Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion"

Transkript

1 Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

2 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør Odd Audun Rage Lions Etiske Norm v/ President Otto Skjæveland LC Stavanger 2. Minnestund over avdøde medlemmer. Distriktsguvernør Odd Audun Rage leser navn på lionsmedlemmer som har gått bort og VDG1 Jan Harald Launes tenner lys. Følgende Lionsmedlemmer ble minnet: Randi Svelland Bjørn Ivar Norum Olav Øyvind Hamre Jan Helgø Torleiv Frafjord Jan Gunnar Paulsen Steinar Andre Karlsen Olav Herabakke Terje Baer-Olsen Lars Kaare Kvassheim Johan Børge Moi Arthur Danielsen Egil Åsebø Torbjørn Birkeland Torleiv Anda Lions Club Haugesund-Edda Lions Club Karmsund-Nord Lions Club Stavanger Lions Club Stavanger Lions Club Stavanger Lions Club Stavanger-Svithun Lions Club Stavanger-Øyane Lions Club Sandnes Lions Club Sandnes-Ganddal Lions Club Bryne Lions Club Sokndal Lions Club Farsund Lions Club Flekkefjord Lions Club Lyngdal Lions Club Mandal Deretter 1 minutts stillhet 3. Valg av møteledelse: Distriktsstyret har nominert følgende personer o PDG Jan Salve Torgersen, LC Sandnes/Ganddal, Møteleder o VDG1 Jan Harald Launes LC Greipstad Bisitter og tilrettelegger o ITC Jan Egil Friestad LC Klepp IT tilrettelegger. Enstemmig valgt. 2

3 4. Valg av møtereferenter: Distriktsstyret har nominert følgende personer o Randi Bugge Stange, LC Haugesund/Edda o Jan Egil Friestad, LC Klepp Enstemmig valgt. 5. Valg av to delegater til å underskrive protokollen: Distriktsstyret har nominert følgende personer o Wenche Myrland o Egil Brastad Hansen LC Stavanger/Gyda LC Bjerkreim Enstemmig valgt. 6 Godkjenning av Dagsorden Møteleder foreslo til forretningsorden at det gis 3 minutters taletid og 1 minutt til replikk. Dagsorden ble godkjent uten anmerkning. 6.1 Fastsettelse av antall stemmer Ved møtestart var 77 delegater av 81 påmeldte tilstede. Jarl Sie, LC Hjelmeland spurte om alle 51 klubbene i distriktet var representert, og henviste til lovverket som også sier at alle klubber som deltar skal ha betalt kontingent til D104E. DG Odd Audun Rage informerte om at det er 7 klubber som ikke er representert, pga økonomiske årsaker. Jarl Sie repliserte og henviste igjen til lovverket og viktigheten av å budsjettere inn deltagelse i distriktsmøtet. Møteleder minnet om hver klubbs selvstendighet. 3

4 7 Rapporter: Rapporter IPDG/DG/VDG IPDG Albert Moe Tatt til etterretning DG Odd Audun Rage Gjennomgang av foreløpig rapport VDG1 Jan Harald Launes Tatt til etterretning VDG2 Ingvar Waage Tatt til etterretning Rapporter fra sonelederne: SL1 Odd Konrad Dahle Tatt til etterretning SL2 Jarl Sie Påpekte klubbutvikling og struktur. Tatt til etterretning. SL3(4) Tor Magne Nilsen Tatt til etterretning SL5 Jan Salve Torgersen Utfordret sonen med prosjekter. Medlemsverving, markedsføre Lions. Tatt til etterretning. SL6 John Vigrestad Tatt til etterretning SL7 Anve Njål Øyslebø Påpekte hvert medlems ansvar for medlemsverving. Tulipanaksjonens viktighet. Tatt til etterretning SL8 Birger Tandberg Tatt til etterretning Rapporter fra fagsjefene: ITC Jan Egil Friestad Leder informasjonsteknologi Tatt til etterretning YEC/NAC Ingvar Waage Leder ungdomsarbeid Informerte om klubbers tilbakemelding om at distribusjon av tulipaner i år har gått bra. Tatt til etterretning. Steinar Gjertsen, LC Kristiansand/Tveit replikk Informerte om sin klubb som sender ungdom på utveksling. De har opprettet ungdomspris sender 1 ungdom på ungdomsleir Lions blir med dette markedsført bland ungdom og benytter markedsføringen også som medlemsrekruttering. IRC Thorbjørn Thomassen Leder internasjonalt arbeid Presenterte og orienterte om Dining Hall i Kampala. Etterlyser bidrag til BONO prosjektet som ble vedtatt som distriktsprosjekt på DM Tatt til etterretning GLT Terje Austad Barka Leder opplæring Tatt til etterretning 4

5 GMT Odd Audun Rage Leder medlemsutvikling Informerte om at det er/har vært feil i medlemsregister Norge kontra Oak Brook, men at dette nå blir ordnet opp i. Tatt til etterretning. LRF-DA Thorbjørn Thomassen Distrled. Lions Røde Fjær 2015 Informerte om at det er 9 klubber som ikke har rapportert Røde Fjær-kontakt til ham. «Overskudd tulipansalg kan benyttes til Røde Fjær aksjonen. Presentasjon vedlagt nærværende referat for bruk innad i klubbene. Tatt til etterretning 8 Regnskaper Følgende regnskaper og revisjonsrapporter er vedlagt Distriktsmøtepapirene: 8.1 Driftregnskap for Det ble votert over følgende innstilling: Resultatregnskap og balanse pr.30. juni 2013 for administrasjon av Distrikt 104E godkjennes og Distriktsstyret meddeles ansvarsfrihet. Innstilling enstemmig vedtatt 8.2 Aktivitetsregnskap og balanse Det ble votert over følgende innstilling: Resultatregnskap og balanse pr.30. juni 2013 for Distriktsaktivitetskonto 104E godkjennes og Distriktsstyret meddeles ansvarsfrihet. Innstilling enstemmig vedtatt 8.3 Revisjonsberetning drift- og aktivitetsregnskap Revisjonsrapport ble tatt til etterretning. 8.4 Midlertidig status Driftregnskap pr Distriktskasserer kommenterte at kontingent inngang har vært veldig bra. Rapporten ble tatt til etterretning 5

6 8.5 Midlertidig status Aktivitetsregnskap pr Sluttoppgjør Barnehjemmet i Etiopia gir et overskudd etter at lån på kr ,- ble tilbakebetalt på kr ,89! Rapporten ble tatt til etterretning. 8.6 Regnskap for Lions Mint 2013 Tor Wilhelmsen, LC Randaberg, påpekte at salg av mint var gått ned etter prisjustering til kr. 20,-. Minner om gevinsten for hver klubb ved salg av en kartong er kr. 7520,- Regnskap for Lions Mint 2013 ble enstemmig godkjent 8.7 Revisjonsrapport Lions Mint 2013 Revisjonsrapport ble tatt til etterretning 8.8 Avsluttende regnskap Barnehjemmet i Etiopia Anne Grethe Fiskåen, LC Haugesund Edda redegjorde for prosjektet. Fra 2000 da hun overtok er til sammen 36 barn hjulpet med bosted, mat og utdanning. Avsluttende regnskap for Barnehjemmet i Etiopia ble enstemmig godkjent 9 Forslag og orientering til distriktsmøtet: 9.1 Handlingsplan for Distrikt 104E Enstemmig vedtatt Replikk fra Steinar Gjertsen, LC Kristiansand/Tveit: Stoppe medlemsnedgang. Ønsker detaljert plan fra DG til starten av fiskalåret. 6

7 9.2 Arrangørklubb av DM 2016: LC Eigersund møteleder informerte om at søknad er trukket tilbake. LC Kristiansand ble vedtatt uten avstemming. I presentasjonen ble det lagt vekt på at det vil være tilstrekkelig plass/er tatt høyde for nytt Distrikt 6 (dersom Riksmøtet vedtar dette se sak 9.5). På spørsmål fra salen om hva som vil skje dersom Bergen/Hordaland også vedtar sted for DM 2016, så informerte møteleder om at da må det enes om ett av stedene. 9.3 Forslag fra Distriktsstyret: Disponering av Adm. Fond Distriktsstyrets forslag til vedtak: Distriktssmøtet gir Distriktsstyret fullmakt til å disponere administrasjonsfondet til opplæringsformål og aktivitetsformål Enstemmig vedtatt 9.4 Forslag til budsjett for Distrikt 104E Vedtatt ved akklamasjon 9.5 Forslag til ny distriktsinndeling for Lions Norge Distriktsstyrets forslag til vedtak: Distriktsmøtet for 104E 2014 godkjenner at antall distrikter i Lions MD 104 reduseres fra ti til seks i tråd med fremlagt forslag til distriktsinndeling. Distrikt D og E slås sammen til et nytt distrikt. Dette nye distriktet benevnes Distrikt 6 i forslaget. Vedtatt med stort flertall. 10 Riksmøtesaker Distriktsguvernøren informerte om de viktigste riksmøtesakene: 7

8 11 Valg av tillitsvalgte for lionsåret DISTRIKTSGUVERNØR (DG) Jan Harald Launes LC Greipstad føreslegen av LC Greipstad (Stadfesting av fjorårets val) Valgt v/akklamasjon VISEDISTRIKTSGUVERNØR 1 (VDG1) Ingvar Waage LC Sandnes føreslegen av LC Sandnes (Stadfesting av fjorårets val) Valgt v/akklamasjon VISEDISTRIKTSGUVERNØR 2 (VDG 2) Odd Konrad Dale LC Sveio føreslegen av LC Sveio Presenterte seg for Distriktsmøtet. Valgt v/akklamasjon Følgjande kandidatar er utpeika, men treng godkjenning av Distriktsmøtet: Leiar for internasjonalt arbeid (IRC) Steinar Bakke LC Sola/Tananger føreslegen av LC Sola/Tananger Leiar for opplæring (GLT) Helge Ellingsen LC Klepp føreslegen av LC Klepp Leiar for medlemsutvikling (GMT) Odd Audun Rage LC Sandnes/Ganddal føreslegen av valkomiteen Leiar for ungdomsarbeid (YEC og NAC) Einar Varaas LC Sandnes/Riska føreslegen av valkomiteen Leiar for PR (PRC) Einar Borchsenius LC Stavanger føreslegen av valkomiteen Leiar for IT (ITC) Jan Egil Friestad LC Klepp føreslegen av valkomiteen Valkomite Odd Audun Rage LC Sandnes/Ganddal automatisk vald Steinar Gjertsen LC Kristiansand/Tveit attval Randi Bugge Stange LC Haugesund/Edda føreslegen av valkomiteen 8

9 Revisor Svein Thoresen LC Kristiansand Tveit føreslegen av valkomiteen Distriktsekretær Jan Egil Friestad Distriktskasserar Per Ivar Lillesand LC Klepp LC Hå Alle godkjent v/akklamasjon 12 Andre saker og eventuelt Dødehavsklinikken: Presentasjon av non-profit klinikk, drift og behandlingsmuligheter v/ Overlege Dagne Hoprekstad. Hun viste til veldig gode behandlingsresultater. Det ble også gitt orientering v/ Knut Olaf Eldhuset LC Ganddal om økonomisk drift og ønsket om bidrag. Klinikken har p.t. ikke refusjonsordning via Rikstrygdeverket, og inntil den politiske behandlingen er sluttført om ca 2 år trenger klinikken nødhjelp i størrelsesorden 1,5-1,6 mill.kroner. Det er mitt valg presentasjon av Trond Rekstad Deler av den presentasjonen som også er presentert for alle sonene i forbindelse med Røde Fjær aksjonen ble vist. Fjordhagen behandlingssenter for rusavhengighet. Presentasjon gitt av LC Harald Hårfagre, Håkon Bjarne Nyland Har hatt gode behandlingsresultat, men blir ikke tildelt elever fra det offentlige. Lærer elevene å leve uten rus. World Medical Card. DG Odd Audun Rage presenterte tilbudet som er gitt medlemmer i alle klubbene. Inntektspotensiale for klubbene. Kr 100,- pr medlem som registrerer seg. Re-vitalisere LC Storhaug. Tor Magne Nilsen LC Stavanger/Øyane informerte om LC Storhaug som pt er nedlagt forsøk på å re-vitalisere klubben gjennom et rekrutteringsmøte. Oppfordrer medlemmer med familie, kolleger, kjente og venner i Storhaugområdet til å informere om dette møtet. Navn på potensielle kandidater (begge kjønn) kan gis til Tor Magne Nilsen. Bydelsavis inviterer til møtet som skal holdes 8/5-14 kl. 19:00. Røde Fjær: På spørsmål fra salen om hvorfor akkurat 8/2-15 var valgt som aksjonsdag svarte Thorbjørn Thomassen at dato er valgt m.h.p andre kjente 9

10 aksjoner. Hele uken kan benyttes ikke bare 8/2 og salg/innsamling tulipaner går som vanlig i Overskudd tulipansalg kan benyttes til Røde Fjær DG Elect hilsen til Distriktsmøtet DG Elect Jan Harald Launes hilste Distriktsmøte. Poengterte spesielt Røde Fjær aksjonen, at klubber har tidsriktige aktiviteter og opplæring soneledere Presentasjon av sonelederne for Lionsåret Soneleder sone 1 Soneleder sone 2 Soneleder sone 3(4) Soneleder sone 5 Soneleder sone 6 Soneleder sone 7 Soneleder sone 8 Anne Grethe Fiskaaen Tor Wilhelmsen Wenche Myrland Jan Salve Torgersen John Vigrestad Kjell Steinsholt Kjell Kallevig Henriksen 12.3 Distriktets hederspris Årets Ildsjel Distrikt 104E Ild sjel ble tildelt Torleif Odland fra LC Karmsund Distrikt 104 Ild sjel ble Haakon Nyland fra LC Harald Hårfagre I tillegg fikk Øivind Gilje fra LC Hinna international president's "Certificate of Appreciation" Øivind var ikke tilstede og denne vil bli utlevert i etterkant Velkommen til DM 2015 på Bryne Stein Waage, LC Bryne inviterte på vegne av arrangørklubbene LC Jæren og LC Bryne til neste års distriktsmøte som avholdes på Jæren Hotel 24-26/ Avslutning av DM 2014 v/ Distriktsguvernøren DG Odd Audun Rage takket alle for et godt Distriktsmøte. 10

11 Stavanger 3. mai 2014 (Signaturer er på originaldokument, legges ikke ut på hjemmesiden) Jan Torgersen Møteleder Jan Harald Launes Bisitter og tilrettelegger Wenche Myrland Valg av Distriktsmøte Egil Brastad Hansen Valgt av distriktsmøte Randi Bugge Stange Referent Jan Egil Friestad Referent 11

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Referat Årsmøte 2013 Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Referat NSF s 86. Kongress 2007

Referat NSF s 86. Kongress 2007 Referat NSF s 86. Kongress 2007 Avholdt i Scandic Hotell Hamar 8. juli 2008 kl 20.00. 1. Fullmakter ble godkjent for 69 personer. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent med et tilleggspunkt under sak

Detaljer