IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IO 68/4 Oslo, 17. april 1968."

Transkript

1 IO 68/4 Oslo, 17. april HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt til kommunene 3 3. Minstefradrag 4 4. Inntektsskatt til staten Særskatt til utviklingshjelp Inntektsavgift til skattefordelingsfondet Inntektsskatt til kommunene...,..< Trygdepremier Trygdeytelser III. Inntekts- og formuesskatter, aksjeselskaper 1. Selskapsskatter til staten Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Synspunkter og konklusjoner kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk Sentralbyrås oppfatning.

2 I. INNTEKTS, OG FORMUESSKATTER, PERSONLIGE SKATTYTERE

3 1 1. FORMUESSKATT TIL STATEN For Arene fr (1938) Se Oslo kommunale statistiske kontor. "Inntektsog formuesstatistikk for Oslo". Oslo (1938) (1952) Se SOS nr. 2 "Skatt på personleg inntekt og midel". Oslo (1953) Klassefradrag: Skatteklasse 1 2 og hoyere kl. Fradra formuen Skattesatser Skattbar formue..1011/ Sk.kl. 1 ForWuesti4inn Sk.kl. 2 og hoyere Skhtt på hoyeste formue i foregående Intervall Skatteprosent pt resten av formuesbeløpet promille FOrste ,5 promille Neste , t, 't Pt ' I t, , , 't , I , It Overskytende belop 17, og og over over ,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5

4 lasassetradrag: Skatteklasse 1 2 og hoyere kl. Fradra i. formuen Skattesatser: Skattbar formue FOrste ,0 promille Neste ,5 It ,0 tt ,5 It ,0 ti Overskytende belop 17,5 11 it Sk.kl og over Formuestrinn Sk.kl. 2 hoyere og over Skatt på hoyeste formue i foregående Intervall Skattesats på resten av formuesbelopet promille 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5

5 3 2. _FORMUESSKATT TIL KOMMUNENE For årene f,or 1957 Skattefritt fradrag i formuen: Ingen, men formuer under i landkommuner og i bykommuner kunne være skattefrie etter kommunens bestemmelse. Skattesats: Maksimalsats 4 promille Skattefritt fradrag i formuen: Skattesats: Som foregående år.

6 3. MINSTEFRADRAG (Landssk.loven. 44.g) For årene rift- 1957: Ingen 1957 og pst.; minimum 200 og maksimum av lonnsinntekten, dvs. LOnnsinntekt Under og over Minstefradrag pst pst.; minimum 500, maksimum av lonnsinntekten, dvs. LOnnsinntekt Under og over Minstefradrag pst pst.; minimum 700 og maksimum av lonnsinntekten, dvs. LOnnsinntekt Under og over Minstefradrag pst

7 4. INNTEKTSSKATT TIL STATEN Eo2 _2..kers sp:j.,d2d )o_938). Se Oslo kommunale statistiske kontor. "Inntektsog formuesstatistikk for Oslo". Oslo (1938) (1950). Se Statistiske meldinger nr , eller SOS nr : "Eit oversyn over statsskattelegginga av inntekt til personlege skattytarar frå budsjettåret (inntektsåret 1938) til budsjettåret (inntektsåret 1950)" (1951). Se Norsk Lovtidend (1952) (1954) fra- Skatteprosent Inntektsintervall Skatt for drag på hoyeste på resten av Skattesatser: (antatt inntekt). inntekt i fore- inntektsgående intervall belopet pst. pst. Av de forste og under 10 It tt It It It tt It tt ft It ft 1? It It tt neste " n det overskytende belop 65 Over Klassefradrag: Skatteklasse Fradrag i skatt Minste inntektsbelop som får skatt I h

8 (1955) (halv skatt) Skattesatser: Som foregående år unntatt at all inntekt over skattlegges etter 55 pst. Klassefradrag: Som foregående gr. Av de forste og under Skatt for fra- Skatteprosent Inntektsintervall drag på hoyeste på resten av (antatt inntekt) inntekt i fore- inntekts gående intervall belopet pst. pst. if 11 1 neste 500 " t, t, t,t, fl fl u " lo loo u " loo " det overskytende belop Over lo Klassefradrag: Skatteklasse Fradrag i skatt Minste inntekts- (som foregående år) belop som får skatt Eioo loo Too loo

9 Skattesatser: Skatt for fra- Skatteprosent Inntektsintervall drag på hoyeste på resten av (antatt inntekt) inntekt i fore- inntektsgående intervall belopet pst. pst. Av de forste og under - 10 tf tt 11 neste loo tt ff tt It tf tf ft ft ft ft tt If It ft loo loo loo o loo II ft det overskytende belop 55 Over Klassefradrag: Skatteklasse Fradrag i skatt Minste inntektsbelop som får skatt No loo T ioo31100

10 1963 Skattesatser: Inntektsintervall (antatt inntekt) pst. Skatt for fra- Skatteprosent drag på hoyeste på resten av inntekt i fore- inntektsgående intervall belopet pst. Av de forste og under 10 fl u neste u flltfl VI ff If If fl fl fl fl fl fl det overskytende belop 55 over Klassefradrag: Skatteklasse Fradrag i skatt Minste inntekts- (som foregående år) belop som får skatt loo no TOO

11 1964 Skattesatser: Som foregående år. Klassefradrag: Skatteklasse Fradrtg122n!!AP bel Minste inntektssom kr: får skatt I oo Skattesatser: Skatteklasse 1 og 2 pst. Av de forste it II ft neste lt lt ft It ft ft If It ff ft It ft f,f, ti ft ft it ft It It lt ft " det overskytende belop 5 0 Skatt for fra- Skatteprosent Inntektsintervall drag på hoyeste på resten av (antatt inntekt) inntekt i fore- inntektsgående intervall belopet ool ool ool ool ool og over pst o 45 50

12 Skatteklasse 3 og 10 Inntektsintervall (antatt inntekt) Skatt for fra- Skatteprosent drag på hoyeste på resten av inntekt i fore- inntektsbel et pst. pst. Av de forste It 11 neste ft fl fl fl fl t, fl fl flt, t, fl " det overskytende belop og over o 50 Sitattekla Av de forste tf It 11 neste tf ff I/ If 11 tf ft It If ft If It If If ft I? It If tf If tf 11 ti ool " det oversk ende bel o over Klassefradrag: Skatteklasse Fradrag i skatt Minste inntekts- (som foregående år) belop som får skatt

13 Skattesatser: EiltIL2nameLaal Av de forste If 11 ff neste ft If ff If 11 If IV If It ff ff If Av det overskytende belop Skatt for fra- Skatteprosent Inntektsintervall drag på hoyeste på resten av (antatt inntekt) inntekt i fore- inntektsggende intervall belopet pst. pst eg hoyere Av de forste ff ff neste ff I/ ff ft ff tflt 11 It 11 ff If ff, oo ff 11 ff ff ff If 11 ft Av det overskytende belop og hoyere o Skatteklasse 5 og hoyere Av de forste tt 11 neste ool ff ff ff ff II if ft 11 fi ol f If ow ff o ff 11 If Av det overskytende belop og hoyere oo o

14 12 Klassefradrag: Skatteklasse Fradrag i skatt Minste inntektsbelop soin får skatt 5 loo lo boo loo 33 Too 37 goo 1967 Skattesatser: Skatteklasse 1 og 2 Skatt for fra- Skatteprosent Inntektsintervall drag på hoyeste på resten av (antatt inntekt) inntekt i fore- inntektsgående intervall belopet pst. pst. Av de forste tf ff neste It It It o 000 '% tf If It If ft ttt, ff ool It ft ff ff 11 ti ff o tf ft It tf Av det overskytende belop og hoyere 50

15 13 Skatteklasse 3 os. Av de forste ff ff neste " Skatt for fra- Skatteprosent Inntektsintervall drag på hoyeste på resten av (antatt inntekt) inntekt i fore- inntektsgående intervall belopet pst. pst. It ft " ff ff " tt ft tt t, tf ff ff ti ft if ff " ft t, tf 't Av 23 det overskytende belop og hoyere Skatteklasse 5 og 6: Av de forste T' " 7 ft neste " " " oo " lo " o 17 " Av 24 det overskytende belop og hoyere 50 Skatteklasse 7 og hoyere: Av 0 de forste " " neste " If 1, 1, " " fl " fl u " ff " o " Av det overskytende belop cg hoyere Klassefradrag (fradrag i skatt): Som 1966.

16 1968 Skattesatser: Skatteklasse 1 og 2 Av de forste Of It neste " Skatt for fra- Skatteprosent Inntektsintervall drag på hoyeste på resten av (antatt inntekt) inntekt i fore- inntektsgående intervall belopet pst. pst. " " " " " " Av det overskytende belop og Nyere Skatteklasse 3 o5 lor de forste ft It neste " 9 ow tf ft II " / ft " If It If " It If " ft If t lt II If " Av det overskytende belop og hoyere loo o Skatteklasse 5 Av de forste If It neste " tt If If It II It If If!I ft tt " it o5o 25 " " If If Itlt o If If tf t' Av det overskytende belop og hoyere

17 ( fort s att ).Skattekle pst. Av de forste It tý neste tt 11 tt tt " Pt " " " t,ri' Skatt for fra- Inntektsintervall drag på hoyeste (antatt inntekt) inntekt i fore- - ende intervall Av det overskytende belgip og hoyere Itoo Skatteprosent på resten av inntektsbeløpet pst Klassefradrag: Som 1966.

18 16 4..SQSEATT TIL UTVIKLINGSHJELP Skattesats Minstegrense ,25 pst. Ingen 0,25 pst. Beste reduksjonstabell

19 17 INNTEKTSAVGIFT TIL SKATTEFORDELINGSFONDET ==. (FOr 1963; tilleggsskatt til kommunene på storre inntekter) ( (1947) 1. Når den skattbare inntekt er: over , men ikke over tillegg 1 pst , , " " teif 4o 000, " " Ýtft , " ,5 " ti , " loo 000 3,5 n ft " loo 000, " " TI IT " , " if 4,5 " " , 5 11 If ft 2 2,5 3 If If Oslo 5,0 pst. 7,5 " 10,0 " 12,5 " 15,0 " 17,5 " 20,0 " 22,5 " 25,0 " 2. Den Økede skatten må ikke overstige 50 pst. av det skattbare inntektsbelop som ligger over grensen. 3. Tillegget kan forhoyes til det dobbelte, 3-dobbelte, 4-dobbelte eller 5-dobbelte (Oslo). Eksempel: Skattbar inntekt kr; (17 pst. og 5-dobbelt tillegg). Skatt på :( x 1,075)x 0,17 = " " IT 20000:(2O 000 x 1,05) x 0,17 = " InntektsbelOp over grensen 100 Den økede skatt 103 Regelen under pkt. 2 kommer til anvendelse og skatten blir: ,50 x 100 = (1948) 1. Når den skattbare inntekt er: over , men ikke over tillegg 1 pst. (Resten av tabellen lik foregående tabell.) 2. Den Økede skatten må ikke overstige 30 pst. av det skattbare inntektsbelop som ligger over grensen. 3. Tillegget kan forhoyes som foregående år.

20 18 195G-51 (1949) (1950) 1. Når den skattbare inntekt er: over , men ikke over tillegg 6 pst. ft If 20000, it ft If It II 9 ft ff tf , t1 II ff ff If 12 If II It If It II ff 4o 000, , , If 11 fl ff If It If It ft If VI ft ft It it If 21 If If II It If If 11 It It , , If It If It ff IT It II ft , 2. Som for (30 pst.) 3. Faller bort. 27 ft 30 IT (1951) 1. Når den skattbare inntekt er: over , men ikke over tillegg 6 pst. If tf , 4o 000, it It If ft IT If II If If If If Ti T, ft tf It , fl fl fl ,,, T, If ft , tt It , ft It 71 ff fl fl fl fl ft ff , iq fl IT ft It II If t, It ft tt It it 9 ft 12 It 15 t, 18 It 21,1 24 tt 27 ft 30 tt Skattefritt fradrag i inntekten: Kl Kl ,, t, TT 2 If 3 It 4 ff t, Som for (30 pst.) ti 6 ft TT it

21 19 Eksempe 1: (17 pst., red.tab. A, kl. i = 430 ) 0 = skatt etter vanlig red. tab. T = " " tilleftsskattetabellen Skatt av Skatt: 0 = ( ) x 0,17 = T = (( ) x 0,09) x 0,17 = 462 " Skatt av grenseinntekten ( ) = Skatt: 0 = ( o) x 0,17 = T = ( ( ) x 0,06) x 0,17 = InntektsbelOp over grensen 200. Den Økede skatt 190. Regelen under pkt. 2 kommer til anvendelse og skatten blir: ,30 x 200 = (1952) - Skattesatser: Skatt på hoyeste Skatteprosent på inntekt i fore- resten av inntektsr7aende intervall belopet pst. Av de forste pst. 3 " " neste " lt " 600 " det overskytende belop 5 " Skattefritt fradrag i inntekten: fradrag etter beste reduksjonstabell vedkommende år.

22 /. INNTEKTSSKATT TIL KOMMUNENE Reduksjonstabeller (fradragsbelop i kroner) ForbudsetåreneØr Se Norges Lover (1946) (1947) (Lov av 14.des nr. 3) Tabell...MONIIMM.WIM ,04.111Mmill rismameernmenarmr orro.r 1 2 Klasse 5 alimmierillsrlas MOI....1 Stignings i o6o i o o i a. Skattbar inntekt som ikke overstiger 30 pst. av fradragsbelopet i kl. 1 etter vedkommende reduksjonstabell, blir ikke skattlagt. b. Er den skattbare inntekt storre enn a., nå det ikke beregnes hoyere skatt enn at den skattepliktige beholder det fritatte belop ubeskåret (1948) (1949) (Lov av 30. juni 1949 nr. 14) Tabell III Iv Va VI VI a VII VII a VIII a IX = M.11111I a. og b. som foregående Ar. _7_5._ Klasse i i 260 i o 86o StigningsbelOp

23 ,...,..,......r n...ni, (1950) (1951) (Lov av 25. mai 1951 nr. 7) 21 Tabell Klasse Stignings A 48o o C D E F G H Tabell a. og b. som foregående I o J i o o olo o (1952) _ (1955). (Loy av 19. desember 1952 nr. 9) Boo o o8o i loo Stigninr7i: belop lo lo C a. Skattbar inntekt son ikke overstiger )10 pst av fradragsbelopet i kl. 1 etter vedkommende reduksjonstabell, blir ikke skattlegt. b. Som foregående år....)5tog (Lov av 14. juni 1956 nr. 7) Klasse Tabell belop TOO loo Boo lo a. og b. som foregående år. ". 1

24 1959 og Lov av 4. juli 1958 nr. 4) 22 Tabell Klasse Stignings L loo Too loo T 800 lo cm lo coo ) loo 8 ro lo o 300 a. Skattbar inntekt som ikke overstiger 50 pst. av fradragsbelopet i kl. 1 etter vedkommende reduksjonstabell, blir ikke skattlagt. b. Som foregående år (Lov av 2. juni 1960 nr. 24) Reduksjonstabell I faller bort. Tabell II - VII er uforandret. a. og b. som foregående år (Lov av 9. juni 1961 nr.14) Reduksjonstabell II sloyfes. Tabell III - VII er uforandret. a. Skattbar inntekt som ikke overstiger 80 pst. av fradragsbeløpet i kl. 1 etter vedkommende reduksjonstabell, blir ikke skattlagt. b. Er den skattbare inntekt storre enn a., rn.? skatten ikke overstige 35 pst. av det overskytende inntektsbelop ,5_1964. (Loy av 29. juni 1962 nr. 10) Tabell Klasse Stigningsbeio iv Too 6 loo T lloo 3 Too 5 loo Too loo goo li loo l Too a. og b. som foregående Ar.

25 al6. (Lov av 19. juni 1964 nr. 18) Tabell Klasse Stignings I loo lo io loo 9 loo loo loo loo a. Skattbar inntekt son ikke overstiger 100 pst. av fradragsbelopet i kl. 1 etter vedkommende reduksjonstabell, blir ikke skattlagt. b. Son foregående år (Loy av 17. juni 1966 nr. 20) Tabell Stignings-. P a. Som foregående ar ) ) b. Er den skattbare inntekt storre enn a., nå skatten ikke overstige 25 pst. av det overskytende inntektsbel4p.

26 24 OSLO REDUKSJONSTABELL OG SKATTORE For grene for Se Oslo konmunale statistiske kontor or formuesstatistikk for Oslo", Oslo Ar Reduksjonstabell (1946) (1947) (1948) ( 1949) (1950) (1951) (19 52 ) oc VIII a VIII a IX IX J VII VII V IV III III 17,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17,0 17,0 18,0 18,0 19,0

27 II. TRYGDER

28 25 1. TRYgDEPaEMIER PREMIE TIL ALDERSTRYGD, UFØRETRYGD M.V. For årene for (1936) Ingen (1936) (1940 Alderstrygdavgift Minstegrense for avgiftsplikt: Antatt årsinntekt 800 i by og 600 i landdistrikt. 1,0 pst. av antatt inntekt (1941) (1945) _ Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift Minstegrense: Som foregående år (1946) m_ _11:2lli Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift Minstegrense for avgiftsplikt: Antatt årsinntekt 1200 i by og 1000 i landdistrikt. 1,1 pst. 1,1 pst. tt tf (1948) (1952) Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift Minstegrense: Som foregående år (1953) Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift Minstegrense for avgiftsplikt: Antatt årsinntekt (1954) 1,3 pst. 1,6 pst. TT It ti ti ti 7! Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift 1,9 pst. Minstegrense: Som foregående år (1955) (hafv Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift 2,2 pst. Minstegrense: Som foregående år og 1958 Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift Minstegrense: Som foregående år eller minstegrensene for kommunal inntektsskatt. 2,2 pst.

29 26 Medlemspremie pr. uke: Inntektsklasser Alderstrdie.tgd ow 1,75 0, ow 3,50 0,15 over 6 No 5,25 0,15 arararts...rwas Arbeidsgivertilskott: Alderstryrd, 60 pst. av premien. ForsOrgertrygd, 60 pst. av premien..1l _1_1114_ 1961 Medlemspremie pr. uke: Inntektsklasser Alderstryr:d ForLmIrtmgd , ,15 0, ,50 0,15 1,50 5,25 over 6 ow 0,15 2,25 Arbeidsgivertilskott: Alderstrygd, 60 pst. av premien. ForsOrrertrycd, 60 pst. av premien. UfOretrygd, 60 pst. EV premien. 11_ _Apri Medlemspremie pr. uke: Inntektskiasser Alderstacd ForsgraertaEl Efflretaal --- kr: ,44 0,15 0, ,88 0,15 1, ,32 0,15 1, ,76 0,15 2, ,64 0,15 3,36 over ,52 0,15 4,48 Arbeidsgivertilskott: Alderstrygd, 75 pst. av premien. ForsOrgertrygd, 60 pst. av premien. UfOretrygd, 75 pst. av premien.

30 212_211i1_12L...2_30. juni Medlemspremie pr. uke: Inntektsklasser A1derstry71 Forsç'rrertmEd_yfOretrygd , ow 4, , ,93 over ,24 Arbeidsgivertilskott: Alderstrygd, 100 pst. av premien. ForsOrgertrygd, 75 pst. av premien. UfOretrygd, 100 pst. av premien. 0,79 1,59 2,38 3,57 4,76 1. juli 'anuar 1964 Medlemspremie pr. uke: Alderstryga, krigspensjonerinr7 og uforetrygd, som foree,ende? r. ForsOrgertrygd, 0,25 pr. uke. Arbeidsgivertilskott: Som foreeende år. 6. januar oktober 1964 Medlemspremie pr. uke: Som fore7aende Arbeidsgivertilskott: Alderstrygd, 110 pst. av prerien. ForsOrgertrycd, 75 pst. av premien. UfOretrygd, 110 pst. av premien. 5. oktober =1.2L5.. Medlemspremie pr. uke; til a1derstryr7d, forsorertrygd, uforetrygd or enke- og morstryrd. Inntektsklasser , , , ,00 over ,00 Arbeidsgivertilskott, 110 pst. av premien.

31 28 deserier 1965 Medlenspremie pr. uke: Son forer, ående Arbeidsdvertilskott: 125 pst. av premien. 1.1anuar desember 1966 Medlemspremie pr. uke: Som forerende år. ArbeidsFivertilskott: 150 pst. av premien.

32 29 SAMLET OVERSIKT Medlemsprenie pr. år (50 uker) til allerstrygd, uføretrygd, krigspensjonering, forsorgertrygd, enke- og morstrygd, syketrygd og arbeidsløysetrygd. Foria:e..pily.L.1958: Se Statistisk Sentralbyra. Artikler nr. 8 "Utviklingen i de personlige inntektsskatter ". Oslo Inntektsklasser over II tt , ff o ti ii ocso To tt It 25 O To4 973 Inntektsklasser over I, It tt 6 ow M 1, If It tf as tf i 560

33 30 FOLKETRYGDAVGIFT Fra 1. januar 1967 avloser folketrygden alderstrygden, uforetrygden, forsorgertrygden og enke- og morstrygden. Avgift av lonnsinntekt Avgift av annen ervervsinntekt 1967 Medlem Arbeidsgiver 7,0 4, 0 pst. 5,4 pst. =le Minstegrense for avgiftsplikt: Årsinntekt Avgiften mg ikke overstige 25 pst. av den delen av inntekten som overstiger minstegrensen. Maksimumsgrense: Årsinntekt Medlem Arbeidsgiver 7,6 4, 0 pst. 5,8 pst. Minstegrense: Som foregående gr. Maksimumsgrense: Årsinntekt

34 PREMIE TIL SYKETRYGD (TOTALTARIFF 0) OG ARBEIDSLØYSETRYGD L:J121_2: Medlemspremie pr. uke: Inntektsklasse Syketrygd Arbeidsløysetrygd ,8o 0, ,30 0, ,10 o,6o 3, ,70 14, 'J 5, ,90 over ,60 0,95 Arbeidsgivertilskott: Syketryr,d, 6o pst.av premien..arbeidsloysetrygd, 100 pst. av premien. 2.1_221i2_ uni 1963 Medlemspremie pr. uke: Son fcre7r5,ende år. Arbeidsgivertilskott: Syketry7d, 75 pst. av premien. ArbeidslOysetryd, 100 pst. av premien. Ji;! desember 1966 Medlemspremie pr. uke: Inntektsklasse Syketryp4 ArbeidslØysetrycd ,20 0, ,70 0, ,65 o,6o ,6o 0, ,60 0, ,7o 0, ,80 0, ,90 1,10 over ,0 1,20 Arbeidsgivertilskott: Son foreelende gr.

35 32 2. januar 1967 Nedlemspremie pr. uke: Inntektsklasse Syketrygd ArbeidslOysetrygd U ,5o 4,8o 6,15 7,55 9,00 10,50 12,05 13,65 15,30 17,m 0,45 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 1,10 1,20 1,30 1,40 Arbeidsgivertilskott: Som foregående gr.

36 33 2. TRYGDEYTELSER BARNETRYGD (Lov av 24. oktober 1946 nr. 2) Barnetrygd pr. ar _ o _ _ Antall barn o 1 14o o i Boo Barnetrygd skattefri fra 1.januar 1957.

37 ALDERSTRYGD 00 UFØRETRYGD 314 (UfOretrygden innfort fra 1. januar 1961). Grunnpensjonene i de enkelte år: es It is. i s i se is 11 Ensli,e Land Lend Ektuar Fra: icr. 1. juli 1937 it If januar juli januar juli okt juli april juli 1957 ft januar april april januar januar januar januar januar o8o o i 44o i 68o o oo ioo

38 III. INNTEKTS- OG FORMUESSKATTER, AKSJESELSKAPER

39 35 1. SELSKAPSSKATTER TIL ST4TEN (Lov av 13. juli ) Skatt av fondsinntekt Selskaps- Formue s Ar skatt Fondsskatt Avp;ift skatt Sam personer e 6,0 pst. pst. pst. pst. Som personer o e 4 ce6,0 0, ,0 8,00 0, ,6 8,80-0, ,0 8,8o - 0, O , ,0 8,80 - o, ,0 7, 00-0, ,4 6,5 01,0 0, , ,4 7,15 1,0 0, ,8 7, 001,0 0, , 7,00 1,0 0, prog. topp- 7,00 1,0 0,2 sats 26, , 5 7,00 1,0 0, , ,5 7,00 1,1 0, ,0 7,00 1,1 0, ,0 7,00 1,3 0, ,0 10,00 1,3 0, ,0 10,00 1,6 0, ,0 10,00 1,9 0, ,0 8,00 2,2 0, OW ,0 3,00 1,1 0, ,0 8, 00-0, ' , ,2

40 36 Ar Selskaps- Særskatt til Formuesavgift Inntektsskatt utviklinr,shjelp (for 1963 formuesskatt) avgift pst. pst. pst. pst ,0 0,25 0, ,0-0,2 Som personer ,0 0,25 0,2 Sam personer

HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL I INNHOLD

HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL I INNHOLD D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- D e p., Oslo 1. T 1 f. 41 38 20 IO 75/5 5. februar 1975 HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL I ÅRENE TIL OG MED 1969 INNHOLD Side I. Inntekts- og formuesskatter,

Detaljer

HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II ARENE 1970-1977 INNHOLD

HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II ARENE 1970-1977 INNHOLD IC) 77/24 3. juni 1977 HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II ARENE 1970-1977 INNHOLD Side I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere 1. Formuesskatt til staten 4 2. Formuesskatt til

Detaljer

SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE

SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/12 SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ÅRENE 1969-7979 OSLO 1979 ISBN 82-537-0978-1 FORORD Ved skatteanalyser og liknende arbeid

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 93/25 SKATTER OG OVERFØRINGER

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ /12 7. juli 1.988 BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER AV EINAR KLEPPE 1 INNHOLD Side 1. Innledning 1 2. Uforming

Detaljer

94/21 Rapporter Reports

94/21 Rapporter Reports 94/21 Rapporter Reports 94/21 Rapporter Reports Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Årene 1975-1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn

Detaljer

BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2014. Desember 2013. Skatteetatens IT- og Servicepartner

BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2014. Desember 2013. Skatteetatens IT- og Servicepartner BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2014 Desember 2013 Skatteetatens IT- og Servicepartner ii FORORD Vedlagt følger dokumentasjon og subprogram i COBOL for beregning av forskuddstrekk for inntektsåret

Detaljer

i La? E SKAITER OG STON ADER

i La? E SKAITER OG STON ADER PIK LER FRA STATISTISK SE T1LLYRA N R. 109 i La? E SKAITER OG STON ADER HISTORISK OnitsIKT OVER SATSER M. V. ÅRENE FRAM TIL 1978 v ittge.e Gabrielsen REi Tatil.,; Ni COVE RNMEr',:i TB i TSFEJ R4TES ETC.

Detaljer

SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ÅRENE

SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ÅRENE R SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ÅRENE 1880-1081 TIS RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/15 SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner i Norge 1990-2004 Vivian Almendingen Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

S KATTE STATI STI K K INNTEKTSARET 1972

S KATTE STATI STI K K INNTEKTSARET 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 66 S KATTE STATI STI K K INNTEKTSARET 97 TAX STATISTICS INCOME YEAR 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 8570070 FORORD Skattestatistikken

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

STATIST SK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATIST SK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATIST SK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/20 SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ÅRENE 1970-1988 REVIDERT

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

S KATT ESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 1970

S KATT ESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 508 S KATT ESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 970 TAX STATISTICS INCOME YEAR 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 870896 FORORD Skattestatistikken

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

RAPPORTER SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ÅRENE

RAPPORTER SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ÅRENE RAPPORTER SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ÅRENE 1970-1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/15

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

Dronningensg t. 16, Oslo-Dep., Os 1 o 1. Tlf. 41 38 20, 41 36 60. TO 72/12 Oslo, 22. august 1972

Dronningensg t. 16, Oslo-Dep., Os 1 o 1. Tlf. 41 38 20, 41 36 60. TO 72/12 Oslo, 22. august 1972 Dronningensg t. 16, Oslo-Dep., Os 1 o 1. Tlf. 41 38 2, 41 36 6 TO 72/12 Oslo, 22. august 1972 LOTTE - ET PROGRAM FOR BEREGNING AV INNTEKTSSKATT UNDER ULIKE DEFINISJONER AV INNTEKT OG ULIKE SKATTEREGLER

Detaljer

BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET Desember Skatteetatens IT- og servicepartner

BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET Desember Skatteetatens IT- og servicepartner BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2017 Desember 2016 Skatteetatens IT- og servicepartner ii FORORD Vedlagt følger dokumentasjon og subprogram i COBOL for beregning av forskuddstrekk for inntektsåret

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

VIRKNINGER AV SKATTEREFORMEN AV 1969

VIRKNINGER AV SKATTEREFORMEN AV 1969 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 31 VIRKNINGER AV SKATTEREFORMEN AV 1969 Av Hallvard Borgenvik og Hallvard Flo EFFECTS OF THE TAXATION REFORM OF 1969 Innhold Side Kapittel 1. Innledning 3 2. Generelle

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Gjennomsnittsskatt og marginalskatt i skatteklasse 1 og 2

Gjennomsnittsskatt og marginalskatt i skatteklasse 1 og 2 Vedleggstabeller Vedlegg A Gjennomsnittsskatt og marginalskatt i skatteklasse 1 og 2 Tabell A1. Utviklingen i inntektsskatter (medregnet trygdepremier) i prosent av inntekt deflatert med gjennomsnittlig

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Skatteetatens IT- og Servicepartner

Skatteetatens IT- og Servicepartner BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2011 Desember 2010 Skatteetatens IT- og Servicepartner ii FORORD Vedlagt følger dokumentasjon og subprogram i COBOL for beregning av forskuddstrekk for inntektsåret

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

t+`:k i...c!ef;,.l ;;;..^`;v:.., ',._+r?t1ii,,..^,.;'y^^i i.; _ %<^ '. ^^ _ a^

t+`:k i...c!ef;,.l ;;;..^`;v:.., ',._+r?t1ii,,..^,.;'y^^i i.; _ %<^ '. ^^ _ a^ t+`:k i...c!ef;,.l ;;;..^`;v:.., ',._+r?t1ii,,..^,.;'y^^i i.; _ %

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling:

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: I. Lovgrunnlag Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon,

Detaljer

EN MODELL FOR ANALYSE AV SKATTER VED FORSKJELLIGE DEFINISJONER AV INNTEKT

EN MODELL FOR ANALYSE AV SKATTER VED FORSKJELLIGE DEFINISJONER AV INNTEKT OSLO 1977 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR, 94 EN MODELL FOR ANALYSE AV SKATTER VED FORSKJELLIGE DEFINISJONER AV INNTEKT Av Erik Garaas A MODEL FOR ANALYSIS OF TAXES AND ALTERNATIVE DEFINITIONS OF

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708-b/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017.

Detaljer

Beskatning av alderspensjonister

Beskatning av alderspensjonister NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 14. juni 2009 Beskatning av alderspensjonister Evy Kristin Kvalsund Veileder: Professor Guttorm Schjelderup Masterutredning: Finans NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne utredningen

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard Finansdepartementet, 28. juni 2011 Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard 1 Innledning og sammendrag De siste årene er det gjennomført en rekke endringer i skattesystemet for Svalbard. Endringene

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n 10 7. des. Endr. i skattebetalingsloven 2000 Møte torsdag den 7. desember kl. 14 President: O d d H o l t e n Dagsorden (nr. 4): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 5. august 1994

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 806 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERN)ER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående 4 - Prognoser"

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Kalibrering av vektene i utvalgsundersøkelsen Erfaringer fra utvalgene til inntektsog formuesundersøkelsene 1991 og 1992

Kalibrering av vektene i utvalgsundersøkelsen Erfaringer fra utvalgene til inntektsog formuesundersøkelsene 1991 og 1992 94/23 Notater 1994 Ann Marit Kleive og Leiv Solheim Kalibrering av vektene i utvalgsundersøkelsen Erfaringer fra utvalgene til inntektsog formuesundersøkelsene 1991 og 1992 Avdeling for samordning og utvikling/seksjon

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 The difference is ABAX BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OSS 004 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tiibakegående tall Prognoser"

Detaljer

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk Erik Fjærli og Aud Walseth 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk I dette kapittelet gir vi en framstilling av hovedtrekkene ved skatter og overføringer i Norge, sett i internasjonalt

Detaljer

SNO. skal bruke denne prosenten ved forskuddstrekket. Husk påskrift på baksiden av kortet.

SNO. skal bruke denne prosenten ved forskuddstrekket. Husk påskrift på baksiden av kortet. 111005 for fo:skuddstrekk av skatt og 1979 medlemsavgifter til folketrygden LGNNGSKONTORET Talong KOMMUNEKASSERERKONTORET skal rives fra og beholdes av den skattepliktige. Talongen skal legges fram for

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 25 Inntekt og skatt for svirksomhet Arild Langseth og Gunnar Claus 3. Inntekt og skatt for svirksomhet I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for svirksomhet,

Detaljer

Vi vurderer å kreve tilbake bostøtte

Vi vurderer å kreve tilbake bostøtte Side 1 av 6 Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 Bodø Vår dato 0220 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 1444 Drøbak Vi vurderer å kreve tilbake bostøtte Husbanken vurderer å kreve tilbake 33 972 kroner

Detaljer

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 1 2010 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter

Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter Hilde Bojer Innhold Fordelingspolitikk Om skatter Overføringer Noen målkonflikter Offentlig finansierte individuelle goder Fordelingspolitikk Fordelingspolitiske

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

SKATTEMODELLEN LOTTE

SKATTEMODELLEN LOTTE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/5 SKATTEMODELLEN LOTTE TESTING AV FRAMSKRIVINGSMETODER AV OLE K. HOVLAND OSLO 1980 ISBN 82-537-1088-7 ISSN 0332-8422 FORORD Byrået har flere modeller som bl.a.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

RF - 2008 TREKKTABELLER 2012

RF - 2008 TREKKTABELLER 2012 RF - 2008 TREKKTABELLER 2012 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes til skatteoppkreveren i kontorkommunen. Spørsmål om grunnlaget for

Detaljer

IO 77/4 21. januar 1977. HVORDAN PAVIRKES FORDELING AV DISPONIBEL INNTEKT FOR PERSONLIGE SKATTYTERE AV ENDRINGER I INNTEKTS- OG FORMUESBESKATNINGEN?

IO 77/4 21. januar 1977. HVORDAN PAVIRKES FORDELING AV DISPONIBEL INNTEKT FOR PERSONLIGE SKATTYTERE AV ENDRINGER I INNTEKTS- OG FORMUESBESKATNINGEN? IO 77/4 21. januar 1977 HVORDAN PAVIRKES FORDELING AV DISPONIBEL INNTEKT FOR PERSONLIGE SKATTYTERE AV ENDRINGER I INNTEKTS- OG FORMUESBESKATNINGEN? x Av Ole K. Hovland INNHOLD Side 1.Innledning 1 2. Presisering

Detaljer