Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Trykt 934: Rekke IX. Nr. 24. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. (Recensement du ler decembre 930: V. Population répartie par le sexe, l'dge et l'etat civil.) Norges jernbaner (Chemins de fer norvegiens.) Stortingsvalget 933. (Elections en 933 pour le «Storting».) Norges kommunale finanser (Finances des communes.) Meieribruket i Norge i 932. (L'industrie laitiére de la Norvêge en 932.) Telegrafverket (Télégraphes et telephones de l'état.) Sjømannstrygden 93. Fiskertrygden 93. (Assurances de l'état contre les accidents des marins. Assurances de l' Etat contre les accidents des marins pecheurs.) - 3. Norges postverk 933. (Statistique postale.) 32. Kriminalstatistikk 93 og 932. (Statistique de la criminalité pour les années 93 et 932.) 29. bolken. (Moulins en Norvége. D'apres recensements dans les années I.) 34. Det civile veterinærvesen 932. (Service veterinaire civil.) 35. Norges handel 933. (Commerce.) 36. Dødelighetstabeller for det norske folk 92/22-930/3. (Tables de mortal ité selon les experiences ) 37. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 93. (Assurances de l'etat contre les accidents du travail.) 38. Svineholdet 3. april 934 og 933. (Elevage de pores. Recensement du 3i6rne avri/ 934 et 933.) 39. Norges fiskerier 932. (Grandes péches maritimes.) 33. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i Folketellingen. desember 930: VI. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du ler decembre 930: VI. Population répartie par profession.) - 4. Norges private aktiebanker og sparebanker 933. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour Vann& 933.) Norges bergverksdrift 933. (Mines et usines.) Landbruksareal og husdyrhold 934. Representativ telling. (Superficies agri- coles et elevage du Mail de l'année 934. Recensement representatit) Norges industri 933. (Statistique industrielle de la Norvége.) Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) Forsikringsselskaper 933. (Societes d'assurances.) Folketellingen. desember 930: VII. Inntekt og formue efter skatteligningen 930/3. (Recensement du ler décembre 930: VII. Revenu et fortune d'aprês la repartition de l'impeit 9303.) Rekruttering 929. (Recrutement.) 49. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 932. (Rapport sur l'etat sanitaire et medical.) Trykt : Nr. 50. Meieribruket i Norge i 933. (L'industrie laitmre de la Norvege en 933.) 5. Syketrygden 933. (Assurance maladie.) 52. Norges jernbaner (Chemins de fer norvégiens.) 53. Norges kommunale finanser (Finances des communes.) - -

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 89 NORGES POSTVERK Statistique postale pour l'année UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 936

4 For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke III. For årene , se rekke IV, senest nr. 20. For årene , se rekke V, senest nr For årene 93-99, se rekke VI, senest nr. 80. For året 920, se rekke VII, nr. 8. For året 92, se rekke VII, nr. 50. For året 922, se rekke VII, nr. 87. For året 923, se rekke VII, nr. 26. For året 924, se rekke VII, nr. 7. For året 925, se rekke VII, nr. 97. For aret 926, se rekke VIII, nr. 27. For året 927, se rekke VIII, nr. 6. For året 928, se rekke VIII, nr. 95. For året 929, se rekke VIII, nr. 26. For året 930, se rekke VIII, nr. 59. For året 93, se rekke VIII, nr. 87. For året 932, se rekke IX, nr. 0. For året 933, se rekke IX, nr. 3. For året 934, se rekke IX, nr. 56. J. Chr. Gundersen Boktrykkeri Oslo

5 Innholdsfortegnelse. Side Alfabetisk register til tekstavdelingen. 6 Fransk resymé V Tekst: I. Innledning II. og postkasser 3 III. Personale og undervisningsvesen 7 IV. Postførsel 3 V. Posttrafikk 6 VI. Økonomiske resultater 39 VII. Postlov, postoverenskomster og postreglement 48 VIII. Poststyre og postdistrikter 49 IX. Pensjons- og understøttelseskasser 50 X. Internasjonal poststatistikk 5 Tabeller: Tab.. Almindelige og rekommanderte, verdibrev, pakker, blad og postopkrav 52» 2. Postanvisninger 62» 3. Post til utlandet Post fra utlandet 68» 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde 70» 6. og tjenestemenn etc 08» 7. Postdistriktenes budgetterte innt. og utg. i budgettåret 934/ 0» 8. Oversikt over postverket i endel land i Table des matiéres. Pag. V Résumé francais Texte: I. Introduction II. Bureaux de poste et boltes aux lettres 3 III. Personnel et instruction professionelle 7 IV. Transport des postes 3 V. Mouvement du service des postes 6 VI. Résultats financiers 39 VII. Législation postale, conventions et réglement de poste. 48 VIII. La Direction Générale des Postes et les districts postaux 49 IX. Caisses de secours etc 50 X. Statistique postale internationale 5 T ableaux: Tabl.l. Objets de correspondance ordinaires et recommandés, lettres avec valeur declarée, colis, journaux et remboursements Mandats de poste 62» 3. Envois postaux pour &ranger 66» 4. Envois postaux de l' &ranger 68» 5. Objets de correspondance expédiés des différents bureaux de poste et produit de la vente des timbres-poste 70» 6. Bureaux de poste, personnel etc 08» 7. Recettes et dépenses budgétées des districts postaux pendant l'exercice 934 0» 8. Tableau-comparatif du service postal dans certains pays en 934 4

6

7 Résumé des renseignements statistiques concernant l'exploitation postale pour les années 932 à. La superficie de la Norvége est de ,9 km 2 dont ,6 km2 de superficie terrestre et 4 087,3 km. 2 dean douce. Dans la superficie ne sont pas compris Svalbarde, Jan Mayen, Ile Bouvet, Ile Peter ler Population de la Norvége, en milliers Etablissements postaux. Nombre total d'établissements postaux Dont : Bureaux de poste principaux Bureaux de poste secondaires Bureaux de poste secondaires ruraux Dépóts de poste Nombre d'habitants par établissement postal Nombre de km2 par établissement postal Bureaux de poste ambulants Personnel. Nombre global du personnel Dont :. A la Direction Générale des Postes Aux bureaux de poste principaux Aux bureaux de poste ambulants Personnel aux b. et districts ruraux Moyenne de jours de m,aladie par fonctionnaire des classes 2 et 3 8,4 7,3 20,4 9,9 Communications postales'). Longueur totale des communications postales Dont : Km Services de chemin de fer» Parcours de facteurs ruraux aller» Trajets postaux secondaires et» Lignes de bateaux a vapeur retour» Total des kilométres parcourus par an, en milliers Dont : -» Par les facteurs ruraux -»- 7 0 Par trajets secondaires Par les bateaux à vapeur ') La statistique concernant les parcours des facteurs ruraux, les trajets secondaires et es l ignes des bateaux tt, vapeur n'est établie qu'une fois tous les cinq ans.

8 VI Objets de correspondance recom- Exemplaires de journaux, par Dans l'ensemble des objets il y avait en outre : Dont : Objets de la poste aux lettres expédiées par habitant Résuhats financiers.93/32 932/33 933/34 934/35 Total des recettes en milliers, couronnes Dont : Recettes des taxes pergues Autres recettes Total des frais Dont : -» » »-» Traitements du personnel Frais de transport Autres frais -» » » Benefice -»

9 Beretning om postverkets virksomhet i. I. Innledning. Stigningen i posttrafikken som begynte sommeren 933 har fortsatt i 934 og i. Det økonomiske resultat av driften i budgettåret 934/35 viser et regnskapsmessig overskudd på 3,2 mill,, mot et overskudd på 2,9 mill. året i forveien. Inntektene utgjorde 32,2 mill. og utgiftene 29,0 mill,, fordelt som følger: Inntekter Utgifter Mill. Pct. Mill. Pct. Frimerkesalg 28,9 90 Lønninger.. 7, 59 Bladporto 2, 6 Postførsel 8,7 30 Andre inntekter.,2 4 Andre utgifter 3,2 Tilsammen 32,2 00 Tilsammen 29,0 00 For nedennevnte budgettår har inntektene og utgiftene andratt til i mill. : 934/35 933/34 932/33 93/32 93/4 Inntekter 32,2 3,8 3,2 3, 0,6 Utgifter 29,0 28,9 29,7 29,4 9,6 Overskudd 3,2 2,9 95,7,0 Utgiftene utgjør i procent av inntektene: 90,2%90,8 % 95,% 94,6 % 90,7 % o s, t mengden steg i med 4,8 millioner (,6%) til i alt 33 millioner sendingen Brevposten alene steg med, 4,3 -millioner, (2,8%). I nedennevnte år stiller postmengden sig som følger, angitt i millioner: Ar Ar 934.Ar 933 Ar 932 Ar Middeltallet pr. innbygger samtligetostsendinger utgjorde: ,

10 Post 2 Postmengden i fordeler sig som følger: Antall mill. Pct. Antall mill. Pct. Blad 46,6 46,8 Brevpost 59,0 50,8 Pakker 2,2 0,7 Postanvisninger.. 5,2,7 Innenrikske Til utlandet Fra utlandet 280,8 89,7 3,7 4, 8,5 5, 9, Tilsammen 33,0 00,0 Tilsammen 33,0 00,0 Port oe n. Det er i ikke foretatt vesentlige endringer i portosatsene. Indekstallet for portonivået i 934/35 utgjør 96, når portosatsene i 93/4 settes = 00. P osts te de r. Antallet steg i med 43 til i alt 4 494, hvorav 90 postkontorer, 5 underpostkontorer, poståpnerier, 97 brevhus og 200 reisende poststeder. Postkontorene ekspederer 73 % av den samlede sendte brevpost for hele landet, poståpneriene 22 % og postekspedisjonene 5 %. Det gjennemsnittlige antall innbyggere pr. fast poststed utgjorde 672. Per s onale t. Antallet av tjenestemenn steg med 9 til i alt personer, hvorav 324 kvinner. Av personalet var 83 ansatt i Poststyret, ved postkontorene og de reisende poststeder, samt i distriktene (4 70 styrere av poståpnerier og brevhus, samt 905 landpostbud). Ved postkontorene er det i de fjorten siste år inndratt 344 kontorfunksjonærstillinger og 254 budstillinger, og ved de reisende poststeder 0 stillinger - tilsammen 708 stillinger ved disse poststeder, eller ca. 23 % av antallet ved utgangen av 92. Av landpostbudstillinger er det i samme tidsrum inndratt 50 eller ca. 7 0/G av antallet ved utgangen av 92. Nye foranstaltninger m. v. Følgende k omit éer og ut valg til behandling av postspørsmål har vært i virksomhet i : Utvalget av 933 angående pakkebefordringen har vært fortsatt virksomhet i og har avgitt sin innstilling i februar 936. Utvalget av 934 til behandling av spørsmålet om omregulering a v postutbæringen i Oslo har vært i fortsatt virksomhet i. Postverkets Undervisningsråd blev gjenoprettet fra juli, Det norske luftfartsselskap, Fred. Olsen & Bergenske A/S, har i under- 6dt luf truter på strekningen Oslo-Bergen og Bergen-Trondheim- Tromso. Jfr. for øvrig side 4. Åpningen av jernbanestrekningen Neslandsvatn-Nelaug (Arendal) for almindelig trafikk den 0 november medførte en omlegning i postga n- gen til og fra Sørlandet. Bl. a. blev: Sørlandsbanens postekspedisjon utstrakt til Arendal; postførslen med dampskibsruten Kragerø-Kristiansand S. innstillet ;

11 3 Post ',,, postekspedisjonen med kystruten Oslo-Bergen innskrenket til strekningen Arendal-Flekkefjord, mens posten på de øvrige strekninger ekspederes som styrmannspost; soknedaglig postførsel med automobil oprettet mellem Arendal og Flekkefjord i korrespondanse i Arendal med nattog til og fra Oslo, og i Flekkefjord med tog til og fra Stavanger. - Regler for behandling av post på skib uten p o stekspedisjon (styrmannsposter) er utsendt i ny og endret utgave. Arbeidet med kombinasjon av postå,pnerier med jernbanestasjoner, telefonstasjoner og dampskibsekspedisjoner m v. har vært fortsatt vesentlig efter samme linjer som tidligere - jfr. side 5. Instruks for transportpersonalet ved postkontorene er utarbeidet. Det er fastsatt nye regler for innveksling av svarbevis som er kjøpt ved norske poststeder. Det er fastsatt strengere regler for leie av postbokse r. De reviderte navneformer f or utenlandske geografiske navn som er godkjent av Kirke- og Undervisningsdepartementet, er innført i postverket. Det er bestemt at ved veining av postpakker skal enhver vektangivelse på 0 og 20 kg.'s fjærvekter reduseres med henholdsvis 0, og 0,2 kg. F ortollingsavgif ten f or kalendere og almanakker er nedsatt fra 40 til 0 øre. Videre er det bestemt at det ikke skal kreves op norsk portoandel for tollbare kalendere og almanakker. Ved kgl. res. av 22 november er det bestemt at blad og tid s- skrifter for å kunne sendes mot bladporto skal være trykt her i landet. Det er bestemt at publikum ved kjøp av minst 500 salgsblanketter av samme sort får. en rabatt på 0 %. Til avløsning av de nuværende støpte og malte postskilt er tatt i bruk emaljeskilt samtidig som farven og utførelsen er endret noget. Den nye farvetype (hoirød og lys kadmium) er standardisert og vil fremtidig også bli anvendt på postverkets motorkjøretøier, postkasser, postkasseskilter m. v. Ny uniformsluemodell er utarbeidet i samråd med personalorganisasjonene. Ny felles registernummer- og opkravsseddel til bruk ved masseinnlevering av rekommanderte postopkravssendinger er utgitt. Nye utgaver blev utgitt av Postreglementets bind IV og V, av Pakkeposttakst og av Portotakst (bl. nr. 47). Portotakstens salgspris er satt ned fra 20 til 0 ore.

12 Post 4 II. og postkasser. A.. Antallet av poststeder i de to siste år vil fremgå av følgende oversikt : Faste: Postkontorer Underkontorer av klasse Underkontorer av 2 klasse Poståpnerier Brevhus Ar Antall Ar 934 Antall Antall Stigning 922/ Antall Tilsammen Reisend e : På jernbaner.. På dampskib Tilsammen I alt.... Ar Antall 60 Ar 934 Antall 59 Stigning 922/ Antall Antall, ± ± i Angående poststedenes fordeling på de forskjellige postdistrikter henvises til tabell 6. Et underpo stko nt or av 2nen klasse, Bergen-Ytre Sandviken, er oprettet fra 5 april. Av poståpnerier er det i årets løp opr e tt et følgende: Eidsvåg i Nordhordland, Henda, Husvåg, Jar, Løfallstrand, Malkenes, Nordmannvik, Paradis, Rimelylandet, Ryfoss, Sagfjórdbotn, Skogfoss, Smedstad, Stabbestad, Vere og Vokkøy. Levangshei poståpneri er nedlag t. Brevhusenés antall er steget med 27. Ytre Nordfjord postekspedisjon er oprettet fral juni. Osbánens postekspedisjoh er nedlagt fra september 985. s o-i3 e gen s't ek spe disj on er fra 0 riovember innskrenket.til strekningen Arenda -F lekkefjör d. Fra samme tidspunkt er Sorlandsbanens postekspedisjon forlenget til Arendal, mens Brevik-Kristiansand postekspedisjon og Amlibanens postekspedisjon er nedlagt. ) Under reisende poststeder er opfort det samlede antall reisende poststeder med særskilt littera7-- på henholdsvis jernbaner og dampskib (konduktor- og styrmannsposter er ikke medregnet).

13 Post Feltpoststeder er ikke medregnet i opgaven ovenfor. Av sådanne poststeder var i årets løp 9 i virksomhet på følgende steder (virksomhetstiden er anført i parentes) : Nr. på Gardermoen (3/6-30/8), nr. 4 på Elvegardsmoen ( /6 _24/8), nr. på Værnes (3/6-28/8), nr. 4 på Drevja (24/5-5/8), samt i Asker, Ullevål Haveby og Odda hele året ; enn videre blev det under stortingssesjonen underholdt et feltpostkontor Oslo-Stortinget, likesom det blev underholdt et feltpoståpneri på Ulven (22/5-3/8). Kombinasjon av poståpnerier med jernbane- og rikstelefonstasjoner samt med dampskibsekspedisjoner. Ved utgangen av var kombinasjon kommet i stand på i alt 656 steder mot på 588 steder det foregående år. 23 poståpnerier var kombinert med jernbanestasjoner og ) postå,pnerier med rikstelefonstasjoner m. v. samt 57 poståpnerier med dampskibsekspedisjoner. Tabell A. Folkemengde, faste poststeder, antall innbyggere og km2 pr. poststed ved utgangen av årene Folkemengde Antall 5-årlig stigning Faste poststeder Antall 5-årlig. stigning Pct. 920 Pct.,5 20, ,7 3, ,7 27, ,9 30, , }'7, ,3, 7, ,0 8, ,7 7, ' , /, P, 5 2,`2 3, , }, 2,4 3, Innbyggere.pr. poststed 5-årlig Antall ned.- gang Pet , , , , , ,5 693,6 \ 682 +,3 69,7 679, Km' pr. poststed Antall årlig nedgang Pct. 6,5 24,2 2,2 23,2 4,9 4,9 8,2 6,7 2,4 3,7 3,8 ) De omhandlede 386 kombinasjoner fordeler sig som folier Poståpnere ansatt, som, telefonbestyrere og telefonb6styrereansatt Som poståpnere' 37 Telegrafverket overtatt poståpnerier 47 Postverket overtatt rikstelefon- og' filialstasjöner 2 Ser-Varanger turistforening overtatt poståpneri Tilsammen. 386 Tallene gjelder bare kombinasjon efter de nye regler. Eldre kombinasjoner uten lemas- ; reduksjon er ikke medregnet.

14 Post Tabell B. Areal, folkemengde og antall faste poststeder m. v. i de forskjellige fylker ved utgangen av året. Folkemengde pr. /. 930 Flateinn rn rn 0 Fylker hold i km' Ó 4-4 pr. km' go, Samlet.X ci) landareal i alt landareal 0 bp cd g cp C -p tfl 7 E ct r:- 0 4-vi cd g (.) bi) tr). 0.W G) Pti Middeltall pr. poststed av Sendt alm. brevpost 7,3 4 i alt.a4 rq 3 896,7. Østfold , Akershus 5 008, , Oslo , ,, ,3 4. Hedmark , Opland , , ,5 6. Buskerud , Vestfold 2 258, , Telemark , , Aust-Agder , , Vest-Agder , , Rogaland , , ,4 2. Hordaland , Bergen , , , Sogn og Fjordane 7 824, 6 I , Møre og Romsdal , , S. Trøndelag 7 949, , , N. Trøndelag 06 4, Nordland , , Troms , , , Finnmark. 308, Svalbard Postekspedisjonene Hele landet , , I I teksttabell A er inntatt en oversikt for årene 880- over folkemengden og antallet av faste poststeder samt over det gjennemsnittlige antall innbyggere og km2 pr. poststed. Landets samlede areal utgjør ,9 km2, hvorav landareal ,6 km2 og ferskvann 4 087,3 km2. I arealet er ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen, som utgjør en del av riket, og bilandene Bouvetøya og Peter I's øy. Antallet av faste poststeder er steget fra 920 i 880 til i. I samme tidsrum er det gjennemsnittlige antall innbyggere pr. poststed sunket fra 2 09 til 672, og det gjennernsnittlige antall km 2 pr. poststed fra 35 til 75. Folkemengdens stigning var procentvis størst i femårsperioden (6,9 %), og minst i femårsperioden (,5 %). Stigningen i antallet av faste poststeder var procentvis størst i femårsperioden (3,7 %), og minst i femårsperioden (2,5 %). Forsåvidt angår nedgangen i det gjennemsnittlige antall innbyggere og km2 pr. fast poststed er bevegelsen i det vesentlige tilsvarende bevegelsen for antallet av faste poststeder - størst i fem årsperioden (henholdsvis 22,0 % og 24,2 %), og minst i femårsperioden (henholdsvis ±,3 % og 2,4 %).

15 7 Post Tek st tabell B inneholder opgave over hvorledes de faste poststeder fordeler sig på de forskjellige fylker, samt over det gjennemsnittlige antall km2 og innbyggere pr. poststed i de enkelte fylker. I opgaven er enn videre medtatt det samlede antall sendte almindelige fylkesvis i samt det gjennemsnittlige antall pr. innbygger av sådanne postsendinger i de forskjellige fylker. B. Postkasser. Antallet av postkasser til avbenyttelse for publikum stiller sig som følger i de fem siste år: Ar Ar 934 Ar 933 Ar 932 Ar III. Personale og undervisningsvesen. A. Poststyrets personale. Ved utgangen av var det samlede antall funksjonærer i Poststyret 83, hvorav 29 kvinner. Personalets fordeling pa de forskjellige kontorer. Kontor m. v. kcp e G)) G il ia 0 o fli,o ró a, a) 0 0,3 CD CD -P U2 WI u, P-4 ca Personale, ikke tilknyt. noget bestemt kontor. Postadm.kontor »- 3. -»- Regnskapskontoret.. Anvisningsrevisjonen Intendanturkontoret I 7 Ill a Tilsammen I 2 I 9 Ill I 3 I 2 I 2 I 83 B. Postdistriktenes tjenestemenn. I t ekst tabell C er inntatt opgave over postverkets personale ved utgangen av året. opgaven er feltpostmestre og annet personale ved feltpostkontorene ikke medregnet. Personale som midlertidig tjenestgjør i ledige stillinger, er medregnet i den tjenestemannsklasse hvor de midlertidig tjenestgjør. Under

16 Post 8 post 22 og 24 er postelever og reservebud opført med det virkelige antall, uansett om en del av dem forretter henholdsvis som assistenter og postbud. Angående personalets fordeling på de forskjellige postdistrikter henvises til tabell 6. Det samlede antall av tjenestemennl) av alle slags i postdistriktene androg ved utgangen av til 8 484, hvorav var ansatt ved postkontorene og de reisende poststeder, og i distriktene (poståpnere og landpostbud m. v.). Siden utgangen av forrige år er antallet av tjenestemenn steget med 9. Antallet av reisende funksjonærer er gått ned med 4, mens antallet av kontor- og budfunksjonærer er steget med henholdsvis 4 og 8. Antallet av poståpnere, brevhusstyrere og landpostbud er steget med henholdsvis 6, 27 og 30. I løpet av de fjorten siste år (922-), er det inn dr at t f ølge n de antall kontor- og reisestillinger av de forskjellige klasser: Ved postkontorene : Postmestre 8 stillinger, postfullmektiger I, postfullmektiger II 6, postekspeditører 59, postassistenter 20 og pakkmestre 59. Ved de reisende poststeder : Postfullmektiger I 2, postekspeditører 38, postassistenter 46 og pakkmestre 27. Budfunksjonærstillinger : Postledsagere i by og budformenn 6, postbud I m. v. 63, postbud II m. v. 23 og andre postbud 37. På den annen side er gruppen pengebrevbud og postchauffører i disse år øket med 30 stillinger ved opflytning fra de øvrige budgrupper. - 2 postfullmektigstillinger I er overflyttet fra de reisende poststeder til postkontorene ; postfullmektigstilling II ved de reisende poststeder er øket med 3, hvorav er overflyttet fra postkontorene. I alt er det i de omhandlede fjorten år inndratt 344 stillinger ved postkontorene, 0 stillinger ved de reisende poststeder og 254 budfunksjonærstillinger, eller tilsammen 708 stillinger av omhandlede slags = ca. 23 % av antallet ved utgangen av året 92. T ek st t a b ell D inneholder opgave over avgangen av personale i som følge av dødsfall, ayskjed efter opnådd aldersgrense eller av andre grunner. Den samlede avgang stiller sig som følger for de fem siste år : Ar Ar 934 Ar 933 Ar 932 Ar Sykestatistik k. Nedenstående oversikt omfatter kontor-, bud- og reisepersonalet, tilsammen stillinger i. Antallet av arbeidsdager i året fremkommer ved A multiplisere antallet av stillinger med 365. Det gjennemsnittlige antall sykedager for P oststyrets 83 funksjonærer utgjorde 7,2 - særskilt for menn 3,3 og for kvinner 3,2, mot i 934 3,3 - henholdsvis for menn og kvinner,2 og 7,7. Stortinget har den 22 juni fattet beslutning om nedregulering av lønningene f or visse off entlige tjenestemenn som er eller blir ansatt efter 30 juni og hvis lønninger ikke omfattes av nogen av- ) Heri ikke medregnet reservepostassistenter, postelever og postbefordrere m.v. (gruppene 2-25 i teksttabell C).

17 Resultatet av sykestatistikken for de seks siste år stiller sig som følger : Post Antall funksjonærer 2. Antall arbeidsdager 3. Antall sykedager Sykedager i prosent av arbeidsdagene a. Særskilt for menn b. -»- kvinner ,5 5,6 4,7 5,0 5,5 4,7 5,5 5,4 4,5 4,8 5,4 4,7 5,2 7,2 7,5 7,5 6,8 5,2 c. -»- kontorfunksjonærer. 4,4 4,3 4,7 3,6 4,2 4,0 7,5 7,7 5,9 6,4 7,3 6,5 d. -»-- budfunksj.. e. -»- reisende funksj Gj.snittl. syked. pr. funksj a. Særskilt for menn b. -»- kvinner... 0,9 0, ,0 9,9 20,0 8,8 2,8 20,4 9,8 26,4 3,5 7,3 6,4 27,3 3,4 8,4 7,5 27,4 2,9 20, 9,7 24,7 2,8 7,2 7,a 8,8 c. -»- kontorfunksjonærer. 6,2 5,7 7, 3,3 5,3 4,5 27,3 28,3 2,7 23,3 26,8 23,8 d. -»- budfunksj.. e.»- reisende funksj. 6. Sykeutgifter i alt -»- pr. funksj , , , , tale medstaten, ogom adgang for offentlige tjenestemenn til å tiltre lønnsavtalen av 933 med virkningfra juli. For de tjenestemenns vedkommende som kommer inn under ordningen om tvungen nedregulering av lønningene, vil reduksjonen - overensstemmende med forutsetningen for Stortingets beslutning - bevirke en tilsvarende reduksjon av tjenestemennenes innskudds- og pensjonsgrunnlag. Dyrtidstillegget til pensjonister blev for terminen /36 forhøiet fra 35 pct. til 40 pct. Handelsdepartementet har den 23 juli tilstått nuværende reserv e- postassistenter og nuværende reservepostbud I (de som er ansatt før 23 juli ) et lønnstillegg av 3.- pr. dag inntil de 30 første dager av tjenesten ved beordring til fremmed sted. Poststyret har sluttet avtale med Norsk Postforbund om de privat a n- tatte buds lønns- og arbeidsvilkår m.v. Overenskomstentrådte i kraft januar 936, for lønningenes vedkommende dog fra juli. Reglene om offentlige tjenestemenns flytningsgodtgjørelse er fra juni i henhold til stortingsbeslutning endret derhen at en tjenestemann ikke har krav på godtgjørelse ved forflytning fra en stilling til en annen før efter 5 års tjenestetid i tidligere stilling eller før 5 år efter siste flytning som det er utbetalt flytningsgodtgjorelse for. I henhold til kgl. res. av 8 oktober er utferdiget reglement om tjenestetid m. v. ved dampskibs- og motorbå,tekspedisjoner.

18 Post 0 Tabell C. Postverkets personale ved utgangen av året. Grupper År Kvin- Menn ner I Tils. I Stigning i alt 922- Antall I Procent I. Ved postkontorene. Kontorfunksjonærer.. Postmestre 2. Postfullmektiger I 3.» Postekspeditører 5. Postassistenter 6. Pakkmestre Sum... Budfunksjoncerer. 7. Pengebrevbud m. v. ).. 8. Postledsagere i by m. v. ). 9. Postbud I m. v. ) 0.» II m. v. ) U. Andre postbud Sum.... II. Ved reisende poststeder. 2. Postfullmektiger I » 4. Postekspeditører 5. Postassistenter 6. Pakkmestre m. v. 2) Sum... III. Poståpnere og landpostbud m. v. 7. Poståpnere 8. Styrere av underpostkontorer av 2nen kl 9. Brevhusstyrere 20. Landpostbud Sum.... I alt ± 8 ± 6 ± 6,7 ±,8 ± 5, ± 59, ± 68, ± 59 22, ± 344 -i- 25, , ± 3 ± 6 33, ± 63 ± 2, ± 23 ± 32, ± 37 3, ± 9,7 3 3 ± 2 ± 40, , ± 7 -: ± 5, ± 46 ±38, ± 3 -:- 27 ±35, ± 23, , , , ± 7, , ± 5,2 IV. Postbefordrere m.v. 2. Reservepostassistenter Postelever 23. Postbefordrere i bipostruter 24. Faste budreserver3) 25. Andre tjenestemenn ± ± ± ±22 ± ± 484 ) og med dem likelonte tjenestemenn. 2) Herunder 3 postledsagere. 3) Herav 24 reservepostbud I.

19 Post Tabell D. Avgang av personale i postverket i året. Grupper Døde Avskjed efter Uttrå,tt opnådd av andre aldersgrense grunner Avgang i alt M. I K. M. I K. I 934 I 933 I 932 I 93 I. Ved postkontorene. Kontorfunksjoncerer.. Postmestre 4 2. Postfullmektiger I »-- II 2 4. Postekspeditører 2 5. Postassistenter 6. Pakkmestre 2 Sum.... I 8 JO Budfunksjoncerer. 7. Pengebrevbud m. v. -) Postledsagere i by m. v. -) 9. Postbud I m. v. -) » II m. v. ). Andre postbud Sum II. Ved reisende poststeder. 2. Postfullmektiger I 3.» 4. Postekspeditører 5. Postassistenter 6. Pakkmestre il I 2 3 Sum I Poståpnere og landpostbud m. v. 7. Poståpnere 8. Styrere av underpostkontorer av 2nen kl. 9. Brevhusstyrere 20. Landpostbud 22 Sum I I 28 I I I alt.... I 49 I ) og med dem likelonte tjenestemenn. M = menn; K = kvinner. 9

20 Post 2 Det samlede antall tjenestemenn ipoststyretog Postverket stiller sig som følger : Ar Antall 5-årlig stigning. Pct. Ar Antall 5-årlig stigning. Pct , , 22, ,6 25, { } 37, { ± 5, ,8 0, } 9, },2 26, ' I antallet ovenfor er ikke medregnet reservepostassistenter, postelever, postbefordrere og budreserver m. v. (gruppene 2-25 i teksttabell C.). Budfunksjoncerer (tabell C, postene 7-). Antallet av budfunksjonærer utgjør 037 og fordeler sig som følger på de f orskjellige slags stillinger : Maskinister Pengebrevbud m Vaktmestre Håndverkere Chauffører Postledsagere Budformenn 3 Postbud I 63 v 45 Fyrbøtere og rengj.menn 5 6 Postbud II 48 7 Andre postbud 8 9 Bilmekanikere 2 52 Vaktmenn 6 68 Tilsammen Ubesatte stillinger og overtallige funksjonærer. Ved utgangen av de to siste år utgjorde antallet av ubesatté stillinger og overtallige funksjonærer : 934 Ubesatte Overtallige UbesatteOvertallige stillinger funksjonærer stillinger funksjonærer Kontorfunksjonærer ) ) Reisende funksjonærer 2) ) 6 5 Budfunksjonærer 0 20 Tilsammen C. Undervisningsvesenet. Det blev i likhet med de foregående år heller ikke i antatt nye postelever eller pakkmesterelever. I tiden mai blev det i Oslo avholdt et f or e dr agsk ur s us ') og 2) Herav vedkommer pakkmestrene henholdsvis 3 og 2. 3) og 4) >> >> 3 og 3.

21 3 Post for højere posttjenestemenn (det 7de i rekken) over forskjellige postale emner. 23 postmestre og postfullmektiger deltok i kurset. Det Norske Postmannslag har i likhet med tidligere år med bidrag fra postverket avholdt sprogkurser for postfunksjonærer. Eksamen i fransk for posttjenestemenn blev i likhet med i 934 også avholdt i. 4 posttjenestemenn erholdt i reisebidrag for studiereise til utlandet. D. Reisebidrag til posttjenestemenn. IV. Postforslen. A. Postrutene. Pr. juli utgjorde den samlede lengde av jernbaner i regulær drift km. Herav var km. statsbaner og 368 km. privatbaner. Det samlede antall tilbakelagte kilometer i jernbanepostrutene utgjorde i , en stigning på km. = 7 % fra 934. Med hensyn til befordringsmåten stiller forholdet sig for de 4 siste år samt for 92 som nedenfor anført: Jernbanepostruter) Tilbákelagte kilometer 934 I Med postekspedisjon Togpost »- 2 -» » Som ilgods Tilsammen I I Gjennemsnittlig postbefordring pr. dag på hver km. driftslengde : Med postekspedisjon.. 3,2 3,23 3,29 3,33 4,56 Annen befordnmåte.,80,54,36,36 0,6 Tilsammen.. 5,0 4,77 4,65 4,69 5,7 For dampskibspostrutenes, bipostrutenes og landpostbudrut enes vedkommende henvises til poststatistikken for 932, side ) Efter den mellem Poststyret og Hovedstyret for Statsbanene aysluttede overenskomst om postførsel med jernbanene er benevnelsene på de forskjellige slags jernbanepostforsel delvis endret i. Således er : Togpost. d. e. konduktorpost med banko. i» 2.,>>»» uten»» 3.»» Post som legges i konduktorvognen i reoler eller lå,sferdige skap (skappost).» 4.»» Post som legges i postkasser i eller utenpå togene (kassepost).

22 Post 4 Antalletav ikke-postforende rutebiler og dampskibhvor postkasse er anbragt utgjorde i henholdsvis 32 og 48. Med disse befordringsmidler blev det sendt almindelige. Postforselsbidraget androg til ca Luftpostruter i. Antall turer Ruter Utført tiden /5-5 /0 Km. 4-, ;-4 CD I Ce 4..) Cl) g o o Innenlands. ca.. Oslo Bergen.. 6_ ca. 2. Bergen Tromso 7/7-3 / Utenlands.. Oslo Goteborg- Kb. havn V. cl.) + 4Cl 8 Kg Anm. I ruten Oslo Bergen er også befordret ca kg. bladpost og 293 pakker til en samlet vekt av 498 kg. For denne beford.- ring har luftfartsselskapet oppebåret en særskilt godtgjørelse av 900,50. Innenlands. Det Norske Luftfartsselskap Fred. Olsen & Bergenske A/S underholdt kystluftrutene 0 s o B ergen og Berge n T romso sommeren. Ruten 0 s o B ergen blev utfort med en tur i hver retning alle hverdager; ruten Berge n T romso blev utfort 3 ganger ukentlig i begge retninger, idet flyet gikk nordover fra Bergen søndag, onsdag og fredag og sydover fra Tromso tirsdag, torsdag og lørdag. Almindelige og rekommanderte brev, brevkort, postanvisninger og postinkassasjoner blev sendt med rutene uten opkrevning av særskilt luftposttillegg. Med ruten 0 s o B ergen blev det også sendt blad i postabonnement og pakker for hvilke det blev krevet op en avgift i tillegg til den vanlige porto, likesom det blev åpnet adgang til å ekspedere gjennem postverket blad som ikke var postabonnerte, men som utgiverne ønsket sendt til kommisjonærer med denne rute. Utenlands. Luftpostruten s o G otebor g K jobenhavn blev underholdt som dagrute sommeren av det tyske luftfartsselskap Deutsche Lufthansa A/G. Med ruten blev det sendt almindelige og rekommanderte og pakker frankert som luftpost. I årene 934 og utgjorde vekten av posten som blev befordret med innenlandske luftpostruter henholdsvis 9 97 og kg. I årene 928/35 utgjorde vekten av posten som blev befordret med den norske nattluftpostrute årene 929, 930 og 93 og med utenlandske luftpostruter på Norge henholdsvis 49, 2 92,, 4 732, 6 740, 570, 2 9 og kg.

23 5 Post For brevpost til utlande t, som er frankert og sendt som luftpost, stiller forholdet sig for årene som følger: siste år. Vekt Utgifter Inntekter Ar kg. gullfrank Vekten av den her omhandlede luftpost er henimot tredoblet i løpet av de tre De opførte utgifter er betaling for luftførslen. De opførte inntekter omfatter bare luftpostavgiften, som opkreves i tillegg til den almindelige porto. B. Postforsels utgiftene. Utgiftene til postførsel har for nedennevnte budgettår stillet sig som følger, i beløp og i procent av postverkets samtlige utgifter : 934/35 933/34 932/33 93/32 93/ % 30% 30% 3% 43% For de to siste budgettår fordeler utgiftene sig på de forskjellige slags postfø rsel således : Budgettårøkning i 934/35 933/34 934/35 Bipostruter Jernbaner , Dampskib Til og fra jernbaner og dampskib Med luftfartøi Fremmed postområde Tilsammen Utgiftene til a n d p o s t b u d er ikke medregnet i oversikten. Disse utgifter har utgjort : 934/35 933/34 932/33 93/32 93/ C. Svalbard. Postforbindelsen mect Svalbard har i sesongen stillet sig som følger: Det er sendt post med «Store Norske»s skib m. a..til Longyearbyen i tiden mai-oktob er 57 turer. b. Fra Longyearbyen til Norge i tiden mai-oktober 65 turer.

24 Post6 Det er dessuten sendt post til og fra Svalbard med Troms fylkes dampskibsselskaps D/S «Lyngen» på skibets 5 turistturer i juni-august. Longyearbyen poståpneri var i virksomhet fra 6 mai til 24 oktober. I Ny-Ålesund blev der underholdt et brevhus i turisttiden (juni-august). Nedenfor følger en oversikt over posttrafikken på Svalbard i de ti siste sesonger samt over postverkets inntekter og utgifter ved denne posttrafikk. I. Post til Svalbard. År Alm. Rek. brev- sendingepostsendinger Almindelige Verdibrev Verdipakker pakker Postanvisninger Blad Antall Antall Antall Kroner Antall I Kroner Antall Antall I Kroner Antall II. Post fra Svalbard III. Inntekter og utgifter vedkommende postutvekslingen med Svalbard. År Inntekter Lønninger') 926 Kr. Kr Utgifter I Andre utgifter') I Tilsammen Kr. Kr ) Lønn m. v. til poståpnerne. 2) Utgifter til posttransporten m. v.

25 7 Post V. Posttrafikken. A. Almindelig oversikt. Postmengden i året vil fremgå av tabellene -4. Antallet av almindelige er beregnet for året efter telling i to perioder av 7 dages varighet. Statistikken over postabonnenter på innenrikske b a d, postsendte bladpakker og bladeksemplarer er utarbeidet på grunnlag av opgaver fra bladutgiverne. Rek.- og verdibrev, pakker, anvisninger, kreditiver, postopkrav og inkassasjoner er opført med det v irk elige antall efter vedkommende protokoller m. v. ved poststedene. Assuransebeløpet for verdibrev og verdipakker er derimot beregnet for året efter opsummering i to tellingsperioder. I t ab e 5 er opført de enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Poståpneriene er i tabellen opført fylkes- og herredsvis, mens postkontorene er opført først under vedkommende fylke. Herredenes navn er satt med kursiv og foran herredenes poståpnerier. Fylkenes, byenes og herredenes folkemengde - efter folketellingen pr. desember er tilføiet i parentes. For de postkontorers vedkommende som er beliggende i landdistriktene, refererer den opførte folkemengde sig til vedkommende tettbebyggede strøk hvor postkontoret ligger. Frimerkesalget refererer sig til budgettåret 934/35, mens brevpostmengden refererer sig til kalenderåret og omfatter almindelige sendinger. Postmengdens bevegelse belyses ytterligere i 7 diagrammer i dette tekstkapitel. a. Antall postsendinger. Nedenfor følger en oversikt over antallet av postsendinger i årene og 934. I. Brevpostsendinger: Ar Antall Ar 934 Antall Stigning i Antall Pct. Innenrikske ,5 Til utlandet ,2 Fra utlandet ,8 Tilsammen ,8 II. Pakker: Innenrikske ,3 Til utlandet ,8 Fra utlandet ± :- 0,8 Tilsammen ,3

26 Post 8 III. Postanvis- nin g er: Ar Ar 934 Stigning i Antall Antall Antall Pct. Innenrikske ,5 Til utlandet ,8 Fra utlandet ,6 Tilsammen ,2 IV. B a d (samtl. ekspl.) : Innenrikske , Til utlandet ,5 Fra utlandet ± ± 2,9 Tilsammen , I-IV. Samtlige sendinger: Innenrikske ,3 Til utlandet ,4 Fra utlandet ,0 Tilsammen ,6 Det samlede antall postsendinger utgjorde ca. 33 millioner, hvilket er 4,8 millioner eller,6 pct. mere enn det foregående Ar. Stigningen har i de siste fem år utgjort i procent : Ar,6 % Ar 934 2,4 % Ar 933 0, % Ar ,5% Ar 93 3,7% De innenrikske postsendinger androg til ca. 28 millioner, posten til utlandet til ca. 3,7 millioner og posten fra utlandet til ca. 8,5 millioner. Sammenlignet med det foregående år steg de innenrikske postsendinger og sendingene til og fra utlandet med henholdsvis, 3 %, 5,4 % og 3,0 % For de siste fem år har postmengden f r a utlandet utgjort i procent av postmengden t i utlandet : Ar Ar 934 Ar 933 Ar 932 Ar % 38 % 43 % 43 % 53 %

27 9 Post Postmengden i fordeler sig på de forskjellige slags postsaker som følger: Brevpost Pakker Anvisn. Blad I alt Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Innenrikske 82, 77,7 93,5 98, Til utlandet 7,7 5,8,6 0,8 Fra utlandet 0,2 6,5 4,9, Samtlige sendinger. 00,0 00,0 00,0 00,0 89,7 4,4 5,9 00,0 Innenrikske Til utlandet Fra utlandet I alt Pct. Pct. Pct. Pct. Brevpost 46,5 Pakker 0,6 Anvisninger,7 Blad 5,2 Samtlige sendinger.. 00,0 90,0 87,9 50,8 0,9,9 0,7 0,6,4,7 8,5 8,8 46,8 00,0 00,0 00,0 Middeltallet p r. inn bygger av samtlige postsendinger utgjør: Ar Ar 934 Ar 933 Ar 932 Ar I tekst tabell B foran er inntatt en oversikt over hvorledes antallet av sendte almindelige i året fordeler sig på de forskjellige fylker, samt over middeltallet pr. innbygger i fylkene av sådanne sendinger. I t ekstt a bell E er inntatt en oversikt over antallet av postsendinger i årene b. Verdibeløp. Nedenfor følger oversikt over assuranse-, postanvisnings-, postopkravs- og postinkassasjonsbeløpene for de to siste år: Ar Ar 934 Stigning i Kroner Kroner Kroner Pct.. Assuransebeløp: Innenrikske ,3 Til utlandet , Fra utlandet ± ,6 Tilsammen i i-,3 2. Postanvisningsbeløp: Innenrikske ,2 Til utlandet ,4 Fra utlandet ,5 Tilsammen ,

28 Post 20 T, cð CO LO CO CO 0 N N LO 0) N b- C- Co o- cy;^ CCCCHC0L0C5. C0 I... In 0 T- r- CY) c; 0 CID CY) CT) ICJ 7ti C.. 00 CY) CD CID N C- in 0) 0 di 0 in eti 0) 0 N crj N 0 g 0) 0 N CO C.. N N CO CÐ H 00 D') Cf) CÐ CO 00 CD 0000COTti H H r- r- c) ;..; CD C. CO Tti C.. V) cn CD QD kr) UD 00 C) CD Tti QD 00 Ttl CO 00 G LO) CÐ CO CO CYD CO NOCDCDOCDNIOCOHNIn CD a)...4 N TVN H 0) C) 00 o) cs) oo oo co 0000 CD CD C- LO CO Cq 4 CO C oil LO CD CO CO,..i 0 a) 4-; C.) 6' 46.' C:7. es CD- eet- Cr; Cti ei a I-.. 0 to N C. AN Ci 4, el 4, Ot ut 4P vip Ot C. CO CO ut t. CD ri ut CO CP CO 0,t4 ri Ot CP CA CO CO C. Lt,e Ot WP Ch ri Ch CI Cq 0 CP CN WP 0 CO V:s C4 0 Ot ri. CP CP CO el C) C. ut CI CO Cq CI Ot ri mi ri Nri CD CP GP ri ri ri 44 Ot 0 Ot 0 0 0* Ot 0 Ot Ot 0 ot ot ot Ot ot H CD CO H Cl cn.44 rc$ cl) Cl) fr, bp r).4 cd -P bo,53 orl2 co co co oo co 0 /-. r-f CD 00 TV CO L`.. `... Tti N con000c.0 ICD N LO CD N N In N IC) CNI N 0 N CO N 0 r- CD N TV In CI) H 0 IfD CD IfD 00 CD N CD TV CD In 7-. TV In In CO CD CD CD TN 00 C. C.. C- C- UD QD V) UD TM TH '4 ', rq r.. T.-I H H H 00 CD Cl Cl CO 4) 8 0 g c3 di NC) di 0 CÐ CD CD C.Ð T-. C\ CYD 0 N TH cis, j co 0.3 Cq CD 00 V) CD 00 UD C- QD C- C- C- C. 00 CD Cq c),, TV C.. CO CD 00 C. CD CD CD CD - TN UD V) 00 V) 00 C9 H N NN CO CeD CYD CYD di di di di di di di eti 00 Cl H Cl CO CO rcicm 00 CD 00 V) C- 00 0) 00 C- di 00 7t,00 CD V) Cq Cq 00 r- c)0 CD In CO 0 TV CID CYD Tti CD C`l CO IN. 00 CYD c.0 N in o 4, CD N 00 00CD 00 CO TV In CO CO N OD CO CO r- r.4 H N di c0 c0 o'd CeDVDCY'DCYDVDCNINNNNN CO E E- og V) TN C4 CD CD CD 00 V) CO In C... Cq 00 CD CO CD QD Cq Cl CO CO 00 Cq co CD CD F- - CD 74 Cq TN CO r- 00 o,x VD 0 CO Cn ri TO CO CO CYD 00 r- cd c0 IN 0 N N di N 0) 0 00 eti Cr) eti In 0) 0 di 0) di 0) N 0 Cl 0 di di 'di In TV TV In "Çii di in in H H HHHHHHH HHHHHHHHH c, 00 Cl Cl Cl QD UD 7 U3 7fi CD CD CD C4 r- C.. C.. c),t4 CD C) CD C.. TN cn in 0 C- 7) 00.0 QD UD 0) c, CO IN. V) 0 TN Ttl CY) TN CY) r-. C CO CY) 00 C\ H H Cl In TV TV TV di di :ti di di '4 di `di eti 'tti di di 0-) CO CO C.0 bo 0 ;8 t Pc' 7- W5, ;4- tj S:4 0 Cl Cl 0 N 0) 0 c.0 N 7hi oo co a),t4 o g co CD '44 CC) C7) In a) Cr) CY) C) CD CO VD 0 CD 4-) C H.0 C CÐ NNNO TV -- OD 00 ICO ri 0 CD 0) r-i Cl CO TV CO C.0 LCD IC) ICD LCD TH dri CO CO CO CO CO CO N N N H ICD H TV C.. CO C) In OD TV CD TN N N CO 0 TV c) CO CO CD CD 00 V) TN 00 QD C4 C) TN CV 00 C) CD CD r-4 C,IG Cl CD H OD CD 00 N CYD CYD CD 0 r-4 HHOHOH N CO CO CD N CDODHHHHHHHHHHHHHH H r-4 CT) oo Cl 00 CO Cl CD.Cl CO N CO CO CD LC) 0 00 CO 0 In N TN 0 N 0 r- CD CD CD 00 c) 7.4 N CD 00 ICJ N 0 TV 0 In r-i TV C... CO IL` CD 0 TV CO N CO P: bo 0,X CD Cl In CD 0 CO C.0 CO C... TO C.. 0') 0 TV 0 r-i CO Tti UD r-i CO00 CD 4.D ri ul t.. CD TN V) C- r4"x' TN CD CD 00 Cq Cq Cq V) V) CO ' CD oo co H H 0 H r-ir-inhhnnnnnnnnnncyd ri 0 -p LO) -p CD CD VD ri 0 C\ di r-i 0 0 CO Tti TV N CO CN CD CO r-; cs) cp 0 4 t c - co in cd 00 co to c- oo : co co r-i In CO Õ4 CD TV CD CD CO 00 C.. TV TV T In In TV In CO '4, çai, CO CD (T5TV Cl *-4 v/ TV Cl N 00 In CO N N N r-i -. ri CD OD OD CD 00 CO CD bo H.- H H 7.- r r.- r-i -- v...i r-i H P: H H rtj CO C) 8 CO CD TV I.CD c.0 CYD in 0 in cy) c:d co co ri 0) H 00 H r- N In C.0 C.. CD L` C.0 ri a) 0 CO C\ 0) Cl H 0 TV cd IC) CD r-i TV r- N C,O 00 I-- C to cq o.d Cn 0 -. TN In 00 L` C.. N 00 ri Ttl CD N OCDCDMODOD H H H ri HHHHHHH GDLO) CD N CD CO CO 0 In 0 LO 0 r- C\ VD di in CÐ N 00 CD 0 e- C\ eti 0 0 H H NNNNNNNNNNCOCOCYDCOCOCO CD CD C3) CD CD CD CD OD OD CD CD CD OD CD CD CD Cn CD OD CD H H H H HHHHHHHHHHHHHH HH I I CO ^ CO In 8 r CD -4-) OD CD 0/2 H 02 H

29 cs, I, I i! - -, 2 Post --' 7.' ke) A -- : -.4 "ilk 7\, \,, \ v N N r-- L--.?) --I--- allii!ai '..t 7-7.-' i i ' I k. N '< _i i- I - I 7 )- ---i -- G) 0 ocd 7- i kn. cc) CtJ a, 4--- cd cd ho 0 o -4 rci 0 (....: ' --;, ' 0 P-4 I. \

30 Post 22 Ar Kroner -2. Samtlige verdibeløp: Ar 934 Kroner Stigning i Kroner Pct. Innenrikske ,9 Til utlandet Fra utlandet ,9 Tilsammen ,9 Postopkravsbeløp: Innenrikske ,3 Til utlandet ,6 Fra utlandet ,4 Tilsammen ,7 Postinkassasjonsbeløp: Innenrikske ,9 Fra utlandet ± ,6 Tilsammen ,7 For assuransebeløpenes fordeling på brev og pakker redegjøres det nedenfor. For hele landet andrar det beløp for hvilket postverket er ansvarlig til ca. 50 millioner kroner i, hvilket er ca. 22 millioner (,9 %) mere enn i I teksttabell F er inntatt en oversikt over verdibeløp i tidsrummet Tabell F. Verdibeløp (underett for innenrikske verdisendinger samt for verdisendinger til og fra utlandet) for årene Verdibrev İ I Samtlige 5-årlig verdibeløp stigning Pct. 0,6 43,9 53,9 44,9 -: ,5 +. 9,o Verdipakker Postanvisninger Postopkravssendinger Inkassasjonssendinger

31 23 Post B. revpostsendinger. Nedenfor følger en oversikt over antallet av i de to siste år. Optellingen av de almindelige blev foretatt summarisk i og spesifisert i Almindelige portopliktige sendinger: Ar Ar 934 Stigning i Antall Antall Antall Pct. B r e v: Innenrikske ,2 Til utlandet ,3 Fra utlandet ,6 Tilsammen ,6 Brevkort: Innenrikske i- Til utlandet Fra utlandet Tilsammen : i- 2, , , ±,3 Kors bånd: Innenrikske ,4 Til utlandet ,3 Fra utlandet ,2 Tilsammen ,2 2. Almindelige postsakssendinger: Innenrikske.. Til utlandet.. Fra utlandet Tilsammen Verdibrev: Innenrikske ± Til utlandet Fra utlandet Tilsammen i , , , , ± 0, ±, , ±,2 4. Rekommanderte sendinger: Innenrikske Til utlandet Fra utlandet Tilsammen i , , , ,2

NORGES POSTVERK NORGES OFFISIELLE STATISTIK K X.45. DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER OSLO J. CHR. GUNDERSEN, BOKTRYKKERI

NORGES POSTVERK NORGES OFFISIELLE STATISTIK K X.45. DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER OSLO J. CHR. GUNDERSEN, BOKTRYKKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIK K X.45. NORGES POSTVERK Statistique postale pour l'année UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER POSTSTYRET OSLO J. CHR. GUNDERSEN, BOKTRYKKERI 942 For Arene 884-899,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

NORGES POSTVESEN 1 9 2 5. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 197. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. OSLO. POSTSTYRET.

NORGES POSTVESEN 1 9 2 5. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 197. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. OSLO. POSTSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 97. NORGES POSTVESEN 9 2 5. (Statistique postale pour l'année 925.) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. POSTSTYRET. OSLO. I KOMMISJON HOS

Detaljer

NORGES POSTVERK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 56. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI OSLO

NORGES POSTVERK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 56. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 56. NORGES POSTVERK (Statistique postale pour l'année ) UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 198: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 198. (Les divisions civiles,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série X.) Rekke X. Trykt 947: Nr.. Kriminalstatistikk 94 og 944. (Statistique de la criminalité.). Statistiskøkonomisk oversikt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) NM Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 99: Nr. 54. Syketrygden 97. (Assurance-maladie nationale.) - 55. Norges jernbaner 97-8. (Chemins

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.) Trykt 94: Nr. 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.). Folketellingen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII REKKE Trykt 960 Nr. 5 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 957 Medical statistical report 6 Kriminalstatistikk 958

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 943: Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 940. (Statistique des hospices d'uliénes.) 54. De spedalske

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

NORGES POSTVESEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. 1Ø30. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI.

NORGES POSTVESEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. 1Ø30. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. NORGES POSTVESEN Ø30. (Statistique postale pour l' année Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. POSTSTYRET. OSLO. I KOMMISJON

Detaljer

NORGES POSTVERK STATISTIKKÅRBOK POSTDIREKTORATET OSLO 1970

NORGES POSTVERK STATISTIKKÅRBOK POSTDIREKTORATET OSLO 1970 NORGES POSTVERK STATISTIKKÅRBOK 969 POSTDIREKTORATET OSLO 970 Innhold Side Fransk resymé 6 OVERSIKT L INNLEDNING II. POSTSTEDER OG POSTKASSER 6 A. Poststeder 6 B. Postkasser 9 III. PERSONALE OG UNDERVISNINGSVESEN

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 96: Nr. 0. Norske skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Trykt 943: Rekke X. Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 54. De spedalske

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 9: Nr. Skolevesenets tilstand 95. (Instruction publique). Folkemengdens bevegelse 97. (Mouvement de la

Detaljer

orges offisielle statistikk, rekke XII

orges offisielle statistikk, rekke XII orges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 1960 Wage statistics 81 Norges industri 1960 Industrial production statistics

Detaljer

NORGES POSTVERK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 131. SAM FERDSELSDEPARTEMENTET OSLO. Statistique postale pour l'année 1946 POSTSTYR ET

NORGES POSTVERK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 131. SAM FERDSELSDEPARTEMENTET OSLO. Statistique postale pour l'année 1946 POSTSTYR ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 131. NORGES POSTVERK Statistique postale pour l'année UTGITT AV SAM FERDSELSDEPARTEMENTET POSTSTYR ET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1947 Pris 00. Norges Offisielle

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt. Nr. 52. Økonomisk utsyn over året 953. Economic survey. - 53. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

NORGES POSTVERK 1 9 66

NORGES POSTVERK 1 9 66 NORGES POSTVERK 9 66 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 966 POSTSTYRET OSLO 967 RETTING 40,00.0 00 0,40,00WSW.W.O. til "Norges Postverk" 966 et- X. På side 45 skal fordelingen av innskudd og uttak i Pc,,tp

Detaljer

NORGES POSTVERK. STAT IST! Ka R BOK POSTDIREKTORATET 0 SLO 1969

NORGES POSTVERK. STAT IST! Ka R BOK POSTDIREKTORATET 0 SLO 1969 NORGES POSTVERK STAT IST! Ka R BOK 968 POSTDIREKTORATET 0 SLO 969 NORGES POSTVERK STATISTI KKÅRBOK 968 POSTDIREKTORATET OSLO 969 3 Innhold Side Fransk resymé 6 OVERSIKT INNLEDNING 0 II. POSTSTEDER OG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. - Trykt 937: 03. Sinnssykeasylenes virksomhet 935. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Sta s ikk, rekke V (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 95: r. 86. Norges handel 94. (Commerce) 87. Skolevesenets tilstand 93. (InstructAm publique) 88. Sundhetstilstanden

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK V DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI.

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK V DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK V.85. NORGES POSTVESEN. (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. POSTSTYRET. OSLO. I KOMMISJON HOS H.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9: Nr. 0. Indeks over byggeomkostninger. (Indice de frais de construction.). Meieribruket i Norge

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Trykt 1941: 12. Sjomannstrygden 1937 og Fiskertrygden 1937 og (Assurances de

Trykt 1941: 12. Sjomannstrygden 1937 og Fiskertrygden 1937 og (Assurances de Norges Offisielle Sta stikk, rekk (Statistique Officielle de la Norvège, séri Rekke X. Trykt 94: Nr.. Bureising med statsstøtte 92-36. Telling pr. 20. juni 938. (Colonisation en Norvège subventionnée par

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI NORGES POSTVERK. Statistique postale pour l'année 1953 POSTSTYRET OSLO 1954

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI NORGES POSTVERK. Statistique postale pour l'année 1953 POSTSTYRET OSLO 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 168. NORGES POSTVERK 1 953 Statistique postale pour l'année POSTSTYRET OSLO 1954 Tidligere utkommet: Postvæsen 1884-1899, se Norges Offisielle Statistikk rekke III senest

Detaljer

NORGES POSTVERK NORGES O FFI S I E LLE STAT I STIKK XI. 68. Statistique postale pour l'année 1950 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OSLO POSTSTYR ET

NORGES POSTVERK NORGES O FFI S I E LLE STAT I STIKK XI. 68. Statistique postale pour l'année 1950 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OSLO POSTSTYR ET NORGES O FFI S I E LLE STAT I STIKK XI. 68. NORGES POSTVERK 950 Statistique postale pour l'année 950 UTGITT AV SAMFERDSELSDEPARTEMENTET POSTSTYR ET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 95 For årene 884-899,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 198 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 1965 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1966

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 198 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 1965 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98 NORGES POSTVERK 965 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 965 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 966 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 327 NORGES POSTVERK. Statistique postale pour l'année 1958 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1959

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 327 NORGES POSTVERK. Statistique postale pour l'année 1958 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1959 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 327 NORGES POSTVERK 958 Statistique postale pour l'année 958 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 959 Tidligere utkommet: Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Stastistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Stastistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Stastistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 930: Nr. 0. Norges industri 97. (Statistique industrielle de la Norvège.). Det civile veterinærvesen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvége, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvége, série X et XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvége, série X et XI.) Rekke X. Trykt 949. Nr. 7. Statistisk-økonomisk oversikt over året 948. (Aperpu de la situation économi-

Detaljer

NORGES OFFISIELLE, STATISTIKK. VII. 50. 44-14), 1114' 1>M. 1116,pe 1921. (Statistique postale pow, rannee 1921.) Utgitt av POSTSTY RELSEN.

NORGES OFFISIELLE, STATISTIKK. VII. 50. 44-14), 1114' 1>M. 1116,pe 1921. (Statistique postale pow, rannee 1921.) Utgitt av POSTSTY RELSEN. NORGES OFFISIELLE, STATISTIKK. VII. 50. 444), 4' It, >M 6,pe NORGES POSTVESEN. (Statistique postale pow, rannee.) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJOFART, INDUSTRI 00 FISKERI. POSTSTY RELSEN. KRISTIANIA.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1917: Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 227 NORGES POSTVERK. Statistique postale pour l'année 1955 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1956

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 227 NORGES POSTVERK. Statistique postale pour l'année 1955 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1956 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 227 NORGES POSTVERK Statistique postale pour l'année POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 956 Tidligere utkommet: Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle Statistikk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Rettet: Efter cirkulære Datum Av Efter cirkulærc I Datum I Av

Rettet: Efter cirkulære Datum Av Efter cirkulærc I Datum I Av Rettet: Efter cirkulære Datum Av Efter cirkulærc I Datum I Av VL08oo13 3 r p Cl St S ty I ti L S,,,/f,-)c Bibliotek Postreglementet. ~ I. Kap. I. Om Poststyret.» II. Om poststedene og personalet. 1929.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 8 9 20 2 22 23 24 25 26 Jordbruksstatistikk 962 Agricultural statistics Alkoholstatistikk 962 Alcohol

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 330 Statistiske oversikter 1958 Statistical survey 331 Telegrafverket 1957-58 Taggraphes

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

NORGES SPAREBANKER 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 109. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1928.

NORGES SPAREBANKER 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 109. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 09. NORGES SPAREBANKER 98. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 98.) UTGITT AV 0 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. O SLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO. 99.

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK (ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKO! ER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1936. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins - -

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1943. Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénis.) 54. De spedalske

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt : Nr.. Snndhetstilstanden og medlsinalforholdende. (Rapport sur Petal sanitaire et medical.).

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 19: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 190. (Annuaire de l'administration générale des prisons 190.) 111. Folketellingen

Detaljer

NOS ES POSTV ES E N 1 9 2 0.

NOS ES POSTV ES E N 1 9 2 0. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 18 I. ipl" 0l 11111 1 1190 1,, Hoe,111 1('' NOS ES POSTV ES E N 1 9 2 0. (Statistique postale pour Pannee.) UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SWART, INDUSTRI 00 FISKERI.

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VIII.. Folketellingen i Norge desember 0. Tredje hefte. Folkemengden fordelt efter ) kjønn, alder og ekteskapelig stilling, ) livsstilling og ) fødested i de enkelte herreder

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Rekke IX. Trykt 1940. Nr. 185. Skolestatistikk 1936-37. (Instruction publique.) 186. Norges jernbaner

Detaljer