Norges Officielle Statistik, række V.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V."

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfort i Forteguelse over Norges Officielle Statistik juli 8893 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privees par actions.) 30. Skolevæsenets tilstand 908. (Instruction publique.) 3. Skiftevæsenet samt overformynderierue 908 og 909. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 3. De offentlige jernbaner 909/0. (Chemins de fer publics.) 33: Norges telegrafvæsen 909/0. (Tiligraphes et tiliphanes de l'état.) 34. Fattigvæsenet 908 og '909. (Assistance publique.) 35. Norges bergverksdrift 909. (Mines et usines.) 36. Folkemængdens bevægelse 906 og 907. (Mouvement de la population.) 37. Kommunevalgene 90. (Elections en 90 pour les conseils communaux et municipaux.) 38. Fiskerforsikringen 90. (Assurances contre les accidents des marins picheurs.) 39. Fængselsstyrelsens aarbok 907. (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 40. Sindssykeasylenes virksomhet 909. (Hospices d'aliinis.) 4. Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 909. (Service vitérinaire et l'inspection de la viande) 4. Kriminalstatistik 907 og 908. (Justice criminelle.) 43. Industristatistik 908. (Statistique industrielle.) 44. Norges postvæsen i0. (Statistique postale.) 45. Jordbrukstællingen 30 september 907. Oversigt m. v. (Recensement agrico(e du 30 septenzbre 907. Aperçu giniral etc.) 46. Civil retspleie 908 og 909. (Justice dude) 47. Fabriktællingen i kongeriket Norge 909. Ferste hefte: Bedrifter, arbeidere og eiere. (Recensernent industriel 909: Etablissements, ouvriers et propriitaires.) 48. Norges skibsfart 909. (Navigation.) 49. Ulykkesforsikring 908. (Assurances cantre les accidents du travail.) 50. Norges fiskerier 90. (Grandes piches maritimes.) 5.. Norges handel 90. (Commerce.) 5. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 909. (Rapport sur l'itat sanitaire et midical.) 53. Norges sparebanker 90. (Caisses d'ipargne.) Trykt 9: 54. Rekrutering 90. (Recrutement.) 55. Industristatistik 909. (Statistique industrielle.) 56. Private aktiebanker 90. (Banques privies par actions) 57. Handelsfunktionærernes lønningsforhold m. v (Salaires etc. des commis de commerce.) 58. Sindssykeasylenes virksomhet 90. (Hospices d'aliinis) 59. Norges bergverksdrift 90. (Mines et mines)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 90. SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 9. (Statistique des hospices d'aliéns pour l' année 9) Efter de fra asylene indkomne aarsberetninger utgit av MEDICINALDIREKTOREN..K+* KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 93.

4 For aarene se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr. 05. For aarene 904, 905, 906, 907, 908, 909 og 90 se Norges Officielle Statistik, række V,, 8, 50, 78, 0, 40 og 58. STIIVN'SKE BOGTRYKKERI.

5 9. TIT ndholdsfortegnelse. Indledning, oversigt over sykepladsene m. v. paa de norske sindssykeasyler Oversigt over antallet av de paa sindssykeasylene behandlede, middelbelæg og antal forpleiningsdage (tab. I) Forholdet mellem offentlige og private i sindssykeasylene behandlede (tab. II) Interkurrente sygdomme paa asylene (tab. III) Side Tilsammen behandlet (tab. IV) 0 Tilbakeliggende fra 90 (tab. V).. 0 Indkommet (tab. VI) 3 Utskrevet helbredet (tab. VII) Utskrevet i bedret tilstand VIII) 45 Utskrevet uhelbredet (tab. IX) 445 Døde (tab. X) 67 Tilbakeliggende ved utgangen av 9 (tab. XI) 67 Sygdomsform og behandlingens utfald for samtlige asyler (tab. XII) Forholdet av tilbakeliggende, in d. komne, utgaaede og døde til samtlige paa sindssykeasylene behandlede (tab. XIII) 89 De for forste gang i et norsk asyl indkomnes alder ved indlceggelsen (tab. XIV) Alder, i hvilken de første symptomer ytret sig hos de for første gang i et norsk asyl indkomne (tab. XV) Sygdommens varighet hos de for første gang i et norsk asyl indlagte (tab. XVI) Dødsaarsakene hos de paa sindssykeasylene (lode (tab XVII) 35 De indkomnes hjemstavn (tab. XVIIIa) 67 De for forste gang i et norsk asyl indkomnes hjemstavn (tab. XVIII h). '8 Table des matiéres. Page Introduction. Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvége en 9 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indignant pour chaque hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien (tab. I) 67 Tableau (In mouvement des hospices d'aliénés, indignant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (tab. II) 67 Cas des maladies intercurrentes dams les hospices d'aliénés (tab. III) 89 Nombre des aliénés traités dans les hospices (tab IV) 0 Nombre des aliénés en traitement dans les hospices an ler janvier 9 (tab. V) 0 Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (tab VI) 3 Nombre des sorties en état de guérison (tab. VII) 3 Nombre des sorties en état d'amélioration (tab VIII) 45 Nombre des sorties en état de non guérison (tab IX) 45 Nombre des décés dans les hospices d'aliénés (tab X) 67 Nombre des aliénés restés en traitement au 3 décembre 9 (tab. XI) 67 Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (tab. XII) 89 Rapport du nombre des sorties et des décés comparé au total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés (tab XIII) 89 Répartition par age lors de l'admission des aliénés reps pour la première fois dans un hospice norvégien (tab. XIV) 0 Lage, dans lequel se montrérent les premiérs sympt6mes chez les aliénés reçus pour la première fois dans an hospice norvégien (tab. XV).. Durée de la maladie lors de l'admission des aliénés reos pour la première fois dans an hospice norvégien (tab XVI) Causes des décés indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (tab XVII) 35 Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (tab. XVIII a). '67 Domicile des aliénés revs pour la premiere fois dans an hospice norvégien (tab. XVIII b) 8

6 versigt over egteskapsforholdene hos de for forste gang i et norsk asyl indkomne (tab. XIX) Si r Liste over de opgivne aarsaker til sindssygdom hos de for forste gang i et norsk asyl indkomne (tab. XX) 3033 Oversigt over de for forste gang i et norsk sindssykeasyl indkomnes stand og stilling (tab. XXI) 3435 Middeltal av daglig arbeidende syke i asylene (tab. XXII) 3435 Oversigt over anvendelse av isolation og mekaniske tvangsmidler (tab. XXIII) 3637 Utdrag av regnskapene (tab. XXIV) g ii;tat civil ties ;,tenes rqus pour la première fois dans nu hospice nor 9 v6gien (tab XIX) 9 Cause présumée de la maladie pour les ali6nés re(i.us pour la première fois dans un hospice. norv6gien (tab. XX) 3033 Profession et condition sociale des aliénés reos pour la première fois dans un hospice norvégien (tab. XXI) 3435 Nombre moyen par jour des alién6s occupés au travail dans les diverses hospices XXII) (tab Relevé de l'application de reclusion (tab XXIII) 3637 Tableau des recettes et des dépenses (tab. XXIV) 3840 Av dr. med. R. Vogt's beretning for Gaustad asyl Av dr. med. H. Holms beretning for Kristiania sindssykeasyl i Asker (Dikemark) Av dr. L. Aalls beretning for Oslo hospitals asyl Av dr. Dedichens beretning for hans asyl Av dr. T. Dallies beretning for Akershus amts sindssykeasyl paa, Blakstad Av dr. Wefring;s beretning for Hedemarkens amts sindssykeasyl paa Sanderud Av dr. Henrich's beretning for Bratsberg amts sindssykeasyl paa Faret i Solum Av dr. H. Platous beretning for Eg sindssykeasyl Av dr. H. Arnesens beretning for Sondre Bergenhus amts sindssykeasyl paa Valen Av dr. L. Langbergs beretning for Neevengaardens asyl i Bergen.. Av dr. med. Loofts beretning for Rosenbergs sindssykeasyl Av dr. E. Martens's beretning for Mellendals sindssykeasyl Av dr. med. Evensens beretning for Trondhjems hospitalsstiftelses sindssykeasyl Av dr. J. A. Selmers beretninc, for Rotvold sindssykeasyl Av dr. Sollieds beretning for Renvik sindssykeasyl Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad 4 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Dikemark 4 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés d'oslo 44 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de dr._dedichen 45 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du département d'akershus (Blakstad) 47 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du département de Hedemarken (Sanderud). 48 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du departement de Bratsberg 49 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés d'eg 50 Extrait du rapport sur Pétablissement d'aliénés du département de Sondre Bergenhus (Valen) 5 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Neevengaarden 70 Extrait du rapport sot l'établissement d'aliénés de Rosenberg 70 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Mollendal 7 Extrait du rapport sur l'établissement 7 d'aliénés de Trondhjem 7 Extrait du rapport sur l'établissement 73 d'aliénés de Rotvold 73 Extrait du rapport sur l'établissement 74 d'aliénés de Ronvik 74

7 Oversigt over sindssykeasylenes virksomhet 9. Tallet paa sindssykeasyler var 7 med ialt 98 sykeplasser. I 90 var tallet 858. Asylene var: Gaustad, statsasyl ved Kristiania, med 330 plasser, halvdelen for hvert kjøn. Dikemark, Kristiania kommunale asyl i Asker med 434 plasser, 83 for mænd og 5 for kvinder (ifølge kongelig resolution av iste december 9). Oslo hospitals asyl i Kristiania med 40 plasser, kun for kvinder. Dr. Dedichens asyl, privat, ved Kristiania, med 58 plasser, halvdelen for hvert kjøn. Blakstad, Akershus amtskommunes asyl i Asker, med 47 plasser, 80 for mænd og 67 for kvinder. Sanderud, Hedemarkens amtskommunes asyl i Stange, med 33 plasser, 7 for mænd og 6 for kvinder. Bratsberg amtskommunes asyl i Solum, med 5 plasser, 68 for mend og 47 for kvinder. Kristiansands kommunale asyl med plasser. Eg, statsasyl irkristiansand, med 60 plasser, halvdelen for hvert kjøn. Valen, Sondre Bergenhus amtskommunes asyl i Fjelberg, med 8 plasser, 0 for mænd og, 80 for kvinder. Neevengaarden, kommunalt asyl i Bergen, med 3 plasser, 6 for mænd og 96 for kvinder. Rosenbergs asyl, privat, i Bergen, med 75 plasser, kun for mænd. Mollendals asyl, privat, ved Bergen, med 80 plasser, 45 for mænd og 35 for kvinder. Trondhjems hospitalstiftelses asyl, kommunalt, med 8 plasser. Rotvold, statsasyl ved Trondhjem, med 75 plasser, 45 for mænd (hvorav 5 i lami;jrukskolonien) og 30 for kvinder. Reinvik, statsasyl ved Bodo, med 30 plasser, halvdelen for hvert kjøn. Kriminalasylet i Trondbjem kan motta ca 35 patienter, kun mænd.

8 Tabel I gir en oversigt over asylenes virksomhet, behandlingens utfald, forpleiningsdagenes tal m. in. I 9 indlagdes 038 ) mot 38 i 90 og 086 i 909. Forholdet av indlæggelser til tallet paa sykeplasser for samtlige asyler ( 98) utgjorde 35,6 pct. og var for hvert asyl folgende: Dedichens 86, pct. Valen 77,3 «Eg 53,5 «Kristiansand 5,4 «Ronvik 48,7 «Oslo 45,0 «Rotvold 40,4 «Bratsberg 34,8 «Gaustad 34,5 «Neevengaarden 3,3 pct. Sanderud 7, «Dikemark 4,0 Trondhjem 8,3 Mollendals 5,0 Kriminalasylet 4,3 Rosenbergs 0,3 Blakstad 6, Procentforholdet av wend og kvinder sees av folgende sammenstilling: Mænd. Kvinder. Tilbakeliggende fra 90 53,7 pct. 46,3 pct. Indkommet i 9 50,7 «49,3 «Tilsammen behandlet 5,9 <, 47, ( Ttgaat og clod 5,6 «47,4 «Tilbakeliggende ved utgangen av 9 53,0 «47,0 «Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede og (lode til samtlige behandlede ved de enkelte asyler sees av tabel XIII. Av de «utgaaede og døde» utskreves, pct. helbredet, 6,6 pct. bedret, 7,9 pct. uhelbredet,,4 pct. efter avgit erklæring og,0 pet. døde. Forpleiningsdagenes tal utgjorde eller gjennemsnitlig for hver av samtlige behandlede 75,3 dage (i 90 6,9, i ,3 dage). Middeltallet av daglig behandlede syke var 898,6 (i ,3, i ,5). Tallet paa de for fattigvæseners og privates regning behandlede syke sees av tabel II. For det offentliges regning forpleiedes 84,9 pct., for privates 5, pct. Sundhetstilstanden liar gjenneingaaende været meget god ; de meldte interkurrente sygdomme vil sees av tabel III. Dødsaarsakene og de dødes alder sees av tabel XVII. Den hyppigste dødsaarsak var tuberkulose, som foraarsaket 30,8 pct. av samtlige dødsfald. Der ) Se anmerkningen paa tabellen.

9 9. efter er opfort forskjellige ikke tuberkulose sygdomme i respirationsorganene med 4,9 pct. Sygdomme i hjerne og rygmarv 4,4 pct. samt sygdomme i cirkulationsorganene 0,3 pct. Tabel XIV ) viser alderen hos de for første gang i et norsk asyl indkomne. 5,6 pct. var mider 0 aar. 7,3 pet. var mellem 6070 nar. 5,9 << g mellem 030 g,6 «<< 7080 <<, << g3040 «0,6 << << 8090 <<,0 ««4050 g,7 g «ukjendt. 3, << << 5060 g Tabel XV I) viser alderen, i hvilken de forste symptomer ytret sig. Saavel i denne som i den foregaaende tabel er sygdommens art opgit.,5 pct. var under 5 nar. 8,8 pct. var mellem 4045 nar. 6, 8, g << mellem 50 ««<< 4550 g,7 g g.05 «8,6 g g 5060 «,3 (< << 530 g 5,5 << g 6070 g 9,9 << a 3035 <<, << << over 70 g 7,6 <, << 3540 g 5,7 «<< ukjendt. Sygdommens varighet (tabel XVI') var for : 4, pct. under / aar. 5,0 g g /_ g 8,0 << «<< 6,0 << «aar og derover. 9,9 g ukjendt. De indkomnes hjemstavn (tabel XVIII a) er opgit for 03. Av disse var 65, pct. fra landdistriktene, 33,6 pct. fra byene ;, pct. var hjemmehørende utlandet. Av de for forste gang i norsk asyl indkomne (tabel XVIII b) var 64,6 pct. fra landdistriktene, 33,3 pct. fra byene,,5 pct. fra utlandet og 0,6 pct. ukjendt. Med hensyn til egteskapsforhold (tabel XIX") var 55,0 pct. ugifte, 37, pct. gifte, 6,7 pct. i enkestand og,0 pct. fraskilte. 0, pct. var ukjendt. En sammenstilling av de opgivne aarsaker til sindssygdom (er gjort i tabel XX"). Av 70 er ingen aarsak opgit for 66 eller 36,9 pct. Blandt de andre 454 anføres arvelig anlæg overhovedet hos 6 eller 49,8 pct., sindsindtryk hos 48 eller 0,6 pct., drik hos 47 eller 0,4 pct. og syfilis hos 7 eller 5,9 pct. i) Tabellene XIV, XV, XVI, XVIII b, XIX, XX og XXI omfatter kun de for forste gang i et norsk asyl indlagte.

10 4 9. Stand og stilling (tabel XXI ) er opgit for 73. Herav tilhørte 8,3 pct. bonde, husmands og inderststanden,,0 «arbeiderstanden, 0,7 tjenerstanden, 9,3 sjømandsstanden (fiskere), 9,0 handelsstanden, 8,8 «haandverkerstanden. Arbeidsvirksomheten blandt de sindssyke fremgaar av tabel XXII. Av samtlige patienter arbeidet 3,6 pct. (mænd 35,3 pct., kvinder 30,0 pct.). Ved hvert asyl var forholdet av arbeidende syke til middelbelægget folgende: Kriminalasylet 80, pct. Gaustad Ronvik 58,6 «Valen Trondhjemi 50,7 «Mollendal Eg 50,4 «Bratsberg Kristiansand 50,4 «Oslo Sanderud 49,5 «Blakstad Rosenberg 46, e Dikemark Neevengaarden 44,7 «Dedichens Rotvold 43,6, 43,0 pct. 38,7 38, 37,5 34,6 34,6 9,o,0 Bruk av isolation og mekaniske tvangsmidler sees av tabel XXIII. Et utdrag av regnskapene fra en del asyler meddeles i tabel XXIV. For de 4 statsasyler og kriminalasylet er dette hentet fra «Forklaringer til statsregnskapet, budgetaaret 909». ) Se foregaaende side.

11 Tabeller.

12 Asyler. Tabel I. Oversigt over tallet paa de Tableau du mouvement des hospices d'aliénés indignant pour chaque Tilbakeliggende ved utgangen av 90. Tils. Derav md. kv. Indkommet i 9. Tils. Derav md. kv. Tilsammen behandlet i 9. helbredet. bedret. Tils. Derav md. kv. Tils. Derav md. kv. Tils. Derav md. Ut kv. Gaustad Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Sandernd Bratsberg Kristiansand Eg Valen Neevengaarden Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold Renvik Kriminalasylet Tilsammen A n m. Fra Dedichens asyl overflyttedes til Sanderud, til Gaustad og til Bratsberg overført til Sanderud. I Rønvik blev 3 indlagt ganger og i Valen 3 ganger. Tabel It. Forholdet mellem offentlig og Tableau du mouvement des hospices d'aliénés indignant le nombre Tilbakeliggende fra 909. Indkommet i 90. Tils. behand Asyler. Fattige. Derav Tils. md. kv. Private. Derav Tils. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv. Private. Derav Tils. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv. Gaustad Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Sanderud Bratsberg Kristiansand Eg Valen Neevengaarden Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold Rønvik Kriminalasylet ' ' Tilsammen I aarets løp overførtes 6 mend og kvinder fra offentlig til privat forpleining (Sanderud,

13 paa sindssykeasylene behandlede. hospice le mombre des malades et le total des journées d'entretien gaat uhelbredet. Tils. Derav efter avgit erklæring. Døde. Tilsammen utgaat og død. Derav Derav Derav Tils. Tils. Tils Tils. md. kv. md. kv. md. kv. md. kv. Tilbakeliggende ved utgangen av 90. Derav md. kv. Middelbelæg. Antal forpleiningsdage asyl ; i 8 ogsaa ' , , Si , , , , , , , , , , , , , , , , , , flerhet av de andre utskrevne blev overført til anden anstalt. Fra Rotvold blev privat behandlede i sindssykeasylene. des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées. let i 90. Utgaat. Døde. rivate Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige Tilbakeliggende ved utgangen av 90. Derav Derav Derav Derav Derav Derav Tils. Tils. Tils. Tils. Tils. Tils. md. kv. md. kv. md. kv. md. kv. Ind. kv. md. kv. Í , 04 6 ' , , , , Private Derav Neevengaarden og Rønvik), samt 3 kvinder fra privat til offentlig (Oslo og Neevengaarden). 3 7 md kv

14 8 9. Tabel Ill. Interkurrente sygdomme Cas des maladies intercurrentes, Sygdom. lalt behandlede tilfmlde. Derav Tils. md. kv. liaastad. Md. Kv llikemark. Dedi (glens. Md. Kv. Kv. Abort _ Angina Appendicit 5 3 Asystoli Bronkit; bronkopneumoni Bursit. Cancer ventr.; c. hepat. Cerumen Carbunkel; furunkel Colica traumatica Combustio Contusio 4 3 Cystit 5 3 Diarré, enterit, gastroenterit Distorsio pedis Endokardit _ Erysipelas 5 6 Erythema nodos 5 4 Febris catarrhalis (katarr) 53 4 Fractura 7 5 ) Gangræna pedis Hernia Hudsygdomme (eksem ; herp. tons. li 0 _ Luxatio Meningitis Morbilli Nefrit (akut) Otit (o. cum mast. supp.) Osteomyelitis femoris Parafimose _ Paralysis cordis Parotit Parulis Periostit i Pleurit Preumonia crouposa 7 i 6 Prolapsus recti 3 3 Pyogene infectioner (absces, fiegmone lymphangit etc.) Rheumatisme; rh. acut. 3 3 Tuberkulose Typhus abdominalis 4 4. Ulcus; u. syphilitic 6 4 Ulcus ventriculi Ungvis incarceratus Varicellæ Vulnera Øiensygdomme (conj., hordeolum ) 6 4 Tilsammen I ) Fraktur av begge oss. calcanei. ) Fr. mall. ext. 3) Fr. colli femoris. 4) Fr. humeri.

15 9. 9 paa asylene i 9. dans les hospices d'alién6s. Sandernd. Bratsberg. Eg. Valen. Kristiansand. Neevengaa Men. Trondlijem. Roold. tv Ronvik. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. I 5 5, ) 3) 4) 5) 9 9 6) ) I ) Fr. radii. 6) L. humeri. 7) L. phalangis II digiti IV manus.

16 I lu 9. Tabel Iv. Tilsammen Nombre des aliénés Sygdom. Samtlige asyler. (atstad. Dike mark. Oslo. Dedi Blak S il Brats (+ens. stad. k iallitd.e ber. Derav.Md. Tils. Kv. Md. Kv. Kv. M. K. M K. M. K. M. K. md. kv. Melancholia '' Mania Amentia Dementia:.., ) i" Paranoia Insania periodica ) epileptica ' 3 hysterica hypochondrica degenerativa ) 4 ' F.' neurasthenica 7 7 Alcoholism's Paralysis generalis Vitia organica cerebri 7 5 Idiotia (imbecillitas) Til observation ) Tilsammen E ) Overført til diagnosen idioti. ) D. sec. md.; d. sen. md., kv. ; d. præcox 7 md., katatoni. ) D. sen. md, kv.; de øvrige mænd og kvinder d. præcox. Tabel V. Tilbakeliggende Nombre des aliénés en traitement Sygdom. Samtlige asyler. Gattstad. Dike Oslo: Dedi Blak Sandemark. (+ens. stad. rud. berg. Derav Tils. Md. Kv. Md.; Kv. Kv. M. K. M. K. M. K. M. K. Md.. Kv. Melancholia Mania A.mentia Dementia '9 Paranoia Insania periodica epilepti ca ' hysterica hypochondrica degenei ativa neurasthenica 5 5 A lcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri 4 4 Idiotia (imbecillitas) Til observation 7 5 Tilsammen ') Overfort til paranoia efter avgit erklæring,

17 9,. behandlet. traités dans les hospices. Eg. Vale' Valen.. Neeven Kristiansand. Rosenberg. Wiendal. Trpndbjem. Rotvold. llonvik. Kriminal asyle t. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md SO ) ; kv.; d. paranoid. md., kv. 3) Deriblandt manisk depression 6 md., 9 kv. 4) Deriblandt ved utgangen av 90. dans les hospices au ler janvier 9. Eg. Valen. Kristiansand. Neevengaarden. Rosenberg. Mollendal. Tryndhim. Rotvold. * Ronvik. kriminalasylet. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv., Md r ') T

18 9. Tabel VI. Ind Nombre des entrées dans Sygdom. Samtlige as yler. Gaustad. Dike " i Dedi Blak nde B rats mark. "'I". chem. stad. Saud r. berg. Derav Tils. Md. Kv. Md. Kv. Ky. M. K. M. K. M. K. M. K. m d. kv. Melancholia E Mania Amentia ' Dementia 400 ' i) :_ Paranoia 33 3 Insania periodica ) 3 0 ] 4 S epileptica 0 8 hysterica hypoehondrica degenerativa 30 ' ) l neurasthenica Alcoholismus 7 5 Paralysis generalis Vitia organica cerebri 3 Idiotia (imbecillitas) Til observation Tilsammen l'i i) D. sen. md., kv.; d. præcox md., 5 kv.; d. paranoid, kv. ) Manisk depression Tabel VII. Ut Nombre des sorties Sygdom. Samtlige asylet. asyler. Ganstad. Dikemark. Oslo. Dediehens. rud. Bratsberg. Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Md. Md. Kv. Melancholia Mania Amentia 4 5 Dementia 5 3 Insania periodica 8 4 hysterica hypochondrica degenerativa 4 4 Alcoholismus 9 i Tilsammen ) Derav under diagnosen manisk depression. ) Overført fra paranoia. D. præcox,

19 9. kommet. les hospices d'aliénés. E0.' ''' IT.ilen ( Kristiansand. Neevengaarden. Rosenberg. Monettdal. Trondwen,. Rotvold. Rønvik. Kriminal asvlet. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv., Md. ; Kv. Md. I Md.Kv. Md. Kv. Md.' K v. Md.' Kv. Md ) , ) 6 a 5.i 76; Ïõ md., 9 kv. 3) Katatoni. 4 Overført til imbecillitas. 5) D. senil. ; d. præcox 5 md., kv. skrevet helbredet. en état de guérison. Eg. Valet]. Kristiansand. Neevengaarden. Moll endal. Trott db j on. Rotvold. Rønvik. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md.. Kv. 8 ` 7 0. ) ) 5 _

20 Sygdom. I Samtlige asyler. Gaustad. Tabel VIII. lit Nombre des sorties en. Dikemark. Oslo. Dediehens. Blakstad. Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia In sania periodica epileptica... hysterica. degenerativa neurasthenica Alcoholismus Paralysis generalis.. Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas).. Tilsammen ) ) Under diagnosen manisk depression 5 md., kv. ) D. præcox., Tabel IX, Utskrevet Nombre des sorties en Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Dikemark. Oslo. Dediehens. Sanderud. Derav Tils. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. md. kv. Melancholia Mania 8 6 Am entia Dementia i _, Paranoia 4 Insania periodica ) 4 3 hysterica hypochondrica 3 3 degenerativa. 5 3 ) neurasthenica Alcoholismus 5 5 _ Paralysis generalis.. 7 5, Idiotia (imbecillitas) Tilsammen ) Under diagnosen manisk depression 4 md., kv. ) Katatonia.

21 , 9. 5 skrevet bedret. état d'am.élioration. Eg. Valett. i M. K. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md.(v. Sandernd. Bratsberg. Kristiansand. Nvengaarden. Rosettberg. Mollettdal. Troll& lii em s It ot void. 44V i k. Md. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. I ) š Th uhelbredet. état de non guérison. Eg. Valen. ni ). 'vo id Ronvik. ' Bratsberg. Kristiansand. Neevengaarden. Rosettberg. Mollendal. Kriminalasylet. Md. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. _ _ 3.. _ 3 3 _. _.. _,

22 6 9. Sygdom. I Samtlige asyler. Gaustad. Derav Tils. Md. Kv. md. kv. Tabel X. Nombre des déc6s Dikemark. Oslo. Dedieheus. Blakstad. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Melancholia Mania Amentia 7 6 Dementia Paranoia 6 4 Insania periodica _.) _ epileptica. 3 hysterica 3 3 degenerativa 3 neurasthenica Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas) Tilsammen ) Manisk depression. ) D. senil.; d. præcox 3 md., kv. Tabel xi. Tilbakeliggende Nombre des aliénés restés en Sygdom. Samtlige asyler, Gaustad. Oslo. Blakstad. Dikemark. Dohchens. Sandeiönd. Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Melancholia Mania An enti a Dementia ) : Paranoia ii 3 Insania periodica ) it epileptica hysterica li I hypochondrica degenerativa.. : ) neurasthenica. 4 4 Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri 4 Idiotia (imbecillitas) E Til observation 4 3 Tilsammen ( ) D. sec. md., 3 kv.; d. sen. k. ; d. præcox 3 md., 5 kv. ) Derav under diagnosen d. præcox 34 md., 7 kv.

23 9 7 Deide. dans les hospices d'aliénés. " Eg. Valet'. Sandernd. Bratsberg. Neevengaarden. Rosettberg. Wiendal. Trond Weill. Rotvold. Ro n v ik. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv , _ i ved utgangen av 9. traitement au 3. décembre 9. Eg. Valen. Bratsberg. Kristiansand. Neevengaarden. Rosettberg. Monettdal. Trond Went. Rotvold. Ronvik. Kritninalasylet. M. K. Md. Kv. Md. Kv. M. K. Md. Kv. Md. Md.Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md ; i ) manisk depression 4 md., 7 kv. 3) Under diagnosen katatoni, 4) D. sen. md., k

24 8 9 Tabel mt. Sygdomsform og behandlingens Répartition par formes de la Sygdom. Tilbake IndTilliggende kommet sammen fra 90. i 9. behandlet. helbre det. bedret. Ut. Melancholia Mania Am entia Dementia Paranoia Insania periodica epileptica hysterica hypochondrica degenerativa neurasthenica A lcoholismus Paralysis generalis Villa organica cerebri Idiotia (imbecillitas) Til observation Í Tilsammen I Tabel XIII. Procentforholdet av tilbakeliggende, indkomne, ut Rapport du nombre des sorties et (Mc& comparé Samtlige asyler. Gaustad. Dikemark. Oslo. Dedi Blakebeus. stad. Sanderut'. Tilbakeliggende fra 90 Indkommet i 9 Utgaat helbredet bedret uhelbredet pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. 73,0 7,0 5, 6, 6,4 0,3 74,7 5,3 8,9 3,8 6,9 79, 69,0 0,9 3,0 3, I 3,4 3,8,7 3,6 5, efter avgit erklæring.. 0,6 4, Død 5, 4,0 5,5 Tilsammen utgaat og død 3,0 4, 4,9 5,9 Tilbakeliggende ved aarets utgang 77,0 75,8 85, 74, 5,8 47, 3,8 6,4 7,0 0,9 7,5 55,7 44,3 94,0 79,7 6,0 0,3,,3 7,9,8 0,6 3,4 5,6 4,7 8,0 95,3 8,0

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 0 september 96. (Bétail, le 0 septembre

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. -28 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889-3 december 90. Trykt 9: 29. Private

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Rekke IX. Trykt 93. Nr.. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE , ' f.. 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE 1898-1923 NÆRVÆRENDE JUBILÆUMSSI

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 tjoreningens dannelse forberedtes i møte paa villa Framnæs, Næsøen tirsdag lode juli 1917, hvor følgende herrer var tilstede: G. Lien, Høvik, M. Dahl, T.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E ARBEDERNES faglge LANDS ORGANSATON BERETNNG 92 for SEKRETARATET VED OLE O. LAN OG P. AAR0E KRSTANA 922 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER ndholdsfortegnelse. Side Repræsentantskapet............... Sekretariatet...................

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager En samling avisartikler Lademoen kirkes småskrifter 12 ISBN-13: 978-82-92805-02-2 ISBN-10: 82-92805-02-8 Trondheim 2006 1 2 Forord Her er det samlet en rekke

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

II Eivind Berggrav-Jensen Krigcrliv og religiøsitet y v».> Eivind Berggrav-Jensen Krigerliv og religiøsitet Erfaringer og dokumenter fra fronten Kristiania Steen'8ke Bogtrykkeri og Forlag 1915 4> Copyright

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN KONG OSKARS BESØK I 1873 hadde bygden besøk av kong Oskar. Efter en reise opover Finmarken, like til russegrænsen, tok han med sit kongelige følge paa tilbaketuren om

Detaljer

STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE

STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE PRIS KR..00 Nr. 94 STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE AV OLE T. GRØNLIE * ENGLISH SUMMARY o. KRISTIANIA 9 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. Sommeren søkelse at

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer