Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1917:. Nr. 91. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) 92. Kreaturholdet 30 september (Mitzi!, le 30 septembre 1916.) 93. Arbeidslonninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) 94. Sundhetstilstand en og medicinalforholdene (Rapport sur Mat sanitaire et médical) 95. Norges bergverksdrift (Mines et usines) 96. Veterinærvæsenet og kjotkon trollen (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande) 97. Norges handel (Commerce) 98. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1913) 99. Forsømte og forbryderske barn i Norge. (Enfants moralement abandonnés et enfants criminels en Norvège) 100. Norges kommunale finanser 1913/14. (Finances des communes) 101. De offentlige jernbaner 1915/16. (Chemins de fer publics) 102. Norges telegrafvæsen 1915/16. (Télégraphes et téléphones de Petal.) 103. Norges skibsfart (Navigation) 104. Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du Mall.) 105. Dyrtidens virkninger paa 1 evevilkaarene. Iste del. (Effets de la cherté des VilireS sur les conditions d'existence. Pre partie) 106. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 107. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) De spedalske i Norge (Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années ) 109. Sin dssyk easyl en es virksomhet (Hospices d'aliénés.) 110. Kommunevalgene (elections en 1916 pour les conseils COMM1111(710,7 Ci municipaux.) 111. Fol kentengdens bevægelse (Mouvement de la population.) 112. Norges postvæsen (Statistique postale.) 113. Kriminalstatistik 1913 og (Justice criminelle.) 114. Skiftevæsenet samt overfo rmynderi en e (Successions, faillites et birti6 pupillaires.) 115. Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 116. Private aktiebanker (Banques privées par actions.) 117. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1914) 118. Norges sparebanker (Caisses d'épargne) 119. Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs) 120. Norges skibsfart (Navigation.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VI PRIVATE AKTIEBANKER 1918; (Statistique des banques privées par actions en 1918) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBY111. KRISTIANIA. KOMMISJON HOS H. ASOHEHOUG Zit 0 O. 1919:

4 For årene se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, senest nr For, årene se Norges Offisielle Statistikk, V 14, 43, 67, 95, 129, 156 og 193, og for VI 32, 62, 86, 116 og 140; for tidligere år se Meddelelser fra det StatistiskeCehtraIbyrå.», bind I flg. En summarisk oversikt som går tilbake til året 1848 finnes inntatt Statistisk Aarbok, 1ste årgang. Kristiania Arbeidernes Aktietrykkeri.

5 Innledning. Introduction. Innhold. Aperçu. Side. Pages. 1. Nye og ophørte banker. Mouvement des banques privées 1* 2. Aktiekapitalen. Capital souscrit et versé 3* 3. Reserve, delkredere og andre fond. Fonds de réserve et de pre'vision, etc 3* 4. Innlånsvirksomheten. Dépôts 4* 5. Forvaltningskapital. Capital actif 5* 6. Forvaltningskapitalens anbringelse. Placement du capital actif.. 6* Veksler og vekselobligasjoner. Lettres de change sur l'intérieur 7* Kassekreditt. Avances en crédit de caisse r. Utlån mot pant i fast eiendom. Prêts hypothécaires 8* Verdipapirer. Valeurs 8* Utenlandske veksler. Lettres de change sur l'étranger 9* Tilgodehavende hos utenlandske banker. Correspondants étrangers 9* 7. Bankenes inntekter, utgifter og skatter. Revenus, dépenses et impôts 10* 8. Rente og diskonto. Taux d'intérêt et d'escompte 10* 1. Nye og ophørte banker. Mouvement des banques privées. Ved utgangen av 1917 var der 169 banker og 18 filialer i virksomhet og ved utgangen av banker og 25 filialer. Nettotilgangen var i banker og 2 filialer og i banker og 7 filialer. Følgende nye banker var innført i Handelsregistrene i 1918 : 1) Nordisk Bankinstitut, a, 2) Bøndernes Bank, a, 3) Indre Smaalenenes Privatbank, Askim, 4) Kreditbanken i Moss, 5) Elverum Kreditbank, 6) Røros Privatbank, filial av Østerdalens Privatbank, 7) Lillehammer og Oplands Kreditbank, 8) Ringsaker Privatbank, 9) Ringsaker Kreditbank, filial av Gjøvik og Oplands Kreditbank og Oplandske Kreditbank, Hamar, 10) Totens Kreditbank, filial av Gjøvik og Oplands Kreditbank, 11) Handels og Landmandsbanken, Gjøvik, 12) Vestt)plandenes Privatbank, Dokka, 13) Tønsbergs Industriog Sjøfartsbank, Gjersøes Banks kontor i Tønsberg, 14) Larviks Handelsbank, 15) Skiens Handelsbank, ' 16) Gvarv Privatbank, 17) 'Notodden og Oplands Privatbank, 18) Lyngdals Privatbank, filial av Farsund Privatbank, 19) 4aug6sunds Handelsbank, 20) Strandebarms Kreditbank, 21) Valestrands Privatbank, 22) Søndhordlands Privatbank, 23) Arne Privatbank, 24) Odda Kreditbank, 25) Ulvik Privatbank, 26) Søndmør.e Fiskeri og Handelsbank, 27) Røros og Oplands Handelsbank, 28) Forretningsbanken i Trondhjem, 29) Vesteraalens Privatbank, Sortland, filialav Nordlands Privatbank, 30) Narvik

6 Handelsbank, 31) Lofotens Kreditbank, Svolvær, 32) Bergens Skibshypotekbank, 33) Viks Bank, Tønsberg, 34) Nordfjord Handels og Landmandsbank, 35) Østlandske Bank, a, 36) Glommendalens Bank, Kongsvinger, 37).Hemnes og Korgen Privatbank, filial av Helgelands Privatbank, 38) Aalviks Industriog Handelsbank, filial av Kvams Privatbank. Oplandske Kreditbank og Gjøvik og Oplands Kreditbank har solgt sin filial Lillehammer og Oplands Kreditbank til en selvstendig bank, oprettet 1918 under samme navn. I tabellene for _ 1918 er_ tatt med opgaver for 193 banker og spesifisert opgave for 16 filialer. Av eldre banker mangler der opgaver for Os Landmandsbank og Sogndal Privatbank. Likeledes er der ikke medtatt opgaver for følgende nye banker registrert i 1918 : 1) Bergens Skibshypotekbank, 2) Viks Bank, Tonsberg, 3) Nordfjord Handels e og Landmandsbank, 4) Østlandske Bank, a, 5) Glommendalens Bank, Kongsvinger, 6) Hemnes og Korgen Privatbank, 7) Aalviks Industri og Handelsbank. Disse hadde enten ennu ikke begynt sin virksomhet i 1918 eller begynte først så sent på året at regnskap ikke vil foreligge før pr. 3. 1/ Den overveiende del av de private aktiebanker er forholdsvis nye. Næsten halvparten av bankene, nemlig 100, er trådt i virksomhet i løpet av de siste 8 år. Av de øvrige var 21 trådt i virksomhet i 1880 eller tidligere, 58 mellem 1881 og 1900 og 30 mellem 1900 og Som følgende tabell viser er størsteparten av bankene fremdeles små. I 1918 hadde således 96 banker eller hele 46 pct. en forvaltningskapital under 3 mill. kroner. Banker og filialer fordelt efter forvaltningskapital. Forvaltningskapital. Antall banker. Samlet forvaltningskapital Under 1/2 mill. kr / Over 50 20, I I alt 172 I

7 3* 2. Aktiekapitalen. Capital social. Den tegnede aktiekapital (capital souscrit) var: Pr. 31/ i 138 banker kr Den tegnede aktiekapital er altså i 1918 øket med kr I 1917 var økningen kr Den innbetalte aktiekapital (capital versé) var: Pr. 31/ i 138 banker. kr Økningen var altså i 1917 : kr og i 1918 : kr I 1917 faller av økningen i den tegnede aktiekapital kr på nyoprettede banker og kr på utvidelser av aktiekapitalen i eldre banker. For den innbetalte kapitals vedkommende faller kr på nyoprettede banker og kr på utvidelser. I 1918 faller av forøkelsen i den tegnede aktiekapital på nye banker kr , på utvidelser kr , i den innbetalte kapital p.å nye 'banker kr og på utvidelser kr Som man ser spiller utvidelsene den største rolle i den voldsomme vekst som har funnet sted i de siste par år. Den innbetalte aktiekapital utgjorde i 1918: 94 pet. av den tegnede, i 1917 : 92 pet., i 1916 : 87 pet., i 1915 : 73 pet., i 1914 : 74 pet., i pet., i 1905: 41 pet. og i 1900: 44 pet. 3. Reserve, delkredere og andre fond. Fonds de réserve et de prévision, etc. Foruten aktiekapitalen hadde bankene følgende fond: Reserve og delkrederefond. økning. Reservefond pr. 31/ kr kr Delkredere, dividende og reguleringsfond pr. 31/ kr « » Økningen i disse fond var altså i 1918 kr mill. kr. I 1/917 var økningen 80.8 mill. kr. Stigningen i 1918 skyldes likesom i de to foregående år for en vesentlig del kursavanse ved nye aktieemisjoner, som er tillagt fondene. Av årets fortjeneste blev der tillagt fondene 22.3 mill. kr. i 1916, 20,2 mill. kr. i 1917 og 24.0 mill. kr. i

8 4* Fondene utgjorde 65 pct. av den innbetalte aktiekapital i 1918, 70 pct. i 1917, 86 pct. i 1916 og 82 pct. i I 1910 var procenten 73 og i Andre fond. Disse utgjorde pr, icr og pr. 81/ kr Pensjonsforholdene utgjorde pr. 31/1 2 lul8 kr og pr kr Der er nogen banker hvis pensjonsfond ikke er medtatt i regnskapet. Disse fond utgjorde i 1917 kr og i 1918 kr Under andre fond er også blandt annet tatt med tilskrivningsfond, disposisjonsfond og byggefond. Disse utgjorde pr. 3U/ henholdsvis kr , kr , kr._ og pr. 31/ henholdsvis kr , kr og kr Innlånsvirksomheten. Dépôts. På folio. På andre konti. Tilsammen. Pr. 31/ innestod , Innskuddene i disse banker er altså i 1916 øket med miii. kr., i 1917 med mill. kr. og i 1918 med mill. kr. For de siste 10 år var stigningen.: mill. kr. Statskassens innskudd i de private aktiebanker utgjorde pr. 31/ kr og pr. "In 1917 kr Hy pothekbankens innskudd i de private aktiebanker utgjorde pr. 31/ kr og pr. 31/ kr , og S aabru k og,b oligbankens innskudd utgjorde pr. 31/ kr og pr. 31/ kr Disse innskudd, Statens, Hypothekbankens og Boligbankens, utgjorde tilsammen pr. 31/ kr og pr. 3 % kr I de autoriserte sparebanker var innskuddene pr. 31/ kr og pr. 31 /i, 1917 kr Forøkelsen i disse innskudd var i mill. kr. og i mill. kr. De samlede innskudd i de aktiebanker som er tatt med i statistikken og i de autoriserte sparebanker utgjorde pr. 81/ kr og pr. 31/ kr Herunder innbefattet kr, 2' i 1916, kr i 1917 og kr i 1918, som ikke er fordelt på folio og andre.konti:

9 5* I disse summer er ikke tatt med innskuddene i endel ikke autoriserte sparebanker og låneinnretninger som pr. 31/ hadde en innskuddskapital på kr og pr. 3% kr Disse summer representerer dog ikke innskyternes tilgodehavende ; der er nemlig også tatt med innskuddene fra bank 'til bank, så der blir dobbelttelling. Da det vilde være av interesse å påvise i li'vor st or utstrekning der finner dobbelttelling sted, har man for 1918 søkt å, få opgave over hvor meget der av det i regnskapet anførte innskuddsbeløp ved, årets slutt vedkommer andre private aktiebanker og sparebanker. Av de 209 banker og filialer som. statistikken omfatter har 78 banker med ca. 50 pet. av innskuddskapitalen besvart spørsmålet. Av oplysningene fremgår det at 26 av disse banker med et samlet innskuddsbeløp av kr i sitt regnskap ikke har ført innskudd fra andre banker sammen 'ined de øvrige innskudd. De øvrige 52 banker hadde et samlet innskuddsbeløp av kr , og herav var kr eller 6.8 pet. innskudd fra andre private aktiebanker og sparebanker. Hvad sparebankenes innskudd i andre sparebanker angår spiller disse ifølge meddelte oplysninger liten rolle i.forhold til de samlede innskudd. Det tyder altså på at den dobbelttelling som finner sted ikke er. av større betydning. Den samlede økning i bankinnskuddene (aktiebanker og sparebanker) var altså: mill. kr. i 1918, mill. kr. i 1917, mill. kr. i 1916 og mill. kr. i Den gjennemsnittlige årlige tilvekst i bankinnskuddene var 56.3 mill. kr. i femåret og mill. kr. i femåret Til økningen maa dessuten legges kr i 1918 og kr i 1917, som representerer stigningen i de ikke autoriserte sparebanker og låneinnretninger. Regnes disse med, blir økningen av innskudd i mill. kr. og i mill. kr. 5. Forvaltningskapital. Capital actif. Den samlede forvaltningskapital var pr. "in 1918 kr og pr. 3/ kr Stillingen pr. år fremgår av følgende: : 10.4 mill. kr. (2.5 pet.), : 38.4 mill. kr. (8.5 pet.), 1910i1: 60.2 mill. kr: (9 pct.), : 66.5 mill. kr. (9.1 pet.), : mill. kr. (14.5 pet.), : 69.3 mill. kr. (7.2 pet.), : mill. kr. (36.2 pet.), : mill. kr. (86.2 pet.), : mill. kr. (57,8 pet.) og : mill. kr, (20.5 pet.).

10 6*. I nedenstående byer hadde bankene en forvaltningskapital av 31/ / /12 Kristiania Bergen Trondbjem Drammen Stavanger Skien Ålesund Haugesund Tønsberg Kristiansand Fredrikstad Arendal Procentvis økning : Forvaltningskapitalens anbringelse. Placement du capital actif. Den samlede forvaltningskapital var i 1918 anbragt således : Pct. Innenlandske veksler og vekselobligasjoner Utenlandske veksler, Kassekreditt Pantobligasjoner Verdipapirer I regning med norske banker I regning med utenlandske banker Fast eiendom og inventar Kassebeholdning (inkl. fremmkt mynt) Diverse Tilsammen

11 7* Følgende tabell i1 vise hvordan den samlede forvaltningskapital var anbragt i 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 og Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Innenlandske veksler Utenlandske veksler Vekselobligasjoner i Kassekreditt Pantobligasjoner Verdipapirer I regning med norske banker I regning med utenlandske banker Fast eiendom og inventar Kassebeh. (inkl. fremmed mynt) Diverse Tilsammen Veksler og vekselobligasjoner. Lettres de change sur l'intérieur. Beholdningen av disse papirer var: Pr. 31/ kr I 1917 var altså beholdningen steget med mill. kr. og i 1918 med 75.1 mill. kr. Beholdningen fordeler sig således : Pr. 31/ Pr.3,/ Pr. 31/n Veksler Vekselobligasjoner Veksler og vekselobligasjoner uten spesifikasjon Tilsammen blev der diskontert veksler og vekselobligasjoner for mill. kr., i 1918 for mill. kr. Likeledes blev der innfridd veksler og vekselobligasjoner i 1917 for mill. kr. og i 1918 for mill. kr. Kassekreditt. Avances en credit de caisse. Utlån på kassekreditt utgjorde pr. 31/ kr og pr. 31 / kr Stigningen var i mill. kr. og i mill. kr. Den uopgivne.del er forholdsmessig fordelt mellem veksler og vekselobligasjoner.

12 8* Man har også for 1918 søkt å innhente opgavei over bevegelsen innen kassekreditten. Av de 209 banker og filialer som er medtatt i statistikken er det 179 som har utlånt mot kassekreditt. Av disse har 139 avgitt opgaver over bevegelsen i årets løp. Disse 139 banker hadde ved årets begynnelse en kassekreditt stor kr I årets løp er der utlånt kr og innbetalt kr Saldo pr. 31/ utgjør altså kr W De øvrige 40 banker hadde ved årets begynnelse utlånt mot kassekreditt kr og ved årets slutning kr Utlån mot pant i fast eiendom. Prêts hypothécaires, utgjorde i 1918 kr og i 1917 kr I 1917 var der en stigning på kr , i 1918 derimot en nedgang på kr Verdipapirer. Valeurs. Aktiebankenes beholdning av verdipapirer utgjorde pr. "Ii kr og pr kr Stigningen var i mill. kr og i mill. kr. Beholdningen av verdipapirer i 1918 fordeler sig således : Norske: Pct. Statsobligasjoner Hypotekbankobligasjoner Småbruk og boligbankobligasjöher Kommuneobligasjoner Andre norske verdipapirer Utenlandske: Statsobligasjoner : engelske ( tyske «franske ,< danske (4 svenske c... andre Andre utenlandske verdipapirer Tilsammen Av ovenstående tabell ses at i 1918 var mill. kr. eller 74.8 pct anbragt i norske verdipapirer og 77.4 mill. kr. eller 25.2 pa. i utenlandske verdipapirer. I 1917 var *mill. kr. eller 67.5 pa. anbragt i norske verdipapirer og 88.6 mill. kr. eller 32.5 pct. i utenlandske verdipapirer,

13 9 4' Utenlandske veksler. Lettres de change sur étranger. Porteføljen av utenlandske veksler utgjorde i 1917 kr og i 1918 kr Den var i 1917 sunket med 4.1 mill. kr. og i 1918 med 8.1 mill. kr. Tilgodehavende hos utenlandske banker. Correspondants étrangers. Privatbankene hadde pr. 3'/ kr tilgode hos utenlandske banker, pr. 31/ var deres tilgodehavende kr Deres tilgodehavende steg i 1917 med mill. kr. og i 1918 med 66.4 mill. kr. Privatbankenes gjeld til utenlandske banker utgjcirde pr. 31/ kr og pr. 3 1/ kr Deres gjeld steg i 1917 med 82.7 mill. kr., og i 1918 sank den med 43.0 mill. kr. Av disse tall fremgår at vore privatbanker pr. 31/ hadde 173:7 mill. kr. og pr. 31/ mill. kr. mer tilgode enn de skyldte. Likesom tidligere tar man inn en opgave over privatbankenes og Norges Banks beholdning av utenlandske betalingsmidler. Det bemerkes at man for de. tre siste år har medtatt opgave også over privatbankenes beholdning av utenlandske statsobligasjoner. Opgave herover for tidligere år foreligger ikke. Privatbankenes Norges Banks beholdning av gullbeholdbeholdning overskudd ning samt av av tilgode innestående Ved utenlandske utenlandske havende utenlandske hos utenland veksler hos veksler stats Tilsammen. utenlandske utgangen statsske banker av obligasjoner. obligasjoner. og utenlandske og noter. c* kommimynter. banker. sjonærer. året. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. :Mill. kr. Mill. kr i

14 10* 7. Bankenes inntekter, utgifter og skatter. Revenus, dépenses et impôts. Bankenes bruttoinntekt utgjorde i 1918 kr , hvorav kr var overført fra 1917, og i 1917 kr , hvorav kr var overfort fra Utgiftene inklusive skatter og tantième utgjorde i 1918 kr og i 1917 kr Nettoinntekten blir altså kr i 1918 og kr i Økningen i nettoinntekt var 26.0 mill. kr. i 1918 og 18.1 mill. kr. i Nettoinntekten blev anvendt slik : Kr. Kr ' Utbytte til aktionærer * Henlagt til reservefond delkredere, dividende og reguleringsfond pensjonsfond byggefond tilskrivningsfond andre fond Avskrevet som tap paa bankbygninger og inventar Overført i ny regning Gaver Andre øjemed Tilsammen Aktionærenes utbytte utgjorde i pet. av den innbetaltq aktiekapital og i pet. Bruttoinntekten utgjorde 3.13 pet. av forvaltningskapitalen i 1918 og 2.72 pet. i 1917, skatter, administrasjonsutgifter og andre omkostninger, derunder tantième og gratialer, 1.0t pet. i 1918 og 0.87 pet. i Overskuddet blir altså i pet. av forvaltningskapitalen og 1.85 pet. i Skattene utgjorde i 1918 kr og i 1917 kr Denne sum representerer ikke de virkelig betalte skatter (stats og kommuneskatt), men kun de skattebeløp som er ført som utgift i regnskapsåret, idet mange banker i regnskapet har fratrukket det ilignede skattebeløp hvad der i året er anvendt av tidligere avsatte skattefond. I 1916 blev der av overskuddet avsatt til fremtidige skatter kr , i 1917 kr og i 1918 kr Rente og diskonto. Taux d'intérêt et d'escompte. Norges Banks vekseldiskonto har vært 6 pet. hele året igjennem. Gjennemsnittsdiskontoen var i pet. og i pet.

15 11 * Spar ebankr enten har i almindelighet vært 5 pet. i hele 1943., 1 8 landsbanker har den vært 5 1/2 pet., i 4 landsbanker 4 1/2 og i 1 bank 4 pet. Et par landsbanker holdt ved årets begynnelse 4 1/2 pet., men i løpet av året blev rentefoten hevet til 5 pet. F olior en t en har som vanlig vært uforandret i Med få undtagelser har rentesatsen vært 2 pet. I Bergen har den likesom i de foregående år vært 1 1/2 pet., likeså i endel landsbanker. ek seldisk ont o en har i en rekke banker, således f. eks. alle Kristianiabankene, vært den samme som i Norges Bank, nemlig 6 pct. I de fleste banker har den dog ligget noget høiere, enten konstant 6 1/2 pct. eller varierende mellem 6 og 6 1/2 pet. I enkelte tilfelle er endog vekseldiskontoen gått op i 7 pet. årene 1916, 1917 og 1918 har der funnet sted en stor mengde nydannelser og utvidelser på bankvirksomhetens område. Vel tredjeparten av alle landets banker er startet i løpet av disse tre aar, samtidig som aktiekapitalen er sterkt utvidet hos næsten alle eldre banker. Nu ser det imidlertid ut som om behovet er tilfredsstillet. I 1919 er der inntil 1 desember anmeldt til firmaregistrene kun 5 nye banker, nemlig : 1) More Kreditbank, 2) Lillesands Privatbank, 3) Søndre Helgelands Kreditbank, 4) Funktionærernes Bank, Bergen, 5) Totens Privatbank, Lena, samt 4 filialer : 1) Andenes Privatbank, filial av Senjens Privatbank, 2) Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank, filial av Lillehammer og Oplands Kreditbank, 3) Kreditbanken i Svelgen, filial av Ulvesunds Kreditbank, og 4) Privatbanken i Honningsvaag, filial av Tromso Privatbank. Disse hadde tilsammen en tegnet aktiekapital stor kr , hvorav innbetalt kr Videre er der innbudt til aktietegning i 1 bank ined minimums, respektive maksimumskapital på henholdsvis kr og kr : I 1919 er der registrert kapitalutvidelser som ikke er kommet med i regnskapet for 1918, i 7 eldre banker til et samlet beløp av kr fullt innbetalt. Dessuten er der innbudt til utvidelse av aktiekapitalen i 14 andre banker med et samlet maksimumsbeløp av kr Det Statistiske Centralbyrå, Kristiania desember N. Rygg. J. C. Krohn.

16 Tabeller.

17 Private aktiebanker 2 Opgaver over de private aktie 3 4 Nr. Bankens navn. Innenlandske veksler. Kassekreditt. A k Når trådt i virksomhet. Vekselobligasjoner. Pantobligasjoner. 331 Christiania 669 Bank og Kreditk / ( Den norske Creditbank, a 1/lo Filialen i Arendal / a Industri og Handelsb. 17/ Realbanken 456 1/ii Kristiania Folkebank... 5/ Kristiania og Oplands Vekselb Centralbanken for Norge. 15/ Norsk Skibs Hypothekb., a 4/ Andresens Bank, a.. )/ Revisionsbanken, a / Kjøbmandsbanken, a.. 2/ Handels og Exportbanken,a 17/i Kristiania Aktiebank Klaveness' Bank, a.. 24/i Privatbanken i Kristiania Wesmanns Bank, Kr a Skogeierbanken, a Depositobanken, a... 15/ Nordisk Bankinstitut, a. "/,, Bøndernes Bank, Kr a 2/ Smaalenenes Aktieb., Mysen. Indre Småls Privatb., Askim. Haldens Privatbank, Fr.hald. Fredrikshalds Kreditbank.. Sarpsborgs Aktiekreditbank. Landmandsbanken, Sarpsborg. Fredriksstad Privatbank.. Fredriksstad Kreditbank... Græsvik Aktiebank, Onsøy Moss Privatbank / / / /a /1 o / / Kreditbanken i Moss Drøbak og Oplands Kreditb 1/ Lillestrøm Sparebank... 29/ Ringsaker Privatbank.... 1/ , Ringsaker Kreditbank... 30/ Oplandske Kreditbank, Hamar 1/1. 1Š Hamar Privatbank Aasnes Privatbank, Fligen. 1/ Elverum Kreditbank 15/ Trysil Privatbank 15/ { Østerdalens Privatbank, Rena Røros Privatbank Lilleelvedalens Bank. Tolgen Privatbank Lilleh. og Oplands Kreditbank / / / I 8/ , ,

18 Pilvate' iktiebatiker bankers virksomhet i tiver Obliga Uten I regning sjoner og landske med andre aktier. veksler. banker Herav i Fremmed utenmynt. landske. Kassebeholdning , ; Fast eiendom og inventar f , ' l , 4340i Andre aktiver : ' Tilsammen, Nr , ; ; ' ' : , , ' _ ,_. 100 _ _ _ }

19 Private aktiebanker Opgaver over de private aktie Nr. Bankens navn. Innenlandske veksler. Kassekreditt. A k Når trådt i virksomhet. Vekselobligasjoner. Pantobligasjoner Gjøvik og Oplands Kreditb.. 12/ Totens Kreditbank / Handels og Landm.b. i Gjøvik. 8/7 1q Vestoplandenes Privatb., Dokka 12/ Valdres Kreditbank, Fagernes Hønefoss og Oplands Privatb. 1/ Nedre Eikers Aktiebank ( Røken Sparebank 18/ i Drammens Privatbank... 1/ Dramm. og Oplands Kreditb.1 ii Drammens Handelsbank Kongsberg og Oplands Priv.b. 16/ Holmestr. og Oplands Aktieb Horten og Omegns Privatb.. 1/ Aasgaardstrands Bank Tønsbergs Privatbank... 21/ Tønsberg Handelsbank... 1/ Tønsberg Kreditbank Tønsbergs Industri og Sjøf.b Aktiekreditb. i Sandefjord. 1/ Sandefjords Handelsbank. Laurvigs Privatbank. Larviks Handelsbank... Skiensfjordens Kreditbank. Kreditbanken i Porsgrund Kreditbanken i Kragerø.. Notoddens Kreditbank.. Rjukan Kreditbank Kreditbanken i Brevik... Skiens og Oplands Privatbank 69 Skiens ørebank 1/lo Skiens Handelsbank Kragerø og Omegns 686 Privatb. 5/ Porsgrunds Handelsbank.. n/ Porsgrunds ørebank... 1/ Ovary Privatbank 15/ Notodden og Oplands Privatb Ws Vinje Privatbank. I 20/ Tvedestrand Privatbank Agdesidens Bank, Arendal. 781 Risør Privatbank Agdesidens Banks avdeling / /1 1882; 1/ / / / / / , Tveitsund , Grimstad og Opl.s Handelsb. 2/ Sondenfjeldske Priv.b., sand Sørlandets Kreditb., sand. 10/ : " '286891

20 bankers virksomhet i 1918 (forts.). Private aktiobanker tiver I 8 I 910 n Obligasjoner og aktier. Utenlandske veksler. I regning med andre banker. Herav 1 utenlandske. Fremmed mynt. Kassebeholdning. Fast eiendom og inventar. Andre aktiver. Tilsammen. Nr } õs B' u ' , , ( I

21 Private aktiebanker 6 Opgaver over de private aktie Nr. Bankens navn. Når trådt i i virksomhet. Innenlandske Vekselveksler. obligasjoner Kassekreditt. A k Pantobligasjoner { sands Handels og Industri b. Mandais og Oplands Privatb. Farsunds Privatbank.. Lyngdal Privatbank.. Lister Privatbank pi ivatbanken i Flekkefjord. Aaensire Pengeforening.. Privatbanken i Lund... Heskestad Privatbank... Egersunds og Dalenes Privatb / / / / / / / Ogne Privatbank : Nærbo Bank ' 93 Klep Privatbank 21/ : 94 Klep Almenbank Jæderens Privatbank, Time. 1/ Sandnes Privatbank 18'/ Stavanger Privatbank... 10/, , Stavang. Handelsog Industrib 1/ ' Vikedals Privatbank Sjerneros Privatbank 15/ ! Jelse Privatbank Rennesoybanken Skudenes Privatbank.. 1 Aakrehavns Privatbank. Karmoens Kreditb., Kopervik Varaldso Privatbank... Ølve og Hatlestrand Privatb. Skaaneviks Privatbank... Valestrands Privatbank. Bommel Privatbank Sondhordlands Privatbank. Tysnes Privatbank Os Privatbank Arne Privatbank Hordabanken, Syltavåg Røldal Spareforening. Ullensvangs Privatbank Odda Sparesamlag Odda Kreditbank.. Tyssedal Kreditbalik Ulvik Privatbank / / / / v, / / / / / Vs 1917 "A ; f , ' } , ' , 93503f ' ' ' ' , ; / Vats Privatbank 23/ ; Haugesunds Privatbank. 2/ Haugesunds Kreditbank Haugesunds Handelsbank Strandebarms Kreditbank 1/ , L ' 900; f k ' 8 918, , ' ' ' ,

22 i Private aktiebanker bankers virksomhet i 1918 (forts.). tiver liga7 Utensjoner og landske aktier. I, veksler. regning Herav med andre utenbanker. landske. 1 ; i ' ' , : , : : f ; ; _ Fremmed mynt Fast Kasse eiendom Andre Tilsammen beholdning. og! aktiver. inventar , _ : , , f 5 200i _ , _ ' , t f , _ i , 1 385i , 2571, , : ' , , ' ! ' , ; 13F i i 13 Nr )

23 Private aktiebanker Nr. Opgaver over de private aktie Innenlandske veksler. Kassekreditt. A k Når '.rådt Bankens navn. i virksonihet. Vekselobligasjoner. Pant. obligasjoner ; : ) ; ; Bergens Kreditbank.. 1/ ' ( J Saude Kreditbank... 11/ { Kvams Privatbank 1884 Jondals Privatbank 1/lo 1900 Herands ørebank I3/ Voss Veksel og Landmandsb. 15/ Bergens Privatbank.. 1/ Landsbanken, Bergen.. 15/ Bergens Handelsbank.. 1/ Fane Privatbank, Bergen 3/ Vadheim Privatbank Fjærlands Privatbank.. 7/ Lavik Privatbank 30/ Kirkebo Aktieprivatbank. 1/ Hyllestad Privatbank.. 1/ Fjordenes Kreditbank, Flom. 150o 1902 Ulvesunds Kreditb., Moldøen1913 Eids Privatbank, Nordfjordeid 1911 Vannelvens Privatbank... 1/ Hero og Omegns Privatbank Sondmore Fiskeri og Handelsb *Ørstens Aktiebank Sokkelven og Omegns Privatb. Valdero og Omegns Privatb Aalesunds Kreditbank... Aalesunds Landmandsbank Aalesunds Handelsbank.. Isfjordens Privatbank... Nesjestrandens Privatbank. Indre Fræna Privatbank.. Romsdalske Vexel og Landmandsbank, Molde.... Rauma Landmandsbank... Romsdals Privatbank, Molde. Romsdals Kreditb., Åndalsnes. Kristiansunds Kreditbank.. sunds Handels og Landm.b Fosen Privatbank Sondre Trondhjems Privatb. Roros og Oplands Handelsb. Privatbanken i Trondhjem. Privatbanken i Kristiansund. T.hjems Haandv. og Industrib. Den Nordenfj.Kreditb.,Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank. Den n. Handelsb., Tr.hj. Kra 15/ / / / / / /s / / / / / / / / / / / F)8 215' ! , & ' I ' 1 ' ; ', ' : ! : ' ; J * Opgaven gjelder for Opgave for 1918 har ikke kunnet erholdes ; ! _

24 Private aktiebanker bankers virksomhet i 1918 (forts.). 5 tiver. Obligasjoner og aktier Utenlandske veksler ! i ! t , ; 89552! ; ; , , I regning med andre banker Herav utenlandske Fremmed mynt Kassebeholdning Fast eiendom og inventar Andre. aktiver _ Tilsammen Si Nr ) , ' ) F)

25 Privatë. aktiebanker 10 Ak Når trådt Nr. Bankens navn. virksomhet. Veksel 1 Innenlandske veksler. obligasjoner. Opgaver over de private aktie 2 4 Kassekreditt : Pant. obligasjoner Forretningsbanken 698 i Tr.hjem 'Privatbanken i Levanger I Ytterøens Privatbank Stenkjær Privatbank 17/ii Indherreds Kreditb., Stenkjær 8/ : Indtr.lag.s Handelsb., Stenkjær 22/ Hoilandets Privatbank Overhallen Privatbank... 17/ Nanulals Privatbank, Namsos 1/ Handels og Landm.b., Namsos 1/lo Klingen Privatbank 1/i Sandnessjoens Privatbank. 15/ ' 181 Helgelands Privatb., Mo i Ranen 15/ Nordlands Privatbank, Bodo 1/ f Lofotens Privatbank, Svolvær 10/ Vesteraalens Privatb., Sortland 15/ Fauske Bank 'Saltdalens Privatbank. t5/ r Ofotens Bank, Narvik 1/ Narvik Handelsbank.. 1/ ' ; Lofotens Kreditb., Svolvær. 188 Vesteraalens Fiskeri og Handelsbank, Melbo Senjens Privatbank, Harstad. 190 'Tromso Privatbank 'Tromso Handelsbank ,Finmarkens Privatb., Ham.fest 193 Finmarkens Handelsb., Vardo I 1 / / / / /i / , ' Tilsammen 193 banker i Ialt 160 banker i f ' ! '

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1914: Nr. 1. Haandverkstællingen 1910. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 1910. III. Durk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 19: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 190. (Annuaire de l'administration générale des prisons 190.) 111. Folketellingen

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

PRIVATE AKTIEBANKER 1923. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 147. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG Sc CO.

PRIVATE AKTIEBANKER 1923. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 147. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG Sc CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 7. PRIVATE AKTIEBANKER 9. (Statistique des banques privées par actions en 9.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG Sc CO. 9.

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. 98 se omslaget paa verker

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sani4

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Trykt : VII. Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt p97:. Norges Brandkasse 9395. (Statistique de l'office national

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

NORGES SPAREBANKER 1923. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1923.

NORGES SPAREBANKER 1923. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1923. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. NORGES SPAREBANKER. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA Î KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO. 192. Por

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

NORGES SPAREBANKER 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 109. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1928.

NORGES SPAREBANKER 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 109. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 09. NORGES SPAREBANKER 98. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 98.) UTGITT AV 0 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. O SLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO. 99.

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Noryége, série VI) Nr. se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. {Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) 4 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 190-31 december 1910. Trykt

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII,

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 95: Nr. 5. Folkemengdens bevegelse 96-90. II. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar 1928. (Les - - - divisions

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 5. Kriminalstatistik og. (justice criminelle.) - 0. Norges bergverksdrift. (M:nes et usines.) -. Fængselsstyrelsens

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke %I. Try kt 950. Nr.. Økonomisk utsyn over året. (Aperçu de la situation économique.) - - - 2. Folketellingen

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 Medlemstall hentet inn fra idrettsregistreringen 2011. Klubbene som står med 0 medlemmer er ikke registrert pr 20.02.2012 og reknes ikke som aktiv klubb.

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 11.01.2015 40 SKØ 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm Skedsmo rådhus Jonas Lies gate 18 1700-2030

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 0. Norsk skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer