å tilpasse soneapparatet, så det blir mest mulig likt i MD. Vi tilførte assisterende soneleder og innførte soneforum. Det har som målsetting å få flere engasjerte medlemmer som igjen får en effekt på mer synliggjøring av Lions og mulighet for flere nye medlemmer. Distriktet har fått tildelt 5000,- USD fra LCI (dekning av kostnader), hvis vi etablerer 3 nye klubber i perioden (1,5 år). P.t. har vi fått en ny klubb etablert i den aktuelle perioden; LC Hisøy/Diamantene. Dette basert på søknad til LCI om midler for å få til et godt soneapparat som virkelig øker forståelse av viktigheten at alle ledd er involvert. GMT MD har bygget opp en modell som kun har til hensikt å etablere nye klubber. GMT (Global Membership Team). Distrikt F er inndelt i 3 geografiske områder som ikke følger tradisjonelle soner. Vi har fått 13 engasjerte medlemmer til denne oppgaven. Det er utarbeidet dokumentasjon for å gjøre dette nybrottsarbeidet, Hisøy modellen, som benyttes flere steder i MD. Dette er en oppgave som er utrolig viktig for å endre vår trend, så vi får sårt tiltrengte nye klubber. L2014 L2014 er den største endring som Lions Norge skal gjøre, vedtatt på RM 2010 i Bergen. Det er 3 hovedkategorier, Lov, Vekst og Organisasjon. Arbeidet er tuftet på en landsomfattende spørreundersøkelse blant medlemmene. Arbeidet er et prosjekt som avsluttes i Det er valgt av styret, distriktskontakt person for F, President Roald Axelsen, LC Hisøy. Kvinnekonferansen ble avholdt i Grimstad 9. oktober 2010 med LC Grimstad/Perlene som arrangør For 2011 er det LC Arendal/Tyholmen som arrangerer Lions Kvinnekonferanse i september måned. DET ER MITT VALG (DMV) Det er gjennomført mange DMV kurs på skoler i vårt distrikt dette år. Filmen, Narkohund.no, er også et godt supplement til forebyggende arbeid for ungdom omhandlende rusproblematikk. MØTER. Det avholdes stabsmøter 1 gang pr. mnd. (justeres etter behov). Det er avholdt 3 styremøter pr. 1.februar Det er avholdt 1 rådsmøte pr. 1.februar Gjøseid, Arne Martin Gjøseid Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 7/36

8 2.2 Endelig rapport fra IPDG Britt Søreid, D104F for Lionsåret Generelle forutsetninger: Lions etiske norm og Lions mål. Strategiplan for Lions i Norge for perioden Langtidsplan for MD104, Planene viser de mål og tiltak som skal prioriteres gjennomført. Planene samordnes for alle fagområder for å oppnå maksimal effekt av våre tiltak. Handlingsplan Organisasjon og utvikling Mål Handlinger Virkemidler Status Holde administrasjon og tillitsvalgtapparatet oppdatert og tilpasset organisasjonens behov. Jobbe for at organisasjonen utvikler seg kontinuerlig i forhold til det markedet vi er i. Sikre optimal utnyttelse av intern kompetanse. Kompetanseheving og faglig oppfølging av tillitsvalgte. Motivere til kreativitet og nytenkning. Samkjøring av handlingsplaner fra fagsjefene. Kreativt gjenbruk. Fagsjef- og soneledersamling på 1. rådsmøte. Valgfri klubbstyreopplæring. Styreseminarer. Fagkontakt-samlinger. OK OK OK OK OK NAK-samling sonevis. Øke utbredelsen av Lions i distriktet. Oppfølging av distriktets GMTleder. Støtte GMT prosjekter. Handlingsplaner og Hjulet Klubbesøk. OK OK kombinert med sonebesøk. Handlingsplan Ungdomsarbeid Mål Handlinger Virkemidler Status Gi ungdom best mulig grunnlag for å ta riktige valg. Handlingsplaner. Fagsjefgruppe NAC, YC. OK OK Bedre oppvekstmiljø for ungdom gjennom et helhetlig ungdomsarbeid Motivere klubbene til utvidet kontakt med ungdomsmiljøer. Aktiv informasjon til klubbene om narkofondet og øremerkede midler. Motivere og initiere til større bruk av ungdomsutveksling og leiropphold. Promotere aktiviteten Orkester Norden. Kurs DMV. Tegnekonkurransen. Ungdomsprisen. Info på sonemøter og ved klubbesøk. Økt antall kurs. Utdannet 15 NApiloter. Første i landet med DMV for barnehager. OK OK VDG-opplæring. Distriktsguvernørens år startet med VDG samlinger og brevkurs her hjemme under ledelse av MD-LDC Helge Toftner. Det var lærerike og trivelige møter sammen med kolleger fra hele landet. Opplæringen ble avsluttet med Electskolen i Minneapolis under ledelse av PID Jan Holtet. Lions Convention 2009 i Minneapolis. Det ble hyggelig gjensyn med 2.nd Vicepresident Sid Scruggs and his lovely wife Judy som vi traff første gang på riksmøtet i Geiranger. Ved Scandinavian Hospitality Room under Convention fikk vi også besøk av fjorårets IP Al Brandel og frue, årets IP Eberhardt Wirfs og frue. De hadde god tid til å prate og la seg fotografere sammen med oss alle. I år vant vi vår gruppe i paraden (11år siden sist). Fra vårt distrikt ble Gudrun og Kjell Gunnar Heggenes fra LC Bø vinnere i Conventionlotteriet. Nordisk Samarbeidsråd. (NSR) NSR 2010 ble holdt i Aalborg januar På eget initiativ gjennomførte alle DG-ene i Norden et fellesmøte der erfaringer og idéer ble utvekslet. Dette bør bli fast innslag på NSR Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 8/36

9 Valgfri klubbstyreopplæring og styreseminarer. For første gang ble det arrangert sonevis opplæring eller styreseminar som jeg valgte å kalle det. I februar 2009 ble det sendt ut Ønskelister til alle klubbene. Disse ønskene la grunnlaget for styreseminarene. Det var svært godt fremmøte og meget positive tilbakemeldinger. Seminarene ble gjennomført i uke 34 og 35. (august). Lions International syntes opplegget var så bra at de støttet oss med USD Kvinnekonferansen ble avholdt i Bø 26. september LC Grimstad/Perlene er tildelt Lions Kvinnekonferanse i september 2010 etter søknad. Kvinnekonferansen er selvfinansierende og belastes ikke distriktets budsjett. Det er mitt valg. Som første distrikt i Norge kjørte vi DMV kurs for 15 spente piloter. Kurset gikk i Porsgrunn 12. september Oppfølgingskurs ble holdt på Lasses Kro 7. desember Pilotene kom i gang med sitt arbeid like over nyttår og det har allerede ført til flere nye kurs. Enkelte ganger kan det være vanskelig å skaffe kursledere. Som første distrikt i landet har vi også gjennomført DMV kurs for barnehageansatte. Stor begeistring blant deltakerne. NAC Karin Vasbø har lagt ned masse godt arbeid. Takk, Karin for stor innsats. IDE-bank. Styremedlem Arne Martin Prestrud innhentet ideer til aktiviteter fra klubbene. På hjemmesiden vår ligger det nå et arkiv med gode ideer. Takk til Arne Martin for god jobb. Tegnekonkurransen. Det burde være mulig for flere klubber å arrangere denne konkurransen. Dette er en unik mulighet for å gjøre Lions kjent i lokalmiljøet. I vårt distrikt er det kun LC Sauherad som deltar. Bestill tegnesett fra Oak Brook i god tid før skoleferien og informer skolene om at dette kommer til høsten. Rotifunk. Distriktsprosjektet vårt i Sierra Leone er avsluttet. Innredningen av pleieavdelingen ble ferdig gjort våren Metodistkirken har forpliktet seg til å ta et større ansvar for driften av sykehuset. Meningen er at de skal skaffe lokale leger som skal lønnes av kirken. Møter. Det er i dette Lionsåret avholdt - stabsmøter 1 gang pr. mnd. - 5 styremøter rådsmøter, i Risør, i Porsgrunn og på Akkerhaugen. Klubb- og sonemøter. Jeg har i løpet av året vært på sonemøter i alle sonene med unntak av sone 1 og 7. I tillegg har jeg besøkt flere klubber på vanlig klubbkvelder og jubileer. Min beste opplevelse var Lionslekene på Vegårshei, som ble arrangert for 25. gang. Det var stort å få se gleden og engasjementet hos deltakerne og arrangørene. Tilslutt vil jeg takke alle for stort Engasjement og masse Omsorg som gir Trivsel i klubbene. Gvarv, den 18. januar Britt Søreid 2.3 Midlertidig rapport fra VDG I Arne Martin Prestrud for Lionsåret Før året startet, fikk jeg være med på Lions første Regional Leadership Institute. Avviklet i Oslo i tiden 29. oktober til 1. november Det var 24 deltagere fra hele landet, og fra F distriktet møtte Arne Martin Gjøseid og jeg. Dette var et intensivt lederkurs med mye egenaktivitet og dyktige forelesere. Kurset er fulgt opp med nytt kurs høsten Fra driftsåret kan foreløpig nevnes, og hvor jeg har deltatt, i tillegg til møter i egen klubb: 11. august Styremøte Lyngrillen 24. august Opplæringsmøte i sone 1 og august Opplæringsmøte i sone 3 og august Fagsjefmøte i Oslo. 31. august Opplæringsmøte i sone 5, 6 og september Styre og rådsmøte Lyngør november VDG-samling i Oslo 6. desember Soneledermøte Lyngrillen 7. desember Styremøte, Lyngrillen. 11. desember 40 års jubileum LC Drangedal. Utover vinter og vår 2011 kommer styremøter, rådsmøter, distriktsmøte, VDG-samling og Riksmøte i Ålesund, samt avreise til Convention. Bø, 1. januar, 2011 Arne Martin Prestrud VDG 104F 2.4 Rapport arbeid mot narkotika NAC Karin Vasbø, Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 9/36

10 Innledning Fagsjef rapport for Karin Vasbø lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 15. januar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes. Mål for NAC MÅL FOR FAGOMRÅDE OPPNÅDD Fagsjefopplæring Seminarer /opplæring i distriktet Følge opp piloter, helst få en i hver sone, Sikre at klubbene har god kunnskap og får til øking av Det er mitt valg kurs på alle nivåer. Styrke Tegnekonkurransen Månedsbrev til NA- kontaktene Styrke tulipanaksjonen. Alle klubber i distrikt F deltar Team samarbeid i sone 2, 6 klubber Info om NA arbeid Bidra til økt kunnskap om ulike fond og Søknadsprosedyre, samt ungdoms- og tulipanpris. Gjennomførte aktiviteter Klubb besøk Sonebesøk Aktiviteter klubbene. DMV og Narkohunden.no Lions Tulipanaksjon Synliggjørelse og økt salg Lions Tegnekonkurranse Nøtterøy, 1. februar 2011 Fagsjef for NAC Karin Vasbø Deltatt Deltatt på alle og informert om NAC arbeid Holdt kontakt via , ingen nye dette året, mangler i to soner. Stor aktivitet, gode kunnskaper i klubbene. Det har vært økning av kurs dette året Også i år kun en skole som har deltatt Det har vært vanskelig å få oversikt over alle NA-kontaktene, alle som har oppgitt med kopi til presidentene har blitt holdt ajour via . Økt bestilling i år De samme klubbene som før reserverer seg. Besøkt 4 klubber, de 2 neste på nyåret. AKTIVITETER Gjennomført iht. til team besøksplan av soneleder. Program utfra hva klubbene har ønsket. Svært hyggelig å besøke klubbene, hver klubb har sine merkesaker og viser et meget stort engasjement. Utveksling av gode aktiviteter/ideer blir ivrig diskutert. Medlemspleie og hvordan få nye medlemmer er 1ste prioritert hos alle. Sone 1 og 2 spes. vektlagt. Tulipanprofileringen og vising av DVD- en Narkohunden.no På høstens møter med NA- kontaktene og de fleste pilotene ble det rapportert om et stort engasjement i de enkelte klubbene. Det har vært stor interesse for DMV kurs, men ledige DMV lærere har vært en utfordring. Flere skoler/barnehager står på vent. Alle piloter har bøkene for utlån, det er få klubber som har tatt kontakt for bistand av pilot eller undertegnede. Flere klubber har kjøpt filmen Narkohunden.no og planlegger nå møter med skoler, idrettsklubber etc. Økt bestilling, meget bra. Klubbene som reserverer seg er i få tall og har sine begrunnelser som må aksepteres. Alle klubbene blir minnet om profilering av Lions tulipanaksjon. Endring av bestillingsrutinene gjorde at det var færre å purre etter bestillingsfristen dette året. Synd det må brukes tid på purring av en årlig aktivitet. Opplever svært liten eller ingen interesse i klubbene til å henvende seg til skoler eller ungdomsklubber. Tilbakemeldingen er at det er mye arbeid,og liten effekt med hensyn til synliggjørelse av Lions og klubben. 2.5 Rapport presse og informasjonsarbeid PRC Jens Petter Christensen Innledning Fagsjef rapport for PRC, Lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 15. januar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes Mål for PRC MÅL FOR FAGOMRÅDE Artikler og redigering Løvenytt hver måned Innføring/ opplæring nye hjemmesider i 104F Deltagelse på Fagsjefmøte Oslo Deltagelse opplæringstreff 104F i Froland Deltagelse sonemøter Deltagelse i rådsmøte Lyngørporten Løvenytt hver månd Nye hjemmesider Arendal 15. januar 2011 Jens P. Christensen PRC 104 F OPPNÅDD JA UTSATT (Sider ikke klare) JA JA JA flere i mars JA AKTIVITETER Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 10/36

11 2.6 Rapport lederopplæring LDC Britt Søreid Fagsjefrapport fra LDC for deler av lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes. Mål for LDC- 2010/2011 MÅL FOR FAGOMRÅDE Lederopplæring. Sende elever til Leadership Institute som skal holdes i Oslo høsten Forsette arbeidet med fornyelse Fokus på synlighet og klubbenes Kontaktpersoner. Distriktets C-er bidrar med stoff. Påvirke at alle deltar i lederopplæring Sørge for at alle som tar verv skal Delta i opplæring. Aktivisere klubbens K-er. K-er skal delta i opplæringsprogrammet - høyner status. Opplæring soneledere. Fortsette kampanjen for nye medlemmer. Bruke informasjonskampanjen og lederutvikling til medlemsverving. GJENNOMFØRING Kurset i ledelse skulle vært arrangert høsten 2010, men ble av ukjente grunner avlyst. Det er meningen at dette kurset skal bidra til bedre ledere på klubb og distriktsnivå. Under alle klubbesøk i sone 6 har dette vært tema. Klubbkontaktene er avhengig av informasjon fra sin C. Få er inne på nettet og henter ut informasjon de kan formidle videre til klubben. Det har vært kjørt styreseminar på 3 ulike steder i distriktet. President, sekretær og kasserer har vært innkalt. Det har ikke vært midler til å innkalle K-ene, men jeg har satt fokus på deres arbeid ved mine besøk i sone 6. Sonelederne har i dette året ikke fått noen opplæring, den er i år erstattet med sonelederforum. Klubbene må være bevisste på at de må være attraktive. Hvorfor skal min venn/venninne bli medlem i min klubb? Opplæring i bruk av nye hjemmesider for MD104. Hjemmesidene lar seg dessverre fremdeles vente på. Det er derfor ikke gjennomført noen opplæring. Opplæring av tillitsvalgte: Styreseminarer ble gjennomført på 3 steder den 24., 26. og 31. august Fagsjefskonferanse: Jeg var til stede på Fagsjefskonferansen i Oslo august Klubb-besøk. Jeg har besøkt alle klubbene i sone 6 i samsvar med Hjulet sammen med soneleder, med unntak av LC Arendal og LC Tromøy, der soneleder reiste alene. Gvarv, 18. januar 2011 Fagsjef for Lederskapsutvikling Britt Søreid 2.7 Rapport medlemsutvikling MEC Einar G. Kvarving Innledning Fagsjef rapport for MEC lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 15. januar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes Mål for FAGSJEF MÅL FOR FAGOMRÅDE Være tilgjengelig for sone 4 i samråd med soneleder iflg. hjulet. Besøke klubbene etter soneleder og klubbenes behov En ut to inn. Et mål for alle klubbene i D104F OPPNÅDD Besøk på sonemøte i sone 4 23 september 2010sammen med DG Ingen tilbakemelding. Nei! Her må klubbene jobbe. AKTIVITETER Besøk sone Kontaktet soneledere for å få tilbakemelding om tilstand i klubbene og grunner til hvorfor de sliter med å opprettholde medl.tall. Dette for at MEC kan bruke det i sitt videre arbeid. Pr dato: Svar fra en soneleder. 15. januar 2011 Fagsjef for MEC Einar G. Kvarving Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 11/36

12 2.8 Rapport internasjonalt arbeid IRC Arne Husebye Innledning Fagsjef rapport for FAGSJEF lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 15. januar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes Mål for FAGSJEF MÅL FOR FAGOMRÅDE OPPNÅDD Planleggingsmøte med MD-IRC i august VDG 1 deltok da IRC ikke hadde tiltrådd vervet Oppfordre klubber til aktiv bruk av Melvin Jones Fellowship Totaloversikt for 2010 kommer senere Lage handlingsplan for IR-arbeidet i distriktet HP utarbeidet. Godkjent av distriktsstyret Utsendt til klubben ultimo desember Initiere klubbene til å foreslå nytt IR-prosjekt Informasjon sendt pr. e-post og via Løvenytt. IRC har kontaktet LAN for mulig sentralt foreslått IR-prosjekt for vårt distrikt. Få klubbene til å velge sin IRK for best mulig 28 klubber har nå utpekt sin IRK kommunikasjon mellom klubb og IRC Ferdigstille det tidl. IR-prosjekt, pleieavdelingenen ved sykehuset i Rotifunk, Sierra Leone 45 av 46 klubber har deltatt og betalt iflg.budsjett. Prosjektet ferdig. Kr ,87 oversendt til samarbeidspartner. Påvirke klubbene til å bevilge til de prioriterte prosjekter, Resultat pr av totalmål for Katastrofefonder, LCIF og NSR Katastrofefond: Mål: 72000,- Oppnådd: 87600,- LCIF: Mål: 24000,- Oppnådd: 24100,- NSR: Mål: 20400,- Oppnådd: 5562,- AKTIVITETER Gjennom aktiv informasjon bevisstgjort alle klubber om viktighetheten av IR Via e-post oppfordret alle til gratisabonnement av NORADs fagblad Bistandsaktuelt Alle klubber har fått tilsendt HP for IR Utarbeidet oversikter over IRbevilgninger Gitt klubbene oversiktstabeller og annen informasjon innen det enkelte IR-området, inkl. status for MJF Aktivt salg av Lion Mints Gjennom e-post gjort klubben oppmerksom på denne inntekts-automaten som er øremerket IR Div. info om fadderbarn i Uganda Mål 2010/11: kr ,- Oppnådd pr : ,- Arendal, 13. januar 2011 Arne Husebye IRC i 104F 2.9 Rapport ungdomsarbeid YC & LEOC Frank Hack Innledning Fagsjef rapport for YC FrankHack, lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 15. januar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes Mål for FAGSJEF MÅL FOR FAGOMRÅDE Sommerleirer i utlandet Sommerleir i Distrikt F Camp (On sea and land 2011) sone 1 og 2 er organisatorene Øke / informere distriktets klubber om ungdomsarbeidet Få bedre samarbeid mellom klubbene og sonene OPPNÅDD 2 jenter skal på leir i Tyrkia/ LC Sauherad 1 jente skal på leir i USA/ LC Tromøy (Påmeldingspapirene er send ) Sommerleirer utlandet Sommerleir i Norge AKTIVITETER Søknadene er send og ungdommene reiser i sommer Møtene i forbindelse med On Sea and Land 2011 i full gang. Innbetaling av klubbene til dette prosjektet går tregt. Med Brit Mork som leirsjef ser ut til at alt er under kontroll. Jobben med å skaffe vertskap familier er alltid en utfordring Stathelle, 15. januar 2011 Fagsjef for YC Frank Hack Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 12/36

13 2.10 Rapport informasjonsteknologi ITC Asbjørn Larsen Innledning Fagsjef rapport for ITC Lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes Mål for ITC MÅL FOR FAGOMRÅDE Videreføre bruken av digitale verktøy i alle ledd i organisasjonen OPPNÅDD Oppdatert alle klubbenes e-postkasser til videresending til P, K og S. Oppdatert klubbenes nettsider med nye presidenter, publisert artikler for både distrikt og klubbene. Oppdatere medlemslister Vedlikeholde medlemsregisteret med spesiell vekt på korrekte e- postadresser for alle. Oppdaterer medlemslister for alle klubbene i landet på nettet 2 ganger mnd. Produsere Løvenytt Produsere Løvenytt og publisere dette til medlemmene hver måned. Innføring av nye nettsider for Lions Deltatt på fagsjefsmøte i august. Lanseringsdato desember Planlegge opplæring for de nye Internett-sidene Sammen med PRC og sonelederne å planlegge opplæringsseminarer når nye nettsider er klart for bruk. Deltatt på møter i distriktets regi Deltatt på 3 styremøter, 4 stabsmøter og 1 rådsmøte. 2. rådsmøte berammet til 19. februar 2011 Oppdatert klubb-epost til nye tillitsvalgte Oppnådd Oppdaterer og kontrollerer medlemsregisteret Fortløpende gjennom året Oppdatere klubbmedlemslister for MD 2 ganger pr. mnd Oppdatere klubbers og distriktets hjemmeside Fortløpende gjennom året Klubbesøk i sone 7 med SL Torgeir Erdvik Distriktsmøte Deltatt på: AKTIVITETER Ingen møter hvor ITC har deltatt Laget egne nettsider for distriktsmøtet, og påmeldingssystem for dette Fagsjefsmøte i Oslo, august 2010, hvor Lions nye nettsider ble presentert og jobbet med. Stabsmøter, distriktsstyremøter, distriktsrådsmøte Risør, 1. Februar 2011 Fagsjef for ITC Asbjørn Larsen Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 13/36

14 2.11 Sone 1 Mette-Sofie Egenes Graw Sonerapport for Sone 1-104F for deler av lionsåret Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes. MÅL OPPNÅDD Planlegge høsten, ha møte med alle presidentene, 1 møte om nye klubber fant sted , samt 1 bli kjent med hverandre og dele felles info presidentmøte er avholdt Besøke alle klubbene (7) i sone 1 Alle 7 klubbene er besøkt pr Skaffe sted til opplæring nye styremedlemmer Sonemøte 1. sonemøte var , neste sonemøte våren 2011 er berammet til Sende rapporter fra alle klubb-besøk til DG og fra møter med presidentene.til klubbene og DG. Opplæringssted/mat for nye styremedlemmer i sonen skaffet til august 2010 i Sandefjord av SL sone 2. Sone 1 innkalte sine egne til nøtet Tønsberg vandrerhjem med i alt 21 personer tilstede. Herav DG Arne Martin Gjøseid, eks-yec Brit Mork - ungdomsleir 2011, NAC-Karin Vasbø narkofilm og Anne Grethe Ydstie Golab om nye klubber i sonen/ Norge Presidentene har fått rapport fra møtet samt Er lagt inn på nett i sone 1. DG-Arne Martin Gjøseid har fått kopi av alle rapporter fra klubb-møtene i sonen Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført pr. 5. januar Brit Mork var på forespørsel fra LC Stokke med dit. Føler at det er et meget godt samarbeide med presidentene og jeg synes jeg blir meget hyggelig mottatt i alle klubbe Aktiviteter klubbene KLUBB LC Andebu Antall medlemmer 30 LC Nøtterøy Antall medlemmer 25 LC Sem Antall medlemmer 29 LC Stokke antall medlemmer 21 LC Tjøme Antall medlemmer 29 LC Tønsberg Antall medlemmer 17 LC Tønsberg Slottsfjellet Antall medlemmer 36 Tønsberg 14. januar Soneleder Sone 1 i MD104 F Mette-Sofie Egenes Graw AKTIVITETER Tulipansalg som økes for hvert år. Barnehjemmet i Azerbajdsjan i samarbeid m/ LC Stokke og LC Sandefjord avsluttes i nær fremtid med overlevering av kr ,-. Har batteriaksjon /utdeling av strøsand til alle over 75 år (skifter for /deler ut til eldre).3 medlemmer er natteravner for Tønsberg Bymisjon. DMV brukes ikke, men alle skolene i området støttes i sine prosjekt mot rusmisbruk. Hvert år bygges lekestue fra A - Å som loddes ut. Støtte gis hvert år til de hvite bussene som 9 klasse på ungdomsskolene drar med til Tyskland. De driver med pensjonistkjøring og maler for pensjonister. Deler hvert år ut hedersbevis (ære og berømmelse) til en i området som har fremhevet seg i/utenom Lions. Tulipansalg, skal i år øke salget., Bokmarked 1 gang pr.år. De er gode på DMV. Høsten 2010 ble ca.120 lærere fra 2 folkeskoler undervist med 2 x 2 dagers kurs, og 2 x 1-dags kurs. Høsten 2011 skal ca.120 lærere på oppfølgingskurs. Fikk ,- fra den lokale Sparebank 1 (tidligre Nøtterø Sparebank) i støtte. Strøsand deles ut til eldre, samt batteriskifte brannvarslere. Har bra tulipansalg, Følger ikke DMV men har eget opplegg rettet spesielt mot ungdomsskolene (bruker ca kr ,- pr. år) hvor de samarbeider med skolene om rusfritt miljø - samt opphold på øya Hudø, deler ut juleblomster til eldre, strandrens på Vallø, Baglerbørs april/september samt salg Tønsberg Torv i desember (kjøtt, kalendere, kransekaker, konfekt + ting laget av medlemmer i samarbeid med LC Tønsberg og LC Tønsberg Slottsfjellet. Gir årlig ut Tønsberg kalenderen (flotte bybilder) som i år har motiv hvor dagens bilde fra Tønsberg er i farger, med samme motivet fra mange år tilbake i sort/hvitt.) De selges av/ og deles ut av skoleelever. Nytt av året, inngått avtale med bygartneren om vedlikehold av Gunnarsbø-parken i Tønsberg mot betaling. En del medlemmer møtes 1 gang pr uke om formiddagen. Tulipansalg, mintsalg og Omega-3. Stor årlig Kunstutstilling i oktober/november med kunstnere, Stort samarbeide med LC Andebu og LC Sandefjord om barnehjem i Azerbajdzjan som avsluttes i nær fremtid med siste utbetaling av kr ,-. Dugnader: maler og legger om tak Tulipansalg som øker år for år. DMV mot barne- og ungdomsskolene er avholdt for lærere, samt på foreldremøter. Medlemmene bærer rundt bransjeregistre for næringslivet. Planlegger garasjesalg (i gymsal), alle medlemmene må rydde i egne skuffer og skap. Tulipansalg. Baglerbørsen april/september samt salg Tønsberg Torv i des3mber (kjøtt,kalendere, kransekaker, konfekt + ting laget av egne medlemmer) i samarbeid med LC Sem og og LC Tønsberg Slottsfjellet, bokmarked, vedlotteri og granbaraksjon. En del medlemmer møtes 1 gang pr. uke om formiddagen. Tulipansalg, med aktiv NAC i front. Samarbeider med LC Tønsberg og LC Sem på Baglerbørsen april/september samt Tønsberg Torv i desember (kjøtt, kransekaker, konfekt og ting laget av medlemmene). Kunstutstilling 1. weekend i november hvert år med lotteri hvor mottager er bestemt på forhånd. Kirkens Bymisjon fikk ,- i desember DMV har ivrig NAC, som har organisert opplæring av lærere i ungdomsskolene og i barnehager. Har hjulpet SAS julefly i 7 år - 3 personer fra klubben fikk være med i desember 2010 til (Kopli utenfor Tallinn, Estland). Klubben forbereder forslag til IR-prosjekt om Koppli. Muctar Koroma bosatt på Nøtterøy har fått ,- til oppbygging av ny videregående skole i Rogbanka, Sierra Leone. Har også fått støtte tidligere. Har PRK som er meget aktiv mot Løvenytt, The Lions og Tønsbergs Blad. Klubben har også Soneleder og NAC, ikke NAK i Medlemmene møtes hver onsdag om formiddagene i ukene man ikke har medlemsmøte Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 14/36

15 2.12 Sone 2 Kari Dahle Halvorsen Innledning Sonerapport for Sone 2 for deler av lionsåret 2010/2011 Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden1 februar 01. mai 2011 ettersendes MÅL OPPNÅDD At soneleder oppleves som støtte for klubbene SL har arrangert 2 presidenttreff, et sonemøte og besøkt mange av klubbene. De siste blir i februar/mars At medlemmene i sone 2 opplever og gir godhet Klubbene har meningsfulle program og aktiviteter. De gir godhet til At klubbene engasjerer seg i ungdomsarbeid, spesielt ungdomsleiren som er i sone 1 og 2 sommeren 2011 At klubbmedlemmene er Lions med stolthet og glede At medlemstallet øker med +2 for hver klubb og +14 for sonen At Lions nasjonaldag tulipanaksjonen blir en festdag nærmiljøet og klubbmedlemmene Det blir sommerleir på Bergeskogen sportell i Larvik fra i Besøk i vertsfamilier fra Det er vanskelig å skaffe nok vertsfamilier. Klubbene deltar i programmet. Leirkomiteen jobber frem mot leiren. Jeg har opplevd stolthet og glede i klubbene. De har en del kunnskap om Lions. De er glad for arbeidet de gjør for andre. Siden i fjor har LC Tjølling fusjonert med LC Larvik. Det har ført til noe avskalling. Noen klubber har økt medlemstall, noen har mistet en del medlemmer. Målet nås ikke. Vi prøver å inspirere til en markering i byene Larvik, Stavern og Sandefjord den dagen. Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført innen distriktsmøtet. Aktiviteter klubbene KLUBB LC Hedrum Antall 26-2 LC Larvik Antall 35 LC Larvik/ Farris Ant 18-4 LC Sandefjord Antall 32 LC Sandefjord/ Hjertnes Antall LC Sandefjord/ Sandar Antall AKTIVITETER Har båtlotteri. Er aktive i arrangementet av Farrisleiren for psykisk utviklingshemmede. Fyrtårn: Er med på bingo, underholding på sykehjem, medarrangør på Gurvikadag, bidrar praktisk ved eldres dag i Stavern, deltar en dag på Farrisleiren, kransekakesalg, granbaraksjon, Lions mint. Fyrtårn: Gurvika Har moteshow og julelotteri, lager kaker til eldre til jul, deltar en dag på Farrisleiren. Lions mint, selger Lionsforklær. Tulipanaksjon. Er teknisk arrangør ved ungdomsleir i Fyrtårn: Gurvika, Peru Selger omega 3, Runars allsportgruppe, kjører kommunestyredokumenter, vedhugging, turaktiviteter i nærmiljø, bingo, det er mitt valg, Fyrtårn: Nepal, Runars allsportsgruppe Serverer i VIP-losjen for Sandefjord fotball, selger omega 3, selger kaker etc på julemarked, kjører bøssebærere ved TV aksjonen, selger Lions mint, kunstkort, tulipaner Legger ut granbar og steller graver i Sandefjord, Homestart hjelp til barne- familier, Frivillighetssentralen, kjører bøssebærere til TV aksjonen, Stavern, 20. januar 2011 Soneleder Sone 2 Kari Dahle Halvorsen Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 15/36

16 2.13 Sone 3 Frank Hack Innledning Soneleder rapport for SL3, Frank Hack, lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 15. januar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes MÅL FOR sone3 OPPNÅDD 1 sone møte høsten og 1 sonemøte våren Felles aktiviteter for klubbene i sonen Andre aktiviteter Aktiv medlemsverving Alle klubbene var representert og DG var tilstede på det første møtet. Målet er ved siden av lions/ klubbsaker, å bedre samarbeidet også når det gjelder verving av nye medlemmer. Granbar aksjon Klubbene hogger granbar og legger det ut på alle kommunens kirkegårder lørdag før allehelgensdag Tullipanaksjon Innkjøpstallene viser en betydelig stigning i forhold til årene før! Julelotteri i samarbeid med avisen varden er det ett stort lotteri som gi klubbene inntekter for humanitært arbeid! Porsgrunn Lc har sitt største arrangement i forbindelse med tenning av juletre med utdeling av pakker til barna div. salg og underholding. Bamble Lc hadde med seg barn med innvanderbakgrunn på fotbalkamp på ODDstadion. Odd skaffet rimelige billetter og supporter utstyr! Kommunen skaffet.2 små busser. Være bussjåfør på lastebil med alle slags nyttig utstyr til Litauen. Være hjelpemannskap ipølsekiosk/inngang etc. på Handelsstevnet. Bære sten og monterer stoler i forbindelse med utbygning av Stathelle kirke. Underholde som musiker på sykehjem og andre arrangementer (dette er kun ett utvalg) Har er det gjort en god jobb, mange nye medlemmer er kommet til, dessverre er det ikke lett få overskudd, frafallet `spiser`det meste! Sommerleirer utland Sommerleir i Norge AKTIVITETER Søknadene er sendt og ungdommene reiser i sommer Møtene i forbindelse med On Sea And Land 2011 er i full gang innbetaling fra klubbene til dette prosjektet går tregt. Med Brit Mørk som leirsjef ser alt ut til å være under kontroll. Jobben med å skaffe vertskap familier er alltid en utfordring Stathelle, 15. januar Soneleder Sone 3, Frank Hack 2.14 Sone 4 Torstein Fosstveit Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 15. januar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes DATO AKTIVITETER 24. august 2010 Seminar for tillitsvalgte sone 1 og 2 i Sandefjord. 26. august 2010 Arrangør av seminar for tillitsvalgte sone 3 og sone 4 på Gvarv. 23 deltakere september 2010 Distriktsrådsmøte Lyngørporten. 23. september 2010 Sonemøte på Gvarv med temaene medlemsutvikling/nye klubber v/mec Einar og det nye sonelederapparatet v/ DG Arne Martin. 9 deltakere fra LC Bø, LC Nome, LC Notodden og LC Sauherad. November 2010 Arbeidet med å finne kandidat til assisterende soneleder (ASL) i sone 4 med vellykket resultat. 6.desember 2010 Sonelederforum på Brokelandsheia. Få sonelederapparatet på plass. Nye ASL, stillingsinstrukser, Lover og Regler, Organisasjonsstruktur. Januar 2011 Sammen med Frank i sone 3 utarbeidet et utkast/notat til organisasjonsstruktur i det nye sonelederapparatet. Gvarv, 15. januar 2011 Torstein Fosstveit Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 16/36

17 2.15 Sone 5 Alexander Grønvold Rapport fra sone 5, 104F. Det har hittil i år blitt avholdt ett sonemøte med god representasjon fra klubbene. Møtet ble holdt i lokalene til LC Tvedestrand 14. oktober. DG var tilstede og holdt et godt innlegg der han spesifiserte aktiviteten i distriktet i det forestående lionsår. Dette ble meget godt mottatt. I og med at DG ikke lenger besøker alle klubber er det viktig at sonemøtene blir en arena der DG får direkte kontakt med klubbene. Pr. desember 2010 har sonen fått sin ASL; Bård Kongsjorden fra LC Gjerstad. Dette er en ung, dyktig og interessert mann som kan tilføre sonen nye tanker og ideer. Han vil med sikkerhet bli en god samspiller med DG. Det har i en periode vært arbeidet for å få flere kvinner med i Lionsklubbene i sone 5. Eventuelt at man stiftet en ny klubb for kvinner. Det er spesielt LC Risør som har tatt tak i oppgaven og som arbeider aktivt med saken. Det kan se ut som om løsningen blir at Risørklubben åpner for kvinner. SL har invitert seg selv på klubbens møte i februar for å få førstehånds opplysninger om hva som skjer og når. Vi har et problem i Kragerø; klubben her er ikke nedlagt men all aktivitet er stoppet opp. Man har forsøkt å få denne i gang igjen, men så langt uten å lykkes. Vi MÅ prøve igjen. Alle klubbene ser ut til å ha gode og inntektsbringende aktiviteter, og det er ikke rapportert problemer med større frafall av medlemmer fra noen enkeltklubber, ei heller at man har problemer med å stille et funksjonsdyktig styre. Lionslekene på Vegårshei skal i år arrangeres for 26. gang, arbeidet er i gjenge og da trenger vi bare at snøen holder stand til søndag 6. mars. SL ble invitert til LC Drangedals 40 års jubileum 11. desember på Gautefall Hotell. Dette satte jeg stor pris på da jeg alltid har hatt et godt og hyggelig forhold til sonens eneste mix-klubb så langt. Sonemøte nr to vil bli arrangert etter at man har gjennomført Guvernørrådsmøte i distriktet, dette for at klubbene kan få den ferskeste oppdateringen. Tvedestrand, 31. januar 2011 Alexander Grønvold, SL Sone 6 Jens Kr. Morken Innledning Sonelederrapport for soneleder 6 lionsåret 2010/2011. Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 15. januar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes MÅL FOR Sone 6 OPPNÅDD 1. Avholde sonemøte og besøke alle klubbene Gjennomført 2. Netto medlemsvekst på 10 (eksl. ny klubb) Ikke oppnådd. Resultat: - 5. Avvik fra målsetting: Minst en gladnyhet om lions i presse,tv m.v. Oppnådd 4. Valg av ASL Ikke oppnådd 5. Etablere minst en soneaktivitet I rute. Vedtas i februar. AKTIVITETER 3. Gladnyhet Se vedelegg 5. Soneaktivitet Forslag om transportordning for blinde og svaksynte vedtas sannsynligvis på sonemøtet 22. februar Froland, 15. januar 2011 Soneleder sone 6 Jens Kr. Morken Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 17/36

18 2.17 Sone 7 Torgeir Erdvig Innledning Sonerapport for Sone 7 for deler av lionsåret Fra 01.juli 2010 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2011 ettersendes. MÅL OPPNÅDD Opplæringsmøte Ja Alle, Bykle møtte ikke President treff før Ja Besøke klubbene før Nei Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført nei. Skal på besøk etter Rådsmøte Aktiviteter klubbene KLUBB AKTIVITETER LC Grimstad/perlene Kransekakelotteri, Julelodd, Tulipanaksjon, Årlig kurs i Det er mitt valg, Julepakker til trengende til Antall 17 Jul, Div NAK, Arrangerte kvinnekonferansen høsten 2010 LC Birkenes Mental helse, Tulipanaksjon, Det er mitt valg. Fikk sammen med Midt Agder Friluftsråd Antall 14 til prosjektet "Helse i Friluft". Det utføres nå betydelig dugnadsinnsats for å få prosjektet ferdig LC Lillesand Ungdomsarbeid på Skauerøya, Kransekakelotteri, Tulipanaksjon, Div NAK, Julelotteri. Det er mitt Antall 43 valg LC Grimstad Julelotteri, Tulipanaksjon, Det er mitt valg, Div NAK arbeid, Julepakker til trengende til Jul Antall 31 LC Bykle Div Antall 8 LC Fevik Antall Februar Soneleder Sone 7 Torgeir Erdvig 2 x kransekake lotteri, Julelodd sammen med Grimstadklubb, Julepakker til trengende til Jul, Lions Mint, Det er mitt valg, KLUBB LC Grimstad/perlene Antall 17 (3) på gang LC Birkenes Antall 14 LC Lillesand antall 43 (2) på gang LC Grimstad antall 32 (2) på gang LC Bykle Antall 9 (2) på gang LC Fevik Antall 17 Paul Govertsen Soneleder Sone 7 AKTIVITETER Julelodd, Tulipanaksjon, Årlig kurs i Det er mitt valg, Julepakker til trengende til Jul, Div NAK, Arrangerte kvinnekonferansen høsten 2010 Flere mdlemmer har begynt som flyktningekontakter for kvinner bosatt i Grimstad. Mental helse, Tulipanaksjon, Det er mitt valg. Fikk sammen med Midt-Agder Friluftsråd kr til prosjektet "Helse i Friluft". Det utføres nå betydelig dugnadsinnsats for å få prosjektet ferdig Ungdomsarbeid på Skauerøya, Kransekakelotteri, Tulipanaksjon, Div NAK, Julelotteri. Julelotteri, Tulipanaksjon, Det er mitt valg, Div NAK arbeid, Julepakker til trengende til Jul Utvekslingsstudent på leiren Sound of Music. Det er mitt valg for 2 barnehager i Grimstad. I løpet av 2011 vil alle skolene i Grimstad hatt DMV. Det er mitt valg på Bykle og pensjonist julebord med rekordoppslutning. Godt miljø i klubben. 2 x kransekake lotteri, Julepakker til trengende til Jul, Lions Mint, Det er mitt valg. Godt miljø i klubben. Vennligst merk at klubbene har 9 ni nye medlemmer på gang!!!! Det er meget bra Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 18/36

19 3 REGNSKAP 3.1 Regnskap for Lionsåret INNTEKTER Konto Kontonavn Regnskap SUMMER: Budsjett Rest 3111 Refusjon fra HK , , , Refusjon til DG fra MD , ,00 0, Refusjon distriktsråd fra MD , , , Kontingent , , , Avgift til distriktsmøte , ,00 0, Renter 41, ,00 958, Sponsormidler , ,00 0, Sponsormidler - Distriktsavisen 9 500, ,00 500, ,00 0, ,00 0, Organisasjonsutvikling 0, , , Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 SUM INNTEKTER , , ,65 UTGIFTER Konto Kontonavn Regnskap Budsjett Rest DG'S MØTE- OG REISEUTGIFTER 5111 Conventionreisen (Dgelect+led.) , , , Riksmøte/guvernørrådsmøte (Dgelect+led.) 4 885, , , Riksmøte/guvernørrådsmøte DG , , , Distriktsmøtet/Distr.rådsmøte DG , , , Nordisk Råds-møte 868, , , Klubb-besøk , , , Ledsagerutgifter 4 818, , , ,00 0,00 SUM , , ,80 ØVRIGE UTGIFTER FOR 104F 5312 Distriktsrådsmedl.- møte og reiseutg , , , E-site 0, , , Seminarer soneopplæring , , Distriktsmøte Deltakersubsidiering , , , Sone 1/NAC -70, , , Sone 4/IRC 2 229, , , Sone 2/YC 875, , , Sone 3/MEC 0, , , Sone 6/ITC 2 260, , , Sone 5/LDC 3 426, ,00 574, Sone 7/PRC 0, , , PR / KOMUNIKASJONSGRUPPE 0,00 0,00 0, Markedsføring 0, , , Kvinnekonferanse 0,00 0,00 0, Lederopplæring 0, , , Telefon/Porto/Gebyrer 1 318, ,00 681, Kontorutg./Brev, Konvolutter med mer 3 025, ,00-25, Løvenytt - kopiering og porto 0,00 0,00 0, Gaver og blomster 7 665, , , Jubileum, banner og utmerkelser , , , Diverse utgifter/etablering av klubber 5 050, ,00 949, Fondsoversikt pr 4. oktober 2010 Regnskap Lions distrikt 104F, SUM , , ,29 SUM UTGIFTER , , ,51 RESULTAT 5 574,86 0, , Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 19/36

20 3.3 Disponering av overskudd. Overskuddet på kr. 5574,86 for Lionsåret overføres til Distriktsutviklingsfondet 3.4 Sum gjeld og egenkapital pr. 4. oktober Revisjonsrapport for regnskap Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 20/36

21 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 21/36

22 3.6 Foreløpig regnskap pr. 1. mars for Lionsåret Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 22/36

23 3.7 Fondsoversikt pr. 1. mars for Lionsåret Oversikt eiendeler pr. 1. mars for Lionsåret Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 23/36

24 4 DISTRIKTSSAKER 4.1 VDG I Arne Martin Prestrud: handlingsplan for Handlingsplan for distrikt 104F, Lions året av Arne Martin Prestrud, VDG Mål Virkemidler 1 Planlegge og gjennomføre for året Skape engasjement. Forankret i overordnede planer og mål 2 Organisasjonsforbedring. Gi konkrete oppgaver til styret, fagsjefer og soneledere. Synliggjøring og informere. 2.1 Øke medlemstallet Gi økt kunnskap og motivasjon til medlemmene. Utarbeide praktisk vervemateriell. Analysere medlemspotensialet i området. 2.2 Styrke klubbmiljøet Gi organisasjonskunnskap og trygghet. Ivareta sosialt miljø, og fordele oppgaver blant medlemmer 2.3 Videreføre arbeidet med stifting av nye klubber. Konkret samarbeid mellom fagsjefen for medlems- og klubbutvikling, andre fagsjefer og soneledere. Bevisst valg av geografisk område. 3 Lederopplæring og kunnskapsspredning. Kurs i de enkelte soner (så langt det er mulig). 3.1 Oppdatere klubbtillitsvalgte Spre kunnskap i klubbene om de enkelte tillitsverv, inkludert lokale fagansvarlige, og det ansvar som følger med vervene. 3.2 Gjøre fagsjefenes oppgaver kjent for klubbene. Distriktsfagsjefene deltar så langt det er mulig på soneopplæring. Knytte kontakt med lokale fagsjefer 3.3 I større grad involvere soneledere og deres assistenter. Rapporterer og holder distriktsstyret oppdatert. Gir grunnlag for toveiskommunikasjon. Sonelederne føler klubbene på pulsen. 4 Arbeid mot rus 4.1 Videreføre det igangsatte arbeidet. Skriftlig og muntlig informere om arbeidet, de hjelpemidler og muligheter klubbene har.(film og litteratur). Samarbeid mellom fagsjef rus og fagsjef ungdom. 4.2 Fortsette kunnskapsspredning om Det er mitt valg Skape større innpass i skole, idretts- og ungdomsklubber, samt foreldregrupper. Informere om finansiering og støtte. 5 Ungdomsarbeid 5.1 Gjøre tegnekonkurransene bedre kjent. Markedsføre dette som et fredsprosjekt i alle klassetrinn. Samarbeid mellom fagsjef ungdom og fagsjef rus. 5.2 Invitere ungdom Oppfordre klubbene til å invitere ungdom, klubber og lag til fellesmøter med program hvor de kan fortelle om Lions og våre felles interesser for et bedre samfunn. 6 Internasjonalt arbeid. 6.1 Økt fokus på organisasjonens betydelige engasjement og resultater. Kunnskapsformidling i tilgjengelig kort-form. Utarbeide handleliste over prosjekt hvor klubbene kan velge etter kapasitet og interesse. 6.2 Iverksette et distriktsprosjekt. Gjennom motiveringsarbeid å få flest mulig klubber til å delta, og å styrke fellesskapstanken. 7 IT teknologi, praktisk bruk av data. 7.1 Videreutvikle klubbtillitsvalgtes bruk av data, og tilgang til organisasjonens hjemmesider Kurs og praktiske øvelser. Motivere til å hente informasjon. 7.2 Større presisjonsnivå på medlemslister og adresser. Fokusere på arbeidseffektivisering og uheldig dobbeltarbeid. Kunnskap om ajourføring. 8 PR og markedsføring. 8.1 Intern kunnskapsformidling Løvenytt må bli allment lesestoff og stedet hvor man vet at viktig informasjon finnes. Skriveplikt på omgang, særlig for fagsjefer. 8.2 Ekstern informasjon. Møtereferater til lokalmedia. Prioritere lokale tiltak som kan gi medieoppslag. Forsøke å presentere maler med lokal vri og bilder fra våre hovedarbeidsfelt, beregnet på lokalmedia Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 24/36

25 Generelle kommentarer. Mitt hovedfokus gjennom året skal være å videreutvikle organisasjonen og det gode arbeid som er utført tidligere. Oppgave nr 1 må være at vi alle tenker litt mer på medlemssituasjonen, både frafallet og nyrekruttering. Skal vi lykkes med en ny giv, og å få en etterlengtet vekst, er det ønskelig med en fokusjustering. Da vi rolig må nøye oss med de økonomiske ressurser vi allerede har, og ikke kan forvente økte tilskudd, står det tilbake å rette oppmerksomheten, arbeidsinnsatsen og kreftene i retning mot organisasjonsbygging og vedlikehold. Jeg ønsker derfor at alle styremedlemmer, fagsjefer og soneledere bruker litt tid ved enhver anledning til å fokusere på, og å inspirere til ekstra innsats, slik at vi kan få et medlemstall som tilsier at vi fortsatt kan være et eget distrikt. Dette har både økonomiske og praktiske konsekvenser. Jeg ønsker etter en gjennomført oppjustering av soneapparatet, å minske den interne avstanden i organisasjonen. Tillitsvalgte på distrikts og sonenivå skal være hjelpere og serviceapparat for de enkelte klubber og medlemmer, og ikke framstå som kontrollører. Vi må oppfordre de lokale tillitsvalgte til å søke hjelp og inspirasjon, og legge til rette for at de lokale fagansvarlige oppnår gode samarbeidsrelasjoner til distriktets tilsvarende fagsjef. Jeg ønsker å skape større forståelse i klubbene for at vi i fellesskap kan utgjør et slagkraftig team. Jeg er klar over at våre klubber er svært forskjellige, både i størrelse og aktivitetsnivå, men i alle klubber må vi forsøke å få tilpasset de lokale aktivitetene til medlemmenes kapasitet og interesser. Sentrale prioriteringsvedtak må bekjentgjøres, og det må fortsatt være aksept for ytelser etter evner og økonomi. Gjennom vårt daglige arbeid er det av stor viktighet at vi alle blir flinkere til å synliggjøre organisasjonen vår. Vi kan være stolte av våre mål, etisk holdning, og de resultater vi oppnår på alle plan. Vi er alle brikker i en stor sammenheng som betyr mye for mange. Vår disponible økonomi er like trang som tidligere, så vi må utfordre kreativiteten også i pengebruken. Mange har gjort store dugnadsinnsatser gjennom mange år, jeg håper de vi fortsette for den gode sakens skyld. Spesielle bemerkninger. Til pkt 2. Det tas grep i organisasjonen sentralt for å modernisere og å videreutvikle Lions. Det er likevel vårt ansvar å ta tak i eget bo, slik at vi også i framtiden kan bestå som et eget distrikt med fulle rettigheter. Medlemstallene i vårt distrikt de senere årene er ikke lystelig lesning. Til pkt 3. Det er et ønske at vi kan møte klubbene i små, til dels, uformelle møter, så langt vi har kapasitet. Det er lettest å samarbeide med personer en kjenner. Fagsjefene har et viktig ansvar for at de lokale fagsjefer skal kunne bli dratt med. Sonelederne er et viktig koblingspunkt mellom våre ulike aktører. Til pkt 4. og 5. Her er det viktig å videreføre det arbeidet som allerede er i gang. De som ikke har fått spesiell oppfølgning de siste årene, bør prioriteres nå. Til pkt 6. Det er ønskelig at vi igjen kan samles om et distriktsprosjekt hvor vi viser at også vårt distrikt kan løfte i flokk. Men vi må også være åpen for valgfrihet. Små bidrag til mindre prosjekt er også verdifulle. Faglig informasjon og oppdatering om virksomheten vår er nødvendig i de fleste klubbene. Til pkt 7. I mange klubber trengs det faglig påfyll med tanke på å bli flinkere til å hente ny informasjon, og å gjøre oss alle dyktigere på faktakunnskap om Lions. Alle klubber må kunne ajourføre egne opplysninger slik at ulike registre og oversikter blir pålitelige og oppdaterte. Gjennom bruk av datateknologien sparer vi både penger og tid, og særlig når vi blir flinke til å sile bort det mindre nødvendige i informasjonsflommen. Til pkt 8. I tillegg til Løvenytt som er en nyttig informasjonskilde internt, og som bør leses av flere (?), vil det være en stor oppgave å gjøre oss mer synlige i lokale media. Det er ønskelig at distriktets fagsjef kan bidra med inspirasjon til dette. Det er mulig å tenke seg noen standardoppsett med lokale vrier, som sammen med bilder fra en bildebank kan få innpass i media. Samarbeid og gjensidig inspirasjon er kanskje også her en brukbar nøkkel til å komme inn i redaksjonen og ut til folket. Bø den Arne M Prestrud. VDG. Med forbehold om justeringer etter innspill og gode tanker Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 25/36

26 4.2 Budsjettforslag for Lionsåret VDG I Arne Martin Prestrud. Budsjettforslag Lions D104F INNTEKTER: Konto Kontonavn Budsjett Rest Kommentarer 3111 Refusjon fra HK , ,00 Samme som siste 2 år Refusjon til DG fra MD , ,00 Samme som siste 2 år Refusjon distriktsråd fra MD , ,00 Samme som siste 2 år Kontingent , ,00 Budsj.medl stk. 80% 3140 Avgift til distriktsmøte , ,00 Budsj.medl stk. 20% 3220 Renter 1 000, , Sponsormidler , , , Andre inntekter 0,00 SUM INNTEKTER , ,00 UTGIFTER: DG og DGelect: 5111 Conventionreisen (Dgelect+led.) , ,00 2 siste års regnsk.= og Riksmøte/GRM (Dgelect+led.) , , Riksmøte/guvernørrådsmøte DG , , Distriktsmøtet/Distr.rådsmøte DG , , Nordisk Råds-møte 5 000, , Klubb-besøk , , Ledsagerutgifter 3 000, , Div.utgifter 0,00 SUM UTGIFTER DG og Dgelect , ,00 DISTRIKTSRÅDET: 5211 Møte- og reiseutg , , Distriktsmøte Deltakersubsidiering , ,00 0, Div.utgifter 0,00 SUM UTGIFTER DISTRIKTSRÅDET , ,00 FAGANSVARLIGE: 5311 NAC 3 000, , IRC 3 000, , YEC 3 000, , MEC 3 000, , ITC 3 000, , LDC 3 000, , PRC 3 000, , Div.utgifter 0,00 SUM UTGIFTER FAGANSVARLIGE , ,00 SLA - SONELEDERAPPARATET: 5411 Møte- og reiseutg , , , Div.utgifter 0,00 SUM SLA- SONELEDERAPPARATET , ,00 ØVRIGE UTGIFTER: 5511 Telefon/Porto/Gebyrer 2 000, , Kontorutg./Brev, Konvolutter etc , , Gaver og blomster 5 000, , Jubileum, banner og utmerkelser 7 000, , Utgifter ved etablering av klubber , , Div.utgifter 0,00 SUM ØVRIGE UTGIFTER , ,00 SUM UTGIFTER , ,00 RESULTAT 0,00 0, Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 26/36

27 4.3 Endring av Lov for 104F. Leder av distriktets lovkomité presenterer endringen. Distriktsmøtet (DM) skal ta stilling til endringsforlagene. Når ord/setninger foreslås fjernet, er dette markert med rød skrift og i (parentes). Nye forslag er skrevet med blå skrift. 1 Henvisninger Denne lov er utarbeidet i samsvar med de internasjonale lover og arbeidsordninger, og Lov for Multippeldistrikt 104, ajourført (1. januar 2009). 18. juli Geografisk inndeling Distriktet omfatter klubbene innenfor de distriktsgrenser som til enhver tid er bestemt av riksmøtet og godkjent av LCI. Grensene for distriktet er som følger: Alle kommuner i Aust-Agder og Telemark fylke. I Vestfold omfatter distriktet søndre og midtre del (Kommunene er:) fra kommunene Andebu, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg. 7 Styre og tillitsvalgte 1 Distriktet skal ha et styre, sammensatt av distriktsguvernør (DG), første vise distriktsguvernør (VDG I), andre vise distriktsguvernør (VDG II), forrige års DG (IPDG) og distriktssekretær/-kasserer (DS/DK) 2 DG, VDG I, VDG II, fagsjefer og revisor velges på det årlige DM. ITC, DS og DK utpekes av påtroppende DG før tiltredelse. Soneleder(ne) og assisterende soneleder velges i den enkelte sonen. Valget gjennomføres i januar/februar på sonemøtet forut for distriktsmøtet. (SL velges for 2 år med mulighet for forlengelse inntil 2 år. Avtroppende SL har ansvar for info./opplæring av påtroppende soneleder.) SL velges for 1 år og skal delta i den opplæring som er gjeldende til enhver tid for distriktet. SL er medlem av distriktets sonelederforum. Avtroppende SL har ansvar for info til assisterende soneleder (ASL). ASL velges for 1 år og skal følge sin SL. ASL er kandidat ved neste års SL-valg. DG kan ikke gjenvelges det etterfølgende året uten forhåndsgodkjenning fra LCI s styre. Distriktsstyret skal innen 1. november gjøre vedtak på hvilke fagsjefer som skal inngå i distriktets organisasjon for neste lionsår. Dersom en tillitsvalgt i distriktsrådet eller i en sone av en eller annen grunn ikke lenger kan inneha det verv denne er gitt, skal DG utnevne en etterfølger til vervet for den gjenværende del av perioden. 3 Kandidat til vervet som distriktsguvernør (DG) skal: a. være aktivt medlem av en av distriktets klubber, og være foreslått av sin klubb til vervet. b. være VDG I i det lionsåret valget finner sted. c. Dersom sittende VDG I av en aller annen grunn ikke kan stille som kandidat, rykker VDG II opp d. Valg av distriktsguvernør ved opprettelsen av et nytt distrikt Et nyopprettet distrikt har rett til å velge distriktsguvernør på det første distriktsmøtet etter at distriktet har oppnådd nødvendig antall klubber og medlemmer. 4.1 Kandidat til vervet som første vise distriktsguvernør (VDG I) skal: a. være aktivt medlem av en av distriktets klubber, og være foreslått av klubben sin til vervet b. på det tidspunkt funksjonen som VDG I påbegynnes har vært medlem av styret i en lionsklubb i minst 3 år, derav et år som president c. være andre vise distriktsguvernør i det året kandidatur til valget som første vise distriktsguvernør finner sted. (ha vært soneleder, fagsjef, distriktsstyremedlem/vdg II, eller DS/DK i ett lionsår). d. i det tilfellet at andre vise distriktsguvernør ikke stiller til valg som første vise distriktsguvernør eller at funksjonen som andre vise distriktsguvernør ikke er besatt når Distriktsmøtet finner sted, kan medlemmer som oppfyller kravene til andre vise distriktsguvernør stille til valg. (Ovennevnte funksjoner kan ikke innehas samtidig). 4.2 Kandidat til vervet som andre visedistriktsguvernør (VDG II) Valg av VDG II skal skje skriftlig. Dersom det er flere kandidater, er den valgt som får flest stemmer fra de tilstedeværende delegater. Blanke stemmer, ikke avgitte stemmer og ugyldige stemmesedler inngår ikke i tallet for avgitte stemmer. Funksjonstiden for andre vise distriktsguvernør er ett år, og begynner ved avslutningen av Convention det året valget har funnet sted og opphører ved avslutningen av neste års Convention. En VDG II kan ikke gjenvelges for å etterfølge seg selv. Skulle det oppstå en gitt situasjon, skal det fremgå av distriktets lover hvordan valg av VDG II skal skje. Det påhviler sittende distriktsguvernør å innrapportere valg av ny VDG II til Hovedkontoret. 4.3 Kandidat til vervet som VDG II skal: a. Være aktivt medlem av en av distriktets klubber, og være foreslått av sin klubb til vervet b. På det tidspunkt funksjonen som VDG II påbegynnes har vært medlem av styret i en lionsklubb i minst 3 år, derav et år som president c. Ha vært soneleder eller regionleder eller distriktssekretær eller distriktskasserer i ett lionsår (eller mesteparten av ett år). d. Kun et av de her nevnte verv godskrives det enkelte år, dersom flere av vervene innehas samtidig. (d Ovennevnte funksjoner kan ikke innehas samtidig.) Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 27/36

28 Unntaksregel: Dersom det ved fristens utløp, som er 1. februar, ikke har kommet forslag på kandidater som oppfyller de ordinære krav til VDG II, kan valgkomiteen foreslå andre kandidater til vervet. Kandidatene skal godkjennes av distriktsrådet før de kan velges på DM. Minstekravet bør være det samme som til soneleder. Denne unntaksregel trer i kraft med øyeblikkelig virkning så fort beslutningen er tatt. 4.4 Vakant (ledighet) på posten første og andre vise distriktsguvernør og andre vakanser. Alle vakanser, bortsett fra posten som distriktsguvernør samt første og andre vise distriktsguvernør, skal fylles gjennom utnevning av distriktsguvernøren av den gjenstående funksjonstiden. I de tilfeller det finnes en vakant på posten som første eller andre vise distriktsguvernør, skal distriktsguvernøren sammenkalle ett møte i det sittende distriktsrådet, i samsvar med den internasjonale lov og arbeidsordning, samt også invitere alle tidligere internasjonale tjenestemenn som har fullført sine forpliktelser, hvilke er medlemmer i klubber i distriktet som har fullført sine forpliktelser. Deltagerne i dette møte skal utpeke et kvalifisert medlem til første eller andre vise distriktsguvernør av den gjenværende funksjonstiden. For å kunne fylle denne vakant er det distriktsguvernørens oppgave, eller om denne ikke finns tilgjenglig, nærmest foregående distriktsguvernør som finns tilgjenglig, å sende ut invitasjon til dette møte samt at være ordstyrer ved møtet. Ordstyreren skal informere det internasjonale hovedkontoret innen sju (7) dager samt vedlegge bevis om at invitasjonen er sendt ut og hvor mange som deltok i møtet. Hvert medlem som har rett å motta en invitasjon til møtet og som er tilstede, på samme måte har rett å avgi en stemme. For at et medlem skal være kvalifisert til å fylle en vakant på posten som første eller andre vise distriktsguvernør må han/hun: (a) Være et aktivt medlem som har fullført sine forpliktelser i en lionklubb som har fullført sine forpliktelser, hvilket er plassert i distriktet. (b) Har tjenstgjort, eller kommer til å ha tjenstgjort når han/hun inntar posten som første eller andre vise distriktsguvernør: (I) Som tjenestemann i en lionklubb under et helt virksomhetsår eller større del av, og (II) Som medlem i distriktsrådet under et helt virksomhetsår eller større del av. (III) Ingen av disse poster kan innehas samtidig. 5. For å kunne velges til soneleder må en ha vært president. En assisterende soneleder må være eller ha vært president. 10 Sonene DG inndeler distriktet i soner som fortrinnsvis ikke bør ha flere enn 8 klubber, og ikke færre enn 5 klubber. Ved slik inndeling skal det tas hensyn til den geografiske fordelingen av klubbene. Distriktet har eget sonelederforum som alle sonelederne er medlem av. Sonelederforumet velger selv sin leder som har møte- og stemmerett i styret. 11 Distriktskomitéer 4 Valgkomité. Hedersrådets arbeidsutvalg er valgkomité for distriktet. Distriktsstyret skal hvert år oppfordre alle klubber i distriktet til å komme med forslag til VDG I, VDG II og andre tillitsmenn som skal velges iht. kap. 7 i arbeidsordningen. I rimelig tid før den 15. desember hvert år, sender valg komiteens leder melding til DS med oppgave over hvilke tillitsmenn som skal velges på det kommende DM, og hvilke som tar gjenvalg. 21 Distriktsmøtets funksjon 1 DM skal bl.a. behandle og fatte (endelig) vedtak i alle saker som gjelder eget distrikt, herunder: sluttrapport fra forrige års DG foreløpig rapport fra DG rapport fra VDG I og VDG II fagsjefenes rapporter soneledernes rapporter regnskap for foregående år og foreløpig status for inneværende år pr 1. mars. budsjett for kommende år velge DG velge VDG I velge VDG II velge fagsjefer/koordinatorer velge revisor fastsette distriktskontingent for kommende lionsår presentere soneledere for kommende lionsår behandle innkomne forslag etter distriktsstyrets innstilling 2 Foreta en grundig og rådgivende behandling av saker som er fremmet for årets riksmøte, herunder å legge frem distriktsstyrets syn i valgsaker og andre viktige saker. 26 Ikrafttredelse Denne lov er vedtatt på distriktsmøtet (17. april 2010) 9. april 2011 og gjelder fra 1. juli samme år med mindre ikke annet blir bestemt. Lovkomiteen 2010/2011 og forslagstillere til lovendringene er: PDG Finn Thorstensen (leder) PDG Thorleif Søreid Paul Govertsen og IPDG Britt Søreid Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 28/36

29 4.4 Endring av Arbeidsordning for 104F. Distriktets lovkomite foreslår endringer av Arbeidsordningen: Rød skrift i (parentes) skal gå ut. Blå skrift tas inn som nytt. KAPITTEL 5 Distriktets fagsjefer A. Distriktet skal normalt ha fagsjefer for: Internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid miljøarbeid og LCIF koordinator (IRC) (Medlemsutvikling/stiftelse av nye klubber) (MEC) GMT koordinator Presse og informasjon (PRC) (Lederopplæring) (LDC) GLT koordinator Narkotikabekjempelse (NAC) Ungdomsutveksling (YEC) Leo-Arbeid (LeoC) IT-informasjonsteknologi (ITC) Distriktsstyret skal innen 1. november gjøre vedtak på hvilke fagsjefer som skal inngå i distriktets organisasjon for neste lionsår (se kapitel 10). I tillegg kan DG bestemme at det skal velges fagsjefer for spesielle prosjekter eller arbeidsområder i sitt funksjons år. DG kan også når det er spesielt sterke grunner for det, unnlate å utnevne fagsjefer for ett eller flere av arbeidsområdene, ev omdefinere fagsjefens ansvarsområde. 1 Fagsjefene skal være DG s rådgivere innenfor sine fagområder og bindeledd mellom multippeldistriktets fagsjefer. 2 Fagsjefenes funksjonstid bør så langt det er mulig følge funksjonstiden for multippeldistriktets fagsjefer. Funksjonstiden er 2 år med mulighet for gjenvalg for IRC, PRC, NAC, YEC og LeoC. For (MEC) GMT-koordinator og (LDC) GLT-koordinator er funksjonstiden 3 år. 3 Fagsjefene utgjør distriktsrådets «faggruppe», og har møteplikt på distriktsrådsmøtene. 4 Fagsjefene er organisert i 3-tre områder; organisasjon og utvikling, ungdomsarbeid og nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid. (Distriktets fagsjefer -tilleggsoppgaver 1. Lions organisasjonen har vedtatt at Miljø er et satseområde. (Riksmøte har i 2008 fattet et vedtak:) Miljøarbeidet i MD 104 F legges inn under fagsjef Internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid (IRC) 2. IRC tillegges også oppgaven som LCIF koordinator, ref. Convention 2008 i Bangkok. 3. Convention 2008 i Bangkok etablerte GMT - Global Management Team. Oppgavene i dette prosjektet blir tillagt MEC som GMT koordinator.) KAPITTEL 6 Sonelederes rettigheter og plikter 1 Sonelederen skal delta i distriktsrådets møter og i distriktsmøtet. Sonelederen kan utpeke sonesekretær, fortrinnsvis fra samme klubb som sonelederen er medlem av. Sonesekretærens plikter og arbeidsområde bestemmes av sonelederen. Sonelederen (sekretæren) holder ved like et sonearkiv som skal avspeile det utførte arbeidet i arbeidsåret. Arkivet skal ved arbeidsårets slutt overlates til den etterfølgende sonelederen. (sekretæren). Han/hun skal også veilede sin assisterende soneleder i sitt arbeide. 2 Sonelederen skal være distriktsguvernørens nærmeste bindeledd til klubbene innen sonen. Han/hun skal besøke hver klubb innen sonen minst en gang i løpet av sitt funksjons år, og herunder formidle Lions og distriktsguvernørens program for inneværende arbeidsår. 3 Sonelederen skal avholde minst 2 sonemøter. Det første avholdes i september/oktober, og sonemøte nr. 2 i januar/februar - om nødvendig kan et tredje sonemøte avholdes innen utgangen av mars. I tillegg til sonemøtene bør soneleder holde et presidenttreff så tidlig som mulig i lionsåret. Sonelederen er ansvarlig for at det på første sonemøte oppnevnes en valgkomite i sonen som skal gjennomføre valg av soneleder og assisterende soneleder. Valgkomiteen skal bestå av to personer. Minst et av medlemmene skal være en tidligere president i en av sonens klubber. 4 Sonens valgkomiteen skal innen 15. november informere klubbene om valg av ny soneleder og assisterende soneleder. Valget gjennomføres på sonemøtet i januar/februar. Sonelederen skal innen 1. mars informere distriktsguvernøren om valgets utfall. KAPITTEL 7 Valgkomitéen 1 Arbeidsutvalget i distriktets hedersråd er distriktets valgkomité. 2 Valgkomitéen skal forestå og gjennomføre valg av distriktets tillitsvalgte. 3 Valgkomitéen skal innen 15. november sende klubbene en oversikt over de tillitsvalgte som skal velges i distriktet. 4 Valgkomitéen skal gå aktivt ut til klubbene for å skaffe kandidater til vervene i distriktsrådet. Valgkomiteen kan innstille en og samme person til flere verv. 5 DG kan ikke gjenvelges som DG i påfølgende år uten forhåndsgodkjenning fra det internasjonale styre. 6 Valgkomitéens innstilling skal være ferdig innen 1. mars og følge sakspapirene til distriktsmøtet Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 29/36

30 KAPITTEL 8 Stiftelse av nye klubber DG er sammen med MD-GMT ansvarlig for stiftelse av nye klubber i distriktet. Før en klubb tar initiativ til stiftelse av en ny klubb, skal tillatelse (extentionrett) innhentes fra DG. DG rådfører seg med MD-GMT og distriktets GMT koordinator før extentionrett gis. KAPITTEL 10 Distriktets organisasjon Distriktet er organisert slik vedlagte organisasjonsskisse viser. Lovkomiteen 2010/2011 og forslagstillere til lovendringene er: PDG Finn Thorstensen (leder) PDG Thorleif Søreid Paul Govertsen og IPDG Britt Søreid Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 30/36

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012

Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012 Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø 05.03.2012 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 21. april 2012 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal PROTOKOLL Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/19 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen Distriktsguvernør

Detaljer

Dagsorden 17. april 2010

Dagsorden 17. april 2010 Dagsorden 17. april 2010 Arrangør Lions Club Sauherad 04.03.2010 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 16. 18. april 2010 Side 1/36 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE...

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Dagsorden 18. april 2009

Dagsorden 18. april 2009 Dagsorden 18. april 2009 Arrangør Lions Clubs Notodden /Telerosa Til tjeneste 10.03.2009 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 17. 19. april 2009 Side 1/48 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2009 10.03.2009 Distriktsmøtepapirer

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel Fevik Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2015ved Distriktsguvernør Geir Arve Ribe

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2016 ved Distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen Distriktsguvernør

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal

Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Dagsorden 20. april 2013 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/39 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007 LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET... 2 1.1 ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR HROAR THORSEN (DG)... 2 1.2 MINNESTUND V/(DG)... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Medlemskontingent: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 130 130 105 105 105

Medlemskontingent: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 130 130 105 105 105 Drift av distriktene i MD104: Distrikt 1 2 3 4 5 Variable kostnader 140326 127579 164105 152476 122 312 Faste kostnader 273000 273000 288000 288000 288 000 Sum kostnader 413326 400579 452105 440476 410312

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$!  % ! (  ) %  % % * % +, - !   ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

Velkommen til Distriktsmøte 2008

Velkommen til Distriktsmøte 2008 LIONS CLUB VEGÅRSHEI DISTRIKTSMØTE 104 F 2008 18. - 20. APRIL Clarion Hotell Tyholmen, Arendal Velkommen til Distriktsmøte 2008 Kjære Lions i Distrikt 104 F. LC Vegårshei er både glade og stolte over å

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Endring ved vedtak på DM Lena 16. april 2016. Endring ved vedtak på DM Lunner 21. 23. april 2017 RØD tekst: Forslag til endring?

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Klækken Hotell, Hønefoss

Klækken Hotell, Hønefoss Protokoll Distriktsmøte distrikt 104 D4 29. april 2017 Arrangør LC Heradsbygda Klækken Hotell, Hønefoss 1. Åpning og konstituering 1.1. Åpning av Distriktsmøtet 2017 Distriktsguvernør Jonny Steindal åpner

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 Distriktsmøtet kan modifisere / tilpasse Loven etter lokale forhold så lenge dette ikke er i strid med internasjonalt lovverk. Loven skal oppdateres ved

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Klækken Hotell, Hønefoss

Klækken Hotell, Hønefoss Dagsorden Distriktsmøte distrikt 104 D4 29. april 2017 Arrangør LC Heradsbygda Klækken Hotell, Hønefoss 1. Åpning og konstituering... 3 1.1. Åpning av Distriktsmøtet 2017... 3 1.2. Lions etiske norm...

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, RICA Dyreparken Hotell 28-30. april 2006

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, RICA Dyreparken Hotell 28-30. april 2006 LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, RICA Dyreparken Hotell 28-30. april 2006 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE...3 1.1 ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR FINN ERLING HAUG...3 1.2 MINNESTUND...3 1.3 PRESENTASJON AV DISTRIKTSRÅD

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer