REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013."

Transkript

1 REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens innbudte gjester Jan Petter Einarsen og Helge Svensen som innehar AASK hederstegn og sistnevnte som har NSF hederstegn. 2. Videre ble kretsens leder Jann Skogstad valgt til ordstyrer, og sekretær Tore Njå valgt til referent. 3. Det var bemerkninger til innkallingen, hva gjelder annonsert utlegg på kretsens Web- side. Tingdokumenter ble ikke lagt ut i tide før årstinget. Vedtak: Innkalling Godkjent. 4. Det var ingen bemerkninger til dagsorden. 5. Fremmøtte deltakere: skyttere fra klubbene, revisor (syk kasserer) og 6 fra styret, som gir 20 stemmeberettigede. Fordelingen var som følger: Arendal pk : Birkenes pk: Evje pk: Flostad pk: Grimstad ss: Hylestad pk: 3 stemmeberettigede 4 fremmøtte 3 stemmeberettigede 2 stemmeberettigede 2 stemmeberettigede 3 stemmeberettigede 1 stemmeberettigede De øvrige klubber (Gjerstad- Heia- Hovden- Åmli- og Grimstad LS) var ikke representert på Årstinget Valg av 2 delegater til å underskrive årstingprotokollen : Vedtak: Hilde Mari Olsen og Inge Bergland. 7. Styrets årsberetning ble opplest av kretsens leder Jann Skogstad. Kommentarer: 1. Leder Jann understreket viktigheten for kretsen, at klubbenes ledere besvarer kretsens (e- mail og brev) henvendelser i GOD TID. Årets påmelding til tinget forekom i seineste laget, og mye etter oppringing fra kretsen styreleder. Side 1( 4)

2 2. Alle dokumenter som skal behandles av årstinget, skal presenteres med opphav (fra styret eller klubb) og være dateret. 3. Klubbene MÅ bli flinkere til å oppdatere kretsen styre med aktuelle kontaktadresser/ klubb etter nyvalg. Årsberetning fra de ulike gruppene ble presentert. Vedtak Godkjent. 8. Kaffepause! 9. Regnskapet ble fremlagt av styret. Revisor besvarte spørsmål i kasserers fravær. Kommentarer: 1. Kontorrekvisita utgjør i det vesentigste innkjøp av nytt regnskapsprogram, og høyt beløp kontingenter, innbetalt etterslep fra klubbene. 2. Revisjonsrapporten manglet i forhåndsutsendte tingdokumenter. Men var tilgjengelig på årstinget. 3. I kasserers fravær presiserer revisor at kontingent inngangen er lav, bingoinntekter lave. Kretsens regnskap/ budsjett peker mot underskudd noe må gjøres! Eksempelvis har avgiften til kretsen kr. 20 lenge vært uforandret, og bør heves/ indeksreguleres. Medaljer koster! 4. Kretsen har satt opp et budsjett med underskudd! Kan godkjennes ved positiv egenkapital, hevdes det. Vedtak: regnskap Godkjent. 10. Kontingent Vedtak: Kontingenten beholdes uforandret kr. 20,- pr medlemmer til klubbene. 11. Budsjettet ble presentert som et styringsverktøy, og skal således ikke godkjennes av årstinget. 12. Innkomne forslag: a. Styret/ Sør Norsk Mesterskap (DM): Tre formenn i 3 kretser godtar at medaljeavgiften økes til kr. 30 for alle. Lag kr Ungdom betaler ikke avgiften. Vedtak Godkjent. b. Styret: Startkontingent fastsettes til kr Ungdom/ junior kr. 50. Vedtak Godkjent. c. Styret: Heve km- godgjørelse til NSF s satser kr. 4,05. Og at kretsen heretter følger forbundets km- satser. Vedtak Godkjent. Det ble for øvrig presisert at klubbene kostnadsfører reise til årsting for egne delegater. d. Benkeforslag om å øke kontingenten til kretsen til kr. 30. Diskusjoner førte til at forslaget ble tilbaketrukket. Vedtak: Ikke godkjent. Side 2( 4)

3 e. Et forslag om radikalt å endre våpenloven, vil få alvorlige konsekvenser for landets pistolskyttere m. fl. Benkeforslag om at skytterkretsen tar initiativ, og sender kopi av brev (kopi av NSF- brev til Arbeiderpartiets årsmøte) til Agder s fylkespolitikere. Til orientering kan dette brevet leses på forbundet s hjemmeside. Skytterklubbene oppfordres også til å være mer aktive overfor lokal presse, ved å sende inn resultat lister med omtale av lokale arrangement. 13. Valg: Valgkommiteen presenterte kandidater for årtinget. Styret 2013 består av: 1. Leder Jann Skogstad/ B & L SS, gjenvalgt for 1 år. 2. Nestleder Terje Johansen/ Evje pk, ikke på valg 3. Sekretær Tore Njå/ Evje pk, gjenvalgt som sekretær for 2 år. 4. Kasserer John T. Håbesland tar gjenvalg for 2 år. 5. Utd. kontakt Tarjei Ravn/ Grimstad SS velges for 2 år. 6. Kvinnekontakt Line Olsen/ Arendal PK velges for 2 år. 7. Utv. leder pistol Tor Kenneth Bergland/ B & L SSl velges for 2 år. 8. Utv.leder rifle Paul N. Mikkelsen ikke på valg. 9. Utv.leder leirdue/ viltmål Pål Sørensen gjenvelges for 2 år. Vedtak: Pkt 5-9 Alle Godkjent. Vara- representanter til styret : 10. Første varamedlem Geir Asle Steen ikke på valg. 2- varamedlem Jon Fredrik Bærheim gjenvelges for 2 år. 3- varamedlem Roy Ole Ellefsen gjenvelges for 2 år. Vedtak Godkjent. Revisorer: Reidar Kjeldstrup tar gjenvalg for 1 år. Morten M. Nielsen velges som ny revisor for 2 år. Vara revisor Alf Arnesen tar gjenvalg Side 3( 4)

4 Vedtak: Godkjent 11. Valgkomiteen består nå av: Paul Ove Haugen Linda Aasen Dahl Bjørn Thomas Olsen 14. Årsting 2014: Årsting lørdag 15. februar 2014 kl. 12 i Grimstad SS s lokaler på Fjære. Det skal sendes delegater til forbundstinget i Trondhjem i april Fra kretsstyret deltar leder og kasserer. Fra kretsen for øvrig, velges Linda Aasen Dahl/ GSS og Hilde Mari Olsen/ APK. Vedtak Godkjent. God tur! 15. Utdeling av bragdpokaler og kretsmedaljer og andre utmerkelser. Hederstegn ble tildelt følgende personer, for lang og fortjenestefullt arbeidde for Aust- Agder Skytter Krets og skyttermiljøet: John Tellef Håbesland Reidar Kjeldstrup Paul Notto Mikkelsen Birkenes & Lillesand ssl. Flostad pk Grimstad ss Underskrifter protokoll 2013 Hilde Mari Olsen/ delegat Inge Bergland/ delegat Side 4( 4)

5 Utgave revisjon B: Endret feil årstall for neste årsting (2014). Utgave revisjon B1: Hilde Mari feilskrevet. Side 5( 4)