Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik"

Transkript

1 Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Klubber Antal medlemmer +/- Nordfjordeid 27-2 Måløy 9-1 Sandane 37-3 Stryn 30-1 Sum medlemmer: 103. Nedgang fra i fjor med 7 personer. Jeg deltok på Regional Lions Leadership Institute på Gardemoen Deltok på distriktsmøte 2015 på Venabygdsfjellet, sonelederopplæring på DFDS båten til København og var på distriktsrådsmøte på Opdal i januar Jeg har foretatt 4 klubb-besøk. Har tatt opp emne som profilering av Lions, samarbeid med idrettslag og organisasjoner, oppmoda om å sende inn forslag om årets ildsjel, 100 års jubileumet for Lions, medlemsrekrutering og tulipanaksjonen. Har også hatt et felles sonemøte med sone 7 høsten Der var VDG Per Olav Bjerkesmoen og holdt en orientering om div innenfor distriktet til oss. I sonen er det gått bort tre medlemmer siste året. Har fått et inntrykk om at klubbene er aktive og er kreative for å skaffe midler til de forskjellige formåla både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdrag fra rapportene om klubbenes aktiviteter i sonen: LC Nordfjordeid: Salg av egenproduserte kalendere, tulipanaksjonen, klærinnsamling til Jurbarkas, div bedriftsbesøk i kommunen og produksjon av brøytestikker. Har også ytt et stort bidrag til Eid ungdomsskole til opparbeiding av uteområdet. Måløy: Salg av sandsekker, tulipanaksjonen, beising av egenproduserte benker i trimløypa Sandane: Driver eget galleri med salg av lokale kunstnere sin produksjon, utlodning av en robåt av tre, hogger og selger juletre. Distriktsmøtet 16. april 2016 Distrikt 104 B2 - Distriktsguvernør Ragnvald Johnsen Arrangører:_ Lions Club Namsos

2 Stryn: Vakter på Norgescup i skiskyting, juletur til Jurbarkas, medlemmenes sin årlige syltafleskproduksjon, eldre/pensjonistfest på Hotel Alexandra, dugnad miljøgata i form av beplantning i kasser på lyktestolper, male Nedstryn kirke, innsamling av klær til Jurbarkas og nattevakter Strynemessa. Div klubbmøter på bedrifter i kommunen. Rolf Spjelkavik Soneleder sone 1 2

3 RAPPORT FRA SONE 2, 104 B ODDGEIR FETEN Medlemstall pr. 1. mars Klubb Medlemstall Framtids visjoner LC Fjaler på veg inn. LC Florø 0 jobbar med å restarte klubben. LC Førde 39 3 permiterte 2-3 kanskje inn. LC Gulen 0 nedlagt 31. desember 2015 LC Svelgen 9 burde vori fleire medlemer. 72 totalt Sonemøte / fellesmøte. Fellesmøte på Sande i Gaular den 3. nov Berre LC Fjaler med 10 medlemer, LC Førde med 13 medlemer og LC Gulen med 1 medlem, var tilstades. Vi hadde besøk av DG Ragnvald Johnsen og tidlegare DG og GL Bjørn Skovly, LC Luster. DG snakka om medlemspleie, fyrtårnsatsing og 100-års jubuleumet. Bjørn Skovly snakka om sitt brennande engasjemang for hjelpearbeid i Uganda. Skal prøva med nytt fellesmøte i sona, mai 2016, kanskje i Førde. Aktiviteter i klubbane: LC Fjaler - tulipanaksjonen, mitt val (kurs på Sande i Gaular til høsten), dugnader, Camp Fjalir, Fjaler kalenderen. LC Førde - tulipanaksjonen, Førde kalenderen, Camp Fjalir, mitt val (4 kurs). LC Svelgen - tulipanaksjonen. Distriktsmøtet 16. april 2016 Distrikt 104 B2 - Distriktsguvernør Ragnvald Johnsen Arrangører:_ Lions Club Namsos

4 Bevilgninger i klubbane: LC Fjaler - fadderbarn, LCIF katastrofefond, augehelse, nordisk samarbeids prosjekt, SOS barnebyer, katastrofefondet, LIONS ungdomskonto, helsesportveka i Tana, intenasjonal ungdomsleir,samt ein del lokale tiltak. LC Førde - brønn i Afrika, ungdomstiltak i Gaular, nærmiljøtiltak i Førde, stor bevilgning i aktivitetspark i Førde. LC Svelgen - støtter lokale tiltak. Utfordringar: Prøve å få LC Florø til å bli ein klubb igjen, kanskje filialklubb under ein anna klubb i sona. Realistisk, kanskje frå høsten Soneleiar, DG Ragnvald Johnsen og GMT / GLT Jarle Kirkeberg, var på møte saman med 2 medlemer frå LC Fjaler, 1 medlem frå LC Førde og 2 medlemer frå LC Florø. Møtet var halde i Florø 6. februar 2016, der det vart diskutert ymse løysningar. Dei 2 medlemene frå LC Florø skulle prøva å ta kontakt med tidlegare medlemer å sjå om det var råd å få restarte klubben i Florø. Frå DG og soneleiar si side så håpar vi det. Oddgeir Feten soneleiar sone 2 Leirvik 26. februar

5 Rapport frå sone B2 Erik Lidal Sone 3 har 4 klubbar, her kjem ein oversikt over medlemane i kvar klubb. LC Lærdal 9 medlemar i LC Sogndal 33 medlemar mix klubb. LC Luster 20 medlemar ei dame med i klubben. LC Vik 16 medlemar 1 + siste året. Totalt 78 medlemar. Leikanger er no melde ut. Det har vore halde eit sonemøte i der det vart vald ny soneleiar i sone 3, den nye soneleiaren er Marit Munthe Hovland frå LC Sogndal. LC Sogndal er ein mix klubb med gode rutinar, har fast møte kvar månad. LC Sogndal har no eigen program komité, som arbeidar fram aktiviteta klubben skal arbeida med. Er veldig aktive med sal av tulipanar og div. Ulf er aktiv med Løveleikane, som vert arrangert LC Luster er og ein klubb i god drift. Dei støttar Bjørn Skovly med fleire prosjekt i Uganda. Besøker dei tre sjukeheimane i Luster, har og bedrifts besøk. Sal av Julenek, tulipanar og kalendar er hovud inntekta. I 2015 feira dei 40 års jubileum. Det vart høgtida med stil på ----hotell. LC Vik har faste gode rutinar med møte kvar månad, mest i gamle Borgstova, men og nokre bedrifts besøk. Klubben prøver å støtte prosjekt bod lokalt og nasjonalt. Så langt midlane strøk til. Aldersheimen vert ofte prioritert. Inntektene kjem for det meste frå kalender sal, tulipan sal og dugnad. LC Lærdal har dårlig aktivitet, med lite medlemsmøte. Eg er noko bekymra for den klubben Soneleiar del tok på rådsmøte på Oppdal den 20. sept. Vik I Sogn Erik Lidal 3

6 RAPPORT SONE 4 Medlemsoversikt: LC Kristiansund 9 medlemmer (-1) pr LC Kristiansund/Kringsjå 20 medlemmer (+3) pr LC Molde 19 medlemmer (-1) pr LC Molde/Fannefjord 38 medlemmer pr LC Nesset 18medlemmer (-2) pr LC Åndalsnes 16medlemmer (-1) pr Totalt er det en avgang på2 medlemmer i sonen, selv omkristiansund/kringsjå har Vært flink på rekruttering. SONEMØTER Det er avholdt to sonemøter så langt i dette fiskalåret. På sonemøte 10.februar2016 deltok DG Ragnvald Johnsen Oppmøte på sonemøtene er forholdsvis bra. AKTIVITETER Alle klubbene har egne faste aktiviteter av ymse slag. Aktivitetene er kjøring av mat mellom institusjoner, salg av strøsand. Julenek osv. Innsamling av klær og utstyr til trengende i Litauen pågår fremdeles for fullt. Klubbene i sonen samarbeider om å arrangere kurs i Mitt Valg, sonen har opprettet en arbeidsgruppe som organiserer dette. Bjørn Nauste Soneleder sone 4, 104B2 4

7 Sonelederrapport for Sone 6 i 104 B2 2015/2016 I fiskalåret 2015/2016 er det så langt avholdt et sonemøte og det er planlagt et nytt sonemøte i mars/april. I det sonemøtet vil vi se spesielt på rekruttering av nye medlemmer i klubbene. Vi planlegger også et fellesmøte for alle klubbene i sone 5 og 6 med besøk av DG. De 5 klubbene i sone 6 driver stabilt og godt og har så langt jeg kan se sunn økonomi for sitt utadrettede arbeid. Til klubbenes drift «lurer» vi oss selv til å betale en høyere medlemskontingent enn den som fremstår som kontingent, gjennom lotteri og andre inntekter som vi betaler selv. Medlemsoversikt: Pr Pr LC Ålesund/Aksla LC Ålesund/Borgund LC Ålesund/Hessa 17 (1 i perm.) 14 (+2 familiemedl.) LC Ålesund Rundskue LC Ålesund Vegsund Det betyr at 2 klubber har beholdt medlemsantallet siste år og 3 klubber har mistet et medlem hver. I dagens situasjon er det akseptabelt, men det må arbeides aktivt for å få medlemsantallet opp, ikke minst når det gjelder yngre medlemmer, yngre enn snittalderen i klubben. Soneleder har deltatt i 2 rådsmøter på Oppdal og vil delta på rådsmøtet i Namsos Soneleder sone 6 ble valgt som soneledernes representant i distriktsstyret for 104 B2 og har deltatt i 2 styremøter og skal delta i styremøte i Namsos Styrearbeidet har gitt god og positiv innsikt i distriktets drift og oppgaver. Søndag 6. mars arrangerer vi Lille Ridderrenn i Engesetdal i Skodje. Grunnet utbygging av området vi brukte på Strandafjellet har dette arrangementet lagt nede noen år, men tas nå opp igjen i et samarbeid mellom son 5 og sone 6. Vi har pr. i dag 37 påmeldte brukere og minst like mange ledsagere. Klubbene stiller med 6 medlemmer hver for å gjennomføre aktiviteter på ski, aking og sledekjøring med hunder. Stabburet på Stranda stiller med gratis pizza til deltakerne og i tillegg serveres det vafler, kaffe og saft. Det blir medaljer og diplom til alle deltakerne. Ålesund, Svein I. Ringdal Soneleder sone 6 5

8 Rapport Sone 7, D104B Olga Eline Taraldset Sone 7 har 9 klubbar med totalt 263 medlemmer. Soneleder har delteke på Stadfestande/konstituerende Distriktsmøte Oppdal 19.april C/104 B2. Fagsjefmøte aug.2015 og 2 Rådsmøte, ass. Soneleder deltok på 1. Sona er relativt stor, ni klubbar med til dels stor avstand mellom klubbane. Det har vore arrangert eitt sonemøte saman med sone 1 Møtet var den 5. november 2015 på Raftevolds Hotell, Grodås. 5 klubbar frå sone 7 og 3 klubbar frå sone 1 deltok med til saman 29 deltakarar. Frå distriktet deltok visedistriktsguvernør Per Olav Bjerknesmoen, YTC Svanhild Valvik orienterte om juleturen til Jurbarkas. Det å få til regelmessig rapportering frå klubbane er ei utfordring. Den nye sona må nok få «gå seg litt til». Vi har inntrykk av at klubbane er aktive og har stor tillit i lokalmiljøet sitt. LC Hellesylt, 10 medlemmar (-3)Tulipanaksjon, alkeholfritt arr. Saman med Idrettslaget på Hellesyltdagane i juli. Besøk Omsorgssenter til jul med konfekt, støtta Ljøbrekk prosjekt, gammal postveg som vil bli opprusta til turveg for turistar og fastboande. LC Stranda, Stabilt medlemstall ca 35. Strøsingel - skiftende vær har gitt et godt salg hittil. Nå sist laurdag hadde vi de fleste medlemmer ute på en betalt dugnad 4-5 timer i forbindelse med «Alperittet. Klubben mener å ha funnet et riktig aktivitetsnivå som tar hensyn til at størstedelen av medlemmene er fortsatt yrkesaktive.sammen med LC Stranda /Embla har vi gjort et innsalg av Mitt Valg for alle barnehager, barneskuler og ungdomskuler i kommunen med oppstart nå til hausten. LC Stranda-Embla, 30 medlemmar (+3). Gjennomsnitt frammøte 17. Alle barnehagar, barne- og ungdomsskular i Stranda kommune er med i Mitt Valg. Oppstart er august/september 2016 dette i samarbeid med herreklubben.nisselotteri - sjølvlaga nissar / gevinstar samt salg av mandelpoteter til jul gav god inntekt. Kr ,- er bevilga lokalt, kr ,- nasjonalt og kr ,- internasjonalt. LC Sykkylven, 43 medlemer. Gjennomsnitt frammøte 30. Oppsestting og nedtaking av julegate i desember. Innkjøp av vennebenkar til skulene i Sykkylven (med Lionslogo). Ikkje tal for bevilgningar som vert gjort seinare i år (2016). LC Sykkylven/Sigtuna, 26 medlemmar. Vaffel-steiking /kafe på Sykkylven bu og aktivitetssenter ein laurdag i månaden. Då ynskjer vi å møte dei som bur der, og pårørande. Heilt uformelt :) Laurdag før farsdag har vi som tradisjon at vi inviterar bebuerar og pårørande på Buas til farsdags-fest. Stort 6

9 kakebord, sang og underholdning. Dette gjer vi kvart år. Også tradisjon laurdag før morsdag. Nisselotteri. Også tradisjon kvar år. Gir gode inntekter til aktivitetskassa til klubben. Sigtuna er ansvarlig for "Årets julegrantenner " Herreklubben har aktiviteten å pynte Aure-sentrum til jul. Dei skaffar også juletre, er nissar og er ansvarlig for programmet ved julegrantennings-festen. Sigtuna får vere med på eitt oppdrag, og det er å finne " årets julegrantennar". Dette skal vere ein person som brukar mykje av si tid til frivillig arbeid til nytte og glede for mange innbyggarar i Sykkylven. I 2015 ville vi utpeike Atle Moldestad som har vore ildsjel i årevis for " Barn i løypa". På ski. LC Ulstein-Hareid, 30 medlemer. Gjennomsnitt frammøte 18. Klubben ga ut ein kalender for 2016 med lotteri. Bilda er laga av lokale kunstnarar. Kalenderen er utdelt til alle husstandar i kommunane Ulstein og Hareid. Trekning er i mars Strøsand er også ein inntektsgjevande aktivitet. Kr ,- er bevilga lokalt, kr ,- nasjonalt og kr ,- internasjonalt. LC Volda, 22 medlemer (-1 ) Har fleire som kjem. Gjennomsnitt frammøte 14. Aktiv klubb. Medlemstalet er på veg opp igjen etter generasjonsskifte..klubben fekk sine to første kvinnelege medlemer i 2015 og jobbar aktivt med rekrutering. Har no fleire nye medlemer «på gang». Hovudinntekta kjem frå kalender med lokale motiv, det være seg gamle bilete eller motiv som speglar hendingar i lokalmiljøet. Kalenderen har vore utgitt årvisst sidan 1983 og er no samleobjekt i bygda. Klubben har i samarbeid med andre klubbar i mange år ytt- og yter framleis hjelp til prosjekt i Baltikum. Kr ,- er bevilga lokalt, kr ,- nasjonalt og kr ,- internasjonalt. LC Ørsta, 32 medlemmar. Aktiv klubb men har ikkje fått rapport. LC Ørsta/Ørstenvik, 33 medlemmar (+3). Tulipanaksjon. Eldredag 1.oktober. Julelotteri. Temakveld på kvart klubbmøte. Hadde 20 årsjubileum 13.februar. Mitt Valg mars saman med herreklubben LC Ørsta, der alle skular og barnehagar i Ørsta kommune deltek Soneleiar sone 7 Olga Eline Taraldset ass.soneleiar Per Ragnar Bjørkedal 7

10 Distriktsmøtet 17..april 2017 Oppdal, RAPPORT FRA SONELEDER SONE 8 FISKALÅRET Sonen består av følgende klubber: LC Hitra, LC Orkdal, LC Orkla, LC Melhus, LC Støren, LC Røros, LC Rennebu, LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. LC Hitra har gjenoppstått etter noen få år i dvale. Soneleder har ikke besøkt noen klubb unntatt Rennebu samt egen klubb LC Oppdal. All korrespondanse har foregått pr mail. Dessverre er det lite respons på mailene. Det er veldig vanskelig å få tilbakemelding om klubbenes tilstand. Soneleder vet at det er aktiviteter rundt om i klubbene, men dessverre er det få som melder tilbake hva de driver med - LC Orkla og Røros har meldt tilbake, Lionsklubbene i Oppdal har jeg kunnskap om. Mål og tiltaksplanen som LC Melhus har ført i pennen må være en mal for andre klubber. Det har ikke, tross gjentatte oppfordringer ikke lyktes å skaffe VSL for 2015/2016, dermed også SL. Det har heller ikke lyktes å få medlemmer til å søke det regionale lederskapskurset som avvikles på Gardermoen. Ei heller det lokale lederskapskurset, naturlig for oss plassert i Stjørdal. VSL vil bli tema på sonemøtet til våren. Det kommer mye mailer, de blir naturlig nok sendt presidentene i de respektive klubber. Jeg har inntrykk av at det i mange tilfeller blir dobbelt opp, soneleder får sin mail, men så viser det seg at de lokale tillitsvalgte også får samme mail. Det har vært felles sonemøte mellom sone 8 og 9. Dette møtet ble avholdt på Støren med stort frammøte. På agendaen stod DG, leder Kjell J. Gylland(Lions 100 år).og Morten Singås. Etter at saksliste var gjennomført ble det mylding, dvs at møtedeltagerne fikk gå «litt fritt omkring» i møtelokalet og på ordre sette seg ned der de da var det ble sagt stopp. Da skulle deltagerne diskutere og fremføre en konklusjon på sammenslåing av sone 8 og 9. Konklusjonen ble at møtedeltagerne anså en sammenslåing som positivt, Dette vil bli behandlet på nytt sonemøtet i vår. 8

11 Pga egen dagsform samt sykdom med dødsfall i nær familie har soneleder ikke klart det han ønsket å gjøre, nemlig å besøke klubbene. Men slik at nå engang livet. Soneleder ser helt klart at mail er brukbart hjelpemiddel, men da må adressatene respondere, det hadde hjulpet. SL har deltatt på rådsmøtene i Oppdal h h v den 20.september 2015 og 8 og 9. januar Det har vært gode møter som DG har ledet til 6`er på terningen. Dessverre har ikke soneleder anledning til å delta i sonemøtet i Namsos datochrash og det er da heller ikke visesoneleder som kan delta. Dette er bare å beklage, men jeg er såpass optimist at når DM eller sonemøtet er over er VSL på plass. Lykke til med møtet Asbj Liberg Rapport til DM 2016 fra sone 9/ 104 B2. 1. Klubbene Sonen har 6 klubber, LC Rissa samt 4 «trondheimsklubber» og LC Trondheim Student. Spesielt de 4 trondheimsklubbene har lave medlemstall og sliter med å få nye medlemmer. Studentklubbens medlemstall varierer over året. Alle klubber har likevel mange aktiviteter og rapporterer om stabil medlemsmasse og godt indre miljø. 2. Aktivitet -Soneleder har deltatt på lederopplæringskurs på Danskebåten samt rådsmøter. - Presidenttreff i august 2015 der en til tross for noe dårlig oppslutning forsøkte å legge noen planer/føringer for lionsåret. - Sonemøter. Høsten 2015 arrangerte sonene 8 og 9 felles sonemøte på Støren. En syntes dette var så positivt både faglig og sosialt at en har vedtatt nytt felles sonemøte i slutten av april Ideen som framkom på møtet om sammenslåing av de to sonene er foreløpig ikke drøftet nærmere. -Fellesmøter. En av konklusjonene fra høstens presidenttreff var at en burde arbeide for mer samarbeid mellom klubbene. Dette har bl.a. ført til felles aktiviteter og felles bevilgninger for spesielt trondheimsklubbene (NM for narkotikahunder, flere Mitt Valg-kurs, Kirkens Bymisjon o.a). Det er arrangert et felles medlemsmøte for trondheimsklubbene og et for alle sonens klubber. Disse møtene har hatt program av sosialt/faglig innhold, felles kaffe og muligheter for klubbmøte for enkeltklubber. Tilbakemeldinger tyder på at slike fellessamlinger oppleves positivt og gir nye ideer til aktiviteter og sosial kontakt. 3. Veien videre -Medlemsverving må fortsatt ha høy prioritet. Noen av klubbene melder også om «gode muligheter». - Fellesmøter er «kommet for å bli». - Studentklubben har mange aktiviteter og stort engasjement. Der har vi noe å lære! - Soneledelse som «soneteamledelse» bør utvikles videre. Trondheim 9.febuar

12 Per Inge Hønnås SL9 RAPPORT TIL DISTRIKTSLEDELSEN D104 B2 FRA SONE 10, LIONSÅRET Soneledelse Lionsåret var det første lionsåret med ny distrikts og soneinndeling. Soneleder: Rudolf Holmvik LC Verdal Visesoneleder: Jarle Kirkeberg, LC Malm Past soneleder Agnar Foshaug, LC Inderøy For lionsåret går Jarle Kirkeberg på som soneleder som betyr at soneledelsen blir slik: Soneleder: Jarle Kilrkeberg. LC Malm Visesoneleder: Past soneleder: Rudolf Holmvik, LC Verdal Lionsåret så langt Perioden frem til februar 2016 har i stor grad vært preget tradisjonelt lionsarbeid uten de store nasjonale aksjoner. Det er gjennomført ett presidenttreff på Inderøy 22. september med god deltagelse fra 11 klubber. Presidenttreffet gikk i hovedsak på gjennomgang av egen handlingsplan, klubbenes orienteringer om egne planer for lionsåret, samt en orientering om ny organisering i distrikter og soner. En nyttig start på et nytt Lionsår. Første sonemøte ble avholdt på Stjørdal 14. oktober med LC Stjørdal som vertskap. Møtet var i hovedsak viet flyktningesaken og sonen var så heldig å få Einar Lyngar som fordragsholder. Møtet hadde 42 deltagere fra 10 klubber. 10

13 Sonemøtet 10. februar ble avholdt på Stiklestad med 32 deltagere fra 11 klubber. Møtet var vinklet mot barn og unges oppvekstvilkår med eksterne foredragsholdere fra Inderøy og Verdal kommuner Sonemøtene bærer preg av at sone 10 er blitt en meget stor sone med 14 klubber med til sammen 451 medlemmer. Geografisk strekker sonen seg fra Rørvik i nord til Malvik i sør, ca 35 mil. Sonemøtene er så langt lagt sentralt i sonen, men her må det framover mer variasjon til. Ved behandling av handlingsplanen for året ble det fra medlemmene påpekt at tre sonemøter/presidentmøter var nok møteplasser for sonen i tillegg til distriktsmøtet. Medlems- og klubbutvikling a. Medlemsstatus. Rekruttering. Medlemsmassen har vært relativ stabil. Sonen har pr medio februar 451 medlemmer som betyr en netto tilgang på 5 medlemmer. Bak dette ligger en tilgang på 11 og en avgang på 6 medlemmer. Så er det erfart at de fleste klubbene har problemer med å ta ansvar for å finne/ha kandidater for de posisjoner som skal bekles utenfor egen klubb. Dette må gis oppmerksomhet! Å ha kandidater til eksterne posisjoner må bli en naturlig del av klubbenes interne utviklingsarbeid. b. Kunnskap.Klubbene bør bli flinkere til å vedlikeholde og oppdatere medlemmenes kunnskaper om Lions. Dette er viktig for vår motivasjon. Det er også viktig at klubbmøtene tar opp sentrale spørsmål i lokalsamfunnet til orientering i klubbmøtene. En god programpost i klubbmøtene er bestandig populært. Konklusjon. Oppsummering - Vi har godt fungerende klubber i sonen - Vi må ha fokus på rekrutteringsarbeidet resten av lionsåret - Vi må bli bedre på kunnskapsoppdatering av «oss selv» - Rekruttering til eksterne posisjoner må bli en naturlig del av klubbenes interne utviklingsarbeid Verdal 22. februar 2016 Rudolf Holmvik Soneleder sone 10 11

14 Rapport fra sone 11 i Distrikt 104B2. Sone 11 er de gamle sonene 2/3 i D 104B. Sonen besår av 6 klubber Da det viste seg umulig å finne soneleder ble det på siste sonemøte i fjor vår foreslått at alle klubbpresidentene skulle danne et sonelederteam dette året. Teamet har bestått av: Lars-Inge Ingebrigtsen LC Sandnessjøen, Ann Karin Grande LC Sigrid, Karin Daleng LC Mosjøen, Hans Erik Nilsen LC Hemnesberget, Magnus Ingebrigtsen LC Mo i Rana og Sigrun Olsen LC Stella Polaris. Deltakelse i samlinger/møter Sigrun Olsen, LC Stella Polaris deltok på sonelederopplæring på danskebåten i slutten av august og på rådsmøtet på Oppdal 9 og 10 januar og vil delta på distriktsmøtet i Namsos i april. Magnus Ingebrigtsen LC MO i Rana deltok på Oppdal 19 og 20 september og på Regional Leadershipkurs på Gardermoen november. Etter kurset i august innkalte undertegnede presidentene til et møte der vi ble enige om følgende aktivitet og fordeling av oppgaver: Det avholdes tre sonemøter, høstmøte i Sandnessjøen, vintermøte i Mosjøen og vårmøte i Mo i Rana. Klubbene på de respektive stedene tar hele ansvaret for sitt arrangement. Undertegnede har vært kontaktperson dette året. Sonemøter. 12

15 Sonemøtet i Sandnessjøen i november samlet ca. 40 personer. DG Ragnvald Johnsen var på besøk og overrakte utmerkelse til Jarl Limstrand for hans innsats som ITC gjennom mange år. Jarle Kirkeberg snakket om rekruttering og medlemspleie. Lars Inge hadde kokt suppe og det ble en sosial og trivelig kveld i Vikingehuset på Sandnes. Vintermøtet i Mosjøen 2. februar på fru Haugans Hotell samlet 27personer. Kjell Gylland var invitert for å informere om 100års jubileet, men ble for sein til toget på grunn av trafikkaos, så det ble ei kriseløsning. PDG Alf Olsen fikk oversendt en del informasjon fra Kjell som han viste, og i samarbeid med undertegnede hadde vi idedugnad der det kom fram en del ideer til aktiviteter i klubbene. I tillegg ble det tid til å stille spørsmål og ta opp ting som folk er opptatt av. Møtet ble avsluttet med karbonadesmørbrød og kaffe. Vårmøtet er planlagt til 11 mai i Mo i Rana og Kjell Gylland har satt av dagen. Program ellers er ikke fastsatt. Medlemsrekruttering/klubbutvikling Siden fiskalårets begynnelse 1.juli til 1. febr. har det vært nedgang på 3 medlemmer i sonen. Bare en klubb har tatt opp ett nytt medlem. Snittalderen er høy så det må gjøres noe med rekruttering og her har LC Sandnessjøen spennende tanker om en ny klubb for unge medlemmer. Klubbene jobber godt med sine aktiviteter. Sonelederteam. Et team bestående av klubbpresidenter vil føre til at soneleders støttefunksjon ovenfor klubbene bli borte. Det er også vanskelig å fordele oppgavene likt innenfor teamet. Så etter erfaringene dette året tror jeg ordningen med et team bestående av past soneleder, soneleder og visesoneleder er det beste. Det må nå jobbes i klubbene for å finne en visesoneleder til sonemøtet i mai. Mo i Rana, 10. februar 2016 Sigrun Olsen Rapport fra Sone 12 distrikt 104 B2 Soneleder Bjørn Viggo Berg Sonen består i dag av 8 klubber. LC Bodø/Bodin 16 medlemmer LC Bodø sentrum 19 «LC Bodø Tverlandet 16 «LC Fauske 28 «LC Gildeskål 12 «LC Saltdal 20 «LC Sørfold 22 «LC Ørnes 25 «Sonen har vært ledet av soneleder Bjørn Viggo Berg LC Fauske og visesoneleder Roar Jakobsen LC Gildeskål. I tillegg har past-soneleder Wiggo Nilsen deltatt på planleggingsmøtene våre. 13

16 Alle våre sonemøter har vært avholdt på Saltstraumen Hotell. Det har så langt vært avholdt 2 sonemøter og det planlegges et møte i mai/juni. Temaer på møtene har vært: 22.oktober 2015: 25.februar 2016: - Klubbaktiviteter - Våre utfordringer ved DG Ragnvald Johnsen - Klubbens aktiviteter års jubileum - Flyktninge-situasjonen - «Kjenn LIONS» Inneværende periode har vært preget av «normale» Lions saker, i motsetning til året før som i stor grad var preget av «Røde Fjær» og distriktsinndeling. Klubbene arbeider meget godt, selv om mange signaliserer at gjennomsnittsalderen øker. Sonelederteamet har jobbet meget bra sammen og det er fint å kunne trekke på hverandres erfaring. Vi står sterkere når vi kan dele på oppgavene. Sonelederteam anbefales på det sterkeste! Bjørn Viggo Berg LC Fauske Soneleder i sone 12 14

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Du finner også avisa på Møteinnkalling side 1 Månedsbrev fra DG Side 2 Matkjøring Side 4 Dato: Onsdag den 2.9.2015 Tid: Kl.19.00 Sted: Klubblokalene i sokkelen på

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen.

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B2 STED/VENUE: Alexandra Hotel, Molde M.NR./M.NO: 04-2016/2017 DATO/DATE: Fredag 21.04.2017, kl. 10:00-16:00 SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul PROSJ.NR./PROJ.NO: Deltagere/Participants:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra NAC i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 GMT - Team GMT/GLT-Teamet består av GMT/GLT + Styret i D104 B2 GMT/GLT funksjonen

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2. Sonelederrapporter

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2. Sonelederrapporter LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Sonelederrapporter 1 RAPPORT FRA SONE 2-104 B2 2016-2017 ODDGEIR FETEN Medlemstall pr: 1. mars 2017 Klubb Medlemstall Framtids visjoner LC Fjaler 23-1 2-3 på veg inn. LC Førde

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført.

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført. Stad: Skytehall, Sogndal 27/1-2015 klokka 18:00. Side 1 av 5 Tilstade; styret ved: Bengt Næss (Leiar) Per Atle Fretheim (vararepr. Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik (Årdal) Asle Dulsvik (Leiar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Marnar Bruk på Heddeland i Marnardal

Marnar Bruk på Heddeland i Marnardal LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Marnar Bruk på Heddeland i Marnardal INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 26. februar kl 1830 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 29.01.13 5 -- -- 6 Referat

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 DATO/DATE: Lørdag 10.09.2016, kl. 15:15-18:00, søndag 11.09.2016, kl. 09:30-12:30 STED/VENUE: Skifer Hotel, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul M.NR./M.NO: 02-2016/2017 PROSJ.NR./PROJ.NO:

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104

Detaljer

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Dato23.02.2016 Side 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3111Refusjoner

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Det er no opna for elektronisk registrering av sett hjort og felte dyr med slaktevekter gjennom www.settogskutt.no (På smarttelefon: app frå Norges

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul

STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal M.NR./M.NO: 03-2016/2017 DATO/DATE: Lørdag 7.1.2017, kl. 14:00-19:00, søndag 8.1.2017, kl. 09:30-12:30 SIGN/WRITTEN BY: Øistein

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Styremøte søndag 22. februar 2015

Styremøte søndag 22. februar 2015 Styremøte søndag 22. februar 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Folkestad, Arild Fossøy og Leif Bjarne Sæle. Forfall: Eivind Yttri,Ivar Husum Stad: DIFI, Skrivarveien 2 Sak 1 Godkjenning

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Ny region i emning. frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven. Utarbeidd på oppdrag frå SpareBank 1 Søre Sunnmøre. www.sparebanken.

Ny region i emning. frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven. Utarbeidd på oppdrag frå SpareBank 1 Søre Sunnmøre. www.sparebanken. Ny region i emning frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven www.sparebanken.no Utarbeidd på oppdrag frå SpareBank 1 Søre Sunnmøre Eiksund-sambandet biltrafikk før og etter tunellen 2000 1800 Køyretøy

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP Revidert 2009 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1 MÅLET MED TEVLINGA Denne tevlinga er ny av 2009, og fremstår som en hybrid mellom Dialekttevling, NBU-quiz og Musikktevling altså

Detaljer

Barneskule 1-7 305 elevar 35 lærarar eks leiing (Ca 70 barn i SFO) 50 tilsette i alt Utbygging / renovering 2000-2004

Barneskule 1-7 305 elevar 35 lærarar eks leiing (Ca 70 barn i SFO) 50 tilsette i alt Utbygging / renovering 2000-2004 Deltek i PROGRAM FOR SKOLEUTVIKLING 2006-2008 Mappemetodikk som reiskap for tilpassa opplæring Delprosjekt av eit større Nordfjordprosjekt ( 3 kommunar) Ekstern rettleiar: Olga Dysthe Barneskule 1-7 305

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer