~-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "..- -- --------.-----~-"

Transkript

1 'l:; uoff l ' ' Cl :v t; :LO: h ' h '! ::;v: l''ll'':>tltnnt Et$ e v P T<:::tf't ts7 ::t:l ) ( tnln' \('j;t\; hn )) tl :::9 '(ll ''»:' 'k : bu: f )V )'{ ' ' n cm:lg Tl \' v )\; h: ': ::'t;c t K(l :':lull::' l;cn(n:' '; '; S\:' n bed 5 : ( c ftuc 7 ' ()Vv d wl' 2'f) c t v:l]:':;)s t ejl: :''';)lg Lf;j tl l:'l ' l ;) : l '(l ';' ' '' CV DC ' ; ' l':':' ' f) ) ' :C''' C t ute E_ :()::: Ul!l;':LS ')(:; :U'!' :':::: utal tcn tl 'T:tlGn tl ;:' 25 fl (lt G :lt g Ulde U' :lv ct:lu(; n() (; ll ;(':) t>'\fe;lng cllu Cdk;f nn(l::(;: 'l 'ylkcs!' ';cl' un )4 en b:': :: c (: t l 'l 't ;; ' : :/ s; u?<tc ll: lc 35 tl ' t: htttl:) v ll!22:l v::nct S);fl v nnv :''8':] : A::X' ::wu::'''lt3 hem E n b 3ul Thc: L f 8t :!:'Sf;n st v::;jt d t )d O!' l :: : ' ko)n!tlnt;s t:'\:nf {v :'( ;:l'nxl (/! ut'\vute:: v:l \ ;n:(lf('l:'f! ALl ll b(:; hjl(jf tl tc : f k :c'tc:;m:: n lm;' ;':: ;l}lllemj : 'c 3 Wl' F;t')l!lc'm l t En l C::;:3 ) '::(h (; ;;: x 'l:t!! :'' t:lf8l''::&:' t:::!' v kc; ls tl ') Gu' f t T: \: 3\ tot :::c'n'ytl ; ;llt[ll vn :n ::l;: b;;:!:t:'knue sk:'v v 3 nvl:'lbc 9/ tl k')' j l' ':; ' :;! lgn f'''': he:c v)'(::l'l;::l: _ fm:u j ;t : t;:'; ;: f ) :tlatt Gl : l'$t gc ::cv:t:3;j H n mll ;' ;3jG\ <:'=' :)( 8 j : f'e j E'lf V ; H sfhl kclcu:teb: mud \ nntlu! :(' ft!l'lct(:) ; :':lvn(\cln Lw:tjl undul'ewen ' vluttlt S lnh t ;':'::(l';j '!tg ;j ';ll ; :l!b ;:'(tjng V Ul(le:; :()k ny: ': t cltt k ;\:l; c' C:: Vfl' ljc ':md l:l' '' ;(ll 3 dll \{'lne men l>:t>l;y [:lu C! ll' ' t{;f St:S l:j ::ll' Dt :lu;t ntcef:8)t\:; v' (l ::' ed \;; kt::l 'l'lltltet OdfC:l'l:::' :: (':'v'l: Stll f; 'bll' fu )ul ; f :; fv' ne't t:l yll C:::lt;)ll Otll t; ; A: ::fm: ( tt''f'ult ::O 'L4l 'l: AkL v (m3!'n Th'> 942 ;: f ('t:nn:n F l' d!) t8l' H8P3 ' h < d' n ntl (V T 'jw flk N ;{C ;':: j ' : c : ;f V:; e:; _' l' f::l 'u E; :'l'vs t fe ; n f ; C tnl e : Lln; 'l:' k:: :(}L:;j m:n j e''> ;l(;nl\: ;'ft\ ;!l:l;t tl Rd l U' '( \ _]j ; : Yl>n' \ l::n l f '' u 'd ' l cf n; :L' llu' ' :t::g ':U'l;l llt d: v (lld he <lntclnf:l nu'lc;j' :v :(jflg V'll LAND F'lA ': ' H blu'_l t: Uf!l; k j Fe t: l S : l u ART LAN D _ 8eL : kl5oll42 : _ n v NORG KRuSOVlRSKT PH 3 blj:mer l 2 stgl'l' OM f/'alngrad RASER NU l Dl!:N 62 DAG men de ussske fsvee hlde ute Kmene tlte hefthet eftesm det lykkes tyske vdelnge tenge tnn fskjellge dele hv' bven Tyskenes henskt e tenge fm gennm ngen hvedgte tl Vlg f den mten dele byen :) fslcjellbe mde sm s eftehvet s}:l tlntet gj es lntet tyt'lf mjdletd ; t tykene h htt nen stfjse f:c'mgang henseende Btset f' de enme venskelghete det nneb;e t ebe en by hus f hus e tlf eelsveene gunn v egnet n en slk fftnj ng t fstelcnnge m f es fm ved hjel v tnstfly Ndvest f Stlngu h Tmsjenk begynt en'vlbtnngsffe'l v Sl hl f t tl enkelte fmgne Sledes blet det meldt tsd: F't ussske tylce tte v ndd f'n tl Dne ste beud g mndet wllm Dn g Vlg st nu tte flmme Ove elt Ty'hlRnCl de n tle lnd B det ykte m den skjebne sm feltmes'll v Bck den tyske vestkmmndeende ved Stlng h ldt En meldng f Stckhlm v vte &t hn blev evskjedgt f 4 ge sden F Lndn flyde det ut enelfeltmsjll v Lzt s kl h vettt hns Q''D'lnd Enten dase meldnge e ktlge elle e s h d8t ve:t nk ev ltelge vtn9byd m uveensstemmese g det e meget sm tyde t Htles felttg 42 vl slutte mtent s6'lle mte sm hls felttg 94 g t hn nu sm den gne m fne de n dvendge syndebukke Bfte MsdkUdet g ved Nvssjsk b de tyske styke )tt stnset g enkel t tlfel e sltt tlbke :s:>ll mdtflvsn tet h usene tte begynt en hef'tg f vlstnngsffensv g h butt gjennem de tyske lnje g gjenebel 25 bbde stde s DEN tt[ke KONVOl sm fgc uke kjem;et sg fm tl ndusss'ke hvne v den st s'te ;:nv 8m n6gen gng h stt svted tl Russlnd Den beztd elv bj ts\e menske g uss ke ftfjse sm bgte meu sg utsty tl 9 dvsjn: Den blt)v esktet v 7'5 kgssk g nen v dsse t::! tt Mn vl selvsgt kke hjele tlenden d undeette hm m vlkl utstekn 8 hns nge mt denne kn vl b sltt fel men det e m\llg s t hns stnde m ved(;vne enn venlg kene mtte flee dge kjeme mt fendtllge fly g ubt tyskene hl slv nn mnet sne ste t DET BR'l'SKE FLYV8PEN ettet llttt tl tsdg 24 set t kftg nge mt ubtvcftune Fldns'>ug Smtdg bl'lv en ekk nde mal Tysklnd ngl')ct fly svnes Angeet mt Osl fedg et'temddg bev f::t tt t\v 4 jlg bmhefly fly den nye lmsldttyen HvdmAlel' v Gsts hv:dkvte: Vct tess fly gkk tt L 8Tl'TSMlNlSTL:R CHURCHLL lyste Undhuset tsdg t den sst hvl' Mdgsk Tule blv nnttt nyg uten km FHA DET F &TEN OG FHA ldt STEN e dt ntet netnevedg nytt D;' SSTE WD GjR OUSDAt} FT N : ut t St ngd f'vllldltls d ; ute Mn mn kn mn 'E:) gjllse 't'gnl6 med t byen ken kjem evgh::\t d vu WOO tyskl llnnu uttet mt byen h htt nme t St v 3 dg b e mkdl tel v 2 ldl\nn 'fllne D : ttl; e det stf tu t'!) n _ htt l t v s kfnd MA 3 meu holt''ttt f ntnezstsk vksmh t t&l e e 3 ku t t t :; 8 sn{lb je ARGEN''NA he deutknl'lmf:ttt b t ': At': ' byt den dlmntslc3 tbnddlfte md () ktsn

2 2 n d e DEN Gu' t s t Y x c b m e ]'ERDE KRG3VHTlm clcc seg ' s dugen en kjl:nngjctlof;l ug f den tyske bcp Of: ct tyf kl: flk V 'fyklenqn Tll)tftnnde unde ven L:ll un( }clnsjn v:t t de'ed :ykke TyL::lnds t;;ndvlt; s: nbl'u< d nel:l8e v m' l{elge t tl ttfcdp'hl:tun :u hu du kjemendc dellkte knskj8 tuldgtden und' det Ty::klncs Btyke et fl;cncl<:: kl v utun kol'lc lud sollffe nnn m nen neltk v\nskelgb8te sl ettehvet mee! svcldc H tlu gentke keslskn ERNEUNG:':>STUl8OlEN ke l{;tfltful men m!;c:t vu jkelg tl tfls f utlyndllgl v hle d8t eue:'ke f:stln< Mn na husk t :cjn()llc;n Ty(;klnd k ' ;:c ne kgsf nmen lllun h f (: f fet tstffg vt unde hele H tle8tyet t;ldbukmnnste Beke h: lyst t t\ e;u!l!l v vntlkuldt:::n n!'ltte 25 lllne heldt: SB m vc; F jul hte] <e stukee lte S zlb At sjnunu nyl u nt::: fhyet h t gle: dele (';t Lst ftvl t :L/)SC d : hlde b(tlsl'ltne tctcll P dels l:'m2t f k:lf:t :L:LO utl';':t(ls:c(; bede fvllg TRAFu?ORTROnE;;T jn':uen::s k ;)D 'tet e utell tvl Tsklncls ll t'st VL'lwkul[':ht DMtnk nnsk'ennnl;;u hn nmet kl:c e l:ls)ut:'fkk n 'tl Of:3:& den kkckgbvkt u gdstfkk Dun tllut t blm3tltnc; :;> v3n ( n:\ 2 tnn lle nn elles lvlg K: l tnfkb:m kc:t 94 lcn 2selt ffg:': AmERnG:ltjN :?vuc : t3nt;jf:tk tll Den nyl> utl''lule \'betln: ' Den Htlnu' jnlc bnk Bsel mwl Tys}lnds 8ttsutG±'te 94 tl nlllu'dc Nk D svnske ss:;kno;l f(e'ls Ohln tune (t CtE: t vl stge tl lldl:l uk Hn kml m t '3 det te sll:: Futmn?tm v nndt: el ':t: :f():tstte 3{t ten Sktttl!' de clme nnt8ktc t?:l b ; 3 lll! ml:: Rvstt:n ln' ck!{: vee n De 't:ltllde: l;tn lbf c ; Tn: 5 nll:ldl' mc'{ ' :L:nd S(;)k'vt fc ckc: fm fd t;y: Gne l'l\;: Gll nn m nt!cgfbnd flk 3t h llnf;kcnkut s tt flbw: tl c;t nnl'lul lg flv v:'e kof\tue O[ ;!f'8kn :::': cke ;n:;w: llll) utvl <vdc;:( dulttv teten Dt dmake tds:::ft (kno! ')G l'lt;k lys t den s?mledu 'f(;ntl jl'te sttf:le;j l :'eg fnlset mnd ve 52 :(l!w k tl 42 mlld('' mk OGwt v utgne;e:n uv mn 942 Dc;utnche V(;'lwt:3ch3ft nc: _t bl;lx:l :t'g Lltnn'n ]eve 4t'de mc:k v 3% t'v sknttunntktene SVBEFO tfl/etg:e: :: G:':;LQ]UT L tt:df; stv:3 PP uv Gebbcl s f:;: 'sn v de:n b')lbc::t; vlbuf!clln!'; ()::l GUne; hnddu lve t l( fl e L:t le tttt; fly ]en 7 u::nct sendte len tys (; kslu±'tvenl:l Lf (:; tclfel tnnskll Mleh t c'metf}k Pl tl vlbt::f)\:nn::;n m L!'je ' e) S lldtg slk s ved fntene Ell8s e vnle ( 'l'! k tske' )nnsytn;e stt sett cffktvt kneblct dc:l Vl:;'4' S utekutu tul tf tt STOC :'GEN BLANDT S LDLTE: kl n (' :;'\ t f' en l ten tykksnk bc:vkntff):l::t l(':! v L j >;:;8L L C: ltv Dun uwhlce en llegfl ty:k tvn :l{nt: d ' t t [ v fk'l t::j eng et u k kt:lltsk: nc tnlllg(: tt nk h ::lt ';f;l3 lc (:n sulten stn:etten ' [)sslmcd\!lt t unck'ty te Euun :'lt:: dsee vnd s l Gest 3n fyktel;:: uu v bld \ Yld (g h'\t Det Bkj dt tyf3 fclk' nnvn < tt (; vt nvn Dll'l SOL lev e be' tte lend VOll hvt dt e l;l f'c vl)l'd(nsk l!ld d:ltte Euu yggun En3ld ltussflnd :kn dut e v(;; vll tvnc bekjeml'e te 3tOT'4!ct ff 3:''td cl tyke hul; Eu tstt den tylke tc n sd cl t 3ld tc; E' lvl3 UHlu Htle 6 dn u{;cn kn km t : cu B \ t:d ';u nde befddc: flk flk l byg ;e et vks yt Eu_: Et sl:t k:'ft Vlf; (; nt bl bl dt d' tyske sldctt; ( t : ; 'U'bl;dt:t Sln stll\ 3 B g t! Det e: gt3 h\ KOl G tll ON 3nct den ;':4 tte bl'lf en h'8! tl (& dem SOt htldd hedet hn hfu8 7fl'sdg den:) USuft Det v? n st skuffelse uttltu Kn\:n k(3 8 un(le f e d3{un he nyfle HemT:\fnten m hdde sk&t s5g slv hhge vekt h' levena buunng Den v en e f 3 lle tl gj e vtt ytteete TdE:n len knblje felle lng men v tte l(e te mtt Og fm f lt mtte v kke l vsee Dt vld bt g ve fnde )Sklldd tl nye essl s KOhg :n Rluttet n hsn md dsse d: 'Ve tme kolle: V'Sl sk'ce t!; Nge Sk3 tte bl hvd dct v: t ftt uev l'mgg Ng Uc'SUVS'l'El\ :c:de VOLD hldt den f5 se::t:tbe denne!nlletl e nl{;unng &V 2 )H sd tm f Qusl ngsml<:tvete'''else tl : Det e t sden Qu s} ng g NS Te'l j'ysk h? vetk styet Nge Lndf:f:edne stte '(Td')les ved l':kt:n men deg v:t v et dg b sett n lngste td Hv:; d3g bng) dm nmm(j't') ):gj et ; clm:( )n f de fbvte de v) l>ee tt S f' ::md(;le begt Dt hjl'e k:l e m fndue Rtev ld sh mget f h Rkfe sg t ettsgunnleg st s8ndll m t dn selt;etl;) ne3jllle gjehg strtsettslg dnnet H et nsk gunnl El clet ngen SO legge no9n vek:t 8ttskten tt AkshuR g l'h;t;ng'3t l ' el'll med sa megan vm g ukt Vl' l!nlgt t5 dn 25 stemb h ncn etslg lle t[ltsetts :;b3tydnlng :;;t lt dt sm d henct let v ss lkke lele nc lnlsttem k ' s nn PA d b gvenhetgl' SC: ledet tl 25 vmtembe 94 g tthe' d('f''t' d tnllkt:; f:t:'bytlse g vege 7 quslngene huu' l!)t RP: skyldge Hn ftselt'te Det!'e V 33e klct t )t 3ty g ' t t 8m t': nsv ;;lg f el medensvlg f slke tlstnde ntet let enn fbvtte Dt gj ngen 'skjell t Qusl ntl: nu kl sg lnnste:sdent'l g hns llj'l:)e llllnstee hellt::l' :'kke t d sklt; nsjnll;; \:cjng stte' Osl Sltt 3 klll' sn berlutn tnbe lve Det ( bgtegnende t de fleste ev hns lv(; Hkl gdt::: uten hensyn tl gunnlvc'ns bestummlse m et dll kn ) ves e v dmstl \jne En me df s t det e dn '6 lvl shet g vllklgh(:lt sm e ngen le 8g dtf' mnee v fulnge; lv( Stts;\:tel;l gev kke l)uslnl<styl't ngct :ttslg uln l:lb Dt;f V6 d t s fg':'t m gj :v f t vhldt let lnlgt kstn;n Men ut se dg selv ':t t ks::ng smltltnklt v Quslng lhlde:l (Cl tg OR lvl shet n da! hske Nge unde enhv:: mstndgh' t vld ) ve ttten ngn sm h] st ettsllg b)tydnng Rkstnetlt e ml utsett jnnt vde!;} Mm det e lkevel l8tgnehde f NSs stlln t d\j ef't: 'S ty he: s ten tlsutnng nnen det llske flk At d kke kn fl smunkl t CD fsmlng sm m enn be flel t kundf: g j be tjeest) : m kst llg Qulng mngle: fulstendl:> d' t nekl flk tll! t hn v hnlle d f dn Mts tc nden bt hl g hns tyc t: ukk'lg g vks' f dg tl d D'jt n; e flk h :c httjl mttc:t f:ne sg lle Quslngs v gp svndel g kuston!n;d hel)v flk:t st S6Uet!lt Det v je Fm lgge b: ll3t Dltstnd g dcltte hld f'ltet e hs de v ve' mgnn 8m d g stt' t'enl!sl f! kncntsj()nsle V skl hnskl:: ntlll De sl'l lk:f lw ldt x:jeves Det nk flks Tltstndsvlj l: dn stek ju g dn vl hld::: Qu5sng g hns'hjel v ld bl nl 3t <)nn t'mdte DGt hlc k: hv mnge fntst&kt) kumsng g!8fllld me:d sttskt g tkst5ng hn fnne e DN NOllll KRKFSTRD FOH:L'SETT4:R F lgnd ::st: h den sste th ltt bskjcd l fltn sne dstkt med n fst ' 8 de: Bjne Knudsen tdle dncst Ben Ly tdl smest Kskken b gqn Afltu tdl sklll;est M kken H3;en Schdu tdl k:;>ellbn NyklkE:ln Begen Ttlnd td] hjelcest Atud Bgn VlxenSndstd tdl kun hnnak k n Stvngll' Stuslnd M 6 tdl hj3l)st Sken H 'tvg Gj dl td] Rkc;)f;t ll Rlf K!ludsn tdl slen 'c't Ln': shnd flnk dl Pt': dkstd Ntss n td nkne' l t Lf ) vvell tdl dmst j Bl\ BjcDnn tl d t T!'\ S6j}:'vj': tdl E'kneest Vlne ge s dl Skn'M9st tl H)6y tdl k!'lln Stj!6

3 4 SVENSKA frg<lshlt?en blc ny ' dnet slutten v DUEllt f A ku S lgl :c:lft en dnne nyu ') ';l:ss j nn Olesentce3 25 v d lle : tees te venf;ke sdllcnslutnn( bl lfuldsgnstls j nn nbuds ::vfcn':lgcn kootgtve nt ;vunsk l'll!n?glv g Elllsle!;s + tl tn2e kkelc;e gne t: :)ltske lte Det fste ste bdgt km lt ved stten kne bygnngbenne :3VENSTCE NASl'TER v s )t ugust c Gtuqetu Ne bl v)d fe:l;:en :6 es' hm Dessutbn b8a de Gn Dc;cns Nyhe'e fu 2 sel t'ube fc''sla ::tc denl6s svellsk(: kke skl fl utesetll:ltelfll ldetlkten f 3 ')cntmbe h;;te det: Dc svelk'l n;thccn st:v nu S2'l bttnt med ntecknnbbt3ke n!vn m:':ng O : stull ec k<n nt: tnslm'; h nd vdf!dsut'l tn:f)' smt de llletc'd St)L dfu :'ktsus Gu' f t NO;l\T TAl ncmln tlskel S ege g Ng k3l h sn nte de ma tub lled f':ohld SslDjlkten f 6 sezn?o PP( t ' b()ylulols\3n v 94 g tl hlvskftet junul f:tg tlh:t ldmo!ul Svg f 33 tl 5844 Tllet tysku S\&8 nk SmMe tdsm f 439 tl 2393 Med hensyl tl t;s e NOl'BG ::Ll e 'l Gt;tebc Hndelsch Sj6ftstdnng f 29 ugst tll:t A wldtu tl 25 nlt'l8 en kvt mlln mens tellgt A svle 'ysk8e NLc t e hele 3 d:v v St Osl nnflyttn;n v svle ty ske knn tygt klles den llllcn tye:e nvsj n Nge esbc slv n k j Fe 8\ S ] Oll HANDELSTDNNGE NEV:l\'ER OGSA et ndntelegm 26 ueust vde fyvf':;l:l st:'\3 lnn[;:;;8 ::ene ve Dee T nske jktlndv s nc::' del tke c'flke stfe: e skj t ned 2 tysk fly Of; skdet ffuwt nlvl(; En 9n 8 e ntdnn t Knd gd;3 det lent: 'lv lle:d 3 t'sk ly ;>elv mctet v be t flyvc GOMFOHD engelslennene dgltst nesteten v de tyskl3 3l'llegg Unl es ncne 8 enfjelske fellskj emj egee ttt tl fnge Dv l:m tl Osl lel<;g mts en ;; 'le S3tt nn Mlclten 9 mn e f)l:mee ()ve:ft tl Alceshus l:> RKSMTB fl:k nt sa ull del tmt f t v e kke ltmml t; ::end3(; \;n l(:!td':el [\ d e::t En flggsmykket hvedsd hlste d nslce f! bxj tsk Msk tw fly flm bgtc en hln t du hye he D ' nnge tletne ntt tl dg v ve f kveldens fes'le tl sn lofj8 mtte de c tte tlfluktsmmt;ne t[\s kllke 24 tl t3 m llgenen Kul tutnget ble tt t le men nccllt:!lll;;n bne de kjentc NS tve sm lek:tcdnsko' ldtg VElt n8k ffentlgh>t dg Dt l?ngstng!=m \< hl' dkunte:ntgt svt u hv tt (; NS vlle sette eem den 25! setembe dt kke bltt le v He mnstvsdl;tn g ms fetllg l!l:tte nye f;cg ed en nsell beslutnng V&c utmedelsestuslc h gj t sn vknnc Og skulle d A ny VG 3eG mel nee '3' Llnn net sta v A ny kl': tl km ' A N LTT}RN'l!ll 8m v unke' j )l'cn h:l etttt nyle t sel v nvl: l tt D n lt )nt? nrc f:f'ntte W Bndt sm tdlgee Sve h l' g tt ut t; n:ll:eslltf; bkc Olll N;e unde kg e kku n hn fmtlgt et vek nv e lmen t m GUllBk?S etunng k2mcm mt n!'fl3mn SL: Lg behc!ndl hn n ltule'\ dn u;slnvflke nm6 g de UEske )tsne The Tm(: Wekly Ed tn fe 26 :tubus'jtbn{c sm vnnlg l t mul t kgvc:ktg tll(jnng A ffe ukefl kyssdppbve:' AU!U:3tULl;t lz v Det fl'e NOlge e en nktfull tykksk fgu g blf tekst 3 ugltetfe'ngl3n med tlene flv KnGen [ tts ns ccn hl: lc f kn Geg esent Rsevelt hjemme::n:t(\ smt ;L Sgd Un B t : OfCHSO F:'f]ch Og6A HAn(Llg f 6 ' 'lh::tndl> \ nge ntce3sult 7 vedfll t stff!ll SUTT_)+)!:!_Ym_OM HVORDAN AVSEN GA VDEREl f :(' _ 8m NOR G E 6:q SLAGT V ART LAND den 8:eL 2:::: _ OM STALNGRAD hl' nu yut 69dge g det e 7 dge sden Htle lnngjde t byen skulde flle Men den hlde ennu stnd selve byen hl' nu kmene st fm g tlbke hle den flne uke men det ste g hele e tyskene kke klldet nmmee s tt ml Gng gng B de tl stmnge g fe tusene v sldtlv men esulttet e sm ftest be ngen ]lete nyvunnen mk elle ngen unhuge Denne fntestske ussske mtstnd skyldes tl dels den kftge vlstnngsffensv sm msjl Tmsjenk h stt gng ndvest f byen F n;en td sden blev det meldt t ussene dette vsntt hdde nedd f& tl Dn g t medet mellm denne elven g Vlg tte std lys lue Senee meldtes t TmRjenk hde htt vee fmgng g hdde butt gjennm tyskenes fste fsvslnje Men det tywke fsvet e dnet dybden g ussenes nge e df ettet mt begensede ml ll fll bety denne ffensv en lettelse f Slngds fsvee Msdkmdet h t skene st gng' en ny ffensv fs kgt n f tl ljefeltene Gsnyj Ale dees enge httl sltt tlbke g tene skl e betydelge Syd st f Nvssjsk e tysknebltt kstet tlbke g ussne hl' gjenebt en kke vkte hde nmheten v Svetehvskystn h usene det elle set 8 mnn den 3 umenske yttedvsjn Rssene h gse nylg fttt et cmmndlknende nge mt bvnen Nvssjsk g delgt en del btte de Alle meldngc m t dell usssk Svtehvsflte skulde h skt nn tl tyksk hvn demuntes Russeneh femdels en ekke gde hvne syd f NvTssjsk feks Tuuse Suchum g Btum F de nde fntvsntt ftsette USflene stt hde ess mt de tyske stllnge Sflg h kmelle knce tet sg m Vnesj Rsjev g Lenngd Ove sstnevnte by e det l et v 3 dge slcutt ned 92 fly VSTFRONT:N FOR''Sl!:TTER DEN LVLGE ALLERTE FLYVTRKSOMHET Nett tl fedg nge b tsk styk ubtvef' t;gne Flensbug g ved Lubek PA Dgen f hdde bmbevdulnge f den meknske s flyv!en ettct nge mt mll Ndf nkke Fedg fetk kftge fms ne v me 'nske fly';ende f stnnge g btske bowefly ng mt flyfbkce flylsse g dkkene L Hve Dtte e det st ste ngc sm fettt v det meknske flyven Eu N&tt tl l dg nge Gn st styke btkc bmbgfly ml Rhnlnd D std mnge bnde yskenl3 nnme skde fle vesttysk bye slg Kefel sm e t vktg ndust g tns9tcentum En flyge ftelle hv:lcds hn km s lvt ned ve Kefeld t hn nattd g gjen fq sle bmbene e kunde skjelne hvedgtne byen $ nn Ntt tl tsdg bl v VestTysklnd tt utstt f et kftg btsk ng FRA DT F;RNE S''EN meldels t den ll: tlske h gtt tl en mtffensv New Gune g devt jflnbtne tlbke Owen Stnleyfjel lene Fmgnen he ftstt hle uken nene cft8lt lt s' utsty P Slmnyene fug dt heftge kme A Gudlcn hv det he lykkes jnne lndfltte ngen tp8 De m k nske te hlde sne 8tll6 Et kmmunke f msnd temen tt Wshngtn melde t melmnske te 8m VEle dt nc: vestlge Stllehv hr kkuet Andunwyene dn Aleut e ;ygue AmekE'nske fly eee lle'de t tlyl s Anden ;''ene sm lg: f:3 mdt AlutelC g beste v ste _ye l n ske fly mgd st tteunkt nd h jen bmbet j nske flyl e j SydChn

4 2 t t n k j 6 ' H''lff OG GRNG h t t den senee td Dt mn f st g fmst festt vd Htles thle v dens defensve kkte Btett f l ftt m e be Stlngd km hn lk:ce med de venlge fsknge m ste nye bnge Hell k%e lvet hn vslutte Gun neuste fdtd Nu gjldt det fm f lt e utbyge de ssjne s lt V8 vunnut g mtfsynngen Det begynne knskje dem' f Htl'l t det ':e e s ketl undelegge sg veden Det l n tne ut g dtte kt l med tden kmm Htl tl te Gngs t'lle v me butnlt enhj t5 enn Htles Det ve smlg te mkte mn f stt sg vcd: Mtfsyn:n en Tysklnd 2 De bltske lnft:ge 3 Dn meknske ustnng Om enengss tu sjlen uttelte Gn t den stdg vlde bl bede fd mn nu hdde w usnske mde t ev t Hn /?;lendw mdletd t Tysklend gse undl3 fge k:tg hdee bstt Ukln m;n t fsynhgene d:::f v lngtf tlstekelge tl 8 hnde hungesnd Vlde tuet hn llt)d t skuld llc Gl kmne tl e sul te s blv det hvet fll kkn Tysldnd Det buty '\t de kkuet lnd skl enses f lt de ee v ltve Om de b2tske bmbedng s hn t hn beklget den tysk beflknngs ldelse svn nldnng dse nge g lvet hem ve Englnd Ev ten t st dt}t en slk tussel f dem sm lleede e lcet kunde hn vel Hee v te Den meknske PPu tn2he vfe8t GnB mgd d d t de V6 umulg s mtdg OPPette n ustnlb8ndurt C utdnnne en mlnme Hn glemte t dt e nett? dt Tyskl nd b gjt USA h h 4 mll nnbygge g kf!n kl e det mgt bd S(l en bkgunn f dsse tlene kn v medde t d t t kdnde ntll henettelse BV ltske fnge Tysklnd den tysku s det tt enkelthete m ve 4 slke henettelse v ltske fnge Fnkfut g Klsuhe e 4 esne deblndt en kvnne bltt hnettet De v buskyldt f f e s fs k gjengttb kmmunsttet g f s nyhetu fn utsnlcndske dstsjne Mnnhetm 4 enneske bltt hnettt De VA bskyldt f h stftet et kmuntt g f V':l3e vennlg nnctlt ve' fenden f h undtmnet den tysxu h g f h sdt fendtl e nyhte D henettede mfttt n kvnne Olchlbug n mnn bltt henettt f he s})net '' n utenllndsk mkt STL:NG L ' f llltet 942 t3 : At Bet e lte v lt tl lv ts hld tenge en kke en llegnl vs f f v tg Men lc::t kn h sn ntu'esec fa dese kjc:msgje'nn(cng u'lcbymet ::ld kle g te tll Nec'lenstAend ve: kt byg cdkt n en Mlteuds bk m nk nengslv und kusjnen ut nluet SveBe l mt A ste heftu v dt dnl3ke td ekf't l<:nm g Pltk FS4'n9c)Olt::ken f;%{:nunde' dn stekf: kjn!dske fuc;ng :m'ene s'tc)g us duks j n:n meld ve en tdj del O huld lsflten vkst f 34 tl 48 \llne butttnn FtLnneen ctte k3sutbuddet '39 Be kede nntl sm buct tl n kjendcrsg mt tden fm tl l 94 kjt v fn utlncet f v ' ln kne me nn nllllt mtsctnnb tl Svc( behvde v k::e nnfe not::n egentlg v:llut':'c:ul _ng Utnkhnd(len En st del v den mt s m fca unde kkusjncm s'cl (OklC(; tyske behv Be n fcdtdcl v vat nm:ll nnfu lsh8h bl dckket dng Btstt f v'\ htuldl med D:'hncl e Sv{;L: m ( t C OVt een ckntct Bcln g dl tyske knnten med n ''''k n:cngslv nl ts{\!lcget len6e nn lve fl'cnn;en e nntvkk v NFn; smdl ls tu:lsj:)!lon Btsett fn lnu e N8 dt mn ctv'snde v cld OkA'Ucte lnld ln tldcut c V O ltc e l:cef bl(; k:e stllngcn k tslc: fe tj hest Dt n'l'l klubdlv c C 29 dg Rjnne dkg 775 R +w L'd\ skfftw ved tet' t> fsk 'leu f b ge dsse vt:' h tlfslen ftc 6v t t Av sl tet ftsld blc hsten 94 e edt DE SS MELDl'Gl!:R ONSDAG AFTEN g ut t det nntdt en vendng sl et m Stlned det hvedslget nu se utenf byen de te Stel)e Tmsje:lcs ffe!lsv skde llvbutt fm man de fskjellse bkke g h de bl segt fsvt v ty8kene selve byen se kmene vdee Tyskene h f t fm tusene v fske e seve med fly S83l jelde kl'llene de ndvestlge nbedefsttde Steke b tsl:e flystyke nge ntt Osnbuk OS mlgende ndutc:stkte Det blev bettet te skde ldebnde: b t ut det edes OM mne d de Det luftnge blev d ett mt 'l'bul{ Dsse 9e bltt ettet lt byen l et v 3 dge F New Gune ht\ t:hlstlske ft ndd det stetegsk vkte KkddsS Det e egn sm tyde t jnene h tl henskt mme Owen Stunleymdet n l L VVVVVVvvvvv egn VARE HENRTTlmE L4DS:NN blev dg mnnet uv Tlv ksneved Hn sluttetmed ds s d V t8 dg ved ne gve V b e ss b dghet ved mnnet lle ve mtye V hylle byen undt Ndsdnen E'endt vh hllsen tl de te tl'ndee De ldelse s lge fn ss <lm stset t(j ss mmen :f ttens g N es se Gd beve Kn(7en OR Fedendet \ PENGKR G Ml hgskar ft utte e btsk esjne m'n den fnske :!Ut stdnd REmm'RONTEN V A { E R bgypt fcltk den btske h et veksende nge g ttet ut sn flltlnje l:!:llt;s Tlt ;ldes det bt'} m tuljevksllhut g tlldulle Den ullete flyvksmhet ftsettu ' PA :PA V vet evt hvtt /lc SUT nv lo ugust nnent ctemt:ntet tl H:)C: elsut: FRynngsdLt<;\cntet: nevs net l se :\j:3 vl R:'::tn[;t bl skt?nsqt ; k3lt snnmen tl 25 setdbc 942 Det lt seg nk k)':: ej Et: Ftng(t U l; flyngcet 25 S' Plc'bc tt nye e med dt Qusln kl et nllelt v\dtuk Nse:tcne ncd:l{'g stldls t::n G cle:w en stelle g :fstld hldnng hs ct ::bcdencu nf k flk med Abcc )nes lglge: LAldl3gC'lls3sjn Ol nbes lndustfbund s en V fkk v vlje tss nnklulse tl G'st ll stsjne g de mst umggelg tusle m unntcge:lsqstlbtnd F FgbevegGle f 3 ktbe kment dettu slks Det selvnnlycndel t de Flm undb tlus el m t dees nvng tte k Lct vll bl sltt fnt let kt g *'te d ftstt ; ut:ul::;ldl;lsl; g n:(l te tlfell tl'kkc tlbke dl3 SOlU lleguc vx sencct { tode' v tec:n tel'tuslcne h v kke bel ndcl v l te Hkstng ;t v he' Bn:ltdg gj t lndegnss j nen tl en dd 'f;nssjn Kmell :Pl8 fteette::s g ktvtetn ke:s ultl v ljun kn bygge vl fc: fggnsejn Den fclles fntlnj G SOl! bl skct yl dhno et vl3dfullt unnlg f den fo tsctt kun P s\:)lefcmtcn stln5c!l den sunt; sm f Leenc ftstte :d tt lh;d uten hnsyn tl nen ±m f smbnd Sm kjent h nen f'v <3: K}cnes ;yet (leg f vsne k!lv g e kumet Sve D hl' lle ejt en beundnbsvcdg nnsts unde de fktlgcte fhllc let flktt: be ll ndlf tl ny nnts Rktjng lcsmbnc sync klt hvdn V:l g V! venlese kgsnnsts j):n lle (; k:tm kun sclvsngt ld:: elcm te tl Tyklnds nedclug V cttge e sm kelk:l5 g jkd: A s sjn[';sen n& den : de f hldc ut lengst g [; s fsvnne :'llcl smu t Oc; sa: f n nl P c n y OG'TAKTC

5 ' t 4 eks )tglt tl TYfklnnd 942 h:f'l 5 sent uv Atdfngeten O n Aten hele llfmntkk:'f)d lksj'mcn 'A sme ve Ekstcn BV fs Of) skcv::e; Vl tnne 94 Vl dn 2'5 tl tss f ct f:l':tn dette l:t bne: vn 6 usent 6 tcgt de As ' Sk;LftgclE:e Of; fnnf;c t Den tl 'ynltend ste bekjeftgc;:lsc;;c;lcl t'kyldts sum kj nt : ut(;n ::mt: gsv:lkset EtUuetdulcs jn e:tet t flk k{(;' t :wce ncg s :nn bedsskee v fykt f H bl t;l;ndt tl Tysknd De vdsl'le skttcfhyelsc dtlte b':le tt AV hv khus j nen k:)ste Resten lnes flm <lt kllt;[t 'lt?:e's Bnk DGt dl:le ()t m mllm 5 : 6 llne kn;' due ; C'umc 8:t:' : e mellm 4' 6 5 4llt:e kn ')' Dl)t E: e 4 sent v nnsjn lnn tdcten DEnlS SVt:ges v ld{ :f'vnsuteftu ltke :l3v me unn t'n s j ettedl nv ln dets :::3 j l'lnlnntl:t Den _ fll8 slc'dellwll[e l st:get f 6 tl 5 ll(}le; Ll'cn : P8 7 v8stdd feu ffsell beenng v evc mk 'f3:n\;nol ee d:e:o;:;d'be 'sent ve n vlet 9:58 Dett ( d'g ldfut f lvt l O'l'lt He (;; knf;!c kne e bbeltcntn3% Fe k'be 94: lstol 942: Hvete RUf GUO t t k ' ByC ' H:!ve ' 22 bl:ns De fl t cq ( g :'mksj lnee hl unle :3Ee cn ultekt sm f' ken (:! llf;jd t'ldll(; v v lgcne f \:sktnnc kn ke tllft&ng::n kke: bncee stt leng lette!e;''lhctn tqll bfd m n9st:>t8l'(;e utlyndng g m uthllnllen k' un f tybg kh Ulh' t; kl nmsk dkt ETTER l'lyancuepet 25 S!PTEk! BER fulete llla::aceve:n{) tlv h'l;s sn e63 :lv sflklte ke ;j:h'c Dc lttl)k fplgunde sk'v fn :fy!cfjsm: ul Stn(;l'sen: D h;; [ vlbte );cf;! hus tl bcltlb\;beskqcgll( Tl D;t:n tul{ kl 9!tl De v<:e:t'e ute cv hut 2 Al) ll Deel u::::: :t tl (;nn td vcec f\3dc; s;cnd 3 Mnnlg t kvnnulg hus:b j b:!' l h8t 4 BGnsl'lsmtll sn vcd kul sv ul 3;!en hu::'t 5 De kn t> ::ned Dm: Penle VDE;k :')( l:kl'3cnjl';:;:;j(nstgndc ()nlc:tlsek ; esnge 8kb s E ykke; ';:ng\:)ty:%:m tf ud men dt;t nul bl fj 3n et skf _' hv(;!::lell n::ejn{smdlc:: :cn ts med f 3nle fbuk m&n ncen hulf'tev'tl E; 6 Allc hu8cts utfte e t:sn f fcmtden huslens utu;'tu 7 Ved ()v()vesg :lv hust n Dc ztt : e nvelll:3te; 3 tn?; _Den g : nkl ul vgs 8 t:lflle Dc kle :ftlge (:L es:'lvne >unkte h De l cgnd Dl;c stcff ft;:l Skkl'hetAl> ' tbt De t :kk'3s bmbebs{<lgude bce vcd n;c!''stn BO' C'ftust de 'Nehmchts ffsgsunfnn Lt:LC slut8n!e tl ::\t hu)hjellm :t lg6 huhct sm nnet nnb ' gj; Dsq'vtl:E':!;H{d: bl nfl kltllt nv NS>l t guldg t:l vlks v cll:f ekst fsktg DOD g v tl:utnn tl ut y:elt fsl f dukt Tlv k:=lnev m tt N8 nlkenu Ell!:[!l <::ttec tl bye;g gj tn st[ nv_ d +: t[!me G s8e culg fyk;;n : undt: tlncenu tl vflf; kjenld ldm( nn TnUUlt ' ;(s H' tjl tcmd NORGE VART LANj2 6 kke (;t m v u E'tVGte ykt 'len en f(;3k uc s}l:?! ylu;:e'slw8 Du hn \ f tt lus'e dt bn km tn LnG n t ga kvell L f:' OgSL nd ft clemle l';leden ( AllQ lymlnge' m bdet Utgvu'u ddksjn g <stbtusjod bedus dult dkte tl de He RcchSkmwse 3t»tnt8' NOR G E VART LAND _ ' den c ODe lg OMO ::: _' :l ((9S+BK'l' _F\ h4: _ k Q!Tem_L 2Q LAG'T OM E'l'ANGHAD h nu v:t:'t 76 dt<:e det 3 ge sden tl T h tdelg fkynte t eden skultl fpl e Men den h) de femelef; ut llet ;lv den sstg uken h tyngdeunktat slget flyttet f sve Stlngd tl det ndvest f bven hv Ttmsjenk }'::' 'tt nn 8n ste Bvlstnngt:ftensv Russene h hrtt betydel l'ungn he g h tl g med te'lk't ve Dn slk t det nu fegl l:6(:h gs O vestscen v denne elven Det melde t tykene h ttet f e fst mnge bt f Btlngcl f l\ te Tmsjenks k de ess Hensktn med usen f ensv dette vtt e de;led ndd n6ml ' lette det tyf'le: tyk!et m Stlllgd selve bven lw kwnene evttt ety Of f4 t ev de sj te dge mn u Bne Dt ll6en llusene m :l tbte:e h gtt f t A tl lyen De vent df nyc cnge j nm tellt<?l de fnt':vsnltt fo:tettc:: l{ltf)n hf'dkmmet h ty!lk:n l ttt nye e t'e: men f sl t tlbeke V Kukus e d t klte lykkee tyskec:} d teng'e yttllgee twn Snt\Vn mdet syd st 'fq Lenntl' d } tysl<:en ; Hnt tt sne ffensve eejne men de klte l}: C tfnge nn de u:s sl<e lnjtlt! Be dettft medclt tete tysklc fge mbnd 6Q m nl Sljl ntn bluv d t s!et elle ' tt tlflge v TFRO' Un s8jne T mknske flygende tetbng g Lbe tb b fl:( f(dg hlev 48 tendtlle msne skutt ned ve Ndl'enk;l\ Det lt det st9sste tll'ltl fly el8gt v bbefly ;'n nlglt t fn;lng 5 hmbfly de:tk enhet 4 v dem Sfvncs 5 :l}axtly sktete bmlhtlyfhls >8 ek_t ned 5 mskne tl utln sl'\p ld t Den 2 l<:tbe eok h' tl!lke fly et nytt lgt) mt Veet'ysk:lntl H!ve v e V'!l=llene Ntt l tbdbg C'nge btts'ke fly f':lblkfu Nd'ys: nd 2 fly glk tt UH8'l'lll e det ntet nytt bc; tydnng meld FA den egy'?tske fnt ftstt tuljvksmh(tvn OS d llut flynge mt ks hvn l' Mddhevt ' Luftkm';ln v Mlt e' tt blusset sdg blv 24 fly lgtc 5 f:kfdet luftkme ve t/y ]'RA <lv FlA DET F 4llE b''l!:n m'ldes lt den llgte femyknng A New Gune fts)tt De tlusthlske t:>p etlt nu 2 ln f KKdssct F Gudlcn fts tte kmn mellm kb8e C jnske t den sne; td h m!\:ncne utvdet sne stllnge y Dn jnske ftt: de st:'5g t<>e tp sne ts k lndsett> fste:knng tl de :}ns te > f6y S'l'ATSM le''l:r CHURCHT tl t<: den 2 ktbd Hn Devnte f9sst l t fhmden det sstu v blt sv'''t tsm g ntk t dette skyldtes f:' kt Sl:lg Htl edd f hn Vtt t lykl>:dn dle f hm Ruslnd kjmg hesk g kke nort unkt deb mtstnd butt Ubtblmet vlt v de llel'tcs VP;LlS elgste 'Pblme men sden nu hdde k: snknngsntllt ngen gng 'V'!et sa vt Bm 'hdn ugustsetembu B me t nnl3 D ubytelg vld null Rmml:3l g Nllndt Chuchll sluttet md en mnns m A ta fnst g hld ut tl ste fllntt?h SDENT ROOSEVELT h <>gs tlt De vlktlc'te unltt hn v tl(nd: fl 'Mn t ke bttkl'e elle UDq'''''''Q hldg utvklng Y Stlng dslget D DMe st dnnnen tnt tss dedr fslknge m det mt tte g n skl det ke fets mseeue8e m de te e

6 2 de sll: Skhl f sn dme De lletes slegkft e vksende mens uksbn mt h nd h dcnunktet Tnnsjeblemet h bedet sg Gu _ f: ') t SP RSYbT DEN ANNEN FRONT h sl8/et m St3l:lng ('l tekke ut f&tt fnyet ktultet efte sm Smg fkk dskusjnen ft fte St\] ns uttese ';l kes]ndenteln f Assctted Pess Stln uttl te t s smlut m den nnnen t'nt tk en meget bed :ls den ffentlge neng Rusf=:lnd Ol den lete hjel s Stln Den hj el sm de lle ;e ytcl S '/ tst=llvedet med helnsyn tl engsjee tys!c8 styke s de :ku v! :unne 8lvenUHS mt Svjctsmveldet e ltu ffektv Med hensyn tl utv!} ng g fbedng v denne hjel l)n enhte tlllg l dv8ndg n(;jml ft dl ell et full utseknng g utun yttelge fsnkesc fylle ejne flktels Denne uttlelse vsel' kl::tt g tjdelg t u'sen8 meget menjde med den fl'gns Vu hj el d lle:cte f ten yte Denne usselles msn e deles fullt ut v den ffentlce menng Stbtnn g USA SelS h Wend : Wllkes uttlels8 ' ht' ft Russlnd vlet st P'9skt dnde bwunung e d3t nteessnt legge meke tl t ut ste f:\lltll f6felln h bsluttet f\ gjent Tflg8quem tet 3m sn td blev s stekt ktset v egjelngen Den mstendght t m tt blev ett tl s sent 8m 25 ktbe kn tyde! t mll vl g egjjnge en chnse tl hndle f t den td Ohuchls sv v fskjellge tltellj Undehuset nylg ld sl: eg!n kun be HUS8t kk flge uttldse v egjengen et s betyddngqf\t tdsdunkt sm d8t: de nu utvlsmt nne Dette kn j tydtl ltt Vhvet Dn ft'untlge menng de llete ld h kke be' vm':lt tttt med' gjetnjng m nr!: dn nnen fnt skuld kmm T'\::n gs med 8 smlt m Evt mn n ) st bude sl tl H ttl h' G\:l flest tenkt :;g den nnen fnt vt3ttet vest men det fnnes en nl en Ulgll;t sm slde mnne by mnge t'dlc nemlg ense NdAfk f fkst?'! :' ' deel'tc: sette ve tl tl le' Bll{n Og dssg GsTl ' vllcl kke bfle deu btske entlo veu Atmen h tmne delt n :n gs m'>umske t:e ff VllstAfk Bld f'' Vchy g L9bn kotn[le d3t fulgende muldng > m betyd l :g mcknsk kt5v tet VestAfk Amekllnske td bf:dne sg llecte S'; len Ldlbe ved Gullkysten Ng g elm tdlcu tv ke kln Kmeun hvf ste vee f e gj unnem Afk M n cn ke fkl dennf3 meknske ktvtl't sm n4et e!cle3 me n Lssbn c:nn fbedesn tl en mftt ::nde mlt ':sj n en v::de 'lsdel sm h ttl h Vl:eet lukket f ' eknsk kq)nsjn Sg txllen<le e f'steknngen v det me nskt fyvn Afk g )ettelsen v en BlTleknsk kgsndus t Belglsk l\ng Rykte vl vte t en h tstunde meknsk m tf skl v:z : :j;;llm:c'j tl VestAfk f vet enhtsl<mmnden ve de lle lltu styk3 sm e stsjnet dett kntnent uncltgen E yt lve \ det nu cnn kn h$ sg med slke fmdnnge l fll den tlng skke t d n nnnen fnt kmme k l? DE SSTE MELDGR ONSDG AFTEN fte t det btske flyven ntt tl den 4 ktb;) fl:tk Elt kncuntet nge mt lgshvnen Kel Angeet v begunstgt v dt vm 9 fly svnes Ttmsjenk h ft tt fmgng nd OB syd f StlngAd Det e nu nnn gng t det U3sk'3 kgskmmunke lkke mtle Stngd hvedvsnttet t sj elg vd S moe yenu sm vtc en /2 tme scnket den meknske fl't 4 destyeu tnetsk destye g tnstsk blev skdet Am:':nenc t'>t destye Tsdg skj6t luftvnet Mlt ned \tt fly Det meldes t 2/3 v den tlenske hndelsfl te skl e senkut g /2 v kgsfltun VAR:'SVAR j f :e ;_d e; n l)y;glv;:n veskd3 / lenge sden BOlknn(! 3lG D t 3' tuffet vkt3u b slutnnge me hensyn tl kgens stte ' 'u'b cdels s es t Olll'nenlb ffensve ejtle Ame k h l>g tll hens kt slee Gg efte :gen men vl VlBe med Ptl tygze en vlg f d den PECHShOMMSSAR h ny vet t hf'l b vl dt nske fnlk8 bvste Unde un tg cftstf:'nden Tn' elf' sfylk ne llyl'det h8 34 nndmcnn RECHSKOMMSSAR fnle lltd t skudu Det kkc :g f c ss nl & xtl sk:l: kunnek )!! hv sm v:;::;elg chtt follt dnne z[n Men v vet t Asseknfel'Ul en Rechkmmss ut b dt SRt t unledncn vn n kku fljllge tle :':'c}:'t G t de fst fene Tndhem bl\; skutt sm s }ljllg ff') tng e : kg hl hfltt den :nste nelsc ' SOllenlgnet E(;(l ' ;')tt<: l t t;yslcllc hfttl hn jt NOlgl;; :f eng velgjunn:e t \'v:' un' ce Ulc 24 vet V ltk ne bslutt skkt Men b ucm nt(3tzg\nd 't tslu so kml l'v;:s v''d n ;;yk stlc(;)ttt gumhk tl E kull gse df: G henettelzc:ng f gs3el;:\)u Mn n:?; t2l(j8 ftjuvs Vvt flt de!l?e t?; kynekc Ltc:lnene ; (tt hc utatt de t'sk ::ntllete e;nene de :::nd:'l u''l! tykt 'll'lc!:e e P':'l:\U mtcn' SOl v d'!gl kul les Ol!l he 'ttelse HQlDd :b 'lkle Ts jek:::slvk uccslnv Slk k' hlfhnu fn mem llt: kj 'l)cnle fclk Eue_ RECHSKUU8 'AR ::t nn en stu!:ld munte see med sqte vegefc l')! :lnenn ;lkthfe gst:d kn lke: lenge h'jk ut bven S; sk3 hnttes 3n f hv t skudd 8 flle yl:ke gje ts deg ue f\::;c lett E nne uken h dn f';'!cltulske sent E n bttske dk8 sluttet en vtle m t en v vdenstlstelndtb >tlgl: cnc Dkl vse utleve:ll v slle lcgfb:tte;e D:t sk kk utsett s tl f=:dstl'kt::ten Tysklnd skl k:l td f suh Tbnven g hns ket'lenn l'tuldt Eu ttlevt tl Rdt doll stff RECHSKOwUSSAR tl;; n ::!: btsje ' sclvfl;els bege L::t snt!sjc le: c<tg Vt't lnd k3snu:'fde g g! he kl V c ve lll:t Tu tykne v8 sbne nnkte enben<::nt:ttct kl'ftvelcene tlfslene flv mt g tffe Dette lk buttst;eke v dlletnt' ;5 te<l'ste Gn vkttj le;'3nn8dt ev usettj sldut Vllt hv de gj Stlle Ot; lt tg skdl l bm6 tyskeuc;s hvn f <ltte Om len k W utn VEndv c ; nt len D enstq n'le vgdemkgshste Elle ettct; S':lgt: D(n t sk Men slk vettle6 skytn vse t tys!:::c:: kke lcll': h v:l:n s neve tl A vnn ktln RECHSFO'f\':SR vl n m ent 5 stuffe fh?bte t klet) f tt;k H:: l vl knckke det nvk flks ubytclge sld tct g :' s/ vt he h m ctt t fclne TnchE):Un d vkc yd L vss lle sette v me e de vkl 3lge Sk ve de dede t v ekulle hdc des mnnc RSEN DANMARK Den 9 l 94 v'llet D';nmnk k8 tule; t:tt(; 'n kt stdvel:e+n n t;t;n:m tv G ut hl'v t d h:u dt c3k flk ft;t b= {ldc?':e: ee 'n; ;['; ksde eeen vlf'vltnng e :' _t full dntf't b'lctt f t TyskL:nd 8elvBt kke!lll _ t: s EWc;lt lne h Dnmnk n6k matte' fnn' seg tlslun :' tl c; tk;tnte':ktn e; tn8jn t ' vllg tl Qlstntun fen:8cles''df :fl kllllulllt g ndc: 3': h gtet me t Tycklmd ' vt B('etns je Men st'l; Gett h d kne lnent nt sse:l <'!'cn bt'ce bngs fc: unnga Nge sl::jebne dyll sk f'he llne: clu ld cnn e telagkk E;cdt e'v t 8! nu c ev PutltGn m j[l<lt m hn ttelst3ne Tndhe h (jc fl:;n('le )vn kft un dmsk u l g )( l'':es Hlte: f t f? ttc ulnvlg yt7l en luklc Den sct;lll't:: ( kn Fk Dtln:4k hjcn f 8c

7 4 gjcnnol: l(nh'l'lvn :fnl<lbt A! csjn Allee(l: msjen un'tlte Mshc!sytng Ksets sjef ntut'bn:lfu!lu Mtnsen S'3 st'lks ve;u s 8lt:()nfe':::nsen t sm SS][; md e v d[t tl t hvs ye Ecs gcbe hues v z't tl t f sve v Ee: d' sste uken hn det fc'e;kcmmct en :c 8de Kbvnhvn det n utstcdt t mcbct stcnt fbud mt smluenst lnge ten Gn ffss utt?lelse f Bel 6 ktbe dvc t Ttt t ndenskee ne md st h st des Lv nd sm FvllG8 Kl(n md B:'lsjvEl!en ved <lees Hjemkmt blevet Dldt ed Rnbegt \5 endg ;4ed st sn tle ved nngcn flv k:::dngcn Ll::l!le dg fsket sttsunste Buhl ny ueget knftg t l8 nsvlge b' tse nsl ftsctt l::::c f l hu gdt sm bec mm Dmmc: k ()[ Ty klnd Dss uttlelstnc BE!ln b:emeeet kjlg tntt tl Eftctnn uden Kmm6nt? B:t (l8se fhld lgge en ld(;;::;et lvlg (hhtslc utvklng Den 9 seten:bc nl'lehcldt lle drnk vsc lutsle t (\;jmnt _v t f '::set skulle h hjemlgc Ognve ll Dt h:d( 8( nde d Att ykte m t Ftz ClcusenD t 8m le n nn ynkelg (lknl'l elm N s skul8 fa ltsk nn:flytel;() <len sste uken e det f lunc'n koulet }Lnge meldn:; O v:ltgt:: tyske qv tl D'llllk: kggl3klmng ;l R\ssl: lld bvg)nng ':V dnskg hwelssk 3 fj:ll e tl stfnten seb! mll!ll densk g ty k lt yttelde 2u fu'7be:tee G m :!l:t tl Tysklnn Den c! wke ;;; tysk fc:;:dmnn h::nhldsvs# Beln C:; FbenhLvn ekl v:e et hje j;g ;t : ke tl b den tdlgc'e hndelsmnst Chs'; s Ml; sm n F Dnskc Stb tnnt! 6 den dnske Aene;!'wn Ku:f:lnn Swbndst3tne!'lnnet n t vc;f lk knv l Dnmk helle t Gee stl[ne fe g byde sm (lo nnd8 kjemelde (e!!ll: te sn L'G 'e tlc ::ung j ente 8ttsnste Chuchll :t ({; Dm!lk n lcm tl A f? fe ket tysk 'eck g te Tsdg ete fkset tlbke tl stfnten Om dtte bety nn vsenhng e det t:nn fu tdlt; fl u Gu Q t k tv ' KRKEFRONTEN melde nt 6 DEN NORSKE este e :fvt f Osl g Akeuhus fylke Det ejelde Hygen Wff Clsen Ch2'ste Rsef c RseHnsen kkenc 8t sddg Osl ble t lest en seg bd f dsse Tllet fvate est' ueed fc hcle nuet e 27 Bsk Mn e gt dgle meldlkt e; bsk EGsche h' f tt utb ()fubud f Bu n ' Det e na' melln 92 g 93 % uv kkens estesk OOL h lt nd sne enbede Level stee Feylllg A skve tl Belnt /6 v estenc 'tt'gc 'egngn g t cet u['\; en l tn klkk SOD lse: ttk bfkdct lts n<sstsk egnekunst: 67 % bl tl l/g ; 5/6 :: k en: lten kllck: ' DEN TYSKB SATSDENDE bgte fcg uke en funllg f SSRechfUhe HUl le s)m ette smdt ned gndol'lnstc:ct f' by Nstdus! sdcmsbk (Denne ny ntnesstske fftt v en fsk stcnetyde fdt 53 g du 566: V vnte na t uns Le c Gulbun' Lundu ylt:ku 8:let fn )t Lcbesbynnncn) DE :DRE SLAGSMALENE nz!:)nl sulnc kcnt:lc tydelg f :l ved 't uds Lu8 llnn t:ene:lnj M'ysted e utnevnt tl hdsjef tl Og dmed ve nt Helnm3nnen stbesjef e 8' nen'l'ssvnl Thnsen HLSE TL NORSKR ARBEDRE e fel e sste nume v F jf bevekelse ketf un btske fgkngeb stenbe g f dn me Wlske ub_ G;:lst(: DEN STDG S{ENGE{ PAPRRASONERlfG b l!ledft t vllt bl\d A mnd enn t Ddc h ket let m d % Dt B D cgve sgc f t det ga vde skt g tygt NORGE := VART LAND ;;O;:;S[:en 2!{6e94:;:2:::: :_:::: KRGSO::VE= RS=K=T:;;;P!l:?l OKTOR 2 SLAGET OM STALNGAD l!'ortse'l'ter Det h nu vt 83 de e g de' e' 2 dge sden Htle kunngjde byens fll Eft t kbmene 8Q td hdde uvttt st;ke e de nu tte blussdt PP 8 tyskene gjf/ no'me nstengelse f t F6eellf? d kl ga fyese Den 5 ktbe blev det neldt f Lndn t chfen f den tyke ;enestb gnel vn' Hllde g ve stkmmndeende ved Stned genefeldmschll vn Bck ftt vskj ed Det ty:3ke flk h ennu kke ftt vte nget m dse sste vskjedelse Det e tydelg t v he st vef det sm 9 fenmn sm jfj ved Mskv P trs v sne geneles dvesle sette Htl gjennm t ngeet kl f e vdee kste hvd det kste vl A s ngeet lkevel mslykkes f vestt\:unndeende A()ken ':j Htle vet edelsen g det fulle unsvu P hkgunn v dsro bgvenhete kn v se den use sm f kt td sden nntdte sllet m Stngd Nu h Htle k:stet nn st hn llde ve dette vsntt f :t lcke lns d skl b tl skmme Sm en f3e v dlsse kstbe tng sm!ceve ste fe v ngeen h tyskene klt ebe et V jndustmdn det ndvestllge Stlngd Men ennu st st3 mde v byen gen g vnteen n3'de sg Vet mdletd kke be estsjehensyn sm dve Htle tl dsse vlusmme ntengelse Hvs kke den tyske ht kn mkte e stte sg fst ved Vlg slk t den eheske elven helt f3 n f Stlngd tl Ast'kn ved utlet Det ksske hv DAden tekke sg tlbke OS fsknse 8g k Dn Det vlde V'B ktestf'ft f t skenc g def leve v dsse dge det de Ved\ul fa de f\d c 'e fntvsntt e' det lk'ce nn tdt ngen nevnevedlgd l' hdnge Ruseene hlde femdeles sne stllnge Msdkmdet OS 8ydt f Nvslsk h fnden htt ubetydelg f'msng kystdstktene KukAustjellene e et nu flt mete sn g det e helt utelukket t tyskene kn n ngen betydelg fmgng dette fqntvsntt e VE':FRON'l'EN De btske nge mt Tysklend ttsette Nf\tt tl 4 ktbe fetk en st styke b'tlske bmbefly et knentet nge tt Kel Tktet fegl'(k unde gde fhd 9 bmbefly $nvnes Ntt tl 5 ktbe unge btske fly Bdst lkmtlve 8 fege Hllnd N tt tl 6 ktb blev K ll g nde nust!mal Rhnlnd uts:\jt f k ftge btshe flyngd 48s7 den 8 ktbe g{k 4 Lncstebmbefly tl e de ste SchnedCeuztfbkke 4 km yd st f Ps An?eet v stekt smmeneset g tk be 7 mnutte Dtt std vldsmme bnnde g ekslf;jne Dsse ustnnsfcbkke u de st ste Fnkke kn sldestles med Kuvekdntl Essen g Skdvekene Bhmen Lnstefyene de hut ste bhefly sm fnnes knn blne md g den st_te bnbelst DET STORE LUFTSLAG OVER MALTA h DU vet den 8 ( ktbe l et v dnne tden h luttvent g bts ee s tt ned 9 v de ennde fly He e lcke medegne de m nft kke ndd tl bke tl sn bsa A Scl sdm _8 v e de fkk uhde kemene Mn egne ed t det lt h et le lge fly ve Met sden leget begynte Bltne h e jugef;y men flygene f de teste RV dm eddt det m tuljevksmhet g tleldue Den vksmhet ve d l v t tlt Df!;T 'l:r E TEN:' Tl tss' f kft m e 'j

8 2 Gu t k ' g mel' nn l t gjen sne tte tllnle ' Slmnf6yene emene dee sg ff6st 8 ftemst m Gudlcn ne dens vemat vtg flyfelt Be e h lnd tt fle te f6y men dt felggel' ng G nytt m kem ne tl lnds Wshngtn h kt t det kolollet betydcl e H>:tnske fstelknnge S den slgt begynt snd 4 tb h jn)unen mstet 9 v sne sk sm enten senket ell skdet slk t de e stt ut v sllet Ameknene h tt n destye sm blv senket En del nd kgssk blv dessutcn skdet luttkgn jtunen mstet 45 fly m enten blev skutt d ll delgt b dcen Amlknene h tt 4 fly sm blev skutt ned _ P New Gune ft tt de ustlske t sn f'8lyknng g h nu sset det hlste unktt Owen Stnleyfjellene De st nu be 2 }\l f' Kkd len jncne yte nu mtstnd g flee jnske mt'nge e bltt sltt tlbke Allete fly nge hele tdun den jllske Atettlnjen f Kkd tl Bun Den jnske bss f6y Ksk Aleuten b tdg ngeet v Qlkenske fly En ffcell tlsmnn f dn jnske egjeng hldt nylg n dtle tl dt jnsk flk Hn ftlte jnene t de hdde en hd g lngveg k u; vnte De t fste mnede v denne v be en begynnel e h)vdt hn GlERR DET Dut bl meldt m steke g ulg ' hetu ukkuet FnnlclcE:: gunn v Lvls f's k!tvnge 5 tusen fns!ce bedel'c nn tv sk sleve Lyn g Ambeeux h det vct vest g he e 4 det g 2 t Lyn g 5 det g 2 set unde swlmensttene Ambeux Efte et besf6k sm Lvl vl Ps f ngen dflg sjden fkk hn de f sne tyske bedsgve tvngsgstee lle fnskmenn mellm 8 g 5 sm kke h ' ve 3 tme' fst bt d uken OV&t HELE FRA KRKE A4l!:RW SKE TROPP'E OG FLYe l\:lllet tl Lbe den uvhengge negc vublkken kysten nv VestAfk mtent 2 f den vchy fnske bss Dl<:c blev dt muldt f Lbs hvedstd den 7 ktbe Pesdnt Rsevelts utsendng flt hvedstden f ngn dge sdn efte vktge knfe ns md eublkkns esdent L bcs belggenhet e v st s tctegsk butydnng V skl kmme nmmee nn dss tng fbndlse mud mtlgn v den nnen fnt et sell'3e nllmme FRA DANMARK melds dt t denske te h ftt de m! flte yllnd De skl fleggs tl f6yene Mun nt t dnne fhldsegel hen semmen med tyskenes stdg tltrgende fykt f n nnen fnt V henvlse ff6v tl v mtle 8V fhldene Dnmk sde 3 FELTMARSALL S tt tl dt fsmlede lment Lndn Tftlgtdngen den 2 ktbe Smuts hyllet det btskc meum sm hn knlte d t st st ekst3ment ltsk gnsssjn Det e denne stltste bygnng hstn sm v' sjel g hjete mtstndn mt Htle lksm dn h t det mt N:len Hvd ggnc dt et flk m det vnne den hele vden men t skde Sll sjel uttt:llte YFlsjllen De tc f ste A' v kgen h VEBut en defensv ede men den td me ss nu d v st vef nye g vktlg hndelse DE SST MELDNGER ONSDAG AFTEN ftelle m ftstt vellykket mtstnd Stngud Tyskene h lkke gjt ny fmstg de est 48 te Msktfly nge Bemen 8 gnde ml deblndt WllhcmBhfen g Hnnve Bltlsk ubt hn snket 4 flndtlu tnstsk Yddlhvet Kmene A Guedlcnn ftstte g metnene h femdeles den vlktlge flylss 'Py Stbt nn htl sjs::tt t nye slngsk 3 tnn hvel Demed e llu t unde gun utlknet RO' V Sj u he Enelnd ct lut _ 'y;t kodle smu heddllef fte utdht g sm uskke hu 8 ' SOw Tuvnskjld: Hvn tj eln D e ' 8 det 8mAlet km: f v{le tnc sj' :lk De ete eg bjn d t{;u en n k d C 3e dn ulcnc nglske kgsluksjn eg h f 8 e n n sulttv SOu ndd te te 8 e ' g 8gu fcv vclellslc: tqk dot f t d u vnde :;en) (')l'; d:l hcd dt cnln t ' ; :u cv ''':nn tv Rusblt::ld nnt CTlusn ( 8:mc;en n En;l:n:: et kt8 t Sl' (llt lvql ftc ht' : BO:;Dlll;n 94 hn ngelsk t nde: tl =88 8 ta nllc: kt8 8 n<:: nv dette flk :' t g e 4 'mnkt t A bec ekc n tlg :; C\ vkl(utun dt slut gd v OS8 vulskllt Dett k en kk s e g Lnd )n Men v sox' llet cm fll% be:le d 8glBke fbl'kkbycn ( fclc;e de effkt ) kcbv(jellu (; ():st\ yf lllun kjeue 'med slec t m \ t hl't cnu n etn gu lufu'8d t bnn tss s ntblsjdvs j 8:U:ltl nnd f l; kgtcc 9g 8Ddt de t t t g Bv ;(:; h: SOLl slx'\t'lt fc:lll h: hl'ld ; tt Enfl'cmd 'l'l vden Hj d l l \t n fwl tflwu d nen dun lng: \\ (\: /; hcne fulle ReD b B; Ent::llc:lnnene skl fyl cl enek ft)l l'l) sm blle: le tde dne c de h but4 tt l Dttt u d b n 8m d t n luft f bldn' 8n Gumeste O/Z kt;yl t den nzmn f n ek Duttc skl!_c hus}:e bledl(ld Enelbd Ple t O l h u 'lut :' nklthutu ukc be l en elq:e t & <: (ln tyske s do!m km t BlD l :'c fet\l kke kjut nd tlsnne t 8t{n!t;O S l V 8: tt n g l b e uv 8tul jl ulcntun v u ngen 8 n L () ' te D k BCD<3s vn Hnnekn Dt ee mu T k fbtn Fest 2 ejc ettct nv nb n vlt etntt v sklebnn c h:ld Stb'Ul : '!bln''''''lat u Und _ft bnnden d t ty >mull'\g k 88t Bm hndu 3 3 c V la O:llll g 3 bm f m mume g W!SO sd b dm An f 8 8:8

9 s u NOR G E 4 Gu' t k?\ ' Blndt unske beld h net vnkt vldsm fbltelse t te' un3 c QGk nbldce ble dnt tl deden v flkedmstltn bue f'l de stjl nele m\t u gtu' FlV ul t Redkt Blck Bln&sk Tlucnue 8 dkt Ohn Nntlnltden e bgc vsutt Stlcllg utvlde de llegle dnske vlsen 8n vkset Sl vl vl f mhcve den tyktc Lnd g Flk g en scnslct Ft Dlk Dsse ktscne vl egcntlg kke beklc?!l tyskene nydnct Dnmnk sll* 8m Nge De mene t DnflukkkclGng c tjellt me Vffe tysk mnstctektt g t n vk lg Ulfetykkelse vl lltlsg eteke kfte det nske flk sm den n tn kn h gju en ktv nns3ts demk9tnee km Ette teelsstltnden Tndels V skl c elmulle t clcn een ykk nn d de: sezlke llletu kl l t;lsselmdene T8bven vg Reless vcdef'es dm e stf c v sknl h t Gnnskc selc cj me fylkeefee R stc fl'ytcen s' ;;tt\; d!'c; nv sn tyske he utelcte de t n:'dmenn SOl skulle h'llett\;)s Tete:sjfng fntgc ftt f lnndsbycd bedtedkten ; k Tnd emsb'('f;;e Eck SOWn d len f flhetens sek Slk (; doll nslw fllt(;n M bu{;ctllncsstg bl (l fne ved mssevskj8lgelsenc T\;!?uhen vl3cn :C?u:G l2l:n ;:'; Anljt P3tncste Stn k tekt SC:cl!:lnnn bnllltc:;:n Cl;('ndh:l<ms Sebnnk = m:le!un'e::llld fulle v slke lste U 6' e A' Vsne d c hn vet Ald h nn hcnng fffkt stekee euksjn hele den svenskceen endc de tykbcttede En ckkc stede Stck' OtVUlct cet nske fl6c Hd st:;efl St:lcltetn Gtebg s e dct nnsku 'lg: hlv stul f festllu{en ; tetesfen hldt en Gen'le llnn:[llu )ve tetcejef Gldtsh 'ul V h ftt (;n l:kc! ;;ldln3 f Tncelucsfylkene sste c e en'lle ut t fnntn u: usvect j qt e 9cne BV :jpl:: t st:: kl tl P f :lktvt lm ' vt k>lllsss fhts P t e skc SOLl dut st Sn' cs kf)ncescll;)e: TndGlt::g v en s est f'tyken lwgt MERE NASFENDLG LTfERATUR Fge ukc ftnlte v t Hmm Cn6 fouugt sk'lft :n nv ln f:mcke stj entydeen Nstd:US ' <hun Vl t;;ljun unst) unele h ve'fltt h'!l fulle t en:lf n'< lcet!n b sm } OR? hn ( TC t \n eesk tcededkte Sfklt::8 t e n 46 fl KstuS Hns vek AntlC:Ol skl PP''''e8 ue nuske 'T'et( t n l:ultud ' hnst \/ U'4n untementet flf;lc;te stykfk v O nj e V\l t)t8lle qusln{jene t Sfkles nk jeo B dt sulolt l l(;;l lkk mn uttct scg n ( tl lnflgcnd:n en : th l':nnnl:nteenvoeldlhtsktm:gtkfn '_ t eun cn:bystet sume e det he byn s' le te nt m g knu De skgk hl)vudct loyld B fsd ncd stl nnkk?l' undu &kt mtt 3 nld v d gje mee tl lte Te t csjef Knut H'el v't fq uvl bl t d f bo!lbeneet 25 b L ne e sm v nsvlge YdnSnes beldet c em u 8 def ble utkmcldet tl <; d moddh:clfr vare Fl F(bevegelee f 7 ktbe t d t f:tlden ltgnnbljtncl ne Ute Lndn nyl :tecl{l'kk dt l u / nl bcd nd lnds tul 4 U44 lne n(lnn; Htll knul d' t 3 ene md l ' l de kkuetglund n BnndO d;kg:jnene g VLe' 2 sjmcnn Ab:'cl n smcn! jns Lnneekett stlllt t ue FlG LnndsHUSK AT DET ER DO SOM BESTEMMER VS tlo e e lnds f;folk Y!'l l VART LAND 22 ' Sl en 2g;kt el'<f4'?l _ 28OKTOBEH :UChSOVcdSlhT :'R_ 2 :; ln STOR BRTSK OF]' NSV R Bl:G' EGYPT L95dg blev det medt t hl'tene'h beynt en ny st f'fenv NdAfk medne en het det: Den 8 me gklc tl Ene g kv'3ld med kftg fyst9stte Det l(l tl vldsmme ;ml e SOl f(;ff'ldeleh e gng Offensven blev undst95ttet v et fldtebllbdement mt fcndtlge stllnge lngs kystn neheten v Mel'S Mn:tuh 6 n bk de tyske lnje De btske fltetyke blev ungeet v fendtlge tnks men lle enhete vendte tlbke Gd behld Be s'<j blev lett skdet S9Sndgens t ;cmmunke fe C sle t fn'kutte vdelnge BV 8 me h tene jennm f'ndens lnje v ngen uukte De hlde de stllnge de hl' tatt tl th f mtnge f fjenden De ellete flystyke hfl ftstt sne ne;e mt fendens stllnge slgmdet med den st ste vldsmhet de sete 24 tlle Bmbe jgefly gjennmtte sne nbe fe ly h de tl tss f kftg lnf'tvenld Alle!'es j ne feglck unde dekl:e v te styke efly Fenden jde lten mtstend uften MAndg mldte kollunkeet f C t btene hlde lle de stlllnge de hl' tbtt g nntl kl 6 ga e'temdlag Vf: det t tt 4 t ske g tlenske fnge Kmmunkeet ftsette: Det vl' llete lftnge ve hele slgmdet l dg g R95ndg Lke b k salve sl::'g:ndet fts tte btls)te lngdlstne jefly bmbefly sne ne 5 fendtlge fly bev skutt ned unde dsse ngeene g mngd Hnde skdt 3 fendtlg fly blev 9Sdelegt ve Mlt Unde ll esjne ve Mlddelh3vet g de ste ODe(j snene ve slegndt tt btene te fly sutte kmmun<:l3et En mltn mednbelde klvel': Den bteke ffensv sm blev ' v nfntet sn gkk ejennm de ffen(ltle mnefelte6 t e e tede unkte ved dekte nge Bltske trnks kk da gjenn de nnge sm <leved std nen d t hn h ttl kke ft bet ellge slltluens't t v tnks Dnne ffensv htt hlt f f ste stund flltt en Hnnen k:cl<t nn ete fensv( sm httl e bltt gjennmt_t Angeey nu f es fn dekte lt fndens stllnge d mulghetene f mg f6ndns flnku kk e lstede Fnten d E AO'lGn b:::e 6 kn bed f hvet tl dn ste QuttRen:nlngen O det umulg Se med tnl Dessuten e det dnne gng kke nsv'llet sm f95st Bd tl ng men nfnntvt luften b de lete en st vevu't ROlldls stll le e meget t ke K:tTll't:lne vl bl lngvg g bldle Y'lfln ma lkke vente 84 hutlg vgj els( DEN Uml;N l!'ro \T HlR F AT l!'olllyet ACTUALT}4T g md nlngen v btenes ffensv vud Bl Alnun D fmdnnge sm gkk ut t det vn dun del v vdn t de nl t vld ne den nnen nt yn nu f me 2: m f sg Den mk nke bsttlse v e bllkcen Lbe g <le stdge kt( m fstnd ksjne mt On VstAfkn eke gs! su Gtnng S;smlet bl d dt e mnlg f e tyestyk g fynnge gjennm Af t skull)sn Rt lle Llbyt 'Den stste bndng e h Q'knn Sh sm stekk g tv s j nnm At tnl F ken v dt unde bygnng n jnbnne t D n e t bukten tl Ft Ly lltt Syd;Rt f s8 sj n en e Egytlsk Sudcn sluttu n utlu ev det Y)t U fln 'U nett hvts hvedstmm f;lg len em Lsmy llggv 67 km f hv nd uttnj en f tvq8p bukbn e e d get slkket' ho lds d ne fblndel e j hevt v nhv tvl :t dt kke kn t no/«rollllel ennm tk _

10 2 G\ x ' 4tt Am nteer' 'lnt l e nn selve 'lu vhetene f nef\s 'ne Aflc th' e ert>ektvf SOtl 't ne s'l'vs det Rkulde lykk:e!= de ellt e fdve ; ksemkten'3 f ' d t fkns:e ffstl3nd 'F det f st vlde llf'lm(:enee stln MndelhQvet j;jen bl vemetg F c\e't nnet ll'le det fgj e n :'el(te l lett:> O:e sm kunde l) l kes nde stee:: F det tede vl(le; dtt bl ne en mende kretl'o:)s' tl fsve fv ltd] f' Blkn F Uf't f jde g tlet e det vktgste vdde jc\n ll'gfl syndel Ff> vnrkel jhet :une ') te en fnt l 2 Sydl!;n Def' e det stte tne; ddt kj emes m d den egytske )ken f 3 k t l=' ' Rm melde H t (let vd ; nf;t;ll;;3 sklet Sfllntlf } fly vendte tlbk tl Stbltnn eft en tu 24 } Ntt tl l d blev Genv ' tte bmb}t g de euttf nnbb :! BvnE' g Tn Genv st det bnnde et hlt dluen fte <'n&()at D t blev kc\stet et stt ntll 2tnnR bmhe L d el t9'llddg et+'et tul e LnCHt'lte bmbefly et 2ft nge mt Mln F l3ende tt blev s Mln 8tt bmbet D' se nge stt blt 'tle ttl ('Dlen 8 fly Dv t telenske luftven v fttllstendg lwmnet Hele ul<en :tgjennm etthldt det btls_ e luftvl!en sne e'jdlme:';fe nee mt ml det tsk}duete Cl&de VED :';'7AL OR:D FOHTSETf:'Kl D TYS AUGRFP tl t s f enme t VkRmhet3n e nn bltt begunsts 't FlV ent V'? Fedg blev det meldt t US:3sne ndvst f StAAl(l bdda nntf'tt en h d v Rt sltesk b()tdltl 9t ll : det e m8e sm vte de hdcte tyseng 7 lne g 57 delgte elle skrdede tnks g lssen bet ktne f? 5 heuguvd tnks Tmsjenk fts'ute t utvde den ldle lun u devet nn de ty}'ke stllnge Syd f StSllln3d e tskehe duvet tlbake v en hydey;f' syd f byl 't;lve byen ll ty!:'!l8 den fl'l ne uke q;jt hefte f uge men e bltt k:3stt tlb{'ke En v de sst dfge b)6t de dg gjennm de yt fbvsvkene ut f'ukkmde 8tD lngcll lvlg Det e nu 9 dgc sden tyskc::ne begynte nge:}t mt St;lned g 27 dc:; sden Htle kunngj d t byen skulde ffll Kuksus e stlllg(m ctt sctt den!33'ne Teekmedt'lt tyskc::ue <: e kmmt vde3 :; syd st f Nv{)sd(sk f e USSdne heldlg fsvskm:;le F de nde fntvsn tt ;;!' dc t ntet dv betydnng melde L;'GE D!'T F!:RHE S''lN: Gundlcnn t'tsette de hftge kme mellm j:>c\nske g nek ke tgl' Oet e le:lldsatt nyc jenske fst l nnge :n den vl<tec lyve)lss femdeles C\nekf\nske hende FA Ntw GUne nllll de Flust 8kE tyke s g K:d SAlltdg sm de bmb jyrnnes fsynngslnje tl Bun StllehvGt e nye g betydel] t tlft d jnnske sk dn ndle del nv Snlmngu>n blv d8t ndd full tffee llt 2 jfp'nske kgssl<: ; et tedje nnt > g tuffct Vtd R bul New Btn e dun sf''''l''dc fllpns( tnnf!sj<: SON 6 sen(tt sk (t c:lle stt nd nu kltnet tnn 3 dege Fe DE NYHETER ONSDAG AFTEN mlde m nt btn h vns3t yttlge unde ntten mt e Mnde nsestyke h st tt smmen men 'enden sltt tlbek: md ste tq Btene ftsette sn luftffemdv ed ufmnsket stye Stuk(\fly f's kte ng'e ng 'lend':nes stllng m n bl v sltt tlbnke t tt fenden 8 fly g Dt dementeus t ;;!eneftl Alexc nde skl e stytt ned fl ve fentn Ryktut svnu etlvt unlg ses det LndnSyd S GRAD hf 'llss 'ue ndd de sydlg fstmde g dvet ty;) kene t stecn elvu Stngd ft$utte fenden sn hf tgc enge men d3l:s svrkhet tvngtl d:llll tl tl ng PO ml fnt Kusus C tllen ufndet MsktflY gjde ga et d nge mt Fl bug sm e n vkt( ubt Amuknnske tl' yklel fm St'mn yen g h t b kl) t en ek'cu st D nllet j k»nftge ngv mt d jnn stllnu utnf K kofl SST bk eg ee hjemme eg ute V n C'' t:t un mane en f jul dn t3de j nelle tden e fa (; g det len nee nytt! GO tt A fhlden6 Ted \ h nd kntll med ll eveeettelseetu e n selv:fg tbke sel' OYl:lS8 B k lmnnelbhet kk'b kjee Det snmme gjclde beelutt lle bk em e kemt de nsstske ene! tenesen Hlclen eg Slg'Bv'3:' v mof'e'e se ee und edkc:jn v'even Geg Wsmuth s;ls e d s s 8 Afunn e t fel zetl nvn kke l'llge st llstnget Pktsk tlt ngen v Gyldd'e gub f'ttcc ftsettc ttet dkt Hld Gl'eg estttt led ;!9seen Te Hmsun cn kjc!u bkez: uv Gyldundl's ny flto!'u n nnvn nelbten Ls Hnsen Fnn HlvAsEm ldlftu eg d Elde :d BOn t\ldel)tcelen e kntll Y ll nsk ttetu vd t dt skue b gtt lon8 f hve ny bk sm sllll utgs g t flg{ene skue bjtett bkhndee SOl!! lkc vl seg nye dn :Mdt \Ude fhndlene bl flbgsbkhldl Dmm 8tt sedt tl Tyskld men tleggen hldt stnd g ])Gtemt:l'lt3t mt:tu3:etqn Redk eg 'SV;lflsnels jtt(jllllgmn skve tm dtt: N dun n3k fthcts}cm?ns hste en gng bl skevet v de nesu tclqggne8 nnsts LO bl glemt Den e lk vl:d:f'nll sm et<:snes ec; l'lx'c::ncs Og lke vktg dfm utsteknng dc t tvl:tc;; d endn e f t Nge det fleggenes ftjn8te# nn v:;;kc bckhncelbn menn h med beundng fulgt de nsl:e kme:tngs ndg tedn kmn f Ngee sjel Den st f ss sm et fblde m det nn gc':ne; skulle sta BDUlle stusjn he Den s)ce h' gs e;:: t en t nnflts sden 9 l ' ss :: e'sk kntn l' va junlet klt A c de utgste tng mullm lnje g hldg essefhetne de Mn meu den lst ke fjnenben g ket tv sstff l: n mu:;ghtene sm S6un kln 'sjn6n e lt 98 nske cgsvse ht tkmte 8 de nne 8dusct tl tynnsttq l(' Dest me L CVd G PPfvlt f en llc::ble nte PjV h hstet st vntefsnng v stnslc g 8 vll{ fa c::t lnngt lv nsm!dce vc lesee gj dumhct HUsk el; gotll)t: Et nvn ut< un ndl nl fl;llgeel Sd en v h skevt sa mye m hjemgu fhld v v gl nqvne nen nyq bke sodnyg e utkmt ute dn fe vdn vslngte v en n'dmnn mec eudnylut Pe; B_t emga s;'g Hen ftelle m sne leve ee' 9 94 kg g fngsl m (bed s llgl tele gnfst g vsutgv g m en dmt8k lukt ve svnskegensn Bcl:en <: llttstct DElcl en kk ktsve!dcende ftgfe tntt Ett f'ne3d A tyskn S ' d Unc:' et he'! S'UlbUdsstt_ gtt ut en bk f Cmeknke bn' _:g f tysknl: kq:'u zt!lg n Bnml(Lykklg tde Nge) F tz vq dn t's::e n'llstmgntcn sm fee hjcl lte Llt')dmet; g S jllt e: tte utunl8%lcl ble utlevet BV Vhycgjeneen S na sby»lgvs henet Mn hn t lt sg en bk SOll ne e g tt ut med t tlun {l Ht (eg be: ( 5tle)Thysscn e t lll ve s m ty ken tn kgn g ' t TYSlUlcl tt()a ua d<:lcs OPP s tllt h t dct kold'lt 'n ny ;mlnl?; v W _ th The \t t e (Den m n e uttykk :f den cp eng' tclllnnune :fe e:nflt A 4n ltt!; Bl'S LUF'TMGR: 2 den 'l ne uke C'lg bl t ettet mt tllllske bye Net ;; tjl fed bl3v 'nv bmbet klt mnesknn Kulnu'dGtemntut Det ::'l U(n \

11 Gu' t k ' 4 ' ' Ukens B k Englnd ldtcn flv setembe v W Steed: (Dn stygge mcn) n bk f engclskbnu m Ad Den vse Vf:ld:!n :eun kke sm en kg' mellll stcl'mkte men sm n kum mellm Cct nde g det gde Tl slutt n;\c De 'l'=y:mllge nnns A:hune en lten luke tykksk ut(; tt v Smbundssttnes cgjcl'll8 fmt 6t em Dn bnge 32 sde nsk V8stt8e en tle v vsee sdent H E Wlle Det hte he ble Tun en v Stn ledtt Fc md sne QuslngG Lvle g Mussln hns gu led te nle nsjne dc::te:te g ytteste mke Kn det Vee et hete hclv8te enn dt v Gn USlng! med mndc det de mtte vedet & v C Lvl lle en Mussl n? SVENSK NORGESHELP August Lndbeg sm fmnn den svenskelndsgssjn n g SvenkR Ngj len h sendt ut et d dt hete: Slget eh f8htljt kttm dt nskn flkct etn me n tv c\ n hl;sk wen h'g uhende stl d ft5 sn (;)YsteDsOLl c tt sj!llvsttlndgt fclk V sv'jnsk h m(d ktnng ch symt f8jt cl ;8s tyst km ft5 un ttmskvldg tv V mste j l d\;; 'te uttet vae kfte Sldteten men N(4CS flk f g d te be l t ;;n!ut nn f ek KetV F8bundet {T 25 lts kvnxt mlln dsse dg e det Bn(t ut l?oooo lllswll:ngslste Tusnvs'v svcnske hjem vl ::; ne t:: L:tt neke b[ n mn n:sstene Nee h mts:ltt seg det Tt3 lt dn bumte 8venke ukevsen f kjumende dem kt S?l 'l(::d Tul; N6ll SO;l utghe na h et lg A 44 fet sn 3sd; 5 tdb(; med fstmte KnsGthusets ste sl Bndt lsnngne v gsa t telg fn ndmenn Lndn En fc;nnket m\n lm hj d'telgee hlsen kmme f d fe sse dt kkute Nge : En ny flm Alt f N?: ble f l'3te gp g fmvst en NgesnftGn Stckhlm cb M'O H G E v NORDMUl'E VAR BORGERSEN ;f SkL:m mkm sm kjent ved flynngeet 25 s9tcmbe Hs fm nsket butle bcgvelsen; men dgen f k) beslcjed m t dun 8kulle fnne sted & sttens bekstnng Dt v Avddes b n st)et :fengsl Tysklnd g flllcl'l ns3:et k]: nnsbesk En tme f begvelsen km Quslng Lund g Sknke med ftf elvfgcle Ette jdkstelsen km d &eendc f ette Bd skkk hlse nnken Dyt ndbyet tykl::et hun neknsk de fmstekte hend Men d Quslng km fl t hnd8n slt ned!'c lns trktshet Dne nne ' MEN SlDEN DEN GANG h j va cjc :stt Bkffet seg et \;lget k en nggc enn sjcfen f Kultug FlkePPlysnngsdetem3ntet mt:stc d Gul nd undc ngen v vnc hl me cnn v den e nsk ess? sm ld me skl fa munte v hs ste se e fdnnge F ve snnes he Gubgs bde dm: g ngen gvst : ga c! denne hugen sta Bns nn g]eymc g Hns nn8 dey 'f!'ssearrester men AV DER g de nye telvenc mt ndml;}nn v s hukmst skl v kmme utflg nn A vt neste nummu; ; n\;ldnjng t dt den 7 nvcme e 25sdgun f den lbssk ev us n ung v en st tkkl m de ubsk sldtene NORG VART LAD hee tl de fa fe ncsk uk v bnge bslutt teskt nyhtsstff f nt:e ;f:dv::lg dt g vde RASKT (B TRYGT TORSDAG' g l'redag' e ;v lf VA:kT C de VED n:tgajjn TL DE'!' NYE ' R e stllngen?l:: fskjelllge fntvlltt ste 'tekk slk: RUSSUND Russne h fbuset bde vnne: g 'fe:'lde ved sette Q'3ng en vntf'ensv sm lngt veg de de estete f j Den' b':lgynte nvelbtl F h Aede nsc:d ste ml F st g f6m8t blev den ty ke 6 e unde endl vn Rth L'nget vd Sfnl8cl Lvt egnet bet!\ denne me v betydell:' ve:' mnn ('ll: delle' stllllng 8' dftf;l't h'et blltt ftvlet': Ale tyske undetng8fs k e blltt sltt tlbbke Det ' ste<:este f'v dsse fts k blev :t:' t f syd mt del ussske ;ng uncl VlgfDn kden R lee'l lkk tl )'TlOtnge g dt tys ene tlbke le'l:'s jf:jnb nll:lcn stl' ngl'dsv thvc: Tyskns Tllt tgst' st6tte:?u:l::t ;;'l <l&t;t vsltt Ktelnlkv ev ttt en d<: nzee::t e' d _;: sel td bltt f t vlte C; b'ene Zymljnskj RO;:nBnvskj :;! Nkljevscj ved nede Dn e gjelle::?bet En nnen :nn S ' f 2: e jf)nbnelnjen nnme sg nu den vctge by sls K\llwus :' gs usenl3 :tt OVd tl ffenven e' skjd fmykn n5 lus jgnbnellnjen BkuRstv Msduk 3 tett lbk Nlts;jk j?l:kldnj Gegj(jvk g Pjtlgsk Budjnnv u Og88 tutt E'ddt bevy t usselsn ykke tm sydf':cb he kunn t f;e sg el clun usssk y:e m f'l' slln_ gd yk}:: syd v ve K8lm!{f:tCPPOll Dt 6/e < t nu Ull sem l'lnhel tld 'l'ntl':j e fu {umlsk tl TUEl!?R D)t k l [jlgste g fellgt(; fest t ussene h fttt unde d':/nnu ff'nsv e det ::te jn lmbtudd v'ld :mldte DOH GjennGlT'bud'estcuet Tf!t':nt 'cd bv'en BOGUsju 8m lgf) VGd Dne v:stb)dd F:'St tjt bev f :t vdo: lnfs je:nbn)llnjeu Vnesj ROE: t Det v(tlge t):('nbulknutull:(t Ml v ll'lnget g de 'ls<;;:;;}(( E:t'ke lml f :' d s St< me:dlng ; t d tt syd f Klle'6k ved b:en Lknj BT ;:l Rsv SO!!! utlt ) usens Yk t;:vste mll u d3tt vs t't ':;! sled ttle bll(; f nd g _st cuntlfntcn dt ft fbltede k tln s te tll Leq3 std tl:t hhf'tlg km 3 m det ' tydngsfulle tttunkt '{nlje Luk F:m tl s:t blev E:bt v ub;n De+te Tll ;t 3m u kk: 'hltt nnl6 ll'<3t f tt8k sde SkVld'm f : ftv te Htllng sm (n tyske!l'3 c stfntjn b: fm(; s jg :e:: end g tllen hs Htle Dut \u hn SOjl) )8 tss v s: gnelst'bs :d tvn 9jnnm ft dt slmlde f s Eng' m j St llln d g K\lkss sl'llt!d DR stllng;' '\ v d stflt;;gl'f'ld bg:ntu 8 bll nkea h': )s s:l;'\j ch'3l' n f d tyskd gnelstb gen n Fd tm tl t(e stne styku tlbc3 vu DOl H te vllnu nlldletld lkke h6e l h hbl g bade 8lle' 'je'hc()f;'l g gtue't}) bluschll vn Bck b v vslc3dg\tt std;3t blw nns'v nf'f:c flo:: l: vlljcl sl;} ':'C'sklm nandn tl htl') Hv luss:nn::: skuld 8 sn :tlvt s)4 f/)t ey v':nt(;ll'! Of! chl'ncnt; f det e gde vlltl h te?t lt hun h vu:'m t undl' djn >sky/v: SO!lmetfensv Dt t ten m lt ektvtet l d t FStke \ske f'nt:; Sd n t;n el nt O'Tu:)j bt j Mdm d stel(e tys\:e Etl 5!l: ;; ved l Aghl h tn kkct dyt Tltt: l ng st lu DlGd f'n ft V\st t But ;d V ZeDlZO:' Mn h t;:lnu ngen f: <: ntll'lf's j n hv d H t et ttv qg NOf'l!_ mnel Ft l'n vl tuk'3 sg helt t'l t AFRKA

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS ef d Oe Chn Men Re mnne OSS Sm de fem de ede ene mk. "" "B" mne f fmenn ene 1891, 190 197. Medemnb beke m eedende, d de kn eee e enen de ep. me ee kendee u. en ke deuen mme. (bunde h knke nen bede?) 188

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Rekursjon. I. Et enkelt eksempel

Rekursjon. I. Et enkelt eksempel Reusj I. ET ENKELT EKSEMPEL II. TRE AV REKURSIVE KALL, eusjsdybde temeg dg III.INDUKTIVE DATA TYPER g Reusj ve Dt Type IV. SPLITT OG HERSK PROBLEMLØSNING VED REKURSJON Kp. 8.. V. REKURSJONS EEKTIVITET

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Løsning øving 9 ( ) ( ) sin ( )

Løsning øving 9 ( ) ( ) sin ( ) nsttutt fo fskk, NTNU Fg SF 4 Elektomgnetsme og MNFFY Elektstet og mgnetsme Høst Løsnng øvng 9 Oppgve Ktesske koodnte: Enhetsvektoen stå nomlt på, som dnne en vnkel med -ksen. Det et t dnne en vnkel med

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans.

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans. Lønngfrlg fr ktvt flter gve FYS3 H9 Uke 4 H.Blk Aktvt flter Ogven ekker eell m, elt g renn. Dette flteret er ert å en relerng v et Sllen ey flter. Ref : Sllen, R. P.; E. L. ey 955-3. "A Prtl Meth f Degnng

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 3

Løsningsforslag kapittel 3 Løsningsoslg kpittel 3 3.1 ) Uttykket o (den konigusjonelle) entopien S e gitt ved S k ln W, de W uttykke ntll skillbe mikotilstnde. Siden kystllen inneholde n vknse odelt ove N N! N! tomplsse e W og S

Detaljer

Kap. 23 Elektrisk potensial. Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap 23

Kap. 23 Elektrisk potensial. Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap 23 Kp 23 Kp. 23 Elektsk potensl Skl defnee på gunnlg v elektsk felt E: Elektsk potensell eneg, U Elektsk potensl, V (Ketsteknkk: El. potenslfoskjell spennng) Aed keves fo å føe smmen ldnnge Påføt ed g potensell

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Kap. 23 Elektrisk potensial. Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap

Kap. 23 Elektrisk potensial. Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap Kp23 28.1.211 Kp. 23 Elektsk potensl Skl defnee på gunnlg v elektsk felt E: Elektsk potensell eneg, U Elektsk potensl, V (Ketsteknkk: El. potenslfoskjell spennng) Aed må gjøes fo å føe smmen ldnnge Påføt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Kap. 8-4 Press- og krympeforbindelse

Kap. 8-4 Press- og krympeforbindelse K. -4 Pess- og kymefobdelse.4. Dmesjoeg v kymefobdelse Dmesjoeg v kymefobdelse fslegge e essmo slk kokykke () mellom delee e lsekkelg å oveføe belsge e gldg og kke så so segee v elle ksel bl fo høy Kymefobdelse

Detaljer

LU skal gjøre at Paraguay som misjonsfelt blir bedre kjent. LU skal gi informasjon til utsendermenighet, KM og RS i Norge

LU skal gjøre at Paraguay som misjonsfelt blir bedre kjent. LU skal gi informasjon til utsendermenighet, KM og RS i Norge Puy Fomået med K/LU Bede fomjofomd LU k jøe t Puy om mjofet b bede kjet LU k fomjo t utedemehet, K o Noe LU k mujøe bede beutu fo mjoe mehetee LU k utvke webde fo Puy om k b e eu fo mehetee LU k t buk

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

n_angle_min.htm

n_angle_min.htm Kp 9 Rotjon 9.1 En ptikkel beege eg i en ikelbne ed kontnt inkelhtighet lik 1. -1. Siule, ål og beegn ho to inkel diuekto h beeget eg i løpet.. Mek: Mek i checkboken D lik t du ende iuleingen f 3D til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

(b) Ekmanstrøm: Balanse mellom friksjonskraft og Corioliskraft. der ν er den kinematiske (eddy) viskositeten.

(b) Ekmanstrøm: Balanse mellom friksjonskraft og Corioliskraft. der ν er den kinematiske (eddy) viskositeten. Oppgae 1. Fgu 6.11 læeboka se den nodgående enegfluksen atosfæen ( petawatt esus beddegad på den nodlge halkulen (opp tl 75 gade, ålg dlet. Fguen se også egne plott fo tansente edde, totalt bdag fa edde

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

Klikk (ctrl + klikk for nytt vindu) for å starte simuleringen i SimReal.

Klikk (ctrl + klikk for nytt vindu) for å starte simuleringen i SimReal. Kp 9 Rotjon 9. En ptikkel beege eg i en ikelbne ed kontnt inkelhtighet lik. -. Siule, ål og beegn ho to inkel diuekto h beeget eg i løpet.. Mek: Mek i checkboken D lik t du ende iuleingen f 3D til D. Fjen

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer