Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1917:. Nr. 91. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) 92. Kreaturholdet 30 september (Mitzi!, le 30 septembre 1916.) 93. Arbeidslonninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) 94. Sundhetstilstand en og medicinalforholdene (Rapport sur Mat sanitaire et médical) 95. Norges bergverksdrift (Mines et usines) 96. Veterinærvæsenet og kjotkon trollen (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande) 97. Norges handel (Commerce) 98. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1913) 99. Forsømte og forbryderske barn i Norge. (Enfants moralement abandonnés et enfants criminels en Norvège) 100. Norges kommunale finanser 1913/14. (Finances des communes) 101. De offentlige jernbaner 1915/16. (Chemins de fer publics) 102. Norges telegrafvæsen 1915/16. (Télégraphes et téléphones de Petal.) 103. Norges skibsfart (Navigation) 104. Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du Mall.) 105. Dyrtidens virkninger paa 1 evevilkaarene. Iste del. (Effets de la cherté des VilireS sur les conditions d'existence. Pre partie) 106. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 107. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) De spedalske i Norge (Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années ) 109. Sin dssyk easyl en es virksomhet (Hospices d'aliénés.) 110. Kommunevalgene (elections en 1916 pour les conseils COMM1111(710,7 Ci municipaux.) 111. Fol kentengdens bevægelse (Mouvement de la population.) 112. Norges postvæsen (Statistique postale.) 113. Kriminalstatistik 1913 og (Justice criminelle.) 114. Skiftevæsenet samt overfo rmynderi en e (Successions, faillites et birti6 pupillaires.) 115. Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 116. Private aktiebanker (Banques privées par actions.) 117. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1914) 118. Norges sparebanker (Caisses d'épargne) 119. Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs) 120. Norges skibsfart (Navigation.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VI PRIVATE AKTIEBANKER 1918; (Statistique des banques privées par actions en 1918) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBY111. KRISTIANIA. KOMMISJON HOS H. ASOHEHOUG Zit 0 O. 1919:

4 For årene se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, senest nr For, årene se Norges Offisielle Statistikk, V 14, 43, 67, 95, 129, 156 og 193, og for VI 32, 62, 86, 116 og 140; for tidligere år se Meddelelser fra det StatistiskeCehtraIbyrå.», bind I flg. En summarisk oversikt som går tilbake til året 1848 finnes inntatt Statistisk Aarbok, 1ste årgang. Kristiania Arbeidernes Aktietrykkeri.

5 Innledning. Introduction. Innhold. Aperçu. Side. Pages. 1. Nye og ophørte banker. Mouvement des banques privées 1* 2. Aktiekapitalen. Capital souscrit et versé 3* 3. Reserve, delkredere og andre fond. Fonds de réserve et de pre'vision, etc 3* 4. Innlånsvirksomheten. Dépôts 4* 5. Forvaltningskapital. Capital actif 5* 6. Forvaltningskapitalens anbringelse. Placement du capital actif.. 6* Veksler og vekselobligasjoner. Lettres de change sur l'intérieur 7* Kassekreditt. Avances en crédit de caisse r. Utlån mot pant i fast eiendom. Prêts hypothécaires 8* Verdipapirer. Valeurs 8* Utenlandske veksler. Lettres de change sur l'étranger 9* Tilgodehavende hos utenlandske banker. Correspondants étrangers 9* 7. Bankenes inntekter, utgifter og skatter. Revenus, dépenses et impôts 10* 8. Rente og diskonto. Taux d'intérêt et d'escompte 10* 1. Nye og ophørte banker. Mouvement des banques privées. Ved utgangen av 1917 var der 169 banker og 18 filialer i virksomhet og ved utgangen av banker og 25 filialer. Nettotilgangen var i banker og 2 filialer og i banker og 7 filialer. Følgende nye banker var innført i Handelsregistrene i 1918 : 1) Nordisk Bankinstitut, a, 2) Bøndernes Bank, a, 3) Indre Smaalenenes Privatbank, Askim, 4) Kreditbanken i Moss, 5) Elverum Kreditbank, 6) Røros Privatbank, filial av Østerdalens Privatbank, 7) Lillehammer og Oplands Kreditbank, 8) Ringsaker Privatbank, 9) Ringsaker Kreditbank, filial av Gjøvik og Oplands Kreditbank og Oplandske Kreditbank, Hamar, 10) Totens Kreditbank, filial av Gjøvik og Oplands Kreditbank, 11) Handels og Landmandsbanken, Gjøvik, 12) Vestt)plandenes Privatbank, Dokka, 13) Tønsbergs Industriog Sjøfartsbank, Gjersøes Banks kontor i Tønsberg, 14) Larviks Handelsbank, 15) Skiens Handelsbank, ' 16) Gvarv Privatbank, 17) 'Notodden og Oplands Privatbank, 18) Lyngdals Privatbank, filial av Farsund Privatbank, 19) 4aug6sunds Handelsbank, 20) Strandebarms Kreditbank, 21) Valestrands Privatbank, 22) Søndhordlands Privatbank, 23) Arne Privatbank, 24) Odda Kreditbank, 25) Ulvik Privatbank, 26) Søndmør.e Fiskeri og Handelsbank, 27) Røros og Oplands Handelsbank, 28) Forretningsbanken i Trondhjem, 29) Vesteraalens Privatbank, Sortland, filialav Nordlands Privatbank, 30) Narvik

6 Handelsbank, 31) Lofotens Kreditbank, Svolvær, 32) Bergens Skibshypotekbank, 33) Viks Bank, Tønsberg, 34) Nordfjord Handels og Landmandsbank, 35) Østlandske Bank, a, 36) Glommendalens Bank, Kongsvinger, 37).Hemnes og Korgen Privatbank, filial av Helgelands Privatbank, 38) Aalviks Industriog Handelsbank, filial av Kvams Privatbank. Oplandske Kreditbank og Gjøvik og Oplands Kreditbank har solgt sin filial Lillehammer og Oplands Kreditbank til en selvstendig bank, oprettet 1918 under samme navn. I tabellene for _ 1918 er_ tatt med opgaver for 193 banker og spesifisert opgave for 16 filialer. Av eldre banker mangler der opgaver for Os Landmandsbank og Sogndal Privatbank. Likeledes er der ikke medtatt opgaver for følgende nye banker registrert i 1918 : 1) Bergens Skibshypotekbank, 2) Viks Bank, Tonsberg, 3) Nordfjord Handels e og Landmandsbank, 4) Østlandske Bank, a, 5) Glommendalens Bank, Kongsvinger, 6) Hemnes og Korgen Privatbank, 7) Aalviks Industri og Handelsbank. Disse hadde enten ennu ikke begynt sin virksomhet i 1918 eller begynte først så sent på året at regnskap ikke vil foreligge før pr. 3. 1/ Den overveiende del av de private aktiebanker er forholdsvis nye. Næsten halvparten av bankene, nemlig 100, er trådt i virksomhet i løpet av de siste 8 år. Av de øvrige var 21 trådt i virksomhet i 1880 eller tidligere, 58 mellem 1881 og 1900 og 30 mellem 1900 og Som følgende tabell viser er størsteparten av bankene fremdeles små. I 1918 hadde således 96 banker eller hele 46 pct. en forvaltningskapital under 3 mill. kroner. Banker og filialer fordelt efter forvaltningskapital. Forvaltningskapital. Antall banker. Samlet forvaltningskapital Under 1/2 mill. kr / Over 50 20, I I alt 172 I

7 3* 2. Aktiekapitalen. Capital social. Den tegnede aktiekapital (capital souscrit) var: Pr. 31/ i 138 banker kr Den tegnede aktiekapital er altså i 1918 øket med kr I 1917 var økningen kr Den innbetalte aktiekapital (capital versé) var: Pr. 31/ i 138 banker. kr Økningen var altså i 1917 : kr og i 1918 : kr I 1917 faller av økningen i den tegnede aktiekapital kr på nyoprettede banker og kr på utvidelser av aktiekapitalen i eldre banker. For den innbetalte kapitals vedkommende faller kr på nyoprettede banker og kr på utvidelser. I 1918 faller av forøkelsen i den tegnede aktiekapital på nye banker kr , på utvidelser kr , i den innbetalte kapital p.å nye 'banker kr og på utvidelser kr Som man ser spiller utvidelsene den største rolle i den voldsomme vekst som har funnet sted i de siste par år. Den innbetalte aktiekapital utgjorde i 1918: 94 pet. av den tegnede, i 1917 : 92 pet., i 1916 : 87 pet., i 1915 : 73 pet., i 1914 : 74 pet., i pet., i 1905: 41 pet. og i 1900: 44 pet. 3. Reserve, delkredere og andre fond. Fonds de réserve et de prévision, etc. Foruten aktiekapitalen hadde bankene følgende fond: Reserve og delkrederefond. økning. Reservefond pr. 31/ kr kr Delkredere, dividende og reguleringsfond pr. 31/ kr « » Økningen i disse fond var altså i 1918 kr mill. kr. I 1/917 var økningen 80.8 mill. kr. Stigningen i 1918 skyldes likesom i de to foregående år for en vesentlig del kursavanse ved nye aktieemisjoner, som er tillagt fondene. Av årets fortjeneste blev der tillagt fondene 22.3 mill. kr. i 1916, 20,2 mill. kr. i 1917 og 24.0 mill. kr. i

8 4* Fondene utgjorde 65 pct. av den innbetalte aktiekapital i 1918, 70 pct. i 1917, 86 pct. i 1916 og 82 pct. i I 1910 var procenten 73 og i Andre fond. Disse utgjorde pr, icr og pr. 81/ kr Pensjonsforholdene utgjorde pr. 31/1 2 lul8 kr og pr kr Der er nogen banker hvis pensjonsfond ikke er medtatt i regnskapet. Disse fond utgjorde i 1917 kr og i 1918 kr Under andre fond er også blandt annet tatt med tilskrivningsfond, disposisjonsfond og byggefond. Disse utgjorde pr. 3U/ henholdsvis kr , kr , kr._ og pr. 31/ henholdsvis kr , kr og kr Innlånsvirksomheten. Dépôts. På folio. På andre konti. Tilsammen. Pr. 31/ innestod , Innskuddene i disse banker er altså i 1916 øket med miii. kr., i 1917 med mill. kr. og i 1918 med mill. kr. For de siste 10 år var stigningen.: mill. kr. Statskassens innskudd i de private aktiebanker utgjorde pr. 31/ kr og pr. "In 1917 kr Hy pothekbankens innskudd i de private aktiebanker utgjorde pr. 31/ kr og pr. 31/ kr , og S aabru k og,b oligbankens innskudd utgjorde pr. 31/ kr og pr. 31/ kr Disse innskudd, Statens, Hypothekbankens og Boligbankens, utgjorde tilsammen pr. 31/ kr og pr. 3 % kr I de autoriserte sparebanker var innskuddene pr. 31/ kr og pr. 31 /i, 1917 kr Forøkelsen i disse innskudd var i mill. kr. og i mill. kr. De samlede innskudd i de aktiebanker som er tatt med i statistikken og i de autoriserte sparebanker utgjorde pr. 81/ kr og pr. 31/ kr Herunder innbefattet kr, 2' i 1916, kr i 1917 og kr i 1918, som ikke er fordelt på folio og andre.konti:

9 5* I disse summer er ikke tatt med innskuddene i endel ikke autoriserte sparebanker og låneinnretninger som pr. 31/ hadde en innskuddskapital på kr og pr. 3% kr Disse summer representerer dog ikke innskyternes tilgodehavende ; der er nemlig også tatt med innskuddene fra bank 'til bank, så der blir dobbelttelling. Da det vilde være av interesse å påvise i li'vor st or utstrekning der finner dobbelttelling sted, har man for 1918 søkt å, få opgave over hvor meget der av det i regnskapet anførte innskuddsbeløp ved, årets slutt vedkommer andre private aktiebanker og sparebanker. Av de 209 banker og filialer som. statistikken omfatter har 78 banker med ca. 50 pet. av innskuddskapitalen besvart spørsmålet. Av oplysningene fremgår det at 26 av disse banker med et samlet innskuddsbeløp av kr i sitt regnskap ikke har ført innskudd fra andre banker sammen 'ined de øvrige innskudd. De øvrige 52 banker hadde et samlet innskuddsbeløp av kr , og herav var kr eller 6.8 pet. innskudd fra andre private aktiebanker og sparebanker. Hvad sparebankenes innskudd i andre sparebanker angår spiller disse ifølge meddelte oplysninger liten rolle i.forhold til de samlede innskudd. Det tyder altså på at den dobbelttelling som finner sted ikke er. av større betydning. Den samlede økning i bankinnskuddene (aktiebanker og sparebanker) var altså: mill. kr. i 1918, mill. kr. i 1917, mill. kr. i 1916 og mill. kr. i Den gjennemsnittlige årlige tilvekst i bankinnskuddene var 56.3 mill. kr. i femåret og mill. kr. i femåret Til økningen maa dessuten legges kr i 1918 og kr i 1917, som representerer stigningen i de ikke autoriserte sparebanker og låneinnretninger. Regnes disse med, blir økningen av innskudd i mill. kr. og i mill. kr. 5. Forvaltningskapital. Capital actif. Den samlede forvaltningskapital var pr. "in 1918 kr og pr. 3/ kr Stillingen pr. år fremgår av følgende: : 10.4 mill. kr. (2.5 pet.), : 38.4 mill. kr. (8.5 pet.), 1910i1: 60.2 mill. kr: (9 pct.), : 66.5 mill. kr. (9.1 pet.), : mill. kr. (14.5 pet.), : 69.3 mill. kr. (7.2 pet.), : mill. kr. (36.2 pet.), : mill. kr. (86.2 pet.), : mill. kr. (57,8 pet.) og : mill. kr, (20.5 pet.).

10 6*. I nedenstående byer hadde bankene en forvaltningskapital av 31/ / /12 Kristiania Bergen Trondbjem Drammen Stavanger Skien Ålesund Haugesund Tønsberg Kristiansand Fredrikstad Arendal Procentvis økning : Forvaltningskapitalens anbringelse. Placement du capital actif. Den samlede forvaltningskapital var i 1918 anbragt således : Pct. Innenlandske veksler og vekselobligasjoner Utenlandske veksler, Kassekreditt Pantobligasjoner Verdipapirer I regning med norske banker I regning med utenlandske banker Fast eiendom og inventar Kassebeholdning (inkl. fremmkt mynt) Diverse Tilsammen

11 7* Følgende tabell i1 vise hvordan den samlede forvaltningskapital var anbragt i 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 og Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Innenlandske veksler Utenlandske veksler Vekselobligasjoner i Kassekreditt Pantobligasjoner Verdipapirer I regning med norske banker I regning med utenlandske banker Fast eiendom og inventar Kassebeh. (inkl. fremmed mynt) Diverse Tilsammen Veksler og vekselobligasjoner. Lettres de change sur l'intérieur. Beholdningen av disse papirer var: Pr. 31/ kr I 1917 var altså beholdningen steget med mill. kr. og i 1918 med 75.1 mill. kr. Beholdningen fordeler sig således : Pr. 31/ Pr.3,/ Pr. 31/n Veksler Vekselobligasjoner Veksler og vekselobligasjoner uten spesifikasjon Tilsammen blev der diskontert veksler og vekselobligasjoner for mill. kr., i 1918 for mill. kr. Likeledes blev der innfridd veksler og vekselobligasjoner i 1917 for mill. kr. og i 1918 for mill. kr. Kassekreditt. Avances en credit de caisse. Utlån på kassekreditt utgjorde pr. 31/ kr og pr. 31 / kr Stigningen var i mill. kr. og i mill. kr. Den uopgivne.del er forholdsmessig fordelt mellem veksler og vekselobligasjoner.

12 8* Man har også for 1918 søkt å innhente opgavei over bevegelsen innen kassekreditten. Av de 209 banker og filialer som er medtatt i statistikken er det 179 som har utlånt mot kassekreditt. Av disse har 139 avgitt opgaver over bevegelsen i årets løp. Disse 139 banker hadde ved årets begynnelse en kassekreditt stor kr I årets løp er der utlånt kr og innbetalt kr Saldo pr. 31/ utgjør altså kr W De øvrige 40 banker hadde ved årets begynnelse utlånt mot kassekreditt kr og ved årets slutning kr Utlån mot pant i fast eiendom. Prêts hypothécaires, utgjorde i 1918 kr og i 1917 kr I 1917 var der en stigning på kr , i 1918 derimot en nedgang på kr Verdipapirer. Valeurs. Aktiebankenes beholdning av verdipapirer utgjorde pr. "Ii kr og pr kr Stigningen var i mill. kr og i mill. kr. Beholdningen av verdipapirer i 1918 fordeler sig således : Norske: Pct. Statsobligasjoner Hypotekbankobligasjoner Småbruk og boligbankobligasjöher Kommuneobligasjoner Andre norske verdipapirer Utenlandske: Statsobligasjoner : engelske ( tyske «franske ,< danske (4 svenske c... andre Andre utenlandske verdipapirer Tilsammen Av ovenstående tabell ses at i 1918 var mill. kr. eller 74.8 pct anbragt i norske verdipapirer og 77.4 mill. kr. eller 25.2 pa. i utenlandske verdipapirer. I 1917 var *mill. kr. eller 67.5 pa. anbragt i norske verdipapirer og 88.6 mill. kr. eller 32.5 pct. i utenlandske verdipapirer,

13 9 4' Utenlandske veksler. Lettres de change sur étranger. Porteføljen av utenlandske veksler utgjorde i 1917 kr og i 1918 kr Den var i 1917 sunket med 4.1 mill. kr. og i 1918 med 8.1 mill. kr. Tilgodehavende hos utenlandske banker. Correspondants étrangers. Privatbankene hadde pr. 3'/ kr tilgode hos utenlandske banker, pr. 31/ var deres tilgodehavende kr Deres tilgodehavende steg i 1917 med mill. kr. og i 1918 med 66.4 mill. kr. Privatbankenes gjeld til utenlandske banker utgjcirde pr. 31/ kr og pr. 3 1/ kr Deres gjeld steg i 1917 med 82.7 mill. kr., og i 1918 sank den med 43.0 mill. kr. Av disse tall fremgår at vore privatbanker pr. 31/ hadde 173:7 mill. kr. og pr. 31/ mill. kr. mer tilgode enn de skyldte. Likesom tidligere tar man inn en opgave over privatbankenes og Norges Banks beholdning av utenlandske betalingsmidler. Det bemerkes at man for de. tre siste år har medtatt opgave også over privatbankenes beholdning av utenlandske statsobligasjoner. Opgave herover for tidligere år foreligger ikke. Privatbankenes Norges Banks beholdning av gullbeholdbeholdning overskudd ning samt av av tilgode innestående Ved utenlandske utenlandske havende utenlandske hos utenland veksler hos veksler stats Tilsammen. utenlandske utgangen statsske banker av obligasjoner. obligasjoner. og utenlandske og noter. c* kommimynter. banker. sjonærer. året. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. :Mill. kr. Mill. kr i

14 10* 7. Bankenes inntekter, utgifter og skatter. Revenus, dépenses et impôts. Bankenes bruttoinntekt utgjorde i 1918 kr , hvorav kr var overført fra 1917, og i 1917 kr , hvorav kr var overfort fra Utgiftene inklusive skatter og tantième utgjorde i 1918 kr og i 1917 kr Nettoinntekten blir altså kr i 1918 og kr i Økningen i nettoinntekt var 26.0 mill. kr. i 1918 og 18.1 mill. kr. i Nettoinntekten blev anvendt slik : Kr. Kr ' Utbytte til aktionærer * Henlagt til reservefond delkredere, dividende og reguleringsfond pensjonsfond byggefond tilskrivningsfond andre fond Avskrevet som tap paa bankbygninger og inventar Overført i ny regning Gaver Andre øjemed Tilsammen Aktionærenes utbytte utgjorde i pet. av den innbetaltq aktiekapital og i pet. Bruttoinntekten utgjorde 3.13 pet. av forvaltningskapitalen i 1918 og 2.72 pet. i 1917, skatter, administrasjonsutgifter og andre omkostninger, derunder tantième og gratialer, 1.0t pet. i 1918 og 0.87 pet. i Overskuddet blir altså i pet. av forvaltningskapitalen og 1.85 pet. i Skattene utgjorde i 1918 kr og i 1917 kr Denne sum representerer ikke de virkelig betalte skatter (stats og kommuneskatt), men kun de skattebeløp som er ført som utgift i regnskapsåret, idet mange banker i regnskapet har fratrukket det ilignede skattebeløp hvad der i året er anvendt av tidligere avsatte skattefond. I 1916 blev der av overskuddet avsatt til fremtidige skatter kr , i 1917 kr og i 1918 kr Rente og diskonto. Taux d'intérêt et d'escompte. Norges Banks vekseldiskonto har vært 6 pet. hele året igjennem. Gjennemsnittsdiskontoen var i pet. og i pet.

15 11 * Spar ebankr enten har i almindelighet vært 5 pet. i hele 1943., 1 8 landsbanker har den vært 5 1/2 pet., i 4 landsbanker 4 1/2 og i 1 bank 4 pet. Et par landsbanker holdt ved årets begynnelse 4 1/2 pet., men i løpet av året blev rentefoten hevet til 5 pet. F olior en t en har som vanlig vært uforandret i Med få undtagelser har rentesatsen vært 2 pet. I Bergen har den likesom i de foregående år vært 1 1/2 pet., likeså i endel landsbanker. ek seldisk ont o en har i en rekke banker, således f. eks. alle Kristianiabankene, vært den samme som i Norges Bank, nemlig 6 pct. I de fleste banker har den dog ligget noget høiere, enten konstant 6 1/2 pct. eller varierende mellem 6 og 6 1/2 pet. I enkelte tilfelle er endog vekseldiskontoen gått op i 7 pet. årene 1916, 1917 og 1918 har der funnet sted en stor mengde nydannelser og utvidelser på bankvirksomhetens område. Vel tredjeparten av alle landets banker er startet i løpet av disse tre aar, samtidig som aktiekapitalen er sterkt utvidet hos næsten alle eldre banker. Nu ser det imidlertid ut som om behovet er tilfredsstillet. I 1919 er der inntil 1 desember anmeldt til firmaregistrene kun 5 nye banker, nemlig : 1) More Kreditbank, 2) Lillesands Privatbank, 3) Søndre Helgelands Kreditbank, 4) Funktionærernes Bank, Bergen, 5) Totens Privatbank, Lena, samt 4 filialer : 1) Andenes Privatbank, filial av Senjens Privatbank, 2) Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank, filial av Lillehammer og Oplands Kreditbank, 3) Kreditbanken i Svelgen, filial av Ulvesunds Kreditbank, og 4) Privatbanken i Honningsvaag, filial av Tromso Privatbank. Disse hadde tilsammen en tegnet aktiekapital stor kr , hvorav innbetalt kr Videre er der innbudt til aktietegning i 1 bank ined minimums, respektive maksimumskapital på henholdsvis kr og kr : I 1919 er der registrert kapitalutvidelser som ikke er kommet med i regnskapet for 1918, i 7 eldre banker til et samlet beløp av kr fullt innbetalt. Dessuten er der innbudt til utvidelse av aktiekapitalen i 14 andre banker med et samlet maksimumsbeløp av kr Det Statistiske Centralbyrå, Kristiania desember N. Rygg. J. C. Krohn.

16 Tabeller.

17 Private aktiebanker 2 Opgaver over de private aktie 3 4 Nr. Bankens navn. Innenlandske veksler. Kassekreditt. A k Når trådt i virksomhet. Vekselobligasjoner. Pantobligasjoner. 331 Christiania 669 Bank og Kreditk / ( Den norske Creditbank, a 1/lo Filialen i Arendal / a Industri og Handelsb. 17/ Realbanken 456 1/ii Kristiania Folkebank... 5/ Kristiania og Oplands Vekselb Centralbanken for Norge. 15/ Norsk Skibs Hypothekb., a 4/ Andresens Bank, a.. )/ Revisionsbanken, a / Kjøbmandsbanken, a.. 2/ Handels og Exportbanken,a 17/i Kristiania Aktiebank Klaveness' Bank, a.. 24/i Privatbanken i Kristiania Wesmanns Bank, Kr a Skogeierbanken, a Depositobanken, a... 15/ Nordisk Bankinstitut, a. "/,, Bøndernes Bank, Kr a 2/ Smaalenenes Aktieb., Mysen. Indre Småls Privatb., Askim. Haldens Privatbank, Fr.hald. Fredrikshalds Kreditbank.. Sarpsborgs Aktiekreditbank. Landmandsbanken, Sarpsborg. Fredriksstad Privatbank.. Fredriksstad Kreditbank... Græsvik Aktiebank, Onsøy Moss Privatbank / / / /a /1 o / / Kreditbanken i Moss Drøbak og Oplands Kreditb 1/ Lillestrøm Sparebank... 29/ Ringsaker Privatbank.... 1/ , Ringsaker Kreditbank... 30/ Oplandske Kreditbank, Hamar 1/1. 1Š Hamar Privatbank Aasnes Privatbank, Fligen. 1/ Elverum Kreditbank 15/ Trysil Privatbank 15/ { Østerdalens Privatbank, Rena Røros Privatbank Lilleelvedalens Bank. Tolgen Privatbank Lilleh. og Oplands Kreditbank / / / I 8/ , ,

18 Pilvate' iktiebatiker bankers virksomhet i tiver Obliga Uten I regning sjoner og landske med andre aktier. veksler. banker Herav i Fremmed utenmynt. landske. Kassebeholdning , ; Fast eiendom og inventar f , ' l , 4340i Andre aktiver : ' Tilsammen, Nr , ; ; ' ' : , , ' _ ,_. 100 _ _ _ }

19 Private aktiebanker Opgaver over de private aktie Nr. Bankens navn. Innenlandske veksler. Kassekreditt. A k Når trådt i virksomhet. Vekselobligasjoner. Pantobligasjoner Gjøvik og Oplands Kreditb.. 12/ Totens Kreditbank / Handels og Landm.b. i Gjøvik. 8/7 1q Vestoplandenes Privatb., Dokka 12/ Valdres Kreditbank, Fagernes Hønefoss og Oplands Privatb. 1/ Nedre Eikers Aktiebank ( Røken Sparebank 18/ i Drammens Privatbank... 1/ Dramm. og Oplands Kreditb.1 ii Drammens Handelsbank Kongsberg og Oplands Priv.b. 16/ Holmestr. og Oplands Aktieb Horten og Omegns Privatb.. 1/ Aasgaardstrands Bank Tønsbergs Privatbank... 21/ Tønsberg Handelsbank... 1/ Tønsberg Kreditbank Tønsbergs Industri og Sjøf.b Aktiekreditb. i Sandefjord. 1/ Sandefjords Handelsbank. Laurvigs Privatbank. Larviks Handelsbank... Skiensfjordens Kreditbank. Kreditbanken i Porsgrund Kreditbanken i Kragerø.. Notoddens Kreditbank.. Rjukan Kreditbank Kreditbanken i Brevik... Skiens og Oplands Privatbank 69 Skiens ørebank 1/lo Skiens Handelsbank Kragerø og Omegns 686 Privatb. 5/ Porsgrunds Handelsbank.. n/ Porsgrunds ørebank... 1/ Ovary Privatbank 15/ Notodden og Oplands Privatb Ws Vinje Privatbank. I 20/ Tvedestrand Privatbank Agdesidens Bank, Arendal. 781 Risør Privatbank Agdesidens Banks avdeling / /1 1882; 1/ / / / / / , Tveitsund , Grimstad og Opl.s Handelsb. 2/ Sondenfjeldske Priv.b., sand Sørlandets Kreditb., sand. 10/ : " '286891

20 bankers virksomhet i 1918 (forts.). Private aktiobanker tiver I 8 I 910 n Obligasjoner og aktier. Utenlandske veksler. I regning med andre banker. Herav 1 utenlandske. Fremmed mynt. Kassebeholdning. Fast eiendom og inventar. Andre aktiver. Tilsammen. Nr } õs B' u ' , , ( I

21 Private aktiebanker 6 Opgaver over de private aktie Nr. Bankens navn. Når trådt i i virksomhet. Innenlandske Vekselveksler. obligasjoner Kassekreditt. A k Pantobligasjoner { sands Handels og Industri b. Mandais og Oplands Privatb. Farsunds Privatbank.. Lyngdal Privatbank.. Lister Privatbank pi ivatbanken i Flekkefjord. Aaensire Pengeforening.. Privatbanken i Lund... Heskestad Privatbank... Egersunds og Dalenes Privatb / / / / / / / Ogne Privatbank : Nærbo Bank ' 93 Klep Privatbank 21/ : 94 Klep Almenbank Jæderens Privatbank, Time. 1/ Sandnes Privatbank 18'/ Stavanger Privatbank... 10/, , Stavang. Handelsog Industrib 1/ ' Vikedals Privatbank Sjerneros Privatbank 15/ ! Jelse Privatbank Rennesoybanken Skudenes Privatbank.. 1 Aakrehavns Privatbank. Karmoens Kreditb., Kopervik Varaldso Privatbank... Ølve og Hatlestrand Privatb. Skaaneviks Privatbank... Valestrands Privatbank. Bommel Privatbank Sondhordlands Privatbank. Tysnes Privatbank Os Privatbank Arne Privatbank Hordabanken, Syltavåg Røldal Spareforening. Ullensvangs Privatbank Odda Sparesamlag Odda Kreditbank.. Tyssedal Kreditbalik Ulvik Privatbank / / / / v, / / / / / Vs 1917 "A ; f , ' } , ' , 93503f ' ' ' ' , ; / Vats Privatbank 23/ ; Haugesunds Privatbank. 2/ Haugesunds Kreditbank Haugesunds Handelsbank Strandebarms Kreditbank 1/ , L ' 900; f k ' 8 918, , ' ' ' ,

22 i Private aktiebanker bankers virksomhet i 1918 (forts.). tiver liga7 Utensjoner og landske aktier. I, veksler. regning Herav med andre utenbanker. landske. 1 ; i ' ' , : , : : f ; ; _ Fremmed mynt Fast Kasse eiendom Andre Tilsammen beholdning. og! aktiver. inventar , _ : , , f 5 200i _ , _ ' , t f , _ i , 1 385i , 2571, , : ' , , ' ! ' , ; 13F i i 13 Nr )

23 Private aktiebanker Nr. Opgaver over de private aktie Innenlandske veksler. Kassekreditt. A k Når '.rådt Bankens navn. i virksonihet. Vekselobligasjoner. Pant. obligasjoner ; : ) ; ; Bergens Kreditbank.. 1/ ' ( J Saude Kreditbank... 11/ { Kvams Privatbank 1884 Jondals Privatbank 1/lo 1900 Herands ørebank I3/ Voss Veksel og Landmandsb. 15/ Bergens Privatbank.. 1/ Landsbanken, Bergen.. 15/ Bergens Handelsbank.. 1/ Fane Privatbank, Bergen 3/ Vadheim Privatbank Fjærlands Privatbank.. 7/ Lavik Privatbank 30/ Kirkebo Aktieprivatbank. 1/ Hyllestad Privatbank.. 1/ Fjordenes Kreditbank, Flom. 150o 1902 Ulvesunds Kreditb., Moldøen1913 Eids Privatbank, Nordfjordeid 1911 Vannelvens Privatbank... 1/ Hero og Omegns Privatbank Sondmore Fiskeri og Handelsb *Ørstens Aktiebank Sokkelven og Omegns Privatb. Valdero og Omegns Privatb Aalesunds Kreditbank... Aalesunds Landmandsbank Aalesunds Handelsbank.. Isfjordens Privatbank... Nesjestrandens Privatbank. Indre Fræna Privatbank.. Romsdalske Vexel og Landmandsbank, Molde.... Rauma Landmandsbank... Romsdals Privatbank, Molde. Romsdals Kreditb., Åndalsnes. Kristiansunds Kreditbank.. sunds Handels og Landm.b Fosen Privatbank Sondre Trondhjems Privatb. Roros og Oplands Handelsb. Privatbanken i Trondhjem. Privatbanken i Kristiansund. T.hjems Haandv. og Industrib. Den Nordenfj.Kreditb.,Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank. Den n. Handelsb., Tr.hj. Kra 15/ / / / / / /s / / / / / / / / / / / F)8 215' ! , & ' I ' 1 ' ; ', ' : ! : ' ; J * Opgaven gjelder for Opgave for 1918 har ikke kunnet erholdes ; ! _

24 Private aktiebanker bankers virksomhet i 1918 (forts.). 5 tiver. Obligasjoner og aktier Utenlandske veksler ! i ! t , ; 89552! ; ; , , I regning med andre banker Herav utenlandske Fremmed mynt Kassebeholdning Fast eiendom og inventar Andre. aktiver _ Tilsammen Si Nr ) , ' ) F)

25 Privatë. aktiebanker 10 Ak Når trådt Nr. Bankens navn. virksomhet. Veksel 1 Innenlandske veksler. obligasjoner. Opgaver over de private aktie 2 4 Kassekreditt : Pant. obligasjoner Forretningsbanken 698 i Tr.hjem 'Privatbanken i Levanger I Ytterøens Privatbank Stenkjær Privatbank 17/ii Indherreds Kreditb., Stenkjær 8/ : Indtr.lag.s Handelsb., Stenkjær 22/ Hoilandets Privatbank Overhallen Privatbank... 17/ Nanulals Privatbank, Namsos 1/ Handels og Landm.b., Namsos 1/lo Klingen Privatbank 1/i Sandnessjoens Privatbank. 15/ ' 181 Helgelands Privatb., Mo i Ranen 15/ Nordlands Privatbank, Bodo 1/ f Lofotens Privatbank, Svolvær 10/ Vesteraalens Privatb., Sortland 15/ Fauske Bank 'Saltdalens Privatbank. t5/ r Ofotens Bank, Narvik 1/ Narvik Handelsbank.. 1/ ' ; Lofotens Kreditb., Svolvær. 188 Vesteraalens Fiskeri og Handelsbank, Melbo Senjens Privatbank, Harstad. 190 'Tromso Privatbank 'Tromso Handelsbank ,Finmarkens Privatb., Ham.fest 193 Finmarkens Handelsb., Vardo I 1 / / / / /i / , ' Tilsammen 193 banker i Ialt 160 banker i f ' ! '

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 0 september 96. (Bétail, le 0 septembre

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'itat sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série Trykt 9: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'epargne) - 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Retail, le 30 septembre

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 0. Nr.. Norges industri. (Statistique industrielle.) -. Lønnstellingen. (Recensement des salaires.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIll.. Folketellingen i Norge desember 0. Første hefte. og areal i Rikets forskjellige deler. Bebodde øier. Hussamlinger på landet. (Recensement du er décembre 0 : I. Population

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) 85. Norges fiskerier 1942. (Grandes

Detaljer