REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013"

Transkript

1 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall: Ann Cathrine Sverkmo Jørn Buchholdt Knut Bakken Av inviterte til tinget møtte: - Øyvind Slungård fra Nord-Trøndelag Idrettskrets. Av inviterte møtte ikke: - Repr. fra Norges Skytterforbund. - Fra pressen var invitert Steinkjeravisa, Verdalingen, Levangeravisa, Trønderavisa og Stjørdalens Blad. Fra klubber og lag møtte følgende representanter: Sitter IL Pistolklubb Bjørn Flore, Sally Rennan og Olav Vedvik. Steinkjer Pk Frosta Ssl Bjørn Håkon Bolkan, Bjørg Lillevik Thoresen og Øyvind Aurstad. Tor Helge Haltvik, Johan Petter Remman og Svein Viken.

2 2 Verdal Ssl Stjørdal Pk Sigbjørn Andersen, Ragnar Matberg og Knut Inge Kjesbu. Sigurd Endresen Møtte uten stemmerett: Revisor Torgeir Opland. Fra Valgkomiteen møtte Per Erik Wiggen, og Bjørn Håkon Bolkan. Sak 1. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER. Delegatenes fullmakter ble godkjent. Det møtte 13 representanter fra lagene og 5 fra styret. Til sammen 18 stemmeberettigede. Sak 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling og sakliste ble godkjent. Sak 3. VELGE DIRIGENT OG SEKRETÆR Pål Kristiansen og Kjell Åke Andresen ble valgt til hhv dirigent og sekretær. Øyvind Slungård fra Nord-Trøndelag Idrettskrets fikk ordet før behandlingen av sak 4. Han holdt en appell og minnet særlig om betydningen av fullstendige innrapporteringer av medlemstall. Sak 4. BEHANDLE ÅRSMELDINGEN Kretsens årsmelding ble gjennomgått side for side av lederen som presiserte de endringer som var gjort rett før tinget. I tillegg til mindre korrigeringer ble følgende behov for rettelser påpekt: Side 15: MNM fripistol, innledende resultater er falt ut i åpen klasse. Side 22: KM silhuett, antall deltagere var 8, ikke 6. Dermed skal nr. 3, Øyvind Aurstad, ha bronse. Resultatene fra Landsdelmatchen etterlyses og skal legges inn. Årsmeldingen ble, med de tilføyelser/rettelser som er nevnt ovenfor, enstemmig godkjent. Sak 5. BEHANDLE REGNSKAP I REVIDERT STAND Kassereren la frem resultatregnskap og balanse. Leder og kasserer besvarte noen spørsmål om regnskapet. Revisor Torgeir Opland la fram revisorenes rapport.

3 3 Regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 6. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER Forslag 1 fra kretsstyret: Forslag til ny lov for Nord-Trøndelag skytterkrets oppdatert i henhold til Lovnorm for særkretser/regioner vedtatt av Idrettsstyret Utkastet til ny lov er behandlet på styremøte mandag Loven er dernest sendt ut som vedlegg til e-post før tinget og ble på tinget delt ut i papirutgave. Det fremkom ingen merknader til forslaget til ny lov. Forslag til ny lov for Nord-Trøndelag skytterkrets ble enstemmig vedtatt. Loven sendes Norges skytterforbund for godkjenning. Forslag 2 fra kretsstyret: Fjerning av medaljeinnskudd i MNM og KM. Styrets begrunnelse: God økonomi, praksis i samarbeidende kretser og stimulering til aktive skyttere. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 7. KONTINGENTER. Kretsstyret foreslår ingen endringer av kretskontingenten. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 8. HANDLINGSPLAN 2014 NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS. Det ble åpnet for debatt om handlingsplanen, jf. side 32 i årsmeldingen. Handlingsplanen ble gjenomgått punktvis. Planlagte aktiviteter i 2014 ble gjennomgått. Det ble bemerket at tilskudd til lag som arrangerer minst 3 stevner avhenger av at lagene sender inn resultatlister innen tidsfristen på 1 uke etter stevnedato.. Det ble foreslått at nytt styre vurderer trenerutdanning og at dette settes opp under planlagte aktiviteter i Handlingsplanen ble tatt til orientering. Edmund Nicolaisen fikk ordet og delte ut plaketter til leder Pål Kristiansen og Erik Stai for 10 års virke i kretsstyret.

4 4 Sak 9. BEHANDLE BUDSJETT FOR 2014 Forslag til budsjettet for 2014 ble gjennomgått og kommentert av kasserer. Noen spørsmål om enkelte poster ble besvart. Fremlagt budsjettet ble tatt til orientering. Sally Rennan forlot møtet før valget, slik at vi da ble 17 stemmeberettigede. Sak 10. VALG. Følgende valg ble foretatt Styret: Leder: Pål Kristiansen Sitter IL Pk Gjenvalgt for 1 år Nestleder: Nils Håvard Dahl Verdal Ssl Ny, valgt for 2 år Kasserer: Erik Stai Levanger Pk Gjenvalgt for 1 år Sekretær: Kjell Åke Andresen Verdal Ssl Gjenvalgt for 2 år Vara til styret: Ove Ovesen Steinkjer Pk Ikke på valg Fagkomité pistol: Leder: Finn Jarle Sørli Stjørdal Pk Ikke på valg Nestleder: Bjørg Lillevik Thoresen Steinkjer Pk Ny, valgt for 2 år Medlem: Per Erik Wiggen Steinkjer Pk Ny, valgt for 2 år Fagkomité rifle: Leder: Steinar Ulvik Frosta Ssl Ny, valgt for 2 år Nestleder: Jørn Buchholdt Frosta Ssl Ikke på valg Medlem: Utdanningskontakt: Leder: Knut Bakken MIR Gjenvalgt for 2 år Varamedlem: Revisorer: Revisor Torgeir Opland Steinkjer Pk Gjenvalg for 1 år Revisor Sigbjørn Andersen Verdal Ssl Gjenvalg for 1 år Vararevisor: Olav J. Bjørkås Sitter IL Pk Gjenvalg for 1 år Vararevisor: Magnar Kristiansen Stjørdal Pk Gjenvalg for 1 år Valgkomité: Leder: Per Terje Lænn Steinkjer Pk ikke på valg Medlem (2 år) Bjørn Håkon Bolkan Steinkjer Pk ikke på valg Medlem (3 år) Rune Thoresen Steinkjer Pk for 3 år

5 5 Idrettskretstinget, på Steinkjer: Styret gis fullmakt til å utnevne representanter. SAK 11: RESPITTPOKALER. Respittpokal luftpistol for 2013 tilfaller Adrian Gran som har vunnet pokalen til odel og eie. Han møtte på tinget og pokalen ble utdelt til ham. Respittpokal 15 m gikk til Niclas Wassli Loktu, Frosta Ssl. Pokalen ble sendt med delegatene fra Frosta. SAK 12: BESTEMME STED FOR NESTE ÅRS KRETSTING. Neste års kretsting ble vedtatt avholdt på Steinkjer, samme sted, om mulig på siste onsdag i januar i Etter at sakslisten var gjennomgått tok leder Pål Kristiansen ordet og gratulerte Erik Stai med æresmedlemskap i Norges skytterforbund og overrakte ham blomster. Edmund Nicolaisen, som gikk ut av styret, fikk også blomster av lederen. Referent: Kjell Åke Andresen sekretær

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 DATO: STED: TILSTEDE: 30. MARS KLUBBHUSET 45 MEDLEMMER VED MØTETS START Møtet ble åpnet av leder Rudolf Larsen. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. Alle fremmøtte

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer