Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll."

Transkript

1 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting Godkjenning av de fremmøtte representantene I alt 7 representanter fra 7 lag samt 5 styremedlemmer/varamedlemmer med stemmerett og en representant fra Nessegutten uten stemmerett i henhold til kretsens lov 9. (Deltakerliste vedl.) 3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. Innkalling, utsendt sakliste og forretningsorden i henhold til kretsens lov 11 ble godkjent med følgende merknader: Side 3 Merete Mork deltar som representant for Steinkjer Turnforening. Bodil Tyholdt, Merete Mork og Kari Anne Risvik Strand strykes som representanter for NTGTK. Side 42 Under Rekrutt (11 og 12 år): Eline Bech kom på 11. plass under Norges Cup Oslo 4. Valg av: dirigent sekretær 2 representanter til å underskrive protokollen 2 representanter som tellekorps Følgende ble valgt: dirigent Siri Håvelsrud sekretær til å skrive under protokollen tellekorps Kari Anne Risvik Strand Nina Dagsvik og Vivian Nørkov Rigmor Hafell og Lisa E Bech

2 5. Årsberetninger: Styrets, Utdanningsutvalgets, Breddeutvalgets og Turnutvalgets årsberetninger ble referert. Korrigeringer/tilføyelser: Styrets årsberetning s. 13 Anne Kjersti Sørnmo var også deltager under Kretsenes Seminar på Lillestrøm Ruth Floan Knutsen har deltatt på årsmøte for Stjørdals Blink turngruppe og IL Sverre s turngruppe Breddeutvalget Tilføyelser angående Ungdomsstevnet 6-8. november 2009 i Malvik: Det var ca 250 deltagere på stevnet. 4 lag fra NTGTK deltok; Beitstad, Rørvik, Nessegutten og Steinkjer. Troppsutvalget Det forelå ingen årsberetning fra Troppsutvalget. De framlagte årsberetningene godkjennes med nevnte korrigeringer/tilføyelser. 6. Regnskap for år 2009: Regnskapsfører la fram og kommenterte revidert regnskap for 2009 og refererte til revisjonsprotokollen. Regnskapet ble enstemmig godkjent med følgende merknad: Under konto kr utbetalt til IL Sverre turn i forbindelse med NM i Kristiansand (3000,- til hver turner og kr 1000,- for trener) Beløpet under konto 7160 bør fordeles til andre poster i fremtiden. Konto 7160 andre avsetninger bør holdes på et minimum. Overskuddet fra 2009 (kr 26507,-) settes inn på en egen balansekonto hvor lagene kan søke om tilskudd til utstyr og annet, etter kriterier som kretsstyret setter.

3 7. Innkomne saker og forslag. 7.1 Samarbeidsavtale / intensjonsavtale Samarbeidsavtalen, tidligere betegnet som intensjonsavtalen, mellom STGTK og NTGTK vedtas. 7.2 Gymnastikkfestivalen 2012 Det foreligger ingen søknad om å få arrangere Gymnastikkfestivalen Forslag til vedtak: Kretstinget gir BU fullmakt til å jobbe videre med å finne arrangør til Gymnastikkfestivalen Forslaget godkjennes. 7.3 Ungdomsstevne Verdal Turnforening har søkt om å få arrangere Ungdomsstevnet i Søknaden fra Verdal Turnforening godkjennes. 7.4 Voksenstevnet 2015 Nord-Trøndelag står for tur til å arrangere Voksenkretsturnstevnet i Det foreligger ingen søknad om å få arrangere stevnet. Forslag til vedtak: Kretstinget gir BU fullmakt til å jobbe videre med å finne arrangør til VKTS Forslaget godkjennes. 7.5 Handlingsplan for Handlingsplan for godkjennes. 7.6 Endring av kretsens vedtekter Kjønnsfordeling Gjennom egen lov 2 siste ledd, er bl.a. NIF s lov kap 2 gjort direkte gjeldende. 2.4 i NIF s lov gjelder kjønnsfordeling. Det er derfor ikke behov for endring i egen lov. 7.7 Valg av representant/er til Idrettskretstinget 2010 Nestleder og 1 styremedlem representerer kretsen på Idrettskretstinget Forslaget vedtas 7.8 Valg av representant til Forbundstinget 2010 Leder representerer kretsen på Forbundstinget i Tromsø.

4 7.9 Avgift til kretsen Voksenkretsturnstevner Styrets forslag til vedtak: Arrangør av Voksenkretsturnstevner er fritatt for avgift til kretsen. Forslaget vedtas Endring Landsfinale/Områdefinale Landsfinalen endres til Norgesfinalen fra Kvalifisering til Norgesfinalen skjer i den enkelte krets og kan for eksempel arrangeres i forbindelse med Kretsmesterskapet KM. Styrets forslag til vedtak: Kvalifisering til Norgesfinalen skjer under avviklingen av Kretsmesterskapet Forslaget vedtas Lovendring 8 Kretstinget Det er bl.a. et vilkår for å motta støtte fra kretsen at lagene stiller med en representant under tingforhandlingene på Kretstinget. Av den grunn bør det fremkomme klart av innkallingen hvilken dag tingforhandlingene avholdes. Styrets forslag til vedtak: Ved flere møtedager skal det fremgå uttrykkelig av innkallingen hvilken dag Tingforhandlingene avholdes. Forslaget vedtas. 8. Fastsettelse av kontingent Lagenes kontingent til kretsen beholdes uendret med kr pr. medlem. 9. Budsjett for 2010 Siri Håvelsrud gjennomgikk styrets framlagte budsjettforslag for Korrigeringer: Konto nr 4200 Innkjøp utstyr endres fra kr til ( ) Sum driftsresultat skal være et underskudd på kr ,- ( ) Konto 8040 Renteinntekt 3.000,- ( ) Årsresultatet blir da et underskudd på kr 5.400,- ( ) Styrets budsjettforslag for år 2010 ble deretter enstemmig godkjent.

5 10. Valg Valgkomiteens leder la fram komiteens innstilling i henhold til kretsens lov 11 pkt. 10. Leder Ruth Floan Knutsen gjenvalg 1 år Nestleder Lisa Elin Bech gjenvalg 2 år Sekretær Bodil Tyholdt ikke på valg Kasserer Leder av breddeutvalg (styremedlem) Medlem av breddeutvalg (styrevaramedl.) Medlem av breddeutvalg (styrevaramedl.) Kent Morten Iversen ikke på valg Kari Anne R. Strand ikke på valg May Tone Anderssen 2 år Leder av turnutvalg (styremedlem) Willy Skogø 2 år Medlem av turnutvalg (styrevaramedl.) Kristin Fjerdingen ikke på valg Leder av utdanningsutvalg (styremedlem) Medlem av utdanningsutvalg (styrevaramedlem) Anne Kjersti Sørnmo 1 år Marthe Kristin Haugan2 år Leder av troppsgymutvalg (styremedlem) Medlem av troppsgymutvalg (styrevaramedl.) Anleggs-/utstyrsansvarlig Willy Skogø ikke på valg Revisorer Atle Bakken 1 år Sissel Våset 1 år Vararevisorer Vigdis Skårdal 1 år Sturla Røiseng 1 år Kommentarer: 1. Det foreligger ikke forslag på kasserer for kommende periode. I forbindelse med ansettelsen av Kretskonsulent blir kasserervervet betydelig endret. Forslag til vedtak: Kretstinget gir den gamle valgkomiteen fullmakt til å jobbe videre med å finne kasserer. 2. Det foreligger ikke noen forslag til troppsgymutvalget. Forslag til vedtak: Kretstinget gir den gamle valgkomiteen fullmakt til å jobbe videre med å finne styremedlem og varastyremedlem i troppsgymutvalget. 3. Valgkomite skal foreslås av kretsstyret. Vedtak: De foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt etter avstemningsreglene i kretsens lov 11, 2. ledd. Nina Dagsvik (sign.)... Vivian Nørkov (sign.)

6 Vedlegg Representanter Nord-Trøndelag Gymnastikk- og turnkrets Lag Navn Namsos Turnforening Lena Nordfjelmark stemmerett IL Sverres turngruppe Siri Håvelsrud stemmerett Steinkjer Turnforening Merete Mork stemmerett Stiklestad IL Rigmor Hafell stemmerett Stjørdals-Blink Vivian Nørkov stemmerett Rørvik Gym og Turn Kari Anne R. Strand stemmerett Nessegutten SK Turngruppe Nina Dagsvik stemmerett Anne Kristin Holthe observatør Kretsstyret Ruth Floan Knutsen Leder stemmerett Lisa E. Bech nestleder stemmerett Kent Morten Iversen Styret/Breddeutvalget stemmerett Willy Skogø styremedlem TU stemmerett Anne Kjersti Sørnmo styremedlem UDU stemmerett Gjester Ole Ivar Folstad NGTF tale- og forslagsrett

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer