Dagsorden 17. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden 17. april 2010"

Transkript

1 Dagsorden 17. april 2010 Arrangør Lions Club Sauherad Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 1/36

2 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR BRITT SØREID MINNESTUND PRESENTASJON AV DISTRIKTSRÅDET I LIONSÅRET VALG AV MØTELEDER VALG AV 2 MØTE REFERENTER VALG AV 2 DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN DELEGAT OPPROP KORRIGERINGER GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN RAPPORTER HANDLINGSPLAN OG FORELØPIG RAPPORT FOR LIONSÅRET ENDELIG RAPPORT FRA IPDG SOLBJØRG KOLSRUD I 104 F FOR LIONSÅRET MIDLERTIDIG RAPPORT FRA VDG ARNE MARTIN GJØSEID FOR LIONSÅRET RAPPORT ARBEID MOT NARKOTIKA - NAC KARIN VASBØ RAPPORT PRESSE OG INFORMASJONSARBEID - PRC FINN THORSTENSEN RAPPORT LEDEROPPLÆRING - LDC FINN ERLING HAUG RAPPORT MEDLEMSUTVIKLING MEC/GMT EINAR G. KVARVING Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 2/36

3 2.8 RAPPORT INTERNASJONALT ARBEID - IRC KJELL-TORE ANDERSEN KLUBBESÖKSRAPPORT FÖR LCIF-KOORDINATOR RAPPORT UNGDOMSARBEID YC & LEOC BRIT MORK RAPPORT INFORMASJONSTEKNOLOGI - ITC ASBJØRN LARSEN SONE 1 METTE-SOFIE EGENES GRAW SONE 2 KARI DAHLE HALVORSEN SONE 3 FRANK HACK SONE 4 THORLEIF SØREID SONE 5 EINAR G. KVARVING SONE 6 KJELL VALTER ANDERSEN SONE 7 TORGEIR ERDVIK REGNSKAP REGNSKAP FOR LIONSÅRET DISPONERING AV OVERSKUDD REVISJONSRAPPORT FORELØPIG REGNSKAP PR. 01. MARS FOR LIONSÅRET 2009/ DISTRIKTSSAKER VDG ARNE MARTIN GJØSEID: HANDLINGSPLAN FOR BUDSJETT FOR LIONSÅRET VED VDG ARNE MARTIN GJØSEID ENDRING AV STYREMEDLEM TIL VDG II LIONSINFORMASJON PRESENTASJON AV DISTRIKTSMØTE GMT-SEMINAR VED MD-MEC ALEXANDER GRØNVOLD RIKSMØTESAKER GJENNOMGANG AV RIKSMØTESAKER VED AGRL ARNE KOLSRUD VALG VALG AV DG FOR LIONSÅRET VALG AV VDG FOR LIONSÅRET VALG AV STYREMEDLEM/VDG II FOR LIONSÅRET VALG AV IRC VALG AV YC VALG AV MEC VALG AV PRC UTPEKE REVISOR FOR LIONSÅRET UTPEKE DISTRIKTSSEKRETÆR - DS, DISTRIKTSKASSERER DK OG LEDER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI ITC FOR VALG AV MEDLEMMER TIL LOVKOMITEEN FOR DG ELECTS MEDDELELSE PRESENTASJON AV DISTRIKTSSTYRET OG DISTRIKTSRÅD FOR ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE 1.1 ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR BRITT SØREID DG Britt Søreid åpner møteforhandlingene. 1.2 MINNESTUND La oss i stillhet hedre våre gode Lionsvenner som er gått bort dette lionsåret. 1.3 PRESENTASJON AV DISTRIKTSRÅDET I LIONSÅRET DG - Distriktsguvernør Britt Søreid LC Sauherad IPDG - Forrige års distriktsguvernør Solbjørg Kolsrud LC Notodden/Telerosa VDG - Visedistriktsguvernør Arne Martin Gjøseid LC Hisøy Distriktsstyremedlem Arne Martin Prestrud LC Bø DK - Distriktskasserer Torstein Fosstveit LC Sauherad DS - Distriktssekretær Arne Martin Prestrud LC Bø Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 3/36

4 ITC - Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør YEC - Leder ungdomsarbeid Brit Mork LC Larvik/Farris IRC - Leder internasj. og nasjonalt Kjell-Tore Andersen LC Arendal LDC - Leder lederutvikling Finn Erling Haug LC Birkenes MEC - Leder medlemsutvikling Einar G. Kvarving LC Risør NAC - Leder arbeid mot narkotika Karin Vasbø LC Tønsberg/Slottsfjellet PRC - Leder PR og informasjon Finn Thorstensen LC Tromøy SL1 - Soneleder Mette-Sofie Egenes Graw LC Tønsberg/Slottsfjellet SL2 - Soneleder Kari Dahle Halvorsen LC Larvik/Farris SL3 - Soneleder Frank Hack LC Bamble SL4 Soneleder Thorleif Søreid LC Sauherad SL5 - Soneleder Einar G. Kvarving LC Risør SL6 - Soneleder Kjell Valter Andersen LC Arendal SL7 - Soneleder Torgeir Erdvik LC Lillesand 1.4 VALG AV MØTELEDER NN fra LC NN er forslått som møteleder. 1.5 VALG AV 2 MØTE REFERENTER NN fra LC og n.n fra er foreslått som sekretærer 1.6 VALG AV 2 DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN NN og NN er foreslått til å underskrive protokollen 1.7 DELEGAT OPPROP KORRIGERINGER Ordstyrer foretar opprop 1.8 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling og dagsorden godkjennes 1.9 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKT 104 F 1. Distriktsmøte velger en møteleder under innledningen til møtet. 2. Distriktsmøte velger 2 sekretærer til å føre protokollen. I protokollen føres inn saksnummer, oversikter og eventuelt innleder i samsvar med dagsorden, taler og forslagsstillers navn og klubb, avstemningsresultat og vedtak. Referat av ordskifte skal protokollføres. 3. Det velges to delegater til å godkjenne protokollen. 4. Møteleder presenterer sakene i den utstrekning det er nødvendig. Distriktsguvernøren og saksordfører kan få ordet når det under saksbehandlingen er nødvendig for ytterligere å belyse saken. Andre kan få ordet inntil tre ganger i samme sak. Det gis 5 minutter for første innlegg. Ved behandling av forretningsorden og for replikk i saksordskiftet gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt i hver sak. Møteleder kan disponere fra ovenstående, foreta ytterligere tidsbegrensning eller sette strek ved inntegnede taler når det er påkrevd, for avvikling av møtet innenfor tidsplanen med rimelig tid til forsvarlig behandling av alle saker på dagsorden. 5. Alle registrerte delegater/deltager har tale og forslagsrett under møtet. Det er kun delegater som har stemmerett. Forslag til vedtak i sakene som behandles skal leveres skriftlig til møteleder undertegnet med forslagsstiller og klubb. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. Forslag kan heller ikke fremmes etter at det er satt strek på talerlisten. 6. Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Andre saker avgjøres ved alminnelig flertall. PDG`er har stemmerett utover klubbens kvote. 7. Når protokollen er godkjent, underskrives den av møteleder, sekretærer og 2 delegater som er valgt til å godkjenne protokollen Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 4/36

5 2 RAPPORTER Distriktsguvernøren presenterer alle rapporter. 2.1 HANDLINGSPLAN OG FORELØPIG RAPPORT FOR LIONSÅRET Generelle forutsetninger: Lions etiske norm og Lions mål. Strategiplan for Lions i Norge for perioden Langtidsplan for MD104, Planene viser de mål og tiltak som skal prioriteres gjennomført. Planene samordnes for alle fagområder for å oppnå maksimal effekt av våre tiltak. Handlingsplan Organisasjon og utvikling Mål Handlinger Virkemidler Status Holde administrasjon og tillitsvalgtapparat oppdatert og tilpasset organisasjonens behov. Jobbe for at organisasjonen utvikler seg kontinuerlig i forhold til det markedet vi er i. Sikre optimal utnyttelse av intern kompetanse. Kompetanseheving og faglig oppfølging av tillitsvalgte. Motivere til kreativitet og nytenkning. Samkjøring av handlingsplaner fra fagsjefene. Kreativt gjenbruk. Fagsjef- og soneledersamling på 1. rådsmøte. Valgfri klubbstyreopplæring. Styreseminarer. Fagkontaktsamlinger. OK OK OK OK OK NAK-samling sonevis. Øke utbredelsen av Lions i distriktet. Oppfølging av distriktets GMTleder. Støtte GMT prosjekter. Handlingsplaner og Hjulet Klubbesøk. OK OK, kombinert med sonebesøk. Handlingsplan Ungdomsarbeid Mål Handlinger Virkemidler Status Gi ungdom best mulig grunnlag for å ta riktige valg. Handlingsplaner. Fagsjefgruppe NAC, YC. OK OK Bedre oppvekstmiljø for ungdom gjennom et helhetlig ungdomsarbeid. Motivere klubbene til utvidet kontakt med ungdomsmiljøer. Aktiv informasjon til klubbene om narkofondet og øremerkede midler. Motivere og initiere til større bruk av ungdomsutveksling og leiropphold. Promotere aktiviteten Orkester Norden. Kurs DMV. Tegnekonkurransen. Ungdomsprisen. Info på sonemøter og ved klubbesøk. Økt antall kurs. Utdannet 15 NApiloter. Første i landet med DMV for barnehager. OK OK Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 5/36

6 VDG-OPPLÆRING. Distriktsguvernørens år starter med VDG samlinger og brevkurs her hjemme. Opplæringen avsluttes under Convention som i år ble holdt i Minneapolis.. Lions Convention 2009 i Minneapolis. Det ble hyggelig gjensyn med 2.nd vicepresident Sid Scruggs and his lovely wife Judy som vi traff første gang på riksmøtet i Geiranger. Ved Scandinavian Hospitality Room under Convention fikk vi også besøk av fjorårets IP Al Brandel og frue, årets IP Eberhardt Wirfs og frue. De hadde god tid til å prate og la seg fotografere sammen med oss alle. Dessuten vant vi vår gruppe i paraden (11år siden sist). I vårt distrikt ble Gudrun og Kjell Gunnar Heggenes fra LC Bø vinnere i Conventionlotteriet. Nordisk Samarbeidsråd. (NSR) NSR 2010 ble holdt i Aalborg januar På eget initiativ gjennomførte alle DG-ene i Norden et fellesmøte der erfaringer og idéer ble utvekslet. Dette bør bli fast innslag på NSR. Valgfri klubbstyreopplæring og styreseminarer. I februar 2009 ble det sendt ut Ønskelister til alle klubbene. Disse ønskene la grunnlaget for styreseminarene. Det var svært godt fremmøte og meget positive tilbakemeldinger. Seminarene ble gjennomført i uke 34 og 35. (august). Lions International syntes opplegget var så bra at de støttet oss med ca USD. Som første distrikt i Norge kjørte vi kurs for 15 NA-piloter 12.september Oppfølgingskurs ble holdt 7. desember Kvinnekonferansen ble avholdt i Bø 26.september LC Grimstad/Perlene er tildelt Lions Kvinnekonferanse i september 2010 etter søknad. DET ER MITT VALG. Som første distrikt i landet har vi også gjennomført DMV kurs for barnehageansatte. Stor begeistring blant deltakerne. MØTER. Det avholdes stabsmøter 1 gang pr. mnd. Det er avholdt 3 styremøter pr. 1.februar Det er avholdt 1 rådsmøte pr. 1.februar Gvarv, den 29.januar Britt Søreid Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 6/36

7 2.2 ENDELIG RAPPORT FRA IPDG SOLBJØRG KOLSRUD I 104 F FOR LIONSÅRET Mitt Motto: Til tjeneste Distriktet 104 F besto av 46 klubber fordelt på 7 soner i Aust-Agder, Telemark og Vestfold til og med Tønsberg. Målet for lionsåret var å etablere en ny Lionsklubb og åpne for mix- klubber. Det var også nødvendig med en organisasjonstilpassning i distriktet dette Lionsåret. Spisse og benytte Lions kompetansen i 104 F DG benytter mer tid til å lede distriktet Etablert TEAM fag&sone. Skape en kvinnemotivasjon og vekst DG-Elect- opplæringen startet opp i juli/august(2007) på nettet hvor vi sendte inn våre besvarelser. Det ble hele 6 omfatende besvarelser samt 3 besvarelser til USA i forkant av Convention. Det fortsatte med kurs i Oslo i februar(2008) der jeg traff alle de andre VDG ene. Den norske electskolen ble avsluttet i Haugesund i forbindelse med riksmøtet. Leder for opplæringen Finn Erling Haug gjorde en strålende jobb. Riksmøtet i Haugesund møtes de 10 DG for andre gang, en fin gjeng som nå trives godt sammen. DG elect-skolen ble avsluttet i forbindelse med riksmøte, en uke med mye Lionsarbeid. Verdenskongressen Convention ble avholdt i Bangkok Thailand. Oppholdet startet med DG-elect-skolen som varte i 5 dager med etterfølgende kongress der det ble foretatt valg og innsettelse av den nye verdenspresidenten, Al Brandel som holdt en inspirerende innsettelsestale over sitt motto : Everyday heros. En opplevelse som jeg og Arne ikke ville vært foruten. I samtaler med verdenspresidenten, ønsket han oss lykke til. MD-AU arbeideutvalget Som valgt medlem i AU har arbeidsmengden vært stor, flere (5) heldags møter har gått med til å forberede og diskutere forslag til vedtak og planlegging i forkant av guvernørrådsmøtene. Guvernørrådsmøter. Har deltatt på 3 guvernørrådsmøter og telefonmøter. De neste 2 møtene avholdes i midten av februar, og det siste i forbindelse med Riksmøtet i mai Distriktsstyret har avholdt 6 møter. Disse avholdes før rådsmøtene(3). Møtene er blitt holdt på Bø hotell. Møtene var kveldsmøter. For første gang i historien består styret i 104F av 4 kvinner og 2 menn. Distriktsrådsmøte ble avholdt i august på Bø Hotell. Det neste avholdes 6-8. februar, Bø Hotell. Siste rådsmøte avholdes fredag 17. april i forbindelse med distriktsmøtet på Bolkesjø Hotell, Notodden. Rådet består av 8 kvinner og 11 menn, en god fordeling. Distriktsmøtet blir avholdt på Bolkesjø Hotell Notodden april med LC Notodden/Telerosa som arrangørklubb. Det ser ut til at alt ligger til rette for et vellykket distriktsmøte. Jeg fortalte at jeg i år ville dele ut på distriktsmøte på Notodden følgende: Ungdomspris Årets klubb Årets Lions Gulrøtter - beste medlemsøkning Flere utmerkelser og priser Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 7/36

8 Lions Røde-fjær 2009 Thorleif Søreid ble forespurt og utpekt av DG til å ta på seg jobben som LRFG general. Etter et Riksmøte på Hamar 2007 fattet det vedtak om at : Hurdalsenteret - Norges nye nasjonale synssenter ble neste Lions røde fjær prosjekt i Thorleif Søreid gjorde en kjempejobb. Lions Kvinnekonferansen Ble en kjempesuksess. Som videreføres også i 2009 i hele Norge. Vår modell er ønsket og vedtak er fattet i guvernør rådet om at dette skal tilbys alle distrikter i MD 104. Jeg er ansvarlig for dette og har startet arbeidet. Resultatene var flere nye kvinne som medlemmer, etablering av flere mix klubber, et godt påfyll av lions kunnskap samt inspirasjon til å ta tak i utviklingen i egen klubb. Vedtatt i guvernørrådsmøte å gjennomføre årlige kvinnekonferanser i alle distrikter i MD 104 Nordisk samarbeidsrådsmøte NSR januar 2009 på Hurdalsenteret. Faglig- og nettverksmessig sett er det nyttig for meg og være tilstede sammen med de andre DG er og lions fra hele Norden. I tillegg presenterte jeg Lions Kvinnekonferansen og DG Guðrún Björt Yngvadóttir metoder og arenaer for å rekruttere flere kvinner inn i Lions. Etter presentasjonen ønsket hele Norden vår modell. I Lions tidsskrift i USA er vår kvinnekonferanse beskrevet som et interessant prosjekt i lions fornyelsens ånd. Og en nødvendig vei å gå i veien videre for å engasjere kvinner. Årets budsjett er et omarbeidet og stramt budsjett vedtatt på distriktsmøte i Arendal. Denne gang har jeg gått nye veier og fått med sponsorer som vil være med å støtte lions som derigjennom gir meg muligheten til å ha et høyere aktivitetsnivå, og skape vekst. Vi har foretatt en forenkling av fond. Medlemsutvikling Er positiv i den forstand at medlemsflukten har bremset opp. I skrivende stund er det i 104 F kun - 13 i forhold til Det er helt klart at fornyelsen kan være en av årsakene. GMT global mangment team leder Alexander Grønvold og GMT- koordinator er en ny oppgave som også tillegges MEC. I vårt distrikt har meget sporty Einar G Kvarving LC Risør som også er MEC sagt ja til vervet. ungdomsutveksling På dette område er vi veldig gode. Først en vandreleir i Jul/nyttårsskifte. Den blir etterfulgt av en fantastisk ungdomsleir i juli 2009 i Grimstad I tillegg deles det gledelig ut ungdomspriser både på distrikts- og klubbnivå, hvor premien er en tur på lions ungdomsleier i utlandet. Totalt ser det ut til at vi sender ut 7 ungdommer dette lionsåret. Lederopplæringen Gode foredragholdere sørget for gode tilbakemeldinger på opplæringen i august. Men det kan alltid bli bedre og det er gledelig at Finn Erling Haug LC Birkenes igjen ble LDC i distriktet etter å ha vært MD LDC en periode. Narkoarbeidet Tegnekonkurransen. Her har LC Sauherad gjort en flott innsats Tulipanaksjonen ble også gjennomført på en meget bra måte og med gode resultater. Det er mitt valg. En mengde kurser er gjennomført og flere er planlagt dette halvåret. Internasjonalt arbeid. Et IR distriktsprosjekt ble etablert på DM 2008 i Arendal. Rotifunk prosjektet tas godt hånd om av ildsjelene i LC Arendal. Det ser også ut til at klubbene betaler, selv om noen henger etter. Ber om at alle som ikke har betalt inn, gjør det. La oss være stolte av å være med på dette, og ikke minst fortelle dette ved en hver anledning, dette er god Lions markedsføring. I tillegg er miljøoppgaven også tillagt IRC, dette er et område som en må bruk litt tid på og sette seg inn i samt å markedsføre/selge den godt inn i organisasjonen. LCIF koordinator oppgaven er også lagt inn under IRC en oppgave som vi også vil komme tilbake til ved senere anledninger for å informere godt om Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 8/36

9 IT- Informasjons teknologi Nye MD 104 hjemmeside er under utvikling og vår IT guru Asbjørn Larsen er med i prosjektet PR Aktiviteten og kvaliteten har blitt betydelig bedre på avisen vår. Klubbene er blitt flinkere til å bruke avisen for å fortelle om sine aktiviteter. ÅRETS TEAM Jeg vil nevne noen viktige momenter. Vi har klart å gjennomføre en måte å arbeide på som vi allerede ser som et strategisk viktig valg for fremtiden. Aktiviteten har vært høy i alle fag og sone teamene. Alle har deltatt dette lionsåret, alle tillitsmenn og kvinner i rådet har fått tildelt oppgaver som er godt gjennomført. Dette har gitt oss en god erfaring å bygge videre på samt også en stimulans til de som har deltatt. Klubb besøk Det har vært helt fantastisk å se alle de aktivitetene som blomstrer opp i klubbene. Og i tillegg har vi klart å markedsføre og fortelle om dem i The lions, løvenytt og lokalpressen. Det ser ut til at også aktivitetsmengden har økt dette lionsåret. Lions aktiviteten vi har utført i fritiden vår, har vi oppnådd topp karakter, vi har lagt et grunnlag for fremtiden, vi har iverksatt våre planer, vi har nådd mange av de mål vi satte oss, og vi har oppnådd å hjelpe andre! Gratulerer gode Lionsvenner! Notodden, 1. februar, 2010 Solbjørg Kolsrud IPDG 104F 2.3 MIDLERTIDIG RAPPORT FRA VDG ARNE MARTIN GJØSEID FOR LIONSÅRET Innledning Under dette halve Lionsåret har fokus vært mye angående å opprettholde medlemsmassen, starte nye klubber og skaffer nye medlemmer. Lionsorganisasjonen er inne i en veldig tøff periode da rekruttering er mindre enn tilveksten. Dette er dessverre ikke nytt for dette året, men det blir mer utfordrende for hvert år, da gjennomsnittsalderen for medlemmer øker sterkt. Vi har dessverre ikke lykkes med å rekruttere nok yngre medlemmer, men har gjennomgående over mange år, rekruttert i vår samme aldersgruppe. Vår fornyelsesprosess er mer gjeldende enn noen gang før! Satsing dette Lionsåret Som nevnt har det vært mye fokus på fornyelse og medlemsvekst dette Lionsåret. Selv har jeg brukt mye tid på å etablere en ny Lionsklubb på Hisøy med direkte invitasjon til kvinner. Vi skal jo ikke satse på eksklusive klubber for ett kjønn, men ser at det er en meget stor gruppe av kvinnene som aldri har blitt spurt om å bli medlem av Lions! Kvinner er en stor ressursgruppe som jeg tror muligens vil være den største veksten for Lions fremover. Jo mer vi klarer en vekst der, jo større blir mulighetene for vekst av mix-klubber og etablering av nye klubber. Lions Norge utarbeider nå en ny hjemmeside som vi håper kan bli mer attraktiv og benyttet både av medlemmer og andre. Å nå ut til folket med vårt budskap er helt avgjørende for å få til en vekst. Det er en stor konkurranse av alle organisasjoner om å kapre medlemmer, så Lions må være mer dyktig til å markedsføre seg selv. Jeg ble også valgt til å være leder i MERL (Medlemskap-Utvidelse-Beholde medlemmer- Lederopplæring)-teamet, med en virketid på 3 år. Dette synes jeg ikke har fungert godt nok, oppgavene er blitt utført helt utmerket separat under LDC og MEC, men som gruppe har det ikke vært som forventet. Dette må jeg følge opp for å se om vi kan få dette til å virke slik det var tiltenkt Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 9/36

10 Besøk i klubber Har besøkt LC Arendal/Tyholmen i denne perioden ellers så det ikke vært stor aktivitet på denne fronten for mitt vedkommende. Styremøter Det har vært avholdt tre styremøter denne høsten, men jeg var dessverre på reise under et av møtene. Møtene ble avholdt i Risør og på Lasses kro ved Brevik. Rådsmøter Det har vært et rådsmøte denne høsten i Risør. Hovedinnhold på rådsmøtet var MERL og GMT. Den røde tråden i dette er hvordan beholde medlemmer og få en ny vekst! VDG opplæring Det har vært et felles møte i Oslo hvor alle VDG`ene møttes til en fellesopplæring i regi av Lions Leadership Institute. Det er også sendt ut informasjon på som benyttes til opplæringen. I januar var det også en samling i Oslo, under temaet: Tankesmien. Det ble også avholdt en VDG samling 6-7 februar i Oslo Distriktsmøte Under dette Lionsåret skal DM arrangeres av LC Sauherad. Det er en oppfordring til at alle klubber er fullt ut representert. DM er et sted hvor en kan få inspirasjon og ha muligheter for påvirkning. Tilstedeværelse er alltid nødvendig for å få til en handling! Convention Dette Lions året skal Convention avholdes i Sydney, Australia. Dette er stedet hvor årets VDG`er blir utnevnt til neste års DG`er. Min kone, Berit, og jeg ser frem til en spennende og utbytterik tur. Jeg selv ser på å bli utnevnt som DG som en utfordrende tid og går til denne oppgaven med ydmykhet og stolthetsfølelse. Økonomi Budsjettet for Lionsåret fremlegges på rådsmøtet og godkjennes under Distriktsmøtet Fremtiden Vi alle er vel sikre på at skal Lionsorganisasjonen fungere i den form den nå er, må vi sørge for å holde på medlemmer, få til bedre rekruttering og flere klubber må etableres! Klubbmøter med godt innhold og gjennomføring er helt nødvendig for å holde på medlemmer! Hvis vi kan få speilet det engasjementet som er på distriktsnivå ned på klubbnivå, vil dette skape større interesse for Lionsarbeidet. Vi må få flere opp av godstolen! Økt aktivitet og engasjement er noe vi må få til! Vi bør få frem en stolthetsfølelse med å være medlem i Lionsbevegelsen. Fornyelse er viktig, muligens må en ta små, men de riktige skrittene av gangen! Hisøy, 1. februar, 2010 Arne Martin Gjøseid VDG 104F Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 10/36

11 2.4 RAPPORT ARBEID MOT NARKOTIKA - NAC KARIN VASBØ Fagsjefrapport NAC for deler av lionsåret Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2010 ettersendes. MÅL FOR FAGOMRÅDE Fagsjefopplæring mai og august Få piloter i hver sone, opplæring Øke kunnskapen og utbredelse av DMV Bidra til øking av DMV kurs i distrikt F. Styrke Tegnekonkurransen Minst en skole i hver sone. Øke deltagelsen Rapport på antall medvirkende skoler fra DG Månedsbrev til NA- kontaktene Besøk ved forespørsel Styrke tulipanaksjonen. Alle klubber i distrikt F deltar Team samarbeid i egen sone Ungdom-, Tulipanpris. Gjøre klubbene kjent med reglene. Bidra til økt kunnskap om ulike fond og søknadsprosedyre OPPNÅDD Deltatt på fasjefsopplæring. 6 soner har min 2 piloter, tilsammen 17 stk. Gjennomført pilotkurs 2 samlinger, ser allerede økt interesse. Alle piloter har et sett med bøker og div. info materiell. 35 av 45 klubber deltok på NAK kurset Infomappe levert til alle klubbene. Inneholdt bl.a. ulike hjelpeark til profilering av DMV i skolene. Vanskelig å få gjennomført, kom muligens for sent på året, satser mer på info allerede i februar. Klubbene viser liten interesse. Sendt info sept. okt og des.(siste nytt) til alle NA- kontaktene Kopi til 17 NA piloter Ikke invitert til andre en egen sone Se ovenfor. Flere klubber enn forrige år deltar, pr. dato gjenstår tre klubber. Det må jobbes med motivasjon vedrørende økt salg og rutiner for innhenting av bestillingene i klubbene. Besøkt tre klubber pr. dato meget positivt. Info om NA arbeid Gjennomført Gjennomført Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført iht. teambesøksplan av soneleder, NAC deltatt på tre. Ingen soner eller klubber utenfor egen sone har meldt om ønsket besøk. Aktiviteter klubbene. Det er mitt valg. Etter høstens møter med NA- kontaktene og 2 faglige samlinger med NA-pilotene, rapporteres det om økt engasjement med hensyn til arbeidsoppgavene til NA-kontaktene og det NA-pilotene skal bidra med. Etter gjennomgang av de ulike kommuners skoleorganisering må profilering av DMV skreddersys. Dette har våre tillitsvalgte gjort på en flott måte, og det er betraktelig økning allerede første halvår på bestillinger av DMV kurs. Det kan allerede se ut til at utfordringen blir å få kursledere. Det er naturlig at NA-pilotene er mest aktive i egen klubb, men ettersom det blir kjent at NA-pilotene sitter med mye god kunnskap blir de nå kontaktet av sonens klubber, slik tanken var da NA- pilotprosjektet ble satt i gang. Det første DMV i barnehage er avholdt, med stor begeistring hos deltakerne. Flere på vent. Lions Tulipanaksjon Muligens NA kurset har bidratt til en økning i tulipanbestillingene. Flesteparten av klubbene melder at de selger alle bukettene på forhand, det har over år vært vanlig for dem å ikke stå på stands i nærmiljøet, noen av disse melder nå tilbake at de skal arr. stands. For å få solgt mer må økt synlighet av et av våre fyrtårn gjøres, dette avhenger av at alle medlemmene får et eierforhold til tulipanaksjonen og ikke bare en eller to i den enkelte klubb. Lions Tegnekonkuranse Opplever svært liten eller ingen interesse i klubbene til å henvende seg til skoler eller ungdomsklubber. Tilbakemeldingen er at det er mye arbeid, og liten effekt med hensyn til synliggjørelse av Lions/ klubben. Nøtterøy, 1. februar 2010 Fagsjef for NAC Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 11/36

12 Karin Vasbø 2.5 RAPPORT PRESSE OG INFORMASJONSARBEID - PRC FINN THORSTENSEN Fagsjef rapport fag Presse/informasjon for deler av lionsåret Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2010 ettersendes. Mål for PR- og info-arbeidet MÅL FOR FAGOMRÅDET OPPNÅDD Gi PR og Info innad og utad om Lions Ja, ved bruk av Løvenytt Utgivelse av Løvenytt hver mnd Ja, hittil er sju utgaver utgitt Bruke Hjulet i samarbeid med sone 7 Nei, ingen kontakt med SL 7 Deltakelse på MD-fagtreff i Oslo Ja, en helg i Oslo Opplæring/kurs for bruk av ny hjemmeside Ja, to helgekurs i Oslo Opplæring (for bruk av nye hjemmesider) for D- råd, Soner og klubber Nei, venter på at opplæringsprogrammet skal bli klart Klubb besøk INGEN klubb-besøk er gjennomført iht. teambesøksplan. Aktiviteter I denne tabellen vises noen av de gjennomførte aktivitetene AKTIVITETER 1. Deltatt en helg i august på fagtreff i Oslo sammen med de øvrige fagsjefene (C-ene) i MD Utgitt sju nummer av Løvenytt, ett for hver måned. Nummer 8 er i disse dager under utarbeidelse. 3. Etter pålegg fra DG aktivt bruk av distriktets fagsjefer (C-er) i hvert nummer av Løvenytt. Alle har fulgt opp. I de resterende utgaver dette lionsår, (nr. 8 12), bør styremedlemmer og soneledere følge opp med korte innspill fra sine aktiviteter. 4. Deltatt på to opplæringsmøter (helger) i Oslo for innføring av ny hjemmeside for Lions Norge. En omfattende opplæringsrunde skal jeg gjennomføre sammen med ITC så snart programmet er klart. Dette bør komme i gang i løpet av februar eller mars. Tromøy den 31. januar 2010 Fagsjef for PR - Informasjonsarbeidet Finn Thorstensen Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 12/36

13 2.6 RAPPORT LEDEROPPLÆRING - LDC FINN ERLING HAUG Fagsjef rapport fag LDC for deler av lionsåret 2009/2010. Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 01. mai 2010 ettersendes Mål for LDC- 2009/2010 MÅL FOR FAGOMRÅDE 1. Lederopplæring Klubbfornyelse. Oppdatere materiell for Lions Lederopplæringen skal skje i fellesfora (president og Cèr i forb. med DM) Nettbasert opplæring der det er naturlig Bidra til etablering av Leadership Institute (anspore til bruk av LCI Utdanningssenter) sammen med MD-LD 2. Forsette arbeidet med fornyelse Oppfølging/repetisjon av kreative prosesser Kartlegge status i klubbene Fornyelse skal med i Handlingsplanene 3. Påvirke at alle deltar i lederopplæring Sørge for at alle som tar verv skal ha/delta i opplæring Spesielt: Aktivisere klubbens Kèr. Kèr skal delta i opplæringsprogrammet høyner status. Distrikts Cèr bidrar med fagstoff og informasjon. 4. Fortsette kampanjen for nye medlemmer i samarbeid med MEC Bruke informasjonskampanjen og lederutvikling til medlemsverving Lage informasjonsmøter. 1. Kunnskap om Lions til alle medlemmer. Klubb K opplæring/ fag ut til klubbene Kjøre Info/Felles/Dialog møter 2. Opplæring i bruk av MD104 hjemmesider Vise til nettsider (lett å finne) OPPNÅDD Kurset i ledelse ble avviklet i Oslo 30. oktober - 1. november Det er meningen at dette kurset skal bidra til bedre ledere på klubb og distriktsnivå Under alle seminarer og forlesninger er dette ett tema som alltid har vært en stor del av diskusjonen. Alle klubber i sone 5 har dette i sine program Distriktet har kjørt en meget resurskrevende opplæring for alle tillitsvalgte i dette LIONS året. Spesielt alle NAK er har fått spesial oppvartning. Eget K program er delt ut/gjennomført, til alle team i denne opplæringsperioden Sone 5 har blitt spesialbehandlet Sammen med MEC har LDC under alle klubbesøk poengtert viktighet av medlemspleie og tilbakemeldinger fra klubbene synes å vise at de har dette høyt opp på sin agenda Alt som er blitt gjort av opplæring i distriktet i inneværende LIONS år har tatt hensyn til viktigheten av å drive opplæring av klubbenes Kontakter. Dette er en oppgave som distriktet vil prioritere også neste LIONS år Dette området har ikke blitt samme prioritet til del da alle distrikt og MD 104 skal få nye nettsider. Det ser ut til at dette først er på plass våren 2010 Opplæring av tillitsvalgte: Alle distriktets soner ble oppsøkt og gitt undervisning sone- vis i august måned uke 34 og 35. Fagsjefskonferanse: LDC var til stede på Fagsjefskonferansen i Oslo 29/30 august 2009 Sonemøte: LDC var til stede og gav klubb Kontakt opplæring på sone møtet i sone 5, distrikt 104F iht. LDC handlingsplan Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført iht. teambesøksplan med unntak for LC Kragerø. Nr. LDC-aktiviteter Mål Virkemidler Ansvarlig Seminar Øke kunnskap for K-ene og for Seminar sonemøte LC Drangedal klubbledelse og klubb besøk LDC og SL Seminar Øke kunnskap for K-ene og for Seminar sonemøte LDC og SL 5 LC Kragerø klubbledelse og klubb besøk Seminar Øke kunnskap for K-ene og for Seminar sonemøte LDC og SL 5 LC Tvedestrand klubbledelse og klubb besøk Seminar Øke kunnskap for K-ene og for Seminar sonemøte LDC og SL 5 LC Vegårshei klubbledelse og klubb besøk Seminar Øke kunnskap for K-ene og for Seminar sonemøte LDC og SL 5 LC Gjerstad Seminar LC Risør klubbledelse Øke kunnskap for K-ene og for klubbledelse og klubb besøk Seminar sonemøte og klubb besøk LDC og SL 5 Birkeland 09.desember 2009 Fagsjef for Lederskapsutvikling Finn Erling Haug Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 13/36

14 2.7 RAPPORT MEDLEMSUTVIKLING MEC/GMT EINAR G. KVARVING Fagsjef rapport fag MEC for deler av lionsåret Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2010 ettersendes. Mål for MEC MÅL FOR FAGOMRÅDE Besøke klubbene i sone 3 ifølge Hjulet sammen Soneleder. Fokus på medlemsver. og på medlemspleie. Videreføre kunnskap om Lions OPPNÅDD Delvis. LC Skien og LC Porsgrunn har ikke fått besøk enda. Gjennomføres i løpet av våren. Det jobbes bra i klubbene med dette for øye. Alle klubbene har dette tema på agendaen. Klubbene er blitt minnet på hvor viktig kunnskap er for den enkelte med tanke på verving av nye medlemmer Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført iht. teambesøksplan Nei.To klubber mangler. RAPPORT GMT Einar G. Kvarving GMT samarbeider med DG, VDG, MD-GMT og soneleder der det er mulighet for ny klubb. Hittil i lionsåret er det ikke lykkes å starte ny klubb i distrikt 104F, så dette målet er ikke nådd. Det viser seg å være vanskeligere enn antatt å starte klubb, særlig der hvor klubb(er) finnes. Det jobbes aktivt med dameklubb på Hisøy. Om vi får denne på plass dette året er usikkert, men her er det gode krefter i gang så dette har vi tro på. Sammen med VDG og soneleder i sone 3 hatt møte med repr. fra klubber i Grenlandsområde med tanke på ny klubb i Skien i første omgang. Her er et befolkningsgrunnlag for ny(e) klubb(er). Siste er at krefter i Risør ønsker å starte dameklubb. Dette vil bli fulgt opp av resurspersoner både lokalt og distrikt. Generelt. Lions trenger vekst i antall klubber og flere medlemmer i den enkelte klubb. Dette er en stor utfordring for oss alle sammen. Dette er en oppgave vi må stå sammen om. Klubbene må ha fokus på dette i årene fremover. Det er kun oss som medlemmer som må gjøre jobben. Klubber starter ikke seg selv, medlemmer kommer ikke av seg selv. Som lions medlemmer har vi et ansvar for å videreføre det vi sa ja til da vi selv ble medlemmer. Se ikke på en ny klubb som konkurrent, snarere en medhjelper til vår oppgave: Å hjelpe medmennesker der nøden er. Minner om LIONS ETISKE NORM og LIONS MÅL. HANDLINGSPLAN. Starte minimum to nye klubber i distriktet. Gi klubber og medlemmer forståelse av hvor viktig det er at lions må vokse for å overleve. Soneledere og presidenter er naturlige samarbeidspartnere. Risør 1 Februar 2010 Fagsjef for MEC/GMT Einar G. Kvarving Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 14/36

15 2.8 RAPPORT INTERNASJONALT ARBEID - IRC KJELL-TORE ANDERSEN Statusrapport pr Distriktsprosjekt: Arbeidet med prosjektet i Sierra Leone er i avslutningsfasen. Teknisk utstyr og innredning av pleieavdeling skal ferdigjøres i løpet av våren Metodistkirken har nå forpliktet seg til å ta et større ansvar for driften av sykehuset samt å fremskaffe lokale leger som skal lønnes av kirken. Det er fremdeles noen klubber som ikke har betalt inn sitt bidrag til prosjektet. Disse vil bli kontaktet i løpet av våren. Øyehelseprosjektet i Uganda og Malawi. Det er laget eget PP presentasjon av dette prosjektet som er vist på samlinger i sone 4... Sonenes IR-kontakter: Tilbakemeldingene fra klubbenes IRKèr er lik 0. NSR prosjekt. Jeg har pt ikke mottatt rapport fra NSR vedrørende hva som er besluttet som neste prosjekt. Arendal, Kjell-Tore Andersen, IRC 104F 2.9 Klubbesöksrapport för LCIF-koordinator LCIF:s distriktskoordinatorer skall använda detta formulär för att rapportera sina klubbesök. Varje distriktskoordinator bör ha som mål att genomföra minst en klubbpresentation per månad under lionåret Använd "LCIF:s vägledning för klubbesök" för att få idéer om vilket material som finns tillgängligt inför dina klubbpresentationer. Distriktskoordinator namn: Kjell-Tore Andersen, MD/Distrikt: 104 F Datum för besöket: Klubbnamn Sonemøte sone 4 LC Sauherad Datum för besöket MD/Distrikt 104/F 104 F Noteringar eller uppföljning begärd av klubben eller evenemanget Kun 4 klubber møtte på sonemøte. Informasjon om Øyehelseprosjekt og distriktsprosjekt i Sierra Leone. LCIF arbeide og støtte. Det møtte representanter fra Bø og Nome. Informasjon om Haiti, LCIF og distrikts-prosjekt i Rotifunk, Sierra Leone. Uppföljning? Ja/Nej Ja Nei Datum för nästa presentation og Ingen avtale KOMMENTARER:_104F- distriktet har delt arbeid til fagsjefene på forskjellige soner. IR har fått tildelt sone 4 for spesiell oppfølging. Interessen for besøk og oppmøte til sonemøte har vært veldig labert og tilbakemeldinger fra klubbenes IRKèr er lik 0. Distriktets budsjett for fagsjefer setter store begrensninger med hensyn på klubbesøk slik at den mest kostnadseffektive måten vil være å arrangere større møter i distriktet samt besøke klubber i egen sone. Arendal, Kjell-Tore Andersen, IRC 104F Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 15/36

16 2.10 RAPPORT UNGDOMSARBEID YC & LEOC BRIT MORK Innledning Fagsjef rapport fag YC for deler av lionsåret Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2010 ettersendes. Mål for YC MÅL FOR FAGOMRÅDE Gjennomføring av Camp Lighthouse ungdommer på Lions ungdomsutveksling Opplæring klubbkontakter Internasjonal ungdomsleir 2011 OPPNÅDD Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført iht. Teambesøksplan. OK Aktiviteter klubbene I denne tabellen vises noen av de gjennomførte aktivitetene AKTIVITETER Lions Internasjonale Ungdomsleir i D104F, Camp Lighthouse 2009 ble gjennomført med stor suksess. Stor honnør til en ypperlig leirkomite og LC Grimstad. Sluttrapport og revidert regnskap er oversendt distriktsstyret. Status for ungdommer på ungdomsutveksling fra vårt distrikt sommeren 2010 er pr. idag 4, kanskje 5. Har sammen med soneleder gjennomført klubbesøk til samtlige klubber i sone 2. Har på alle møter hatt en orientering om ungdomsarbeid i MD 104 generelt, orientert om ungdomsutveksling og våre forpliktelser i forbindelse med Internasjonal Ungdomsleir 2011 spesielt. På DM 2009 ble vedtatt at Internasjonal Ungdomsleir 2011 skal være et samarbeidsprosjekt mellom sone 1 og 2. Dannelse av leirkomite har vært en lang og tung prosess. Nå har imidlertid min egen klubb LC Larvik/Farris tatt på seg å stå som formell arrangør av leiren, og vi stiller med 3 representanter i leirkomiteen. Det samme gjelder LC Tjølling. De andre Larviks-klubbene, 2 Sandefjords-klubber og 2 klubber i sone 1 er også representert. Vi har hatt så langt hatt ett forberedende møte. Status og budsjett vil bli fremlagt på DM i april. Larvik, 01. Februar 2010 Fagsjef for ungdomsarbeid Brit Mork Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 16/36

17 2.11 Rapport INFORMASJONSTEKNOLOGI - ITC Asbjørn Larsen Innledning Fagsjef rapport for ITC lionsåret 2009/2010. Fra 01.juli 2008 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2010 ettersendes Mål for ITC MÅL FOR FAGOMRÅDE Videreføre bruken av digitale verktøy i alle ledd i organisasjonen Oppdatere medlemslister Produsere Løvenytt Innføring av nye nettsider for Lions Planlegge opplæring for de nye Internett-sidene Deltatt på møtet i distriktets regi OPPNÅDD Oppdatert alle klubbenes e-postkasser til videresending til P, K og S. Oppdatert klubbenes nettsider med nye presidenter, publisert artikler for både distrikt og klubbene. Vedlikeholde medlemsregisteret med spesiell vekt på korrekte e-postadresser for alle. Oppdaterer medlemslister for alle klubbene i landet på nettet 2 ganger mnd. Produsere Løvenytt og publisere dette til medlemmene hver måned. Deltatt på 2 møter med Lions sentralt ang. Lions nye nettsider. Deltatt på fagsjefsmøte i august, og opplæring i november på det nye systemet. Lanseringsdato mars/april Sammen med PRC og sonelederne å planlegge opplæringsseminarer når det er klart for bruk. Deltatt på 2 styremøter og 1 rådsmøte. 2. rådsmøte berammet til Feb Oppdatert klubb-epost til nye tillitsvalgte Oppnådd Oppdaterer og kontrollerer medlemsregisteret Fortløpende gjennom året Oppdatere klubbmedlemslister for MD 2 ganger pr. mnd Oppdatere klubbers og distriktets hjemmeside Fortløpende gjennom året Klubb klubbene I denne tabellen vises noen av de gjennomførte aktivitetene Klubbesøk i sone 6 med SL Kjell Valter Andersen AKTIVITETER Sammen med SL6 deltatt på klubbmøter med klubbene i sonen. LC Arendal blir besøkt den Deltatt på: Planen var at møtene skulle inneholde en liten presentasjon av Lions nye nettsider, men da disse ikke var klare, ble tiden brukt til å se litt på de sidene vi har. Det var også god dialog med medlemmene om generell bruk av IT, og litt bruk av medlemssystemet. Fagsjefsmøte i Oslo August 09, hvor Lions nye nettsider ble presentert og jobbet med. PRC/ITC-møte om Lions nye nettsider 28. November 09 Distriktsstyremøter, distriktsrådsmøte(r) Risør, 1. Februar 2010 Fagsjef for ITC Asbjørn Larsen Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 17/36

18 2.12 SONE 1 METTE-SOFIE EGENES GRAW Sonerapport for Sone 1-104F for deler av lionsåret Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1. februar 30. juni 2010 ettersendes. Mål for SONE 1 i 104F MÅL OPPNÅDD Planlegge høsten, ha møte med alle presidentene, bli kjent med 2 presidentmøter er avholdt sept/des hverandre og dele felles info Besøke alle klubbene (7) i sone 1 Alle 7 klubbene er besøkt pr Skaffe sted til opplæring nye styremedl. Opplæringssted/mat for sonen skaffet til Sonemøte Ble dessverre kansellert grunnet manglende påmelding (totalt 11 med soneleder, foredragsholder Nytt sonemøte våren 2010 er berammet til samt NAC) Sende rapporter fra alle klubb-besøk til DG og fra møter med Presidentene har fått rapport fra p-møtene sept og presidentene.til klubbene og DG. des og de er lagt på nett i sone 1. Britt Søreid har fått kopi av alle rapporter fra klubbmøtene i sonen Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført pr. 9. desember NAC har vært med til 2 av klubbene. Føler at det er et meget godt samarbeide med presidentene og jeg synes jeg har blitt meget hyggelig mottatt i alle klubbene Aktiviteter klubbene I denne tabellen vises noen av de aktivitetene klubbene jobber med KLUBB AKTIVITETER LC Andebu Tulipansalg, Lions Røde Fjær, stort samarb.med LC Stokke og Sandefjord om barnehjem i Antall medlemmer Azerbajdzjan, Dansegalla arrangeres iforb.med NM i Stokke og overskuddet går til 31 barnehjemmet. Hjelper til som frivillige under NM på ski. Har batteriaksjon /utdeling av strøsand til alle over 75 år ( skifter for /deler ut til eldre)støtter DMV, ikke vært aktive selv høsten 09 grunnet - LC Nøtterøy Antall 28 LC Sem antall LC Stokke antall 25 LC Tjøme Antall 26 LC Tønsberg Antall 17 LC Tønsberg- Slottsfjellet Antall 31 rektorskifte på skolen. 3 medlemmer er natteravner for Tønsberg Bymisjon Tulipansalg, Rotifunk, Lions Røde Fjær, Bokmarked 1 gg pr.år. DMV har vært en god aktivitet tidligere.vil komme i gang igjen fra høsten 2010 med kurs for lærere..planer/visjoner om trygge lokale samfunn er laget om strøsand til eldre ( gjennomført) batteriskifte (er på planen), Første miks-klubb i sonen. Ønsker å opprette et lokalt Lions Fond for 2010,2011,2012 osv.for å få fokus i markedet (at de har midler til gode prosjekter i Lions ånd). Har hatt kalender i mange år sammen med Nøtterø Sparebank (Spb 1) og tilført idretten store beløp, har tatt pause i Tulipansalg, DMV, samarbeider med skolene om rusfritt miljø-opphold på øya Hudø-(se løvenytt nr 4/09) deler ut juleblomster til eldre, strandrens på Vallø, Baglerbørs april/sept på Farmandstorvetsamarb med LC Tønsberg og Tønsberg Slottsfjellet. Gir årlig ut Tønsberg kalenderen ( flotte bybilder) som selges og deles ut av skoleelever. En del medlemmer møtes 1 gg pr uke om formiddagen Tulipansalg, Lions Røde Fjær, Stor årlig Kunstutstilling i okt/nov, Stort samarbeide med LC Andebu og Sandefjord om barnehjem i Azerbajdzjan og arrangerer dansegalla iforb. med NM i Stokke overskudd går til barnehjemmet), dugnader: maler og legger om tak Tulipansalg, Lions Røde Fjær, meget aktiv i DMV mot barne og ungdomsskolene, bærer rundt bransjeregistre for næringslivet, Vurderer å sende ut ungdom i år (for 4.gg) Har kontrakt om å vaske og male 5 andelshytter på Havna Hotell. Har hatt bokmesse, vurderer kunstsalg og jazzkveld Tulipansalg, Rotifunk, Lions Røde Fjær, Baglerbørsen april/sept i samarb.med LC Sem og Tønsberg-Slottsfjellet, bokmarked, vedlotteri og granbaraksjon. Flere av medlemmene har fast kafèmøte 1 gg pr. uke Rotifunk, Tulipansalg, Lions Røde Fjær, samarbeide med LC Tønsberg og Sem på Baglerbørsen april/sept. Kunstutstilling 1 weekend i nov.hvert år med stort lotteri hvor mottager er bestemt på forhånd. Kirkens Bymisjon fikk ,- desermber 2009 ( herav inkl.beløp søkt om fra Narkofondet), DMV har 2 ivrige NAK + NAC, Har hjulpet SAS julefly i 6 år-2 personer fra klubben får være med (Kopli,utenfor Tallinn) Ga bort Melvin Jones til hovedansvarlig tidl.sjefs-flykaptein Karsten Midthund des Tønsberg Sykkelklubb har også fått støtte i LC klubben er modellklubb (siste året)og har PR ansvarlig som er meget aktiv mot Løvenytt, The Lions og Tønsbergs Blad. Klubben har også Soneleder og NAC Pensjonistene prøver å møtes på kafè 2 og 4 uke i mnd. Grunnet bl.a. all media/ PR høsten 2009 har mange kontaktet klubben og det er 6-7 mulige nye medlemmer som vil bli tatt opp våren De har vært inne til bli kjent med Lions -kurs Tønsberg, 16. januar Soneleder Sone 1 i MD104 F Mette-Sofie Egenes Graw Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 18/36

19 2.13 SONE 2 KARI DAHLE HALVORSEN Sonerapport for Sone 2 for deler av lionsåret 2009/2010 Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden1 februar 01. mai 2010 ettersendes Mål for SONE /2010 MÅL At soneleder oppleves som støtte for klubbene At medlemmene i sone 2 opplever mestring og glede At klubbene engasjerer seg i ungdomsabeid At klubbene kan oppleve engasjement, omsorg og trivsel At medlemstallet øker med 2+ for hver klubb 14+ for sonen OPPNÅDD SL har arrangert 2 presidenttreff, et sonemøte og besøkt alle klubbene Klubbene har meningsfulle program og aktiviteter. De har en del kjennskap til Lions YEC har for innformert på sonemøte, besøkt klubbene, innkalt YEK-ene til møte for å danne en leirkomite til ungdomsleir i Det har vært en strevsom prosess, ungdomspris i Larvik Engasjement utad og innad, tar vare på hverandre, gjør hyggelige ting sammen Så langt har vi hatt noen utmeldinger og noen nye medlemmer. Det er en reduksjon så langt. Vi håper på en økning Klubb besøk Alle klubb-besøk er gjennomført innen Aktiviteter klubbene I denne tabellen vises noen av de aktivitetene klubbene jobber med KLUBB AKTIVITETER LC Hedrum Har hatt båtlotteri Antall 26-2 Er aktive i arrangementet av Farrisleiren for psykisk utviklingshemmede, LC Larvik Er med på bingo, Antall 25 Underholding på sykehjem, medarrangør på Gurvikadag, bidrar praktisk ved eldres LC Larvik/ Farris Ant 22-1 LC Sandefjord Antall 35-3 LC Sandefjord/ Hjertnes Ant 26+1 LC Sandefjord/ Sandar Ant 29+3 LC Tjølling Antall 19-3 Stavern, 01. Februar 2010 Soneleder Sone 2 Kari Dahle Halvorsen dag i Stavern, deltar en dag på Farrisleiren Har moteshow og julelotteri, lager kaker til eldre til jul, deltar en dag på Farrisleiren Har sagt seg villig til å være teknisk arrangør ve ungdomsleir i 2011, Selger omega 3 og bilder, grillfest på Framnes eldresenter, kjører kommunestyredokumenter Frivillighetssentralen, kjører bøssebærere til TV aksjonen, bingo Serverer i VIP-losjen for Sandefjord fotball, selger omega 3, selger kaker etc på julemarked, kjører bøssebærere ved TV aksjonen, selger Lions mint, kunstkort, tulipaner Legger ut granbar og steller graver i Sandefjord, Homestart hjelp til barne- familier, Frivillighetssentralen, kjører bøssebærere til TV aksjonen, Legger ut granbar på kirkegården i Tjølling, serverer mat ved PW-cup i håndball, holder eldrefest på Rekkevik sykehjem, deltar to dager på Farrisleiren, kransekakesalg Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 19/36

20 2.14 SONE 3 FRANK HACK Innledning Sonerapport for Sone 3 for deler av lionsåret Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1 februar 30 juni 2010 ettersendes Mål for SONE MÅL OPPNÅDD Øke med ny klubb Jobben er begynt for ett år siden men det tar litt lengere tid enn forventet! Øke trivsel i klubbene Det skal gjennomføres felles møte for Bamble og Brevik! Båtturer med ledsagere etc. Øke antal medlemmer Bamble har økt med 3, og vet at andre klubber også jobber med saken! Klubb besøk: KLUBB BESØK 3 Siljan, Bamble, Brevik er besøkt! Porsgrunn skal ha ny møtested og besøket er derfor er derfor utsatt! Skien skal gi beskjed hvilket møte som passer! Aktiviteter klubbene: I denne tabellen vises noen av klubbenes aktiviteter. KLUBB LC Bamble LC Brevik LC Porsgrunn LC Siljan LC Skien AKTIVITETER Julelotteriet er hovedaktivitet, har satset i mange år på "Det er mitt valg " Kun en skole er igjen til første kurset (for i år) 1 skole har fått kurset for andre gang og to skoler skal også ha det for andre gang dette året! Samtidig skal det tas kontakt med en barnehage! De har satset ekstra på julelotteriet og overtatt noen salgssteder fra Porsgrunn, har også ett maleprosjekt av lokalet de bruker til klubbmøter! Har et meget stor arrangement rund "Tenning av Juletreet" Samtidig jobbes det med ett "Palle snekkeringsprosjekt! Har mange klubbmedlemmer i jobb på "Handelsstevnet" i Skien! Skaffer også bemanning til en kafeteria på den årlige båtmesse! Julelotteriet er også her hovedoppgave! De er også (som de fleste andre klubber) med på Granbar-aksjon på kirkegårdene på " Allehelgensdag" Stathelle, 31. januar Soneleder Sone 3 Frank Hack Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 20/36

21 2.15 SONE 4 THORLEIF SØREID Sonerapport for Sone 4 for deler av lionsåret Fra 01.juli 2009 og frem til rapportfrist 1. februar Tilleggsaktiviteter i perioden 1 februar 30 juni 2010 ettersendes Mål for SONE MÅL OPPNÅDD Hjulet Team IRC/SL IR på 1. sonemøte og fellesmøter 1. sonemøte holdt i Sauherad Bø, Nome og Sauherad deltok. DG og IRC. 2.sonemøte holdt i Sauherad Alle klubber deltok. Medlemsøkning. Alle klubber forsøker aktiv verving. Ny opplæringsform Sonevis opplæring. Ønskelister fra klubbene. Klubb besøk: I samråd med IRC Kjell-Tore er det gjennomført IR-info på sonemøte 1 og fellesmøte med LC Bø, LC Nome og LC Sauherad. Aktiviteter klubbene: I denne tabellen vises noen av klubbenes aktiviteter. KLUBB LC Bø - Har fått 1 dame i transfer. AKTIVITETER Antall 21 (22) LC Nome Antall 14 (14) LC Notodden antall 46 (43) LC N/Telerosa Antall 47 ( 47) LC Rjukan Antall 19 (19) LC R/Fossens døtre 13 (16) LC Sauherad Antall 20 (22) Tulipanaksjon, ny aktivitet i klubben. Utkjøring av kataloger. Lion Mints, Ønskebrønn i Sommarland. Varden/Lions julelotteri, Vedpakking, Salg av sandsekker, Salg av julenek og krydderesker, Invitert gjester, Bedriftsbesøk. Telen/Lions julelotteri., medlemsmøter, assistert Telerosa med avvikling av moteshow, forberedelser til Tulipanaksjon. Moteshow, loppemarked med auksjon, smultringer til eldre, Musikkfrabrikken, Konfektsalg. Sandsekker, Opprydding og vedlikehold av Maanastien, LC Rjukans julelotteri; dugnader, Tulipanaksjonen, Ungdomskafé, Fadderbarn, Bedriftsbesøk og besøk av foredragsholdere Tulipanaksjon, dugnad, rydding av natursti, klesinnsamling til Kiev, lunsj til Ungdomsleir. Klubbmiljø, konsolidering av klubben. Bedriftsbesøk, inviterte gjester, Lions og Vardens julelotteri, Pramlotteri, Tulipanaksjon. Ungdomspris. Tegnekonkurranse. Medlemstallene er de offisielle fra medlemsregisteret pr. 31. januar Tallene i parantes er medlemstall i rapporten fra Det er imidlertid kommet nye medlemmer som ikke er registrert i medlemsregisteret. Sonen vil etter ajourføring komme ut med medlemsøkning. Det er 36% kvinnelige medlemmer i sonen Gvarv, den 31. januar Soneleder Sone 4 Thorleif Søreid Distriktsmøtepapirer DM D104F, april 2010 Side 21/36

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

Storslått jubileumsgave

Storslått jubileumsgave LØVENYTT Nr. 4 APRIL 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Storslått jubileumsgave YNWA DGs månedsbrev Side 2 En av landets eldste Lions-klubber, LC Tønsberg, markerte

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer