Fosna Rotaryklubb. Årsplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008"

Transkript

1 Fosna Rotaryklubb Årsplan for

2 Innledning Mottoet for president Rotary International Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige til å dele med Rotary for å til gagn for medmennesker, samfunn og egen personlig vekst? Dette året er et utfordrende år for vår klubb. Vi skal gjennomføre en distriktskonferanse, og mange medlemmer, ledet an av Guvernør Unni Alfei, skal arbeide for distriktet. Samtidig skal vi holde god aktivitet på andre områder i klubben og sørge for at vi overlever en godt drevet klubb med flere aktive medlemmer, spesielt nye og yngre medlemmer, til et nytt styre i juli I mitt presidentår vil jeg fokusere på noen få viktige ting Innføring av ny organisasjonsplan Det er nå laget en orgasnisasjonsmodell som vil skal få på plass, første skritt er tatt i denne planen, vi skal få den til å fungere i praksis og også i løpet av høsten lage en treårsplan som skal gi bedre kontinuitet i klubben. Flere yngre mennesker inn i foreningen Vi har en aktiv klubb med medlemmer med langt medlemsskap som sitter inne med mye kunnskaper og som er til stor nytte for foreningen. Likevel er det viktig at vi får inn yngre mennesker for å få en langsiktig kontinuitet i klubben Medlemsrekruttering fra innvandrermiljø og internasjonalt miljø i byen De vil berike miljøet i klubben å få inn representanter fra disse miljøene og gi mulighet for å tablere nye bånd til beste for lokalsamfunnet Samarbeid med andre klubber Vi bør satse på bidra til et godt samarbeid mellom klubbene i Kristiansund, Avderøy og Frei og få til en god arbeidsdeling mellom klubbene der det er hensiktsmessig, spesielt på store prosjekter der i samarbeid kan utrette mer Aktiviteter rettet mot ungdom Vi skal gjennomføre aktiviter rettet mot ungdom gjennom prosjket for ungdomsutveksling og lederutvikling blant unge, gjerne i samrbeid med våre naboforeninger Jeg ønsker alle våre medlemmer lykke til med klubbarbeidet i det nye foreningesåret. President Bjørn Sandsaunet

3 Sammendrag årsplan President Bjørn Sandsaunet Administrasjon Lars Gunnar Ribemo Kommunikasjon intern/ekstern Steinar Sogn Medlemskomite Steinar betten Service/Prosjekt Øyvind Stavseth The Rotary Foundation Geir Gjengstø Programkomite Komiteer har hovedtema Registrering frammøte Regnskap/ rapportering Vennskapsklubber, Nordiske dager, Fredericia, Hernøsand 3-årsplan Informasjon til web om aktiviteter i klubben, fra distriktet og NORFO Info om klubbens aktivitet til lokale medier og aktuelle samarbeidspartnere Intercity-arbeid Arrangere fellesmøter Etablere grunnlag for samarbeid med naboklubber Medlemsutvikling Beholde medlemmer Klassifikasjon Fadderoppgaver Nye medlemmer, fokus på yngre Innvandrere/ internasjonalt miljø Introdusere Kunnskapssenteret Motivere for deltagelse på distriktskonferanse n Distriktskonferanse n Eldretreff Turløypearbeid i kommunen (Kristiansund og Frei) Organdonasjon Narkotika, familiehjelp Ungdomsutveksling planlegge sammen med andre klubber på Nordmøre Rotary Young Leadership Award (RYLA) verve deltagere Annual Giving USD 40 pr. medlem Delta på seminar Etablere et TRFprosjekt, gjerne sammen med naboklubber.

4 Kommunikasjon intern/ekstern Steinar Sogn Jeg foreslår at vi satser på følgende tiltak; Gjøre Fosna Rotary synlig for rotarianere i Fosna Rotary Gjøre Fosna Rotary synlig for rotarianere i naboklubbene Gjøre Rotary synlig for lokalsamfunnet og omgivelsene Gjøre Rotary synlig for potensielle nye medlemmer Gjennomføre en uforglemmelig Distriktskonferanse 2007 i Kristiansund. Gjøre Fosna Rotary synlig for rotarianere i Fosna Rotary Kontinuerlig oppdatering av Rotary websider med aktiviteter og planer Sørge for at alle egne medlemmer kjenner til Rotary aktivitetene og programmene Gjøre Fosna Rotary synlig for rotarianere i naboklubbene Kontinuerlig oppdatering av Rotary websider med aktiviteter og planer Besøke naboklubbene 2 ganger i Rotaryåret på deres klubbmøter for utveksling av informasjon Invitere naboklubber til felles møte/arrangement 2 ganger i Rotaryåret Gjøre Rotary synlig for lokalsamfunnet og omgivelsene Kontinuerlig oppdatering av Rotary websider med aktiviteter og planer Ekstern kampanje for markedsføring av Rotary websider. Vurdere å annonsere teasere med referanse til web-sider Invitere media til utvalgte Rotarymøter; gjerne når vi har bedriftsbesøk med ledsagere Større aktivitet generelt mot lokal presse og media for å få frem Rotary sitt budskap og saker i lokalsamfunnet, herunder utarbeidelse og distribusjon av pressemeldinger Gjøre Rotary synlig for potensielle nye medlemmer Kontinuerlig oppdatering av Rotary websider med aktiviteter og planer Ekstern kampanje for markedsføring av Rotary websider. Vurdere å annonsere teasere med referanse til web-sider Invitere media til utvalgte Rotarymøter; gjerne når vi har bedriftsbesøk med ledsagere Større aktivitet generelt mot lokal presse og media for å få frem Rotary budskap og saker i lokalsamfunnet, herunder utarbeidelse og distribusjon av pressemeldinger I samarbeid med medlemskomiteen sørge for informasjon til de grupper vi ønsker å rekruttere som nye medlemmer 4

5 Medlemskomite Steinar Betten Jeg foreslår at vi satser på følgene punkt: Beholde medlemmer Fadderoppgaver Nye medlemmer fokus på yngre Innvandrere / internasjonalt miljø Beholde medlemmer For å beholde medlemmer så må vi ha en aktiv forening som har arbeidsoppgaver til alle i ulike komiteer. Arbeidsoppgavene bør være slik at det gir utvikling for den enkelte. Faderoppgaver Det er ønskelig at alle nye medlemmer har en fadder. Hvordan vi skal følge opp nye medlemmer skulle vært klart i en instruks for verving, slik at vi har en mer forutsigbar måte å arbeide på. Den må også inn i tre årsplanen for klubben. Nye medlemmer fokus på yngre Her er det viktig at vi bruker de nye / unge medlemmer sin kompetanse og nettverk for å verve nye medlemmer. De har sikkert positive og negative erfaringer med hvordan de ble mottatt i klubben. Det er derfor ønskelig at en tenker på å bemanne medlems komité med noen unge medlemmer sammen med noen erfarne medlemmer. Et mål bør være 4 nye medlemmer med fokus på yngre. Innvandrere / internasjonalt miljø For å få kontakt med innvandrermiljøet bør program komiteen tenke på å få noen fra innvandrermiljøet til å holde foredrag for klubben. Slik kan en få kontakt med potensielle personer, som senere kan ønske å bli medlem. Ellers så må en her også bruke faddere på samme måte. Et mål bør være 2 nye medlemmer med fokus på Innvandrere / internasjonalt miljø. 5

6 Service/Prosjekt Øyvind Stavseth Jeg foreslår at vi satser på følgene punkt: Distriktskonferansen Eldretreff Frilufts- og turløypearbeid i Kristiansund og Frei Organdonasjon Rusmisbruk familiehjelp Ungdomsutveksling Distriktskonferansen Organisasjon etablert og ressurser mobilisert. Eldretreff Arrangeres i siste halvdel av oktober. Komité organiseres. Mappe med evaluering fra gjennomføringen i 2006 legges til grunn for arrangementet. Budsjett utarbeides. Søknad om kommunale legatmidler utarbeides. Sponsormuligheter vurderes. Frilufts- og turløypearbeid i Kristiansund og Frei Videreføring av tidligere komités arbeids-program. Fortsette aktiviteten i Klubbaområdet. Etablere oversikt over tidligere utførte løypearbeider, vurdere evt. vedlikeholdsbehov. Andre aktiviteter utredes for å stimulere bruk av naturen i nærmiljøet. Organdonasjon Lang ventetid og stor mangel på donorer i Norge. Skaffe og formidle informasjon i lokalmiljøet om organdonasjon (hva det er og hvordan det fungerer). Etablere aktiviteter for at flere skal bli motivert til å bli donorer. Rusmisbruk familiehjelp Etablere kontakt og samarbeid med andre enheter (kommunale etater, Kr.sund menighet, Røde Kors, politiet og andre lag) som driver forebyggende arbeid eller fungerer som støttemiljøer i omsorgstjenesten. Evaluere aktiviteter som støtter og forsterker pågående tiltak. Ungdomsutveksling Følge opp styreforslag og arbeide for samarbeid med andre klubber om gode og motiverende aktiviteter. 6

7 Programopplegg ses i sammenheng med medlemsverving og muligheter for å stimulere yngre, potensielle medlemmer. 7

8 The Rotary Foundation Geir Gjengstø Jeg foreslår at vi satser på følgene punkt: Annual Giving USD 40 pr. medlem Delta på seminar Nye medlemmer fokus på yngre Innvandrere / internasjonalt miljø Annual Giving Beløpet er i tråd med distriktets målsetting. Vi forslår en delvis finansiering av dette med vinlotteri på medlemsmøtene. TRF-seminar Rotary Foundation kurs avholdes 9. oktober, Molde, og vi satser på å være representert på dette møtet. I tillegg ønsker vi å få til et medlemsmøte med orientering om Rotary Foundation fra distriktet. Etablere et TRF-prosjekt Vi ønsker i løpet av Rotary-året å etablere et TRF-prosjekt, gjerne sammen med naboklubber, eller slutte oss til et eksisterende prosjekt i naboklubb. For å kunne yte fornuftige bidrag, bør vi så fort som mulig starte et økonomiprosjekt. Det vil bli arbeidet med å finne ideer til økonomiprosjekt utover høsten. 8

9 Budsjett Regnskap for forrige år og budsjett for inneværende år vil bli utarbeidet og behandlet senere på høsten. 9

10 Kalender Rotary Arrangement og kurs Arrangement Tid, Sted Distriktskonferansen Rotary Foundation kurs RYLA, Skogn Guvernørbesøk september, Kristiansund 9. oktober, Molde Oktober, Skogn 14. november, Kristiansund 10

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 Årsberetning 2007-2008 Forsidebilde: Deltakere på Ryla 2008 23 ungdommer, DG Laila Lerum, president Anita Schumacher, Sandefjord øst RK RYLA - ansvarlig i D-2290, Ragnhild

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Fra idé til virkelighet

Fra idé til virkelighet Fra idé til virkelighet Prosjektet Denne guiden skal gi litt mer informasjon og tips til dere som planlegger et ungdomsinitiativ gjennom UNG i Europa. Her forklarer vi hva ungdomsinitiativ og nettverksprosjekter

Detaljer

Time to Share 2007-2008

Time to Share 2007-2008 Rotary Magasinet Time to Share 2007-2008 RYLA- ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD Distrikt 2290 Nr. 2 April 2008 Innhold Rylaseminar Leder Rapport fra rotaryklubbene: - Re - Kragerø - Porsgrunn - Brevik - Arendal

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter (Vedtatt i medlemsmøte 3. juni 2014) Artikkel I Styret Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Past president skal forespørres

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET 2014-2015! RI-president Gary C.K. Huang

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse..side 2 1.2 Om denne dokumentsamlingen...side 2 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan..side

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280 1.1 Innholdsfortegnelse Dato: 13.12.2006 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse 1.2 Om denne dokumentsamlingen 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan 2.2 Nominasjon av Guvernør 2.3 Distriktsrådet 2.4 Assisterende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 28.09.2009 Fred Schwabe-Hansen Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 19 Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse

Detaljer