Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)"

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række VI (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1914: Nr 1 Haandverkstsellingen dje hefte Arbeidstid (Recensement des métiers en 1910 IH Durée du travail) - 2 Norges bergverksdrift 1912 (Mines et usines) - 3 Arbeidstiden i industrien september 1913 (Durée septembre 1913) du travail dans l'industrie - 4 De offentlige jernbaner 1912/13 (Chemins de fer publics) - 6 Norges telegrafvæsen 1912/13 (Télégraphes et téléphones de l'état) 6 Sindssykeasylenes virksomhet 1912 (Hospices d'aliénés) - 7 Haandverkstiellingen 1910 Fjerde hefte Arbeidslønninger (Recensement des métiers en 1910 IV Salaires) - 8 Folketællingen 1 december 1910 Femte hefte Folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling samt fødesteder Fremmede staters undersaatter (Recensement du ler décembre 1910 V Population classée par sexe, par dye, par état civil et par lieu de naissance - Sujets étrangers) - 9 Norges skibsfart 1912 (Navigation) - 10 Ulykkesforsikringen 1911 (Assurances contre les accidents du travail) - 11 Fængselsstyrelsens aarbok 1910 (Annuaire de l'administration générale des prisons 1910) - 12 Kommunevalgene 1913 (Élections en 1913 pour les conseils communaux et municipaux) -13 Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1912 (Service vétérinaire et l'inspection de la viande) -14 Norges kommunale finanser 1910 (Finances des communes) - 15 Forsømte barn 1910 og 1911 (Traitement des enfants moralement abandonnés) -16 Norges postvæsen 1913 (Statistique postale) - 17 Folkemængdens bevægelse 1911 (Mouvement de la population) - 18 Norges handel 1913 (Commerce)] - 19 Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1912 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) - 20 Folketællingen 1 december 1910 Sjette hefte Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling Navnefortegnelse over gamle (Recensement du ler décembre 1910 VI Professions avec l'indication de dge et de état civil Liste nominative des individus eigés) - 21 Fiskerforsikringen 1913 (Assurances contre les accidents des marina pêcheurs) - 22 Industristatistik 1912 (Statistique industrielle)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, VI 85 SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 1914 (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 1914) Efter de fra asylene Indkomne aarsberetninger utgit av M E DICINALDIREKTOR EN KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG St CO 1916

4 For aarene se Norges Officielle Statistik række IV, senest nr 105 For aarene se Norges Officielle Statistik, senest række VI, 42 STEEN'SKE BOGTRYKKERI, KRISTIANIA

5 1914 TIT Indholdsfortegnelse Side Indledning, oversigt over sykepladsene m v paa de norske sindssykeasyl er Oversigt over antallet av de paa sindssykeasylene behandlede, middelbeleg og antal forpleiningsdage (tab I) 6-7 Forholdet mellem offentlige og private i sindssykeasylene behandlede (tab II) 8-9 Interkurrente sygdomme paa asylene (tab III) Tilsammen behandlet (tab IV) Indkommet (tab V) Utskrevet helbredet (tab VI) Utskrevet i bedret tilstand (tab VII) Utskrevet uhelbredet (tab VIII) Døde (tab IX) Sygdomsform og behandlingens utfald for alle asyler (tab X) Procentforholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede og (Iode til de paa hvert asyl tilsammen behandlede (tab XI) De for forste gang i et norsk asyl indkomnes alder ved indlæggelsen (tab XII) 24 Alder, i hvilken de forste symptomer ytret sig hos de for forste gang i et norsk asyl indkomne (tab XIII) 25 Sygdommens varighet hos de for forste gang i et norsk asyl indlagte (tab XIV) 26 De opgivne dødsaarsaker hos de paa asylene døde (tab XV) De indkomnes hjemstavn (tab XVI) De for forste gang i et norsk asyl indkomnes hjemstavn (tab XVII) 32 Oversigt over egteskapsforholdene hos de for forste gang i et norsk asyl indkomne (tab XVIII) 33 De opgivne aarsaker til sindssygdom hos de for forste gang i et norsk asyl indkomne (tab XIX) Table des matières Page Introduction Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien (tab I) 6-7 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (tab II) 8-9 Cas des maladies intercurrentes dans les hospices d'aliénés (tab III) Nombre des aliénés traités dans les hospices (tab IV) Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (tab V) Nombre des sorties en état de guérison (tab VI) Nombre des sorties en état d'amélioration (tab VII) Nombre des sorties en état de non guérison (tab VIII) Nombre des décès dans les hospices d'aliénés (tab IX) Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (tab X) Rapport du nombre des sorties et décès comparé au total des aliénés traités dans les hospices (tab XI) Répartition par âge lors de l'admission des aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien (tab XII) 24 L'âge, dans lequel se montrèrent les premiers symptômes chez les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien (tab XIII) 25 Durée de la maladie lors de l'admission des aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien (tab XIV) 26 Causes des décès indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (tab XV) Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (tab XVI) '29-31 Domicile des aliénés reçus pour la première fois dans un hospice nor- (tab XVII) 32 Etat État civil des aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien (tab XVIII) 33 Cause présumée de la maladie pour les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien (tab XIX) 34-37

6 Side Oversigt over de for forste gang i et norsk sindssykeasyl indkomnes stand og stilling (tab XX) Middeltal av daglig arbeidende syke i asylene (tab XXI) Oversigt over anvendelse av isolation og mekaniske tvangsmidler (tab XXII) Utdrag av regnskapene (tab XXIII) Page Profession et condition sociale des aliénés reps pour la première fois dans un hospice norvégien (tab XX) Nombre moyen par jour des aliénés occupés au travail dans les diverses hospices (tab XXI) Relevé de l'application de reclusion (tab XXII) Tableau des recettes et des dépenses (tab XXIII) Almindelig oversigt I Asylene Side Utvidelser, forbedringer in in 48 Sundhetstilstanden 54 II Patienterne Behandling m m 54 Arbeidsvirksomheten 57 De sykes opmuntring og adspredelse ; gudstjeneste 59 Ulykkestilfælde 60 Syke i familjepleie under asylenes tilsyn 60 Undvikelser 60 Sykehistorier 61 Sektionsfund 63 III Personalet 65 Om Veum asyl Om landbrukskolonien ved Ronvik asyl Om Sanderud asyl T i 11 æ g

7 I 914 Oversigt over sindssykeasylenes virksomhet 1914 Tallet paa sindssykeasyler ved aarets utgang var 21 med ialt sykeplasser I 1913 var tallet Asylene var : Gaustad, statsasyl ved Kristiania, med 330 plasser 1) halvdelen for hvert kjøn Eg, statsasyl i Kristiansand, med 260 plasser, halvdelen for hvert kjøn Rotvold, statsasyl ved Trondhjem, med 275 plasser 2), 145 for mænd (hvorav 15 i landbrukskolonien) og 130 for kvinder Ronvik, statsasyl ved Bodo, med 230 plasser, halvdelen for hvert kjøn Dikemark, Kristiania kommunale asyl i Asker med 484 plasser, 233 for mænd og 251 for kvinder Blakstad, Akershus amtskommunes asyl i Asker, med 147 plasser, 80 for mænd og 67 for kvinder Veum, Smaalenenes amtskommunes asyl i Glemminge, med 200 plasser, 110 for mænd og 90 for kvinder (ifl kgl res av 13de mars 1914) Sanderud, Hedemarkens amtskommunes asyl i Stange med 211 plasser, 120 for mænd og 91 for kvinder Prestsæter, Kristians amtskommunes asyl i Vestre Toten, med 171 plasser, 86 for mænd og 85 for kvinder Bratsberg amtskommunes asyl i Solum med 181 plasser, 107 for mænd og 74 for kvinder Kristiansands kommunale asyl med 32 plasser, 13 for mænd og 19 for kvinder Dale, Stavanger amtskommunes og Stavanger bys asyl i Hetland, med 196 plasser, halvdelen for hvert kjøn Valen, Søndre Bergenhus amtskommunes asyl i Fjelberg, med 181 plasser, 101 for mænd og 80 for kvinder Neevengaarden, kommunalt asyl i Bergen, med 322 plasser, 126 for mænd og 196 for kvinder Rosenbergs asyl, kommunalt, i Bergen, med 120 plasser, kun for mænd Opdell, Romsdals amtskommunes asyl i Bolso, med 110 plasser, halvdelen for hvert kjon Trondhjems hospitalstiftelses asyl, kommunalt med 82 plasser Oslo hospitals asyl i Kristiania med 63 plasser, kun for kvinder 1) Budgettert tal 351 2) I regulativ av 12te november 1907 er tallet paa plasser fastsat til 265

8 Dr Dedichens asyl, privat, ved Kristiania, med 58 plasser, halvdelen for hvert kjon Mollendals asyl, privat, ved Bergen, med 80 plasser, 45 for mænd og 35 for kvinder Kriminalasylet i TIondhjem kan motta ca 35 patienter, kun mænd Aar For forste gang i et norsk asyl indlagte syke Belæg pr 31te decbr 1914 Sykeplasser Middeltal pr av daglig 31te decbr forpleiede 1914 syke Gjennemsnitlig utgift pr patient pr dag ') Kr % Tabel I gir en oversigt over asylenes virksomhet, behandlingens utfald, forpleiningsdagenes tal m m I 1914 indlagdes ) mot i 1913 og i 1912 Forholdet av indlæggelser til tallet paa sykeplasser for alle asyler (3 768) utgjorde 408 pct og var for hvert asyl følgende: Dale 857 pet Oslo 317 pct Dedichens 84 5 «Sanderud 313 «Veum 690 «Bratsberg 298 «Ronvik 60 9 «Dikemark 275 o Gaustad 597 «Neevengaarden 236 «Eg 527 «Rosenbergs 142 «Rotvold 436 «Kristiansands 12 5 «Opdol 391 (< Trondhjems 12 2 (< Mollendal 350 «Blakstad 109o Prestseeter 339 «Kriminalasylet 66 «Valen 331 «Procentforholdet av wend og kvinder sees av følgende sammenstilling: Mænd Kvinder Tilbakeliggende fra pet 466 pct Indkommet i «456 a Tilsammen behandlet 537 «463 «Utgaat og dod 558 «442 o Tilbakeliggende ved utgangen av << 469 «1) Utregnet efter opgaverne fra statens og de kommunale asyler 2) Se anmerkningen paa tabel I for dette og de nærmest foregaaende aar

9 1914 Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede og døde til alle behandlede ved de enkelte asyler sees av tabel XI Av de «utgaaede» og «døde» utskreves 185 pct helbredet, 223 pet bedret, 332 pct uhelbredet, 10 pct efter avgit erklæring og 250 pet døde Forpleiningsdagenes tal utgjorhe eller gjennemsnitlig for hver av alle behandlede 2680 dage (i , i dage) Middeltallet av daglig behandlede syke var (i , i ) Tallet paa de for fattigvæseners og privates regning behandlede syke sees av tabel II For det offentliges regning forpleiedes 869 pct, for privates 131 pet Sundhetstilstanden har gjennemgaaende været god ; de meldte interrurrente sygdomme vil sees av tabel III Dødsaarsakerne og de dødes alder sees av tabel XV Den hyppigste dødsaarsak var tuberkulose, som foraarsaket 294 pet av alle dødsfald Dernæst paralysis generalis 140 pct, alderdomssvakhet 77 pet Tabel XII 1)viser alderen hos de for forste gang i et norsk asyl indkomne 8 7 pet var under 20 aar 67 pet var mellem aar 272 q «mellem «42 ««70-80 q 239 «q «13 ««80-90 «158 «« ««ukjendt 119 «e «Tabel XIII 1) viser alderen, i hvilken de forste symptomer ytret sig Saavel I denne som i den foregaaende tabel er sygdommens art opgit 6B pct var under 15 aar 50 pct var mellem any 89 ««mellem «56 0 «45-50 q 137 «q q 72 «« ,,, «44 ««60-70 «91 «« «28 «e over 70 «70 ««35-40 «200 ««ukjendt Sygdommens varighet (tabel XIV 1) var for : 317 pct under 1/2 aar 116 ««V2-1 «93 ««1-2 I 319 ««2 «og derover 155 «ukjendt De indkomnes hjemstavn (tabel XVI) er opgit for Av disse var 648 pct fra landdistrikterne, 330 fra byerne ; 15 pet var hjemmehørende i utlandet ITkjendt 07 pet - Av de for forste gang i norsk asyl indkomne (tabel XVII) var 613 pct fra landdistrikterne, 357 pct fra byerne, 24 pct fra utlandet - Ukjendt 06 pct Med hensyn til egteskapsforhold (tabel XVIII') var 614 pet ugifte, 303 pct gifte, 66 pet i enkestand og 15 pct fraskilte 02 pet var ukjendt I) Tabellerne XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX og XX omfatter kun de for forste gang i et norsk asyl indlagte

10 1914 En sammenstilling av de opgivne aarsaker til sindssygdom er gjort i tabel XIX 1) Av 925 er ingen aarsak opgit for 361 eller 389 pet Blandt de andre 564 anføres arvelig anlæg overhovedet hos 308 eller 54 6 pct, psykiske aarsaker hos 86 eller 152 pct, syfilis hos 44 eller 78 pct, drik hos 40 eller 71 pet og senilitet hos 30 eller 53 pct Stand og stilling (tabel XX 1) er opgit for 885 Herav tilhørte : 25 6 pct arbeiderstanden, 236 bonde-, husmands- og inderststanden, 12o tjenerstanden, 111 haandverkerstanden, 8 0 sjømandsstanden (fiskere ete), 72 handelsstanden Arbeidsvirksomheten blandt de sindssyke fremgaar av tabel XXI - Forholdet av arbeidende syke til middelbelægget var for alle asyler 424 pct (derav mænd 582 pet, kvinder 418 pct) Ved hvert av asylene var forholdet folgende: Kriminalasylet 76 5 pet Gaustad 394 pct Rønvik 608 «Opdel 375 «Valen 562 «Veum 359 «Rotvold 536 «Bratsberg 350 «Prestsæter 516 << Dale 34 0 (< Eg 470 «Blakstad 337 << Sanderud 460 e Mollendal 284 (< Trondhjems 44 «Kristiansands 264 «Neevengaarden 446 «Dedichens 257 «Rosenbergs 426 «Dikemark 216 «Oslo 396 «Bruk av isolation og mekaniske tvangsmidler sees av tabel XXII I tabel XXIII meddeles et utdrag av regnskaperne fra statens og de kommunale asyler Den psykiatriske undervisning ved Gaustad asyl fulgtes i første semester av 18, i andet av 20 studerende, Direktørerne eller bestyrerne for asylene var : Dr med R Vogt (Gaustad) H Platon (Eg) O Sollied (Rotvold) J Widerøe (Rønvik) Dr med H Holm (Dikemark) T Dale (Blakstad) H Lund (Veum) C Wefring (Sanderud) P Hansteen (Prestsæter),T Henrichs (Bratsbergs) K Klaus sen (Kristiansands) A Horne (Dale) H Arnesen (Valen) L Langberg (Neevengaarden) Dr med C Looft (Rosenbergs) C Wingard (Opdøl) Dr med H Evensen 2) (Trondhjems) L Aall (Oslo) H Dedichen (Dedichens) E Martens (Mollendal) Av deres beretninger for hvert enkelt asyl leveres i det følgende et samlet utdrag 1) Se foregaaende side 2) Ogsaa bestyrer av Kriminalasylet

11 Tabeller

12 Tabel I Oversigt over tallet paa de Tableau du mouvement des hospices d'aliénés indiquant pour chaque Asyler Tilbakeliggende I ved tgangen Indkommet i u av Tils Tilsammen behandlet i 1914 Uthelbredet bedret Derav Derav Derav Derav Derav Tils Tils Tils Tils md kv md kv md kv md kv md kv Gaustad Eg Rotvold Renvik Dikemark Blakstad i Veum Sanderud Prestsæter Bratsberg Kristiansand Dale Valen Neevengaarden Rosenbergs Opdel Trondhjem Oslo Dedichens Afollendal I 1-1 Kriminalasylet Tilsammen ) ) Paa Gaustad indkom 7 (3 mænd, 4 kvinder) 2 ganger i aarets lop -- Kristiansands asyler, deriblandt de nyaapnede amtsasyler 2) Veum asyl blev aapnet 16de juni

13 paa sindssykeasylene behandlede hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien gaat uhelbredet Derav Tifs Tils md kv efter avgit erklæring Derav md kv Døde Derav Tils md kv Til sammen utgaat og død Tils Derav md kv Tilbakeliggende ved utgangen av 1914 Tils md Derav kv Middelbelæg Forplei- nings- dage ) I asyl blev 2 mænd overflyttet til Eg Fra Dedichens asyl blev mange overflyttet til andre

14 Tabel II Forholdet mellem de for Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre Tilbakeliggende fra 1913 Indkommet i 1914 Tils behand- Asyler Fattige Private Fattige Private Fattige Tils Derav Derav Derav Derav Derav Tils Tils Tils Tils md kv md kv Imd kv md kv md kv Gaustad Eg Rotvold Ronvik Dikemark Blakstad Veum Sanderud Prestsæter Bratsberg Kristiansand Dale Valen Neevengaarden Rosenbergs Opdol Trondhjem Oslo Dedichens Mollendal Kriminalasylet I i F Tilsammen ) 39 (Gaustad 3, Eg 11, Rotvold 6, Bratsberg 3, Valen 2, Neevengaarden 7, Opdol 1, fra offentlig til privat

15 offentlig og privat regning behandlede des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées let i 1914 Utgaat Døde Tilbakeliggende ved utgangen av 1914 Private Fattige Private Fattige Private Fattige Private Derav Derav Derav Derav Derav Derav Derav Tils Tils Tils Tils Tils Tils Tils I md kv md kv md kv md kv md kv md kv md kv ' ' ) ') '214 Oslo 1, Rosenbergs 5) er i aarets lop gaat over fra privat til offentlig forpleining og 1 (Rotvold)

16 Tabel in Interkurrente sygdomme Cas des maladies intercurrentes Sygdom Ialt behandlede tilfælde Tils Derav md kv Gaustad Eg Rotvold Ronvik Md Kv Md Kv 1 Md Kv Md Kv Dikemark Blakstad Md Kv Md Kv 1, Angina Apoplexi Appendicit Bronkit, bronkopn Combustio Contusio Decubitus Diarré,entent etc Difteri Distorsio (manus) Erysipelas Fractur 1) i Hernia 3, Hudsygdomme 2) _ Hydarthrus, synovitis Icterus Ileus Influensa Katarr Kræft (cancer, sarcorn) Lungegangræn Luxatio Morb mac Werlhofi Othæmatom Parotit Parametrit Perikardit Peritonit Pleurit, empyem Pneumoni Pyogene infektioner (absces,carbunkel, furunkel lymfangit etc) ` Rheum acut Scarlatina Skabb Tuberkulose Tyfoidfeber T ænia (mediocan) _ Ulcus ventriculi Vulnera Oiensygdomme 4) Øresygdomme 5) Diverse andre sygd ) 5-1 7)1-8) Tilsammen ) Fr claviculæ 1, antibrachii 1, radii 2, ulnæ 2, costarum 1, colli femoris 3 2) Derma- 4) (Jonjunctivit 2, dacryocystit 1, keratitis 1, scleritis 1 5) Otitis media 2 6) Asystoli 2, skrofuloderma 1 10) Nit org cordis 1, arthrocace cubiti 1 ") Ungvis incarnatus 1, rheumatisme 1 nitis 1, retentio urinee 2, vit org cordis 1, ungvis incarnatus 1, cephalalgi 1, fistula 1, gastrit 1,

17 paa asylene 1914 dans les hospices d'aliénés Veum Sanderud Prestsreter Dale Valen Bratsberg Kristiansand Neevengaarden Opdtl Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv - - i i _ _, ` _, ) ) 1 1 ") )11-13) ) titis solaris 1, erytem 1, eksem 1, herpes zoster 4, ulcus 3 3) Luxatio humeri 2, pollicis 1 dyspepsi 1, myokardit 1, ostitis fibrosa 1 7) Bubo 1, prolapsus reed 1 8) Febris 1 9) limmaturi 1, 12) Rheumatisme 2, bursit 2, colitis acut ulc 1, prostatahypertrofi 1, paralysis facialis 1, rhiischias 1, milium 1, uræmi 1 13) Diabetes mellitus 14) Nefrit 1, osteomylit 1

18 I -4f, m, 416), 74Q Pi2 <lb =0 0,, M 0 0 w W COUDC4D101-4N,--i =,--1 cc=10 1=0MM,-,1,--iN r-i 1--1 lit r-i r-1 W W,11"-4,1"mmm,,10 In C\1,,,ix===sr-icc,-i,--!00 O',-4, GONr-if0O3-1 O1 *:14 Ct,t,,c0,,t1 CO IC Cn = 7-4 ri co 00 di 7t, r-i C- CC 00 7-I t p,,4 --, 0z:a 4i, -1 ce 1= al = Z,* *i W,-i,-i7Flict--,-q,-1(:), Co,--,-4,0N7tiN0= 10 r-1 IONIC,==00,-ir-ii-iltr-it,-i,-1 N r-ica,-4 v-i 7I M7140N0)4CO34=,11 N i,-4 r-incm,--i N 1-1= r-i -7m L k j =,-4,714MC-C-Mm,--i, Go,lp c)-z N C::, r-1! I N GO N C:5 r-1 co,cch74c)m=c:n00=14zg0 CYZ N ell r-i M 7-I 1M 4 r:4 bi W 1 W 7Het=tee=etir1,LO=setq,-11-rl 711 r-i C 1--1 r- CI --I G\1 00 c= crj k_f:, N *rti c0,--1 C- N N C,-4 1 t-,--i cr, i j MGO,CCOMIGIOM = M,ZDM kcdn,-1 0 1C\1 ccmnc-0,--(nin,--iccnnr-4 kr:, N?--i 0, en rel 7-1!--1 Ct I-4 M 1 le -4 z, = at = 74 :1 ri, Ct cp,, :; k j =ï0=1-C7-qMC' 1,4":11 Ht C0' CO C7, N N ti'd G\-1 N711001Ccc00,--1,kikr,,--1,--i,--IGON Co,-! c0 Ctt 7--i M r-1 r-i C:,,- crd krd vd cr r-i C,1 GN1 t- C `7H C i N IC r-1 00 L-- k_o L-- 01 (= cr, G,1 (7, kc r-i IC `7i, P, r&i P: VD N cd r-i N ;-4 a) 3 E-i rcs E v--1-nc0071q,oconc-711nc7,==,-( IL-- 000,71qC0cC,--it- r-an c000,--(,-in 0 N et r-1 CC) r--i M,C> krd N cc Cl,-C N 0 c0 Cl cc C-,-i N L--=NOkCL-00,--,00 cco3--it-m LC kcm,--(ccnn,-1,-1,!?-i,-i 00 N 7ti : : ct ce 0»cc) (1, " ' 71 7:j _rj g E : 4 a:3 cd,ce cdgce,w '-'74+,4 E,),,,,) o ;, r,-, ie,,= -- at, r r m, r,, ;,, pr-4 " C a) C) r-i g r--1 ii 1,E6 Pictp1;)0 0,1 PI:ß,,, C) 4-0 cp ;, ci) ci) z,-,e-4 t4) m, 7-,4 rn P, P t4d p; g i-z, c) gm 6,3 c) 'pi, P, P, a) a) E '-'1, _ g; X 75 - cd P4 cl) gg Fg rcs g Dr, tkl) r" 4 ' c) 7_, g tj ad M o ci,,c) Ct!,C2 g Cig CD Pr I'41 CI5(') 4V,MIHIL-371C 75M4w62 pm,,,,,,,);,,2, 41CMC:11û,,,d(111-'74P(

19 ," 0"") ce, "1 = -74 tt Pl i a) Z ',= e v-i,,-10mn GIL--G1,---1 cfz X= i,--ign, c t- = i N i r-ii 11--, Cn co CC io I rio 4 Mti-1 4P'W =A k,4* )-'1,_1 o W O - 1E 0 4; r ez ce s=, Z1: WO, cc 7, OW :4i= 7171 = '4,4' a ; cd,il ZEID 7:, a) F Ce W W 1-4, - = C7z N r-i Gi,--4 7t4,-i IC,, GI, CO In * / =0 71AM,icc,1 k r-i rir VD 1o,(c),1,--1,-! ia4,,,4, C1 CO 71A,t4 In C:r, C- c c,, 1 e avi to r-i,=, 7t 1--I 4,-: 7tq T--1 N i,--i ti ri-i ri CfD C kn r-1 I n C\1 CID i CC 00, =ICGIC-CWM,-i,-4,--I,-i,71A,-i,--ir-IMOGN r--1 W --,4,CCOMC-0",d40, C1''1 0I00,--i,--i CIC-GIIC,cC,-i10,,,,--i, r-1 t "-I =100GIC01Afti,GI,-icC or) A cz cc, 71( N,i = r-iil 0\1 = C- co N rr 1 cl r-1 Cli vr-1 Ct = =1 t -4 = cc,ia ;4,-i cc ci 2:1 4= W 0===cC71A, N,,,-4,-i Gn i--i In 1' tc-,01r-ccgi,-i,,-in,gi, 00 W et et 4 Ti 6 ct'z C) 1--I 4,,,--1,--i --,, 4 a OD,--1 cr, 1 i,, 'co, tccr-imr--4711,-iiii VD 1-4,I4,4 ---,±1 CC V'Zir-1===,--1,,--1, t co r-t E o ml tid X Cd ce Cdc),--,,--, ' 2:1,, ""4 ' x w,), cd c ;4, p&d 7,-z( F: a) c) o ;, 4,,,= -, ' '"' 4:5 -, -O (1) x a) -4g 7 g-,,t1,)gct 1') ;-,7c - 2a),0a);-1mww--' cc3- ; '-',, x tx ;-, al c) pm 4cf, -, r CD Pe a) a) C) Ct P a) eg p rzi g rn bf),-4 $4 4- 't TJ Ct 4 ;e4 N---/ a) 47j g '8 m -8 rf, c,,,,,,s PI Mg a) Pr I-1,g r, -, 4 ) Emctilllloc ce,`3, + E a, ;,-,,,-, Ç, rel ='Ai,r1=c1 J,c117:2,4 g a) E E ct '''' 7' É-1

20 I ;, 7) 4, CL), O r)),,, r-1 CO s,-ai',i( ri r-i r- I 1-1 r-- a, i GO N 4 N r-4 4,--i,,--i,--i CC C\-1 N co cb,! = cit Z M g 01,-,c0,=,-/, N r-, t- co r--1 N, di 0 W cv,ti, ct cd P:1 m ci,-, 413 = L g C- N 4 di LO di 4 r-i,i 71( N cr) co, = N '-C, =,--1 t-- ct ( crz Go,--1 C--, 711, t, c -i I I a I I,I 1,1 11 r-i o, N 0 rl GC) N I N 4 CO N 4_("J 00 N,0 F-1 4, icii,:g:) uctf co,--i N,--1 ro N N a) ;-, ' (bp ecyg,7$ - ;4-4 E ' "El w) rti at g ri tit) etl cd g bn g 47 CI) Ce 4; E E o itt a4 "' 0 r0 fg '' N dti N = r-i c= N 10 i i, i 'LC ri-i N N r-i 4 di r-i 714,-i C0 CO 1--i di r C*0,--I 1--1 r-1 W N r-i ri,1 a:, L',-1 "tti GI CO CO CO N CO,--I,--1 N N Gq Cr, c0 r-, C cd g cd tild,!1"g o ss, cp CI) Q A4 rir, 14 bin C) ^ ' bi) W t-- -tti,--+ cs:,,t4 co s c 1 01,--i ct co,--1 cm to ko,-1 Cl,I 01,--, co F-i,-, co t--- ko g P g,ce,ii Ce --) = 4=1 te = ;:i CD cc ce ew, r1 E 0 nci t JD c4 14 P Ce ;4 0) A c,1 r,4 E-i P 4g E ti di c0 o s 7?,--1 N 4,-i 4 N 1-1,--i CO CO ',Pi a:) 1-4 N d'i 0,14,-i *-1 ',0 C,!--1 '1,14 7--i 1--I r-4 IC N CT, N 10 CZ ri C I N t- N cc) i-4 di CS:, N 0,--1 ÏC 7-1 cyz,--1 r-1 CO IC CO,----, " N v-1,-1 -- ',-I 0 L" 00 1,- t- ìo 01 C::) T-J r--11--i GO CO )-CZ Y--1 CD 0 00 a) a CO 1-1 N N 10 CO N N di di *-i CO,,:li cx) CO di CDVC=Nr-iNCS:) :t4 C 00,-iCSDC7Z L' CO CZ) 7ti CO CO CO CO N d CO N,-i N ce cd g c) cr3, cu '4 P rn E mcd Pg 7474, g 4'2, cd,,,,1,,,, ci) r4 4,, E c)c) 0 r,,- 15,72,, cd _-+D,-4, a),,,, Q 74g 4,), -,,,,,-- c) g cd, &4 cd 0-2 a) 4-, o a) ;, w ^ a) co - E-1 ce :'-' 0 g, t:41) g g A,,, --c) ro R,-, a) '-'4 1, P, a) cu E --id _ E p "E1 cd Pli a) pg 4:1 -g g 0) ce,-4 cd 0) tk p,-4 ;, Z":"(C:1) C) M 44 0 "4 Ce P e,,,,,,s `--- PM (2), Ce pa P" g a) g g,, 4104) a)astgri) E we ct od I I I 1 1 7)7d c) s-, r al,, r ca,-,,-, 11 n a,_, N tl) - g ct p4 Q a) Pz:J ci) g ri cd Pc, 1 p, 0 bi) o a) ri) Q g ",-E; bl) 7-4 cd rw v) CO,a) JD Æ E a) 4) g cf) T0 g

21 ,:i -4-i,,, CP,4 r-1 imi,, *,,, ic:i - cp,i =1"' e, -- Gt,,--, 0 4-, ze oci,_ I i,{, I 1 i I i i o 1 s cez ---- CID N, jjjjjj,crd,--i Nriir11 I iji i j in Woa,111 i, j j N N cm,,,,4,-1nn11 C- c,c, ì ri 1i ',ti,,-4,,4 44,,,,t4,,i,, N ked,-4 10 L I --I GM 0 10 CrD "--1,,--i, s 4 s cy'd N i CYZ N --i r1 C''t'j 0 N 4 ri CP bk r, 0 w g 42 r, a; w;,, CP z a 0,,c,,,,, L ixce,c,,,, Nr,,--1 M N C 00 i- N C't'J r N,, r-i = CP r- Ce N r-1 r-1 00 r4 ri G\1,i ', MN,Fir-ICYZ N r-i CO 1--1 N CO $ c: p-s cd ;1 k,', g-i 10N=Od'id'I,N,i,i,7 c4d10,=c0=cm#4,-1,-,4n 10 N OD = 00 cap, -4-a= mo -4,, r-, 4,,,,-, CO,,,,,,,, _A I bi, --- g --- e ii,{,i C9 I i i i i i,1 -- PC4 -= - 10,-1 00 c0 --i i,-1-1 c1 E ""EZI bi) P-, c/) ce d,c, ' ce C) ;-i G -, up,- t 414 et cd czi, prr, <L2,-- *Z, 4 o, c") C 4 c ) C" -t C:4 '--' - +,-, CD,,, ci,) CD,- Pq '1::!,, P4 tic) PI cd ' 0)O 0) 4 O0) 0 C1) i r4a) CD Cd -,1 P-4 br gl ''' PC' -c% r-4,, CD P4 GD a) 0 cd R4 ci) g,g rct Pi w bi) ;-, rg Cd 141 w C) "_pi = (:, cd g ct g 0) g7:51 41E1WM IIIII CIM50 CdEW,M,p,, t1=clid etia4i ::4E4,,,--, 1-"' E-4

22 Tabel VI Ut Nombre des sorties Melancholia Mania Amentia Dementia Insania periodica epileptica hysterica hypochondrica degenerativa Alcoholismus I Vida org cerebri Tilsammen 201, I 9 13 I Tabel VII, Ut Nombre des sorties en Sygdom Alle asyler Gaustad Eg Rotvold Ronvik Tils Derav md kv Alle Dikeasyler Gaustad Eg Rotvold Ronvik mark stad Sygdom Derav eravmd Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Kv md kv Dikemark stad Md Kv Md KIT Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Aelancholia Hania A mentia Dementia Paranoia Ensania periodica n epileptica hysterica hypochondrica degenerativa neurasthenica Nlcoholismus 4 4-1_ - I Paralysis generalis 1 1 Vida org cerebri [diotia (imbecillitas) Tilsammen

23 skrevet helbredet en état de guérison Dale - Valen Oslo Sandenid Prestsæter Bratsberg Neevengaarden Trondhjem Dediehens Mollendal M K Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Kv Kv ' ' skrevet bedret état d'amélioration 1111= P Sande - rnd -1-A; M01- Oslo ' ehens 'endal Prestsæter ' j Krisand tiall- Dale * Valen ni 1, " P 1" 0 1 Neevengaarden Rosenbergs Trondhj em M K Md Kv Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md M K Md Kv Kv M K Kv I i i i _ _ i _ i t3 1 2

24 1_,,,, <1-0- m,: ct =0 c/ - CO Cli;, 1; PCe =0 *1 ---,1 N r,--1,8 is, li, i, - i-ci IsIN,Itilisoill 01 W '7, 11i,C,,i' i, 111 N N, Ittoitio, 114 N, 11, 1,11=laN r-i, c:::, N 0 g i'd 01, ac cy'd, 1, ri, N ri cc G\I ',if ro O -,- o Pg t4 Nri,ccrisi,1,ri r,--1, ci N rl crz 4-4 bi) W W r,=/, rrtimin=14-4 i lllll ri,0,0 C'r ri ir C,1 I--i e s 10 N 7-1 = C\1 C:r, In ''' Ce -4 0 Cd Çt I;> Ile rt hrl =NT-IN,1-4=,N,/-4,-1 r I r,c,1-in,tf,nnn = Cl CI"J,C, ko itt=r-it(7,,cnoo, krz NNeti cq lc P- -'4 e ;, co C + ==NC=,7t4 ri (:: 7:1 NNI : a;,, -, co2 CS CP pr rr "' ri 4 NCCN,IICOCC,00,0=N0000N00 711,1 00=11 ri ri 0 crd,-i r-i CO N 1-1 Cr":, CC) o rc, tt ',,-, 7f), ed ;74,, C) cls,, : rs, ;1 CD,-,--,, 7,1 41 m;,, : :,,,e ct g ct,c( c) : gl at ' D r! pg CD ;-1,R 7-1 FL:1 P4,73 c) g d,, C) ` j a5 ow,00);, 0 ca - T1, 7-: ) P- bn g co PI pc, - ty PI, G, P, cp C)bi) aa o ct p, a),=,=,- g bp p= ce '4_1 cd ;E( rp!',, %- ' 171- c,) 4 1 g 5ct 0 r ', cd Pl''gcogE =,--,,, wct,,l,'-'m 'E m ct11111 Cd, t174,red1=1:1j= -e?nt"1-5i z CL, E,,, r-7' r,

25 d) TI ii,sss, PT Z r=!,_, Pḷ 7-ji 1W,, g:1 P= 0 ii m c= 00 0 itp ;1 " i5 EN 1= P: W P: W ras 1> Pt P:, IT I IT 1 T 1 N TI 1 IT i 1 LC Cq I i CSZ I Cq i i i r I 1 r 1 i i s cyd i i lc i cz i i i,--1 G\I cfz r I s'n r I r i i i r i G ,1 rii1 i e e 1 reelesei a N M11, , i t 'tt,w gl4 (::' 14 rd = M e C,C, GP bk 0 4 ) g i, 04 cp 4, ncs,cp ;1 a) cti Z '/ bk 7::; e 1 cyz r { i 1 s i i i r I 10,,,,, i c\i 4 CI? F Cd i 1--1 i IC i ? iiiiii cs, i iri i, VD I> pm Ca g=i r i?-1 i,--1 1 s o e e,,ilei 1 C Ce = -17:1"`3 X,, i -, b13 ct ;-, ;-1 CP g = W o,1 e e 1 i e 1 r I Gq olm i I T i,,,--i,, i ri,,, ce ;,,-4 c) Cc) : 4:2 0 1>, ci, r, r g r0 ;-+ çì' L ce ` ' --1- a) -P a) cd c) ce,_, g,_,,e -g 7,24,,,-,,,, c) :14 r I +D e_ T4,, +D r I ps,1 (1) ri, i, r1 rr:i ;21 78 C) PI Ce e a) F') 0 O CD, 0 CD ; -i a,!,:,1 pe4 Cl) Ft ca F_, -, ;, r -pm( bp 'i, ", pt,-p, ttr r, a) p, PI CD <a) E '4, Cd E P, 0 Ct P1(3)44:1"C:' PI rn va bp X q cd 47i,,,-1 i i ir4,----1 V 4:i pi o d 1 rn 0 CD p,, cej g,-, 'I g a) PrEi pg TI a!-- p-igwects1 Illi C) P ocae m j -i, g S tl 2,, F me,, si,,,,s, tri en el L-5, -eri a,, :; cl) E cd r e e 1" E-i 2*

26 CIP 0,=t 0;:g E 0 W "4, ct ce,--, -1 Gi;, e P se Ce = 0 4i1 /14-4 W L :,e1,i = ill X I I 1,,=:,11N111,11 TI 111, II, 1 aq,,n,,,-1,,1 to,,,,i r1 1 e i e = 'i e r initoleelae00,le =,1 : 1 I 74, tt" C, m = W W HNIii,ill!loll,lio=1,i 1i,i,11M r1 III CX:, 01 s s ',II is4 M,I, W CD T1 ',in!,1 1,i CeD 11 b53 P4 61 Cte le e ife C1/41 1 M; :a - 4 = 4 cs),4 ct 411; cs r cu A t=ti e 1 1? I o ; onvn r-1 x Id NaDcC,IIN,t(c0,--i,-1,-1cC,--i c'ì N C = 71I,--i Cq kcd G9 C:3"",--1 t- = e t,--i Cz,--1 CYD el:, r-i 7-11 al = E-1 =GOCYDNC-L-t,IGqr-IN-(NC, CYZ,-1 crz 711,--1,--4 GN1 t N E- 0 Pri, td) cd c) cd /, I cn 1 _, '7=5,_, ce,,,,,, pl't -+" ,, r,,, r-1, ci) r4 17ZP4 C,)g `1) ;-+ 75 owcuo,mgcpw ,a) at s, 7_ 14m P, c),c "4 <1) P21 P, (L) '' '' p 75 cd Pk 0) rg g tz c,, cn cd,-, cd -,,;-4--,,,',-4 m F--,,,,, c PIct g (1) p "4 r--,,iu:1,1, Ece cellilice-'2, ô P 4 ct r1,,, g a) E e cd c,--,,

27 4,, 12,,0 = CP 'W =4 '= Gi Pe 7 p,4, ;$ o o -, 4' ;-,,,,= tt, W , 1 i $ Icz i-4 s i i i t- t i i,-4 i a\i aq ttttt t, 1 0?-4, 1 r rti lt1 sti W I e I C\I tttttttttt I I I erei le1 1 I 1 1 I i e ei I I I 1 I ei ttttt I I I I e I I,e I I I I I I I ' ezti CI VD ei CZ:" 21 ;:14 CZ 4* bt x 7_, 0 41;,> g AZ 4 o 4) ew,c cs) ct z <Ls,ct at W k,4 e i I e e1 I 1 e I I 1 I,,, GYZ rtq I:- r-i,, L'!--1 r i CYD GN1, 4 4, 4 Cṭ a), cti (:::4, = TS x ċ't 1f, I CrZ \1 6 I i I t,{ e t Yi $00 I I o s I 01 I N,,ir-iiicii, i i i i i i i W i i,ni,--i [-- CYD,i-4 c I l * -4a g, Cie F ; PA ''''' W,i,,,, i ji,o CM t,t, t 1 cl, CP 0; -1 ;4 Szi ZI M IC4 ii4 I I CYZ i I I I i e 1 e, -1 IC cd c) cid )4,_ e---, ii i r t:i r ',12,,,d Ce e -4' P--4 I4 -,, Ce,) Ce,I cd P4, c),-,, o ;-,,,,c2,, _, o,- -4, r,<1)cdgi) ;,-; r'd 'It PA tj c, 71,--, ;-4 c) bit,, C) ci), O co Ei CI) CL, ad --, ;,,-4,, Pi be,:,,d `') rsz rk,, Cl, 0, Cl) E E 0 Ct P-1 CV,=il rc "0 ri2 ce 1 Ct ri, -i t41)-1 ;/ `----', -4- I-4,, r,, C) g dg 3 PI ''' r--i I, cd ''''',--, ig a)c's cd i c=> cd ;:?, 4a; a) cd cp c c-: ;; +i),, r,,t ri,, ç: 14 P-i i i g a) E E Cd u, --, -, E_1

28 Tabel X Sygdomsform og behand- Répartition par formes de la Sygdom fra 1913 Tilbakeliggende Indkommet i 1914 Ialt behandlet i 1914 helbredet Utbedret Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia Insania periodica epileptica hysterica hypochondrica degenerativa - neurasthenica Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas) Til observation Tilsammen I Tabel xi Procentforholdet av tilbakeliggende, indkomne, ut- Rapport du nombre des sorties et décès comparé Alle asyler g Gaustad Rotvold Ronvik Dikemark Blakstad Yeam Sanderud Prestsæter pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct Tilbakeliggende fra Indkommet i t Utgaat helbredet I bedret uhelbredet efter avgit erkice - r ng i Dode Tilsammen utgaat og (lode o Tilbakeliggende ved aarets utgang

29 1914 lingens utfald for alle asyler maladie et résultat du traitement gaat efter kleering død Procentforhold til alle for samme sygdom behandlede helbedrede døde uhelbredede bredede uhelavgit erbredet Tilbakeliggende ved utgangen av 1914 alle behandlede indkomne ' gaaede og døde til de paa hvert asyl ialt behandlede au total des aliénés traités dans les hospices Neeven- Dale Valen I gaarden Opdol Oslo Bratsberg Kristiansand Rosenbergs Trondbjein Dedithens Mullendal Kriminal - asylet pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct , r t _ I

30 t 0\1 CqC01Gq 0\1 ri GO 0!) 01- C1/41 G\1 ICZ Cl Cq CT, 01 r--i CoC 01 7f, CC) n Cq L- 4 Co IC Cq Cq 714 Co 0\1 ri Co io Co Co r-i r-, C0 Gq 00,11,f,f CI 00,f 01 Co Co Cq CT, Co GT", r-, 01 r-, Co CS, CX) C 01 GNI,1, (*0 C 'TM C0 CZCO r-, ',I( ri CY: r-i (2) r-i 00,14 N ZC,?-4 N N M Co 714 N 00 G\ z,c) 4 CX) CT, C) C C) 1-- Cl Cl 4 Cl 711 C) Co v-, 01 - "7? CS:) C C N 00 ri 711 (7, 0,8 N r-i N Co N 110 LULU USIII C7, 71! CX) '71, 01 (:) CO C'7 (7z Co 4 c4) CO f, CT, ' cd " c),c5 C,3 7:4 CL) c-),:- *4-4, '"i,,f, &) tr! 1,1-;, 7_1 r-4 0,a),'4 o a) V,, g '?) ' --4' 05,,, E4 P, P, 7:-:,, cl) ci) E 13 E ctgli ci),g,4 rzt g, :,-4,,,I),-, _,,;4 i ),,,5,- c3,, 4,,-, 75 _+C,,,, _r--4 o 7,,, pi o = C' = CD g 0,_,,tt,_= 711 M r a), 2"d 1 1 I I F8 i'm ' FIA C' ''' CI) C C,3 pq (1, cd ''' '11 P 41 1'1 :211 ;i'

31 < Ai; I I, ;, 23 4) al) --, go t's gl (L),-I C tw al ;-4 Ct UI) ;-1 CO ct 0 g C (1) 4-) a) c) (i) -, i P, Q W (4,g z i,d 5 O r 4 PI 1> ca C) 7:1,c CD T:5, cc c> e-1-, "c C1) c) o,a) cc) 0,-, E b J P CA ca r Lc IC +J W 6W '114 c 1,, pd,ti g c, 1, 0 ci, 0 I! (1),-, d'i * E 7:5 0 mi,-,,c1) 0 ri IC CC rd SI 151, Ct CI), i1 E 01, CC W I C\) 0 >1 N rd CC (,) Y - C) c) a) (/) S v) 0 P; 1-)) CC W Cn c) i GI c, O PI isane 4_, 4,, E w,, Miiin 7, -0 7<" : -, a) C a) a) ;, P, 0 N = W ȧ) r I > 1 al '6-4- r-r1 mc g (1) WO ;4 a) ;, g ' F, a) ct -4 7:1 ct LI: g PI 0 a) "c 7:5 "4 r-ri CL) 00 7 q N r-! c0 *71i 00 CCc c cq i 141) Gq r-1 cr) crz CC, "C CD,-, cd - =71,, r, cd c) C) r,,, CD t,,cdt X C cd g +' (L) Cd, Cd Gd er,,,-1 cd F-i rrt E c), c) 0 ;-I,i '-:; ;_,,= Cd 0 4 _, 0) r, a) C) a-, rd P '-' '" tj,- g Gt e-i ;, C) 0 71) rd '''d ita i) C CL) - 0 CD rr-2 SI CD CO P 0 a) cd "i: r,::: t;', gl, ttf) b,c, `-) r4z cd al tk -4 V),-, a),c,, d, cu EE <ce Ccd P a) -=,-,--1 7::$ g F "',- c- a -, ed,- -, ;, --/ ci) ;:-4,,,-- +, -4 ' g c:, '''' cd r-4 o,,,, al N N C- CC 0 N I 00 C'f'J 00 C'f'Z r-i C COCr-i a r-1 cc "C 1-CZ c cc Ci ìc-cc cc 711 r-i 01,,L t f " 4 C ) E c t c d I I I 1 1 7:j It '5*,, a) 1 : cd E c) 7g 4:, C7,, C,) rarl i -ici-cl r-i tzfi -clcc (*0 CYZ cc- N r r-i C"0 cl ç:,44 7, 1 4ṭi ''' 1, al "E -1 cc r I r I 0 GI,-1 C:7, N r-i 11 CT, GI CC rd GO,-i C- GI,--i,--i N CC GI, I N 7"-----" t"-- 711,--! N,--i i r-4 1 = W 1-1 r-i N CC a 00 r-i CC N CC C7, r-i ir,--1 4 ri-i CC Irz cc IC 1--i th- Cl Clcc

32 Cn et N Cn CC Ct CC C> CC Cn CO CYD C) CX) C:1 01 r-, 7-4 r-, If: C) CX) C> C) CC' CC CO Ct Cl CO (:) I 01,,14 r-i T-1 r-, r-, ltd IC' r71i CC' CC C:1 (n Cf: r-, C: C:: -et C:1 7-4 r-, r-i r-, r-, r-, r-, It 01 co c't ct C:1 C401 C:I COP C) CX) krd C:1 C) "11 C:1 C:1 C:1CC' r-, r-, r-, C:1 C:1 r-, C:1 C:1 r-, 711 C:1 r-, Cf: N N CrZ co (ZZ 7-1 CO r-i o6 CO, L- 71, C:1 = C:1 CC' C4110 C:1 r-, C:1 '71,C:1 r-, r i ri r-, EH arr) vo -+ r-4kf: CO IC' r-, Cg: CC r-, Cl 41 '711Clr-, r-, r--1 r--i krd CC' r-, Cf: CX),7t C:1 CX) C:1 C:1 L - ri 1=ti C:1 CX) C:: (n 7h C> C:1 (:) CC' CAO 17 CC' N "01 g Cn CX) (X) CO C:1 C:1 10 C:1 I,N Cl r-1 r-, C:1 r-, r-, r-, CZ 00 C\lt, \11 Cl C\s1 CC GC 10 71, CO TO CO CO Gi Gi 1C: CC CX) C) Ct Cn CX) CC G:1 Cn Ct C:1 Cn C> C40 CC' CC',714 kr:, C:1 CC' C:1 C:1 G\1 (n '714 C:1 1r: 714 C r-, 10 r-, (:) C:1 Cn r-, CY: 1C: CX) C:1 r-, (4) kn,d4 C:I C:1 C:1 r--1 C:1 C:1 r-, (:: = (:) CC CX) C Cf: Cf: (n kin 7N :CDtCX) CC r-, Cf: CC CC Cn C) CC' C:1 COP 711 It C:1CC' 7:11 g 4= io a) 7:1 rai 5, g - t'g : g,', : E u),-,,,, a) tip,rfe',,,- m -, ;, 1) -4, : g oe, 74 roe : roe _,d on ci) r-,cl) Faz,s,s tf, E '' ;3 ;:l rot 4:1 4:1 g ;"1 cd p--, p 4=,, v) cz r, 1t ) > g CJ g r-, "0 cl) ;5 4 E,,,,5 t 4 1,t au a) ;' ;'-' c) 4 ":4 0 w 0 7-E5 :=1 c" :4 cd bk ic) m,-, co cd ;" ;-, '' 'IS "' a) ) 'CS P, 2 ',7 Q) 4 ;- ( g ;14 1::: Pq V) Pi-i PA W A ', -4 Pg (:) EH (:) A

33 PPIINIØRI s 'la -gall) a c[ opo , r IM ri tr111c,1,cki,, poo oto,, o o r r Cr ri ,,,, --, ii, m ttttt i, x mapipuoilt, cgi,,,,,,-,, i,,,4 lopdo,--1,f i i r-fii, is,, r r r1 o s2jactuasou, "1,1 t 1 r1 1 i CrZ,1 1 /1 tal, uapauu2 -uanaan 'tigiva 0TUC[ P'11" -11BpsiRN,N,, i,x) q, tc1"1,,a,,n,,, cyd, ri t L'i i i Ct -1 ri 1 i Cq, t i, t rr i i t t I c0 1 r4,1 1 1 r1 1 i 1,4 1L,- 0 ri,= c\i t 0 N, taoots43ja cq ' ' " ' c''' ' ' " " " ',,,, r-i ri i i t 1, i i = 1013SIS0Ja,,1, lllllllllllllll r,, r-i j i OC) pnaapups 0,,,4 O0 I 1 cfz,i r CM ri ' 0,1, I M 1 N 'AingA,4,,,,,,,,,,,,,,,,, i 1 1 I = 1YU4SVIa C(D I 1 I ri1 I I ir1 lllll I 1 1 i I 1 I 1 1 I I i 1 IC evvvampa i i i,-,, cc, iiii,4,--,,1,, --, 0,-, i,,,, i, i --,,--,, 1 co N ' ,,,,,--1,,n,,,,,i,,,,,--I = ppalon ii ii,tj,t1 cmji,,,1 r-i ri i r r-, 2a, i -,ri i r i vii-i i ri,,,t1 i i i i i ri i t i i i i i s 00 Tr P Ct ;4 CD ;1) VelSilUt) A :1 P al - ligiiimusiii v-w Ce 4 ct cd 7, r ṫs? g:,,,-,p,,,,z)nir,mn,--im,-i,,,-e,, et CrZ CO r4 7--I CM CM GM IC 1-1 CD C9,--i,f C9 U"J C9 ri r Cr CM ri CM r CM ri 71, ri ---60rlICCO'7141CM=1-1,f4=C7,,CririMaDriri1-CC,ri rl ri crz cr' r--i,--1, i CrZ 10 0 N G7J CC, CX) 1-0 N '71i t T--1 C, ri 7-1 IC ri ri /0 CYD r-i Tr 7{1 ri ri Li:, ci crz r--1 N,--i CC) CfZ ri ri ri rf E -4 8 : : 4 o v ;, rl s- 4 r= ri El CD rt:i ;1 Ce rd c W : E : +,,, p ;-, ; (L) 0) --, cv 0 : : tar, E rg c 4 : ç' c"? 7; g '' g : 0 w I 1 Ig CI) : 2 : g, e 1, ), t, 1, g al,c ) 4 s : E Ld : ri C, ;1,_ Cd Ee,-,= 71 ''' 41 : ;5' 0 : orz ;,, g pc cp co,, g : :,-1g-, 0, at ;, ri),, ) a i Ee,,,, 5,, 5,,,,,,, 1 4,,, r-i ri - -4 bbaid, ;-, g g bi, +: :,ti '' zs ;) - : 2 -- P-,,,A *,-,,--1 ;,1 p-i Cd CI) p,,_ cd _ cl) p cd -_-,,, cis -4-, 0 bel- 4Z 0 rw,-,,,-,- bi) r cd r, 0 0 c, ',, E QV+ -1-"'"4' pl r"0,-1 Pri cp,,, --' - pi,,--, ''',--, ''' bk-,cp ET=2, '',-i '-' g tl ct cd *F g P-w to* -1 '-' -4iS,,, -4- ''','-', :4- i-- ' 4" E, -t--, ' i :774 c?) 4 g +4,0 E o g Zi =I 7-4,, rț 7,, -, 11), "', t"4,' g =,,, 4s71:,, p z, tt- p-, ea, ci) ;;,,, pl p, ce I, p,-,,,:a I-; c*- ;, ::- -1 g cl) cd -W ;-,, ;-, ci) ci) rci -i,h H -, <d P,-t,' w <d P-i <d1:0(414'4" WP , ) g 2:1 i: X C) Tri,c N 1- aq g CI) 1 r4 EI

34 C ' { I 71 CO ri r-1 C 1 71 N ri r-1 - jj - ' ' ' 'Cl -', CM 01 (71 -, ( rel CC GC) r-i :t' ri r--4 r-i r-i -1 N CfJ CC 1--i N 7-1 r-4 N e CCe I v-4 /-1 r t N N 7t4 C\1 N r r-f jcfz CC CC r-1 CC j r CC r-1 -g )-(:) 1-1 G\1 -efj r r-1 r-1 C Cl rcif j, ttttttt e CO 6,--- -,= C : o, : : 4 rb4 =,-i p : a) rci p, Ee, a) ri,0 : 0 <--, ca) c) c d C) 0 C),-0,- ;-i,/) r-s Z E1-1) a) 0 cd, g 'C a) : cd cd 1) ' ' ',El C, g 0 -I S,, '' i-t ' ' cd E -t,, 7' g c,, 7:5 ;i,-i,,-4 ci, ;,, C, ;, ;' E Eki -4-6, ; g Pi ci) cv : r-i ret,-,q w -4- e1 a, M a),) E ho C r4) t4d Ct e E ré; : : g g,t,c3,'"- sp '' n Cd Cd -- - re - CL) d le-21 -' g 0 E g e-c 4-',-',-1 1- tli) Ctli- re M '''' g bi3 =4, '" Cd,rf ce M O a) P4!Pt W" 4- i1 w - Cd a) p, 5, :4;4 a) o beh cd C' '-',-,,,,mc,24-4,,bumcd000mpca -i- c) c), = p, g -,e-i p,, e ;>, 0, ou)-1d4-"'pg C) 0,- rf, :1"' - id M ---8 bfr rei: 0 a, r,--,-4 g,_ -4-,-4, 475,:1 C) CL) I-4-4 a) ct3 cd t'l 7di if), E g Z:4) 5 a, -,) w ei-d pl r,, 4, ei-a,_, p c) Mt 0 e4t F,4, =r:' CI C) P1 ;i C'' :31 TI D 1:5-14 ;I (1) C) PI, - ;, 0-7, El8 4:, a) a),-- P, g r- a) a) è-z: 7,-( c`,l H '` H <1 'Aw ' ''' '' -,'4' 4', :4 Ri';',-q ' -4, w pf, rz-4,4 c) g w g4:a y)

35 laissurumulp IT - _ _ *IEPuoII0 TAI suatiopag 0TS0 -ma fqvacaj, II III s 1 1 Gq r-i (:::) rr r-i r-i Gq CC N 1-4 -, 1 r-i N T--I N rri 1 1 ' C: C\2,,-1,-{ iiii 1 e e iiiii cq cc, i, TaPd0 41,1 s2joquasou uopivu2uanaan 11NBA ' aye c[ ,14M,11 N 1111/1 I I I (:), i o, i ce, i i,--4 csz N r-i *4 *4 1 çi', C\2 ''i o putsirenstax 2Iactsl3ig laqæsqsaid pnioptrus i III Ittft,t/111/ ii,,-, krz,,,,m, u-) i iicii i cc i, iii, -i Icz, I / ),C 'Z U1110A C,/ i I i i I i I i I I /I (Z) '4 PB/S3PIE{ CO I 1 i iiiii i i I i I I i1 CC) '"4 41rettiO31K1 '1HAUOU ptonlon 2a I 1,,4,,-i, iiiiii III l I, C= t kn = LC VD,--1, r-4,,,, (N, in,-4, i--1-7ri N IsilecoNN, ill 1 N CfD -,1 1 C G\1, t 00 C% ' P31SU130 NrIN CrJ 111 II 'Ç) *4 *4 uatuuresu, CO C-,--I GO N c0 L- C- = N,I1 t- in,,z,tq = CD 0 )_0,--4 CO CYZ C- k0 t-- crj 711 C) V- N n -711 CO CC, 714 N EIIIIIIIIIIIIIIM cd r4 al PI 0- mm EE P cl) cd cd "-c-d ci) a) "ggrgig rgpi r, r-, g 14 '= r4i a),,, al d a) a) rri MI = r"t a) uu g g g 0 CL) 0 (L) ;-4 P4 0 0,-, ii ii : al tk g p_,w0 P;,,, g,w CD r,:/ td0 br)bp (1) P:1 PP E-1 E-I,-g '''' g g ;-, ce g ti, o hi) 7,4d g rw - PP,g,51 )ta),544,(4) gww twwm ce 4ctiuir-T0',-4cDtc:,trerti rte 0 5,,g 0 (1) ;, ;, cu,-, -- _4:1 cz, 0 0,z 0 0 ;-4 4e? rr) on, hei co,_-,, rp rp Gd ri) F-i CZ *4 Cs --- g a) E E cd a),--4 -,-, -,D a) g CI) rd tto P, Pq

36 qa[ssuremumg ToPuallolif suatioing -- - op cs,--i 1-4,--4,-,1 cl 111a riipuoji 000 salactuosou 1,10pire3t110A09N '119IVA 'apa _ 11 III 1 s iiss el t m ,_, --,------,, lllllllll lllllllllllllllll pupsutps -pn 210qS43aa i, i i, llllllll cq,4 cqci i llllll iiii ig1s4891ct pnieptrus UMOA i cc 00 ti ti i i eiiitiel 611'1 T1 pvlsliing i I tie 1 t mill a el i II s t 1 sli o liattuoiiki CD /--I 1-1 r-i G\1,-q r-i 4plutau No Alou ta velstrui,9 UaLUIUBSITI 1 l i, r-i Ct / C\1 '7? rri,-1 et kr,,--i cc u' i-i cq ctz cz-, -i cq co clid G4 r-i crz cic,-1 c:::) cp,,-i az GI -71, = di Gn =,--+ cez Cq to,t4,--1,--1 GI r-1 lc:, Cl,--1 X1( -tti L r-i r-i Gq 1--I r-i ' ct -4 E ci) 1:CI a) Pi a) P _ lll llll ll ;,4 7:1 7::, r7 rt 74 t,, ',,1 ci) 2, " rr, : g : g la bk,g,4 g ;-, bi3o '-' '''' Z-g 4 ;-, a)%cid ''',Vt w ;--4-0 E 'zcots,,:--gg,-4rt c e 4,,, E, 49,, Z a, * 4-4,1 ;-, e cd A, mci t, T,,g 1-,,,ca ct3 cz Fg '-:;5,,, ;- ;-+ i:1 co Di 1E,5 17,1 1 = teg t40 ;,-t,:i E T, 4s' mi ;f,,,,, P-rci":1,2 pigpg g,,g 0 -(1)4-cdm a) a, 4g 4 o tid 2:1 cs, ',,, cz o o,s,,,tcd,-, i -1 0o ;,,,, '4 --, s ad 0 WmwwAO:IWIIIE Ix4gcb4xP-iZ*4E-4-tt1 "p4t=e1w

37 i 1 1, 1 1 i 00 s 1 4 r I i r t 1 r r1 iiiii e t 1 1 i,, i i iiiiiiiii --, i op,i If) i,, CZ:, CrJ crz,-4 i i,-,1 i i ri i ii i i - ',1 j I I I 1 I 1 11 C\ I CC,) I C,C, I 1 t cq cy'd N, -Tr 'F1 I 1 i $ C 1 11 C) 0,1 r4 cs -1 ci i-1 i i,, L o %J cn d'i cj 11 1' r 4 a;) Pl' i 00 cc) -4 ;f4 i i i i cyj o 000 i 711 IC Ill 14 i is 00 ICZ 1 iiiiiiiiii , CC iiii i 00 C'*Z iiiii 1 CC) Cn re 1 III iiiiiiiii, 111 SI 1 CC) ri 1111 /1111 c I (71) in r-1 r-1, CO CO i 11 ii 1,q N N ":11 Clt CO r-1 CD s et r1 ijj 1,--i ri 1, cit ot cyz t,-1,1 ii GM a() Co,, c\i, r1 C) N I4 N r-i, CO C CO r-il 1 i,-4, i if I,,,CZ N s te (X) r-1 N N Cl r-1 r-i C-,14 r-! CfJ 7tI el( In,--,,--1 t--, c\i cn,ti = crd,--i 41 IC CrJ Icj g Cl, E M -1-4-D CD rg : : -,-, : r0 cd rci : : : Pi,/, cl) c, ;-i ;1 rg g g E 0 i-c3 CD r-, cif, CD r, 'CI M CD " F-i rn CD * r, etl)4 '')g=crtg C1,11b1C'cf, W cd t? = rw ch g ce cl) te a) r, d) "0 g u, i,,,f, cz cz,,, 7:1, bp E;,) rd -4,-,,, g ce = 0 c g E '0 w,,,,, cl) pi cd g r- c,,---,---( -, o p-,--, -t: ;-, r-- o ; rzi,--, bk ad,, ct a),, ca 0 ;4 ;, 2) ca o ca m, ce ca ct PT-IWxxx41P-1-, $E41-4ZPZ4:1E i 4,,t1,-1 " I r i r-i C, r-il r-4,, Cd 41,4 g a) +D g ki, 7 ;-, c1) PP-CI ct (1) Eg g :; 1 cd a) -41 4) (1) 41 pl - 00 N ICJ r-i :1 ' +D --4 cd 1--4

SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET

SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 6. SINDSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 1912. ( Statistique des hospices d' aliénés pour l'année 1912) Efter de fra asylene indkomne aarsberetninger utgit av MEDICINALDIREKTØREN,

Detaljer

_Norges OffiCielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

_Norges OffiCielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) _Norges OffiCielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Bétail, le 30 septembre

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 95: Nr Markedspriser paa korn og poteter 86-9 (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 86-9) Indtægts-

Detaljer

SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII 4 SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 98 (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 98) Efter de fra asylene innkomne årsberetninger utgitt av MEDISINALDIREKTØREN KRISTIANIA,

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, série V.) 4- Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, série V.) Nr. -8 ril findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v.. januar.906- december 90. Trykt 9:

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfort i Forteguelse over Norges Officielle Statistik juli 8893 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere hefter. Trykt Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 7., SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET 95. (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 95.) Efter de fra asylene innkomne årsberetninger utarbeidet av OVERLÆGEN FOR SINNSSYKEVESENET.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET. Hospitals for Mental Disease 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 OSLO 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET. Hospitals for Mental Disease 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 OSLO 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 SISSYKEHUSEES VIRKSOMHET 96 MED SAMME DRAGSTABELLER 956-96 Hospitals for Mental Disease 96 with Survey Tables 956-96 STATISTISK SETRALBYRÅ CETRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer

.3.4.! '' il ' lre21. jutzkv _:.:±7_, .,---,-,---- 1.;... -,,,..., -,.54_,,,,,, . -: -.1.---:.-,-, ---,_?-ztz-_,,,6,...2,-

.3.4.! '' il ' lre21. jutzkv _:.:±7_, .,---,-,---- 1.;... -,,,..., -,.54_,,,,,, . -: -.1.---:.-,-, ---,_?-ztz-_,,,6,...2,- - ii 0.' it,...",. r '-- :a-.- c.' OFFISFLLE STATSilKK VII L a ga....! iii ribol *ibeittif, - _, Aiii I IFIf ',- t '. '' il '.'-',. 0.,-; NEAsyknipis - VI - virk olsret, rf _ li, r lit lre. _ (Statistic-Luc

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

CONTENTS. Index of monthly and quarterly statistics *77

CONTENTS. Index of monthly and quarterly statistics *77 CONTENTS Norwegian vessels in regular coastal service in 1954 365 Preliminary survey of the crop in Norway in 1956... 382 Statistics on craftsmen 1955 386 Standard of trade areas 390 Poor relief and social

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. orges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la orvége, série X.) Rekke X. Trykt 97. r.. Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalité.). Statistiskøkonomisk oversikt over

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) orges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la orvège, série IX et X.) Rekke IX. - - - - - Trykt 1939. 154. Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) 155. orges jernbaner

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 N 109 Forsikringsselskaper 1961 Socia6s d'assurances 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA,

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII 13 HUSHOLDNINGSREGNSKAP Sept 1918 sept 1919 (Budgets de familles de sept 1918 à sept 1919) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ KRISTIANIA, I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Noryége, série VI) Nr. se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. {Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. --. Norges sparebanker. (Caisses d'épargne.). Kreaturholdet 0 september. (Retail, le 0 septembre.).

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Tykk rod strek - kommunegrense Tynn rød strek - tellingskretsgrense. Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tykk rod strek - kommunegrense Tynn rød strek - tellingskretsgrense. Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 1960 for hver enkelt kommune. I tillegg

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Norges ()aisleile Statistikk, r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége, série X.)

Norges ()aisleile Statistikk, r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége, série X.) Norges ()aisleile Statistikk r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége série X.) Trykt 944. Rekke X. Nr. 70. Forsikringsselskaper 942. (Societes d'assurances.) 7. Norges handel 942. (Commerce.) 72.

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 217 PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965 MENTAL HOSPITALS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet For årene 1854-1871 se Sundhedstilstanden

Detaljer

(Statist e Officielle de la Norvège, série IX.)

(Statist e Officielle de la Norvège, série IX.) es Offisielle Statis k, rekke IX. (Statist e Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Syketrygden. (Assurance-maladie nationale.). Norges jernbaner -. (Chemins de fer norvégiens.). Rekruttering

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Nr. - - Trykt 1929: 83. Meieribruket i Norge i 1927. (L'industrie laitière de la Norvège en 1927.)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-128 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1 91 1

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

SKOLEVESENETS TILSTAND 1924-25

SKOLEVESENETS TILSTAND 1924-25 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII SKOLEVESENETS TILSTAND 9- (Statistique de l'instruction publique pour l'année 9-) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Tynn rod strek tellingskretsgrense Tykk svart strek kystlinje Tynn svart strek elv

Tynn rod strek tellingskretsgrense Tykk svart strek kystlinje Tynn svart strek elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater TilbakegAende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyra fram de viktigste resultater fra Folketellingen 1960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) res Offisielle Statistikk, rekke X XI. (Statistique Officielle de la rvèe, série X et XI.) Rekke X. Trykt 1949. r. 171. Statistisk-øknmisk versikt ver året 1948. ( Aperçu de la situatin écnmique.) - 172.

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.)

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

Tverrpolitisk liste for A

Tverrpolitisk liste for A KOMMUN6 2, P.AM- 2015 G

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Retail, le SO septembre

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET 956 Hospitals for Mental Disease 956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 958 Tidligere utkommet: For drene 854-87

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Norges Offisielle Statistik, rekke XI.

Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norway's Official Statinent,,reries XI. XI. Trykt 9,, Nr.9. økonomisk utsyn over året 9. Economic survey. - 0. Kommunevalgene og ordførervalgene 9. Elections in the

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 95: Nr Markedspriser paa korn og poteter 8694 (Données sur les prix du bli et des pommes de terre 8694) 4 Indtægts

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer