NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR DESEMBER (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41, KR ISTIAN IA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG it CO Pris: Kr, 0.50.

2 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR DESEMBER (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 ei 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

3 For tidligere utkomne statistiske verker se,fortegnelse over Norges Officielle Statistik juni 1889" og Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli december 1910". Pour les publications de 1828 ec 1889 et de 1889 et 1910 voir les Catalogues de la Statistique officielle de la Norvège publiés en 1889 et en Steenske Boktrykkeri Johannes Bjørnstad.

4 Forord. Denne fortegnelse inneholder en samlet oversikt over de verker av den offisielle statistikk som er utgitt i tiåret 1911 til og med 1920 (rekke V, fra nr. 129, og VI). Fortegnelsen ledsages av en systematisk innholdsfortegnelse og register til denne. Det Statistiske Centralbyrå, Kristiania 21 januar Gunnar Jahn. Jonas Haanshus.

5 Innhold. (Table des matières.) Side. Pages. Norges Offisielle Statistikk, rekke V (fra nr. 129). (Statistique officielle de la Norvège, cinquième série) i -5 Norges Offisielle Statistikk, rekke VI (Statistique officielle de la Norvège sixième série.) 5-12 Andre statistiske verker, utgitt av det Statistiske Centralbyrå. (Autres publications du Bureau central de Statistique.) Systematisk innholdsfortegnelse. (Table systématique des matières) Register til Systematisk innholdsfortegnelse. (Apercu de la table systématique des matières) Oversikt over antall verker som horer til Norges Offisielle Statistikk. 22

6 Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk 1 januar desember (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée du 1' fanvier 1911 au 31 ième décembre 1920.) 1 Norges Offisielle Statistikk, rekke V ( ). (Utgitt av det Statistiske Centralbyrå, medmindre anderledes anført.) (Statistique officielle de la Norvège, cinquième série.) Nr se fortegnelsen , utgitt 1913, og den systematiske innholdsfortegnelse i slutten av dette hefte. (Nos voir le catalogue de 1913 et la table des matières systématique et la fin de l'ouvrage.) Ni Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Skiftevæsenet samt overformynderierne 1908 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) De offentlige jernbaner 1909/10. Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Norges telegrafvæsen 1909/10. Utgit av Telegrafstyrelsen. (Télégraphes et téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes) Fattigvæsenet 1908 og (Assistance publique.) Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Folkemængdens bevægelse 1906 og (Mouvement de la population.) Kommunevalgene (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Fiskerforsikiingen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'état.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Sindssykeasylenes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) For tiden fra 1828 inntil 1 januar 1911 henvises til Fortegnelsene over Norges Officielle Statistik, utgitt 1889 og (Pour les années antérieures voir Les Catalogues (le la Statistique officielle (le la Nort, c'ge, ))ubliï!8 en 1889 et 1913.)

7 v. Nr Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Kriminalstatistik 1907 og (Justice criminelle.) Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Norges postvæsen 1910 Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes) Jordbrukstællingen 30 september Oversigt m v. (Recensement agricole du 30 septembre Aperçu général, etc.) Civil retspleie 1908 og (Justice civile.) Fabriktællingen i kongeriget Norge Første hefte: Bedrifter, arbeidere og eiere. (Recensement industriel 1909: Établissements, ouvriers et propriétaires.) Norges skibsfart (Navigation) Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Norges fiskerier Utgit av fiskeridirektøren. (Grandes pêches maritimes, publié par le Directeur des Peches maritimes.) Bergen Norges handel (Commerce.) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av Direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Rapport sur l'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrute nient, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Handelsfunktionærernes lønningsforhold m. v (Salaires, etc., des commis de commerce.) Sindssykeasylenes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d' aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Norges bergverksdrift (Mines et usines.) De offentlige jernbaner 1910/11. Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) De spedalske Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Les lépreux en Norvège, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Fagskolestatistik 1908/ /11. Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Écoles professionnelles, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Forsømte barn 1908 og Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Traitement des enfants moralement abandonnes, publié par le Ministare des Cultes et de l'instruction publique.) Norges kommunale finanser (Finances des communes.) 1912.

8 - 3 - V. Nr Norges telegrafvæsen 1910/11. Utgit av Telegrafstyrelsen. (Télégraphes et téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes.) Haandverkstællingen hefte. (Recensement des métiers en I.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Aktieselskaper (Sociétés par action en 1910.) Folketællingen 1 december Første hefte: Folkemængde i Rikets forskjellige administrative inddelinger m. v. (Recensement. I. Population des divisions administratives, etc.) Norges postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Norges handel (Commerce.) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Den norske Statskasses finanser i budgetaarene 1 april juni (Finances de l'état pour les exercices 1 avril 1905 et 30 juin 1910.) Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail,. publié par l'office des Assurances de l'état.) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Norges skibsfart (Navigation.) Civil retspleie (Justice civile) De faste eiendomme (Propriétés foncières rurales.) Fiskerforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Âtsurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'état) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Rapport sur l'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Folketællingen 1 december Andet hefte: Finner og lapper. Hjemvendte norsk-amerikanere. Dissentere. Blinde, døve og sindssyke. (Recensement. II. Finnois et Lapons. Norvégiens rentrés après avoir émigrés en Amérique. Dissidents. Aveugles, sourds et aliénés.) Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défence - Division de l'armée.) Skiftevæsenet samt overformynderierne (Successions, faillites et biens pupillaires.) Norges fiskerier Utgit av fiskeridirektøren. (Grandes pêches maritimes, publié par le Directeur des Pêches maritimes.) Bergen Folkemængdens bevægelse 1908 og (Mouvement de la population.) Folketællingen 1 december Tredje hefte : Bebodde hus og husholdninger. (Recensement. III. Maisons habitées et ménages.) Stortingsvalget (Élections en pour le «Storting».) Sindssykeasylenes virksomhet Utgit av medicinaldirektøren. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Norges telegrafvæsen 1911/12. Utgit av Telegrafstyrelsen. (Télégraphes el téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes.) 1913.

9 - 4 - v. Nr De offentlige jernbaner 1911/12. Utgit av Hovedstyret or Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Haandverkstællingen hefte. (Recensement des métiers en IL) Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état) Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail.) Norges bergverksdrift (Mines et usines) Norges skibsfart (Navigation) Alkoholstatistik II (Statistique des boissons alcooliques: 1908 c't 1911.) Den Almindelige Brandforsikrings.Indretning for Bygninger Utgit av Departementet for de Offentlige Arbeider. (L'Institution générale des Assurances contre l'incendie, publié par le Ministère des Travaux publics.) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Fabriktællingen i Norge Andet hefte. Arbeidslønninger i industrien. (Recensement industriel 1909: Salaires) Kriminalstatistik 1909 og (Justice criminelle.) Norges postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons 1909, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Fabriktællingen i Norge Tredje hefte. Arbeidstiden i industrien. (Recensement industriel 1909 : Durée du travail dans l'industrie) Fattigvæsenet (Assistance publique.) Norges handel (Commerce.) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Kriminalstatistik. Oversigt (Statistique de la justice criminelle pour les années 1886 et Introduction et tableaux rétrospectifs.) Folketællingen 1 december Fjerde hefte : Folkemængde fordelt efter livsstilling. (Recensement du 1 décembre 1910: Population classée par professions.) Arbeidslør ninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Fiskerforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'étal) Norges kommunale finanser (Finances des communes.) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'État sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) 1913.

10 5 v. Nr Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publie par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Norges fiskerier Utgit av fiskeridirektoren. (Grandes pêches maritimes, publié par le Directeur des Pêches maritimes.) Bergen Norges Offisielle Statistikk, rekke VI ( ). (Statistique officielle de la Norvège, sixième série.) Ni-. 1. Haandverkstællingen hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en III. Durée du travail.) Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Arbeidstiden i industrien september (Durée du travail dans l'industrie septembre 1913.) De offentlige jernbaner 1912/13. Utgit av Hovedstyret for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer) Norges telegrafvæsen 1912/13. Utgit av Telegrafstyrelsen. (Télégraphes et téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes.) Sindssykeasylenes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l' Administration des Affaires médicales.) Haandverkstællingen Fjerde hefte. Arbeidslønninger. (Recensement des métiers en IV. Salaires.) Folketællingen 1 december Femte hefte. Folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling samt fødesteder. Fremmede staters undersaatter. (Recensement du /er décembre V. Population classée par sexe, par age, par état civil et par lien de naissance. Sujets étrangers.) Norges skibsfart (Navigation.) Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons 1910, public; par le Chef de l'administration des Prisons.) Kommunevalgene Élections en 1913 pour les conseils communaux et municipaux.) Veterinærvæsenet og kjodkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Norges kommunale finanser (Finances des communes.) Forsømte barn 1910 og Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Traitements des enfants moralement abandonnés, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique) 1914.

11 VI. Nr. 16. Norges postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Norges handel (Commerce.) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Rapport sur l'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Folketællingen 1 december Sjette hefte. Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling. Navnefortegnelse over gamle. (Recensement du ler décembre VI. Professions avec l'indication de l'âge et de l'état civil. Liste nominative des individus âgés.) Fiskerforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'état.) Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Markedspriser paa korn og poteter (Données sur les prix du blé et des pommes de terre ) Indtægts- og formuesforhold efter skatteligningen (Revenus et fortunes selon l'imposition de l'exercice 1911) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Fattigvæsenet 1911 og (Assistance publique.) Folkemængdens bevægelse II. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années 1906 et II. Résumé.) Norges fiskerier Utgit av fiskeridirektøren. (Grandes pêches maritimes, publié par le Directeur des Pêches maritimes.) Bergen Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Norges telegrafvæsen 1913/14. Utgit av Telegrafstyrelsen. (Télégraphes et téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes.) Norges kommunale finanser (Finances des communes.) Private aktiebanker 1912 og (Banques privées par actions.) Skiftevæsenet samt overformynderierne 1911 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) Arbeidsledighet og arbeidsledighetskasser. (Chômage et caisses de chômage.) Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) De offentlige jernbaner 1913/14. Utgit av Hovedstyret for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Fagskolestatistik 1911/ /14. Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Écoles professionnelles, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) 1915.

12 VI. Nr. 41. Forsikringsselskaper Utgit av Forsikringsraadet. (Sociétés d'assurances, publié par le Conseil d'assurances.) Sindssykeasylenes virksomhet Utgit av medicinaldirektøren. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Norges postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Husholdningsregnskaper for handelsfunktionærer m. v. (Budgets de familles d'employés du commerce, etc.) Dodelighetstabeller for det norske folk 1901/ /11. (Tables de mortalité selon les expériences ) Forsømte barn 1912 og Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Traitement des enfants moralement abandonnés, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Beretninger om amternes økonomiske tilstand I og II. (Rapports des préfets sur l'état économique et social des préfectures.) Forsikringsselskaper Utgit av Forsikringsraadet. (Sociétés d'assurances, publié par le Conseil d'assurances.) Civil retspleie 1911, 1912 og (Justice civile.) Fabriktællingen Fjerde hefte. Produktionsstatistik. (Recensement industriel IV. Statistique de la production.) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Kommunale skatteligninger i landdistriktene 1911, 1912 og iste halvaar (Revenus et fortunes dans les districts ruraux.) Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Fiskerforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'état.) Folkemængdens bevægelse Hovedoversigt. (Aperçu général du mouvement de la population en Norvège pendant les années 1901 à 1910.) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Rapport sur l'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Indtægt, formue og fordelingen av den kommunale skat (Revenus, fortunes et répartition de l'impôt communal.) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Kriminalstatistik 1911 og (Justice criminelle.) Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons 1911, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Alkoholstatistik. III. Drukkenskapsarrestationer (Statistique des boissons alcooliques. III. Arrestation par suite d'ivresse.) Kreaturholdet 30 september 1914 og (Bétail, le 30 septembre 1914 et 1915.) Stortingsvalgene (Élections en 1915 pour le <Storting».) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique,) 1916.

13 VI. Nr. 68. Norges telegrafvæsen 1914/15. Utgit av Telegrafstyret. (Télégraphes et téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes.) Fattigvæsenet 1913 og (Assistance publique.) Norges handel (Commerce.) Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Den Norske Arbeiderbruk- og Boligbank. Utgit av Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri. (La Banque Norvégienne des Propriétés Agricoles et Habitations Ouvrières, publié par le Ministère des Affaires Sociales, du Commerce, de l'industrie et des Pêches.) De offentlige jernbaner 1914/15. Utgit av Hovedstyret for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publie par l'administration des Chemins de fer.) Norges fiskerier Utgit av fiskeridirektøren. (Grandes pêches maritimes, publié par le Directeur des Pêches maritimes.) Bergen Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons 1912, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Norges skibsfart (Navigation.) Folketællingen 1 december Hovedoversigt. (Recensement du 1er décembre Aperçu général.) Drukkenskapsforseelser (Délits d'ivresse.) Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Norges kommunale finanser (Finances des communes.) Norges postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Skiftevæsenet samt overformynderierne 1913 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) Sindssykeasylenes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Fiskerforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'état.) Forsikringsselskaper Utgit av Forsikringsraadet. (Sociétés d'assurances, publié par le Conseil d'assurances.) Norges skibsfart (Navigation.) Norges sparebanker (Caisses (l'épargne.) Kreaturholdet 30 september (Bétail, le 30 septembre 1916.) Arbeidslønninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) Sundhetstilstanden og Medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Rapport sur l'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) 1917.

14 VI. Nr. 95. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande, publié Par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Norges handel (Commerce.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons 1913, publié par le Chef de l'administration générale des Prisons.) Forsømte og forbryderske barn i Norge. Utgit av Justisdepartementet. (Enfants moralement abandonnés et enfants criminels en Norvège, publié par le Ministère de la Justice.) Norges kommunale finanser 1913/14. (Finances des communes.) De offentlige jernbaner 1915/16. Utgit av Hovedstyret for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publie par l'administration des Chemins de fer.) Norges telegrafvæsen 1915/16. Utgit av Telegrafstyret. (Télégraphes et téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes.) Norges skibsfart (Navigation.) Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail.) Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. iste del. (Effets de la cherté des vivres sur les conditions d'existence. lère partie.) Forsikringsselskaper Utgit av Forsikringsraadet. (Sociétés d'assurances, publié par le Conseil d'assurances.) Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) De spedalske i Norge Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Lépreux en Norvège, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Sindssykeasylenes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Kommunevalgene (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Norges postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale publiée par l'administration des Postes.) Kriminalstatistik 1913 og (Justice criminelle) Skiftevæsenet samt overformynderiene (Successions, faillites et biens pupillaires.) Norges fiskerier Utgit av fiskeridirektøren. (Grandes pêches maritimes, publié par le Directeur des Pêches maritimes.) Bergen Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons 1914, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Norges sparebanker (Guises d'épargne.) Fiskerforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'état.) Norges skibsfart (Navigation.) Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) 1918.

15 VI. Nr Norges kommunale finanser 1914/15. (Finances des communes.) Civil retspleie 1914 og (Justice civile.) Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. 2den del. (Effets de la cherté des vivres sur les conditions d'existence. 2ième partie) Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) De offentlige jernbaner 1916/17. Utgit av Ho vedstyret for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Norges telegrafvæsen 1916/17. Utgit av Telegrafstyret. (Télégraphes et téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes.) Forsikringsselskaper Utgit av Forsikringsraadet. (Sociétés d'assurances, publié par le Conseil d'assurances.) Skolebarns erhvervsmæssige arbeide. Utgit av Departementet for Sociale Saker. (Travail salarié parmi les enfants des écoles primaires publiques, publié par le Ministère des Affaires sociales.) Norges handel (Commerce.) Beboelsesstatistik for enkelte norske byer for 1917 (1916). (Statistique d'habitation pour quelques villes norvégiennes en 1917 (1916)) Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Rapport sur l'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons 1915, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Norges postvesen Utgitt av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes) Folkemængdens bevægelse II. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années 1911 à II. Resumé.) Fagskolestatistik 1914/ /17. Utgit av Kirke- og Undervisningsdeparte- mentet. (Écoles professionnelles, publié par le Ministère des Cultes el de l'instruction publique.) Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Den norske Statskasses finanser 1 juli juni Utgit av Finansog Tolddepartementet. (Finances de l'état, publié par le Ministère des Finances et des Douanes.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen. (Gages et conditions (l'existence en Norvège pendant la guerre.) Fiskerforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'état.) Drukkenskapsforseelser (Dents d'ivresse.) Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Fattigvæsenet (Assistance publique.) Rekrutering (Recrutement) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) 1919.

16 11 - VI. Nr Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Norges skibsfart (Navigation.) Stortingsvalget (Elections en 1918 pour le (Storting».) De offentlige jernbaner 1917/18. Utgit av Hovedstyret for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Ulykkesforsikringen 1916 Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Norges postvesen Utgitt av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Norges handel (Commerce) Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Forsikringsselskaper Utgit av Forsikringsraadet. (Sociétés d'assurances. publié par le Conseil d'assurances.) Lønninger (Gages et salaires.) Norges telegrafvæsen 1917/18. Utgit av Telegrafstyret. (Télégraphes et telephones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes.) Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des prisons 1916, publie par.le Chef de l'administration des Prisons.) Norges kommunale finanser 1915/16. (Finances des communes.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Industristatistikk 1916 og Utgitt av Riksforsikringsanstalten. (Stallstique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Folkemengdens bevegelse (Mouvement de la population.) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Skiftevesenet 1916 og 1917 samt overformynderiene (Successions, faillites et biens pupillaires.) Sinnssykeasylenes virksomhet Utgitt av medisinaldirektøren. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Areal- og husdyrtellingen pr. 20 juni Avholdt av Statens Rationeringsdirektorat. (Recensement des superficies agricoles et du bétail 1918.) Rekruttering (Recrutement.) Sjømannsforsikringen Fiskerforsikringen Utgitt av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publie par l'office des Assurances de l'état.) Jordbrukstellingen 1 januar Forste hefte. Kreaturhold. (Recensement du 1 janvier Bétail.) Forsømte barn 1914 og Utgitt av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Traitement des enfants moralement abandonnés, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Norges jernbaner 1918/19. Utgitt av Hovedstyret for Statsbanene. (Chemins de fer norvégiens, publié par l'administration des Chemins de fer.) Kriminell rettspleie og benådninger 1913 og Utgitt av Justisdepartementet. (La justice criminelle : Comptes de travail des tribunaux et les graces, public; par le Ministère de la Justice.) Sykeforsikringen Utgitt av Riksforsikringsanstalten. (Assurancemaladie, publié par l'office des Assurances de l'état.) 1920.

17 VI. Nr Norges skibsfart (Navigation.) Norges handel (Commerce.) Arbeidstiden i anleggs- og byggevirksomheter m. v. Utgitt av Departementet for Sociale Saker. (Durée du travail dans les entreprises de construction et bâtiment, etc., publié par le Ministère des Affaires sociales.) Kvinners nattarbeide. Utgitt av Departementet for Sociale Saker. (Travail de nuit des femmes, publie par le Ministère des Affaires sociales.) Ulykkesforsikringen Utgitt av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Norges postvesen Utgitt av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Forsikringsselskaper Utgitt av Forsikringsrådet. (Sociétés d'assurances, publie par le Conseil d'assurances.) Norges fiskerier Utgitt av fiskeridirektøren. (Grandes pêches maritimes, publie par le Directeur des Pêches maritimes.) Bergen Norges fiskerier Utgitt av fiskeridirektøren. (Grandes pêches maritimes, publié par le Directeur des Pêches maritimes.) Bergen Veterinærvesenet og kjøttkontrollen Utgitt av direktøren for det Civile Veterinærvesen. (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Sinnssykeasylenes virksomhet Utgitt av medisinaldirektøren. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Sundhetstilstanden og medisinalforholdene Utgitt av direktøren for det Civile Medisinalvesen. (Rapport sur l'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de 1* Administration des Affaires médicales.) Norges telegrafvesen 1918/19. Utgitt av Telegrafstyret. (Télégraphes et téléphones de l'état, publié par la Direction des Télégraphes) Kriminalstatistikk 1915 og (Justice criminelle.) Kommunevalgene (Élections en 1919 pour les conseils communaux et municipaux.) Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool.) Fattigvesenet 1916 og 1917, (Assistance publique.) Civil rettspleie 1916, 1917 og (Justice civile.) Rekruttering (Recrutement.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Andre statistiske verker, utgitt av det Statistiske Centralbyrå. (Autres publications du Bureau central de Statistique.) Statistisk Aarbok. 31 te aargang (Annuaire statistique de la Norvège. 31ième année ) Grafisk fremstilling vedkommende dagsverk i fabrikindustrien efter bedriftenes art, med forklaring. (Representation graphique concernant le nombre des journées dans les établissements industriels par espèce des industries; explication des graphiques.) - 32te aargang. 1912, (32 1 'ine année ) Grafiske fremstillinger vedkommende antal personer i haandverksindustrien fordelt efter bedriftenes art, den over-

18 sjøiske utvandring i aarene og Norges folkemængde efter folketwilingene (Représentations graphiques concernant le nombre des personnes dans les ateliers d'artisans par espèce des industries; émigration d'outre-mer pendant les années 1850 et 1911; population de la Norvège d'après les recensements 1801 ei 1910.) 33te aargang te aargang (33ième année ) (37ième année ) 34te aargang te aargang (34ième année ) (38ieme année ) 35te aargang te årgang (35ieme année ) ( 39ième année ) 36te aargang de årgang (36ième année ) (401eme année ) Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa. (Journal du Bureau central de Statistique.) 28de bind (28ième année.) - 29de bind (29ième année.)33te bind (33 1 ème année.) 30te bind (30ième année.) 34te bind (34gme année.) 31te bind (31 1ème année.) - 35te bind (35"One année.) 32te bind (32ième année.) 36te bind (360ne année.) - 37te bind (name année.) Med tillegg: Nr. 1. Tømmerfløtning i de norske vasdrag (Flottage du bois sur les fleuves et les lacs de la Norvège pendant la période quinquennale de 1911 el 1915.) Nr. 2. Finansstatistisk undersøkelse pr. 1 mai (Statistique financière le 1er mai 1919 (valeurs sur l'étranger, dette extérieure, etc.) e bind (38 1ème année.) Med tillegg : Nr. 1. Befolkningsforholdene i Nord-Norge. Med særlig hensyn til nasjonalitet. (La population du Nord de la Norvège, notamment en ce qui concerne la nationalité.) Nr. 2. Konferansen angående arbeidsledighetsstatistikken i Kristiania mai (La conférence de la statistique de chômage en Kristiania 13 ei 15 mai 1920.) Maanedsopgaver over vareomsætningen med utlandet. (Bulletin mensuel du commerce extérieur.) - iste bind (fer année.) - 5te bind (5 2:b." année.) - 2det bind (21ème - - 6te bind (6knie - - 3dje bind (3 1 ème - - 7de bind (7ième - - 4de bind (4ième - - 8de bind (80ne - Norges Officielle Statistik. 1 juli 1889 til 31 december (Statistique officielle de la Norvège de 1889 ei 1910.) utgit Arbeidsmarkedet, 8de aargang ' (Bulletin du travail. - Huitième année.) Utgit Statistiske Oversigter Kristiania (Résumé rétrospectif 1914.) Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Avsluttet iste april 1912 og iste oktober (Les divisions civiles, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de Norvège.) Foreløbige resultater av Folketellingen 1 desember (Aperçu préliminaire des résultats du recensement du 1 décembre 1920.) Utgitt Arbeidsmarkedet se (Maanedsskrift for Socialstatistik., se (Sociale Meddelelser., 1920 se (Meddelelser fra det Statistiske Centralbyra..

19 Systematisk innholdsfortegnelse over rekke V 41.a nr. 129) og VI. (Table systématique des matières.) 1. Befolkning. (Population.) a. Folketællingen 1 december (Recensement du 1 décembre 1910.) nr Første hefte : Folkemængde i Rikets forskjellige administrative inddelinger m. v. (I. Population des divisions administratives, etc.) 182. Andet hefte : Finner og lapper. Hjemvendte norsk-amerikanere. Dissentere. Blinde, døve og sindssyke. II. Finnois et Lapons. Norvégiens rentrés après avoir émigrés en Amérique. Dissidents. Aveugles, sourds et aliénés.)» 188. Tredje hefte: Bebodde hus og husholdninger. (III. Maisons habitées et ménages. ) 211. Fjerde hefte: Folkemængde fordelt efter livsstilling. (IV. Population classée par professions.) nr. 8. Femte hefte : Folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling samt fødesteder. Fremmede staters undersaatter. ( V. Population classée par sexe, par âge, par état civil et par lieu de naissance. Sujets étrangers.) 20. Sjette hefte: Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling. Navnefortegnelse over gamle. ( VI. Professions avec l'indication de l'âge et de l'état civil. Liste nominative des individus irgés.) 77. Hovedoversigt. (Apercu général.) b. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.) nr og 1907 nr nr » og 1909» » » D D » » nr C. Dødelighetstabeller. (Tables de mortalité ) nr / /11 2. Rekruttering. (Statistique du recrutement.) nr nr nr » » D D Det civile Medisinalvesen. (Service de santé.) a. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene. (État sanitaire et médical.) nr D nr nr » » »

20 15 b. Spedalske. (Lépreux) nr nr C. Veterinærvesen. (Service vétérinaire.) Veterinærvesenet og kjøttkontrollen. nr nr nr » » » » » D » d. Sinnssykeasylene. (Hospices d'aliénés.) Sinnssykeasylenes virksomhet. nr nr nr » » » » » » Faste eiendommer. Jordbruk. Skogvesen. (Propriétés foncières. Agriculture. Forêts.) a. Faste eiendommer. (Propriétés foncières.) nr b. Jordbruk, husdyrbruk. (Agriculture, Mail) nr. 196 Jordbruk og fædrift nr. 23 Markedspriser paa korn og poteter » 64 Kreaturholdet 30 septbr og 1915» 92 Kreaturholdet 30 septbr Jordbruk og fædrift C. Jordbrukstellinger. (Recensements agricoles) nr. 145 Jordbrukstællingen 30 septbr nr. 167 Areal- og husdyrtellingen pr. 20 juni b 170 Jordbrukstellingen i januar Første hefte. Kreaturhold. 5. Beretninger om amternes økonomiske tilstand (Rapports des préfets sur l'état économique et social des préfectures pendant la période de 1906 el 1910.) nr. 47.

21 6. Fiskerier. (Pêches.) nr » » nr nr » » » Bergverk. (Mines et usines.) nr » » nr nr » » » » Fabrikker, industrielle forhold, håndverk. (Industrie, métiers.) a. Fabrikkanlegg. (Établissements industriels.) Industristatistik. nr nr nr » » » nr » og 1917» Fabriktællingen. nr ste hefte nr dje hefte nr de hefte» 202 2det b. Håndverk. (Métiers.) Haandverkstællingen. nr iste hefte nr dje hefte» 194-2det» 7-4de D 9. Handel og skibsfart. (Commerce et navigation.) nr » » a. Handel. (Commerce.) nr nr » x D » nr » , b. Skibsfart. (Navigation.) nr nr » » » »

22 Kommunikasjonsvesen. (Communications) a. Jernbaner. (Chemins de fer.) nr nr nr » » » » » » » b. Rikstelegrafen. (Télégraphes de l'état.) nr nr nr » » » » » » C. Postvesen. (Postes.) nr nr nr D » » » » » » Kredittanstalter etc. (Établissements de crédit, etc.) a. Sparebanker. (Caisses d'épargne) nr nr nr » » D » » » b. Den Norske Arbeiderbruk- og Boligbank. (Banque norvégienne de propriété agricole et habitation ouvrière.) nr » nr. 72 C. Private aktiebanker. (Banques privées par actions.) nr og 1913» » nr » » d. Aktieselskaper. (Sociétés par actions.) nr Forsikringsvesen. (Assurance.) nr. 200 Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning Forsikringsselskaper. nr nr nr » » »

23 13. Sociale forhold. (Statistique sociale et du travail.) a. Socialstatistikk. (Statistique sociale) nr Handelsfunktionærernes lønningsforhold m. v » 212. Arbeidslønninger nr. 3. Arbeidstiden i industrien september Indtægts- og formuesforhold efter skatteligningen Arbeidsledighet og arbeidsledighetskasser. 44. Husholdningsregnskaper for handelsfunktionærer m. v. 52. Kommunale skatteligninger i landdistriktene 1911, 1912 og iste halvaar Indtægt, formue og fordelingen av den kommunale skat Arbeidslønninger 1915.» 105. Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. iste del Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. 2den del.» 129. Skolebarns erhvervsmæssige arbeide.» 131. Beboelsesstatistik for enkelte norske byer for 1917 (1916).» 141. Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen Lønninger 1919.» 177. Arbeidstiden i anleggs- og byggevirksomheter m. v.» 178. Kvinners nattarbeide. b. Forsømte barn. (Traitement des enfants moralement abandonnés) nr og 1909 nr og 1911 nr og 1915» og 1913 C. Alkoholstatistikk. (Statistique des boissons alcooliques.) nr Alkoholstatistik II nr. 78 Drukkenskapsforseelser » nr. 63. Alkoholstatistik III » 190 Alkoholstatistikk d. Socialforsikring. (Assurance sociale.) 1. Ulykkesforsikring. (Assurances contre les accidents du travail.) nr nr nr » » » » » » » Fiskerforsikring. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) nr nr nr » » » » » » Sjørnannsforsikring. (Assurances contre les accidents des marins.) nr

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE, STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE TE AARGANG.. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE.

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 5. Kriminalstatistik og. (justice criminelle.) - 0. Norges bergverksdrift. (M:nes et usines.) -. Fængselsstyrelsens

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. 98 se omslaget paa verker

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. tatistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. tatistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI tatistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1917: Nr 91 Norges sparebanker 1915 (Caisses d'épargne) 92 Kreaturholdet 30 september 1916 (Bétail, le 30 septembre

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1915: Nr 23 Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914 (Données sur les!prix du bli et ties pommes de terre

Detaljer

s Officielle S istik, tatistique Officielle de la Norvège, série

s Officielle S istik, tatistique Officielle de la Norvège, série s Officielle S istik, tatistique Officielle de la Norvège, série Tr y kt 181: Nr.9. Kriminalstatistik 1911 og 191. (Justice criminelle) - 0. Norges be rgverksdrift 191. (Mines et usines.) - 1. Fængselsstyrelsens

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 1917: Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le 30

Detaljer

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920.

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 40DE ÅRGANG. 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1936. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins - -

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Trettende hefte. Oversikt over livsstillingsstatistitkenogtellingens utførelse. (Recensement du er décembre 0: XIII. Aperçu de la

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.)

Detaljer

FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. - 1930. OSLO.

FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. - 1930. OSLO. STATISTISK ÅRBOK FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. 1930. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1930. STEENSKE

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Nr. 118 se tidligere hefter. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1911: 19. Private aktiebanker 1909. (Banques privées par actions) 10. Skolevæsenets

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvöge, série Trykt : Nr.. II aandverkstæll ingen 0. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers ert 0. III. Durée du travail.)

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Trykt : VII. Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. orges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la orvège, série VII.) Trykt 1922: r. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformyncieriene 1917 og

Detaljer

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 70. FOLKETÆLLINGEN I NORGE DECEMBER 90. FØRSTE HEFTE. FOLKEMÆNGDE I RIKETS FORSKJELLIGE ADMINISTRATIVE INDDELINGER M. V. (Recensement du Décembre 90: Population des Divisions

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du NI et des pommes de terre

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 59. ÅRGANG 1940 UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 59I ÈME ANNÉE-1940 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1940 Tilføyelse. Tabell 156,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1950 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 69I ÈME ANNÉE - 1950 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1950 Rettelser. Tabell 13, side 17. Husarbeid

Detaljer

BEFOLKNINGSFORHOLDENE

BEFOLKNINGSFORHOLDENE TILLEGGSHEFTE TIL «MEDDELELSER FRA DET STATISTISKE CENTRALBYRÄ» 1920 Journal du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 1920. Appendice. BEFOLKNINGSFORHOLDENE NORD-NORGE MED SÆRLIG HENSYN TIL

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Nr. 1-162 se omslaget på verker trykt i årene 1914-1919. Trykt 1920: Nr. 163. Folkemengdens bevegelse 1916. (Mouvement

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1948 Nr. 8-9 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1943. Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénis.) 54. De spedalske

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Noryége, série VI) Nr. se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. {Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VI.) Trykt 1817: Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 198: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 198. (Les divisions civiles,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 1-1 se omslaget på verker trykt i året 1926. Trykt 1927: 11. Norges Brandkasse 1923-1925. (Statistique

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 90. Nr.. Norges industri 9. (Statistique industrielle.) -. Lonnstellingen 99. (Recensement des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1917:. Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Mitzi!,

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IN. 6. Folketellingen i Norge desember 90. Åttende hefte. Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stillin

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du er décembre 0: VI. Population répartie par profession.) Utgitt

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 50. FOLKETELLINGEN I NORGE DESEMBER 96 Fjerde hefte. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. Riket og fylkene. Fremmede statsborgere. IV. Population par

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1917: Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail,

Detaljer

411.111111111111111. (Statistique Offisielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

411.111111111111111. (Statistique Offisielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Offisielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1921: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.) 2. Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série. Trykt 1916:

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série. Trykt 1916: Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1916: Nr. 59. Kriminalstatistik 1911 og 1912. (justice criminelle.) - 60. Norges bergverksdrift 1914. (Menes

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 1921: 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.) 2. Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement de

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1948 Nr. 1012 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of did Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

FORBUDSAVSTEMNINGEN. 18 oktober NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII 14. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

FORBUDSAVSTEMNINGEN. 18 oktober NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII 14. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII 14. FORBUDSAVSTEMNINGEN 18 oktober 1926. (Plébiscite du 18 octobre 1926 de la prohibition des spiritueux) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO. KOMM ISJON HOS

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 96: Nr. 86. Norges handel 9. (Commerce.) - 87. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction publique) - 88. Sundhetstilstanden

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER ER

STATISTISKE MEDDELELSER ER 1 93!Q, Nr 9 og lo STATISTISKE MEDDELELSER ER UTGITT AVY, DET STATISTISKE CENTRALBYRA BULLETIN MENSUEL DU OIIREAU CENTRAL. DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD 1. Statistiske,nânedsovers1k er,

Detaljer

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 8. FOLKETÆLLINGEN I NORGE DECEMBER 90. ANDET HEFTE. FINNER OG LAPPER. HJEMVENDTE NORSKAMERIKANERE. DISSENTERE. BLINDE, DØVE OG SINDSSYKE. (Recensement du décembre 90: Finnois

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) orges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl (Statistique Officielle de la orvège, série X et XI) Rekke X Trykt 199 r 171 Statistisk-økonomisk oversikt over året 198 ( Aperçu de la situation economique)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar 1928. (Les - - - divisions

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 99. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 9 Femte hefte. Boligstatistikk. V. Statistique d'habitation. Recensement de la population le décembre 9. UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1923: Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksomhet 1919. (Hospices d'aliénés.) - 72. Folkemengdens bevegelse 1919.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvége, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvége, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvége, série Trykt 1918: Nr.121. Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen 1916. (Le service vétérinaire et Pinspection de la viande) -

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 943: Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 940. (Statistique des hospices d'uliénes.) 54. De spedalske

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 9: bill et des Nr.. Markedspriser paa korn og poteter 86-9. (Données sur les prix da pommes de terre 86-9). Indtvegts-

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 96 Første hefte og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger. /. Population et superficie des divisions administratives

Detaljer

Om "Idioter" og "Tullinger" i statistikken

Om Idioter og Tullinger i statistikken Om "Idioter" og "Tullinger" i statistikken I hundre år samlet myndighetene informasjon om "de sinnssyke" gjennom folketellingene. Det var ikke bare enkelt, verken for dem som fylte inn skjemaene eller

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. --. Norges sparebanker. (Caisses d'épargne.). Kreaturholdet 0 september. (Retail, le 0 septembre.).

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Trykt 98: Nr. 8. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling anuar 98. (Les divisions civiles,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série 151. Trykt 1925 Folkemengdens bevegelse 1916-1920. II. Sammendrag. (Mouvement de la po- pulation pendant les années 1916

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Mylnr g kvernar i Nreg. Etter uppteljingar i.. blken. (Mulins en Nrvége. D'après recensements

Detaljer

Oppgåve 4 Vel éi av oppgåvene under, og skriv ein samanhengande tekst. a) «Il y a trop de sport dans les médias.» Synest du det er for mykje sport på TV og i avisene? Liker du best å sjå på sport på TV,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége série VIII.) Trykt 93: Rekke VIII. Nr. 7. Sundhetstilstanden og medisinalforholdende 99. (Rapport sur Mat sanitaire et medical.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Trykt 934: Rekke IX. Nr. 24. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt : Nr.. Snndhetstilstanden og medlsinalforholdende. (Rapport sur Petal sanitaire et medical.).

Detaljer

1 1 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 163 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 165 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 166 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 217 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 236 0 0 5 d - Kommunale

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 94. Nr. 3. Skattestatistikken 94-46. (Répartition d'impâts.) 38. Meieribruket i Norge 94. (L'industrie

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt p97:. Norges Brandkasse 9395. (Statistique de l'office national

Detaljer

Norges Officielle Statistik, rm. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, rm. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, rm V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 de- cember 1910. 129-183 se omslaget

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISKE MEDDELELSER 1940 58, ÅRGANG Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège S8e année UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.) Trykt 94: Nr. 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.). Folketellingen

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les divisions

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 76. Folketellingen i Norge desember 90. Tredje hefte. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling (Recensement du er décembre 9&O: Population répartie

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer

NORGES POSTVERK NORGES OFFISIELLE STATISTIK K X.45. DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER OSLO J. CHR. GUNDERSEN, BOKTRYKKERI

NORGES POSTVERK NORGES OFFISIELLE STATISTIK K X.45. DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER OSLO J. CHR. GUNDERSEN, BOKTRYKKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIK K X.45. NORGES POSTVERK Statistique postale pour l'année UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER POSTSTYRET OSLO J. CHR. GUNDERSEN, BOKTRYKKERI 942 For Arene 884-899,

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII,

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 95: Nr. 5. Folkemengdens bevegelse 96-90. II. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Fransk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 0. Norsk skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. Folketellingen i Norge. desember 90. Niende hefte. Barnetallet i norske (Census of December st 90: IX. Fertility of Marriages.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå.

Detaljer

Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.)

Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 9: Nr.. Folkemengdens bevegelse 9-90. IL Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années 9 it

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) 4 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Detaljer