Norges Officielle Statistik, række V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V."

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfort i Forteguelse over Norges Officielle Statistik juli 8893 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privees par actions.) 30. Skolevæsenets tilstand 908. (Instruction publique.) 3. Skiftevæsenet samt overformynderierue 908 og 909. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 3. De offentlige jernbaner 909/0. (Chemins de fer publics.) 33: Norges telegrafvæsen 909/0. (Tiligraphes et tiliphanes de l'état.) 34. Fattigvæsenet 908 og '909. (Assistance publique.) 35. Norges bergverksdrift 909. (Mines et usines.) 36. Folkemængdens bevægelse 906 og 907. (Mouvement de la population.) 37. Kommunevalgene 90. (Elections en 90 pour les conseils communaux et municipaux.) 38. Fiskerforsikringen 90. (Assurances contre les accidents des marins picheurs.) 39. Fængselsstyrelsens aarbok 907. (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 40. Sindssykeasylenes virksomhet 909. (Hospices d'aliinis.) 4. Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 909. (Service vitérinaire et l'inspection de la viande) 4. Kriminalstatistik 907 og 908. (Justice criminelle.) 43. Industristatistik 908. (Statistique industrielle.) 44. Norges postvæsen i0. (Statistique postale.) 45. Jordbrukstællingen 30 september 907. Oversigt m. v. (Recensement agrico(e du 30 septenzbre 907. Aperçu giniral etc.) 46. Civil retspleie 908 og 909. (Justice dude) 47. Fabriktællingen i kongeriket Norge 909. Ferste hefte: Bedrifter, arbeidere og eiere. (Recensernent industriel 909: Etablissements, ouvriers et propriitaires.) 48. Norges skibsfart 909. (Navigation.) 49. Ulykkesforsikring 908. (Assurances cantre les accidents du travail.) 50. Norges fiskerier 90. (Grandes piches maritimes.) 5.. Norges handel 90. (Commerce.) 5. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 909. (Rapport sur l'itat sanitaire et midical.) 53. Norges sparebanker 90. (Caisses d'ipargne.) Trykt 9: 54. Rekrutering 90. (Recrutement.) 55. Industristatistik 909. (Statistique industrielle.) 56. Private aktiebanker 90. (Banques privies par actions) 57. Handelsfunktionærernes lønningsforhold m. v (Salaires etc. des commis de commerce.) 58. Sindssykeasylenes virksomhet 90. (Hospices d'aliinis) 59. Norges bergverksdrift 90. (Mines et mines)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 90. SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 9. (Statistique des hospices d'aliéns pour l' année 9) Efter de fra asylene indkomne aarsberetninger utgit av MEDICINALDIREKTOREN..K+* KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 93.

4 For aarene se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr. 05. For aarene 904, 905, 906, 907, 908, 909 og 90 se Norges Officielle Statistik, række V,, 8, 50, 78, 0, 40 og 58. STIIVN'SKE BOGTRYKKERI.

5 9. TIT ndholdsfortegnelse. Indledning, oversigt over sykepladsene m. v. paa de norske sindssykeasyler Oversigt over antallet av de paa sindssykeasylene behandlede, middelbelæg og antal forpleiningsdage (tab. I) Forholdet mellem offentlige og private i sindssykeasylene behandlede (tab. II) Interkurrente sygdomme paa asylene (tab. III) Side Tilsammen behandlet (tab. IV) 0 Tilbakeliggende fra 90 (tab. V).. 0 Indkommet (tab. VI) 3 Utskrevet helbredet (tab. VII) Utskrevet i bedret tilstand VIII) 45 Utskrevet uhelbredet (tab. IX) 445 Døde (tab. X) 67 Tilbakeliggende ved utgangen av 9 (tab. XI) 67 Sygdomsform og behandlingens utfald for samtlige asyler (tab. XII) Forholdet av tilbakeliggende, in d. komne, utgaaede og døde til samtlige paa sindssykeasylene behandlede (tab. XIII) 89 De for forste gang i et norsk asyl indkomnes alder ved indlceggelsen (tab. XIV) Alder, i hvilken de første symptomer ytret sig hos de for første gang i et norsk asyl indkomne (tab. XV) Sygdommens varighet hos de for første gang i et norsk asyl indlagte (tab. XVI) Dødsaarsakene hos de paa sindssykeasylene (lode (tab XVII) 35 De indkomnes hjemstavn (tab. XVIIIa) 67 De for forste gang i et norsk asyl indkomnes hjemstavn (tab. XVIII h). '8 Table des matiéres. Page Introduction. Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvége en 9 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indignant pour chaque hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien (tab. I) 67 Tableau (In mouvement des hospices d'aliénés, indignant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (tab. II) 67 Cas des maladies intercurrentes dams les hospices d'aliénés (tab. III) 89 Nombre des aliénés traités dans les hospices (tab IV) 0 Nombre des aliénés en traitement dans les hospices an ler janvier 9 (tab. V) 0 Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (tab VI) 3 Nombre des sorties en état de guérison (tab. VII) 3 Nombre des sorties en état d'amélioration (tab VIII) 45 Nombre des sorties en état de non guérison (tab IX) 45 Nombre des décés dans les hospices d'aliénés (tab X) 67 Nombre des aliénés restés en traitement au 3 décembre 9 (tab. XI) 67 Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (tab. XII) 89 Rapport du nombre des sorties et des décés comparé au total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés (tab XIII) 89 Répartition par age lors de l'admission des aliénés reps pour la première fois dans un hospice norvégien (tab. XIV) 0 Lage, dans lequel se montrérent les premiérs sympt6mes chez les aliénés reçus pour la première fois dans an hospice norvégien (tab. XV).. Durée de la maladie lors de l'admission des aliénés reos pour la première fois dans an hospice norvégien (tab XVI) Causes des décés indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (tab XVII) 35 Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (tab. XVIII a). '67 Domicile des aliénés revs pour la premiere fois dans an hospice norvégien (tab. XVIII b) 8

6 versigt over egteskapsforholdene hos de for forste gang i et norsk asyl indkomne (tab. XIX) Si r Liste over de opgivne aarsaker til sindssygdom hos de for forste gang i et norsk asyl indkomne (tab. XX) 3033 Oversigt over de for forste gang i et norsk sindssykeasyl indkomnes stand og stilling (tab. XXI) 3435 Middeltal av daglig arbeidende syke i asylene (tab. XXII) 3435 Oversigt over anvendelse av isolation og mekaniske tvangsmidler (tab. XXIII) 3637 Utdrag av regnskapene (tab. XXIV) g ii;tat civil ties ;,tenes rqus pour la première fois dans nu hospice nor 9 v6gien (tab XIX) 9 Cause présumée de la maladie pour les ali6nés re(i.us pour la première fois dans un hospice. norv6gien (tab. XX) 3033 Profession et condition sociale des aliénés reos pour la première fois dans un hospice norvégien (tab. XXI) 3435 Nombre moyen par jour des alién6s occupés au travail dans les diverses hospices XXII) (tab Relevé de l'application de reclusion (tab XXIII) 3637 Tableau des recettes et des dépenses (tab. XXIV) 3840 Av dr. med. R. Vogt's beretning for Gaustad asyl Av dr. med. H. Holms beretning for Kristiania sindssykeasyl i Asker (Dikemark) Av dr. L. Aalls beretning for Oslo hospitals asyl Av dr. Dedichens beretning for hans asyl Av dr. T. Dallies beretning for Akershus amts sindssykeasyl paa, Blakstad Av dr. Wefring;s beretning for Hedemarkens amts sindssykeasyl paa Sanderud Av dr. Henrich's beretning for Bratsberg amts sindssykeasyl paa Faret i Solum Av dr. H. Platous beretning for Eg sindssykeasyl Av dr. H. Arnesens beretning for Sondre Bergenhus amts sindssykeasyl paa Valen Av dr. L. Langbergs beretning for Neevengaardens asyl i Bergen.. Av dr. med. Loofts beretning for Rosenbergs sindssykeasyl Av dr. E. Martens's beretning for Mellendals sindssykeasyl Av dr. med. Evensens beretning for Trondhjems hospitalsstiftelses sindssykeasyl Av dr. J. A. Selmers beretninc, for Rotvold sindssykeasyl Av dr. Sollieds beretning for Renvik sindssykeasyl Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad 4 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Dikemark 4 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés d'oslo 44 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de dr._dedichen 45 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du département d'akershus (Blakstad) 47 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du département de Hedemarken (Sanderud). 48 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du departement de Bratsberg 49 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés d'eg 50 Extrait du rapport sur Pétablissement d'aliénés du département de Sondre Bergenhus (Valen) 5 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Neevengaarden 70 Extrait du rapport sot l'établissement d'aliénés de Rosenberg 70 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Mollendal 7 Extrait du rapport sur l'établissement 7 d'aliénés de Trondhjem 7 Extrait du rapport sur l'établissement 73 d'aliénés de Rotvold 73 Extrait du rapport sur l'établissement 74 d'aliénés de Ronvik 74

7 Oversigt over sindssykeasylenes virksomhet 9. Tallet paa sindssykeasyler var 7 med ialt 98 sykeplasser. I 90 var tallet 858. Asylene var: Gaustad, statsasyl ved Kristiania, med 330 plasser, halvdelen for hvert kjøn. Dikemark, Kristiania kommunale asyl i Asker med 434 plasser, 83 for mænd og 5 for kvinder (ifølge kongelig resolution av iste december 9). Oslo hospitals asyl i Kristiania med 40 plasser, kun for kvinder. Dr. Dedichens asyl, privat, ved Kristiania, med 58 plasser, halvdelen for hvert kjøn. Blakstad, Akershus amtskommunes asyl i Asker, med 47 plasser, 80 for mænd og 67 for kvinder. Sanderud, Hedemarkens amtskommunes asyl i Stange, med 33 plasser, 7 for mænd og 6 for kvinder. Bratsberg amtskommunes asyl i Solum, med 5 plasser, 68 for mend og 47 for kvinder. Kristiansands kommunale asyl med plasser. Eg, statsasyl irkristiansand, med 60 plasser, halvdelen for hvert kjøn. Valen, Sondre Bergenhus amtskommunes asyl i Fjelberg, med 8 plasser, 0 for mænd og, 80 for kvinder. Neevengaarden, kommunalt asyl i Bergen, med 3 plasser, 6 for mænd og 96 for kvinder. Rosenbergs asyl, privat, i Bergen, med 75 plasser, kun for mænd. Mollendals asyl, privat, ved Bergen, med 80 plasser, 45 for mænd og 35 for kvinder. Trondhjems hospitalstiftelses asyl, kommunalt, med 8 plasser. Rotvold, statsasyl ved Trondhjem, med 75 plasser, 45 for mænd (hvorav 5 i lami;jrukskolonien) og 30 for kvinder. Reinvik, statsasyl ved Bodo, med 30 plasser, halvdelen for hvert kjøn. Kriminalasylet i Trondbjem kan motta ca 35 patienter, kun mænd.

8 Tabel I gir en oversigt over asylenes virksomhet, behandlingens utfald, forpleiningsdagenes tal m. in. I 9 indlagdes 038 ) mot 38 i 90 og 086 i 909. Forholdet av indlæggelser til tallet paa sykeplasser for samtlige asyler ( 98) utgjorde 35,6 pct. og var for hvert asyl folgende: Dedichens 86, pct. Valen 77,3 «Eg 53,5 «Kristiansand 5,4 «Ronvik 48,7 «Oslo 45,0 «Rotvold 40,4 «Bratsberg 34,8 «Gaustad 34,5 «Neevengaarden 3,3 pct. Sanderud 7, «Dikemark 4,0 Trondhjem 8,3 Mollendals 5,0 Kriminalasylet 4,3 Rosenbergs 0,3 Blakstad 6, Procentforholdet av wend og kvinder sees av folgende sammenstilling: Mænd. Kvinder. Tilbakeliggende fra 90 53,7 pct. 46,3 pct. Indkommet i 9 50,7 «49,3 «Tilsammen behandlet 5,9 <, 47, ( Ttgaat og clod 5,6 «47,4 «Tilbakeliggende ved utgangen av 9 53,0 «47,0 «Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede og (lode til samtlige behandlede ved de enkelte asyler sees av tabel XIII. Av de «utgaaede og døde» utskreves, pct. helbredet, 6,6 pct. bedret, 7,9 pct. uhelbredet,,4 pct. efter avgit erklæring og,0 pet. døde. Forpleiningsdagenes tal utgjorde eller gjennemsnitlig for hver av samtlige behandlede 75,3 dage (i 90 6,9, i ,3 dage). Middeltallet av daglig behandlede syke var 898,6 (i ,3, i ,5). Tallet paa de for fattigvæseners og privates regning behandlede syke sees av tabel II. For det offentliges regning forpleiedes 84,9 pct., for privates 5, pct. Sundhetstilstanden liar gjenneingaaende været meget god ; de meldte interkurrente sygdomme vil sees av tabel III. Dødsaarsakene og de dødes alder sees av tabel XVII. Den hyppigste dødsaarsak var tuberkulose, som foraarsaket 30,8 pct. av samtlige dødsfald. Der ) Se anmerkningen paa tabellen.

9 9. efter er opfort forskjellige ikke tuberkulose sygdomme i respirationsorganene med 4,9 pct. Sygdomme i hjerne og rygmarv 4,4 pct. samt sygdomme i cirkulationsorganene 0,3 pct. Tabel XIV ) viser alderen hos de for første gang i et norsk asyl indkomne. 5,6 pct. var mider 0 aar. 7,3 pet. var mellem 6070 nar. 5,9 << g mellem 030 g,6 «<< 7080 <<, << g3040 «0,6 << << 8090 <<,0 ««4050 g,7 g «ukjendt. 3, << << 5060 g Tabel XV I) viser alderen, i hvilken de forste symptomer ytret sig. Saavel i denne som i den foregaaende tabel er sygdommens art opgit.,5 pct. var under 5 nar. 8,8 pct. var mellem 4045 nar. 6, 8, g << mellem 50 ««<< 4550 g,7 g g.05 «8,6 g g 5060 «,3 (< << 530 g 5,5 << g 6070 g 9,9 << a 3035 <<, << << over 70 g 7,6 <, << 3540 g 5,7 «<< ukjendt. Sygdommens varighet (tabel XVI') var for : 4, pct. under / aar. 5,0 g g /_ g 8,0 << «<< 6,0 << «aar og derover. 9,9 g ukjendt. De indkomnes hjemstavn (tabel XVIII a) er opgit for 03. Av disse var 65, pct. fra landdistriktene, 33,6 pct. fra byene ;, pct. var hjemmehørende utlandet. Av de for forste gang i norsk asyl indkomne (tabel XVIII b) var 64,6 pct. fra landdistriktene, 33,3 pct. fra byene,,5 pct. fra utlandet og 0,6 pct. ukjendt. Med hensyn til egteskapsforhold (tabel XIX") var 55,0 pct. ugifte, 37, pct. gifte, 6,7 pct. i enkestand og,0 pct. fraskilte. 0, pct. var ukjendt. En sammenstilling av de opgivne aarsaker til sindssygdom (er gjort i tabel XX"). Av 70 er ingen aarsak opgit for 66 eller 36,9 pct. Blandt de andre 454 anføres arvelig anlæg overhovedet hos 6 eller 49,8 pct., sindsindtryk hos 48 eller 0,6 pct., drik hos 47 eller 0,4 pct. og syfilis hos 7 eller 5,9 pct. i) Tabellene XIV, XV, XVI, XVIII b, XIX, XX og XXI omfatter kun de for forste gang i et norsk asyl indlagte.

10 4 9. Stand og stilling (tabel XXI ) er opgit for 73. Herav tilhørte 8,3 pct. bonde, husmands og inderststanden,,0 «arbeiderstanden, 0,7 tjenerstanden, 9,3 sjømandsstanden (fiskere), 9,0 handelsstanden, 8,8 «haandverkerstanden. Arbeidsvirksomheten blandt de sindssyke fremgaar av tabel XXII. Av samtlige patienter arbeidet 3,6 pct. (mænd 35,3 pct., kvinder 30,0 pct.). Ved hvert asyl var forholdet av arbeidende syke til middelbelægget folgende: Kriminalasylet 80, pct. Gaustad Ronvik 58,6 «Valen Trondhjemi 50,7 «Mollendal Eg 50,4 «Bratsberg Kristiansand 50,4 «Oslo Sanderud 49,5 «Blakstad Rosenberg 46, e Dikemark Neevengaarden 44,7 «Dedichens Rotvold 43,6, 43,0 pct. 38,7 38, 37,5 34,6 34,6 9,o,0 Bruk av isolation og mekaniske tvangsmidler sees av tabel XXIII. Et utdrag av regnskapene fra en del asyler meddeles i tabel XXIV. For de 4 statsasyler og kriminalasylet er dette hentet fra «Forklaringer til statsregnskapet, budgetaaret 909». ) Se foregaaende side.

11 Tabeller.

12 Asyler. Tabel I. Oversigt over tallet paa de Tableau du mouvement des hospices d'aliénés indignant pour chaque Tilbakeliggende ved utgangen av 90. Tils. Derav md. kv. Indkommet i 9. Tils. Derav md. kv. Tilsammen behandlet i 9. helbredet. bedret. Tils. Derav md. kv. Tils. Derav md. kv. Tils. Derav md. Ut kv. Gaustad Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Sandernd Bratsberg Kristiansand Eg Valen Neevengaarden Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold Renvik Kriminalasylet Tilsammen A n m. Fra Dedichens asyl overflyttedes til Sanderud, til Gaustad og til Bratsberg overført til Sanderud. I Rønvik blev 3 indlagt ganger og i Valen 3 ganger. Tabel It. Forholdet mellem offentlig og Tableau du mouvement des hospices d'aliénés indignant le nombre Tilbakeliggende fra 909. Indkommet i 90. Tils. behand Asyler. Fattige. Derav Tils. md. kv. Private. Derav Tils. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv. Private. Derav Tils. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv. Gaustad Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Sanderud Bratsberg Kristiansand Eg Valen Neevengaarden Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold Rønvik Kriminalasylet ' ' Tilsammen I aarets løp overførtes 6 mend og kvinder fra offentlig til privat forpleining (Sanderud,

13 paa sindssykeasylene behandlede. hospice le mombre des malades et le total des journées d'entretien gaat uhelbredet. Tils. Derav efter avgit erklæring. Døde. Tilsammen utgaat og død. Derav Derav Derav Tils. Tils. Tils Tils. md. kv. md. kv. md. kv. md. kv. Tilbakeliggende ved utgangen av 90. Derav md. kv. Middelbelæg. Antal forpleiningsdage asyl ; i 8 ogsaa ' , , Si , , , , , , , , , , , , , , , , , , flerhet av de andre utskrevne blev overført til anden anstalt. Fra Rotvold blev privat behandlede i sindssykeasylene. des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées. let i 90. Utgaat. Døde. rivate Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige Tilbakeliggende ved utgangen av 90. Derav Derav Derav Derav Derav Derav Tils. Tils. Tils. Tils. Tils. Tils. md. kv. md. kv. md. kv. md. kv. Ind. kv. md. kv. Í , 04 6 ' , , , , Private Derav Neevengaarden og Rønvik), samt 3 kvinder fra privat til offentlig (Oslo og Neevengaarden). 3 7 md kv

14 8 9. Tabel Ill. Interkurrente sygdomme Cas des maladies intercurrentes, Sygdom. lalt behandlede tilfmlde. Derav Tils. md. kv. liaastad. Md. Kv llikemark. Dedi (glens. Md. Kv. Kv. Abort _ Angina Appendicit 5 3 Asystoli Bronkit; bronkopneumoni Bursit. Cancer ventr.; c. hepat. Cerumen Carbunkel; furunkel Colica traumatica Combustio Contusio 4 3 Cystit 5 3 Diarré, enterit, gastroenterit Distorsio pedis Endokardit _ Erysipelas 5 6 Erythema nodos 5 4 Febris catarrhalis (katarr) 53 4 Fractura 7 5 ) Gangræna pedis Hernia Hudsygdomme (eksem ; herp. tons. li 0 _ Luxatio Meningitis Morbilli Nefrit (akut) Otit (o. cum mast. supp.) Osteomyelitis femoris Parafimose _ Paralysis cordis Parotit Parulis Periostit i Pleurit Preumonia crouposa 7 i 6 Prolapsus recti 3 3 Pyogene infectioner (absces, fiegmone lymphangit etc.) Rheumatisme; rh. acut. 3 3 Tuberkulose Typhus abdominalis 4 4. Ulcus; u. syphilitic 6 4 Ulcus ventriculi Ungvis incarceratus Varicellæ Vulnera Øiensygdomme (conj., hordeolum ) 6 4 Tilsammen I ) Fraktur av begge oss. calcanei. ) Fr. mall. ext. 3) Fr. colli femoris. 4) Fr. humeri.

15 9. 9 paa asylene i 9. dans les hospices d'alién6s. Sandernd. Bratsberg. Eg. Valen. Kristiansand. Neevengaa Men. Trondlijem. Roold. tv Ronvik. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. I 5 5, ) 3) 4) 5) 9 9 6) ) I ) Fr. radii. 6) L. humeri. 7) L. phalangis II digiti IV manus.

16 I lu 9. Tabel Iv. Tilsammen Nombre des aliénés Sygdom. Samtlige asyler. (atstad. Dike mark. Oslo. Dedi Blak S il Brats (+ens. stad. k iallitd.e ber. Derav.Md. Tils. Kv. Md. Kv. Kv. M. K. M K. M. K. M. K. md. kv. Melancholia '' Mania Amentia Dementia:.., ) i" Paranoia Insania periodica ) epileptica ' 3 hysterica hypochondrica degenerativa ) 4 ' F.' neurasthenica 7 7 Alcoholism's Paralysis generalis Vitia organica cerebri 7 5 Idiotia (imbecillitas) Til observation ) Tilsammen E ) Overført til diagnosen idioti. ) D. sec. md.; d. sen. md., kv. ; d. præcox 7 md., katatoni. ) D. sen. md, kv.; de øvrige mænd og kvinder d. præcox. Tabel V. Tilbakeliggende Nombre des aliénés en traitement Sygdom. Samtlige asyler. Gattstad. Dike Oslo: Dedi Blak Sandemark. (+ens. stad. rud. berg. Derav Tils. Md. Kv. Md.; Kv. Kv. M. K. M. K. M. K. M. K. Md.. Kv. Melancholia Mania A.mentia Dementia '9 Paranoia Insania periodica epilepti ca ' hysterica hypochondrica degenei ativa neurasthenica 5 5 A lcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri 4 4 Idiotia (imbecillitas) Til observation 7 5 Tilsammen ') Overfort til paranoia efter avgit erklæring,

17 9,. behandlet. traités dans les hospices. Eg. Vale' Valen.. Neeven Kristiansand. Rosenberg. Wiendal. Trpndbjem. Rotvold. llonvik. Kriminal asyle t. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md SO ) ; kv.; d. paranoid. md., kv. 3) Deriblandt manisk depression 6 md., 9 kv. 4) Deriblandt ved utgangen av 90. dans les hospices au ler janvier 9. Eg. Valen. Kristiansand. Neevengaarden. Rosenberg. Mollendal. Tryndhim. Rotvold. * Ronvik. kriminalasylet. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv., Md r ') T

18 9. Tabel VI. Ind Nombre des entrées dans Sygdom. Samtlige as yler. Gaustad. Dike " i Dedi Blak nde B rats mark. "'I". chem. stad. Saud r. berg. Derav Tils. Md. Kv. Md. Kv. Ky. M. K. M. K. M. K. M. K. m d. kv. Melancholia E Mania Amentia ' Dementia 400 ' i) :_ Paranoia 33 3 Insania periodica ) 3 0 ] 4 S epileptica 0 8 hysterica hypoehondrica degenerativa 30 ' ) l neurasthenica Alcoholismus 7 5 Paralysis generalis Vitia organica cerebri 3 Idiotia (imbecillitas) Til observation Tilsammen l'i i) D. sen. md., kv.; d. præcox md., 5 kv.; d. paranoid, kv. ) Manisk depression Tabel VII. Ut Nombre des sorties Sygdom. Samtlige asylet. asyler. Ganstad. Dikemark. Oslo. Dediehens. rud. Bratsberg. Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Md. Md. Kv. Melancholia Mania Amentia 4 5 Dementia 5 3 Insania periodica 8 4 hysterica hypochondrica degenerativa 4 4 Alcoholismus 9 i Tilsammen ) Derav under diagnosen manisk depression. ) Overført fra paranoia. D. præcox,

19 9. kommet. les hospices d'aliénés. E0.' ''' IT.ilen ( Kristiansand. Neevengaarden. Rosenberg. Monettdal. Trondwen,. Rotvold. Rønvik. Kriminal asvlet. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv., Md. ; Kv. Md. I Md.Kv. Md. Kv. Md.' K v. Md.' Kv. Md ) , ) 6 a 5.i 76; Ïõ md., 9 kv. 3) Katatoni. 4 Overført til imbecillitas. 5) D. senil. ; d. præcox 5 md., kv. skrevet helbredet. en état de guérison. Eg. Valet]. Kristiansand. Neevengaarden. Moll endal. Trott db j on. Rotvold. Rønvik. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md.. Kv. 8 ` 7 0. ) ) 5 _

20 Sygdom. I Samtlige asyler. Gaustad. Tabel VIII. lit Nombre des sorties en. Dikemark. Oslo. Dediehens. Blakstad. Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia In sania periodica epileptica... hysterica. degenerativa neurasthenica Alcoholismus Paralysis generalis.. Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas).. Tilsammen ) ) Under diagnosen manisk depression 5 md., kv. ) D. præcox., Tabel IX, Utskrevet Nombre des sorties en Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Dikemark. Oslo. Dediehens. Sanderud. Derav Tils. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. md. kv. Melancholia Mania 8 6 Am entia Dementia i _, Paranoia 4 Insania periodica ) 4 3 hysterica hypochondrica 3 3 degenerativa. 5 3 ) neurasthenica Alcoholismus 5 5 _ Paralysis generalis.. 7 5, Idiotia (imbecillitas) Tilsammen ) Under diagnosen manisk depression 4 md., kv. ) Katatonia.

21 , 9. 5 skrevet bedret. état d'am.élioration. Eg. Valett. i M. K. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md.(v. Sandernd. Bratsberg. Kristiansand. Nvengaarden. Rosettberg. Mollettdal. Troll& lii em s It ot void. 44V i k. Md. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. I ) š Th uhelbredet. état de non guérison. Eg. Valen. ni ). 'vo id Ronvik. ' Bratsberg. Kristiansand. Neevengaarden. Rosettberg. Mollendal. Kriminalasylet. Md. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. _ _ 3.. _ 3 3 _. _.. _,

22 6 9. Sygdom. I Samtlige asyler. Gaustad. Derav Tils. Md. Kv. md. kv. Tabel X. Nombre des déc6s Dikemark. Oslo. Dedieheus. Blakstad. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Melancholia Mania Amentia 7 6 Dementia Paranoia 6 4 Insania periodica _.) _ epileptica. 3 hysterica 3 3 degenerativa 3 neurasthenica Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas) Tilsammen ) Manisk depression. ) D. senil.; d. præcox 3 md., kv. Tabel xi. Tilbakeliggende Nombre des aliénés restés en Sygdom. Samtlige asyler, Gaustad. Oslo. Blakstad. Dikemark. Dohchens. Sandeiönd. Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Melancholia Mania An enti a Dementia ) : Paranoia ii 3 Insania periodica ) it epileptica hysterica li I hypochondrica degenerativa.. : ) neurasthenica. 4 4 Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri 4 Idiotia (imbecillitas) E Til observation 4 3 Tilsammen ( ) D. sec. md., 3 kv.; d. sen. k. ; d. præcox 3 md., 5 kv. ) Derav under diagnosen d. præcox 34 md., 7 kv.

23 9 7 Deide. dans les hospices d'aliénés. " Eg. Valet'. Sandernd. Bratsberg. Neevengaarden. Rosettberg. Wiendal. Trond Weill. Rotvold. Ro n v ik. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv , _ i ved utgangen av 9. traitement au 3. décembre 9. Eg. Valen. Bratsberg. Kristiansand. Neevengaarden. Rosettberg. Monettdal. Trond Went. Rotvold. Ronvik. Kritninalasylet. M. K. Md. Kv. Md. Kv. M. K. Md. Kv. Md. Md.Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md ; i ) manisk depression 4 md., 7 kv. 3) Under diagnosen katatoni, 4) D. sen. md., k

24 8 9 Tabel mt. Sygdomsform og behandlingens Répartition par formes de la Sygdom. Tilbake IndTilliggende kommet sammen fra 90. i 9. behandlet. helbre det. bedret. Ut. Melancholia Mania Am entia Dementia Paranoia Insania periodica epileptica hysterica hypochondrica degenerativa neurasthenica A lcoholismus Paralysis generalis Villa organica cerebri Idiotia (imbecillitas) Til observation Í Tilsammen I Tabel XIII. Procentforholdet av tilbakeliggende, indkomne, ut Rapport du nombre des sorties et (Mc& comparé Samtlige asyler. Gaustad. Dikemark. Oslo. Dedi Blakebeus. stad. Sanderut'. Tilbakeliggende fra 90 Indkommet i 9 Utgaat helbredet bedret uhelbredet pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. 73,0 7,0 5, 6, 6,4 0,3 74,7 5,3 8,9 3,8 6,9 79, 69,0 0,9 3,0 3, I 3,4 3,8,7 3,6 5, efter avgit erklæring.. 0,6 4, Død 5, 4,0 5,5 Tilsammen utgaat og død 3,0 4, 4,9 5,9 Tilbakeliggende ved aarets utgang 77,0 75,8 85, 74, 5,8 47, 3,8 6,4 7,0 0,9 7,5 55,7 44,3 94,0 79,7 6,0 0,3,,3 7,9,8 0,6 3,4 5,6 4,7 8,0 95,3 8,0

_Norges OffiCielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

_Norges OffiCielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) _Norges OffiCielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Detaljer

SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET

SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 6. SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 1912. ( Statistique des hospices d' aliénés pour l'année 1912) Efter de fra asylene indkomne aarsberetninger utgit av MEDICINALDIREKTØREN,

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, série V.) 4- Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, série V.) Nr. -8 ril findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v.. januar.906- december 90. Trykt 9:

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 95: Nr Markedspriser paa korn og poteter 86-9 (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 86-9) Indtægts-

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1914: Nr 1 Haandverkstsellingen 1910 3dje hefte Arbeidstid (Recensement des métiers en 1910 IH Durée du travail)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Bétail, le 30 septembre

Detaljer

SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII 4 SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 98 (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 98) Efter de fra asylene innkomne årsberetninger utgitt av MEDISINALDIREKTØREN KRISTIANIA,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 7., SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 95. (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 95.) Efter de fra asylene innkomne årsberetninger utarbeidet av OVERLÆGEN FOR SINNSSYKEVESENET.

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Noryége, série VI) Nr. se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. {Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK

FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK NORGES OFFICIELLE STATISTIK VI FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK 90 (Annuaire de l' Administration générale des prisons 90) Utgit av EKSPEDITIONSCHEFEN FOR FÆNGSELSVÆSENET KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

.3.4.! '' il ' lre21. jutzkv _:.:±7_, .,---,-,---- 1.;... -,,,..., -,.54_,,,,,, . -: -.1.---:.-,-, ---,_?-ztz-_,,,6,...2,-

.3.4.! '' il ' lre21. jutzkv _:.:±7_, .,---,-,---- 1.;... -,,,..., -,.54_,,,,,, . -: -.1.---:.-,-, ---,_?-ztz-_,,,6,...2,- - ii 0.' it,...",. r '-- :a-.- c.' OFFISFLLE STATSilKK VII L a ga....! iii ribol *ibeittif, - _, Aiii I IFIf ',- t '. '' il '.'-',. 0.,-; NEAsyknipis - VI - virk olsret, rf _ li, r lit lre. _ (Statistic-Luc

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. --. Norges sparebanker. (Caisses d'épargne.). Kreaturholdet 0 september. (Retail, le 0 septembre.).

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer

CUMMINGTONIT FRA SAUDE,

CUMMINGTONIT FRA SAUDE, CUMMINGTONIT FRA SAUDE, RYFYLKE. AV C. W. CARSTENS. ra Saude zinkgruber, som f rtiden drives av Det norske F Aktieselskab for elektrokemisk Industri, Kristiania, er der av bergingeniør CHR. H. S. HoRNEMAN

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 95: Nr Markedspriser paa korn og poteter 86-9 (Données sur les prix du blé el des pommes de terre 86-9) Indtægts-

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE DR. HANS REUSCH NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES rettet 1858. GEOLOGISKE UNDERSØKELSE blev op Før vi omtaler denne institutions virksomhet, vil vi kaste et blik paa geologiens utvikling i Norge i

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série Trykt 9: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'epargne) - 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Retail, le 30 septembre

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET. Hospitals for Mental Disease 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 OSLO 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET. Hospitals for Mental Disease 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 OSLO 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 SISSYKEHUSEES VIRKSOMHET 96 MED SAMME DRAGSTABELLER 956-96 Hospitals for Mental Disease 96 with Survey Tables 956-96 STATISTISK SETRALBYRÅ CETRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm Rt-1916-559 Side 559 Assessor Bjørn: Murerhaandlanger Johan Andersen blev ved dom, avsagt 16 november 1915 av meddomsret inden Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri, for overtrædelse av løsgjængerlovens

Detaljer

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG.

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. Foredrag i Norsk Geologisk Forening!ste april 1916. AV CARL BUGGE. et geologiske arbeide som jeg sammen med bergingeniør D A. BuGGE i de senere aar har

Detaljer

Psykiatriens historie i Norge. Gunvald Hermundstad Spesialist i klinisk psykologi

Psykiatriens historie i Norge. Gunvald Hermundstad Spesialist i klinisk psykologi Psykiatriens historie i Norge Gunvald Hermundstad Spesialist i klinisk psykologi Middelalder I middelalderen ble sinnslidelser også oppfattet som uttrykk for en demonbesettelse. Ordet galskap kommer således

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 147. 1909. FØRSTE HEFTE. BEDRIFTER, ARBEIDERE OG EIERE.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 147. 1909. FØRSTE HEFTE. BEDRIFTER, ARBEIDERE OG EIERE. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 7. 909. FABRIKT ÆLLING FØRSTE HEFTE. BEDRIFTER, ARBEIDERE OG EIERE. (Recensement industriel 909: Etablissements, ouvriers et propriétaires) UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Rt-1925-1048

Rt-1925-1048 <noscript>ncit: 6:03</noscript> Page 1 of 5 Rt-1925-1048 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1925-12-04 PUBLISERT: Rt-1925-1048 STIKKORD: Landskatteloven 42 og Skatteloven 43 SAMMENDRAG: Ved et dødsbos salg av et sanatorium og en som direktørbolig

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du NI et des pommes de terre

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-128 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1 91 1

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Nr. 118 se tidligere hefter. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1911: 19. Private aktiebanker 1909. (Banques privées par actions) 10. Skolevæsenets

Detaljer

NoRsK GEOLOGISK TIDSSKRIFT

NoRsK GEOLOGISK TIDSSKRIFT NoRsK GEOLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING FEMTE BIND (AARGANGENE Hl18 OG 1919) KRISTIAN la l 920 I KOMMISSION HOS A.W. BRØGGERS BOKTRYKKERIS FORLAG INDHOLD Side AHLMANN, H. W:SON: Geomorfologiske

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 N 109 Forsikringsselskaper 1961 Socia6s d'assurances 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) orges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la orvège, série IX et X.) Rekke IX. - - - - - Trykt 1939. 154. Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) 155. orges jernbaner

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Norges ()aisleile Statistikk, r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége, série X.)

Norges ()aisleile Statistikk, r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége, série X.) Norges ()aisleile Statistikk r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége série X.) Trykt 944. Rekke X. Nr. 70. Forsikringsselskaper 942. (Societes d'assurances.) 7. Norges handel 942. (Commerce.) 72.

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

ALKOHOLSTATISTIK. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199. FORBRUK AV BR1ENDEVIN, VIN OG 014 I NORGE 1908-19 il. DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

ALKOHOLSTATISTIK. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199. FORBRUK AV BR1ENDEVIN, VIN OG 014 I NORGE 1908-19 il. DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 99. ALKOHOLSTATISTIK. FORBRUK AV BRENDEVIN, VIN OG 04 I NORGE 908-9 il. (Statistique des boissons alcooliques Consonunation de l'eau de vie, du 'vin el de la bière en Norvège,

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas

Uttalelse angående jernokeren i Det døde hav pr. Skorovas /2 6921 ElkemSkorovasAS ' /". & (*4P41'4($:';.; ElkemSkorovasAS Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas Steinar 14fitrtZke«. Namsskogan 4:ske l lord-trøndelag 18242 000 kartbtad ; ;

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Fra omgangslegd til asylbehandling

Fra omgangslegd til asylbehandling Psykiatrien 1900 1920 Historisk helsestatistikk Borgny Vold Fra omgangslegd til asylbehandling Norge fikk sin første sinnssykelov i 1848, men først på begynnelsen av 1900-tallet skjøt utbyggingen av asyler

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING SJETTE BIND (AARGA NG ENE 1920 OG 1921) KRISTIAN la 1922 A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI ANDEHSEN, O. INDHOLD En kort meddelelse om geologiske iakttagelser

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 217 PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965 MENTAL HOSPITALS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet For årene 1854-1871 se Sundhedstilstanden

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET 956 Hospitals for Mental Disease 956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 958 Tidligere utkommet: For drene 854-87

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Buskerud Trampetten 2011 Resultatliste for Trampett Rekrutt

Buskerud Trampetten 2011 Resultatliste for Trampett Rekrutt Resultatliste for Trampett Rekrutt Pl. Startnr Tropp Kar. A B C OD Tr. OD Grunn 1 69 Holmen 1 13,70 3,10 8,60 2,00 2 29 Arendal 1 12,75 2,80 7,95 2,00 3 11 Drammen 1 11,90 3,10 7,10 1,70 4 21 Trondhjem

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2248674 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B42D 15/02 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.19 (80)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége série VIII.) Trykt 93: Rekke VIII. Nr. 7. Sundhetstilstanden og medisinalforholdende 99. (Rapport sur Mat sanitaire et medical.)

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer