Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012"

Transkript

1 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18

2 President Olav Anders Hellekås fra arrangørklubben LC Bø ønsket møtedeltakere og ledsagere velkommen til Bø og årets Distriktsmøte. Det var hilsningstale fra ordføreren i Bø - Olav Kasland og musikalsk underholdning av Jon Rørmark, Audun Rørmark og Sindre Bakkåker. 1.1 Åpning av distriktsmøteforhandlingene ved Distriktsguvernør Arne Martin Prestrud Distriktsguvernør Arne Martin Prestrud åpnet møteforhandlingene. VDG I Kjell-Tore Andersen leste Lions norm. 1.2 Minnestund Distriktsmøtet mintes gode Lionsvenner som er gått bort dette Lionsåret med ett minutt stillhet 1.3 Presentasjon av Distriktsrådet for Lionsåret Presentasjon av Distriktsrådet for Lionsåret DG Distriktsguvernør Arne Martin Prestrud LC Bø IPDG Forrige års distriktsguvernør Arne Martin Gjøseid LC Hisøy VDG I Første Vise distriktsguvernør I Kjell-Tore Andersen LC Arendal VDG II Andre Vise distriktsguvernør II Thorleif Søreid LC Sauherad DK Distriktskasserer Torstein Fosstveit LC Sauherad DS Distriktssekretær Per Fostervoll LC Bø IRC Leder internasjonal og nasjonalt Arne Husebye LC Arendal NAC Leder arbeid mot narkotika Karin Vasbø LC Tønsberg/Slottsfjellet PRC Leder PR og informasjon Jens Petter Christensen LC Øyestad YEC Leder ungdomsarbeid Frank Hack LC Bamble ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør GLT Leder lederutvikling Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme GMT Leder Global Membership Team Kjell-Tore Andersen LC Arendal L2014 Leder Lions 2014 Roald Axelsen LC Hisøy SL1 Soneleder Mette-Sofie Egenes Graw LC Tønsberg/Slottsfjellet SL2 Soneleder Kari Dahle Halvorsen LC Larvik/Farris SL3 Soneleder Frank Hack LC Bamble SL4 Soneleder Torstein Fosstveit LC Sauherad SL5 Soneleder Alexander Grønvold LC Vegårshei SL6 Soneleder Jens Kr. Morken LC Froland SL7 Soneleder Paul Govertsen LC Grimstad 1.4 Valg av møteleder Torbjørn Nord fra LC Porsgrunn foreslått som møteleder. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon. 1.5 Valg av 2 møtereferenter DS Per Fostervoll fra LC Bø og Ivar T. Tjønntveit fra LC Bø foreslått som møtereferenter. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon. 1.6 Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen Pål Nomeland fra LC Tjøme og Olav Anders Hellekås fra LC Bø foreslått til å underskrive protokollen. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon. 1.7 Delegat opprop korrigeringer Ordstyrer foretok opprop, og det ble registrert 59 møtende delegater. 1.8 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Enstemmig godkjent Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 2/18

3 1.9 Godkjenning av forretningsorden Møteleder fikk fullmakt til å endre rekkefølge på sakene Vedtak: Enstemmig godkjent 2 RAPPORTER Distriktsguvernøren presenterte alle rapportene. 2.1 Foreløpig rapport fra Distriktsguvernør Arne Martin Prestrud for Lionsåret Endelig rapport fra IPDG Arne Martin Gjøseid, D104F for Lionsåret Midlertidig rapport fra VDG II Thorleif Søreid for Lionsåret Rapport arbeid mot narkotika NAC Karin Vasbø, for Lionsåret Rapport presse og informasjonsarbeid PRC Jens Petter Christensen for Lionsåret Rapport Global Leadership Team GLT Yngve Lindegaard-Berntsen for Lionsåret Rapport Global Membership Team GMT Kjell-Tore Andersen for Lionsåret Rapport internasjonalt arbeid IRC Arne Husebye for Lionsåret Rapport ungdomsarbeid YEC & LEOC Frank Hack for Lionsåret Rapport informasjonsteknologi ITC Asbjørn Larsen for Lionsåret Sone 1 Soneleder Mette-Sofie Egenes Graw 2.12 Sone 2 Soneleder Kari Dahle Halvorsen 2.13 Sone 3 Soneleder Frank Hack 2.14 Sone 4 Soneleder Torstein Fosstveit 2.15 Sone 5 Soneleder Alexander Grønvold 2.16 Sone 6 Soneleder Jens Kr. Morken 2.17 Sone 7 Soneleder Paul Govertsen Forslag fra Arne Kolsrud (IPGRL) til pkt. 2: Alle tilleggsaktiviteter ferdigstilles innen 30. juni i Lionsåret og legges på distriktets hjemmeside. DG eller den delegerte (DS) sender et dokument til klubbene (pdf.file). Vedtak: Forslaget tas til etterretning og vedlegges protokollen. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 3/18

4 3 REGNSKAP 3.1 Regnskap for Lionsåret Regnskap Lions distrikt 104F, INNTEKTER Konto Kontonavn Regnskap Budsjett Rest 3111 Refusjon fra HK , , , Refusjon til DG fra MD , ,00 189, Refusjon distriktsråd fra MD , ,00 0, Kontingent , , , Avgift til distriktsmøte 0, , , Renter 145,05 500,00 354, Sponsormidler 0,00 0,00 0, Sponsormidler - Distriktsavisen 0,00 0,00 0, Egenandel ledsagere , , ,00 0, Organisasjonsutvikling , , , Andre inntekter 2 384,41 0, ,41 SUM INNTEKTER , , ,38 UTGIFTER Konto Kontonavn Regnskap Budsjett Rest DG'S MØTE- OG REISEUTGIFTER 5111 Conventionreisen (Dgelect+led.) , , , Riksmøte/guvernørrådsmøte (Dgelect+led 670, , , Riksmøte/guvernørrådsmøte DG , , , Distriktsmøtet/Distr.rådsmøte DG 8 546, , , Nordisk Råds-møte 4 688, , , Klubb-besøk , , , Ledsagerutgifter 1 005, , , ,00 0,00 SUM , , ,70 ØVRIGE UTGIFTER FOR 104F 5312 Distriktsrådsmedl.- møte og reiseutg , , , E-site 6 875, , , Seminarer soneopplæring , , Distriktsmøte Deltakersubsidiering 0, , , NAC Karin Vasbø 2 468, , , IRC Arne Huseby 1 070, , , YC Frank Hack 1 583, , , MEC Einar Kvarving 1 710, , , ITC Asbjørn Larsen 3 750, ,00 250, LDC Brit Søreid 8 014, , , PRC Jens Petter Christiansen 0, , , PR / KOMUNIKASJONSGRUPPE 0,00 0,00 0, Markedsføring 0, , , Kvinnekonferanse 0,00 0,00 0, Lederopplæring 4 520, , , Telefon/Porto/Gebyrer 253, , , Kontorutg./Brev, Konvolutter med mer 582, ,00 417, Løvenytt - kopiering og porto 0,00 0,00 0, Gaver og blomster 1 500, , , Jubileum, banner og utmerkelser 4 633, , , Diverse utgifter/etablering av klubber 1 796, , ,00 SUM , , ,92 SUM UTGIFTER , , ,22 RESULTAT ,84 0, ,84 Vedtak: Regnskapet for 2010/2011 enstemmig vedtatt. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 4/18

5 3.2 Fondsoversikt pr LIONS DISTRIKT 104F FONDSOVERSIKT Regnskapet a jour pr.: Konto Fond Fond pr. Posteringer Rentefordeling Fond pr pr DG Fond ,00 0, , Ungdomsleir ,92 0, , Det er mitt valg 6 046,03 0, , Distriktsutvikling , , , Org.utvikling ,00 0, ,00 SUM , ,86 0, ,49 Vedtak: Fondsoversikt for 2010/2011 tatt til etterretning. 3.3 Håndtering av underskudd. Underskuddet på kr. kr ,84 for Lionsåret dekkes av DG Fondet. Vedtak: Underskudd for 2010/2011 dekkes av DG Fondet. 3.4 Sum gjeld og egenkapital pr EIENDELER: SUM EIENDELER ,65 GJELD OG EGENKAPITAL: GJELD EGENKAPITAL LIONS DISTRIKT 104F BALANSE Regnskapet a jour pr Kasse/bank IB Kassebeh.: 0,00 0, , ,65 Sum , ,65 INNG. BEHOLDNING DISTRIKTSKASSE 0,00 NETTO OMSETNING DISTRIKTSKASSE , ,84 FONDSAVSETNINGER ,49 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,65 Vedtak: Sum gjeld og egenkapital pr 30. juni 2011 tatt til etterretning. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 5/18

6 3.5 Revisjonsrapport for regnskap Vedtak: Revisjonsrapport for Lionsåret 2010/2011 tatt til etterretning. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 6/18

7 3.6 Foreløpig regnskap pr. 1. mars for Lionsåret LIONS DISTRIKT 104F Inputfelt til kasse/bank IB: Til rest kasse/bank: DISTRIKTSKASSE Kassebeh.: 0,00 0,00 Regnskap/data pr.: 01.mar.2012 Bankkto , ,38 Bankkto 2 0,00 0,00 Bankkto 3 0,00 INNTEKTER: SUMMER: , ,38 Konto Kontonavn Regnskap Budsjett Rest Kommentarer 3111 Refusjon fra HK 7 904, , ,60 Samme som siste 2 år Refusjon til DG fra MD 0, , ,00 Samme som siste 2 år Refusjon distriktsråd fra MD , , ,00 Samme som siste 2 år Kontingent , , ,00 Budsj.medl stk. 80% 3140 Avgift til distriktsmøte 0, , ,00 Budsj.medl stk. 20% 3220 Renter 168, ,00 831, Sponsormidler , , , Opphør av LC Kragerø 0,00 0,00 0,00 Note Benyttet av Fond Org.utvikling 5 399,20 0, , Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 SUM INNTEKTER , , ,51 UTGIFTER: DG og DGelect: 5111 Conventionreisen (Dgelect+led.) 0, , ,00 2 siste års regnsk.= og Riksmøte/GRM (Dgelect+led.) 0, , , Riksmøte/guvernørrådsmøte DG 1 855, , , Distriktsmøtet/Distr.rådsmøte DG 4 106, , , Nordisk Råds-møte 0, , , Klubb-besøk 5 385, , , Ledsagerutgifter 0, , , Div.utgifter 0,00 0,00 SUM UTGIFTER DG og Dgelect , , ,00 DISTRIKTSRÅDET: 5211 Møte- og reiseutg , , , Distriktsmøte Deltakersubsidiering 0, , ,00 0, Div.utgifter 0,00 0,00 SUM UTGIFTER DISTRIKTSRÅDET , , ,40 FAGANSVARLIGE: 5311 NAC 323, , , IRC 0, , , YEC 980, , , MEC 0, , , ITC 5 399, , , LDC 0, , , PRC 0, , , Div.utgifter 0,00 0,00 SUM UTGIFTER FAGANSVARLIGE 6 702, , ,30 SLA - SONELEDERAPPARATET: 5411 Møte- og reiseutg. 730, , , ,00 0, Div.utgifter 0,00 0,00 SUM SLA- SONELEDERAPPARATET 730, , ,00 ØVRIGE UTGIFTER: 5511 Telefon/Porto/Gebyrer 70, , , Kontorutg./Brev, Konvolutter etc. 0, , , Gaver og blomster 2 235, , , Jubileum, banner og utmerkelser 9 937, , , Utgifter ved etablering av klubber 0, , , Div.utgifter 0,00 0,00 SUM ØVRIGE UTGIFTER , , ,50 SUM UTGIFTER , , ,20 RESULTAT ,69 0, ,69 Vedtak: Foreløpig regnskap for Lionsåret 2011/2012 tatt til etterretning. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 7/18

8 3.7 Fondsoversikt pr. 1. mars 2012 for Lionsåret LIONS DISTRIKT 104F DISTRIKTETS FOND Regnskapet a jour pr.: 01.mar.2012 Konto Fond Fond pr. Posteringer Rentefordeling Fond pr pr DG Fond ,00 0, , Ungdomsleir , , , Det er mitt valg 6 046,03 0, , Distriktsutvikling , , , Org.utvikling , , , IR prosj. Tallin 0, , , Fond 7 0,00 0,00 0, Annet 0,00 0,00 0,00 SUM , ,04 0, ,53 Vedtak: Fondsoversikt pr 1. mars for Lionsåret 2011/2012 tatt til etterretning. Forslag fra Alexander Grønvold/Arne Kolsrud: Kto 2502 endrer navn til Ungdomsfond i henhold til tidligere vedtak i DM Det utarbeides statutter for fondet. 3.8 Oversikt eiendeler pr. 1. mars for Lionsåret LIONS DISTRIKT 104F BALANSE Regnskapet a jour pr.: 01.mar.2012 EIENDELER: Kassebeholdning 0,00 Bankkonto ,38 Bankkonto (avsluttet) 0,00 KASSEBEHOLDNING OG BANK ,38 Fordringer fra fjorårets regnskap 9 341,84 Nye fordringer bokført i år 0,00 FORDRINGER 9 341,84 SUM EIENDELER ,22 GJELD OG EGENKAPITAL: GJELD 0,00 EGENKAPITAL ,22 Hvorav: FONDSAVSETNINGER ,53 BEHOLDNING DISTRIKTSKASSE ,69 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,22 Vedtak: Oversikt eiendeler pr 1. mars for Lionsåret 2011/2012 tatt til etterretning. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 8/18

9 4 DISTRIKTSSAKER 4.1 VDG I Kjell-Tore Andersen, handlingsplan for Lionsåret Handlingsplan for Distrikt 104F Lionsåret Organisasjonen. Organisasjonen. Virkemiddel Ansvar 1.1 Videreutvikle soneleddet Skolere soneledere/ass. soneledere v/ regionale l CEP kurs Tilføre soneleddet økonomiske midler ved å omorganisere Distriktets råd. Gjøre retningslinjer for soneleder kjent og gjennomført. Soneledere og ass.soneledere danner sitt eget råd med 1 fagsjef som leder. Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum 1.2 Styrke klubbene. «Tilføre klubbene nødvendige ressurser for å utvikle medlemmene og styrke klubben» Oppnå at 40 % av Lions i distriktet opplever glede gjennom å ha plikter 1.3 Klubbens handlingsplan skal følges opp av soneleder, Fagsjefer og sonelederes handlingsplaner skal harmonere med klubbenes og DG`s handlingsplaner 1.4 Opplæring av sekretær, kasserer og klubbens fagkontakter innen september. 1.5 Medlems- og klubbutvikling. Arbeide aktivt mot klubbene Klubbseminar i «den gode klubben» avholdes i mars for visepresident og ass soneleder. Klubbens handlingsplan utarbeides sammen med ass.soneleder. Soneleder følger opp klubbens handlingsplan og sørger for at klubben gis faglig støtte fra distriktets fagsjefer når det trengs. Engasjere alle medlemmene i klubben i liten eller stor aktivitet. Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum. Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene. Arbeide for at alle klubber setter klubbmiljø og aktiviteter som gir glede i sin handlingsplan. Være åpen for tips om områder som kan være aktuelle for nye klubber. DG (distriktsguvernør), VDG1 (visedistrikts guvernør 1), GLT (leder for lederopplæring), SL (soneleder) CEP instruktører. Fagsjef for soneleder.(sl1) DG, VDG1, GLT CEP instruktør Ass.soneleder, soneleder. Klubbpresident Mentor i klubben DG, VDG1 Ass. Soneleder Soneleder President Mentor i klubben DG, VDG1, distriktets fagsjefer, GLT DG, GMT (medlems- og klubbutviklerkontakten) CEP- kontaktpersonen, PRC, IRC Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 9/18

10 2. Hjelpearbeid Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 2.1 Internasjonalt: a. Følge opp distriktets prosjekter. b. Følge opp distriktsog riksmøtevedtak c. Oppfordre klubbene/sonene til IR arbeid Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. DG, IRC, SL 2.2 Nasjonalt: a. Følge opp distriktsog riksmøtevedtak Informere klubber og soner via nett, mail og besøk DG, IRC, SL 3. Barne- og ungdomsarbeid Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 3.1 «Det er mitt valg» kurs i skoler og barnehager Y/NAC, DMV-pilotene, SL Sette skolene i stand til å følge opp innskjerpede krav til sosial opplæring. (Mobbing, rusmidler, overgrep m.) Informere alle klubber om innholdet i kunnskapsløftet og innskjerpet sosialplan 3.2 Ungdomsutveksling. Distriktets klubber Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlinger. 3.3 Tulipanaksjonen Oppfordre klubbene til å annonsere mål for innsamlingen i god tid eventuelt sammen med Lokale samarbeidspartnere 3.4 Lions tegnekonkurranse Til flere skoler i distriktet. Informere skolene via besøk, mail og nett. Få forståelse i klubbene av at konkurransen kan være «foten i døra» for å få inn DMV kurs. Klubbkontakter NAK NA piloter Y/NAC, PRC, Soneleder Y/NAC, PRK Klubbkontakt NAK NA piloter Y/NAC, PRC, DMV-pilotene, Soneleder Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 10/18

11 4. Kommunikasjon, informasjon, PR Distriktets mål Virkemiddel Ansvar I tillegg til DG s informasjon DG, fagsjefer brukes side to av fagsjefene 4.1 DG s månedsbrev sendes klubbene innen 21. i hver måned 4.2 IT som kommunikasjon og informasjonsplattform a. Alle fagsjefene i distriktet skal legge ut info på distriktshjemmesida b. Alle sonene skal legge ut info på sin hjemmeside Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbmedlemmer 4.3 Intern informasjon Klubbens handlingsplan følges opp på hvert klubbmøte. 4.4 Synliggjøring og informasjon gjennom blant annet media og lokalpresse Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om lions i forbindelse med aktiviteter Alle lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket i alle sammenhenger. Benytte profileringsutstyr/klær på stand Soneleder skal ha målsetting om at alle klubber i sonen har 1 eller fler innlegg i pressen ITC, ITK Klubbens fagsjefer og president. Mentor PRC, PRK Soneleder Arendal 26. februar Kjell-Tore Andersen VDG I Kommentarer: Det ble etterlyst synspunkter i Handlingsplanen om Lions Førerhundskole. Vedtak: Handlingsplan for Distrikt 104 F. Lionsåret 2012/2013 godkjennes. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 11/18

12 4.2 Budsjettforslag for Lionsåret VDG I Kjell-Tore Andersen, VDG I Budsjett for distrikt 104F INNTEKTER: Konto Kontonavn Budsjett Kommentarer 3111 Refusjon fra HK , Refusjon til DG fra MD , Refusjon distriktsråd fra MD , Kontingent , medlemmer a`kr 80, Avgift til distriktsmøte ,00 Kr. 20,-/ medlem 3220 Renter 200, Sponsormidler 0, Overføring fra DG`s overskudd ,00 Estimert ikke fastlagt 3322 Benyttet av Fond Org.utvikling , Andre inntekter 0,00 SUM INNTEKTER ,00 UTGIFTER: DG og DGelect: 5111 Conventionreisen (Dgelect+led.) , Riksmøte/GRM (Dgelect+led.) , Riksmøte/guvernørrådsmøte DG , Distriktsmøtet/Distr.rådsmøte DG , Nordisk Råds-møte 3 000, Klubb-besøk 5 000, Ledsagerutgifter 6 000, Div.utgifter 3 000,00 SUM UTGIFTER DG og Dgelect ,00 DISTRIKTSRÅDET: 5211 Møte- og reiseutg ,00 2 møter m/ 1 overnatting Distriktsmøte Deltakersubsidiering ,00 0, Div.utgifter 0,00 SUM UTGIFTER DISTRIKTSRÅDET ,00 FAGANSVARLIGE: 5311 NAC 3 000, IRC 3 000, YEC 1 000, GMT 3 000, ITC 3 000, GLT 3 000, PRC 3 000, Div.utgifter 5 000,00 SUM UTGIFTER FAGANSVARLIGE ,00 SLA - SONELEDERAPPARATET: 5411 Møte- og reiseutg ,00 Kr.10000,- tatt fra distriktsutviklingsfond 5412 Opplæring 5 000, Div.utgifter 0,00 SUM SLA- SONELEDERAPPARATET ,00 ØVRIGE UTGIFTER: 5511 Telefon/Porto/Gebyrer 1 000, Kontorutg./Brev, Konvolutter etc , Gaver og blomster 3 000, Jubileum, banner og utmerkelser 7 000, Utgifter ved etablering av klubber 5 000, Div.utgifter SUM ØVRIGE UTGIFTER SUM UTGIFTER RESULTAT , , ,00 Kommentarer: Forslag fra Arne Kolsrud: Ber om at det settes ned en hurtigarbeidende komité for å se på dette. Og presentere for DM-møtet i slutten av møtet med en søknad /forslag på hvordan en kan innhente og dokumentere nødvendige midler for å styrke budsjettet for 2012/2013. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 12/18

13 Etter forslag fra møteleder ble saken midlertidig utsatt og nedsatt et hurtigarbeidende utvalg med: Arne Kolsrud, Roald Axelsen og Kjell-Tore Andersen for å se nærmere på bruk av fondsmidler i budsjettforslaget. Ina S. Voreland ble valgt som sekretær for utvalget. På vegne av komiteen fremla Kjell-Tore Andersen følgende: Budsjettet 2012/2013 vedtas med følgende endring: Post 3321: Overføring fra DG-fond vil stå i 0. Post 3322: Overføring fra Distriktsutviklingsfond oppføres med kr ,- etter godkjent søknad til budsjettkomiteen. Vedtak: Budsjettforslag for Lionsåret 2012/2013 enstemmig vedtatt med ovennevnte endring innarbeidet. 4.3 D104 F IR prosjekt vedtatt på DM 2011 (3-årig prosjekt) Oppussing Peeteli omsorgssenter i Tallinn / Sommerleir for barn fra Peeteli/Tallinn Rapport pr. januar 2012 Peeteli omsorgssenter Nytt varmeanlegg er installert i 2011 hvor kostnader er dekket av oppsparte midler fra «Norsk forening for gatebarn i Estland» v/solveig Bergsland. Det var presserende for fremdriften av vårt prosjekt at denne utbedringen ble gjennomført før bygget blir pusset opp. Dermed kan oppussingen av Peeteli omsorgssenter starte som planlagt sommeren Barna vil i oppussingsperioden enten være plassert hos nær familie, på sommerleir eller hos vertsfamilier i Norge. For effektiv gjennomføring av oppussingen er det en forutsetning at ingen bor ved senteret på det tidspunktet. Selve oppussingsprosjektet ivaretas av Bredesen Consult v/finn Bredesen. Prosjektbeskrivelsen, som oversettes til estisk, blir sendt ut til 4 utvalgte entreprenører i løpet av februar Frist for innlevering av tilbud er satt til april 2012 og ferdigbefaring og overtagelse er satt til august Prosjektet gjennomføres i henhold til fremdriftsplan og referat fra møte med Solveig Bergsland Bredesen Consult tar initiativet til finansieringen i samarbeid med D104 F. Sommerleir for barn fra Peeteli/Tallinn IR-prosjektet innbefatter også sommerleir 2011, 2012 og Sommerleiren 2011 ble arrangert august med LC Tønsberg Slottsfjellet som arrangørklubb. 12 jenter (8-12 år) sammen med 3 ledere deltok fra Tallinn. Leirsted var Skogerøya utenfor Lillesand. Arrangørklubben hadde godt samarbeid med LC Lillesand både under planleggingen og gjennomføringen av sommerleiren. Ellers var det mange lions fra flere klubber i distriktet vårt som fant veien til Skogerøya og fikk oppleve den fantastiske gleden det var blant barna som deltok på leiren. LC Tønsberg Slottsfjellet vil også stå som arrangørklubb for Sommerleiren 2012 i og med at ingen andre klubber i distriktet har takket ja til å arrangere leir. Det er også i år stor entusiasme blant medlemmene som har startet planleggingen av årets sommerleir. I desember 2011 besøkte 7 lionsmedlemmer i distriktet vårt Peeteli omsorgssenter i forbindelse med aksjonen SAS Julefly til Tallinn. Det var en stor opplevelse for medlemmene å treffe igjen barna fra sommerleiren og å se deres takknemlighet. «Julegaven» som medlemmene hadde med til Peeteli besto av klær og leker og 10 bærbare PC er. Medlemmene i LC Tallinn Diana var også til stede i Tallinn. De har nå etablert kontakt med Mati Sinisaar, leder i Peeteli, for samarbeid i forbindelse med vårt IR prosjekt i Tallinn. Økonomi De aller fleste klubbene i distriktet har pr betalt inn til prosjektet, halvveis i lionsåret, noe som er svært bra. Prosjektet har mottatt kr fra MD etter innvilget søknad og kr fra LC Kragerø etter at klubben ble nedlagt høsten Sommerleiren 2011 gav et overskudd på vel kr i og med at arrangørklubben jobbet aktivt mot sponsorer. Tønsberg, Mariann Valla LC Tønsberg Slottsfjellet Vedtak: Orientering tatt til etterretning. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 13/18

14 4.4 Forslag fra LC Risør vedrørende distriktsrådsmedlemmenes deltakelse på distriktsmøtet Forslag fra LC Risør om at distriktsrådsmedlemmene ikke kan møte som delegat for egen klubb på Distriktsmøtet Det er registrert at distriktsrådsmedlemmer har vært delegater for egen klubb på Distriktsmøter i D104F. Dette mener LC Risør feil, da distriktsrådsmedlemmene har etter Lions Norges lover, plikt til å møte på Distriktsmøte som distriktets representant. Det er alle klubbene i D104F som betaler for distriktsrådsmedlemmenes deltakelse på distriktsmøtet, og da er det feil om et distriktsrådsmedlem stiller som delegat fra egen klubb, og skyver kostnadene for deltakelsen av klubbens delegat over på alle klubbene i distriktet. Dette må også gjelde om distriktsrådsmedlemmet er PDG. Om et distriktsrådsmedlem ønsker å stille som sin klubbs delegat på distriktsmøtet, må hele kostnaden ved deltakelsen betales av distriktsrådsmedlemmet egen klubb, ikke fordeles på klubbene via distriktskontingenten for medlemmene. Forslag til Distriktsmøtet: Om et distriktsrådsmedlem velger å stille som delegat for egen klubb på distriktsmøtet i D104F, må kostnadene for dette dekkes av egen klubb. Hilsen Lions Club Risør Torkjell Johansen President Distriktsstyrets innstilling: Styret støtter LC Risørs forslag med følgende formulering: Om et distriktsrådsmedlem blir valgt som delegat for egen klubb til distriktsmøtet i D104 F, skal kostnadene for dette dekkes av egen klubb. Styret tilrår å vedta forslaget som en prøveordning for 2013/14, og anmoder Lovkomiteen om å fremme forslaget som lovendring for Distriktsmøtet (DM) Kommentarer: Forslag fra LC Andebu: Distriktsrådsmedlemmer kan ikke møte som delegat fra egen klubb på DM. Etter en forutgående debatt om forslagene, ble det vedtatt: Forslagene oversendes Lovkomiteen til videre behandling. 4.5 LC Grimstad presenterer forslag til Lions Røde Fjær-aksjon i 2015 LC Grimstad / Stine Sofie Stiftelsen ved Kenneth Karlsen presenterte på vegne av klubbene i Grimstad forslag til Lions Røde Fjær-aksjon Lionsinformasjon Arne Husebye (IRC) informerte om utbyggingen ved Gurvika og Lions engasjement på Haithi. 4.7 Presentasjon av distriktsmøte LC Arendal ved President Rolf Petter Holthe presenterte Arendal som sted for distriktsmøtet for Dato for Distriktsmøtet 2013 blir april på Tyholmen Hotell. Deretter ble det kjørt en film som presenterte Arendal. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 14/18

15 5 RIKSMØTESAKER 5.1 Gjennomgang av Riksmøtesaker 2012 v/dg Arne Martin Prestrud. Sakene ble først kjent for DM for et par dager siden. Dette er svært sent og DG ga uttrykk for at han ville ta dette opp i Guvernørrådet. Han oppfordret forsamlingen til å møte ved Riksmøtet i Kristiansand. Roald Axelsen (Lions 2014) orienterte om dette temaet som er sak på Riksmøtet Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 15/18

16 6 VALG Valgkomiteen: IPDG Arne Martin Gjøseid LC Hisøy (leder) PDG Britt Søreid LC Sauherad PDG Solbjørg Kolsrud LC Notodden/Telerosa Valgkomiteens innstilling: 6.1 Valg av DG - Distriktsguvernør for Lionsåret Kjell-Tore Andersen LC Arendal Bekreftelse av valget i Valgt ved akklamasjon. 6.2 Valg av VDG I Første Vise distriktsguvernør I for Lionsåret Kandidaten fikk 3 minutter til å presentere seg for distriktsmøtet. Thorleif Søreid LC Sauherad Valgt ved akklamasjon. 6.3 Valg av VDG II Andre Vise distriktsguvernør II for Lionsåret Kandidaten fikk 3 minutter til å presentere seg for distriktsmøtet. Geir Arve Ribe LC Lillesand Valgt ved akklamasjon. 6.4 Valg av IRC Leder for internasjonalt arbeid, Kandidaten fikk 3 minutter til å presentere seg for distriktsmøtet. Mette-Sofie Egenes Graw LC Tønsberg Slottsfjellet Valgt ved akklamasjon. 6.5 Valg av YC Leder for ungdomsarbeid, Kandidaten gis 3 minutter til å presentere seg for distriktsmøtet. Ulf Fjeldberg LC Notodden Valgt ved akklamasjon. 6.6 Valg av PRC Leder PR og informasjon, Kandidaten fikk 3 minutter til å presentere seg for distriktsmøtet. Jens Petter Christensen LC Øyestad (gjenvalg) Valgt ved akklamasjon. 6.7 Valg av medlemmer til lovkomiteen Hroar Thorsen LC Larvik Alexander Grønvold LC Vegårshei Paul Govertsen LC Grimstad (gjenvalg) Arne Martin Prestrud, IPDG LC Bø Valgt ved akklamasjon. Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 16/18

17 6.8 Valg av revisor Terje H. Holst LC Arendal Valgt ved akklamasjon. 6.9 Utpekt Distriktssekretær - DS, Distriktskasserer - DK, Leder for Informasjonsteknologi - ITC for Lionsåret DS Distriktssekretær Arne Husebye LC Arendal DK Distriktskasserer Jan Sonerud LC Arendal ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør DG ELECTS MEDDELELSE DG Elect Kjell-Tore Andersen fikk ordet og takket for tilliten. Han meddelte sine tanker om det kommende året og presenterte sitt styre og råd. Hans valgspråk blir Til plikt med glede. 7.1 Distriktsstyret og Distriktsråd for DG Distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen LC Arendal IPDG Forrige års Distriktsguvernør Arne Martin Prestrud LC Bø VDG I Første Vise Distriktsguvernør Thorleif Søreid LC Sauherad VDG II Andre Vise Distriktsguvernør II Geir Arve Ribe LC Lillesand DS Distriktssekretær- utpekt Arne Husebye LC Arendal DK Distriktskasserer - utpekt Jan Sonerud LC Arendal ITC Informasjonsteknologi - utpekt Asbjørn Larsen LC Risør YEC Leder ungdomsarbeid Ulf Fjeldberg LC Notodden IRC Leder internasjonalt arbeid Mette-Sofie Egenes Graw LC Tønsberg/Slottsfjellet NAC Leder arbeid mot narkotika Karin Vasbø LC Tønsberg/Slottsfjellet PRC Leder PR og informasjon Jens Petter Christensen LC Øyestad GMT Leder Global Membership Team Kjell-Tore Andersen LC Arendal GLT Leder Global Leadership Team Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme L2014 Kontaktperson F Roald Axelsen LC Hisøy SL1 Soneleder Richard Strandli LC Nøtterøy SL2 Soneleder Eugenie Horn Enge LC Sandefjord/Hjertnes SL3 Soneleder Tim Jordsmyr Holm LC Brevik SL4 Soneleder Morgan Lien LC Notodden SL5 Soneleder Bård Kongsjorden LC Gjerstad SL6 Soneleder Jens Kr. Morken LC Froland SL7 Soneleder Geir Arve Ribe LC Lillesand ASL1 Assisterende Soneleder Finn Bredesen LC Tønsberg ASL2 Assisterende Soneleder ASL3 Assisterende Soneleder ASL4 Assisterende Soneleder Hilde Faye Lund LC Notodden/Telerosa ASL5 Assisterende Soneleder ASL6 Assisterende Soneleder Bjørn Eilert Andersen LC Arendal ASL7 Assisterende Soneleder Bjørn Berntsen LC Lillesand Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 17/18

18 Møteleder takket distriktsmøtet for engasjement og positiviteten de hadde vist og overlot ordet til Distriktsguvernøren som avsluttet Distriktsmøteforhandlingene. Bø Hotell, 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 18/18

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal PROTOKOLL Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/19 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen Distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel Fevik Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2015ved Distriktsguvernør Geir Arve Ribe

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal

Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Dagsorden 20. april 2013 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/39 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2016 ved Distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen Distriktsguvernør

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012

Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012 Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø 05.03.2012 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 21. april 2012 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Dagsorden 18. april 2009

Dagsorden 18. april 2009 Dagsorden 18. april 2009 Arrangør Lions Clubs Notodden /Telerosa Til tjeneste 10.03.2009 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 17. 19. april 2009 Side 1/48 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2009 10.03.2009 Distriktsmøtepapirer

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

LØVENYTT. Lions i Arendalsuka

LØVENYTT. Lions i Arendalsuka LØVENYTT Nr. 9 September 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions i Arendalsuka Viktig at vi er synlige DGs månedsbrev Side 2 Lions var hjertelig til stede under Arendalsuka

Detaljer

Klækken Hotell, Hønefoss

Klækken Hotell, Hønefoss Protokoll Distriktsmøte distrikt 104 D4 29. april 2017 Arrangør LC Heradsbygda Klækken Hotell, Hønefoss 1. Åpning og konstituering 1.1. Åpning av Distriktsmøtet 2017 Distriktsguvernør Jonny Steindal åpner

Detaljer

Medlemskontingent: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 130 130 105 105 105

Medlemskontingent: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 130 130 105 105 105 Drift av distriktene i MD104: Distrikt 1 2 3 4 5 Variable kostnader 140326 127579 164105 152476 122 312 Faste kostnader 273000 273000 288000 288000 288 000 Sum kostnader 413326 400579 452105 440476 410312

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

Julefly til Europas nød

Julefly til Europas nød LØVENYTT Nr. 1 Januar 2013 16. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Julefly til Europas nød Åtte lionsmedlemmer deltok i aksjonen SAS Julefly til Tallinn en helg midt i Europas

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Dagsorden 17. april 2010

Dagsorden 17. april 2010 Dagsorden 17. april 2010 Arrangør Lions Club Sauherad 04.03.2010 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 16. 18. april 2010 Side 1/36 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE...

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

LØVENYTT. -Lions for en bedre verden. Strikket til lappeteppe-suksess. Fredsplakatvinneren. Tulipaner og musikanter

LØVENYTT. -Lions for en bedre verden. Strikket til lappeteppe-suksess. Fredsplakatvinneren. Tulipaner og musikanter LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F -Lions for en bedre verden Vi vil, vi vil, men får det ikke til! DGs månedsbrev Side 2 Den nyvalgte distriktsguvernøren i 104 F, Thorleif

Detaljer

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 LØRDAG DEN 20.APRIL 2012 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1,0

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND

PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND 1 1. Åpning Distriktsguvernør Ingvar Waage, DG 104E6 ønsket velkommen til Distriktsmøte Minnestund over avdøde medlemmer DG

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Klækken Hotell, Hønefoss

Klækken Hotell, Hønefoss Dagsorden Distriktsmøte distrikt 104 D4 29. april 2017 Arrangør LC Heradsbygda Klækken Hotell, Hønefoss 1. Åpning og konstituering... 3 1.1. Åpning av Distriktsmøtet 2017... 3 1.2. Lions etiske norm...

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

-Vi så at de fikk se LØVENYTT. Heder til aktiv medlemsverver. «I love Norway» - hilsen Peeteli Side 8. Gode aktiviteter som gir glede

-Vi så at de fikk se LØVENYTT. Heder til aktiv medlemsverver. «I love Norway» - hilsen Peeteli Side 8. Gode aktiviteter som gir glede LØVENYTT Nr. 2 Februar 2013 16. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F -Vi så at de fikk se Gode aktiviteter som gir glede DGs månedsbrev Side 2 Sandefjords-delegasjonen som personlig

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007 LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET... 2 1.1 ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR HROAR THORSEN (DG)... 2 1.2 MINNESTUND V/(DG)... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Lionslekene for 30. gang

Lionslekene for 30. gang LØVENYTT Nr. 3 Mars 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lionslekene for 30. gang Nytt distrikt snart «i boks» DGs månedsbrev Side 2 Det er slett ikke bare i Falun det

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl

Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl President i LC Hobøl, Simen Gjølsjø ønsket velkommen til Hobøl og fortalte om lionsklubbens aktiviteter og historie.

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Endring ved vedtak på DM Lena 16. april 2016. Endring ved vedtak på DM Lunner 21. 23. april 2017 RØD tekst: Forslag til endring?

Detaljer

LØVENYTT. Tok opp fem nye medlemmer Etter en litt tung og turbulent periode blomstrer igjen optimismen og spiriten i LC Tønsbergs Slottsfjellet.

LØVENYTT. Tok opp fem nye medlemmer Etter en litt tung og turbulent periode blomstrer igjen optimismen og spiriten i LC Tønsbergs Slottsfjellet. LØVENYTT Nr. 5 MAI 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Den nye distriktsguvernøren Handle lokalt, tenke globalt DGs månedsbrev Side 2 En stolt og ydmyk, men kamplysten

Detaljer

LØVENYTT. Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions ordnet dekkskifte

LØVENYTT. Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions ordnet dekkskifte LØVENYTT Nr. 4 APRIL 2013 16. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions ordnet dekkskifte Begivenhetsrike april DGs månedsbrev Side 2 Foto: Agderposten Selv om Kong Vinter ikke

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 Distriktsmøtet kan modifisere / tilpasse Loven etter lokale forhold så lenge dette ikke er i strid med internasjonalt lovverk. Loven skal oppdateres ved

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl

ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl Protokoll Landsmøte, Egersund 2014 ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl. 13.00-17.00 PROTOKOLL 1. Åpning av Landsmøte Møtet ble åpnet av AD Bente Halvorsen. Overrekking

Detaljer

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Du finner også avisa på Møteinnkalling side 1 Månedsbrev fra DG Side 2 Matkjøring Side 4 Dato: Onsdag den 2.9.2015 Tid: Kl.19.00 Sted: Klubblokalene i sokkelen på

Detaljer

Spennende Lions-Safari

Spennende Lions-Safari LØVENYTT Nr. 10 Oktober 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Spennende Lions-Safari Har vi for lav takhøyde? DGs månedsbrev Side 2 Lions Club Sem inviterte publikum på

Detaljer

Velkommen til Distriktsmøte 2008

Velkommen til Distriktsmøte 2008 LIONS CLUB VEGÅRSHEI DISTRIKTSMØTE 104 F 2008 18. - 20. APRIL Clarion Hotell Tyholmen, Arendal Velkommen til Distriktsmøte 2008 Kjære Lions i Distrikt 104 F. LC Vegårshei er både glade og stolte over å

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Klart for Lions Røde Fjær

Klart for Lions Røde Fjær LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for Lions Røde Fjær God Lions Røde Fjær aksjon! DGs månedsbrev Side 2 Februar er rød av fjær! I klubbene forberedes bøsseinnsamlinger

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud.

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud. Møtereferat Distriktsrådsmøte 2 i 104 C3 den 22. november 2016 Til: Distriktsrådets medlemmer Kopi: Ingen Referent: DS Gudbjørn Viken Sak: D-Rådsmøte Distrikt 104 C3 Møtested: Sykehuset Innlandet, Brumunddal.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, RICA Dyreparken Hotell 28-30. april 2006

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, RICA Dyreparken Hotell 28-30. april 2006 LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, RICA Dyreparken Hotell 28-30. april 2006 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE...3 1.1 ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR FINN ERLING HAUG...3 1.2 MINNESTUND...3 1.3 PRESENTASJON AV DISTRIKTSRÅD

Detaljer